Stránku si prezeráš sám... VEPOS Novaky.sk VOĽBY 2022
číslo príspevku:
Viete, čo práve teraz robia vaše deti? Bolo 22 hodín!
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
1086 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
21:19:26 17.11.2022 [7723] Nevhodný príspevok?
To si nemyslím,že odpoveď vám už nikto nedá.Predsa ešte máte čas dať si žiadosť o informácie podľa zákona.Akt odovzdania funkcie bol ohlásený na 13.12.ak si dobre pamätám.Podľa mojej mienky odpoveď bude pravdepodobne v tom zmysle,že primátor má k dispozícii tuším 20000€ z rozpočtu.A pokiaľ vám neodpovie podľa zákona,tak ho môžete ešte ponaháňať:)
Hodnotenie: 0   0
17:01:17 17.11.2022 [7722] Nevhodný príspevok?
K JEHO televízii.
V nadväznosti na môj predchádzajúci príspevok č.7718 na tejto stránke, ako aj na "rozlúčkové" vídeo „dosluhujúceho“ primátora zo dňa 14.11.2022, natočené namiesto záznamu rokovania MsZ,(ktoré sa nekonalo pre neprítomnosť poslancov) sa mi žiada vrátiť k jednej veci, ktorá nie je jasná mne a domnievam sa, že aj mnohým občanom. Tou vecou je tzv. Televízia Nováky.
Čomu nerozumiem?:
V zmysle Zákona o vysielaní a retransmisii, na televízne vysielanie je treba mať licenciu a tú nemôže dostať obec. Prečo? Už trochu dávnejšie to v jednej televíznej relácii priblížili dvaja poslanci NR SR- že zákonodarca týmto zabezpečil objektivitu a nestrannosť vysielania. V prípade, že by licenciu mala obec (mesto), vysielanie by bolo plne v rukách príslušného starostu, resp. primátora. Z medializovaných informácii v posledných dňoch dedukujem, že licenciu na programovú službu TV Nováky mala mať firma Kabeltelsat. Pretože uvedená firma programovú službu TV Nováky vysielala bez udelenej licencie, Rada pre mediálne služby jej v zmysle Zákona o vysielaní a retransmisii, uložila sankciu - UPOZORNENIE NA PORUŠENIE ZÁKONA.
Dosluhujúci primátor v úvode spomenutom vídeu vyjadril istotu, že nástupom novozvoleného primátora žiadny priamy televízny prenos, resp. diskusia s vedením mesta už nebude. Objektívna otázka znie- ako je to možné tvrdiť, keď licenciu by mala mať firma Kabeltelsat? Druhá otázka - ako to doteraz fungovalo, keď si je istý, že výmenou osôb na poste primátora sa to zmení? Ak programovú službu pod názvom TV Nováky zabezpečuje firma Kabeltelsat, zrejme je na to uzatvorená riadna zmluva. Ďalšia otázka- čo zmluva obsahuje, je zverejnená? Hádam zmluva nekončí ukončením končiaceho volebného obdobia.
Určite na každom rokovaní MsZ v priebehu tohoto roka primátor obviňoval poslancov z rôznej "nekalej" činnosti s trvalou výčitkou, že neschválili peniaze na mestskú televíziu, aby sme vraj my občania neboli dobre informovaní. Čuduj sa svete, napriek neschváleným financiám priame prenosy v tomto roku fungovali tak často, ako ešte nikdy v minulosti, niekedy aj do polnoci, dokonca aj dlhšie, tiež ako nikdy v minulosti.
Je mi jasné, že mi už nikto na položené otázky odpoveď nedá a pravdupovediac, už ani nepotrebujem. Záleží na nastupujúcom primátorovi Ing. B. Adamcovi ako sa s týmito vecami popasuje tak, aby boli ako sľúbil -jasné a transparentné.
Spomínam si občas na nebohého priateľa PB, ktorý vravieval, že naša mestská televízia nie je v skutočnosti ani mestská a ani naša, ale JEHO.
V. Richter
Hodnotenie: 2   0
13:33:13 15.11.2022 [7721] Nevhodný príspevok?
Je po voľbách, skúsme hľadieť dopredu.

Dobrý deň milí spoluobčania.

Nemal som už v úmysle vracať sa na tejto stránke ku komunálnym voľbám. Dnes však od rána ni chodia na mail z úradu správy, ktoré sa ma netýkajú, no možno naivne som si myslel, že už chodiť nebudú. Asi to ešte nejaký čas potrvá. Minulosť už jednoducho nezmeníme, preto sa treba venovať blízkej budúcnosti. Osobne som včera urobil výnimku, zrušil som dve stretnutia, aby som si mohol pozrieť MsZ, ktoré som doteraz nesledoval. Tušil som, že nebude uznášania schopné. Bol som však zvedavý, ako sa končiaci primátor rozlúči s nami občanmi. A musím sa priznať, že som vydržal až do konca jeho monológu. Začal podľa mojich predstáv. Zablahoželal zvolenému primátorovi, poslancom. Poďakoval spolupracovníkom, občanom, kolegom zo ZMOSu. Obzvlášť oceňujem, že aj manželke Evke, lebo viem, že bez rodinného zázemia sa nedá žiadna funkcia dobre zvládnuť. Tak som si povedal, dobre Dušan a teraz to ukonči. Stalo sa však to, čoho som sa obával. Pokračoval v štýle asi posledných MsZ. Neviem, či mu to niekto poradil, alebo sa sám rozhodol takto zakončiť svoj mandát. Každopádne to z môjho pohľadu nebolo šťastné. Ak mu to niekto poradil, tak by som takého priateľa, človeka, doslova hnal od seba čo najďalej. Ak sa takto rozhodol sám, tak mi ho je proste ľudsky ľúto. Keby som bol na jeho mieste ja, tak by som zvýraznil, že som mal tú česť spravovať toto mesto 28 rokov a poďakoval občanom, za prejavenú dôveru a spoluprácu. Poprial by som novému primátorovi, aby sa mu darilo a vyhol sa chybám, ktoré som, hoc neúmyselne spravil. Rovnako by som zdôraznil, že som pripravený v prípade záujmu spolupracovať, resp. v rámci možností pomôcť, či poradiť. Lenže ja nie som Dušan Šimka a naopak. Áno čaká nás ťažké obdobie a možno bude potrebné pristúpiť aj k nepopulárnym opatreniam. No to bude zrejme treba, nech by bol primátorom ktokoľvek. Nielen mesto, ale možno každá domácnosť bude musieť viac šetriť a možno si odriecť si aj veci, ktoré boli ešte „včera“ pre nás samozrejmosťou. Venovať posledný príhovor „ zlému“ kontrolórovi, neposlušným poslancom, bolo z môjho pohľadu jednoducho nešťastné. Dušan Šimka mal jednoducho inak ukončiť svoje 28 ročné pôsobenia na stoličke primátora. Ukončiť ho v štýle primátora, ktorý urobil pre Nováky hodne. Navyše, ak toto posledné obdobie ohodnotil ako svoje najúspešnejšie, tak by si mal sám sebe položiť otázku. Prečo pre neho a jeho tím, dopadli voľby zle resp. katastrofálne? Ja samozrejme na to odpoveď poznám a mohol by som o tom napísať zvlášť príspevok. Pre mňa je to však minulosť a tej sa už nehodlám venovať. Každopádne by si mal na to dať odpoveď sám končiaci primátor. Predovšetkým preto, aby sa vyhol v ďalšom živote tomu, čo zapríčinilo jeho pád.
Aby som to však skrátil. Podľa mňa Dušan Šimka nevyužil jedinečnú možnosť rozlúčiť sa s občanmi Novák nielen ako primátor, ktorý bol 28 rokov vo funkcii, ale hlavne ako človek s veľkým Č.
Takže čo záverom? Ako v iných príspevkoch aj teraz si pomôžem citátom.
„ Pojmy pomsta, dehonestovanie a odmena, do slušnej politiky nepatria.“
Bismarck

S úctou
Ľubo Dzurák
Hodnotenie: 1   0
10:26:42 15.11.2022 [7720] Nevhodný príspevok?
Transparentnému psychopatovi Ing. Dušanovi Šimkovi zrazu vadí kamera


Deň pred konaním komunálnych volieb, psychopat bol nepríčetný, už mu zrejme všetko vadilo, zamkol zamestnancov v budove mestského úradu v Novákoch. V súvislosti s dosluhujúcim primátorom Šimkom a ním mnoho krát proklamovanou transparentnosťou, je na mieste otázka, prečo ak žiada transparentnosť, mu v tomto prípade vadila kamera?

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=o0AZWP2FG1M


Hodnotenie: 0   0
17:34:23 13.11.2022 [7719] Nevhodný príspevok?
Rada uložila sankcie spoločnosti Kabeltelsat s.r.o. za vysielanie programovej služby TV NOVÁKY bez udelenej licencie.


23.04.2019 - TD/212 zaciatok licencie
21.08.2019 - TD/212 koniec licencie
=== ČIERNE VYSIELANIE OD 21.08.2019 DO 29.07.2020 ... 343 dní
29.07.2020 - TD/225 zaciatok licencie
27.11.2020 - TD/225 koniec licencie
=== ČIERNE VYSIELANIE OD 27.11.2020 DO 13.02.2022 ... 443 dní
13.02.2022 - TD/254 zaciatok licencieInfo aj v návrhu Kancelárie Rady pre mediálne služby:


Celý dokument:
http://www.novaky.com/dokumenty/20220911_navrh.pdf

=====================

164. KABELTELSAT s.r.o.., Pod Šípkom 1301, 958 06 Partizánske
Názov programovej služby: TV NOVÁKY
Územný rozsah vysielania: lokálny
Číslo licencie: TD/212
Platnosť licencie od: 23. 4. 2019 (zánik licencie ex lege)
Štandard digitálneho príjmu: DVB-T
Iný verejný prenos: DVB-C

K bodu 31/
SK č.: 328/SKL/2020 (pôvodne 1939/SKL/2019) zo dňa 20. 11. 2019
Doplnenie: Dohľad na dodržiavaním zákona
(vo veci možného porušenia § 32 písm. d) zákona č. 220/2007 Z. z. s odkazom na § 16 ods. 3 písm. h) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: KABELTELSAT s.r.o. číslo licencie: TD/212
Uznesenie č. 20-03/31.119:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) berie na vedomie skutočnosť, že televízna licencia č. TD/212 držiteľa licencie, spoločnosti KABELTELSAT s. r. o., zanikla ku dňu 21. 8. 2019, keďže podľa ustanovenia § 32 písm. d) zákona č. 220/2007 Z. z. s odkazom na § 16 ods. 3 písm. h) zákona č. 308/2000 Z. z., licencia na digitálne vysielanie zaniká uplynutím 60 dní odo dňa, v ktorom mal vysielateľ podať návrh na zápis činnosti do obchodného registra a neurobil tak.

=====================

177. KABELTELSAT s.r.o., Pod Šípkom 1301, 958 06 Partizánske
Názov programovej služby: TV N (TV NOVÁKY)
Územný rozsah vysielania: lokálny
Číslo licencie: TD/225
Platnosť licencie od: 29. 7. 2020 (zánik zo zákona)
Štandard digitálneho príjmu: DVB - T
Iný verejný prenos: DVB - C

zanikla ku dňu 27.11.2020

=====================

13.02.2022 - TD/254 zaciatok licencie

=====================

Šimka tvrdil, že všetko je v poriadku:
https://www.youtube.com/watch?v=JjACvIx9Oe8Pozrite aj komentáre na sociálnej sieti Facebook:

Hodnotenie: 0   0
15:28:25 13.11.2022 [7718] Nevhodný príspevok?
Pravda.
Dnes som si na "fejsbúku" prečítal informáciu hovorkyne "Rady pre mediálne služby" o udelení sankcie spoločnosti "Kabeltelsat", za vysielanie programovej služby TV NOVÁKY bez udelenej licencie. Spomenul som si pritom na môj príspevok na tejto stránke č. 7529 zo dňa 16.03.2021, ktorý som napísal na základe mailu, ktorý od primátora dostala moja dcéra s tým, aby mi ho preposlala.
Predmetný mail v plnom znení a časť uvedeného môjho príspevku si dovoľujem znova uverejniť:

P. Vladimír Richter,
odporúčam ti, keby si si dôkladne pozrel celú reláciu, aby sa ti vrátila pamäť!!!
Je to živá kronika mesta bez cenzúry!!!
Je to teda o Televízii Nováky , ktorá podľa teba a tvojich priateľov Petra Bošiaka a Ľuba Dzuráka neexistuje?!!!!

S pozdravom
Ing. Dušan Šimka, primátor mesta Nováky 7 volebné obdobie
(koniec e-mailu)

Aj napriek zjavne urážlivému obsahu e-mailu, som sa rozhodol reagovať. Neviem čo si myslia v e-maile uvedení moji priatelia, ale ja tvrdím, že áno, Televízia Nováky ako mestská televízia skutočne neexistuje. Netvrdím však, že tu istá amatérska forma kedysi dávno (pred 30-timi rokmi) neexistovala. Je skutočne fakt, že v porevolučnom období, t.j. po roku 1989 mestský bytový podnik v rámci svojej aktivity vybudoval v meste káblovú sieť pre šírenie satelitných zahraničných TV programov. Dôvodom bol tiež nekvalitný terestriálne šírený TV signál v bytoch spravovaných bytovým podnikom. Tento fakt využila partia šikovných mladých ľudí, na zriadenie akéhosi amatérskeho televízneho vysielania v našom meste za použitia uvedených káblov a videoprehrávača. Videoprehrávač bol istú dobu umiestnený v budove MsÚ a ja osobne som „vysielanie“ chodil vo večerných hodinách cez víkendy manuálne zapínať. Bolo to v čase, keď nová legislatíva vo všeobecnosti bola v procese tvorby a súhlasím s názorom primátora, že uvedené vysielanie sa realizovalo v zmysle zásady – čo nie je zakázané, je dovolené. Dokonca to „požehnal“ aj vtedajší minister kultúry Ladislav Snopko. Podľa mojich vedomostí, uvedený legislatívny stav trval až do roku 2000, kedy bol schválený Zákon o vysielaní a retransmisii, ktorý upravil chýbajúce pravidlá. Okrem iného v § 45 uvedeného zákona jasne ustanovil aj podmienky na udelenie licencie na vysielanie televíznej programovej služby pre právnické a fyzické osoby. Musia to totiž byť podnikateľské subjekty-teda buď obchodné spoločnosti, alebo živnostníci, čo podľa zákonodarcu by zrejme malo byť zárukou nestrannosti a objektívnosti vysielania. Mesto Nováky síce je právnickou osobou ale nie je obchodnou spoločnosťou. Teda mestu Nováky v zmysle platného zákona nemôže byť vysielacia licencia udelená.
Čo dodať? Hádam len citát velikána minulého storočia Winstona Churchilla:
Pravda je nezvratná:
v panike ju môžeme odmietnúť, v nevedomosti sa jej vysmiať, v zlomyselnosti prekrútiť, ale ona ostáva...”
V. Richter
Hodnotenie: 1   0
09:48:25 07.11.2022 [7717] Nevhodný príspevok?
Aký je váš názor na odpredaj pozemku vedľa kúrie a Lídla?
Pozemky za kúriou 2022 - predaj (24.06.2022)

https://www.novaky.sk/spravodajstvo/1761/vyhlasenia-ovs-pozemky-za-kuriou-2022/
Komentáre v sociálnej sieti Facebook:

Hodnotenie: 0   0
16:04:32 03.11.2022 [7716] Nevhodný príspevok?
Po prečítaní tohoto príspevku pána Dzuráka mi napadli dve otázky.Prvá,z akého dôvodu neuviedol,čo bolo konkrétne dôvodom odmietnutia zo strany dosluhujúceho primátora a druhá,ako je to vlastne po právnej stránke upravené,čo sa týka vysielania oznamov v mestskom rozhlase?To je naozaj len na ľubovôli primátora,čo sa odvysiela a čo nie?Neviem,uvidíme či niekto odpovie na túto otázku,ale ak by to tak bolo,že je to v tej polohe a rozhoduje iba primátor,tak to rozhodne bude chcieť zmenu.A tú môžu(musia?)zaistiť poslanci:)
Hodnotenie: 0   0
10:15:37 03.11.2022 [7715] Nevhodný príspevok?

Ešteže máme Comku - číslo 2

Okrem výsledkov volieb v našom meste som očakával, že v mestskom rozhlase z úradu zaznie aj poďakovanie voličom za účasť vo voľbách spojene s blahoželaním pre úspešných kandidátov. Nielen preto, že sa to takto robí prostredníctvom médií aj vo veľkej politike, ale hlavne preto, že je to určitá kultúra a slušnosť. Keď sa dva dni nič nedialo, tak som sa v stredu rozhodol, že to spravím ja, ako občan mesta, s tým, že si tento príspevok aj zaplatím. Tak som v stredu poobede poslal na MsÚ toto blahoželanie :
„Dobrý deň, vážení spoluobčania.
Dovoľte mi, aby som nielen vo svojom mene, ale určite aj v mene ďalších občanov Novák zablahoželal všetkým zvoleným kandidátom v tohoročných komunálnych voľbách. Rovnako im chcem popriať, veľa úspechov a správnych rozhodnutí pri spravovaní a riadení nášho mesta, počas nasledujúcich štyroch rokoch. „

Dnes mi volali z úradu, že príspevok v mestskom rozhlase neuverejnia z dôvodu rozhodnutia p. končiaceho primátora. Ten dôvod nebudem spomínať z dvoch príčin. Po prvé rešpektujem, že má právo takto rozhodnúť. Po druhé, jeho dôvod je z môjho pohľadu naivný, až smiešny. Komunálne voľby nie sú každý rok a sú výraznou, ak nie najväčšou udalosťou v našom meste. Tu ako občania rozhodujeme o našej najbližšej budúcnosti. Preto by sme mali nielen priebehu volieb, ale aj ich výsledkom, venovať zvýšenú pozornosť. No a samozrejme, úspešným kandidátom aj verejne zablahoželať a popriať nech sa im ich mandát podarí naplniť nielen podľa ich predstáv, ale hlavne nás občanov. Jednoducho som si myslel, že keď sme boli ešte v nedávnej minulosti, počas týždňa viac krát cez rozhlas informovaní o množstve repríz z MsZ, tak raz za štyri roky, by mohlo byť odvysielané aj poďakovanie občanom za prístup k voľbám a zablahoželanie úspešným kandidátom. Ešteže máme Comku.

S úctou
Ľubo Dzurák
Hodnotenie: 2   0
12:44:53 31.10.2022 [7714] Nevhodný príspevok?
Ešteže máme Comku.

Dobrý deň vážení spoluobčania.

Aj keď som zásluhou tejto stránky vedel meno nového primátora a poslancov už včera, predsa ma ako voliča zaujíma aj poradie ďalších kandidátov na poslancov, ktorí neboli zvolení. Čakal som v mestskom rozhlase výsledky už včera. Bola však nedeľa, tak som rešpektoval voľný deň pre zamestnancov úradu. No dnes na moje prekvapenie vo vysielaní mestského rozhlasu ani zmienka, že v Novákoch boli nejaké komunálne voľby. Tak som šiel na Comku a tam som okamžite našiel to, čo som potreboval vedieť. Všetkých kandidátov aj s počtom získaných hlasov. Keď si pomyslím, koľko žlče, ohovárania dehonestovania padlo na túto stránku nielen od niektorých občanov, ale žiaľ aj nášho končiaceho primátora a pritom ona nám dokáže mnohokrát dať rýchlejšie potrebné info, ako úrad. Aby toho nebolo tak málo, tak sa útočilo aj na ľudí, ktorí tam uverejňovali slobodne a otvorene svoje názory. Prečo sa táto stránka stala nenávidenou? Predovšetkým preto, že tu odznievali iné názory, ako tie, ktoré vychádzali z radnice, predovšetkým od končiaceho primátora. Pritom, keby končiaci primátor pozorne čítal príspevky na Comke a zamyslel sa nad nimi, určite by veľa vecí zmenil, resp. nerobil. Dokonca dovolím si napísať, že nie Comka mu ubližovala, ale naopak práve TV Nováky, presnejšie povedané prenosy z MsZ. Mal pravdu p. primátor keď hovoril, že nech ľudia v priamom prenose všetko vidia a nech si urobia vlastný názor. Občania videli a vlastný názor si urobili. No a rovnako mal pravdu keď na svojom mítingu povedal – citujem, lebo som tam bol : “Verím, že si občania Novák zachovajú v týchto voľbách zdravý rozum a úsudok.“ A – zachovali.
No vrátim sa ku Comke. Niekoľko krát som sa na tejto stránke vyjadril, že je pre mesto šťastím že ju tu máme. Verím, že aj do budúcna si zachová svoju nezávislosť a bude uverejňovať aj kritické názory na život v našom meste. Veď práve demokracia je o slobode myslenia a prezentovania názorov. Už som to tu uverejnil, no pre osvieženie pamäte, to dám ešte raz.
„Nie každý kto nás kritizuje je naším nepriateľom. Nie každý kto nás chváli je našim priateľom.“
Dušan Šimka žiaľ túto myšlienku zrejme nepochopil, resp. podcenil. Mne ostáva len dúfať, že p. Adamec neurobí rovnakú chybu.
S úctou

Ľubo Dzurák
Hodnotenie: 4   0
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
Bane na hornej Nitre skončili, banskí záchranári sú v pohotovosti naďalej. Je otázne dokedy
Banskí záchranári pomáhajú i pri rôznych nešťastiach.
zobraziť podrobnosti »
12.01.2024
FOTO: Elektráreň Nováky odstavila poslednú turbínu, skončila sa tak výroba elektriny z uhlia
Výroba elektriny a tepla z domáceho hnedého uhlia v Elektrárni Nováky po 70 rokoch definitívne skončila.
zobraziť podrobnosti »
21.12.2023
Final coal mining cart pulled from Nováky mine
More trains for Christmas holidays, Bratislava outskirts teeming with culture, and a recipe for Christmas baking.
zobraziť podrobnosti »
21.12.2023
Z nováckej bane vyťažili posledný vozík uhlia, o zamestnanie prídu stovky ľudí
Uzatváranie bane potrvá roky.
zobraziť podrobnosti »
21.12.2023
VIDEO: Karol Mikuláš: Baník, povstalec aj politický väzeň
VIDEO: Karol Mikuláš: Baník, povstalec aj politický väzeň
zobraziť podrobnosti »
15.03.2023
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.