Online 2 ľudia. VEPOS Novaky.sk VOĽBY 2022
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
1079 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
21:05:39 27.05.2020 [7284] Nevhodný príspevok?
Priatelia, k môjmu príspevku, sa prispievateľ lavida vyjadruje spôsobom, ktorý by vari nikoho nenechal chladným, bez zvýšenej emócie, ktorá by sa prejavila v tom, že sa patrí mu naložiť, čosi mu odvrknúť, špľechnúť do očí, alebo natvrdo vykričať , že sa doposiaľ nedoučil kritickému mysleniu a jeho, práve jeho argumentácia postráda logiku, je manipulatívna, klamlivá a zavádzajúca tak, ako to sledujeme zo záznamov zasadnutí poslancov Mestského zastupiteľstva pri tej,ktorej argumentácii v presadzovaní názoru,či veci od predstaviteľa nášho mesta.
Ak to prispievateľ lavida nevidel, nezaznamenal, po deväťhodinovom nazeraní na prenos, či záznam z toho ktorého rokovania poslancov zasadnutia Mestského zastupiteľstva u predstaviteľa nášho mesta, tak práve aj prispievateľovi lavidovi chýba schopnosť argumentovať a efektívne komunikovať. Veď sám priznáva,ako rýchlo zabudol na vecný význam zastupiteľstva a jeho programu Zdá sa, že život ho málo nútil naučiť sa kritickému mysleniu, ktorého schopnosť mu chýba. Prečo? Nuž preto, že práve jeho argumenty postrádajú logiku, sú manipulatívne, klamlivé a zavádzajúce .Jednoducho ich možno nazvať argumentačné fauly.
S ohľadom na moje osobné skúsenosti, zatiaľ je to však v pohode, lebo na iné som zvyknutý. Prispievateľ lavida, to sú iné bičovania mojej osoby. A tak mu tieto jeho pochybenia bez mrknutia okom odpúšťam. I o nenávisti, však on vie svoje a rovnako aj o fanatizme. A tak pravdou je naozaj, že nič nie je lepšie, ako si všetko povedať.
Takže znova a opakovane prispievateľ lavida, čo všetko ste vlastne chceli vo svojom statuse povedať, a ako sa mám ja a ostatní čítajúci môj status naučiť čítať medzi riadkami ? Vy vážne myslíte, že keď budú ľudia čítať moje a vaše príspevky, akože medzi riadkami, (neviem posúdiť koľko takých čitateľov s bolesťou schizofrenických trápení pôsobí na tejto stránke), tak to, čo mám čítať medzi riadkami, má podľa vás inú reálnejšiu vypovedaciu hodnotu, ako to čo je v originále príspevku napísané?
Prispievateľ lavida ,prepáčte, ale nerozdvojuje vás takáto úvaha? Nemáte vo svojom duchovne jeden čihí, druhý hota, lebo inak si neviem vysvetliť vaše tvrdenie. Prispievateľ lavida, prosím konšpirácie a vyťažovanie tu píšucich prispievateľov dajte bokom a možnože sa aj ja priučím čomusi od vás. Lebo naozaj, a to nie som, čestne vyhlasujem povýšenecký „ ľudí s intelektuálnym senom obchádzam“. Takže tak PB
Hodnotenie: 0   0
10:20:30 27.05.2020 [7283] Nevhodný príspevok?
Ako sa hovorí „diabol je ukrytý v detailoch“.Ak si neinformovaný človek prečíta príspevky pána Lubomíra a pána PB,tak zákonite získa dojem,že tu v Novákoch je všetko hore nohami a všetci sú nepriatelia a všetci len nadávajú,ale to ani zďaleka nevystihuje celý obraz diania v našom meste.
Prečo píšem,že dôležité sú detaily?Lebo ten štýl písania hlavne pána PB je možné považovať za manipulatívny.Vo svojich textoch kritizujúcich konanie primátora využíva hlavne hrubé zovšeobecnenie,vytrhnutie so súvislosti,faul argumenty ad populum/však to všetci vidíme a čítame/ bez uvedenia konkrétnych príkladov poukazujúcich a dokazujúcich správnosť a overiteľnosť jeho názoru.Tým zavádza čitateľa na cestu domnienok a negatívnych emócií,samozrejme tým jeho kritickým smerom.Pochopiteľne kritika je v poriadku a je potrebná,ale musí byť objektívna.A pre kritiku pána PB je signifikantné,že jej ťažiskom je jednostranné videnie,skoro sa chce povedať,že až fanatické .Dúfam,že neurazím a ak áno vopred sa ospravedlňujem,ale tak to vnímam,lebo hoci sa pán PB snaží,ten kto vie čítať významy medzi riadkami si je veľmi dobre vedomý podsúvania negatívnej emócie. Tým ale nechcem povedať,že sa so všetkými jeho názormi nestotožňujem,lebo sa nájdu aj také s ktorými sa stotožniť dá.Skrátka nie je všetko tu u nás v Novákoch len čierne tak,ako to tu podsúvajú niektorí vo svojich emóciami nabitých príspevkoch.A vice versa sú tu aj mnohé príklady ,kedy činnosť staronového primátora vo výsledku priniesla mestu a jeho občanom značné finančné úspory a taktiež aj konkrétne projekty,napr.rekonštrukciu tepelných rozvodov,alebo stavbu bytoviek.Konkrétnosti v číslach nebudem uvádzať,aj keď by som rád,ale presné čísla si nepamätám a nechce sa mi znovu odpozerať celé posledné 9 hodinové zasadanie MsZ.
Aby to nevyznelo,že tu len nekriticky kritizujem pána PB a nekriticky obhajujem primátora,taktiež zastávam názor,že ním vedené zasadnutie MsZ,myslím spôsob niektorých/zdôrazňujem niektorých/ jeho vyjadrení a reakcií na vystúpenia niektorých /zdôrazňujem niektorých/poslancov nepovažujem za politicky a vecne správny a korektný,ale naopak podporujúci negatívne emócie.Taktiež sa domnievam,že rozsah jeho rečového prejavu vedený zrejme snahou podrobne vysvetliť poslancom a občanom obsah a význam ním podávaných informácií je pre dnešného občana zvyknutého na istú skratkovitosť a rýchlosť vo verejnom mediálnom priestore unavujúci a následne nezaujímavý.Totiž viackrát som sa stretol z názorom občanov,že kto by už sedel 9 hodín pri sledovaní záznamu z MsZ.
Pochopiteľne kritika sa týka všetkých aktérov na scéne a teda nie je možné z toho imperatívu vyňať aj poslancov.Tu by som chcel poprosiť niektorých pánov poslancov,aby zásadne dodržiavali rokovací poriadok,hlavne v tom,že nebudú skákať primátorovi do reči,lebo po tom ani nie je rozumieť,čo to tam vykrikujú.Ak chcú reagovať na primátorom predkladané informácie,nech si robia poznámky,čo chcú povedať a následne sa prihlásia a reagujú,veď terajší primátor na rozdiel od toho minulého nemá s transparentnosťou žiaden problém a každému dáva možnosť sa vyjadriť.To je domnievam sa každému súdnemu človeku úplne jasné.V tej súvislosti /štylistický a rečový prejav/ mi nedá nespomenúť pána kontrolóra Ing.P.Baláka,ktorý mi v intenciách vyššie spomínaného konvenoval korektnými,jasnými a vecnými formuláciami bez náznaku akejkoľvek zbytočnej emócie a pôsobil na mňa osobne svojim spôsobom upokojujúco.Viem,že je to z mojej strany o emócii,ale pochopiteľne v spojení s racionalitou sú to spojené nádoby a teda v určitých ,ak nie vo všetkých situáciách neoddeliteľné.Z toho dôvodu nie je možné výrazne zazlievať prispievateľom ich emocionálne ladené príspevky,hoci vo veci tu často pertraktovaného problému naprávania a či zlepšovania medziľudských vzťahov to prináša istú kontraproduktivitu.Ale ako píše pán Lubomír,túto skutočnosť si musia veľmi dobre uvedomovať hlavne tí ľudia čo mali záujem prijať a prijali mandát od voličov na toto volebné obdobie,teda primátor a poslanci.
Hodnotenie: 0   0
16:41:37 26.05.2020 [7280] Nevhodný príspevok?
Tak páni poslanci, zajtra sa držte ale schválili ste riadnu somarinu, len pekne vymalovať budovu úradu. Veď vo vnútri to od vlhkosti hnije (nie len budova). Keď schválite uzatvorenie zmluvy na rekonštrukciu budovy MsÚ, tak sa tej budovy nebude môcť nikto ani chytiť 5 rokov alebo koľko a úplne tým znemožníte projekt na kompletnú rekonštrukciu budovy. Škoda, zase s vami psychopat vybabral.
Hodnotenie: 0   1
20:11:01 25.05.2020 [7279] Nevhodný príspevok?
O nenávisti, obľúbenosti a populizme, alebo možno o zodpovednosti. Nikto z rozumných obyvateľov nášho mesta nenamieta, že vari každý človek, a o to viac samozrejme obzvlášť politik, chce byť obľúbený. Táto snaha politikov, ktorá ich vedie až k sebastrednosti, ich evokuje akosi viac sa domáhať u občanov byť obľúbený, lebo v tomto neprajnom čase, ktorý obmedzuje ich možnosti verejne sa zviditeľňovať, to ešte viac, ako inokedy potrebujú . Potrpia si na tom. Veď azda ťažko by sme hľadali človeka a asi ani takého nikto z nás nepozná, kto by sa dobrovoľne rozhodol byť neobľúbený.
Ten, kto sa vie vcítiť do „kože“ politika pochopí, že sú istotne v živote politika chvíle, kedy politik musí urobiť rozhodnutie, ktoré je zodpovedné, ale podotýkam, nie populistické. My, obyvatelia Novák, ideme v spájaní obyvateľov vedením mesta pre dobro mesta z blata do kaluže. Pán primátor vedie už takmer pravidelne diskusie témami a jazykom, ktoré majú ďaleko od dôstojnosti a rešpektovania práv všetkých ľudí, ktorí tvoria novácku spoločnosť. Selektuje ľudí za, a proti jeho konaniam a tak i o nich rozhoduje. Niekedy až vulgárne. Človek, ktorý je postihnutý primátorovou nevôľou sa síce môže tváriť, že však áno, on je náš primátor, ale prečo by sa nemal ten človek čudovať a neskôr nesúhlasiť s primátorom, ak všetko robí tak, aby znížil vážnosť primátorskej funkcie svojim nevážnym prístupom. Prečo predstaviteľ mesta nechápe, že je a bude to kontraproduktívne pre jeho voličov a že nie len pre jeho voličov, ale i pre neho samotného, v súčasnosti primátora mesta a koniec koncov i pre celé mesto.
Veď priatelia, napokon ani DEŇ VÍŤAZSTVA NAD FAŠIZMOM, 8. máj, keď sme si pripomenuli 75 rokov od ukončenia najkrvavejšieho konfliktu v modernej histórii ľudstva, neprekážal primátorovi nášho mesta vo vyprodukovaní nenávistnej relácie, ktorú nechal uverejniť prostredníctvom káblovej televízie mesta Nováky.
Súdny človek už naozaj prestáva rozumieť myšlienkovým pochodom najvyššieho predstaviteľa mesta Nováky. Oslava ukončenia II. svetovej vojny, teda Deň víťazstva , ku ktorému sa na celom svete viaže veľká úcta k našim osloboditeľom za oslobodenie od fašizmu, ku ktorému sa viaže pieta k viac ako 60 mil. obetiam, teda v tento celosvetovo významný a pietny deň, primátor mesta Nováky na základe vyhlásenia v Mestskom rozhlase rozhodol o vysielaní, na jeho zákazku vopred natočeného videozáznamu, v ktorom sa predvádzal v nenávistnom tóne, ako hlavný protagonista celej relácie, voči ním špecificky vybraným obyvateľom nášho mesta .
A tak si kladieme otázku, ako môže viesť také, ešte pred pár rokmi významné priemyselné mesto, ako sú Nováky primátor, ktorý nedokáže utlmiť nenávisť v sebe voči niektorým obyvateľom a verejne dať najavo, že sa z tragédií minulosti, aby sa neopakovali, nič nepoučil. A tak ani nie pandémia koronavírusu, ale ako sa zdá, na Deň víťazstva nad fašizmom sa v našom meste produkovala nenávisť, ktorá je nielen podľa niektorých, ako čítame a počúvame najväčšia epidémia.
V čase, keď sme všetci, ale naozaj bez rozdielu takmer všetci v situácii, keď je svet ochromený globálnou pandémiou koronavírusu COVID-19, keď naozaj všetci zažívame stav neistoty ,keď nikto z nás nevie, čo príde o deň, o dva, a i preto sme sa od seba izolovali ,veď každý si uvedomuje, že v istom slova zmysle v súčasnosti po stránke ochrany zdravia pred nákazou jedinec predstavuje potenciálnu hrozbu a sme radi ,že sa hrozba ochorenia a nákazy znižuje, primátor nášho mesta nás dal vyzývať k pozeraniu jeho, na tieto dni nepodstatnej ním ohlásenej One man show .
Ekonomiky naprieč svetom prechádzajú strmým pádom, kolabujú zdravotné systémy a z obetí vírusu sa stávajú čísla v štatistikách a primátor nášho mesta pripravil pre občanov, či obyvateľov, teda nás všetkých, jeho One man show, ako ním vyprodukovanú reláciu. Ona relácia, keďže je však neobjektívna, je tým pádom aj nevedúca k ničomu!!!! Každý súdny človek azda potvrdí, že reláciu o nenávisti a nenávisť v nej povyšovanú nad záujmy obyvateľov nášho mesta , dnes potrebujeme najmenej. Žijeme naozaj v ťažkých časoch a aká bude naša životná úroveň a zdravie, ktoré sú v ohrození, dnes ťažko predpovedať.
To všetko vytvára neistotu u ľudí, ktorú už možno badať. Nechcem, však byť nositeľom skepsy a zaoberať sa témou, čo by bolo a čo bude, keby..., pretože mi prichodí na um výrok, ktorý použil pán Juraj Jakubisko len nedávno, keď sa sťažoval, ako sa mu kazia plány, a ktorý možno použiť i na adresu pandémie ako poučné slová, cit: „ Chceš pobaviť Boha? Povedz mu svoje plány na zajtra“. A tak naozaj, Ak má primátor mesta svoje byť aj malé plány, nech ich plní v pokore bez nenávisti. Majme sa na pozore pred nenávisťou, ktorá môže byť ničivejšia ako globálna pandémia.
Mnohí sme sklamaní, otrávení z prostredia a atmosféry v našom meste, hoci o podiele zo zodpovednosti za vzťahy v nováckej spoločnosti sa veľmi veľa nemusí diskutovať. Veď , kto zodpovedá za atmosféru v meste? Ja, a určite nielen ja , som naozaj z reakcií primátora nášho mesta sklamaný. Fúka si svoju, pre nás obyčajných obyvateľov tohto mesta nepodstatnú boľačku ( pomsta za jeho nezvolenie na post primátora v roku 2014) , hoci možno bude vysoká nezamestnanosť, možno i ďalšie, iné neduhy, jeho nezáujem hovoriť o tomto trende, alebo nezáujem sa proti nemu pripravovať budí pochybnosti, či chápe, čo napr. naše mesto čaká a možno i v dôsledku vyššej nezamestnanosti znamená.
Asi ťažko si uvedomuje, že sú to najmä individuálne príbehy ľudského nešťastia, a z ktorých sa desili nielen primátori iných miest , z nich sa desili nielen premiéri od pánov Mečiara po pána Fica, desia sa i súčasní, len pár mesiacov novozvolení politici, ale aj politici v iných, bohatších krajinách, ako je naše Slovensko
Ťažko sa hľadajú slová na povzbudenie, ak populizmus, papalášizmus a nekompetenciu mnohí z nás bagatelizujeme, neberieme vážne, hoci práve dnes vychádzajúc z takýchto charakterových čŕt sa máme mať na pozore pred nenávisťou, ktorá môže byť naozaj ničivejšia, ako globálna pandémia
Dá sa predpokladať, keďže mnohí odborníci sa zhodujú na tom, že možno stojíme pred najhoršou ekonomickou krízou, akú si naše generácie pamätajú, ak si to dokážeme preložiť do ľudskej reči, nemali by sme zabúdať, že pre nás - obyčajných obyvateľov, občanov Novák to znamená, že nie všetci dokážu byť iniciatívnejší a hľadať aj náhradné riešenia. Prečo? Nuž jednoducho preto, že stačí sa pozrieť na demografickú skladbu obyvateľov nášho mesta a z titulu veku ,teda istej odkázanosti na iných, nemôžu byť starší obyvatelia tí, ktorí majú hľadať náhradné riešenia. Musí to za nich urobiť o niečo mladšia generácia ľudí. Ale ako, keď ich nič v Novákoch nemotivuje, keď ich vedenie mesta nespája, skôr naopak. A ak sa aj do niečoho naozaj vložia, výstup z radnice, však ste pozerali v telke.
A verte, že ani naše mesto, aspoň si to niektorí myslíme ,nemôže len čakať od štátu finančnú pomoc, inštrukcie, čo majú robiť. Ak sa mestskí činitelia nevedia zbaviť nenávisti, nevedia stáť na princípe solidarity silnejších so slabšími , teda ak nie sú kompetentní, nech robia niečo iné!!!. Nech odídu zo svojich postov. Inak to nemôže v našom meste naozaj fungovať PB
Hodnotenie: 0   0
12:58:09 12.05.2020 [7272] Nevhodný príspevok?
Dostáva sa k nám množstvo dotazov a otázok na primátora mesta Nováky Ing. Dušana Šimku. Prosíme primátora mesta aby odpovedal na otázky občanov písomne z bezpečia svojho domova prostredníctvom Internetu. Odpovede môžete napísať po prihlásení na http://www.novaky.com/?list=login po predchádzajúcej registrácií http://www.novaky.com/?list=registracia alebo nám odpovede môžete zaslať na webmaster@novaky.com. Keďže tento web podrobne sledujete, veríme, že aspoň v tejto kritickej situácií budete občanom odpovedať. (otázky boli zaslané aj na primator@novaky.sk a sekretariat@novaky.sk)

===============================================

Vážený p. primátor, dňa 05.05.2020 bolo vydané opatrenie č. OLP/3795/2020 ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia, v zmysle ktorého sa uzatvárajú prevádzky voľnočasového charakteru, pod definíciu ktorých nespadajú ihriská v rámci občianskej vybavenosti, nachádzajúce sa v exteriéroch obcí, resp. mestských častí. Vzhľadom na stabilizujúcu sa epidemiologickú situáciu v SR je možné aktuálne pristúpiť k znovuotvoreniu týchto zariadení, avšak za predpokladu striktného dodržiavania prísnych hygienických opatrení, akými sú:

- obmedzený počet súčasne sa hrajúcich detí (odporúčanie pre rodičov zabezpečiť odstupu detí v okruhu 2 metrov),

- povinnosť nosenia rúšok v zmysle aktuálne platného opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR,

- povinnosť rodičov alebo osôb sprevádzajúcich deti zabezpečiť, aby sa deti fyzicky minimálne kontaktovali,

- povinnosť rodičov alebo osôb sprevádzajúcich deti mať so sebou prostriedok na dezinfekciu rúk.

Prevádzkovateľ každodenne pred otvorením priestor uprace, piesok prehrabe, očistí a vydezinfikuje dotykové plochy jednotlivých herných zostáv a raz za týždeň pieskovisko preleje pitnou vodou, alebo vodou zodpovedajúcou požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie. Preto sa pýtam: Keďže sú v našom meste detské ihriská stále otvorené, AKO je dodržiavané toto nariadenie? Sú detské ihriská každodenne dezinfikované? Je piesok v pieskoviskách preliaty pitnou vodou raz do týždňa? Či s pokojom v duši čakáme v kancelárii, kedy ochorie prvé dieťa na nováckom MESTSKOM detskom ihrisku?

===============================================

Pripomíname, že toto je v poradí deviaty dotaz, ktorý posielame primátorovi mesta Nováky, avšak doteraz neodpovedal ani na jeden z nich.

---
Medzitým v Trnave:

---
Medzitým v Handlovej:

Silvia Grúberová - Primátorka Handlovej
8. mája o 15:31 ·
OTVORILI SME DETSKÉ IHRISKÁ 👨‍👩‍👦‍👦 Tu je pár foto z dnešnej "dezinfekčnej akcie ", do ktorej sa zapojili zástupcovia Mestskej polície, poslankyne nášho zastupiteľstva Danica Baranovičová, Lucia Jonásová, Marcela Šimonová, dobrovoľníci a DAMP-áci 👍👍👍 Ste skvelí!

Z večera do rána zabezpečiť, aby bolo všetko vydezinfikovane vo sviatok, to chce tím a chuť 🙋‍♂️❤️🙋‍♀️

==================================
Pridané 15.05.2020 12:35
Odpoveď od primátora síce stále nemáme, ale mesto uverejnilo nasledujúci oznam:
https://www.novaky.sk/spravodajstvo/1184/Oznamenie-o-otvoreni-detskych-ihrisk
Hodnotenie: 2   0
17:40:56 07.05.2020 [7270] Nevhodný príspevok?
V prvom rade priatelia ,vari treba zodpovedať tým, ktorí nechcú, či nevedia pochopiť zmysel obecného zriadenia, že postavenie obce (mesta) je zadefinované v zák.č.369/1990Zb. Voľne definovaná formulácia obce je asi taká, že obec je základná územnosprávna jednotka verejnej správy a jej predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom je v prípade nášho mesta primátor. Keďže funkcia primátora je verejná funkcia , nemožno si zamieňať mesto a jeho riadenie za nejakú privlastnenú eseročku ,alebo iný druh obchodnej, či inej spoločnosti. Ak by to tak bolo, je to prejav papalášstva, sebastrednosti a je to v rozpore so zákonom O obecnom zriadení a vôbec so zákonmi Právneho poriadku SR.
Nikto nemôže bez predrokovania, či dokonalej písomnej agendy, ktorú musí vypracovať a predložiť, ako formuláciu dôvodu predaja nehnuteľnosti z majetku mesta Nováky k naštudovaniu poslancom Mestského zastupiteľstva, Nikto nemôže len tak mirnix dirnix nakladať s majetkom mesta. Veď napokon aj naše mesto musí mať vypracované a schválené v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 138/1991 Zb. „ ZÁSADY HOSPODÁRENIA S MAJETKOM MESTA NOVÁKY. Veď predsa Zásady... by mali mať hneď v preambule zvýraznenú základnú zásadu starostlivosti v nakladaní s majetkom mesta Nováky, ktorej znenie s odvolaním sa na ustanovenia zákonov o samosprávnej politike v Právnom poriadku SR je nasledovné: „ Orgány mesta a mestské organizácie sú povinné majetok mesta zveľaďovať, zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote v zásade nezmenšený (!!!!) zachovať!!!!“
Je preto neprirodzené znižovaním majetku mesta sanovať napĺňanie rozpočtu, napríklad pre úlohy, ktoré majú charakter populizmu ,papalášizmu alebo z nedostatku empatie k hodnotám, ktoré vytvorili naši predchodcovia. Preto som na strane poslancov, ktorí odmietavým, v záujme zachovania zákona svojim postojom vyvažujú , ako ochrancovia majetku mesta Nováky, snahu vedenia radnice pred dostatočne nedorokovaným s poslancami MsZ (povedzme jednoduchou ekonomikou (má dať-dal) predaj nehnuteľností v majetku mesta!!!!
Však si pamätáme, ako to bolo s rekonštrukciou námestia. To bolo plaču, vtedajšej vedúcej oddelenia výstavby, pána primátora, ako sa mesto môže dostať do nútenej správy (!!!), keď sa nepredá pozemok na námestí dodávateľovi prác, ktorí vehementne vraj namietal odklad fakturácie za vykonané práce pre mesto, ba dokonca aj s budovkou, kde sa teraz predáva kebab, alebo také čosi, a ten dodávateľ prác (firmu nemenujem v dôsledku prekážky zákona) po nadobudnutí pozemku a budovky do vlastníctva ju obratom predal tretej osobe tak, predstavte si, že na námestí v Novákoch cca okolo 2 áre, mesto Nováky nemá vo vlastníctve pozemok a okrem iného, je ňom ešte postavená budova vo vlastníctve rovnako tretej osoby. (Ak to ešte doposiaľ trvá, tak je to trapas, ak mesto má vodovodnú šachtu pre mestskú fontánu zabudovanú na „cudzom pozemku“, ktorého sa neuvážlivo zbavilo.
Aby ste ma pochopili priatelia, mne budova a činnosť , na ktorú sa využíva neprekáža, alebo podstatne menej , ak je postavená tam kde je, prekáža mi otázka majetku, či vlastníckych práv k týmto nehnuteľnostiam. A tak sa naozaj niet čo čudovať opatrnosti časti poslaneckého zboru
Je treba pripomenúť občanom, že v období rokov 2010-2014 terajší pán primátor plašil poslancov nútenou správou (!!!), poslanci na jeho naliehanie naskočili ako mucha na lep, schválili ním predložený návrh a Kúpnu zmluvu a hoci sa neskôr ako vyplýva zo Zápisnice ... ohradili ( keď po pár dňoch nabehli peniaze na účet mesta) myslím, že z chemičky ,už bolo neskoro. A tak zase – ja nič, to poslanci. Za každú cenu prežiť a po mne potopa, nuž to je naozaj málo.
A záverom len taká poznámka. Technické pamiatky (možno z istého uhla pohľadu budovu Gastropola možno tak nazvať ) nám približujú vynaliezavosť a kreativitu našich predkov pri riešení ich každodenných starostí. To, čo môžeme , tak si myslím, si zachovajme.

Športové kluby pri nedostatku peňazí na ich činnosť a voľnočasovú aktivitu detí mládeže,ale i dospelých si musia riešiť najmä v tomto období s ohľadom na ich záujmy zachovania vôbec ako takej ich činnosti sami. napríklad aj so zapojením rodičov. Tí by nemali chýbať. Preto je pozoruhodné, až vari neprirodzené, že mlčia. Vedúci ,či prezidenti klubov vzali na seba povinnosť viazanú k jednotlivým športom ,ale mlčia. Nevyjadrujú sa. Nuž takto sa nevedie boj o prežitie. Rokovať,rokovať,rokovaťPB
Hodnotenie: 3   0
13:00:21 07.05.2020 [7269] Nevhodný príspevok?
Tak Lavida skúša koľko si môže dovoliť v nútenej obhajobe konania primátora. Pán Lavida, my na tejto stránke nie sme hlupáci, to ste už mohli zistiť dávno. Vieme pochopiť aj krátenie rozpočtu mesta z dôvodu zníženia podielových daní, spôsobených korona pandémiou. Ale nevieme pochopiť prečo krátiť rozpočtovú čiastku len športu, prečo nie kultúre, prečo nie iným spoločenským organizáciám, prečo nie v iných častiach rozpočtu, bez ktorých by sa mesto zaobišlo. Prečo mesto písomne nevypracovalo rozpočtové opatrenie, prípadne zmenu rozpočtu z dôvodu krátenia a nepredložilo do ekonomickej komisie na posúdenie, prečo nepredložilo požiadavku, na krátenie prostriedkov pre šport, športovej komisii , aby mohla pre zastupiteľstvo vypracovať nové prerozdelenie pre jednotlivé športové kluby???. Prečo toto všetko nebolo pred zastupiteľstvom poslancom písomne predložené??? Toto mesto nie je sultanát jeho veličenstva, čo sa mu kedy zachce to si navrhne a to sa musí schváliť . V programe zastupiteľstva bol bod „Rozdelenie finančných prostriedkov pre športové kluby na rok 2020“ a nie krátenie prostriedkov pre šport a toho sa malo zastupiteľstvo držať. Prečo sa porušuje schválený program rokovania zastupiteľstva a prečo sa podsúvajú zastupiteľstvu nepripravené veci, nechám na kontrolóra mesta.
Prajem pekný deň.
PS. Ak mi pán primátor pošle správu, že som gauner, budem vás informovať.
M.O.
Hodnotenie: 3   0
10:12:03 07.05.2020 [7268] Nevhodný príspevok?
Rád by som vedel,aké relevantné dôvody mali tí poslanci,ktorí hlasovali proti predaju nehnuteľného majetku mesta,pokiaľ bolo povedané,že mesto nemá a ani v budúcnosti nebude mať prostriedky na rekonštrukciu týchto objektov a ich zmysluplné využitie.Jediný argument z úst poslanca Mištinu bol návrh ohľadom rekonštrukcie gastra na nájomné byty.V tejto súvislosti je odôvodnená otázka,akým spôsobom by mala byť financovaná takáto investičná akcia.
Rozhodnutie časti poslancov zahlasovať za schválenie dotácie pre športové kluby z rozpočtu mesta v plnej výške ako bola navrhovaná pred vypuknutím pandémie aj napriek informáciám o dopadoch pandémie na ekonomiku štátu a obcí a ochote primátora v skrátenej výške dotáciu poskytnúť aj v súlade s budúcimi možnosťami mesta považujem za krátkozraké.Z toho dôvodu považujem rozhodnutie primátora nepodpísať poslancami schválený návrh za správne.Je potrebné zobrať do úvahy pre porovnanie postup mesta Handlová,kde boli škrtnuté dotácie na šport komplet,pritom to nie je len prípad Handlovej a takisto dôležité je brať do úvahy,že v súčasnosti vlastne žiaden klub činnosť nevykonáva z dôvodu opatrení stanovených štátnymi orgánmi pre boj proti dôsledkom pandémie.
Na otázku poslanca Jakubisa v bode rôzne,prečo ho primátor vyhodil z rokovania mestskej rady ,keď mu to umožňuje mestom schválené opatrenie,primátor odpovedal,že také opatrenie bolo schválené v dobe keď nebol primátorom a on o tom nič nevedel.Aj napriek nevedomosti primátora o takom opatrení považujem jeho konanie za nešťastné a kontroverzné svedčiace o osobnej averzii a neochote spolupracovať s poslancom,ktorého je možné na základe jeho vystúpení na MsZ označiť za opozičného.Tež je tu otázka ,prečo dotyčný poslanec neargumentoval spomínaným opatrením priamo na rokovaní,z ktorého bol vylúčený.
Hodnotenie: 0   0
07:10:49 07.05.2020 [7267] Nevhodný príspevok?
Komu slúži toto mesto?

SENIOROM - NIE ! Dlhodobo neriešená otázka, ktorú vedenie mesta ani nemá záujem riešiť. Ľudia, ktorí tu žili, pracovali a zostarli chodia dožívať do zariadení mimo svojho rodného . Bez možnosti prechádzať sa po miestach, s ktorými sú zrastení a stretávať ľudí, s ktorými prežili kus života. Čiže pre niekoho bezcenná skupina obyvateľov.

DEŤOM - NIE ! Najnovšie neschválenie finančného príspevku pre športové kluby muselo rodičov absolútne zdvihnúť zo stoličiek. Takže už aj naše deti budú doplácať na neschopné vedenie mesta. Nehovoriac o tom, že školy nemajú žiadne kvalitné športové krúžky, ktoré by mohli deti navštevovať po vyučovaní, najnovšie nedostanú peniaze ani športové kluby !!!! Ešte spomeniem skupinu malých detí s jedným detským ihriskom pri hudobnej škole, cez leto absolútne nevyužitým, nakoľko by sa deti na priamom slnku upiekli. Pri fontáne, v parku, pri obytných domoch žiadna jednoduchá šmýkala, hojdačka....nič !
OBČANIA ekonomicky poškodení COVID pandémiou - NIE. Dávnejšie som kládol otázku, či bude mesto nejakým spôsobom nápomocné občanom, ktorých sa bytostne dotkla pandémia. Už máme v meste rodiny, ktorých živitelia sa museli vrátiť na Slovensko, sú bez príjmu, v rodinách sú malé deti. Rodiny už nedisponujú finančnými prostriedkami, nemajú na nájomné. Rieši mesto túto situáciu s firmou Benet ? Budú takýto občania vypísaní na tabule hanby? Budú od nich vymáhané peniaze exekútorom ? Rieši túto otázku mesto s bytovým podnikom ? Možno sa dostanú tieto rodiny do situácie, že budú mať problémy s holou existenciou, vie byť mesto nápomocné ? /ľudia nápomocní z vlastnej iniciatívy sú v tomto meste totiž pranierovaní/

MESTSKÝ ROZHLAS - ja ako občan považujem spôsob využívania tohoto komunikačného prostriedku ako zásah do vlastného súkromia. Niekoľko krát denne s náležitou dávkou hlasitosti mi je oznamované, čo si mám vlastne myslieť, čo kto urobil a kto škodí tomuto mestu. Neviem, či spôsob používania mestského rozhlasu nehraničí so zákonom, nakoľko sú v ňom vyhlasovaní konkrétni občania, pranierovaní, osočovaní a za svoju aktivitu lynčovaní. Osobne tento spôsob považujem za ŠIKANU vlastných občanov zo strany vedenia mesta. Nežijeme na lazoch, kde je potrebné vyhlasovať každú informáciu mestským rozhlasom a jeho využívanie považujem za INDOKTRINÁCIU obyvateľov Novák zo strany primátora.
Hodnotenie: 2   0
17:15:05 06.05.2020 [7266] Nevhodný príspevok?
Ahojte.

Podľa toho čo počas týždňa znie ulicami mesta z rozhlasu usudzujem, že niekto tu už na 100% stratil rozum. Niekto a teda mám na mysli primátora mesta Nováky. Nič iné mi nevychádza z toho čo počujem a z toho čo hovoria ľudia v mojom okolí.

Modlime sa za lepšie zajtrajšky, nech prídu čo najskôr.

Pekný deň.

Janka
Hodnotenie: 1   0
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
VIDEO: Karol Mikuláš: Baník, povstalec aj politický väzeň
VIDEO: Karol Mikuláš: Baník, povstalec aj politický väzeň
zobraziť podrobnosti »
15.03.2023
Vo veku sto rokov a osem mesiacov zomrel najstarší československý baník Karol Mikuláš
Život Karola Mikuláša bol spätý s baníctvom a hornou Nitrou.
zobraziť podrobnosti »
14.03.2023
Marián Miština je novým prednostom mestského úradu, vzdal sa funkcie poslanca
Mestský úrad v Novákoch má nového prednostu, Jána Martinu v tejto pozícii strieda Marián Miština.
zobraziť podrobnosti »
12.01.2023
Slovenské elektrárne plánujú ukončiť prevádzku elektrárne Nováky koncom budúceho roka
Celý proces od ukončenia výroby elektrickej energie a tepla až po transformáciu celého areálu a prípravu na ďalšie využitie bude trvať niekoľko rokov.
zobraziť podrobnosti »
22.11.2022
Transparentnému psychopatovi Ing. Dušanovi Šimkovi zrazu vadí kamera
Deň pred konaním komunálnych volieb, psychopat bol nepríčetný, už mu zrejme všetko vadilo, zamkol zamestnancov v budove mestského úradu v Novákoch. V súvislosti s dosluhujúcim primátorom Šimkom a ním mnoho krát proklamovanou transparentnosťou, je na mieste otázka, prečo ak žiada transparentnosť, mu v tomto prípade vadila kamera?
zobraziť podrobnosti »
15.11.2022
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.