Online 3 ľudia. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
833 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
09:40:43 02.11.2018 [6640] Nevhodný príspevok?
Vážení spoluobčania.
Nakoľko už niekoľko rokov kritizujeme pôsobenie a konanie Ing. Dušana Šimku na poste exprimátora a opätovného kandidáta na post primátora mesta, dovoľujeme si vám oznámiť, že sme v týždenníku Prievidzko, číslo PD zel 18-44 na strane 10, zverejnili skrátenú verziu sumarizácie našich výhrad, ktoré ste aj na tejto stránke mohli čítať. Zároveň ju zverejňujeme aj tu.
M.O.

Prečo nebudeme voliť Ing. Dušana Šimku za primátora mesta Nováky

Ako ste mali možnosť čítať aj na stránkach tohto periodika, jedným z domáhajúcich sa kandidátov o kreslo primátora v Novákoch je aj Ing. Dušan Šimka. Predkladáme širokej verejnosti niekoľko dôvodov, prečo nemôžeme a nebudeme voliť Ing. Dušana Šimku za primátora.
Po roku 1990 sa dvadsaťštyri ročným pôsobením na poste primátora preukázal voličom niektorými dobrými vlastnosťami, ktoré si však počas jeho moci v našom meste neudržal a v posledných rokoch jeho mandátu to už boli len zlé vlastnosti. Pre našich občanov, voličov, to bol najvýznamnejší dôvod nedať mu svoj hlas a tak Ing. Dušan Šimka svoj boj o kreslo primátora mesta Nováky neustál a voľby v roku 2014 prehral.
V jeho práci prevládali spôsoby ktoré nemali nič spoločné so záujmami občanov a voličov, ktorí mu dali hlas. Manipuloval, ohováral, osočoval poslancov a občanov, ktorí kriticky poukazovali na systém jeho práce a jeho prístup k ľuďom. Podával trestné oznámenia na políciu, dokonca spôsoboval nátlak na zamestnávateľov jemu nepohodlných osôb.
V poslednom období viacerých občanov, jemu nepohodlných, dostal do problémov s médiami. Na základe poloprávd a klamstiev, zavádzajúcej a osočujúcej rétoriky ich vystavil zverejňovaniu aj na stránkach tohto periodika ktoré práve čítate.
Rozsudok Okresného súdu v Prievidzi len potvrdzuje pravdivosť našich slov, pretože podľa nariadenia súdu sa musel ospravedlniť za svoje klamlivé a nedôvodné výroky na adresu spoluobčanov. Naposledy to bolo verejné ospravedlnenie sa občanovi zverejnené na stránke www.novaky.com ako i ospravedlnenie televízie Markíza spoluobčanovi a podnikateľovi mesta Nováky, za zverejnené klamlivé informácie, ktorých iniciátorom bol kandidát na primátora Ing. Dušan Šimka.
V jeho charakterových vlastnostiach prevládajú vlastnosti, na základe ktorých nepripúšťa kritiku, akúkoľvek racionálnu a slušnú diskusiu. So svojim blízkym príbuzným bezdôvodne a neuvážene ubližoval súčasnému vedeniu mesta podaniami na riadiace orgány prideľovania dotácii a fondov, ale i na NAKA, Generálnu prokuratúru SR a podobne. Následkom týchto podaní došlo k pozastaveniu a preverovaniu oprávnenosti poskytnutia dotácií a fondov. Dopad na činnosť mesta bol týmto jeho konaním veľmi negatívny, nakoľko došlo k predlžovaniu schvaľovacieho procesu, prípadne k pozastaveniu poskytovania dotácií a finančných prostriedkov na zabezpečenie rozvoja nášho mesta.
Počas svojho zastávania postu primátora pripustil zrušenie príspevkovej organizácie Domu kultúry, zámenou za zriadenie neziskovej organizácie s názvom Kultúrne centrum mesta Nováky, na základe čoho mohla funkciu riaditeľky tejto neziskovej organizácie obsadiť poslankyňa Mestského zastupiteľstva a budúca viceprimátorka. Toto celé bolo účelové obídenie zákona O obecnom zriadení §11 bod (2)c, o nezlučiteľnosti poslanca s funkciou v štatutárnom orgáne rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený.
Po skončení funkcie primátora, ako samozvaný predseda správnej rady organizácie Kultúrne centrum mesta Nováky, dal túto neziskovú organizáciu (KCMN) do likvidácie a to bez vedomia nového vedenia mesta Nováky. S týmto jeho nezmyselným rozhodnutím mestu spôsobil organizačné problémy, majetkové ako i finančné škody, ktoré sú stále v riešení.
Na základe rozhodnutia Okresného súdu Prievidza muselo mesto uhradiť o 60 000 € na viac oproti fakturovaným nákladom za dodané práce a príslušenstvo Futbalového ihriska s umelým trávnikom. To všetko len z dôvodu obštrukcii bývalého primátora, ktoré boli spôsobené neuzatvorením písomného dodatku, ale ústnymi dohodami k príslušnej zmluve.
Pri stavbe „Rekonštrukcia námestia“ pripustil začatie stavby „Pódia“ bez príslušných stavebno-povoľovacích rozhodnutí a tak na základe rozhodnutia stavebného úradu, ktorý túto stavbu považuje za čiernu stavbu, je mesto povinné túto stavbu zasanovať, teda zbúrať. Mestu, a možno aj niekomu inému, spôsobil škodu dvakrát, prvýkrát pri výstavbe a druhýkrát pri jeho búraní.
Manipuláciami s pozemkami mesta na Duklianskej ulici a uprednostnení svojich osobných záujmov pred záujmami mesta, dopustil premiestnenie týchto mestských pozemkov a posunutie na miesto, ktoré je ťažko využiteľné pre výstavbu rodinných domov a tým i znehodnotenie ich ceny.
Počas svojho pôsobenia na funkcii primátora porušil Stavebný zákona a to v prípade vydania Kolaudačného rozhodnutia pre svoj rodinný dom, ktoré si vlastnoručne ako predstaviteľ Stavebného úradu aj podpísal. Nebolo totiž do spisu doložené „Vyhlásenie správcu kanalizácie“, ktoré je zákonom stanovené a potrebné pre skolaudovanie stavby. Tento fakt potvrdzuje aj rozhodnutie Oddelenia pre životné prostredie v Prievidzi, ktoré ho za porušenie a nedodržanie ustanovení Zákona o vodách aj pokutovalo. Na základe tejto nekompetentnosti, až svojvôle, kandidát na primátora Ing. Dušan Šimka dodnes vypúšťa splašky do dažďovej kanalizácie a následne do rieky NITRA, bez akejkoľvek úpravy vyhovujúcej platným právnym predpisom.
Jeho nekompetentným a Stavebnému zákonu odporujúcim rozhodnutím bolo ťažkými mechanizmami zdevastované Futbalové ihrisko na ulici Sama Chalúpku (za pekárňou), čím sa stalo nevyužiteľné a navždy stratené pre športovú činnosť občanov, športových klubov ale i škôl mesta Nováky.
Zanedbával starostlivosť o majetok mesta a tak mnohé stavby stihol osud, ktorý je pre mesto Nováky nevyhovujúci a nežiaduci. Okrem už uvedeného ihriska je to napríklad prvý predvojnový kultúrny stánok mestské kino, dom kultúry, hotel, mestská plaváreň, bývalá materská škola na Rastislavovej ulici, požiarna zbrojnica, dom služieb, mestský park, základné školy. Niektoré z týchto budov sú už v stave neobnoviteľnom a niektoré v stave posledného štádia schátrania.
Uplatňovaním konfrontačného štýlu pôsobenia na poslancov ale i spoluobčanov, ktorí pre mesto niečo dokázali a následným vytváraním strachu sa mu podarilo dokonale rozbiť občiansku spoločnosť v meste.
Na základe uvedených skutočností je čas jeho pôsobenia na poste primátora výstrahou. A preto ho nemôžeme a nebudeme voliť!
Občania mesta Nováky Mgr. Peter Bošiak, Ing. Vladimír Richter, Milan Oršula a ďalší.
Hodnotenie: 2   2
18:15:33 01.11.2018 [6639] Nevhodný príspevok?
Prispievateľ Accickvep furt vedle jak ta jedle.Práve som dočítal predvolebný materiál pod názvom "Fakty z mesta Nováky"z pera jednoho nemenovaného kandidáta na funkciu primátora v Novákoch.Tak rozsiahly a podrobne spracovaný materiál sa len tak nevidí.Je z neho vidieť ,že pán kandidát sa vyzná v tlačenici a veci samosprávne ovláda dokonale.
Tento jeho počin mu otvára cestu na dosiahnutie vysokého volebného výsledku,ibaže by sa našiel kandidát,ktorý by ešte podrobnejšie a dokonalejšie "rozkryl" čo v tomto materiáli je skutočná realita a čo estráda pre pobavenie voličov.
Hodnotenie: 1   0
15:55:41 01.11.2018 [6638] Nevhodný príspevok?
Prosím vás , neviete mi niekto vysvetliť ako to bolo s tým primátorským bytom ktorý mal pôvodne pan Šimka ako primátor?
Hodnotenie: 0   0
12:14:25 01.11.2018 [6637] Nevhodný príspevok?
Lavida a ty kde žiješ? Asi iba v jednej miestnosti s Dušanom Šimkom. To, že niekto porušuje zákony a ich nápravu nevykoná je v poriadku? Vypúšťanie splaškov do rieky Nitra bez ČOV je v poriadku? To, že niekto si sám ako primátor podpíše stavebné povolenie je v poriadku? Si smiešny, keď obhajuješ klamára, podvodníka!!! Okrem toho prečo si myslíš, že nikto nepodal trestné oznámenie na Dušana Šimku? Keďže si s ním v jednej izbe, dobre to vieš, že ho preveruje polícia. Ale predpokladám, že pod menom lavida nepíše Štefan Vida, ale sám Dušan Šimka. Veľmi nepekné sa takto schovávať za cudzie osoby.
Hodnotenie: 0   1
07:56:14 01.11.2018 [6635] Nevhodný príspevok?
Pán Bošiak. Súhlasím s Vami, že predvolebná taktika p. Šimku je pofidérna. Voliť ho nebudem. Ale vyjadrenie, že pán Daniš urobil viac za 4 roky ako Šimka za 24 rokov je absurdné. Sprznili ste výpovednú lehotu Vašich predchádzajúcich príspevkov. Takže pána Daniša určie voliť NEBUDEM. Bohužiaľ sa centrom diania v našom mestečku stal Lidl, ináč tu pre občanov nefunguje NIČ.
Hodnotenie: 1   0
22:19:01 31.10.2018 [6632] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Alea iacta est -Kocky sú hodené ? Dostal sa nám do schránok predvolebný materiál s názvom „Fakty z mesta Nováky“, vraj preto s black & white tlačou,lebo vraj budeme smutní, po prečítaní tohto plátku. To vám teda poviem a veru som aj smutný. Ale čo sme si, to sme si, sami sme si na vine. Ak však nebol Ing. Dušan Šimka smutný z jeho pochybení v činnosti v kresle primátora, na ktoré ho upozornil vo svojom Náleze Najvyšší kontrolný úrad, tak ja už nie som smutný a budem si vnímať tento svet a život v Novákoch po svojom, určite slušnejšie od ľudí, ktorých kandidát na primátora nášho mesta Ing. Dušan Šimka vo svojom bulletíne nazýva slušnými ľuďmi. Ing. Dušana Šimku predvolebný plátok, (ako ho už niektorí spoluobčania takto „otitulovali“) je bezcenný, spracovaný veľmi povrchne a viac ako trápna zlátanina nechutností s až sa to hanbím vysloviť, že absolútnej, ale ozaj absolútnej nekompetentnosti. V každej problematike ním uvádzanej je toľko absurdít, toľko bezcenných informácií, keďže viac ako z polovice ním podaných informácií je na úrovni agentúry JPP(Jedna pani povedala ) a tá druhá polovica v jej časti je poväčšine viazaná, presne som to odhadol vo svojom príspevku č.6622 na jeho charakteristiku dvojakého metra. Čo bolo dovolené jemu, nemá byť dovolené iným. A tak je pre neho príznačné najmä to, aby to vyhovovalo jeho aktuálnym záujmom, motiváciám a v súčasnosti aj povedzme preferenciám k voľbe za primátora. No, veď povedzte. A tak mi dovoľte, aby som si i za vás položil otázku. Ak sú pre kandidáta na post primátora voliči slušní, kto sú pre neho tí neslušní ľudia???. Chudobnejší ako on, bezdomovci, deti bez rodičov, kritici jeho práce??? Tak už chápete vážení. Žiadna pokora, žiadna úcta. Nič, len on. Ak neexistujú v Novákoch autority, pretože je možno obdobie krízy autorít a to nielen na úrovni komunálnej, ale aj vo vyššej politike a navyše ak samosprávy, teda aj naša, ako také v tomto prípade nie sú asi výnimkou a trpia mizivou dôverou zo strany občanov – v tomto volebnom roku aj voličov, nemôžeme pripustiť i napriek uvedenému, aby nás, naše mesto znova začal riadiť človek, ktorému sme jeho riadenie vytýkali mnohokrát ako “one man show”. Veď využívanie tzv.mestskej televízie, mestského rozhlasu, štátnych press periodík, televízií činných v SR na samo-propagáciu pri vedení mesta mu k zvýšeniu dôvery rozhodne nepomohlo a v novembri roku 2014 vo volebnom súboji o post primátora voľby prehral. A tak ešte pár čriepok z jeho bulletínu:
• Prvá mestská televízia bol pokračovaním, na už začaté káblové práce riaditeľom Mestského bytového podniku neb. Mgr.Jožkom Nechalom . (Začalo to tým, že občania, ktorí nestratili pamäť si spomenú na množstvo súkromných televíznych antén po obytných domoch, ktorých neodborné inštalovanie spôsobilo poškodzovanie strešnej krytiny a zatekanie do povalových priestorov a bytov. V snahe odstrániť tento problém sme prijali záver ( cca r. 1988) káblovej televízie). Takže ešte raz. Bolo to pokračovanie nedokončeného procesu. Ako je to s legálnosťou celého projektu televízie za účinkovania Ing.Dušana Šimku, sme už viackrát písali. Čo je však veľmi dôležité, že dodržať hranicu medzi informovaním a propagáciou, ktorá býva vždy veľmi tenká sa mu len málokedy podarilo. Nepochopil ,že primátor mesta by mal mať, ba čo, musí mať dobrý vnútorný etický a hodnotový kompas, aby odolal pokušeniu samopropagácie. Písal som ,že jehotelevízia bola nastavená na zvyšovanie „jeho píár“ Málokedy odolal tomuto pokušeniu. Veď pamätáme dehonestujúce, nezákonné jeho vyhlásenia na adresu poslancov, občanov , menovite mojej osoby. . Využívanie mestskej televízie platenej daňovými poplatníkmi na samo-propagáciu ,ktorej poslaním bolo vraj: “ podávať občanom nášho mesta Nováky všestranné, objektívne informácie najmä zo života mesta” by sa vo väčšine vysielaní hodili na jeho osobnú stránku . Možno na ním zriadené You Tube,ale nie do obývačiek nášho obyvateľstva.
• Kauza Futbalového ihriska s umelou trávou, ktorú mesto s dodávateľom prác SPORT SERVICE s.r.o. Martin v spore vedenom na OS v Prievidzi prehralo a tak je povinné zaplatiť cca 140.000,-€ , je podľa môjho názoru v súčasnosti už bezpredmetná a pochybenie mesta Nováky evidentné. Nič viac a nič menej, nie je treba k tejto veci doložiť, iba to, že Odôvodnenie Okresného súdu v Prievidzi bolo presvedčivé!!!. Animozitu a boľačky zo sklamania spolupráce s pánom Vladimírom Zaťkom nech si ofukuje bez nás občanov!!!.
• Hoci mal mať Ing. Dušan Šimka všetko v rukách , neuvedomil si, že byť primátorom nie je len o možnostiach ako riešiť problémy. Dostavili sa aj pokušenia. Ak to nenazvem inak, nepochybím tiež, keď poviem, že istý druh kultu osobnosti, ktorý si založil a ako vidieť aj z bulletínu, nič ho v tom nepoučilo, bol založený na vytváraní idealizovaného, heroického obrazu o jeho osobe. Stali sme sa nepohodlní pre neho, pretože časť kritikov z radov občanov a niektorí poslanci mestského zastupiteľstva, ako občania angažovaní vo veciach verejných, sme jeho konanie vnímali ako zneužitie verejných statkov, nedodržanie zákonnosti ,atď. A tak, nech sa nikto nečuduje , že konanie Ing.Dušana Šimku ,ktorým sa hrdí vo svojom bulletíne, malo za následok nízku dôveru nielen v neho ,ale v samosprávu, ako takú.
• V odborných kruhoch sa konštatuje, nech mi je odpustené, že je evidovaná ako negatívny jav nízka vedomosť obyvateľov o fungovaní a kompetenciách samosprávy, čoho dôsledkom je potom, že si občania fungovanie celého mestského úradu premietajú do jednej osoby schopnej riešiť akýkoľvek problém či nedostatok. A tak vari aj u nás to bolo tak. Veď tak, odborne ako si vyriešil výstavbu rodinného domu, najmä jeho užívanie, tým že si podpísal Kolaudačné rozhodnutie sám pre seba sa len tak nevidí, ani vo filme. Veľa som o tom písal. Nebudem rozvádzať, ale do dnešného dňa bez nápravy a sebareflexie,ale zato chce byť našim primátorom. Neskutočné. Primátor, podľa môjho názoru, by mal využívať bohaté možnosti stavebného úradu a oddelenia územného plánovania, namiesto vyzývania boja proti kritikom, resp. občanom, ktorí odkryli, že porušil Stavebný zákon pri vydaní Kolaudačného rozhodnutia o kolaudácii jeho Rodinného domu .
• Dá sa s istotou tvrdiť, že kandidát na primátora nášho mesta, by nemal použiť vo svojom slovníku obskúrne slová , ako ich píše a používa vo svojom bulletíne , pretože pozíciu primátora nášho mesta by mal naozaj zastávať verejne aktívny človek ,ale s plánom pre naše mesto a nie s návrhom volebného programu plného fráz a nedosiahnuteľných cieľov a impertinencie. Tvrdím to z toho dôvodu, že človek ,ktorý riadil mesto 24 rokov by mal vedieť, že jeho práca je spojená cca s 2500 kompetenciami a nevypustí do sveta pamflet, teda to, čo sme dostali do poštovej schránky.
• Úlohou kandidáta na primátora, v tomto prípade ako človeka s dvadsaťštyri ročnou praxou v samospráve, bolo využívať bohaté nástroje na riadenie mestskej samosprávy a nie je byť autorom, napr. takých výrokov, aké použil a je z nich šokovaný: „ To znamená, že uvedení kandidáti na primátora sa nepochopiteľne „schovali“ pred voličmi. Tieto slová vyslovil Ing. Dušan Šimka na adresu všetkých ostatných piatich kandidátov na primátora, čím len umocnil moje slová v úvode, že : „A tak je pre neho príznačné najmä to, aby to vyhovovalo jeho aktuálnym záujmom, motiváciám a v súčasnosti aj povedzme preferenciám k voľbe za primátora. Veď koniec koncov, kto by sa chcel vystaviť v priamom televíznom prenose obskúrnym výrokom, ktoré spolu s bratom bežne používajú?! A tak nemôžem, nebudem Ing. Dušana Šimku voliť za primátoraPB
Hodnotenie: 3   0
20:54:58 31.10.2018 [6631] Nevhodný príspevok?
Skutočne som sa pobavil na príspevku pod nickom Accickvep.
Jasné,že proti gustu žiadny dišputát,ale chcelo by to nejaký konkrétny dôkaz,že Šimka je klamár.A pochopiteľne,že by to chcelo aj nejaký dôkaz,že Dušan Šimka vydieral a zastrašoval,lebo ak nebude,tak ja podávam trestné oznámenie na pána Bošiaka staršieho,že má takú vedomosť a nesplnil si svoju zákonnú povinnosť,oznámiť porušenie zákona príslušným úradom.
Hodnotenie: 0   0
18:36:09 31.10.2018 [6629] Nevhodný príspevok?
Otvoril som si schránku a neskutočne som sa zľakol, vykukoval z nej škaredý ba až nepríčetný pohľad z letáka s názvom Ing. Dušan Šimka.

najskôr som myslel že budem plakať, ale po prelistovaní mi neostávalo nič iné ako sa len smiať. Pokračujúce útoky bývalého skrachovaného a večne blafujúceho primátora Ing. Dušana Šimku. Nič nové, nikdy to nebolo o tom čo by on spravil pre ľudí, vždy to bolo len o útokoch na ľudí, na ich zamestnancov, na všetkých. Myslím, že moji susedia majú podobný názor, lebo jeho leták s fotkou bol nahádzaný v škatuli na papier s jeho roztrhanou fotkou.

Je šokujúce ako človek, ktorý zneužil právomoci verejného činiteľa niekoľko krát, ktorý do dnes vypúšťa splašky zo svojho rodinného domu priamo do rieky Nitra, sa uchádza o naše hlasy a to spôsobom, že len útočí na každého, ale na seba a svoje priestupky a porušenia zákona sa ani nepozrie!

Ing. Dušana Šimku určite nebudem voliť!!! Z takého klamára a manipulátora mi je skutočne zle, hlava sa mi točí. Hanba Šimkovi!

Za posledné 4 roky sa spravilo viac ako za jeho 24 rokov okrádania nás občanov a o tom sú aj nepopierateľné dôkazy.

Volím RNDr. Daniela Daniša a jeho kolegov z mestského úradu Nováky, ktorí ukázali, že pod vedením silného človeka, ktorý sa zaujíma o občanov sa dá veľa dokázať.
Hodnotenie: 0   2
18:02:35 31.10.2018 [6627] Nevhodný príspevok?
Ing. Dušana Šimku nebudem voliť – pokračovanie č. 4
Zrušenie príspevkovej organizácie Mestský dom kultúry (ďalej len MDK) a zriadenie neziskovej organizácie Kultúrne centrum mesta Nováky (ďalej len KCMN), považujem za jedno z najväčších klamstiev, ktorých sa exprimátor počas svojho pôsobenia dopustil. V tomto prípade totiž využil istú nedokonalosť Zákona o obecnom zriadení , ktorý v §11, odseku c) hovorí, že funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou štatutárneho orgánu rozpočtovej, alebo príspevkovej organizácie založenej obcou v ktorej bol zvolený a teda už zvolená pani poslankyňa by nebola mohla byť zároveň riaditeľkou MDK. (To by ale bolo pre pána primátora znamenalo stratu jedného lojálneho hlasu v mestskom zastupiteľstve.) Tak údajne podľa fungujúceho vzoru v Partizánskom, bola príspevková organizácie MDK pretransformovaná na neziskovú organizáciu KCMN, teda na iný typ organizácie ako vylučuje zákon, asi podľa pravidla - čo nie je zakázané je dovolené.
Ospravedlňujem sa, že sa púšťam do možno radovému občanovi pramálo zaujímavej a pramálo zrozumiteľnej témy v oblasti hospodárenia kultúry. Nejde však vlastne o nič menej a nič viac ako o peniaze. To by nás občanov ale malo zaujímať, lebo ide o naše peniaze, teda peniaze nás – všetkých občanov mesta a v tomto prípade spôsob nakladania s našimi peniazmi poslúžil vlastne iba záujmu jednotlivca a nie nám občanom. Dovolím si tvrdiť, že aj zákon o neziskových organizáciách bol v podstate zneužitý. Zmyslom tohto zákona totiž je, že nezisková organizácia poskytuje verejnoprospešné služby (kultúra sem tiež patrí) a zisk musí v celom rozsahu použiť na zabezpečenie verejnoprospešného účelu, čo teda potom vlastne činí jej „neziskovosť“. Tu by som zvýraznil pojem „zisk“, teda organizácia by ho mala dosahovať. Na verejnoprospešný účel môže takejto organizácii byť poskytnutá aj dotácia, napríklad z rozpočtu obce. Dotácia však nemôže byť použitá na správu organizácie. Pravidlá hospodárenia pre neziskové organizácie sú dané zákonom a práve tie boli porušované počas celej doby existencie KCMN, teda jednoducho povedané n. o. KCMN fungovala po celú dobu svojej existencie v rozpore so zákonom. Toto konštatovanie nie je môj výmysel, alebo domnienka, obsahujú to nálezy NKÚ SR (Najvyšší kontrolný úrad.) zistené kontrolami koncom roka 2012 a začiatkom roka 2015. Podobne ako v predchádzajúcich mojich príspevkoch, odporúčam čitateľom pozrieť si aj moje príspevky č. 5465, č. 5477, č. 4641 z roku 2015 a č. 6204 z roku 2017. O nekompetentnosti exprimátora hovorí aj taká drobnôstka, ktorú poskytol firemnému časopisu Chemik. Neziskovú organizáciu považoval za najvýhodnejšiu formu, lebo (citujem) „ má možnosti získavať prostriedky aj mimo rozpočtu mesta, od rôznych sponzorov a grantov.“ Nuž ale takú možnosť odjakživa predsa majú aj príspevkové organizácie a plne ju využíval aj zrušený MDK. Riaditeľ MDK pravidelne vyhodnocoval hospodárenie organizácie, o čom predkladal správu na rokovanie mestského zastupiteľstva, čiže zároveň i verejnosti. V tejto správe bolo financovanie činnosti MDK jasné a zrozumiteľné, s rozlíšením na hlavnú činnosť, teda činnosť na úseku kultúry a vedľajšiu, teda podnikateľskú činnosť. Táto transparentnosť financovania kultúry v našom meste zánikom MDK tiež zanikla aj napriek tomu, že zriaďovateľom KCMN (tak ako aj MDK) bolo mesto a zo zákona má mesto povinnosť organizácie ktoré zriadi, aj kontrolovať. Hospodárenie KCMN bolo pred verejnosťou utajené po celú dobu existencie, čo sa tiež nedá inak kvalifikovať ako porušenie zákona.
Natíska sa tu otázka, ako to všetko mohol dopustiť ten dlhoročný – skúsený a spravodlivý primátor? (Nech si každý odpovie sám.)
So záujmom som si prezrel dokument zverejnený na internete s názvom „Výročná správa za rok 2013 o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie KCMN, n.o. Zakladateľ: Mesto Nováky“. Dátum správy bol marec 2014 a autor Mgr. Dana Horná riaditeľka KCMN n. o. Zaujala ma najmä tabuľka „Rozbory hospodárenia k 31.12.2013.“ (viď príloha) Organizácia dosiahla za kalendárny rok príjmy v objeme 155 tis. € a výdavky v objeme 158 tis. €, čo teda v danom roku znamenalo stratu 3 tis. € (zaokrúhlene) a v podnikateľskej činnosti zisk 2,4 tis. €. Je zaujímavé, že v príjmoch z hlavnej činnosti, medzi tržbami za vlastné výkony a služby, figuruje aj dotácia z rozpočtu mesta v objeme 130 tis. € a dotácie od iných subjektov spolu v objeme 13,1 tis. €, čo je teda kolosálny nezmysel. Pozrime sa na vec ešte trochu bližšie. Mesto sa dotáciou podieľalo na krytí nákladov organizácie 82,2 percentami a vlastná podnikateľská činnosť 1,5 percentom. Ako som už uviedol, zákonom je dané, že dotáciu nemožno použiť na správu organizácie, ale iba na verejnoprospešný účel. Z uvedeného vyplýva, že táto podmienka bola porušená na celej čiare a dotácia musela byť použitá aj na správu organizácie.
Zhrnuté a podčiarknuté : Zákon bol porušený a celá transformácia MDK na KCMN bola nehorázne klamstvo.
V. Richter

Príloha:
ROZBORY HOSPODÁRENIA k 31. 12. 2013

Príjmy z hlavnej činnosti v €
Schválený rozpočet Plnenie
Názov 2013 2013
Tržby za vlastné výkony a služby 155438 155032
Tržby za poskytovanie všeobecne prospešných 15300 11097
služieb:

z toho
Kultúrno-spoločenské podujatia: KCMN 15000 10850
Kino 0 0
Knižničné verejno-prospešné služby 300 247

Prijaté finančné prostriedky na organizáciu 130000 130000
kultúrno-spoločenských podujatí z rozpočtu
mesta

Prijaté finančné prostriedky: MK SR, FO, PO , TSK 4500 7054

Projekt MK SR Obnova Knižného fondu 900


Prijaté finančné prostriedky: Chránená dielňa 4964 5170
mzdové náklady

Prijaté finančné prostriedky: Chránená dielňa 360 365
prevádzkové náklady

Príjmy z registrácie za prijímateľov podielu 171 171
zaplatenej dane

Iné príjmy 143 275
Výdavky na hlavnú činnosť
Schválený rozpočet Plnenie
Názov 2013 2013
Výdavky na činnosť 160692 157982
Osobné náklady (mzdové náklady) 66000 66000
sociálne poistenie, zdravotné poistenie,
dohody o vykonaní práce
Chránená dielňa - mzdové náklady 5276 5175

Energie, voda, telekomunikácie 40840 38070

Energie (teplo, elektrická energia) 37640 35016
Vodné, stočné 1600 1770
Poštové a telekomunikačné služby 1600 1284

Všeobecný materiál (dekoračné, propagačné 5200 4803
výtvarné potreby, knihy, časopisy)

Reprezentačné 1200 977

Rutinná a štandardná údržba 3000 135

Údržba výpočtovej techniky, budov, objektov 3000 135
alebo ich častí

Služby 34576 40187

Školenia, kurzy, semináre, porady, 50 0
konferencie, sympóziá
Výdavky súvisiace s kultúrnou činnosťou 25000 32187
Všeobecné služby 6000 4963
Prepravné a nájom dopravných prostriedkov

Stravovanie 3200 2740
Sociálny fond 326 297

Poplatky, odvody, dane, clá, odpisy 4600 2635

Rozdiel: príjmy-výdavky -5 254 € -2 950 €Schválený rozpočet Plnenie
2013 2013
Výnosy 29454 38348
Tržby z predaja služieb a tovaru
Výnosy z nájmu majetku 7409 7478
Výnosy: vrátené prevádzkové náklady 9945 12323
Tržby za predaný tovar 1908 1571

Tržby z tomboly 800 753
Tržby z reklamnej činnosti 1300 1242
Tržby - Novácky jarmok 8000 11878
Iné ostatné výnosy 92 3103

Náklady 24200 35125
Spotreba materiálu a energií 13080 15658
Náklady na predaný tovar 1500 1246
Mzdové náklady 6000 5990
Služby a práce 2300 10477
Odpisy dlhodobého majetku 1320 793
Iné ostatné náklady 961

Výsledok hospodárenia pred zdanením 5254 3223
daň z príjmov 822
Výsledok hospodárenia po zdanení 5254 2401

Podnikateľská činnosť k 31.12.2013

Hodnotenie: 3   1
09:18:14 31.10.2018 [6623] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň vážení spoluobčania.

Som Ľubomír Hvojnik, kandidát na poslanca Mestského zastupiteľstva v Novákoch vo volebnom obvode č.2.

Ako som sľúbil zverejňujem môj Volebný program v plnom znení:


- konečne zriadiť v našom meste niekoľko rokov sľubovaný penzión, alebo Dom opatrovateľskej starostlivosti s celodennou opaterou. Využiť na to zdroje EÚ, zo ŠR, združené prostriedky TSK, okolitých obcí, ktoré nemajú takéto zariadene, charita, súkromné zdroje a pod. / nevyužívané budovy v meste /

- základným predpokladom zdravého rozvoja mesta je bytová výstavba. V Novákoch sa v ostatných rokoch zanedbala výstavba nájomných bytov. Budem ju podporovať a požadovať od vedenia mesta vytvoriť predpoklady na výstavbu minimálne 12 bytových jednotiek už od roku 2019 a potom každý rok minimálne 12 nových bytov zo štátneho fondu rozvoja bývania tak, aby mesto nemuselo na tento účel vynaložiť prostriedky zo svojho rozpočtu.

- Pokračovať v skvalitňovaní a budovaní cestnej siete v meste najmä dobudovanie Ulice Suvorovovej s kanalizáciou - RN cca 90.000 €, majetkoprávne vysporiadanie a následne spevnenie Ulice Tichej – RN cca 350.000 €, spevnenie novej ulice za poliklinikou – RN cca 80.000 € a spevnenie príjazdovej komunikácie za internátom chemického učilišťa – RN 20.000 €. Vytvoriť pre to predpoklady v rozpočte mesta postupne od r.2019-2021.

- Vo svojej poslaneckej práci sa budem riadiť jedinou zásadou : prospešnosť pre mesto a ekonomická efektivita. Pokúsim sa o presadenie zmeny v stratégii tepelného hospodárstva. I keď pokladám CZT za efektívny, myslím, že dozrel čas postupne sa sústrediť na obnoviteľné zdroje a alternatívne zdroje energie pre domácnosti, prevádzky a zariadenia v meste s cieľom podstatne znížiť náklady za teplo a teplú vodu pre občanov aj samotné mesto. Bude potrebné pokračovať v zatepľovaní budov v majetku mesta, začať rekonštrukciu tepelných rozvodov v zmysle prijatej štúdie, ale pri súčasnom aplikovaní nových poznatkov - využívanie alternatívnych a obnoviteľných zdrojov energie.

- pozornosť si zaslúžia aj dlhodobo nevyužívané objekty. Budem presadzovať, aby našli svojho nového majiteľa, alebo ich majitelia sa o svoje zariadenia starali so starostlivosťou dobrého hospodára. Ak to bude potrebné, využiť aj ekonomické páky na dosiahnutie zlepšenia v tejto oblasti.

- podporím taký rozpočet mesta, ktorý zaručí jeho ekonomickú stabilitu, podporím investície s krátkou, alebo strednou dobou návratnosti so zaručenou efektívnosťou, ako i akcie obsiahnuté v tomto volebnom programe. Pri dobrom ekonomickom zdraví mesta, podporím aj financovanie potrebných akcií z úverov.

- naše mesto je mestom športu. Podporím také riešenia a rozpočty, ktoré zaručia jeho udržanie minimálne na súčasnej úrovni pri zachovaní efektívnosti a transparentnosti čerpania prostriedkov z rozpočtu mesta. Podmienkou je, aby NCVP plnilo naďalej svoje poslanie a obnovilo svoju plnú prevádzku aj pre širokú verejnosť najneskôr od 1.1.2019.

- nezastupiteľné miesto musí mať aj miestna kultúra. Podporím jej rozvoj minimálne na súčasnej úrovni. Pozornosť si zaslúži samotný Dom kultúry, jeho energetická náročnosť, havarijný stav kanalizácie, rozvodov vody a v neposlednom rade nevyužívané kino. Pozornosť si zasluhuje aj Kúria. Podporím jej rekonštrukciu za podmienky, že následne bude slúžiť na pôvodný účel.

- budem podporovať ďalšiu modernizáciu a rekonštrukcie našich škôl a predškolského zariadenia s cieľom zabezpečiť zníženie energetickej náročnosti budov, odstránenie dlhodobo neriešených havarijných stavov, ale najmä presadenie a realizácia projektu prístavby MŠ s cieľom zvýšiť jej kapacitu.

- som zástancom a podporím a snahy o revitalizáciu priestorov v širšom okolí námestia – okolie Lídla, premiestnenie zberného dvora z areálu Vepos – u


- chcem sa so svojimi voličmi radiť ako riešiť aktuálne problémy mesta. Ponúknem im pravidelné stretávanie, podľa potreby, alebo k aktuálnej problematike.

V neposlednom rade chcem Vás všetkých pozvať k voľbám bez ohľadu, či dáte svoj hlas mne, alebo ktorémukoľvek inému kandidátovi. Účasťou vo voľbách preukážete, že problémy svojho mesta Vám nie sú ľahostajné a máte záujem posunúť naše mesto spoločne o krok ďalej.

Prajem pekný deň.
Hodnotenie: 5   1
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
Bojnice majú novú atrakciu. Návštevníkov odvezie turistický vláčik
Turistický vláčik odvezie ľudí na dvoch trasách.
zobraziť podrobnosti »
09.05.2019
Nebezpečné znečistenie. Bývalý zamestnanec odhalil nekalé praktiky
NOVÁKY / Rybári už niekoľko rokov upozorňujú na znečistenú vodu v rieke Nitra. Tá je najmä v úseku pod Novákmi plná chemických látok. Do redakcie TV JOJ sa ozval bývalý hasič, ktorý pracoval v tamojšej chemičke. Informoval o tom, ako tam zneškodňovali ortuť.
zobraziť podrobnosti »
20.03.2019
VIDEO: Prievidza má letisko. Ani Federer už nemusí dosadať na trávu
Lúka s ďatelinou bola dlhých sedemdesiat rokov letiskom v Prievidzi. To sa teraz zmenilo. Trávu nahradil asfalt. Pomôcť to môže celému regiónu.
zobraziť podrobnosti »
19.03.2019
Budú sa preverovať výsledky volieb: Neúspešní kandidáti žiadajú o prepočítanie hlasov
NOVÁKY - Jeden z neúspešných kandidátov na primátora Novák v novembrových voľbách do orgánov samosprávy obcí požiadal Ústavný súd (ÚS) SR o prepočítanie hlasov. Podanie odôvodnil tesným rozdielom hlasov voličov medzi ním a zvoleným kandidátom.
zobraziť podrobnosti »
28.11.2018
Hlasuj za ZŠ Nováky a vyhraj
V hre sú 3x plne vybavené počítačové učebne s interaktívnou tabuľou v hodnote 21 000 € pre tvoju školu a viac ako 120 vecných cien pre teba, hlasovanie prebieha do 31.12.2018
zobraziť podrobnosti »
22.11.2018
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.