Online 7 ľudí. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
779 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
11:41:48 27.10.2018 [6612] Nevhodný príspevok?
Blížia sa voľby a vzhľadom na svoj vek už viac desaťročí sledujem politický vývoj na Slovensku. Aj v Novákoch po roku 1990 nastali pokusy, akosi nastaviť optimálnu orientáciu v zložitých súvislostiach súčasnosti, ktorá by nasmerovala našu občiansku spoločnosť tak, aby zodpovedala hodnotovej orientácii mne, vám ostatným, teda všetkým nám. No, čo z toho vzniklo, ste boli svedkami a aj ste, keďže tu žijeme ,že mesto viedli pomerne dlhú dobu ľudia, ktorí manipulovali s verejnou mienku až tak, že ich možno prirovnať k ľuďom podliehajúcim k tendencii “kazateľov jedinej pravdy“. Aj v Novákoch, po prehre vo voľbách v roku 2014, ,teraz už exprimátor Ing. Dušan Šimka spolu s bratom Marianom Šimkom, a ďaľší niektorí naši spoluobčania, naviac s pridanou hodnotou(niekoľkých poslancov MsZ) začali teatrálne ohlupovať občanov, navyše ich niekoľkokrát vydali napospas internetu, televíziám a tzv. médiám hlavného prúdu, či už v mestskej, regionálnej alebo v celoslovenskej pôsobnosti. Ja netvrdím, že to v iných krajinách najmä v kruhoch vyššej politiky tak nie je, ale vidíte, že nie sú nám vzorom ani tie krajiny, ktoré sme si zidealizovali ako náš vzor a spoločenský ideál. Takýto stav aj v našom meste priniesol úpadok morálnych autorít a nielen to, ale tým pádom deficit takých morálnych vzorov, ktoré nás kedysi viedli k pozitívnej inšpirácii v živote nášho mesta. Ak nám to dlhoročný politik a vedúci predstaviteľ nášho mesta ,Ing.Dušan Šimka, teraz sa opakovane pokúšajuci o mandát primátora neposkytoval a musela prísť mladšia garnitúra občanov, ktorá jednoducho primátora, ktorý nebol pre nich inšpirujúcim vzorom odmietla ,pretože sa nestotožnili s jeho ambíciami, ktoré predovšetkým spočívali len v tom, ako si získať moc a udržať si ju čo najdlhšie, aby mal z toho osobný komfort a mohol si užívať kvetnatý submisívny obdiv od občanov. Ak však si občan,občania dovolili to, že otvorili tému , ktorá nemala byť verejnosti známa, to druhé dvojča Marian Šimka nastúpil do šoŕy a ťal hlava, nehlava. Až tak veľmi z toho, čo popísal tento človek v tomto volebnom období už nemá význam hodnotiť, však čo už, je len tiež občan, ako aj ja , my a napokon ,hoci mohol , nekandiduje. Mám však za to, že nielen podľa môjho názoru – ale i názoru druhých občanov, bolo a je potrebné otvorene, bez zábran a predsudkov otvárať témy, ktorým sa Nováky , rovnako tak, ako je to i inde na Slovensku nemôžu vyhnúť. Ja netvrdím, že nemožno diskutovať, ale predsa, ako to z mojich slov vyplýva a veľakrát som už o tom písal, a aj pred nedávnom niekde čítal, že diskusia v záujme hľadania možno hodnotových orientácií v našom meste neznamená uvoľňovať priestor povrchným zjednodušeniam a úsudku nekompetentných kritikov, ktorí chceli i z tejto internetovej stránky urobiť žumpu, ktorí si urobili kabaret zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva a píšu nezmysly a možno budú v tom pokračovať pod rôznymi anonymami v printových médiách, z ktorých si urobili nástroj manipulácie. Aj preto píšem, ako píšem, že aké dôvody ma viedli a vedú k tomu, že Ing. Dušana Šimku nemôžem voliť, pretože ako vidieť mu žily netrhá, ako budeme v tomto meste i naďalej spolunažívať. PB
Hodnotenie: 2   1
16:32:17 26.10.2018 [6611] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Vážení spoluobčania, ak je nesporné že spoločne žijeme v jednom meste, ktoré je z hľadiska investovania z mnohých, dnes už vieme, že aj veľmi neovplyvniteľných, súčasným vedením nášho mesta dôvodov, negatívnym konaním zopár občanov do rozvoja nášho mesta dlhodobo zanedbávané, alebo ako to konštatujú, niektorí kandidáti slovom „stagnácia“. Ak všetci zdieľame názor, že v jednote je sila, tak verte, že len a iba spolu môžeme tieto neovplyvniteľné dôvody odstrániť a veci pohnúť dopredu. Každý máme istú, svoju skúsenosť z vlády Ing. Dušana Šimku a ja sa v prípade jeho zvolenia už k takýmto skúsenostiach nebudem a verte ani sa mi nežiada vracať. Zanechal nám obrovský balík dlhodobo neriešených problémov, sformuloval si ciele, bez reálnej možnosti ich zrealizovať, a keď sme požadovali k nim vysvetlenie, lietali sme po polícii, boli sme mnohí nedôstojne osočovaní, jeho bratom Mariánom nedôstojne pranierovaní, rádovo, celé rodiny. Kto dal právo jednému , dvom občanom vstupovať do našich rodín a kradnúť im pohodu v rodinnom kruhu so svojimi blízkymi? Verím, že nikto. A tak si dovolím nesúhlasiť s ambivalentným názorom p. Dzuráka, v príspevku č. 6609, v ktorom uviedol nasledovné:“ Osobne verím, že po komunálnych voľbách, nech už dopadnú akokoľvek, budú riadiť mesto ľudia, ktorí budú nielen podporovať akcie týchto organizácií, ale vytvoria im ešte lepšie podmienky na skvalitnenie ich činnosti“. Ja sa osobne domnievam, že ľudia, voliči, sa musia jednoznačne vyhraniť voči zlu, ktoré pred rokom 2014 bezdôvodne, ako následok zneužívania svojej moci, ktorú sme ,teraz už viem, že omylom zverili Ing. Dušanovi Šimkovi, ktorý si zvykol na obdarenosť svojej neomylnosti, nekritizovateľnosti, nedotknuteľnosti a na to, že je boh a os našej zemegule, okolo ktorej sa vraj my, občania máme povinnosť točiť . Ja, Ing. Dušana Šimku voliť nebudem, pretože mám záujem, aby som ja a moja rodina, moji priatelia, žili v tomto meste životom spokojného občana. Jeho ohováranie, osočovanie a nedôstojné správanie a vystupovanie voči občanom, neobjektívne kritizovanie všetkého a všetkých, už skutočne nemá nič spoločné so slobodným rozhodovaním občanov. A preto sa musíme zjednotiť a nevoliť ho. PB
Hodnotenie: 2   0
07:43:49 25.10.2018 [6607] Nevhodný príspevok?


Ing. Dušana Šimku voliť nebudem - pokračovanie č.3
Šesť volebných období, teda 24 rokov sa mu darilo vo voľbách za primátora mesta. Jeho to napĺňa hrdosťou, a často sa tým i hrdí, čo mu v podstate ani nezazlievam. Že by to ale svedčilo aj o jeho mimoriadnej odbornosti v oblasti správy verejných vecí na komunálnej úrovni si ja teda vôbec nemyslím a už som raz, ba možno i viackrát napísal, že ani po toľkých rokoch primátorovania nevie o čom to vlastne je. Dokonca si myslím, že v istom období boli jeho ambície oveľa vyššie ako funkcia primátora v štvortisícovom meste. Jeho pričasté služobné cesty v Bratislave boli kryté funkcionárčením v ZMOSe. (Združenie miest a obcí Slovenska) Veď načo inak by bolo treba chodiť po Bratislave, keď mesto je v zmysle zákona samostatný územný samosprávny a správny celok. Napovedá tomu tiež aj údajné jeho politické "dobrodružstvo" v politickej strane Slobodné fórum a dnes sa chce tváriť, že je nestrannícky, teda nezávislý a stačili by mu aj Nováky.
Zdá sa, že aj keď ako sám vraví, má veľmi dobrú prácu, táto sa asi nevyrovná práci primátora. Vyrazil teda prakticky od samého začiatku prebiehajúceho volebného volebného obdobia do boja za znovuzískanie stratenej pozície. Vôbec nič by som nenamietal, keby nepoužíval aj tzv. podpásovky, teda argumenty na prvý pohľad veľmi pavdivé, v skutočnosti polopravdy, čo v konečnom dôsledku znamená lži. Inak to nie je ani v prípade eurodotácie 850 tis. € na rekonštrukciu polikliniky.
V apríli t. r. sa v Dome kultúry konalo zhromaždenie občanov, zvolané primátorom mesta za účelom prezentácie zámeru výstavby novej polikliniky. V rámci diskusie vystúpil aj exprimátor Ing. Dušan Šimka. Záznam je verejne dostupný na internete a je možné si ho kedykoľvek prehrať a teda o to viac sú zarážajúce argumenty, s ktorými vystúpil v súvislosti s eurodotáciou na rekonštrukciu starej polikliniky.( Čo bolo vastne mimo témy zhromaždenia.) Po úvodnej časti v ktorej vyhodnotil hlavne jeho vlastné zásluhy , doslova poprosil prítomých občanov, aby dobre vnímali, čo povie a následne povedal asi toto: V rámci celej Slovenskej republiky bolo úspešných iba päť miest, mesto Nováky-mestská poliklinika, Košice-krajské mesto, Žilina-krajské mesto, Kysucké Nové mesto a Štúrovo. Z týchto piatich miest sme dostali druhú najvyššiu sumu peňazí- mali sme schválenú dotáciu vo výške 850 tis. €. Dodal ešte, že plus jedna obec - Likavka pri Ružomberku. Nasledovalo pár slóv "sebeuznania" za pridelenie tak významnej sumy dotácie a konštatovanie RTVS a Markízy, že štyri mestá a jedna dedina - obec všetko zrealizovali a jediný kto odstúpil od projektu svojvoľne a zrušil projekt bol primátor Daniš s prednostom Oršulom. (Koniec prepisu časti vystúpenia Ing. D. Šimku.)
O uvedenej záležitosti som svoje názory a poznatky popísal v príspevkoch č. 5604 a č. 5645 a nebudem sa opakovať, dovolím si zvýrazniť aspoň niečo. Zaujal ma napríklad pomerne nízky záujem subjektov vlastniacich tzv. zdravotnícku infraštruktúru o dotácie na jej rekonštrukcie. Ono totiž nešlo len o obce a mestá, tak ako sa to snažil prezentovať exprimátor a ani nie v rámci celého Slovenska, pretože Bratislavský kraj je z možnosti získania eurodotácii vylúčený. Celkom o dotácie prejavilo záujem "až" 13- slovom trinásť uchádzačov, z toho bolo šesť miest a obcí, ostatní uchádzači boli iné právnicke osoby. Úspešné boli 2 mestá (Nováky a Kysucké Nové Mesto) plus obec Likavka pri Ružomberku a tri právnicke osoby, z ktorých určite zaujímavé sú dve -Prvá súkromná nemocnica a.s. Košice Šaca a súkromná s.r.o. Medcentrum Žilina (podnikateľské firmy) - teda nie krajské mestá, ako ich uviedol exprimátor. Pritom si dal tak záležať, aby bol dôležitý a v skutočnosti bol jemne povedané dosť nepresný, alebo úmyselne klamal. Veď ako sa vraví, účel svätí prostriedky.
Pokračovanie nabudúce.
V. Richter
Hodnotenie: 2   1
20:50:59 24.10.2018 [6606] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Marian Šimka neustále, neúnavne rozposiela maily po inštitúciách,doručuje našim poslancom, len preto, aby prisolil do negatívneho prostredia, spoločenského bahna v našom meste, ktoré pre nás dvojčatá, bratia Šimkovci, roky, rokúce vytvárajú. Marian Šimka zachorel nostalgiou. Marianovi Šimkovi sa cnie za bezplatnými výletmi, možno takými, ktoré spolu so svojim bratom, vtedy primátorom Ing. Dušanom Šimkom absolvovali za účelom prehliadky Svetovej výstavy v nemeckom Hannoveri ( čo tak hovoriť o latentnej korupcii !?). Je preto záhadou, prečo spolu s primátorom Ing. Dušanom Šimkom cestoval jeho brat Marian Šimka a nie niektorý zo zamestnancov Mestského úradu, čoby ako za odmenu pre pracovnú aktivitu v prospech Mestského úradu????? Hoci všetci vieme, že to bolo nekompetentné rozhodnutie primátora, v rozpore s pravidlami boja proti latentnej korupcii v samospráve , z akých dôvodov tak rozhodol exprimátor, vie len on sám. Zdá sa, ako to vyplýva z aktivity Mariana Šimku v súčasnosti, že sa mu asi cnie tiež za výhodami, ktoré spočívali v uprednostňovaní jeho rodiny, ako občana žijúceho na Ul. Kollárovej tým, že sa prednostne táto v podstate nepatrná časť Kollárovej ulice vyasfaltovala, prednostne sa vybudovala kanalizácia na odvedenie splaškov z jeho rodinného domu, na úkor dôležitejších úloh pre občanov v iných častiach mesta, ale najmä v centrálnej časti mesta. Je verejnosti známe, že jeho brat a kandidát na primátora Ing. Dušan Šimka nedotiahol kanalizáciu mesta v tejto časti mesta do konečnej fázy . Pardox, ktorý takto v Lelovciach riešenou kanalizáciou vznikol je známy tým, že jeden z bratov Šimkových odvádza splašky zo svojho rodinného domu do rieky Nitra a druhý z bratov dvojčiat Šimkových, ktorý bol bezprecedentne uprednostnený v odkanalizovaní ulice, kde žije, za odvádzanie splaškov do siete mestskej kanalizácie, neplatí už roky ani cent. Zdá sa tiež, že Marianovi Šimkovi sa cnie za verejnou, mestskými médiami vytvorenou angažovanosťou jeho brata , vtedy primátora Ing. Dušana Šimku, keď sa teraz už exprimátor verejne angažoval za svojho brata Mariana Šimku v pracovnoprávnom spore s jeho zamestnávateľom – ČSAD!!!. Angažovanie primátora jeho bratovi nepomohlo a použitie Mestskej televízie na obhajobu svojho brata Mariana Šimku a zneváženie jeho bývalého zamestnávateľa sa dá považovať za zneužitie mestského telemédia. Marian Šimka však i napriek tomu musel zo zamestnania odísť. Či bol nezamestnaný istú dobu, som neskúmal.Ja sa takými peripetiami občanov na rozdiel od neho nezaoberám ,čisto z morálneho princípu. Máš len jedno šťastie Marian Šimka, brat Dušana Šimku, že (použijem Tvoj slogan údajne) údajne nevieš nič viac, nemáš navrch a tak sa ti „darí“(?), na poste riaditeľa OD Prior v Piešťanoch, keďže si z postu ani neklesol, ani si ťa nikto nevšimol, aby si mal za 23 rokov, nejaký pracovný postup. Zamestnal si sa aj s bratom Dušanom desiatky kilometrov mimo nášho mesta a ohováraš zbytočne občanov. Veď ako sa hovorí, psy brešú a karavána ide ďalej. Si na smiech už len preto že vstupuješ do rodín, ktoré ťa nechcú, ak diskredituješ ľudí, ktorí ťa o to nežiadajú a čo je najsmutnejšie, teraz už neviem či možno najveselšie, ale ty si ani neuvedomuješ, že ohováraniami , táraninami, zatiaľ všetkým kandidátom na post primátora nášho mesta Nováky len pomáhaš a si pre nich veľkým prínosom, pretože tvoje reakcie a požiadavky a komentáre neskutočne negatívne pôsobia, ako to ja sledujem a z názorov ľudí aj vyplýva. Aby som bol presný, pôsobíš ako ponorka Nautilus, o ktorú je priviazaný kandidát na post primátora, tvoj brat, tvoje dvojča, Ing. Dušan ŠIMKA s jeho volebnými sľubmi, ktoré sú tak pravdivé ako kŕdeľ holubov, že po voľbách uletia neznámo kam(veď máme skúsenosti) a statočne ho ťaháš pod vodu a ako vyplýva z posledných tvojich mailov, už teraz ste obaja na samom morálnom dne. Do volieb ho možno potiahneš pár metrov pod dno, pretože to, čo produkuješ a teraz použijem tvoju obľúbenú hantírku na moju osobu, „s totalitným podpredsedom Okresného výboru Socialistického Zväzu Mládeže v Prievidzi“, ( ďaľšia verejnosť a súčasní poslanci Mestského zastupiteľstva obdržali rovnako malily od Mariana Šimku a tak majú vedomosť o čom píšem) ktorého životopis sa začína od roku 1990, tvojim bratom Dušanom Šimkom, tú neskutočnú negatívnu energiu, ktorú rozosievate medzi ľudí, len znásobuje v ľuďoch odpor dať hlas tvojmu bratovi a kandidátovi na primátora, tvojmu dvojčaťu Ing.Dušanovi Šimkovi. Tvoja výbava nechápe a nikdy nepochopí, že tvojou nekorektnosťou, tvojim odpudivým prejavom a nedôstojným chovaním sa k ľuďom, si pre svojho brata a jednovaječné dvojča Dušana Šimku záťažou a prekážkou k jeho zvoleniu. A my sme radi. Tak len píš a aj lajkuj si, ako to napokon robíš. Vážení čitatelia. Som neskutočne rád, že konečne končí predvolebné obdobie komunálnych volieb. Tak, ako na celom Slovensku je to obdobie neskutočných sľubov a ohovárania protikandidátov, prečo však občanov(?), no v našom meste sa nám to zásluhou dvoch jednovaječných dvojčiat a aj bratov Šimkovcov výnimočne dobre darí. Ich ohováranie, osočovanie a kritizovanie všetkého a všetkých, už skutočne nemá nič spoločné so slobodným rozhodovaním občanov. PB
Hodnotenie: 2   1
11:00:50 24.10.2018 [6605] Nevhodný príspevok?
Zdravím. Ďakujem za podporu môjho názoru, či mi však veríš, alebo nie, ani som nepochyboval, že tak urobíš. Držím palce. PB
Hodnotenie: 0   0
08:28:48 24.10.2018 [6604] Nevhodný príspevok?
Súhlasím s tebou Peter. Kandidáti na primátora a poslancov MsZ by mali zverejniť svoju predstavu o fungovaní mesta a jeho orgánov v novom funkčnom období.
Patrím medzi kandidátov na poslanca a som pripravený zverejniť moju predstavu v najbližších dňoch.
Pekný deň
Hodnotenie: 1   0
22:50:11 23.10.2018 [6603] Nevhodný príspevok?
Nemyslím si, že sa narodíme len pre seba. Každý z nás by mal predovšetkým vziať na vedomie, že sme tu pre ľudí, pre rodinu, pre spoločnosť, pre štát. Nepomáhať ľudskej spoločnosti podľa svojich síl, vedomia a svedomia znamená byť nehodným toho, aby mu iní pomáhali. Pre koho sa stali Nováky domovom a navyše sa zapíše do zoznamu kandidátov uchádzajúcich sa o post poslanca Mestského zastupiteľstva, alebo primátora mesta Nováky by sa ešte v tejto chvíli mal zamyslieť nad vážnosťou svojho rozhodnutia, či vo svojom okolí má vo všeobecnosti takú vážnosť u spoluobčanov ,voličov ,že už vopred presvedčil svojich spoluobčanov o tom, že chce svoje sily a schopnosti venovať rozvoju nášho mesta a preto sa uchádza o dôveru nás všetkých, na volebné obdobie, ktoré začne po 10.11.2018-roku. Mal by si každý z kandidátov uvedomiť, či má vnútorné presvedčenie o tom , že vie nájsť riešenia a vie ako veci posunúť dopredu, v prospech ľudí a pre ľudí. Preto i môj úvod je taký rozpačitý, pri písaní tohto príspevku ( a to len preto, že si uvedomujem,že by som nemal namietať ústavne právo byť volený a právo voliť), keďže, už som písal, že v kandidátke , v ktorej sú zapísaní kandidáti na post poslanca MsZ, sú niektorí naši spoluobčania ako čistý nepopísaný list, bez doterajšieho významnejšieho prejavu vo svojom okolí, v mieste bydliska. Je to na škodu veci, najmä ak nepredkladajú svoju predstavu, ako chcú voličov zastupovať a v čom vidia svoje predstavy , že svoje sily a schopnosti venujú rozvoju nášho mesta a ako som už napísal veci posunú vpred. A čo je dôležitejšie, je u niektorých kandidatúra na post poslanca netransparentnejšia, ak v ich prístupe k mestu bežný občan vzhliada isté nedostatky. Mám na mysli napr. neporiadok na pozemkovej nehnuteľnosti, ktorej kandidát je vlastník, alebo vedie množstvo susedských sporov z titulu jeho zavinenia, alebo, alebo ..... Podľa názoru môjho, ale aj tých, ktorí prešli istou anabázou v riadení mesta, sa patrí pred blížiacimi sa komunálnymi voľbami akosi predstaviť, resp. predložiť svoju predstavu volebného programu o ďalšom smerovaní a rozvoji nášho mesta. Ako a čomu chcú pri prípadnom zvolení za poslanca mesta venovať pozornosť? Ako, a s ktorým kandidátom na post primátora pri ich prípadnej voľbe chcú v budúcnosti spolupracovať? Jednoducho, je pre voliča dôležité, aby ho čo, to pri výbere poslancov zaujalo. Takto je to stále o tom istom. Nič, len volebné sľuby, holub na streche a spolupráca medzi sebou , buď žiadna, alebo založená na nesympatiach ,animozite. Buď na báze spolupráce, alebo konkurencie. A tak zase sme na Slovensku a v Novákoch, že nie vždy sa dá spolupracovať. Niekedy sa môžete rozkrájať a nepresvedčíte druhú stranu na spoluprácu ani keď mu srdce odovzdáte. Lebo, lebo... Ja síce svoju predstavu mám, pretože možno sám viac ľudí poznám, ako poznajú oni mňa, ale i tak absencia poznatkov, o ktorých píšem ma silný vplyv na to i u mňa, že mám problém, si pri niektorých kandidátoch vybrať a odhadnúť jeho schopnosti. U kandidátov na primátora isto viem, že voliť nebudem Ing. Dušana Šimku. Nedokázal vybudovať za dvadsaťštyri rokov pri možnostiach, ktorými dispozične ovládal, pretože spohodlnel, spyšnel, mysliac si ,že je osou zemegule. Bez pokory pristupoval k občanom už v poslednom desaťročí, či pätnásť rokov pred jeho prehrou vo voľbách v roku 2014 , zaviedol občiansku spoločnosť nášho mesta k rozhádanosti a takpovediac i po období pre neho frustrujúcom skončení mandátu na poste primátora, či ako sa hovorí v kresle primátora, spolu s jeho bratom, dvojčaťom Marianom Šimkom v tejto „hre“ pokračovali bez akejkoľvek úcty a vážnosti k úradu, ktorý sám viedol dvadsaťštyri rokov a súčasnému primátorovi a jeho tímu nedal dýchať len preto, že sa s prehrou nevedel dostatočne chlapsky vyrovnať ani on , ani jeho family. A k občanom? Tak, tých ktorých si vzal do merku, najmä však jeho brat Marian Šimka, s nimi točili a točia ešte stále , ako na vretienku tkáčskeho stavu. Neuvedomujú si, najmä nie bývalý primátor ( a napriek tomu chce byť primátor), že do životov iných ľudí by mali on a jeho brat Marian vstupovať len vtedy, keď boli pozvaní. So všetkou úctou, bez rušivých vplyvov, len vtedy, keď je im otvorené z vnútra, aby mohli byť prijatí ako hostia. Rovnako to píšem aj pre ostatných kandidátov, ktorí sú presvedčení, že tu existovala akási Mestská televízia a chceli by použiť fenomén jej súčasného stavu, alebo jej používania, zneužívania v minulosti. Niektorí hovoria o istej vraj cenzúre, v súčasnom stave pri živých vysielaniach. Nuž, ak v tomto prípade majú na mysli cenzúru ako kontrolu verejného prejavu, napr. pri živých vysielaniach, alebo ak máte pri moci a vláde človeka, ktorý nestrpí ani najmenšiu dávku kritiky a verejne zosmiešni bez osobných konzekvencií druhú stranu, občana, jeho rodinu, jeho postavenie v minulosti, súčasnosti a do budúcna, to znamená, že primátor sa neriadi žiadnou etickou regulou len je zameraný na svoje zviditeľnenie sa, čo najviac zahanbiť kritika, tak takýto verejný prejav nie je možné pripustiť ani v mestskej televízii, tobôž nie naživo. Pretože je to tak, ako keď do živého vysielania dôjde dostatočne alkoholom potúžený človek a začne nejapne, bez servítky urážať až tak, že vyrobí situáciu nevhodnú pre živé vysielanie. Môže sa to odvysielať? No, asi sa musí minúť kameramanovi kazeta, a pána vyviesť z rokovacej sály. Či vari nie? Mal som pripravený tvrdší príklad, ale tiež nie všetko, čo vám chodí mysľou môžete zverejniť. A mnohí píšu o cenzúre. Ľudí treba poznať, nie škandalizovať.Mestská televízia musí mať vždy etické regule (Etický kódex, redakčnú radu), ktoré zaväzujú vystupujúcich v nej a členovia redakčnej rady vedú k ich dodržiavaniu. Inak je to voľné nahrávanie na DVD prehrávač pre zvyšovanie popularity primátora a vysielané do verejnosti. Dôvod veľmi jednoduchý a preto strohý. Primátor by mal byť tak morálne zásady a byť tak eticky vyspelý, že by nemal účelovou rétorikou ponižovať občanov vystupujúcich s ním v diskusii a to za nijakých okolností. Primátor by nemal osočovať ľudí ,občanov vo svojich výrokoch, ak nie sú v diskusii s nim prítomní v sále a rovnako primátora občania. A tak mi odpustite, ak týchto našich, bývalým primátorom ponížených spoluobčanov neuvádzam po priezvisku, ale verím že mi dajú, ak to budú čítať za pravdu, ale to len preto, že na Slovensku je to tak. O ľuďoch, o bývaní detí i dospelých, sa v Novákoch hovorilo veľmi málo a hovorí menej. Hoci od nich závisí rozvoj nášho mesta. Chce sa mi uveriť, že začneme hovoriť už konečne o ľuďoch a nie o eurofondoch a iných zvláštnych veciach, ako je zloba nenávisť osočovanie nedôstojné správanie, nespolupráca, animozita a pod. PB
Hodnotenie: 3   1
23:39:22 21.10.2018 [6601] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Túžba po moci deformuje charakter. Už som na tejto webovej stránke písal o ústrednej myšlienke, ktorú spisovateľ Ladislav Mňačko rozvinul vo svojom románe „ Ako chutí moc „ takto : ústrednou myšlienkou je autorovo presvedčenie o deštruktívnej povahe totalitnej moci; sústredil sa na vplyv moci na človeka (moc je droga, ktorá po čase zlomí každý charakter, stane sa cieľom bytia a snaženia človeka, ten ju zhromažďuje a strachuj sa o ňu); ak sa niekto zrazu stane mocný, môže napáchať viac zla ako dobra, lebo nevie ako s ňou zaobchádzať; pre moc sú ľudia schopní spraviť čokoľvek, utápajú sa vo vlastnej genialite, realita je celkom iná. Potiaľ k pointe románu, ako chutí moc, ktorá sa ako červená niť tiahne aj príspevkami našimi a kontrovanými druhou stranou. Nič však nezmení na skutočnosti fakt, že bývalý primátor Ing. Dušan Šimka, nechce byť tak, ako teraz musí byť v pracovnom pomere a podriadený svojim chlebodarcom a tak chce silou mocou vládnuť, vládnuť, vládnuť, a urobí čokoľvek, aj sa verejne strápňovať, len aby sa dostal k moci. Tie jeho a najmä jeho brata Mariana trápnosti sa možno pár ľuďom, alebo v kruhu ich family, také krčmové reči páčia. A tak ,keď som dostal info, aby som si nagúglil článok s názvom „Kandidáti na primátora a poslancov Nováky...“ prezentovanom v periodiku My Horná Nitra, pretože už kvôli tomu, že tam vypisujú istí naši spoluobčania vždy absolútne, ale vždy totálne nezmysly, prestal som ho čítať, no a ako píšem, po upozornení priateľov, som si prečítal v diskusnom príspevku podpísanom anonymne ako „občann“ to, čo som najskôr nechápal, či dobre čítam, alebo zle vidím , no v diskusnom príspevku som týmto hlupáčikom skrývajúcim sa pod nickom „občann“ verejne označený za človeka s nickom, ktorý do tejto diskusie k danej téme prezentovanej uvedeným periodikom prispel vraj pod anonymom pravý občan. Dokonca s vyhrážkou, že som človek, ktorý sa takto v uvedenom diskusnom príspevku dopúšťa trestného činu ohovárania. Takže verejne tohto hlupáčika vyzývam, aby podal trestné oznámenie, aspoň sa bude musieť vyfarbiť a vyjsť s pravdou von, o koho sa jedná. Choré. Nuž a ešte slabomyseľnejšie je a trápnejšie, ak dostanú poslanci informáciu zverejnenú Marianom Šimkom, že požiadal Mestský úrad a primátora mesta Nováky o poskytnutie informácie podľa infozákona, v ktorej žiada Dr.Daniša o poskytnutie mu informácie na takúto jeho žiadosť:“ - uviesť, koľko žiadostí o poskytnutie informácií v zmysle Zákona č. 211/2000 Z.z. obdržalo Mesto Nováky, resp. MsÚ Nováky odo mňa ,t.j. Mgr. Petra Bošiaka v r. 2016, 2017 a 2018 - uviesť jednotlivo počet zaslaných žiadostí o poskytnutie informácií „. Nuž opäť verejne vyzývam, tentoraz Mariana Šimku,, aby zverejnil a verejne informoval, ako čoby človek chtivý vedieť, o koľko informácií som požiadal ja, v uvedených rokoch a na koľko žiadostí musel Mestský úrad odpovedať zvedavým bratom Šimkovcom, za uvedené obdobie. Informovaný (?) Marian Šimka by rád poskytoval informácie, ale ľudia majú pamäť, preto je to niekedy aj pre neho ťažké. Nuž, ale vyhľadať si súvislosti, kto sa za anonymnými prezývkami (nickami) skrýva, nie je až také ťažké. Znova musím povedať, že je to choré. Túžba po moci Ing. Dušana Šimku je preveliká a tak skôr než pristúpime k volebným urnám pozorne čítajte,čo píše Vajanský: „ ... kto má v rukách organizovanú politickú moc, nazbiera dosť hlasov i nato, aby slnko nesvietilo a v zime sneh nepadal.“ A ja chcem žiť v tomto mestečku aj v čase, že svieti slnko a v zime padá sneh. Preto Ing.Dušana Šimku voliť nebudem.PB
Hodnotenie: 2   1
10:10:06 21.10.2018 [6600] Nevhodný príspevok?
Ing. Dušana Šimku voliť nebudem – pokračovanie č.2
O PHSR nášho mesta (Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja) som písal v priebehu predchádzajúceho volebného obdobia na tejto stránke viackrát. Asi pred piatimi rokmi, teda v závere programovacieho obdobia 2007-2013 a na konci platnosti aj nášho PHSR, ktorý sme ako mesto mali vyhlásený na roky 2008-2013, som poukazoval na nečinnosť pri plnení schválených opatrení. Už úvodná veta predmetného dokumentu totiž obsahovala i záväzok mesta, aby tento bol aj zabezpečovaný a vyhodnocovaný. (viď môj príspevok č.6396 ) Na moje veľké prekvapenie, „top“ témou bratov Šimkovcov sa stal „Protest prokurátora“, súvisiaci s PHSR, teda s predĺžením jeho platnosti. (viď môj príspevok č. 6394)
Skutočne - paradox. Počas platnosti, teda v priebehu rokov 2008 až 2013, sa bývalý primátor o PHSR a plnenie opatrení z neho vyplývajúcich, príliš nezaujímal, ba možno sa vôbec nezaujímal a zrazu rok pred novými voľbami mu poslúži ako zbraň v boji proti súčasnému primátorovi. Zbraň poriadne ostrá - v regionálnom týždenníku Prievidsko ho totiž prirovnal k údajnému talianskemu mafiánovi Vadalovi, (doslova uviedol – DANIŠ ako VADALA?) ktorý je obvinený z trestného činu poškodzovania finančných záujmov EU a subvenčného podvodu v štádiu pokusu tým, že žiadal dotáciu 120 tis. € a hrozí mu za to 3-10 rokov väzenia. Okrem iného napísal, že mesto Nováky porušilo zákon, lebo nemá schválený program rozvoja a údajne nezodpovedným konaním primátora Daniša v súčasnosti mesto prišlo cca 1,2 mil. € (36 mil. Sk) dotácií. Domnievam sa, že mesto o žiadne dotácie neprišlo, lebo ich ani nemalo, môže ale prísť o možnosť dotácie získať. V tom je podľa mňa riadny rozdiel. Nemám informáciu o tom, čo vyšetrila NAKA, ale pokiaľ vec nie je došetrená platí to známe, že „skutok sa nestal.“ Ja neviem, ako to všetko primátor Daniš „strávil“, ale myslím si, že uvedené prirovnanie s Vadalom je ďaleko za hranicou stráviteľnosti.
Podľa mňa človek, ktorý v minulosti porušil pri stavbe svojho rodinného domu zákon ako občan, dodnes neurobil nápravu a aj ako primátor, má najmenšie právo hovoriť o porušovaní zákona iného.
V. Richter

Hodnotenie: 2   1
17:08:02 19.10.2018 [6599] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň . No tak, pán Ing. Dušan Šimka, to si ma rozveselil a na pomerne dlhý čas. Po prečítaní mailu zo dňa 19.10.2018 poslancom Mestského zastupiteľstva v Novákoch , ktorým píšeš v jednej vete takto, že citujem: „Žiaľ, asi sa napĺňajú všetky moje upozornenia, apelácie a varovania, čo som vám (pánom poslancom ) v dobrom úmysle, hovoril na mnohých rokovaniach MsZ!!! ... potiaľ tvoj citát. Ále,ále,áááááále pán inžinier, nebol by som si taký istý svojim tvrdením , ako ubezpečuješ poslancov. Ja som si istý ,že frustrácia po prehratých voľbách, ťa dohnala k zatŕpknutosti a nemám v mojej pamäti, že by si konal v dobrom úmysle a tvoj brat Marian, ako sa povie „jakbysmet“ a píšem to preto spolu, vraj sa to tak môže napísať. V Novákoch prevláda strach. Ty nevieš, nepoznáš jeho prameň ??? A čo tak, keby si si znova a opakovanie pustil DVD –čka svojich a tvojho brata Mariana vystúpení v úvode každého zasadnutia Mestského zastupiteľstva, znova spočítal trestné oznámenia na spoluobčanov. Prečo hovorím o strachu? Nuž preto, že sa mnohí občania báli , aby sa tak, ako ja ,Vladimír, M.Oršula st. a naše rodiny, ale i ďalší naši občania nestali obeťou výsmechu, nenávisti a zloby za to, že prejavili iný názor, alebo nebodaj zalajkovali nám, pod príspevok na tejto stránke. Strach prejaviť svoj názor je príznakom totality. A tak som mohol len osobne prijať od našich spoluobčanov a to mi ver, je ich mnoho, isté povzbudenia, že píšeme otvorene , presne a k veci. A čo ty? Len si spomeň na blogy napísané v SME, ktoré vypotil tvoj brat Marian o spoluobčanoch od neho starších o štrnásť a viac rokov, len preto, aby ich zdiskreditoval, zosmiešnil, osočil, len si spomeň na „úprimnosť“ tvojich slov k súčasnému primátorovi a niektorým ďalším občanom , keď si ich nazval klamárom, zlodejom a mafiánom. A ty tvrdíš, že to bolo z tvojej strany s dobrým úmyslom ??? No, tak si rozoberme ,čo je dobrý úmysel podľa slovníka slovenského jazyka. Slovo „dobrý“ znamená, spĺňajúci mravné normy (o človeku a jeho prejavoch; op. zlý) a slovo „úmysel“ znamená, vedomá snaha, zámer urobiť niečo. Takže v čom si bol úprimný ty, ako kandidát na primátora a v čom tvoj brat Marian? Je to všetko z tvojej strany lacný trik na voličov, lebo si už isto z tvojej praxe si vedomý, že človek, čo stokrát vidí, sa s tým sám stotožní, aj keď hlbšie poznanie veci nemá. Rovnako je to aj s mnohými kandidátmi na poslanca, z ktorých niektorí, akoby utrpeli narcizmom. …. Nuž, ale okrem tohto ešte málinko strpenia . A ak sú niektorí kandidáti, len „akýsi podpísaný anonym“ tak sa dá uznať, že skúšajú svoju ústavnú možnosť, ale aké kritériá môže mať kandidát na primátora, ktorý „po roku 1989 kde sa vzal, tu sa vzal“ a potom z jednej strany vystúpil, vstúpil do druhej strany, možno ho z nej vyhodili, alebo možno z nej odišiel, vstúpil do tretej strany, odišiel rovnako, lebo asi bola nepopulárna a v koľkých ďalších stranách hľadal svoje miesto je veličina neznáma a div sa svete, rozhodol sa, že bude kopať sám za seba a zrodil sa nezávislý kandidát. Nebudem to rozvádzať, písal som o tom veľa, ale človek, ktorý nevie a nedokázal spojiť základné právne normy osobného života so životom spoluobčanov, napr. v ochrane životného prostredia, atď. a rozvoja mesta v súlade so zákonom už raz v období, keď sedel v kresle primátora, nemôže byť zvolený za primátora a ja ťa voliť nebudem.PB
Hodnotenie: 2   0
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
Bojnice majú novú atrakciu. Návštevníkov odvezie turistický vláčik
Turistický vláčik odvezie ľudí na dvoch trasách.
zobraziť podrobnosti »
09.05.2019
Nebezpečné znečistenie. Bývalý zamestnanec odhalil nekalé praktiky
NOVÁKY / Rybári už niekoľko rokov upozorňujú na znečistenú vodu v rieke Nitra. Tá je najmä v úseku pod Novákmi plná chemických látok. Do redakcie TV JOJ sa ozval bývalý hasič, ktorý pracoval v tamojšej chemičke. Informoval o tom, ako tam zneškodňovali ortuť.
zobraziť podrobnosti »
20.03.2019
VIDEO: Prievidza má letisko. Ani Federer už nemusí dosadať na trávu
Lúka s ďatelinou bola dlhých sedemdesiat rokov letiskom v Prievidzi. To sa teraz zmenilo. Trávu nahradil asfalt. Pomôcť to môže celému regiónu.
zobraziť podrobnosti »
19.03.2019
Budú sa preverovať výsledky volieb: Neúspešní kandidáti žiadajú o prepočítanie hlasov
NOVÁKY - Jeden z neúspešných kandidátov na primátora Novák v novembrových voľbách do orgánov samosprávy obcí požiadal Ústavný súd (ÚS) SR o prepočítanie hlasov. Podanie odôvodnil tesným rozdielom hlasov voličov medzi ním a zvoleným kandidátom.
zobraziť podrobnosti »
28.11.2018
Hlasuj za ZŠ Nováky a vyhraj
V hre sú 3x plne vybavené počítačové učebne s interaktívnou tabuľou v hodnote 21 000 € pre tvoju školu a viac ako 120 vecných cien pre teba, hlasovanie prebieha do 31.12.2018
zobraziť podrobnosti »
22.11.2018
Mail:
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.