Online 8 ľudí. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
830 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
14:44:51 29.07.2019 [6889] Nevhodný príspevok?
Do diskusného fóra som vložil 288 príspevkov, s celkovým hodnotením 371(palec hore) a 200 (palec dole), aby tí, čo mi ich počítajú mali to ľahšie „v počtovaní“, keďže mi zverejňujú počet statusov, ktoré som na túto stránku napísal.

Priatelia, nazerajúc na zasadnutia mestského zastupiteľstva si nemyslím, že Dušan Šimka, staronový pán primátor, vo vzťahu k niektorým staronovým poslancom, zvoleným v posledných komunálnych voľbách, dokáže zmeniť svoj dlhoročný štýl politiky.

Spomínam si na stretnutie s jedným mojim známym, ale tiež rovnako známym širšej nováckej verejnosti najmä v oblasti športu, ktorou sa on, celý svoj produktívny život zaoberal a odovzdával mládeži svoje vedomosti. Teda, aby som sa priblížil k tomu, čo mám na mysli, tak som si z rozhovoru s mojim známym dal do súvisu naše spoločné konštatovanie so súčasným konaním primátora s kádrovaním na mestskom úrade, s až nepochopiteľným hodnotením policajtov mestskej polície. Summa summárum až tak,že , náš staronový pán primátor sa i dnes nijako nevymyká z politiky, ktorej sa priučil ako aparátčik zväzáckeho okresného orgánu. Asi aj preto sa ku obdobiu , keď vykonával túto činnosť vo svojom curriculum vitae uverejnenom na webovej stránke novaky.sk nijako nehlási, nepriznáva. Prečo sa hanbí za toto obdobie , vie len on sám.

Totižto v čase , keď štát sa tak excelentne zbavil starostlivosti o základné a stredné školstvo tým, že podľa zákona, mestám zákon zveril množstvo povinností, či už v rámci originálnych kompetencií, alebo v rámci výkonu prenesenej pôsobnosti , ste priatelia moji, v nadväznosti na uvedené, mnohí mohli zaznamenať v jednej z televíznych debát z obdobia ,keď sa diskutovalo o prijatom zákone aj vystúpenie Dušana Šimku, nášho vtedy pána primátora, ktorý na položenú mu otázku, aký má názor na prijatý zákon, a čo asi na ňom najviac oceňuje, čo od neho pozitívne očakáva, odpovedal asi v tom zmysle, že mesto bude mať právo odvolávať a navrhovať riaditeľa školy!!!. A tak to, že má „kádrovanie v krvi“ je nám jasné i dnes. Však to vidíte a počúvate. Ale, že použitie právomoci a kompetencií voči škole ,to nie je len otázka kádrovej politiky voči riaditeľovi školy , ale že to je predovšetkým starostlivosť o „hajzlíky – wecká, triedy, okná, ktoré sú rozsušené a treba ich vymeniť, telocvičňu, kuchyňu, jedáleň“, jednoducho o modernú výbavu a zariadenie v zmodernizovanej a dobre udržiavanej škole,ako po stránke interiérovej, tak aj vybavenosti exteriérových priestorov školy, ho asi nikto neškolil !!!.

No a znakom toho, že sa škole až tak veľmi nevenoval, svedčí i fakt a to nezmení ,ani neodškriepi, že mnohé obce menšieho významu , ako je naše mesto, teda aj s podstatne menšími finančnými možnosťami, za dvadsaťštyri rokov zmenili vonkajší vzhľad a vnútorný interiér školských zariadení vo svojich obciach až tak, že stav týchto škôl, ktorých zriaďovateľom sú obce v okolí nášho mesta, zahanbujúco pre naše mesto, oveľa skôr a komplexnejšie zrekonštruované, vybavené, zatiaľ čo naše mesto ... bez komentára???

A tak sme opäť pri tom. Ako počúvam, staronový pán primátor opäť kádruje ľudí, na hodných a nehodných. Hoci sám prestriedal viacero politických strán, hoci sám porušuje zákony, nikdy nepriznal svoje pochybenie, nekajal sa. Dáva možnosť niektorým „kolegom“ sa priživovať na materskom mlieku nášho mesta a niektorým likviduje ich pracovné pomery, živobytie. A tak si požičiam slová politika Igora Matoviča (dobre čítate, Igora Matoviča), pretože tentokrát sú jeho slová zdá sa, rozumné a môžem si dovoliť ich použiť v tomto prípade, cit.: „Ak má prísť ku skutočnej zmene, musí skončiť systém, kde existujú dve pravdy - jedna pre "našich ľudí" a druhá pre ostatných. Kde zákony a pravidlá platia podľa sympatii a známostí.". potiaľ citácia. Nuž a u nás v Novákoch? Kto sa spozná v týchto slovách ,nech si odpovedá, či je možné spolupracovať s človekom, ktorého takto ešte prednedávnom chrakterizoval, cit.: „ dnes som čítal predvolebný leták pána Šimku pod názvom Fakty z Novák, v ktorom je uvedené, že podporujem spoplatnenie parkoviska pred poliklinikou. Veľmi ma mrzí, že človek, ktorý pôsobil 26 rokov ako primátor, dokáže klesnúť tak hlboko, že sa uchýli ku klamstvám. Absolútne sa od uvedeného tvrdenia dištancujem a verejne prehlasujem, že som nič také nepovedal, ani nad ničím takým neuvažoval. Je smutné, že pán Šimka dokáže v honbe za primátorskou stoličkou porušiť základné mravné zásady a je veľkou otázkou ako sa k nim postaví ako prípadný primátor... A teraz zase ja doplním, ako vždy, že mnohí, vrátane môjho známeho, hoci bez identity, nášmu staronovému pánovi primátorovi odkazujú, aby používal menej slov o slušnosti a spolupráci, aby až sa rozhodne kádrovať, neubližoval, ľudia majú rodiny , deti, rodičov, starých rodičov, ktorí sú jeho konaním ponižovaní, sklamaní a to len z dôvodov jeho nemiestnej pýchy a nepokory. PB
Hodnotenie: 1   1
08:03:44 27.07.2019 [6888] Nevhodný príspevok?
Priatelia, keď bolo RETRO vo voľbách v novembri 2018, u niektorých voličov tak IN... máme vari právo všetci obyvatelia nášho mesta dúfať, že sa voľbou Dušana Šimku, dnes teda už staronového pána primátora do módy vráti aj morálka ,etika, inteligencia, odbornosť, múdrosť, úcta pokora, slušnosť, pravda a koniec koncov aj kompetentnosť.
Priatelia, prispievateľ Dezider v príspevku č. 6871 sa ku mojej osobe o.i. vyjadruje aj takto: „Takže vidím, že k bežnému občanovi neprechovávate žiadnu úctu.“. Potiaľ Dezider. Nič by na tom nebolo, pretože už mnohokrát som rôznou formou upozorňoval mojich kritikov, aby naozaj písali tak, ako to vo svojom výroku povedal známy politik sir W.Churchill : "Rečník má vyčerpať tému a nie poslucháča". Ja môžem opakovane k tomu len dodať a odporučiť Deziderovi, aby písal len vtedy, ak má čo povedať, lebo naozaj ,je mi ľúto, keď musím konštatovať, že píše poväčšine mimo misu.
A tak teda k PHSR, resp. k PHR, čo je v podstate to isté, iba termín "program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja , obce v našom prípade mesta " vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona NR SR č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja okrem § 18 ods. 2 nahrádzajú slovami "program rozvoja obce, " v príslušnom tvare... .
Čo je však dôležité tak ako sa okrem iného uvádza v druhej časti zákona – PODPORA REGIONÁLNEHO ROZVOJA v §-3 Ciele podpory regionálneho rozvoja v odseku (2) Podpora regionálneho rozvoja podľa odseku 1 je zameraná najmä podľa písm.n) n) realizáciu opatrení na ochranu, udržiavanie a zveľaďovanie životného prostredia a na obmedzovanie vplyvov poškodzujúcich životné prostredie a zlepšenie environmentálnej infraštruktúry regiónu,
Nuž teda, na vysvetlenie prispievateľovi Deziderovi. Program rozvoja obce má svoju legálnu definíciu, keď zákon NR SR č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov (v ďalšom texte článku sa obmedzíme iba na pojem „zákon“) definuje pod týmto termínom nasledovné:
„Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce je strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku, na území ktorého sa obec nachádza, a je vypracovaný podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obce.“ !!!
A tak si položme otázku, po opakovanom prečítaní si mojej úvodnej vety tohto príspevku. Ako je možné, ak štyri predchádzajúce roky veľmi velehlasne aj s ďalším občanom dával najavo, teraz staronový pán primátor svoje „odborné“ pripomienky k PHSR vedeniu mesta v rokoch 2014-2018 a pritom absolútne nebral na vedomie,či do úvahy ustanovenie zákona NR SR č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov podľa písm.n) realizáciu opatrení na ochranu, udržiavanie a zveľaďovanie životného prostredia a na obmedzovanie vplyvov poškodzujúcich životné prostredie a zlepšenie environmentálnej infraštruktúry regiónu, hoci mesto Nováky malo za obdobie jeho vlády pred rokom 2014 , teda vlády staronového pána primátora vypracovaný PHSR podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obce.“ !!! . Kto pán Dezider, vari vy a akým argumentom chcete presvedčiť, že má na ochrane životného prostredia v našom meste staronový pán primátor záujem za daných okolností, na ktoré kol dookola upozorňujeme, ako som povedal, že je to už až trápne!!!.
Ja si uvedomujem, že baviť sa dookola o splaškoch produkujúcich v rodinnom dome pána terajšieho primátora je už naozaj trápne, ale predsa vo vzťahu k PHSR mesta Nováky kto mal byť najzodpovednejší byť k oblasti dodržiavania ochrany životného prostredia v našom meste ak nie primátor mesta Nováky . I napriek uvedenému si nekompetentne podpísal Kolaudačné rozhodnutie pre nadobudnutie užívateľských práv v rodinnom dome, ktorý si „skolaudoval“ za podmienok, ako vyhlásil, „ že on ani netušil, že tam nie je tento druh kanalizácie (na odvedenie splaškových vôd), a že z toho dôvodu nezodpovedá za to, že zaviedol odpadové vody zo svojho rodinného domu do kanalizácie na odvedenie dažďovej vody z ul. Duklianskej , ktoré sa odvádzajú do rieky Nitra
Mohol by som ďalej rozvádzať pána primátora výrok, ale fakt nemienim sa detailnejšie vracať viacej k jeho neskutočne nekompetentným výrokom a konaniu. Však koniec koncov všetko by, malo byť, ak sa to „nestratilo“, čo bolo zachytené kamerou v archíve mestskej televízie, ale existujú aj reakcie prispievateľov na tejto stránke . Ale však ľudia počuli.
A teraz pán Dezider ,ešte stále trváte na svojom výroku ohľadom PHSR, že ja podľa vás, ako píšete „k bežnému občanovi neprechovávam žiadnu úctu“, hoci ja, ako každý volič, i ja som preniesol svojim hlasom vo voľbách, práva ma zastupovať na poslanca vo svojom obvode pri zabezpečovaní úloh mesta k otázke PHSR,PHR a teda i na staronového pána primátora. Aké máte morálne právo hodnotiť môj prístup k bežným občanom? Nemali by ste vari takéto moralizujúce slová vysloviť na adresu pána primátora??? !!!
Mimochodom, ak už tak veľmi o PHR a o kanalizácii hovoríme, niet sa čím uspokojovať, ak investície vložené do kanalizácie v Horných Lelovciach v dôsledku nenapojenia niektorých rodinných domov, možno považovať v istom nezanedbateľnom percentuálnom počte za zmarené!!!
Rovnako nechcem ďalej rozvádzať nekompetentnosť poskytnutej informácie od pána primátora v realizácii tejto investície, ale moje tvrdenie som založil na poskytnutej informácii z Mestského úradu , keďže som nie tak veľmi dávno na moju žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000Z.z. - koľko je zapojených RD na novovybudovanú kanalizáciu v mestskej časti Horné Lelovce dostal takúto, pánom primátorom podpísanú odpoveď, že : „ Predmetnú informáciu neevidujeme „!!!.
Takže tak, pán Dezider a na záver sa domnievam, že vari by sme mali mať rovnaký záujem na ochrane životného prostredia u ľudí, ktorí nás na jednej strane o PHSR, PHR poučujú, na strane druhej nepripúšťajú korektnú diskusiu, ak sa týka porušovanie zásad o ochrane životného prostredia zakotvených a poslancami mestského zastupiteľstva schválených, ich nekompetentným a nezákonným konaním. Predsa takáto neúcta k obyvateľom mesta, neúcta k životnému prostrediu nášho regiónu, či celého Slovenska zo strany primátora len spochybňuje úprimnosť a kompetentnosť jeho vyhlásení o PHSR, či PHR, alebo v zastupovaní pri rokovaniach o útlme baníctva v odstraňovaní následkov banskej činnosti na životnom prostredí v našom meste. Či podľa vás Dezider, je všetko OK, PB
https://domov.sme.sk/c/22176298/prezidentka-caputova-ochrana-zivotne-prostredie-enviro-ekologia.html?ref=wp2
https://www.novaky.sk/download/rozpocet/phsr.pdf
Hodnotenie: 1   1
13:12:52 25.07.2019 [6887] Nevhodný príspevok?
Priatelia, ako vidieť, náš staronový pán primátor si nerobí starosti s tým, ako vníma jeho okolie nakladanie so splaškami, ktoré produkuje vo svojom rodinnom dome. Splaškové vody, vyprodukované v jeho rodinnom dome , bezostyšne, nezákonne a bez platby, teda nulových nákladov z rodinného rozpočtu, ( pri jeho plate cca 4000,- €) a červeňania sa, ako píše môj predchodca vo svojom príspevku, roky a vari aj pokračuje v tejto nekalej činnosti roky rokúce tak, že odvádzal a odvádza priamo do rieky Nitra !!!!!!!!!!.

Čo na to pán primátor???... ... No nič, však je primátor mesta!!!.

A čo na to zákon???.... ... Novelizáciou zákona o vodách č. 364/2004 Z. z. sa sprísnili podmienky likvidovania obsahu splaškových vôd na Slovensku. Zákon jednoznačne zadefinoval, kde sa zneškodňujú tieto odpadové vody, akým spôsobom a ako sa kontroluje plnenie tejto povinnosti a rovnako sa sprísnili podmienky podľa novelizácie Stavebného zákona , najmä Stavebný zákon výslovne ukladá, aké doklady sa v stavebnej činnosti a pri kolaudácii stavby pre užívanie takej stavby ako je rodinný dom vyžadujú. Staronovému pánovi primátorovi absentoval doklad od Správcu kanalizácie, i napriek tomu podpísal Kolaudačné rozhodnutie pre užívanie svojho rodinného domu začal ho užívať bez vybudovanej žumpy,prípadne domovej ČOV-ky???

A čo na to Hlavný kontrolór mesta, No nič, zatiaľ naozaj nič!!!.
No a poslanci mestského zastupiteľstva???... No, tiež nič.!!!

Nikto sa o problém flagrantného poškodzovania životného prostredia človekom, ktorý paradoxne má viesť naše mesto v súlade s dodržiavaním zákonov, lebo sa tak zaviazal sľubom ,ktorý musel zložiť po komunálnych voľbách pri inaugurácii za primátora, na ktoré konanie poukazujú roky obyvatelia mesta , hoci ako vyplýva zo zákona o vodách, tento kladie za povinnosť každej fyzickej osobe, likvidovať odpadové vody spôsobom uvedeným v ustanoveniach zákona o vodách, a to odvozom do čistiarne odpadových vôd ,pokiaľ nie sú zavedené do legálnej kanalizácie na odvedenie splaškových vôd v správe Vodárenskej spoločnosti. Každý producent splaškových vôd je povinný platiť (!!!) za ich odvedenie a vyčistenie, teda za likvidáciu splaškových vôd produkovaných obyvateľstvom a ostatnými subjektmi v ČOV-ke.
Ako nazvať ignorovanie zákonov zo strany čelného predstaviteľa ak nie AROGANCIOU MOCI!!!

https://kosice.korzar.sme.sk/c/22173259/vodarne-zvysuju-ceny-za-vytahovanie-zump-o-desiatky-percent.html#ixzz5uc31b5x7

https://myliptov.sme.sk/c/20272661/ludia-casto-nevedia-ako-nakladat-so-splaskami.html
Hodnotenie: 1   1
10:38:13 24.07.2019 [6886] Nevhodný príspevok?
Zabudol som ešte pripomenúť, k tomu všetkému, že Ing. Dušan Šimka stále roky vypúšťa splašky do rieky Nitra priamo z jeho toalety. Takéhoto primátora treba jednoznačne odvolať.
Hodnotenie: 0   1
21:53:08 22.07.2019 [6880] Nevhodný príspevok?
Priatelia, fakt sa mi tlačí do klávesnice otázka. Tak s odpustením si ju dovolím položiť. Pán hlavný kontrolór, kde ste, že vás nie je počuť, že vás nie je vidieť, vyzývam vás, aby ste začali konať, veď to nie sú hry o fazuľky. To sú peniaze občanov, to je doterajšia dlhodobá spokojnosť so službami poskytovaných kaderníctvom v priestoroch bývalého domu služieb, jenaozaj potrebné konať pán hlavný kontrolór. PB
Hodnotenie: 0   1
15:58:02 22.07.2019 [6877] Nevhodný príspevok?
Priatelia, len málo týždňov po nástupe do funkcie si náš staronový primátor obstaral „fungl“ nový osobný automobil. Nič proti tomu , veď možno mu ho bolo „trebalo“. A tak, keď sa ku mne začali kotúľať rôzne pripomienky od našich obyvateľov o jeho cene, vhodnosti výšky ceny, neefektívnosti a vôbec okolností, za ktorých sa osobné vozidlo získalo k užívaniu výlučne len primátorom(!!!) nech mi je odpustené, ale nadobudol som dojem, že nie je všetko čisté ako krištáľová guľa. Je síce pravdou, že naozaj, za možný zdroj financovania obcí a miest možno považovať tzv.komunálny leasing. Ako sa píše, podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je obec samostatným, samosprávnym územným celkom SR,združuje... ... a obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Inak povedané, že vychádzajúc zo zákona by malo byť snahou či vari povinnosťou i nášho mestského zastupiteľstva, ako voleného správneho orgánu komunálnej sféry, ako som už v rôznych príspevkoch viackrát uviedol, zabezpečovať obyvateľom mesta ich rastúce potreby a túžby!!!. Samozrejme , že zvládnutie tejto úlohy závisí predovšetkým od dostatku finančných zdrojov!!!. Ak nie je dostatok vlastných zdrojov, na realizáciu sa preto využívajú aj cudzie zdroje, medzi ktoré sa zaraďuje, napr. aj spomenutý komunálny leasing. Vari asi takto dospelo naše mesto k financovaniu „prepotrebného“(!!!) fungl nového a nie najlacnejšieho osobného automobilu pre potreby staronového pána primátora. Stačilo sa pohrať s účtovníctvom , pretože mesto Nováky ako nájomca je v tomto prípade subjekt, ktorý predmet leasingu využíva, ale účtovne ho nemá podchytený vo svojej bilancii (to je asi dôvod, že to nie je zavesené na internete. Eviduje ho iba na podsúvahových účtoch. Avšak platby za jeho používanie (os. automobilu) predstavujú výdavky v rozpočte mesta !!! Dodávateľ je podnik, ktorý dodáva (predáva) predmet leasingu spravidla leasingovej spoločnosti a táto vlastne prenajíma autíčko mestu. Doba leasingu je rozdielna pri komunálnom leasingu hnuteľností a nehnuteľností a závisí od doby odpisovania hmotného investičného majetku a jeho zariadenia do odpisovej skupiny, ako o tom hovorí zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov. Najkratšia možná doba komunálneho leasingu je tri roky. Priatelia, podľa zmluvy o leasingu medzi Oberbank Leasing s.r.o. a mestom Nováky, auto primátora stálo 36.714,82 €. Slovom (tridsaťšesťtisíc sedemstoštrnásť EURa 44 centov) v aktuálnom slovenskom konverznom kurze je to cca jeden milión jednostošesťtisíc slovenských korún. Mesto zaplatilo Prvú zvýšenú splátku vo výške 11.014,44 € a potom malo mesačne platiť 48 mesiacov dohodnutú sumu podľa splátkového kalendára. No žiadna platba nie je zverejnená, aspoň som nezistil. Vo Všeobecných zmluvných podmienkach k leasingovej zmluve č. 19066 je v bode 6.7. uvedené: LP (leasingový prenajímateľ) vystaví po aktivácii (po prevzatí predmetu leasingu) splátkový kalendár, ktorý je faktúrou. Pri akejkoľvek zmene výšky leasingových splátok vystaví LP nový splátkový kalendár, ktorý je daňovým dokladom. Takto je možné konštatovať, že mesto Nováky porušuje zákon č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám, v ktorom je uvedené:§5b (1) Povinná osoba zverejňuje na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, v štruktúrovanej a prehľadnej forme najmä tieto údaje:
b) o faktúre za tovary, služby a práce
1. identifikačný údaj faktúry, ak povinná osoba vedie číselník faktúr,
2. popis fakturovaného plnenia, tak ako je uvedený na faktúre,
3. celkovú hodnotu fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre, ako aj údaj o tom, či je suma vrátane dane z pridanej hodnoty, alebo či je suma bez dane z pridanej hodnoty,
4. identifikáciu zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou,
5. identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou,
6. dátum doručenia faktúry,
7. identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:
Ak viete niektorí viac a máte lepšie informácie,prosím opravte moje a zverejnite. Aby ste sa dostali do obrazu a aby ste zvážili , či pánom primátorom nášho mesta dojednaná suma je opodstatnená a účelne vynaložená z rozpočtu , tak veľmi napádaného a s poukazom na kriticky vraj chudobného rozpočtu, s ktorým jeho predchodcovia neúnosne vraj nakladali posúďte sami. Ak sledujete ZMOS, dá sa na internetovej stránke zistiť, že Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) dokáže s výrobcami aut zjednať pre starostov a primátorov výhodné podmienky. „Samosprávam ponúkajú podmienky na to, aby vo viacerých automobilkách mohli výhodnejšie obstarať motorové vozidlá. Je to príležitosť, pri ktorej mestá a obce musia brať do úvahy svoje reálne finančné možnosti,“ uviedol hovorca ZMOS–u Michal Kaliňák. Na otázku, na akých autách by mali jazdiť šéfovia samospráv, M. Kaliňák odpovedal: „Vozový park je vnútornou vecou každej samosprávy. Je iba na konkrétnych mestách a obciach, na aké účely budú využívať motorové vozidlá. Je však potrebné dbať na efektívnosť ich využívania a výšku prevádzkových nákladov. Obstaranie vozidla musí podliehať verejnému obstarávaniu.“ (!!!) (Či naše mesto si zaobstaralo osobný automobil podľa zákona o verejnom obstarávaní mi nie je známe. Avšak pre porovnanie s obcami počtom obyvateľov porovnateľných ,alebo len s malou odchýlkou uvediem ,že takto sa kupovali autá pre potreby obce a za uvedenú cenu: Margecanoch žije 1 690 ľudí, starosta jazdí na štvorročnej Kii Ceed. Stála do 16 600 eur.V Rudňanoch si iba pred mesiacom kúpili Kiu za 13 000 eur. Kupovali za hotové, peniaze vyčlenili v rozpočte. Predošlé auto Škoda Octavia malo už trinásť rokov. V obci žije 3 900 obyvateľov. V Nálepkove, kde žije 3 142 obyvateľov, jazdí starosta na 4-ročnom Peugeote 307.V Prakovciach obec využíva Škodu Roomster, auto má štyri roky, kúpili ho za viac ako 13-tisíc eur na lízing. V obci žije 3 400 ľudí. Špecifická situácia je v Markušovciach. Dnes už bývalý starosta kúpil za hotové Alfa Romeo za viac ako 23-tisíc eur, za čo zožal poriadnu kritiku. Krátko nato aj havaroval. Súčasný starosta nám povedal, že len za opravu dali približne 3 300 eur, auto je odvtedy stále poruchové. V Markušovciach evidujú 4-tisíc obyvateľov. A tak záverom, keďže sa ľudia z okolia pána staronového primátora často odvolávajú na vyjadrenie Transparency Internacional je tu ich vyjadrenie takéto: K dobrému gazdovaniu pri vozovom parku vyzýva starostov aj odborník na samosprávy Ivan Rončák z Transparency International Slovensko: „Starostovia musia zvažovať, či investície do vozidla budú adekvátne aktivitám, ktoré vyvíjajú pre obec. Bude musieť s obecným autom reprezentovať? Bude musieť veľa cestovať kvôli obecným záležitostiam? Na tieto otázky by si mal vedieť odpovedať každý starosta.... Nuž, čistý ako krištáľová guľa. PB

Hodnotenie: 0   1
16:43:00 21.07.2019 [6873] Nevhodný príspevok?
Priatelia, sto ľudí, sto chutí a názorov. Pravdou však je, že bez aktívneho zapojenia obyvateľov nášho mesta , mesto nemá žiadnu perspektívu. Pravdou tiež je, že niekto a to je veľmi dôležité, musí obyvateľov k aktívnej činnosti kompetentne viesť, nabádať, usmerňovať , aby tu zostali žiť ,mnohí so svojimi deťmi, vnúčatami a ostatnou blízkou rodinou, v prostredí pre ich život vyhovujúcom,ktorý im ten kompetentný má za povinnosť pripraviť a zabezpečovať. A tak pre Dezidera len pár slov. Víťaz volieb v novembri v roku 2018 je známy, ale ak ich vyhral, ktovie čo ho vedie k tomu, keď sa správa, ako keby bol osou zemegule a my by sme sa mali okolo nej točiť. Už je nám naozaj tak trápne, že sa tým musíme zaoberať. Ak je náš, súčasný predstaviteľ mesta, s niektorými ním odmietanými obyvateľmi nášho mesta , takpovediac akoby v hybridnej vojne, chvála bohu, že zatiaľ prebiehajúcej len na poli médií, napr. YOUTUBE a jeho nepochopiteľný expresívny slovný prejav a neskutočná jeho mimika s poukazom napr. len na nezdvihnutý, resp odmietnutý telefonický hovor obyvateľom mesta, ho vytočila na nedávnom mestskom zastupiteľstve naozaj na tom tak, že sa vytáča takmer do nepríčetnosti, no je to hrozné. Priatelia, ste svedkami, že staronový pán primátor s členmi svojej miestnej rezidentúry, šíria nezmysly, ktoré medzi sebou preberajú , predstierajúc, že sa jedná o mestskú politiku. A my sa vraj musíme tváriť, že to je téma??? Veď to vidíte na YOU TUBE. A tak v súlade s mojim kritickým myslením sa pýtam pánov poslancov Mestského zastupiteľstva v Novákoch či mesačná odmena cca 4000,- € (vrátane benefitov) pre primátora nášho mesta je v súlade s morálnym kreditom, etickým princípom a s absentujúcim vecným odôvodnením dôvodná, keďže v súčasnosti pán primátor nevykazuje od jeho zvolenia do kresla primátora vo svojej práci, takmer žiadne výsledky, pozitívne prvky, ktoré by preukazovali, že mal ihneď po nástupe do funkcie na odmenu vo výške cca 4.000,-e zaslúžený nárok???. Ja netvrdím, že časť voličskej základne nemá k staronovému primátorovi pozitívnu náklonnosť. Ale ak nimi zvolený človek má konanie, vyjadrovanie sa, rétoriku, vzťah k časti obyvateľov nášho mesta len a len s negatívnou náklonnosťou a snahou čo najviac rozdeľovať ľudí, stratou ovládania sa pred verejnosťou, stratou etických ,morálnych hodnôt, neúctou k zákonu (vypúšťanie splaškov a neplatenie za ich likvidáciu nikomu a nikde, ktoré sa dá istým spôsobom nazvať bezdôvodné obohacovanie sa, ba čo horšie ponechávať tento stav bez ospravedlnenia sa verejnosti, atď.atď.) , ak sa vysmieva verejnosti do očí, tak potom ako dokážeme mladú generáciu žijúcu v tomto meste presvedčiť, keď nemá staronový pán primátor k tejto generácii pozitívnu náklonnosť. Čo sa to deje? Veď otvorme oči, ale neseďme v nemom úžase a paralyzovaní aroganciou chorých plánov, napr. nezmyselných trestných podaní na obyvateľov nášho mesta ako ich nie tak dávno zverejnil,že ich podáva. A na záver vari len toľko. Nemali by sme, nesmieme pripustiť jednému človeku vládu plnú veľkohubej primitívnej nenávisti k vlastnému obyvateľstvu nášho mesta, nesmieme dovoliť zmeniť naše mesto na štruktúru zastrašovaných úradníkov na mestskom úrade, policajtov mestskej polície, učiteľov a riaditeľky v školských zariadeniach, predovšetkým z dôvodu, aby boli schopní hájiť práva a slobody nás, ostatných obyvateľov. Nepripusťme hrubo neodborné , nekompetentné aktivity, ktoré sa vynorili z rybníka naplneného túžbou po moci jedného človeka teraz i do budúcna. Veď je to naše mesto , naši spoluobčania, naše deti, naše vnúčatá, naša kultúra. Prečo by sme si ju mali nechať ukradnúť jedným človekom a len pre neho samého, bez zodpovednosti a pocitu hanby voči jeho vlastným pokoleniam? Pomerne často sa stretávam a sa priatelím s obyčajnými ľuďmi, robotníkmi, živnostníkmi, ale i so vzdelanými ľuďmi a tak nečudo ,že sa mi niektorí sťažujú ,keď zárobkom 600€ mesačne sa im nenaplnia ich finančné túžby. A tak ich upokojujem, že na rozdiel od nich bohatí nemajú skutočných priateľov a ani kamarátov, na ktorých by sa mohli bez akejkoľvek vypočítavosti obrátiť , ani keď zarábajú 4000,-€. Oni si žijú len ten svoj uzavretý nudný život vypchatý peniazmi. Verte, že tí prostí ľudia pochopili, že sa nežije pre peniaze a drahé veci, ale že sa žije pre ľudí. Pre dobrých ľudí. A tak to má byť, vtedy má život cenu. A celkom na záver. Takže Dezider, ak neviete zverejniť kto ste, vaše úvahy o mojom charaktere beriem ako púpavové páperie už pri slabom vánku, letiace nevednom kam. W.Churchill povedal: "Rečník má vyčerpať tému a nie poslucháča". Inými slovami píšte preto len vtedy, ak máte čo povedať, lebo naozaj ,je mi ľúto, keď musím konštatovať, že píšete zase mimo misu. Snažil som sa na vaše urážky odpovedať slušným a kultivovaným spôsobom a nedostávať sa tak na vašu intelektuálnu úroveň, za ktorú ste si zodpovedný predovšetkým sám. PB
Hodnotenie: 0   1
08:07:02 21.07.2019 [6871] Nevhodný príspevok?
Tak ste mi neodpovedal pán Bošiak na moju otázku. Aby som Vás dostal do obrazu, nenosím žiaden "dres" , nechápem tú politickú omáčku, keď mi odpovedáte. Pýtal som sa, pretože máte potrebu vyjadrovať sa vždy a ku všetkému a pýtal som sa ako bežný občan, ktorý o PHSR dostal dve protichodné informácie a štát sa postavil k dotáciám pre mesto negatívne z dôvodu neplatného PHSR.
Takže vidím, že k bežnému občanovi neprechovávate žiadnu úctu. Vrámci letného čítania Vám preto odporúčam slovník cudzích slov, pojmy ako pýcha, arogancia, sebareflexia, pokora.......študujte......
Hodnotenie: 0   0
21:26:50 20.07.2019 [6869] Nevhodný príspevok?
Priatelia, hoci som zrozumiteľne oznámil, že chcem byť v súčasnosti viac so svojimi vnúčatami (veď sú prázdniny), vypustiť z hlavy reči vedené staronovým pánom primátorom, diskutér Dezider podpisujúci sa nickom v mužskom rode, možno však človek píšuci v ženskom outfite mi kladie otázku po funuse, keďže výklad o PHSR si na stránke Nováky.com môže odpozerať, poťažne vyhodnotiť už aj „vlastnou hlavou“. Ani neviem, či stojí za to rozmýšľať, ako si jeho výzvu vysvetliť. A tak sa posuniem ďalej. Nuž povedzme obrazne takto, že pred voľbami v roku 2014 bol uskutočňovaný zo strany súčasného primátora a jemu blízkych ľudí hurhaj, ako sa patrí. Povedal som si, čo už? Kortešačka. Ale, on pokračoval aj so svojou suitou celé volebné obdobie 2014-2018. Ak sme si vychutnali, alebo užili obdobie činnosti primátora mesta slúžiaceho do roku 2014, s počudovaním som hodnotil konanie voličov, ktorí mu v roku 2018 umožnili zvíťaziť. Prečo, ak nemal, ako to konštatovali voliči v roku 2014 primerané výsledky a nezvolili ho. Nuž nič k tomu, len to, že svojou voľbou mu od roku 2018 dovolenkovým spôsobom, umožňujú užívať si pre neho pokojné preddôchodkové obdobie, až do odchodu do starobného dôchodku. Kto ma presvedčí, že nie je pravdivé tvrdenie hodnotiace doterajšiu prácu od jeho zvolenia, ktoré znie:“ Nikto vám nemôže dať viac, ako vám ja sľúbim“ ???. Presne tak. Jeho záujem o robotu pre naše mesto je viacmenej divadlo, , ktoré si sám necháva pre svoje potešenie nakamerovať, aby ho napokon uverejnil so znôškou osočení jeho predchodcov, rodičov a ich deti, funkcionárov, bez hanby, pokory a bázne k ľuďom tu žijúcim so svojimi rodičmi, alebo deťmi, vnúčatami, včera, dnes a dobudúcna!!! Samozrejme priatelia, ako vždy s odôvodnením staronového pána primátora:“ ja by som aj, ale najskôr musia tí, ktorí si dovolili vo voľbách v roku 2014 vyhrať byť osočení, ponížení verejne dehonestovaní a to v čo najväčšom počte, teda celé rodiny a ich potomstvo“. Neskutočné. Priatelia, v podstate pri možnostiach, aké sa naskytli nášmu mestu, po zrušení banskej uzávery, vďaka slabej činnosti vtedy slúžiaceho pána primátora a už dnes žiaľ staronového nášho primátora túžiaceho viacmenej po vysokých straníckych, samosprávnych, či politických funkciách táto nekompetentná túžba, zabrzdila vývoj nášho mesta. Nevenoval sa podľa môjho názoru mestu dostatočne!!!. Som presvedčený, že sa to dá zhrnúť do jednej otázky, ktorá znie:“ k akému prospechu pre naše mesto (ak nie len k jeho prospechu) priviedli politické ambície staronového pána primátora, keď nás v mnohých rozvojových činnostiach, v službách poskytovaných v prospech obyvateľov predbehli okolité obce, ako napr.Lehota pod Vtáčnikom, Kanianka, Čereňany ,Oslany, ale i ďalšie menšie počtom obyvateľov v porovnaní s našim mestom???. A to prosím mal na to dvadsaťštyri rokov a to prosím obce, za podmienok s podstatne nižšími finančnými rozpočtami, aký malo k dispozícii naše mesto!!!. A tak sa mi nečudujte, ak považujem postoj exprimátora ( verte,že nie som mu ničím zaviazaný, ani on mne,je to môj názor) jeho rétoriku v porovnaní so súčasnou rétorikou staronového pána primátora za podstatne rozumnejšiu, skromnejšiu a zmierlivejšiu. A na záver želám pre mladých ľudí žijúcich v tomto meste veľa šťastia, aby v budúcom volebnom období urobiť z tohto mesta fungujúce mesto mali šťastnejšiu ruku pri volebných urnách. Budete to šťastie pre seba a vaše deti, prípadne vašich rodičov v dožívaní pokojnej staroby potrebovať... PB
Hodnotenie: 1   1
12:06:10 18.07.2019 [6866] Nevhodný príspevok?
Pán Bošiak, vyzývate k pokore a slušnosti v predchádzajúcom príspevku, tiež Vás poprosím, aby ste sa snažil v tomto duchu reagovať. Ono je ťažké Vám uveriť, keď : "vodu kážete a víno pijete".
Len otázku si dovolím, bol plán rozvoja platný, alebo neplatný. Skutočne mi stačí odpovedať holou vetou, áno, alebo nie. Zaujíma ma Váš názor. Dakujem
Hodnotenie: 0   0
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
Bojnice majú novú atrakciu. Návštevníkov odvezie turistický vláčik
Turistický vláčik odvezie ľudí na dvoch trasách.
zobraziť podrobnosti »
09.05.2019
Nebezpečné znečistenie. Bývalý zamestnanec odhalil nekalé praktiky
NOVÁKY / Rybári už niekoľko rokov upozorňujú na znečistenú vodu v rieke Nitra. Tá je najmä v úseku pod Novákmi plná chemických látok. Do redakcie TV JOJ sa ozval bývalý hasič, ktorý pracoval v tamojšej chemičke. Informoval o tom, ako tam zneškodňovali ortuť.
zobraziť podrobnosti »
20.03.2019
VIDEO: Prievidza má letisko. Ani Federer už nemusí dosadať na trávu
Lúka s ďatelinou bola dlhých sedemdesiat rokov letiskom v Prievidzi. To sa teraz zmenilo. Trávu nahradil asfalt. Pomôcť to môže celému regiónu.
zobraziť podrobnosti »
19.03.2019
Budú sa preverovať výsledky volieb: Neúspešní kandidáti žiadajú o prepočítanie hlasov
NOVÁKY - Jeden z neúspešných kandidátov na primátora Novák v novembrových voľbách do orgánov samosprávy obcí požiadal Ústavný súd (ÚS) SR o prepočítanie hlasov. Podanie odôvodnil tesným rozdielom hlasov voličov medzi ním a zvoleným kandidátom.
zobraziť podrobnosti »
28.11.2018
Hlasuj za ZŠ Nováky a vyhraj
V hre sú 3x plne vybavené počítačové učebne s interaktívnou tabuľou v hodnote 21 000 € pre tvoju školu a viac ako 120 vecných cien pre teba, hlasovanie prebieha do 31.12.2018
zobraziť podrobnosti »
22.11.2018
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.