Stránku si prezeráš sám... VEPOS Novaky.sk VOĽBY 2022
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
1086 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
22:27:05 28.03.2020 [7208] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň, takže som si na odporúčanie z jedného príspevku na tejto stránke , otvoril jedno z najsamprvších televíznych vysielaní po jej vzniku pod názvom Mestská TV. Obsah záznamu TV naplnil moje očakávania, teda asi tak, ako to definoval poslanec Ing.Branislav Adamec. Ja osobne by som doplnil hodnotenie významu zriadenia Jehotelevízie nielen na prospech primátorovho píár, ale povýšil by som ho na jeho black píár.
Totižto, dá sa vychádzať z odpozeraného „najsamprvšieho“ televízneho vysielania, pretože veľmi málo ,alebo vôbec žiadne očakávania obyvateľom mesta Nováky ono to najsamprvšie, ale i tak, ako ďalšie mnohé vysielania nepriniesli, že sa všetko dokonale vyriešilo v prospech obyvateľov, ba naopak usvedčuje aj o nedokonalosti v práci primátora. Viackrát sme o nedostatkoch písali. Hoci sa čosi sem, tam dá odpustiť, veď nikto nespadol z neba múdry, ale čas bol k vyjadreniam občanov v najsamprvšej televízi na Slovensku neúprosný A tak si všímam z prvých vysielaní ľudí tam vystupujúcich, teda zaznamenávané poväčšine požiadavky dnes už tej staršej generácie (však 30 rokov je dlhé obdobie v živote nielen televízie,ale i človeka a to nepustí). Už dávno sa niektorí títo ľudia pominuli ( nech mi je odpustené pán T. z ul. Rastislavovej ak spomeniem jeho prianie, či túžbu dožiť starobu v zariadení pre seniorov vybudovanom v Novákoch) i po tridsiatich rokoch nenašla u otca Jehotelevízie žiadne pochopenie, odozvu. Odložení starí ľudia, Nováčania, sa i naďalej dívajú po dlhých rokoch života v našom meste na svet, z okna zariadení pre seniorov, vybudovaných po okolitých obciach!!! Smutné.
I preto si myslím, pán primátor, primerane, najmä však slušne, pán primátor. Primerane znamená vždy, naozaj vždy to, že sa od vás žiada vystupovať vo verejnom priestore slušne a vyjadrovať sa vhodne, teda primerane. Hovoriť o ľuďoch, poslancoch a členoch ich rodín slušne. Naozaj , vždy sa žiada od vás, primerane a najmä slušne. Vždy sa držať faktov a pravdy. Naozaj pán primátor, primerane !
Je preto úplne jedno, kto obyvateľom mailuje, telefonuje, obskúrne sa vyjadruje, pretože ak niečo vyzerá ako kačka, chodí ako kačka, kváka ako kačka, je to kačka. Vyzerá to ako ??? ... ... správa sa to ako grobian!!!. Čo by to tak mohlo, kto by to tak mohol byť? Žeby kačka?
Je po voľbách i do NR SR. A tak vážení čitatelia, ako ma poznáte, som len opatrne zvedavý, ako to všetko dopadne. Bolo len otázkou času, že kedy sa novácki ľudia prebudia zo sna, ktorí si vysnívali v tej dlhej ,predlhej povolebnej noci. Lož a absenciu pravdy, absencia faktov, i na našej miestnej politickej scéne, verte mi, že nie sú v súčasnosti až taká gurmánska pochutina pre verejnosť. Zvláštna situácia zvýraznila potrebu pokory, zodpovednosti, empatie a spolupatrčnosti medzi nami. Veď napokon, ak ktorýkoľvek volič nazrie na výsledky komunálnych volieb z rokov 2014 a 2018, ktoré sú uvedené na stránkach novaky.com (Voľby/petície) zistí istú paralelu, akú sme sledovali na obrazovkách TV v predvolebnom boji o posty poslancov do NR SR. Volič, bol veľmi ľahko manipulovateľný a náchylný uveriť sľubom možno ešte je zavčasu, falošných prorokov. Toho sme, zdá sa dočkali v Novákoch. Spomeniem napríklad zlomyseľnú nezmyselnosť opakovanej lži o vyhnaní Dr.Daniša zo stoličky primátora voličmi nášho mesta.
Toto tvrdenie je v absolútnom rozpore s faktami a pravdou o komunálnych voľbách v našom meste. V rámci Slovenska v komunálnych voľbách (10.11. 2018) bola účasť voličov na úrovni 48,67%. V Novákoch bola účasť voličov v tom roku 55,02% . Novým primátorom mesta Nováky sa stal Ing. Dušan Šimka a to tak, že z 3 633 zapísaných, ho 533 voličov volilo, čo je 14,67% voličov a Dr. Daniša volilo o 10 voličov menej (!) ,teda plus mínus, čosi málo nad 14% voličov . Žiadne ohurujúce víťazstvo súčasného primátora, ani vyhnanie Dr.Daniša z pozemského raja (radnice) súčasného primátora sa nekonalo. Je to blud. Je to Pyrhovo víťazstvo súčasného primátora.
Ak v súčasnosti o budúcom vývoji mesta Nováky rozhoduje primátor v takýchto číslach zvolený, a ak sledujete situáciu, najmä na sociálnych sieťach, zdá sa, že už v tom je problém. Podľa niektorých ľudí, to predstavuje aj istý morálny problém, pretože len naivný volič si myslí, že takáto percentuálna podpora voličskej základne v Novákoch, pre súčasného primátora, môže úspešne reflektovať aktuálne spoločenské požiadavky všetkých obyvateľov nášho mesta. I preto by som bol zdržanlivejší pri výrokoch „občania mesta sa tešia“.
A tak stojí v tejto súvislosti za úvahu otázka, napr. že koľko stojí, nie kilometer teplovodu, ale kilometer nenávisti, neodôvodnenej intolerancie, absurdného konania , voči opozičným poslancom, ktorí v celej veci nechceli a nechcú mať nič, len jasný postoj primátora k ním zavedenej deštrukčnej politiky, najmä však voči ním, rodinným príslušníkom a voči časti obyvateľov a ich rodín.
To, čo sa dialo na Mestskom úrade v Novákoch s ľuďmi tam zamestnanými, sa nedalo nesledovať a nechať bez povšimnutia. Kto má čo i len málo informácii o stave a atmosfére na našej radnici , len krúti hlavou. Pán primátor si sám rozkladá a možno už rozložil aparát zamestnancov radnice, v dôsledku svojich osobných povahových vlastností, nezvláda diskusiu s poslancami, s názorovými oponentami !. A to len z toho dôvodu, že nič sa v jeho rétorike, nič sa z jeho prístupu k ľuďom po jeho“ historickom a veľkolepom (?) víťazstve a vyhnaní“ Dr.Daniša z radnice nezmenilo.
A tak mu zostala iracionálna, z jeho kuchyne vára „v podobe tvrdenia o vyhnaní „ jeho predchodcu, vraj nami voličmi. Nechápe, že jeho tvrdenia sú v rozpore s výsledkami volieb. No on si i takýmto nezmyslom zachováva kontinuálne rovnaký štýl práce, vyjadrovania, rovnakú pracovnú metódu, akou vládol pred stratou moci v roku 2014 a rovnako i po jej opätovnom nadobudnutí. Hoci sme chceli na takýto spôsob vlády zabudnúť , on nám ju neustále, ako obedné menu zo svojej kuchyne, na náš stôl predkladá.
Primátor o sebe, svojich pochybeniach nepripúšťa nič, on muzikant, avšak s ukazovákom pred kamerou, to oni , v jednom prípade obyvatelia mesta , v inom prípade poslanci MsZ., v treťom prípade vedúci zamestnanci radnice a pod. Dokonca niekoľkokrát vraj , čo ja? A sám si odpovedal, to štát!
No a vidíte. A tak sa sami obyvatelia nášho mestečka chytili iniciatívy v boji rýchlo narastajúcej pandémii Coronavírusu Covid 19. Bez neho. A jemu to vadí!!! Predstavte si, primátorovi mesta vadí pozitívna akcieschopnosť, niektorých flexibilných obyvateľov, poslancov. Veď už dávno mali od neho dostať podporu a poďakovanie, už dávno sa mal deliť s nimi o riadenie a koordinovanosť s obyvateľmi, nositeľmi iniciatívy za šitie rúšok a ich distribúciu a spoločne sa vytešovať a chváliť sa na celý svet, ako sa mu s kolektívom flexibilných, empatických,koordinovaných a disciplinovaných obyvateľov darí chrániť povedzme starších, našich seniorov a ľudí zabezpečujúcich služby pre nás. To nie je o odfláknutom postoji k dnes už nepoužiteľnej Mestskej plavárne,či Mestského kina a pod. To je o zdraví a životoch našich obyvateľov a ich povzbudení a podpore.To sú vážne veci. Ja osobne viem o čom hovorím. Už sa v tomto meste evakuovali obyvatelia. Pán primátor ešte neboli na svete. To je o osobnom postoji a zodpovednosti.
Ako vidieť zo záznamu z posledného zasadnutia MsZ, ktoré veľmi rýchlo, až obdivuhodne rýchlo, už na druhý deň „frčalo „ na YouTube, nikto nerobí nič, len on sa dnes hrá na spasiteľa. Nepripúšťa, že riadenie mesta je v takom žalostnom stave, ako doposiaľ nikdy nebolo. To bolo kriku šmarcu, osočovania, trestných oznámení ,mediálneho lynču v mainstreamových periodikách, vo verejnom priestore, ktoré dokázali ľudia na čele so súčasným primátorom podávať, či zariaďovať do novembra 2018! Áno to dokázali !
Ale vtedy bol ako nezvolený kandidát na post primátora mesta Nováky bez zodpovednosti!!! Len kričali, vypúšťali bubliny do sveta. Prečo ich však dnes vypúšťa? Zdá sa, že červy pochybnosti o jeho vlastných schopnostiach, mu asi občas nedávajú voľne dýchať a musí robiť všetko preto, aby otázky typu "záleží naozaj všetkým obyvateľom Novák na mne, alebo nezáleží ?" sa kdesi odplazili. A tak by som bol opatrnejší ,keď po víťazstve vo voľbách, máte pán primátor na krku zodpovednosť, za výsledky svojej činnosti v riadení a starostlivosti o mesto a jeho obyvateľov, a za vyhlásenia najmä v tomto období.
Veď napokon máme skúsenosti, s vašimi obskúrnymi reakciami a vyhláseniami. Je to žiaľ naozaj skúsenostné a nielen naše poznanie, pretože v mnohých prípadoch v minulosti, ale aj pred nedávnom sme zaznamenali, či boli svedkami, že je úplne jedno, či sa jedná o skúseného vedúceho zamestnanca Mestského úradu, ktorý riadili oblasť sociálnu, oblasť kultúry, či je to poslanec Mestského zastupiteľstva, či obyčajný dôchodca, alebo riaditeľ školy, ale žiaľ i dlhoroční pedagógovia, ktorí sa v našich školách starali o výchovu našich, možno jednu-dve generácie detí, či členov zboru Mestskej polície, či miestni živnostníci, ak mu niekto z nich nebol sympatický , či až vtieravo naklonený, alebo v pokore a poklone pred ním, musel a musia „baliť kufre“. No a rieši to naozaj „decentne“. Na posty vedúcich zamestnancov prijíma dôchodcov, dosadzuje svojich vraj ľudí, hoci s nedostatočným vzdelaním a bez výberového konania a pod.
Vedzte pán primátor, že dialóg je dôležitý znak spolupráce. Dialóg však musí mať isté kvality. Je ňou bezpochyby ochota počúvať a prístup, že nie len vy ste majiteľom pravdy. Nedržte sa starej mantry, že stačí sľubovať, udávať, vyšetrovať a súdiť, že bude lepšie, ale len vtedy, keď to vy urobíte. Nie je na to vhodná doba. Verte mi. Budeme počúvať, ale za predpokladu, že prejavíte v dobrej viere, že to s nami myslíte úprimne a s pokorou k dôvere, ktorú vám voliči prejavili. Moja rada. Ospravedlňte sa ľuďom, ktorým ste bezdôvodne ublížili. Zabudnite na postavenie cára, pretože my nie sme ovce. Na to naozaj zabudnite. PB
Hodnotenie: 2   0
22:28:50 26.03.2020 [7206] Nevhodný príspevok?
Dobrý večer. No, tak „už sme v tom aj my“. Ako sme prostredníctvom nielen rozhlasu a televízie , ale aj regionálnej tlače My Horná Nitra z dnešného dňa boli informovaní, prievidzský okres má potvrdený prvý prípad nákazy koronavírusom.
Čítajte viac: https://myhornanitra.sme.sk/c/22368946/horna-nitra-ma-potvrdeny-prvy-pripad-nakazy-koronavirusom.html .
V článku okrem iného sa konkrétne uvádzajú isté obavy z koronavírusu, ktorý môže v konečnom dôsledku pre samosprávy priniesť pozastavenie investícií, či pre obce,mestá nižšie príjmy. A to sú práve tie príjmy, od ktorých sú odkázané naše mestá a obce, Napokon dôvodnosť uvedených obáv vyplýva aj zo záverov štvrtkového mimoriadneho rokovania Rady Združenia miest a obcí hornej Nitry. Samosprávy vraj preto začínajú poverovať svojich ekonómov a účtovníkov, aby pripravili analýzu tejto situácie. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorá monitoruje a hodnotení vývoj hospodárenia Slovenskej republiky, poslala obciam scenáre, ako by ich mohol ovplyvniť koronavírus. Podľa najhoršieho variantu by samosprávy mohli prísť až o štvrtinu peňazí.
Na zasadnutí vyššie citovanej rady ZMO hornej Nitry bolo teda konštatované , že korovanírus sa výrazne dotkne i ekonomiky obcí a miest okresu, teda i nášho mesta, čo je dosť pravdepodobné. To je samozrejme tá smutnejšia správa, hoci je na politickej zrelosti a kompetentnosti primátora nášho mesta, ako bude reagovať na ďalšie situácie s rozvíjajúcou sa a nebezpečnejšou pandémiou a ako sa s touto situáciou vysporiada. To na jeden strane .
Na strane druhej je veľmi potešiteľné, že v takejto forme, ako je uvedená v príspevku č. 7204 na tejto webovej stránke, ale i na sociálnych sieťach je podpora na prekonanie nebezpečnej pandémie v našom meste nevídaná, neslýchaná. Vďaka všetkým tým, ktorí sú menovaní aj nemenovaní a majú zásluhu na solidárnej spolupatričnosti zavedenej ako skupina Pomáhame si v Novákoch, tým občanom, ktorí sa spojili cez sociálne siete a vzájomne si pomáhajúc, šijú a distribuujú rúška pre našich občanov či zdravotníkov, ľudí v službách obyvateľstvu. Vďaka.
Hoci som uviedol dve strany súčasnej situácie, je tu podľa mňa i tretia strana. Je to isté memento, na ktoré by som si predsa len dovolil poukázať. Nedovoľme niektorým spomedzi nás, prekaziť schopnosť spájať sa Vám, dobrým ľuďom v solidárnej spolupatričnosti . Nedovoľme neprajníkom, ktorí majú negatívny postoj brániť vám vo vzácnej schopnosti, ako čítame na tejto stránke, i na sociálnych sieťach sa Vám ,dobrým ľuďom spájať. Nedovoľme im, aby vás vyrušovali a ovplyvňovali negatívnou energiou, aby vás otravovali.
Spojme prosím rovnako spoločne sily na to, ak by niekto chcel zneužiť obdobie pandémie a chcel hľadať vnútorných nepriateľov, rozhodne odmietnime konfrontačný ,osočujúci papalášsky štýl komunikácie, ktorý kontrastuje s pokojným a vecným prístupom. Veď nestačí vedieť písať a čítať, meilovať! Treba napísané a prečítané vedieť pochopiť. Inak znalosť písania a čítania má nulovú hodnotu. No a škola môže človeka pripraviť na využívanie teoretických a praktických poznatkov vedy pri svojej činnosti, nemôže však nikomu dať rozum. Ak niekoho neobdarovala príroda rozumom, môže mať vysoké školy, tituly pred menom i za menom, bude to stále len akýsi robot v ľudskej podobe, neschopný chápania realít a tvorivej činnosti.
Aj preto si vážim vaše slová pán poslanec. Nováky sú malé mesto a primátor dobre vedel, už pred voľbami, že ak opakovane nasadí spôsoby pracovnej metódy (podozrievanie a despotizmus pri riadení mesta, je neakceptovateľný) doposiaľ ním uplatňovanej, že si koleduje u časti poslancov o upustenie od ich bezvýhradnej podpory. Či to bol z jeho strany istý zámer ,alebo nebol , ponechám na ňom. Ja a spolu so mnou, i niektorí ďalší, obyvatelia, si však myslíme svoje. Znechutiť poslancov až tak, že odstúpia, a s očakávaním, že na ich miesto postúpia náhradní poslanci, jemu, primátorovi naklonení. Len dúfam, že k tomu nedôjde,že poslanci odolajú.
No a celkom na záver. Veď vírusy existujú na tejto planéte mnohonásobne dlhšie než ľudia, majú aj väčšiu schopnosť prispôsobovať sa novým podmienkam. Taktiež nerozlišujú medzi tým, či je niekto volič toho, alebo onoho, či je obyvateľ centrálnej časti mesta, mestskej časti Horné Lelovce. Kto to nedokáže pochopiť, nech je aspoň ticho. Komu sa bude ubližovať chráňme ho, pretože vírusové pandémie predstavujú výzvu pre nás všetkých spoločne… PB
Hodnotenie: 2   0
21:00:36 26.03.2020 [7205] Nevhodný príspevok?
Uvádzame odpoveď od pána Ing. Branislava Adamca, poslanca, predsedu EK a člena mestskej rady. ===============================================

Zdravím všetkých čitateľov stránky www.novaky.com.

V nedeľu, 22.03.2020., som v mojom príspevku, v ktorom som reagoval na príspevok anonymného pisateľa pod č. 7179, o.i. uviedol, citujem: „Nie je však ani mne a ani iným členom poslaneckého zboru v našom meste (ja + ďalších šesť poslancov) ľahostajný osud našich spoluobčanov a preto koordinovane (v týchto dňoch) podnikáme kroky, aby sme boli reálne nápomocní spoluobčanom nášho mesta. O našej snahe, či konkrétnych výstupoch našej spolupráce, budete v najbližších dňoch informovaní!“.

Na základe vyššie uvedeného, z primárneho dôvodu, aby som dodržal svoj sľub, tak v tomto príspevku chcem uviesť reálny konkrétny výstup spolupráce siedmych poslancov MsZ Nováky v snahe byť nápomocní spoluobčanom nášho mesta. Nakoľko dňa 25.03.2020 v noci (v čase 00:08 hod.) mi prišiel mail od Ing. Mariána Šimka (brata primátora nášho mesta), ktorý bol adresovaný ďalším 12 ľuďom a ktorý bol plný stupídnych invektív (vlastných len jemu samému), tak možno zástupným, či sekundárnym, dôvodom na napísanie tohto príspevku, je aj akási forma odpovede jemu.

No ale k veci: Dohodou nás siedmych poslancov, do istej miery aj v akejsi symbióze so zoskupením ďalších dobrých a empatických ľudí, ktorí sú ochotní nezištne pomáhať našim spoluobčanom (a v niektorých prípadoch nielen našim spoluobčanom) zoskupených v rámci facebookovej skupiny „Pomáhame si v Novákoch“, skrsla v nás myšlienka pomoci, ktorú sme realizovali formou vyzbierania finančných prostriedkov, ktoré sme použili na nákup ochranných rúšok, ktoré sme aj včera, 25.03.2020, distribuovali adresátom. A teda my poslanci (ja a ďalší poslanci v abecednom poradí: Ing. Michal Gogola, Ivan Hvojník, Roman Jakubis, Marián Miština, Juraj Svitok a Ing. Dušan Žiak) sme sa dohodli, že sa vzdáme všetkých svojich finančných odmien, ktoré sme dostali za prácu pre MsÚ Nováky, v čiastkach, ktoré nám boli pripísané na naše účty v januári tohto roku. Zároveň sme sa dohodli, že oslovíme aj ďalších ľudí, ktorí sú ochotní prispieť na tento šľachetný účel. A tak k 25.03.2020 na naše oslovenie (osobným, či telefonickým rozhovorom, príp. sms správou) pozitívne reflektovali tak fyzické osoby ako aj podnikateľské subjekty a to v dobrovoľnej výške, akú oni sami považovali za vhodnú (konkrétne ide o: Vieroslava Hvojníková, Marika Tarnóczyová, Ing. Ľubica Türková, Ing. Radoslav Oršula, Ján Hrnčiar; Elektro Jozef Meluš, TH Stav Tomáš Hvojník, Stolárstvo Hajnovič). Uvedené finančné prostriedky boli sústreďované na bankový účet jedného z poslancov a pokiaľ v nasledujúcich dňoch budú na tento účet pripísané ešte ďalšie finančné prostriedky (od občanov, či podnikateľských subjektov), tak tieto budú takisto použité za účelom vzájomnej pomoci pri predchádzaní rozširovania súčasnej pandémie. Za vyzbierané finančné prostriedky boli zakúpené rúška na ochranu tváre, ktoré sú/boli v týchto dňoch roz/distribuované všeobecným lekárom prvého kontaktu v Novákoch (8 lekárov), Obvodnému oddeleniu PZ v Novákoch, Železniciam SR v Novákoch, Pošte SR v Novákoch, opatrovateľkám a opatrovaným ľuďom v Novákoch a určenému oddeleniu Nemocnice v Bojniciach.

Pôvodne som nemal v úmysle písať viac (ale nakoľko dňa 23.03.2020 vo večerných hodinách, bolo prostredníctvom mestského rozhlasu, vyhlasované upozornenie o šírení sms správ vyzývajúcich na zaslanie finančných prostriedkov na konkrétne číslo účtu, pričom o tejto výzve (podľa textu vo vyhlásení) nemalo vedenie nášho mesta vedomie o predmetnej sms správe, tak pracovníčka MsÚ Nováky, na pokyn nášho primátora mesta, Ing. Dušana Šimka, vyzývala, aby občania neposielali peniaze na predmetné číslo účtu), tak ešte dopíšem niektoré z mojich myšlienok. Podľa môjho súkromného názoru išlo zo strany nášho primátora znovu a zase len o jeho neprofesionálne konanie. A myslím si to minimálne z dvoch dôvodov. Po prvé, pokiaľ by primátor nášho mesta spolupracoval, resp. bol by ochotný vôbec spolupracovať so všetkými poslancami (a nielen so suitou svojich „vyvolených, či servilných“ poslancov), tak by vedel o aktivite aj tých ostatných poslancov a nemuselo by prísť k faux pas aké vedenie nášho mesta vysielaním predmetného príspevku zrealizovalo. Po druhé, neprofesionalitu primátora ponímam v tom duchu, že pokiaľ sa dozvedel o predmetnej sms správe, tak mal predovšetkým zisťovať pôvodcu sms správy (číslo bankového účtu by pravdepodobne „na počkanie“ nezistil) a pokiaľ by tak urobil, tak by veľmi rýchlo a ľahko zistil, že pôvodcom sms správy je jeden z nás (vyššie menovaných poslancov) a krátkym telefonátom mohlo prísť k vysvetleniu a teda určite by sa predišlo horlivým konaním primátora k spomínanému faux pas (vysielaním oznamu v rozhlase). Prečo ale konal primátor tak ako konal, to je len otázka na neho. Jednou z alternatív vysvetlenia jeho konania je, resp. môže byť, práve preto, že iniciatíva pomoci spoluobčanom nevyšla z „jeho hlavy“, tak si túto neosvojil a v konečnom dôsledku tak konal proti záujmom občanov mesta Nováky.

No a keď som už spomenul nespoluprácu primátora nášho mesta s celým poslaneckým zborom (a inými slovami opakujem to, čo som už napísal v príspevku zo dňa 22.03.2020, že poslanci sú volení občanmi nášho mesta a teda občania svoje názory, prostredníctvom poslancov, tak prenášajú na vedenie mesta v snahe ovplyvniť chod mesta), tak poukazujem na ďalšiu činnosť, či skôr nečinnosť, vedenia nášho mesta na čele s primátorom. V čase tejto epidemiologickej situácie by si občania nášho mesta určite zaslúžili aktívnejší a bezprostrednejší prístup zo strany primátora. Na ostatných (predovšetkým pracovných) zasadnutiam mestského zastupiteľstva náš primátor relatívne dosť často spomínal primátorku mesta Handlová a jej konanie. Prečo si z jej konania nezobral príklad a neprihováral sa (resp. neprihovára sa) občanom mesta Nováky prostredníctvom mestského televízneho okruhu (tak ako to ona robí vo vzťahu k občanom mesta Handlová prostredníctvom rozhlasu, či internetu), aby informoval o všetkých najaktuálnejších skutočnostiach v meste a zároveň by sa snažil, rozvážnym slovom, zmierniť možno akýsi psychický tlak u občanov spôsobený stupňom neistoty a prognózou vývoja pandémie, vie asi len on sám. Je zrejmé, že mestský televízny okruh by sa dal využiť aj inými spôsobmi. V čase, keď sú zatvorené škôlky a predovšetkým školy, by určite nebolo na škodu využiť mestský televízny okruh na určitý spôsob alternatívnej výučby predovšetkým žiakov na prvom stupni ZŠ. Verím, že pedagogický zbor ZŠ by nebol proti a našiel by vhodnú cestu ako to realizovať. Je tu aj ďalšia alternatíva využitia televízneho okruhu. Ja osobne som síce ateista, ale keby sa hlavnému predstaviteľovi cirkvi v Novákoch ponúkla možnosť realizovať bohoslužby prostredníctvom mestského televízneho okruhu, tak by sa tomu určite potešili všetci veriaci v meste a predpokladám, že hlavný predstaviteľ cirkvi v našom meste by takúto možnosť tiež s potešením a vďakou využil. Tu sa však celkom jasne javí, že mestský televízny okruh využíva náš primátor len na vlastné „PR“ (angl. public relation – v tomto konkrétnom význame vo voľnom preklade: na vlastné kladné vnímanie samého seba pred občanmi), podľa môjho názoru primátor mestský televízny okruh evidentne zneužíva a aj z tohto dôvodu som ho na mestskom zasadnutí upozornil na to, že svojím konaním náš primátor úmyselne porušuje Zákon č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii v platnom znení. No a takýchto, vyššie uvedených nápadov, by sa dalo určite nájsť viac. Nie všetky vyššie uvedené nápady sú len mojimi nápadmi, sú to nápady aj iných občanov mesta, či nápady, ktoré boli medializované v elektronických, či printových médiách. Stojí preto na zamyslenie, prečo primátor nášho mesta, mesta Nováky, Ing. Dušan Šimka, koná tak ako koná a nesnaží sa urobiť viac pre naše mesto Nováky!

S úctou
Ing. Branislav Adamec,
poslanec, predseda EK a člen mestskej rady

===============================================
Hodnotenie: 5   0
13:24:10 26.03.2020 [7202] Nevhodný príspevok?
Nie len Nitrica ale aj okolité dediny, až závidím. Už od narodenie až po úmrtie. A samozrejme medzi tým je život teda dianie v obci. Toto všetko sa objavuje mojej kolegyni. Možno raz nabehnú aj Nováky.
Hodnotenie: 1   0
11:51:00 26.03.2020 [7201] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň Janka.

Vašu otázku sme poslali aj na sekretariat@novaky.sk, odpoveď sme nedostali, ale na webe sa už objavila informácia že podujatia boli zrušené.

16.04.2020 PESNIČKY Z KASÍNA - zrušené
23.04.2020 DÚHALKA V KRAJINE ZA DÚHOU - zrušené

Pekný deň.
Hodnotenie: 0   0
11:44:58 26.03.2020 [7200] Nevhodný príspevok?
AccickVep.......pokiaľ je primátor neschopný riešiť krízovú situáciu a ignoruje občanov, tak bude na to aj legislatíva a možno urýchlené konanie. Ale nie som fundovaný v tejto oblasti. Asi treba niečo robiť. Primátor mesta má byť aj hospodár a mať stratégiu do budúcnosti....tu sa len "gazduje" s daňami od podnikov, vyhadzujú sa zamestnanci MU na ulicku, žiaden plán ohľadom vytvárania pracovných príležitostí....nič. A teraz ticho, keď je čas ukázať svoju kompetentnosť.
Hodnotenie: 0   0
08:32:11 26.03.2020 [7199] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň.
Nie všetci občania používame mestský tv kanál, takže sme odkázaný na informácie z "ozveny", čiže mestského rozhlasu. I keď už človek začína byť alergický na tú príšernú znelku a nezrozumiteľné informácie. Obec Nitrica má zriadenú internetovú APPKU , kde sa obyvatelia obce prihlásili a majú
priamo aktuálne dianie vo svojich mobiloch.
Pokiaľ pán primátor momentálne nevystupuje a neprihovára sa svojim občanom, nech ho zastúpi viceprimátorka mesta. Máme pocit, že sme boli kŕmení cez novácke videonoviny donedávna informáciami, ktoré nás nezaujímali a neboli pre nás dóležité a momentálne , keď je čas nastalo ticho
. Mesto može prípadne využiť aj svoj kanál na youtube. Ďakujem
Hodnotenie: 1   0
23:19:24 25.03.2020 [7198] Nevhodný príspevok?
Pozdravujem všetkých a aj Lavidu pozdravujem. Tak ako som sa dočítal, tak aj Mariánko odporúča kontaktovať primátora na primator@novaky.sk a že teda primátor odpovie. Ale ako pozerám, tak ani pán Oršula odpoveď nedostal na svoju otázku. Toto sa dá považovať za cenzúru zo strany primátora, že neodpovedá na legitimné a podpísané otázky občanov a to aj napriek tomu, že ich k tomu vyzýva brat primátora Ing. Dušana Šimku. Je to pekná arogancia moci. Občania, nie je čas na petíciu na jeho odvolanie? Čo poviete?
Hodnotenie: 1   0
18:37:40 24.03.2020 [7195] Nevhodný príspevok?
Dobrý večer.

Dovoľte mi aby som aj ja ocenil a poďakoval všetkým okolo FB skupiny "Pomáhame si v Novákoch". Sú to prevažne ženy a niekoľko mužov, ktorí už niekoľko dní šijú rúška a zadarmo rozdávajú občanom, doktorom, lekárom. Je to približne 220 ochotných ľudí svojpomocne pomáhať či už s nákupom, výberom liekov, alebo doručovaním rúšok.

Tí ktorí viete pomôcť materiálom ako látky, gumičky, nite, alebo potrebujete pomôcť, pridajte sa do skupiny https://www.facebook.com/groups/518360229112536/ na Facebooku.

Pekný večer.

Rado Oršula

---

Všetky potrebné informácie o koronavíruse nájdete na https://www.korona.gov.sk/

Call centrum Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 0917 222 682.

Trenčín Regionálny úrad verejného zdravotníctva 0911 763 203.

Mestský úrad Nováky 046/512 15 12 a 046/512 15 27.

---

Web pre rodičov ohľadne vzdelávania detí: https://www.ucimenadialku.sk/

---
Hodnotenie: 2   0
14:53:56 24.03.2020 [7194] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň.

Ja by som sa chcela opýtať pána primátora, či sa budú konať plánované podujatia? Či už nemá informáciu o ich rušení alebo preložení na iný termín. Podujatie 16.04.2020 PESNIČKY Z KASÍNA a 23.04.2020 DÚHALKA V KRAJINE ZA DÚHOU.

Ďakujem za odpoveď.

Všetkým prajem veľa zdravia a hlavne ďakujem FB skupine Pomáhame si v Novákoch, rúško som si jedno vyzdvihla, je krásne a vidno že zo srdiečka.

Janka
Hodnotenie: 0   0
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
Bane na hornej Nitre skončili, banskí záchranári sú v pohotovosti naďalej. Je otázne dokedy
Banskí záchranári pomáhajú i pri rôznych nešťastiach.
zobraziť podrobnosti »
12.01.2024
FOTO: Elektráreň Nováky odstavila poslednú turbínu, skončila sa tak výroba elektriny z uhlia
Výroba elektriny a tepla z domáceho hnedého uhlia v Elektrárni Nováky po 70 rokoch definitívne skončila.
zobraziť podrobnosti »
21.12.2023
Final coal mining cart pulled from Nováky mine
More trains for Christmas holidays, Bratislava outskirts teeming with culture, and a recipe for Christmas baking.
zobraziť podrobnosti »
21.12.2023
Z nováckej bane vyťažili posledný vozík uhlia, o zamestnanie prídu stovky ľudí
Uzatváranie bane potrvá roky.
zobraziť podrobnosti »
21.12.2023
VIDEO: Karol Mikuláš: Baník, povstalec aj politický väzeň
VIDEO: Karol Mikuláš: Baník, povstalec aj politický väzeň
zobraziť podrobnosti »
15.03.2023
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.