Stránku si prezeráš sám... FullHouse Slavio VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
931 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
14:18:46 15.01.2020 [7096] Nevhodný príspevok?
Pekný deň pán Lavida.

Ďakujem, že ste sa vyjadrili k môjmu názoru. Tak skúsme si to čo hovoríte vysvetliť na nejakom príklade. Váš psík vykoná potrebu doma na kuchynskej linke. A v rámci transparentnosti, vy budete behať po celej ulici a každému o tom hovoriť, stále dookola každý týždeň. Zároveň o tom budete hovoriť aj všetkým ľuďom z okolia a aj tým, ktorí sa k Vám chystajú na návštevu. V rámci demokracie a transparentnosti teda každému budete dookola hovoriť ako máte na kuchynskej linke naložené po psíkovi.

Čo myslíte? Čo si o Vás ľudia pomyslia? Určite nič pekné.

A zároveň, zámerne nebudete informovať o tom, že splašky vypúšťate priamo do rieky Nitra bez ČOV a bez žumpy. Podľa mňa skôr ide o zahmlievanie a zámerné neinformovanie a podstatnejšom probléme. Ja osobne by som po psíkovi upratala a nemala by som potrebu o tom hovoriť verejne a opakovane. Preto konanie brata pána primátora Šimku považujem za účelné zahmlievanie podstatných problémov a za poškodzovanie mesta Nováky a jeho občanov.

Pekný dníček prajem.

Janka
Hodnotenie: 2   1
13:02:13 15.01.2020 [7095] Nevhodný príspevok?
Z Etického kódexu volených predstaviteľov Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) vyplýva, že : .... Volený predstaviteľ nesmie poskytovať, šíriť alebo sprostredkovať nepravdivé, skresľujúce alebo zavádzajúce skutočnosti a vyhlásenia, súvisiace s vykonávaním svojich úloh, ktoré by mohli poškodiť povesť Trenčianskeho samosprávneho kraja alebo jeho predstaviteľov.
To v mojom úvode ako odpoveď na záverečné lavidove slová vyplývajúce z jeho neskromného želania, pretože lavida, ako vždy pri svojich hodnoteniach zámerne prehliada, ako aj v tomto prípade pri otvorení stránky novaky.com prehliadol video s pánom primátorom o „propagácii nášho mesta pánom primátorom“

Teda, ak môže mať prijaté Etické pravidlá pre volených predstaviteľov TSK, nechápem, veď už sme o tom toľkokrát písali, že prečo poslanci Mestského zastupiteľstva nášho mesta otáľajú a nedotlačia radnicu, aby tak prepotrebný Etický kódex vypracovali a uviedol sa tento do praxe. Alebo Novákom k vypracovaniu a ku schváleniu Etického kódexu volených predstaviteľov mesta a zamestnancov MÚ a dodržiavanie jeho zásad poslancom vyhovuje, lebo to by sa už nemohlo nadávať do gaunerov??? Ja tomu lavida, naozaj nerozumiem.

Pani Jana K, zatiaľ si asi zvyknite, že v našom meste platí, „ja na bráchu, brácha na mne“. Totižto, aj takto sa dá predpokladať na stav, podľa statusov, diskusie, obsahu v mailoch, zo strany M.Š., na ktoré tu kriticky poukazujeme. Faktom je to, že bratia, dvojčatá a ako vidieť z príspevku lavidu nielen oni ,to majú dobre vymyslené, veď na tom robili štyri roky.

Pani Jana K., ja by som naozaj neprosil pána primátora, aby umravňoval svojho brata. To je zbytočné a nedáva to nádej na úspech. Vedzte, že genetika nepustí. Totižto, ako vidíte, bratia sú presvedčení, že to, čo robia, robia dobre a vzájomne si tak potvrdzujú i to, že sú neomylní a nepostrádateľní. Ich vonkajšia agresivita je len obranou pred vlastnou slabosťou. Isté však je, že „počas prerušenej piesni“ na štyri roky, museli hrozne trpieť.

A na to sa nezabúda, ako to povedali pán primátor, keď nie tak dávno pripomenul, že čas zúčtovania sa blíži. Pustite si záznam zo zasadnutia MsZ a položte si otázku, že s kým, s čím oni zúčtujú?

Občan M.Š. sa nám prezentuje už roky ako „politický“ vykladač práva. Zaujímavé na jeho politickom vykladačstve práva je to, že má na chápanie práva "dvojaký meter", ktorý spočíva v tom, že si do svojho výkladu politického práva zaviedol spolu so svojim bratom, jeho dvojčaťom, dnes primátorom mesta „DIKTATÚRU DOVOLENÉHO NÁZORU“!!!!!!!!!!.

To znamená, že NEPOHODLNÉ NÁZORY od iných ľudí sú ním (M.Š.) prenasledované a ich autori sú ponižovaní, očierňovaní, diskreditovaní, to na jednej strane a na strane druhej sa M.Š. vo svojich vyjadreniach k predmetu kritiky na jeho osobu a pána primátora, teda jeho brata názorových oponentov na výkon funkcie pána primátora a nečinnosť v meste vôbec nevyjadruje, alebo len tak, že kalí vodu prostredníctvom iných submisívnych mu prispievateľov ,napr. lavidu.

Napokon, tí ľudia, ktorých „stalkuje“ tým , že im opakovane, už celé roky ,doručuje nevyžiadané od neho maily, ktoré tento človek produkoval a rozposielal i v PREDVEČER SVIATKU TROCH KRÁĽOV, až tak, že aby ho adresáti mailov pochopili, pokračoval v odosielaní mailov aj v samotný TROJKRÁĽOVÝ VEČER, moje slová len potvrdzujú

Takže priblížim pointu môjho príspevku. Musel som sa naozaj smiať, keď mi došiel takmer obratom po prvom maile ,ešte v ten večer , teda 05.01.2020 ďalší mail od M.Š., ktorý po veľkom útoku, ako autor mailu a „dlhoročný politik a aktivista v samospráve(???)“, znalec potrieb obyvateľov mesta Nováky(???), hoci takmer denne 2/3-iny dňa v priebehu roka žije mimo nášho mesta , ktorý prečítal „veľa kníh“ a ako hovorí Jiří Suchý, obidve dokonca, dokonca -:, (v ktorom nám oznámil veľký výbuch, že mu odstránili na YouTube kanáli video. Ako obyčajne „k potešeniu (?)“ nás všetkých, lebo „ľudia si zvykli“ na to (???), ak k ich radosti navyše čosi impertinentné pridá.

A on naozaj pridal malú poznámku, že podáva trestné oznámenie???!!! Nuž, čo už, ľudia si zvykli???!!! Vážení, to všetko oznámil v predvečer sviatku TROCH KRÁĽOV !!!???. A všelikomu, však som to spomenul. No, naozaj choré. Myslím to, čo píše M.Š. ,,, a popri tom je otázne, či to on píše??? Zaujímavé,však?

Nuž, slovami istého politika, o tom potom, aj preto vari, ja na bráchu, brácha na mne. Veď si len všimnite absurditu, najmä tí, ktorí ste adresáti mailov od M.Š. že tento pisateľ mailov, niektorým z vás doručené, paralelne odosiela mail aj primátorovi mesta Nováky(???). No, choré.

Pre tých, čo to nevedia, je pán primátor mesta Nováky jeho brat a bývajú 10-15 min. chôdze od svojich rodinných domov a M.Š. posiela aj bratovi – primátorovi mesta maily, ako nevyžiadanú poštu organizovane rovnako, ako ním vybraným obyvateľom mesta, ale i predstaviteľom štátnych , vládnych a mimovládnych inštitúcií tak, aby to, čo do počtu, čítalo asi aspoň 20-30- ľudí. M.Š. adresuje maily, ktorého príspevky dýchajú zlosťou, najmä reagujúc silne protinázorovo, bez opory v solídnej argumentácii, ak sa čo len málinko objaví niekde na Internete kritika a nevydrží však ani, keď sa nič nedeje, ako sme mali niektorí možnosť pocítiť v DEŇ TROJKRÁĽOVÝ na svojich mailových stránkach.

A tak, aký pocit môže mať každý obyvateľ Novák, pokiaľ si dokáže so žalúdkom napnutým na zvracanie, prečítať súbor „štatistických“ ohavností kypiacich z príspevkov M.Š. Tento štatista nám predkladá jeho poznatky, ktoré kopíruje roky s pribúdajúcimi chybami v x-krát ním opakovanom a rozosielanom texte, presne tak, ako to popisuje pani Jana K.. Teda priatelia, čo k tomu? Asi len toľko, ako povedal Winston Churchil: „ Verím len štatistike, ktorú som si naklamal sám“.., W.Churchil však, bol pre svet významná osobnosť.

Ak to zhodnotíme opakovane, naozaj už tak, ako po mnohokrát, musíme skonštatovať, že M.Š. na svoje okolie, všeobecnú miestnu, regionálnu, svetovú situáciu neberie žiadne ohľady a tým dáva naozaj na vedomie, že ho vôbec nezaujíma, čo sa okolo neho, nich deje, ale za každú cenu si presadzuje svoje záujmy, a keď sa mu akosi nedarí ich presadiť podľa jeho vlastných predstáv, keď nikoho z ľudí, ku ktorým ho vedie nenávistná zlosť a agresia neosloví a nedokáže ich „primäť k appeasementu“ ( voľne povedané k ústupkom), v tej chvíli nerozlišuje, čo je dobré a čo je zlé. Ide teda len o jeho záujmy a čo na to ostatní, či sa napríklad nedotkne ich citov, to pre neho nie je podstatné. V honbe za svojim cieľom, sú oni schopní ublížiť, výčitky svedomia z toho, ale ani jeden nemá!!!.

Verte, že moje písačky o súčasnom stave v našom meste, nevychádzajú bez opodstatnených skúseností, či vzorov, pretože ako vidieť i naša pani prezidentka, Zuzana Čaputová vo svojom novoročnom príhovore, tento neblahý stav v spoločnosti definovala takto: „Medziľudské vzťahy, atmosféra, v akej naša spoločnosť žije, nie je daná a nemenná. Vytvárame ju my, všetci. So smútkom a rozčarovaním sledujem, ako naberá na sile hrubosť, vulgárnosť a manipulácia vo verejnej debate. Ako si pomaly zvykáme na to, že osobný konflikt je legitímnou pracovnou metódou.(moja poznámka, dá sa tomu uveriť, veď v našom meste máme bohaté skúsenosti s touto metódou).

Akoby jedinou cestou na presadenie svojich myšlienok bolo poníženie oponenta a vymedzenie sa na jeho úkor. So slovom sa často narába účelovo, bez zodpovednosti za následky a s umlčaním vlastného svedomia. Sme unavení z množstva konfliktov a mnohých ľudí rozdeľujú spory.“ ,potiaľ naša pani prezidentka.

A tak na ukončené vianočné obdobie, na vylúdenie smutného úsmevu, ak sa niektorí rozhodnete konfrontovať slová so stavom v našom, meste ťuknite na tento link ZOMOS-u a čítajte: https://www.zomos.sk/poculi-ste-o-ciernom-poli-starosta-tam-zamyka-poslancov-ti-zasadaju-na-chodniku/
a zároveň si odpovedzte, či si po prečítaní nekladiete otázku, či nie sme na tom v Novákoch, aj keď nie vždy, ale občas ešte horšie??? A celkom na záver. Ale už naozaj , by si aktivista M.Š. nemal namýšľať, že Nováčania papkajú seno. To je pre koňov a somárov. Mal by pochopiť, že obyvatelia nášho mesta, sa naozaj týmto spôsobom nezasycujú! Mali by konečne obaja bratia odstrániť príčinu svojej nenávisti, mali by odstrániť svoju do extrému nafúknutú pýchu a pocit nadradenosti a jedinej „len jeho - ich skutočnej pravdy“. Mal (i) by pochopiť, že nenávisť dáva falošný, ba až veľmi falošný pocit moci a preto by mali obaja obrátiť svoje konanie na hľadanie a nachádzanie spoločného dobra. Prajem nový rok. Prežite ho v šťastí,zdraví, porozumení a láske PB
Hodnotenie: 2   0
08:31:25 15.01.2020 [7094] Nevhodný príspevok?
Príspevok od Jana K mi pripomenul nie tak dávno slobodnými voľbami ukončené primátorské funkčné obdobie pána RnDr.D.Daniša.Kto sledoval dianie vie,aké nedemokratické metódy boli využívané v politickom boji k tomu,aby hlasy kriticky poukazujúce na chyby v riadení mesta boli počuteľné čo najmenej.Tiež sa vtedy argumentovalo tým,že kritika je neopodstatnená a je dehonestované dobré meno mesta.
Pokiaľ platné regule SR hovoria jasne,že.....,,Každý má právo na slobodu presvedčenia a prejavu, toto právo nepripúšťa, aby niekto trpel ujmu pre svoje presvedčenie a zahŕňa právo vyhľadávať, prijímať a rozširovať informácie a myšlienky akýmikoľvek prostriedkami bez ohľadu na hranice.",,Pri výkone svojich práv a slobôd sa každý podrobuje iba takým obmedzeniam, ktoré stanovuje zákon výlučne preto, aby sa zabezpečovalo uznanie a zachovanie práv a slobôd ostatných a vyhovelo spravodlivým požiadavkám morálky, verejného poriadku a všeobecného blaha v demokratickej spoločnosti." (Článok 29, ods.2 Všeobecnej deklarácie ľudských práv)...“,tak potom si naozaj neviem predstaviť,na základe akého nariadenia by mohol terajší primátor čo len pomyslieť na to,aby obmedzil brata v jeho ústavných právach,zvlášť potom,akú má v tom smere skúsenosť zo strany bývalého vedenia.Napokon je úplne jasné,že ani jeho politický záujem by nekorešpondoval s takým konaním,pretože ako sa na faktoch ukazuje,tak tvrdenia uvádzané Ing.M.Šimkom sú naozaj pravdivé a ľahko dokázateľné skutočnosti,ako to on často zdôrazňuje a takisto v podstate obaja vždy tvrdili to isté.
Potreba presadzovania čo najväčšej transparentnosti a objektívnej informovanosti občanov o dianí v meste je jedným z najdôležitejších znakov modernej demokratickej spoločnosti.Je v bytostnom záujme každého zodpovedného občana a voliča,aby bol objektívne informovaný a mohol sa následne vo voľbách podľa svojho najlepšieho vedomia rozhodnúť,komu dá svoj hlas.
Teda osobne by som skôr privítal zo strany prispievateľky Jana K informácie a argumenty v tom zmysle,že pán Ing.M.Šimka prezentuje klamlivé ,alebo zavádzajúce informácie a konkrétne ktoré to sú.
Hodnotenie: 1   1
14:37:43 14.01.2020 [7092] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň Nováčania.

Tak sme sa prešúúúpli do nového roku. Cez sviatky som mala veľa času aj na čítanie a hlavne som si čítala články z internetovej stránky SME Horná Nitra. Takmer pod každým článkom, ktorý sa týkal mesta Nováky, nášho mesta, som našla diskusné fórum, kde sa opakovali príspevky dookola a stále tie isté. Hlavne s nadpismi napríklad:

- MESTO NOVÁKY PRIŠLO O MILIÓNY EUR !!!
- MESTO Nováky PRIŠLO AJ O 123 000 EUR !!!

Ako som tak pátrala, všimla som si, že všetky sú od jedného používateľa. Po podrobnejšom pátraní som našla, že tieto príspevky píše brat primátora mesta Nováky Ing. Dušana Šimku. Neviem či pán primátor, brata platí za to, aby naše mesto opakovane dehonestoval takto verejne pred celým okresom - Slovenskom. Myslím si, že konanie brata pána primátora Šimku škodí Novákom a aj nám občanom mesta.

Pán primátor Šimka, týmto Vás vyzývam, aby ste poprosili svojho brata, aby prestal naše mesto v každom článku opakovane dehonestovať. Predpokladám, že môj názor zdieľa viacero spoluobčanov. Ak sa stali nejaké chyby, dobre opravme ich, ale nebudeme o nich dokola hovoriť verejne, všade a opakovane. Ako asi vyzerá naše mesto Nováky v očiach iných obcí a miest? Veď si musia o nás pomyslieť svoje.

Pekný deň.

Janka
Hodnotenie: 4   1
22:31:46 16.12.2019 [7078] Nevhodný príspevok?
Ing. Dušan Šimka pán primátor mesta Nováky sa v periodiku MY Horná Nitra v článku zo dňa 12.12.2019 s názvom „Prievidza peniaze na novoročný ohňostroj pošle do Prešova“ Čítajte viac: https://myhornanitra. sme.sk/c/ 22282473/prievidza-peniaze-na-novorocny-ohnostroj-posle-do-presova.html vyslovil o jeho postoji k spôsobu pomoci nášho mesta, mestu Prešov, čoby reakcie obyvateľov mesta Nováky. Píše sa v článku, že: Solidárna chce byť aj Prievidza, ktorá na východ pošle 4000 eur vyčlenených na tradičný ohňostroj, ktorý býva na Námestí slobody. Prievidžania by však podľa informácií z radnice o ohňostroj prísť nemali. "Momentálne sme v komunikácii s realizátorom a dodávateľom ohňostroja, ktorý prejavil záujem zabezpečiť ho sponzorsky na vlastné náklady," informoval hovorca mesta Michal Ďureje.
Na tragédiu v Prešove chcú reagovať aj Nováky. Ohňostroj, ktorý má na Nový rok v meste dlhoročnú tradíciu, však nezrušia. Podľa primátora Dušana Šimku „sú ľudia zvyknutí“ na silvestrovské občerstvenie aj ohňostroj, nechce preto túto tradíciu prerušiť. "Na zasadnutí mestského zastupiteľstva 19. decembra však predložím návrh, aby Nováky vyčlenili sumu vo výške nákladov na ohňostroj, ktorú pošleme do Prešova ako prejav spolupatričnosti s ľuďmi postihnutými nedávnym nešťastím," informoval primátor. Ja teda neviem, ale tomuto sa sa ľudovo nazýva „streliť si do nohy“. Zdá sa, že zrejme celkom nepochopil esenciálne postoje iných miest, ktoré rovnako solidárne cítia s tragédiou v meste Prešov, v porovnaní s jeho postojom k tejto smutnej udalosti. Niekde som čítal, že pre prípad tragickej udalosti , je veľmi ťažké posúdiť, ktorá smrť je tragickejšia a zhodujem sa v tomto prípade s názorom, že mediálne pokrytie nešťastia nie je vždy správny kľúč na odškodnenie pozostalých. Sami sme to mohli registrovať v našom meste. A pokračujem, že naozaj dve tragédie, ktoré sa odohrali v Novákoch v krátkom čase po sebe, majú nielen geografickú spojitosť. Spoločné majú aj to, ako promptne dokázala vláda zareagovať a ponúknuť finančnú pomoc pozostalým po obetiach.
Spontánna solidarita je nesporne mravne hodnotný prejav ľudskosti. Bolo dojímavé sledovať, ako sa ľudia na Slovensku dokázali zomknúť a ponúknuť i okamžitú pomoc tým, ktorí prišli o rodinu a dom pri výbuchu plynu v Prešove. A tak nik z nás vari nepochybuje, že prirodzená ľudskosť funguje aj na Slovensku. Ľudia dokážu pomáhať iným bez toho, aby im pri tom asistoval, primátor, zastupiteľstvo , hoci rovnako vari nik nepochybuje, že to i oni myslia úprimne. Lenže peniaze, ktoré na to používajú, nie sú ich!!!. Ani spôsob, či signál, ktorý verejnosti pán primátor dal nie je najšťastnejší.
Pri pomoci, kvázi odškodňovaní, ktoré prideľuje pán primátor z mestského rozpočtu , zákonom stanovené pravidlá nie sú. Nie som si istý, či schváliť výšku sumy ekvivalentnej nákladom vynaloženým na Silvestrovský ohňostroj poslancami mestského zastupiteľstva je ten správny postoj , alebo sa zachovať solidárne spôsobom, že naozaj sa ohňostroj vylúči, hoci vraj ľudia v Novákoch „sú naň zvyknutí“, ako zaznelo z úst pána primátora, keď odôvodňoval jeho nutnosť pri príležitosti osláv Silvestrovského večera a finančné prostriedky schválené na jeho realizáciu sa ako spontánna solidarita, či ako nesporne mravne hodnotnejší prejav ľudskosti odošlú na účet mesta Prešov. Mediálny public relations za mestské peniaze pánovi primátorovi v tomto prípade by nesvedčal, ak by to poslanci naozaj schválili. Nuž, uvidíme, ako sa zachovajú. Veď za vyše dvadsať rokov primátorovania, by sa vari nejakí sponzori našli, čo by to utiahli, lebo v tomto prípade z úcty k obetiam naozaj neplatí, že „Zvyk je železná košeľa“. .PB
Hodnotenie: 2   0
20:13:52 16.12.2019 [7077] Nevhodný príspevok?
Mal by som otázku na pána primátora. Ako rodičia školopovinných detí sme sa spoliehali, a veĺmi vítali ranné sprevádzanie žiakov cez prechod pre chodcov mestskou políciou. Ale sú dni, keď mestská polícia na prechode nie je. Takže rodičia, ktorým to práca dovolí školákov pre istotu sprevádzajú. Je nejaký dôvod, prečo nie je takáto služba možná pravidelne? Ďakujem
Hodnotenie: 0   0
18:56:11 10.12.2019 [7072] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň vážení, kedy sa na území mesta kontrolovali protipožiarne hydranty? Je to dôležitejšie, ako tie vaše žabomyšie vojny.
Hodnotenie: 0   0
22:28:35 04.12.2019 [7067] Nevhodný príspevok?
Priatelia, takže lavida, ktorý sa už dlhšiu dobu venuje psíčkarstvu a odborne sa samovzdeláva v canisterapii, sa ako som už niekedy napísal, naozaj nezdá. To, že už mu je zrejme jasné, že „Nežná revolúcia“ nie je nič pre neho zaujímavé, asi len svedčí o tom, že tie klapky, o ktorých onehdá písal, že mu po roku 1989 padli z očí, si vari znova nasadil, pretože nechce, ako tie tri opičky vidieť, počuť, a hovoriť o organizačnom zlyhaní, po prvý krát organizovanej oslavy Nežnej revolúcie v našom meste, nielen programovo, ale aj počtom tam prítomných ľudí, lebo podľa záznamu na YouTube, by to jeho donori ,nebyť toho, že to oni organizovali, druhých za to vysmiali len s ohľadom na počet poslucháčov tam prítomných. Je to lavida naozaj trapné. Lavida tak radšej hodil na spomienku na Nežnú revolúciu kladu, však naozaj nie je o čom písať, ak tam absentovali občania, protagonisti Nežnej v Novákoch , politici, poslanci, predstavitelia cirkvi, akademickej obce v našom meste, politickí väzni, pamätníci. Pí ár pána primátora tak dostal, ako bratia Česi vravia“ Za vyučenou“ .
Lavida pokračuje a tiež, ako som už písal, čoby tiež ako tieňový primátor, požaduje odo mňa odpoveď, na jeho nekompetentnú otázku, resp. žiada odo mňa názor na budovu Domu služieb a mal by som vari tak, ako som písal na strednej škole slohovú práci k sovietskemu filmu „Človek obojživelník“ a pán profesor ju nechal čítať po triedach, ako vzorovú slohovú prácu. Ale nechajme to tak priatelia.
Lavida, je mi to ľúto, ale opakovane bohužiaľ musím poukázať na nekompetentnosť . Nie, že by mi to vadilo, ale najskôr vari takto. Len lavida trpel a aj asi trpí slepotou, ak nevidí rozdiel v stave budovy Domu služieb.
Nuž , s poukazom na stupňujúcu sa kritiku a tlak na predstaviteľov mesta, že čosi treba robiť s Domom služieb , keďže je to už pred takmer piatimi desaťročiami postavená budova, ktorá je dvojpodlažná tvaru L, čiastočne podpivničená a slúžila k účelu využitia na maloobchodné služby, prenájom priestorov pre predajne a chránené dielne a bola naozaj , to fakt nemožno nikým poprieť, či už z vonkajšieho alebo vnútorného pohľadu - v stave zlom .
Faktom je, že budova bola nezateplená, mala osadené pôvodné okná s oceľovým okenným rámom!!! Dôležite je pripomenúť, že Zdrojom tepla pre vykurovanie objektu boli dva plynové kotly 42 kW v samostatnej miestnosti na 1. PP. V budove boli pôvodné teplovodné vykurovacie rozvody a staré oceľové vykurovacie telesá. Zdroj tepla neriešil ohrev pitnej vody. Ohrev pitnej vody bol riešený v jednotlivých nájomných jednotkách lokálne, elektricky. Vzhľadom k zlému stavu, najmä stavebnej časti, v budove nebola zabezpečená tepelná pohoda a nedala sa vykúriť. Z tohto dôvodu nájomníci ukončovali nájom. Navyše, v dôsledku toho boli prevádzkové náklady na tepelnú energiu neprimerane vysoké.
Predstavitelia mesta v snahe riešiť tieto problémy sa rozhodli konať a tak v súlade so Zákonom č. 321/2014 Z. z.Zákon o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov uzatvorili ( je na stránke mesta) „ Zmluvu o garantovanej energetickej službe uzatvorenej v zmysle § 17 a 18 a nasl. Zákona o energetickej efektívnosti, ktorej predmet znie takto:“ Predmetom zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor je zlepšenie ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI budovy alebo zariadenia.
Teda priatelia ešte raz, nie wecká a schodište a pod., na ktoré bolo pánom primátorom poukazované. Nech mi je odpustené, ale to je rezíduum nedostatočnej starostlivosti a nielen o túto budovu v majetku mesta aj za jeho vedenia mesta. A tak je namieste otázka, napr.že prečo sa nezverejnila, či verejnosti neukázala kotolňa,a pod., ale otvory, ktoré boli predpripravené k montáži ďalšej technológie , ktoré sú v kolaudačnej zápisnici zapísané ako nedorobky.
Takže priatelia, lavida ,čoby hater (ten čo nenávidí), väčšinou vie všetko lepšie. Cíti sa na niekoľko vyznamenaní a ovláda najvyšší level psychológie. Najčastejšie sa ozýva tak, aby to videli aj iní. Komentuje a zhadzuje. On tvrdí, že “zotrel”, no pokojne môžeme povedať, že chcel uraziť a vyprovokovať. Neraz ublíži. Existujú takí, ktorým vidíme tvár aj meno. Majú to v krvi. Prichádza na túto stránku cielene, nehľadiac na následky, uštedrí kritiku, ublíži aj uškodí ľuďom, ktorí za nič nemôžu. Tak, žiaľbohu, aj takí sú medzi nami. Ale chválabohu, nie sú v prevahe. S úctou ostávam a dávam si pauzu ,prajem všetkým neprekonateľne krásne a šťastné vianočné sviatky. PB
Hodnotenie: 2   1
10:51:49 04.12.2019 [7066] Nevhodný príspevok?
Štefan, čo to vyprávaš? "Úplne logicky by sa tu teraz v debate o kauze kamera mal objaviť príspevok p.M.Šimku"... Mňa nezaujíma názor Marianov, ale vyjadriť sa tu ma Dušan, ktorý neskutočným manipulatívnym spôsobom poosočoval bývalé vedenie. Ale Dušan stále asi nevie písať. On aj poslankyňa Alena Mokrá, by sa mali ospravedlniť za to čo natárali na celé Slovensko. Neskutočný klamár je to.
Hodnotenie: 2   0
09:01:47 04.12.2019 [7065] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň.Nuž pravdu povediac pán PBošiak je pre mňa ako občana mesta ťažké ostať v kľude,keď terajší primátor na You tube informuje o tom,ako bývalé vedenie mesta z titulu svojej nekompetentnosti premrhalo veľké peniaze na potrebné projekty.
V prípade Domu služieb mám dokonca pocit,že kolaudačný protokol na evidentne nedokončený projekt podpísal človek naozaj nechcem uraziť,ale ako inak situáciu hodnotiť,to podpísal človek s nejakou funkčnou slepotou alebo čo.
Vy to nevidíte pán PBošiak? Nemám nič proti,ak sa vyjadrujete ku spomienkam na "nežnú",ale domnievam sa,že tu máme omnoho vážnejšie veci na riešenie.
Pokiaľ Ste vo svojich príspevkoch veľa krát prezentoval svoj názor na nekompetentnosť terajšieho primátora týkajúcich sa jeho konania v niektorých prípadoch,dokonca vyjadrených spôsobom evokujúcim jeho nekompetentnosť v konaní anbloc,tak by ma zaujímal Váš názor a hodnotenie informácií,ktoré predkladá terajší primátor občanom na You tube teraz.
Hodnotenie: 1   2
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
V Prievidzi spustili prvý automat na rúška
Okrem rúšok automat ponúka dezinfekčný gél či sladkosti. Dobrovoľníci budú rúška priebežne dopĺňať.
zobraziť podrobnosti »
31.03.2020
AKTUÁLNE: Dobrovoľní hasiči začali v Partizánskom s dezinfekciou verejných priestorov!
V týchto dňoch majú dobrovoľní hasiči z Partizánskeho plné ruky práce. Okrem toho, že pomáhajú seniorom s nákupmi, v spolupráci s mestom sa v pondelok 30. marca pustili do ďalšej aktivity. Boj proti koronavírusu zobrali doslova od podlahy – čistením verejných priestranstiev.
zobraziť podrobnosti »
30.03.2020
Usmernenie k nakladaniu s odpadmi: Kam vyhadzovať rúška a respirátory?
V zmysle stanoviska ÚVZ SR sa použité ochranné prostriedky, ktoré vznikajú občanom v domácnosti alebo zamestnancom v bežných prevádzkach – rúška, respirátory, rukavice, vreckovky likvidujú ako bežný odpad. Špeciálny postup sa tu teda neuplatňuje. Tento odpad sa ukladá len do zmesového odpadu.
zobraziť podrobnosti »
30.03.2020
Nových pracovníkov chce prievidzská radnica zamestnať v rámci spoločného projektu s mestami Handlová a Bojnice.
Cieľom tohto projektu je posilnenie koordinačných a implementačných kapacít v týchto troch mestách. Hlavným partnerom je mesto Prievidza, ďalšími dvoma partnermi sú mestá Bojnice a Handlová. Výška finančného príspevku, ktorý budeme žiadať, bude pravdepodobne až 500.000 eur
zobraziť podrobnosti »
28.03.2020
Web pre rodičov: ucimenadialku.sk
V spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR vznikla táto webová stránka ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách a prerušenej prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu. Cieľom webovej stránky je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu a zriaďovateľom škôl, ale i žiakom, študentom a rodičom zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení, ako aj pomôcť všetkým aktérom počas prerušenia vyučovania či prezenčnej výučby nachádzať riešenia vzniknutej situácie.
zobraziť podrobnosti »
25.03.2020
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.