Online 4 ľudia. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
príspevok číslo 7205 v téme Primátor / Poslanci zo dňa 21:00:36 26.03.2020 Nevhodný príspevok?
Tento príspevok bol napísaný ako reakcia na príspevok číslo 7187 od Webmaster uverejnený dňa 22.03.2020 o 17:02:58.
Uvádzame odpoveď od pána Ing. Branislava Adamca, poslanca, predsedu EK a člena mestskej rady. ===============================================

Zdravím všetkých čitateľov stránky www.novaky.com.

V nedeľu, 22.03.2020., som v mojom príspevku, v ktorom som reagoval na príspevok anonymného pisateľa pod č. 7179, o.i. uviedol, citujem: „Nie je však ani mne a ani iným členom poslaneckého zboru v našom meste (ja + ďalších šesť poslancov) ľahostajný osud našich spoluobčanov a preto koordinovane (v týchto dňoch) podnikáme kroky, aby sme boli reálne nápomocní spoluobčanom nášho mesta. O našej snahe, či konkrétnych výstupoch našej spolupráce, budete v najbližších dňoch informovaní!“.

Na základe vyššie uvedeného, z primárneho dôvodu, aby som dodržal svoj sľub, tak v tomto príspevku chcem uviesť reálny konkrétny výstup spolupráce siedmych poslancov MsZ Nováky v snahe byť nápomocní spoluobčanom nášho mesta. Nakoľko dňa 25.03.2020 v noci (v čase 00:08 hod.) mi prišiel mail od Ing. Mariána Šimka (brata primátora nášho mesta), ktorý bol adresovaný ďalším 12 ľuďom a ktorý bol plný stupídnych invektív (vlastných len jemu samému), tak možno zástupným, či sekundárnym, dôvodom na napísanie tohto príspevku, je aj akási forma odpovede jemu.

No ale k veci: Dohodou nás siedmych poslancov, do istej miery aj v akejsi symbióze so zoskupením ďalších dobrých a empatických ľudí, ktorí sú ochotní nezištne pomáhať našim spoluobčanom (a v niektorých prípadoch nielen našim spoluobčanom) zoskupených v rámci facebookovej skupiny „Pomáhame si v Novákoch“, skrsla v nás myšlienka pomoci, ktorú sme realizovali formou vyzbierania finančných prostriedkov, ktoré sme použili na nákup ochranných rúšok, ktoré sme aj včera, 25.03.2020, distribuovali adresátom. A teda my poslanci (ja a ďalší poslanci v abecednom poradí: Ing. Michal Gogola, Ivan Hvojník, Roman Jakubis, Marián Miština, Juraj Svitok a Ing. Dušan Žiak) sme sa dohodli, že sa vzdáme všetkých svojich finančných odmien, ktoré sme dostali za prácu pre MsÚ Nováky, v čiastkach, ktoré nám boli pripísané na naše účty v januári tohto roku. Zároveň sme sa dohodli, že oslovíme aj ďalších ľudí, ktorí sú ochotní prispieť na tento šľachetný účel. A tak k 25.03.2020 na naše oslovenie (osobným, či telefonickým rozhovorom, príp. sms správou) pozitívne reflektovali tak fyzické osoby ako aj podnikateľské subjekty a to v dobrovoľnej výške, akú oni sami považovali za vhodnú (konkrétne ide o: Vieroslava Hvojníková, Marika Tarnóczyová, Ing. Ľubica Türková, Ing. Radoslav Oršula, Ján Hrnčiar; Elektro Jozef Meluš, TH Stav Tomáš Hvojník, Stolárstvo Hajnovič). Uvedené finančné prostriedky boli sústreďované na bankový účet jedného z poslancov a pokiaľ v nasledujúcich dňoch budú na tento účet pripísané ešte ďalšie finančné prostriedky (od občanov, či podnikateľských subjektov), tak tieto budú takisto použité za účelom vzájomnej pomoci pri predchádzaní rozširovania súčasnej pandémie. Za vyzbierané finančné prostriedky boli zakúpené rúška na ochranu tváre, ktoré sú/boli v týchto dňoch roz/distribuované všeobecným lekárom prvého kontaktu v Novákoch (8 lekárov), Obvodnému oddeleniu PZ v Novákoch, Železniciam SR v Novákoch, Pošte SR v Novákoch, opatrovateľkám a opatrovaným ľuďom v Novákoch a určenému oddeleniu Nemocnice v Bojniciach.

Pôvodne som nemal v úmysle písať viac (ale nakoľko dňa 23.03.2020 vo večerných hodinách, bolo prostredníctvom mestského rozhlasu, vyhlasované upozornenie o šírení sms správ vyzývajúcich na zaslanie finančných prostriedkov na konkrétne číslo účtu, pričom o tejto výzve (podľa textu vo vyhlásení) nemalo vedenie nášho mesta vedomie o predmetnej sms správe, tak pracovníčka MsÚ Nováky, na pokyn nášho primátora mesta, Ing. Dušana Šimka, vyzývala, aby občania neposielali peniaze na predmetné číslo účtu), tak ešte dopíšem niektoré z mojich myšlienok. Podľa môjho súkromného názoru išlo zo strany nášho primátora znovu a zase len o jeho neprofesionálne konanie. A myslím si to minimálne z dvoch dôvodov. Po prvé, pokiaľ by primátor nášho mesta spolupracoval, resp. bol by ochotný vôbec spolupracovať so všetkými poslancami (a nielen so suitou svojich „vyvolených, či servilných“ poslancov), tak by vedel o aktivite aj tých ostatných poslancov a nemuselo by prísť k faux pas aké vedenie nášho mesta vysielaním predmetného príspevku zrealizovalo. Po druhé, neprofesionalitu primátora ponímam v tom duchu, že pokiaľ sa dozvedel o predmetnej sms správe, tak mal predovšetkým zisťovať pôvodcu sms správy (číslo bankového účtu by pravdepodobne „na počkanie“ nezistil) a pokiaľ by tak urobil, tak by veľmi rýchlo a ľahko zistil, že pôvodcom sms správy je jeden z nás (vyššie menovaných poslancov) a krátkym telefonátom mohlo prísť k vysvetleniu a teda určite by sa predišlo horlivým konaním primátora k spomínanému faux pas (vysielaním oznamu v rozhlase). Prečo ale konal primátor tak ako konal, to je len otázka na neho. Jednou z alternatív vysvetlenia jeho konania je, resp. môže byť, práve preto, že iniciatíva pomoci spoluobčanom nevyšla z „jeho hlavy“, tak si túto neosvojil a v konečnom dôsledku tak konal proti záujmom občanov mesta Nováky.

No a keď som už spomenul nespoluprácu primátora nášho mesta s celým poslaneckým zborom (a inými slovami opakujem to, čo som už napísal v príspevku zo dňa 22.03.2020, že poslanci sú volení občanmi nášho mesta a teda občania svoje názory, prostredníctvom poslancov, tak prenášajú na vedenie mesta v snahe ovplyvniť chod mesta), tak poukazujem na ďalšiu činnosť, či skôr nečinnosť, vedenia nášho mesta na čele s primátorom. V čase tejto epidemiologickej situácie by si občania nášho mesta určite zaslúžili aktívnejší a bezprostrednejší prístup zo strany primátora. Na ostatných (predovšetkým pracovných) zasadnutiam mestského zastupiteľstva náš primátor relatívne dosť často spomínal primátorku mesta Handlová a jej konanie. Prečo si z jej konania nezobral príklad a neprihováral sa (resp. neprihovára sa) občanom mesta Nováky prostredníctvom mestského televízneho okruhu (tak ako to ona robí vo vzťahu k občanom mesta Handlová prostredníctvom rozhlasu, či internetu), aby informoval o všetkých najaktuálnejších skutočnostiach v meste a zároveň by sa snažil, rozvážnym slovom, zmierniť možno akýsi psychický tlak u občanov spôsobený stupňom neistoty a prognózou vývoja pandémie, vie asi len on sám. Je zrejmé, že mestský televízny okruh by sa dal využiť aj inými spôsobmi. V čase, keď sú zatvorené škôlky a predovšetkým školy, by určite nebolo na škodu využiť mestský televízny okruh na určitý spôsob alternatívnej výučby predovšetkým žiakov na prvom stupni ZŠ. Verím, že pedagogický zbor ZŠ by nebol proti a našiel by vhodnú cestu ako to realizovať. Je tu aj ďalšia alternatíva využitia televízneho okruhu. Ja osobne som síce ateista, ale keby sa hlavnému predstaviteľovi cirkvi v Novákoch ponúkla možnosť realizovať bohoslužby prostredníctvom mestského televízneho okruhu, tak by sa tomu určite potešili všetci veriaci v meste a predpokladám, že hlavný predstaviteľ cirkvi v našom meste by takúto možnosť tiež s potešením a vďakou využil. Tu sa však celkom jasne javí, že mestský televízny okruh využíva náš primátor len na vlastné „PR“ (angl. public relation – v tomto konkrétnom význame vo voľnom preklade: na vlastné kladné vnímanie samého seba pred občanmi), podľa môjho názoru primátor mestský televízny okruh evidentne zneužíva a aj z tohto dôvodu som ho na mestskom zasadnutí upozornil na to, že svojím konaním náš primátor úmyselne porušuje Zákon č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii v platnom znení. No a takýchto, vyššie uvedených nápadov, by sa dalo určite nájsť viac. Nie všetky vyššie uvedené nápady sú len mojimi nápadmi, sú to nápady aj iných občanov mesta, či nápady, ktoré boli medializované v elektronických, či printových médiách. Stojí preto na zamyslenie, prečo primátor nášho mesta, mesta Nováky, Ing. Dušan Šimka, koná tak ako koná a nesnaží sa urobiť viac pre naše mesto Nováky!

S úctou
Ing. Branislav Adamec,
poslanec, predseda EK a člen mestskej rady

===============================================
Hodnotenie: 4   0

Kladne hodnotil:
26.03.2020 22:29:20 Pbošiak
27.03.2020 09:53:53 Milan Oršula
27.03.2020 14:27:53 Rado Oršula
27.03.2020 18:34:20 Ľubomír
Záporne hodnotil:


Napíšte reakciu na tento príspevok.<<< zoznam tém
<<< späť na najnovšie príspevky

Meno:
Heslo:
V Prievidzi spustili prvý automat na rúška
Okrem rúšok automat ponúka dezinfekčný gél či sladkosti. Dobrovoľníci budú rúška priebežne dopĺňať.
zobraziť podrobnosti »
NOVÉ! 31.03.2020
AKTUÁLNE: Dobrovoľní hasiči začali v Partizánskom s dezinfekciou verejných priestorov!
V týchto dňoch majú dobrovoľní hasiči z Partizánskeho plné ruky práce. Okrem toho, že pomáhajú seniorom s nákupmi, v spolupráci s mestom sa v pondelok 30. marca pustili do ďalšej aktivity. Boj proti koronavírusu zobrali doslova od podlahy – čistením verejných priestranstiev.
zobraziť podrobnosti »
NOVÉ! 30.03.2020
Usmernenie k nakladaniu s odpadmi: Kam vyhadzovať rúška a respirátory?
V zmysle stanoviska ÚVZ SR sa použité ochranné prostriedky, ktoré vznikajú občanom v domácnosti alebo zamestnancom v bežných prevádzkach – rúška, respirátory, rukavice, vreckovky likvidujú ako bežný odpad. Špeciálny postup sa tu teda neuplatňuje. Tento odpad sa ukladá len do zmesového odpadu.
zobraziť podrobnosti »
NOVÉ! 30.03.2020
Nových pracovníkov chce prievidzská radnica zamestnať v rámci spoločného projektu s mestami Handlová a Bojnice.
Cieľom tohto projektu je posilnenie koordinačných a implementačných kapacít v týchto troch mestách. Hlavným partnerom je mesto Prievidza, ďalšími dvoma partnermi sú mestá Bojnice a Handlová. Výška finančného príspevku, ktorý budeme žiadať, bude pravdepodobne až 500.000 eur
zobraziť podrobnosti »
NOVÉ! 28.03.2020
Web pre rodičov: ucimenadialku.sk
V spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR vznikla táto webová stránka ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách a prerušenej prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu. Cieľom webovej stránky je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu a zriaďovateľom škôl, ale i žiakom, študentom a rodičom zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení, ako aj pomôcť všetkým aktérom počas prerušenia vyučovania či prezenčnej výučby nachádzať riešenia vzniknutej situácie.
zobraziť podrobnosti »
25.03.2020
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.