Online 5 ľudí. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Zdá sa Vám nasledujúci príspevok nevhodný pre návštevníka tejto stránky?
Prosím prihláste sa a napíšte dôvod prečo si myslíte, že tento príspevok je nevhodný. Prihlásenie je nutné z toho dôvodu, aby sme Vám mohli zaslať odpoveď na vaše hlásenie. Ďakujeme za pochopenie.
príspevok číslo 7206 v téme Primátor / Poslanci zo dňa 22:28:50 26.03.2020
Dobrý večer. No, tak „už sme v tom aj my“. Ako sme prostredníctvom nielen rozhlasu a televízie , ale aj regionálnej tlače My Horná Nitra z dnešného dňa boli informovaní, prievidzský okres má potvrdený prvý prípad nákazy koronavírusom.
Čítajte viac: https://myhornanitra.sme.sk/c/22368946/horna-nitra-ma-potvrdeny-prvy-pripad-nakazy-koronavirusom.html .
V článku okrem iného sa konkrétne uvádzajú isté obavy z koronavírusu, ktorý môže v konečnom dôsledku pre samosprávy priniesť pozastavenie investícií, či pre obce,mestá nižšie príjmy. A to sú práve tie príjmy, od ktorých sú odkázané naše mestá a obce, Napokon dôvodnosť uvedených obáv vyplýva aj zo záverov štvrtkového mimoriadneho rokovania Rady Združenia miest a obcí hornej Nitry. Samosprávy vraj preto začínajú poverovať svojich ekonómov a účtovníkov, aby pripravili analýzu tejto situácie. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorá monitoruje a hodnotení vývoj hospodárenia Slovenskej republiky, poslala obciam scenáre, ako by ich mohol ovplyvniť koronavírus. Podľa najhoršieho variantu by samosprávy mohli prísť až o štvrtinu peňazí.
Na zasadnutí vyššie citovanej rady ZMO hornej Nitry bolo teda konštatované , že korovanírus sa výrazne dotkne i ekonomiky obcí a miest okresu, teda i nášho mesta, čo je dosť pravdepodobné. To je samozrejme tá smutnejšia správa, hoci je na politickej zrelosti a kompetentnosti primátora nášho mesta, ako bude reagovať na ďalšie situácie s rozvíjajúcou sa a nebezpečnejšou pandémiou a ako sa s touto situáciou vysporiada. To na jeden strane .
Na strane druhej je veľmi potešiteľné, že v takejto forme, ako je uvedená v príspevku č. 7204 na tejto webovej stránke, ale i na sociálnych sieťach je podpora na prekonanie nebezpečnej pandémie v našom meste nevídaná, neslýchaná. Vďaka všetkým tým, ktorí sú menovaní aj nemenovaní a majú zásluhu na solidárnej spolupatričnosti zavedenej ako skupina Pomáhame si v Novákoch, tým občanom, ktorí sa spojili cez sociálne siete a vzájomne si pomáhajúc, šijú a distribuujú rúška pre našich občanov či zdravotníkov, ľudí v službách obyvateľstvu. Vďaka.
Hoci som uviedol dve strany súčasnej situácie, je tu podľa mňa i tretia strana. Je to isté memento, na ktoré by som si predsa len dovolil poukázať. Nedovoľme niektorým spomedzi nás, prekaziť schopnosť spájať sa Vám, dobrým ľuďom v solidárnej spolupatričnosti . Nedovoľme neprajníkom, ktorí majú negatívny postoj brániť vám vo vzácnej schopnosti, ako čítame na tejto stránke, i na sociálnych sieťach sa Vám ,dobrým ľuďom spájať. Nedovoľme im, aby vás vyrušovali a ovplyvňovali negatívnou energiou, aby vás otravovali.
Spojme prosím rovnako spoločne sily na to, ak by niekto chcel zneužiť obdobie pandémie a chcel hľadať vnútorných nepriateľov, rozhodne odmietnime konfrontačný ,osočujúci papalášsky štýl komunikácie, ktorý kontrastuje s pokojným a vecným prístupom. Veď nestačí vedieť písať a čítať, meilovať! Treba napísané a prečítané vedieť pochopiť. Inak znalosť písania a čítania má nulovú hodnotu. No a škola môže človeka pripraviť na využívanie teoretických a praktických poznatkov vedy pri svojej činnosti, nemôže však nikomu dať rozum. Ak niekoho neobdarovala príroda rozumom, môže mať vysoké školy, tituly pred menom i za menom, bude to stále len akýsi robot v ľudskej podobe, neschopný chápania realít a tvorivej činnosti.
Aj preto si vážim vaše slová pán poslanec. Nováky sú malé mesto a primátor dobre vedel, už pred voľbami, že ak opakovane nasadí spôsoby pracovnej metódy (podozrievanie a despotizmus pri riadení mesta, je neakceptovateľný) doposiaľ ním uplatňovanej, že si koleduje u časti poslancov o upustenie od ich bezvýhradnej podpory. Či to bol z jeho strany istý zámer ,alebo nebol , ponechám na ňom. Ja a spolu so mnou, i niektorí ďalší, obyvatelia, si však myslíme svoje. Znechutiť poslancov až tak, že odstúpia, a s očakávaním, že na ich miesto postúpia náhradní poslanci, jemu, primátorovi naklonení. Len dúfam, že k tomu nedôjde,že poslanci odolajú.
No a celkom na záver. Veď vírusy existujú na tejto planéte mnohonásobne dlhšie než ľudia, majú aj väčšiu schopnosť prispôsobovať sa novým podmienkam. Taktiež nerozlišujú medzi tým, či je niekto volič toho, alebo onoho, či je obyvateľ centrálnej časti mesta, mestskej časti Horné Lelovce. Kto to nedokáže pochopiť, nech je aspoň ticho. Komu sa bude ubližovať chráňme ho, pretože vírusové pandémie predstavujú výzvu pre nás všetkých spoločne… PB
Hodnotenie: 2   0

Kladne hodnotil:
27.03.2020 09:54:11 Milan Oršula
27.03.2020 18:33:17 Ľubomír
Záporne hodnotil:


Napíšte reakciu na tento príspevok.<<< zoznam tém
<<< späť na najnovšie príspevky

Meno:
Heslo:
V Prievidzi spustili prvý automat na rúška
Okrem rúšok automat ponúka dezinfekčný gél či sladkosti. Dobrovoľníci budú rúška priebežne dopĺňať.
zobraziť podrobnosti »
NOVÉ! 31.03.2020
AKTUÁLNE: Dobrovoľní hasiči začali v Partizánskom s dezinfekciou verejných priestorov!
V týchto dňoch majú dobrovoľní hasiči z Partizánskeho plné ruky práce. Okrem toho, že pomáhajú seniorom s nákupmi, v spolupráci s mestom sa v pondelok 30. marca pustili do ďalšej aktivity. Boj proti koronavírusu zobrali doslova od podlahy – čistením verejných priestranstiev.
zobraziť podrobnosti »
NOVÉ! 30.03.2020
Usmernenie k nakladaniu s odpadmi: Kam vyhadzovať rúška a respirátory?
V zmysle stanoviska ÚVZ SR sa použité ochranné prostriedky, ktoré vznikajú občanom v domácnosti alebo zamestnancom v bežných prevádzkach – rúška, respirátory, rukavice, vreckovky likvidujú ako bežný odpad. Špeciálny postup sa tu teda neuplatňuje. Tento odpad sa ukladá len do zmesového odpadu.
zobraziť podrobnosti »
NOVÉ! 30.03.2020
Nových pracovníkov chce prievidzská radnica zamestnať v rámci spoločného projektu s mestami Handlová a Bojnice.
Cieľom tohto projektu je posilnenie koordinačných a implementačných kapacít v týchto troch mestách. Hlavným partnerom je mesto Prievidza, ďalšími dvoma partnermi sú mestá Bojnice a Handlová. Výška finančného príspevku, ktorý budeme žiadať, bude pravdepodobne až 500.000 eur
zobraziť podrobnosti »
NOVÉ! 28.03.2020
Web pre rodičov: ucimenadialku.sk
V spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR vznikla táto webová stránka ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách a prerušenej prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu. Cieľom webovej stránky je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu a zriaďovateľom škôl, ale i žiakom, študentom a rodičom zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení, ako aj pomôcť všetkým aktérom počas prerušenia vyučovania či prezenčnej výučby nachádzať riešenia vzniknutej situácie.
zobraziť podrobnosti »
25.03.2020
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.