Online 3 ľudia. FullHouse Slavio VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
931 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
21:17:06 03.12.2019 [7061] Nevhodný príspevok?
Priatelia, ospravedlňujem sa, nedalo sa inak, len lavidu nejako ukľudniť.
Ale teraz k vážnejšej téme priatelia. Spomienka na „Nežnú revolúciu“ v Novákoch priatelia, z pohľadu tých ľudí, občanov, ktorí dni hektických udalostí prežili v našom meste, určite nám dajú za pravdu, že i občania mesta ,pracujúci okolitých fabrík študenti stredných škôl, ale i riadiace orgány mesta ,či už politické, alebo štátne boli súčasťou revolučných zmien i v našom meste.
Nechcem nikomu vstupovať do svedomia, ale potom je tu namieste otázka, že prečo nebolo badať v priebehu organizovanej besedy z príležitosti 30. Výročia Nežnej revolúcie tých ľudí, občanov nášho mesta, ktorí sa rovnako zapojili do udalostí v roku 1989 priamo, ale v našom meste.
Nebol by som mal dôvod venovať pozornosť tejto besede a svoj čas v tomto príspevku, k tejto nemastnej- neslanej „aktivite“ Domu kultúry, keby opakovane, ako už mnohokrát, neprimeraná samoľúbosť pána primátora nezadala samotnej spomienke na tieto „revolučné dni“ v Novákoch príchuť pachute. Totižto, k „Nežnej revolúcii“ sa vyjadruje vo svojich spomienkach len pán primátor, s istým pánom fotografom z Prievidze. Vo videozázname
z obdobia roku 1989, je viacmenej uvedené obdobie, keď pán primátor ( čoby vyhliadnutý ,či poverený človek ) moderoval diskusiu členov akčnej skupiny OF v Prievidzi, s funkcionármi mesta Prievidza a funkcionármi okresných inštitúcií.
Teda prečo o tom píšem? Nuž preto, že Ing. Dušanovi Šimkovi len zásluhou protagonistov „ Nežnej revolúcie“ v roku 1989-1990 založeného hnutia Verejnosti proti násiliu v našom meste Nováky, sa podarilo zaradiť do mestských štruktúr nášho mesta. Pravdou však je, že ako som nazeral, tak som nazeral na spomienku k výročiu „Nežnej revolúcie, sa mi nikto z nich na displeji môjho počítača neobjavil a ani v reči pána primátora, či moderátora Ing. Pavlíka, nebol ním čo i len málo ktosi z nich spomenutý, pretože tiež je pravdou z historického pohľadu na tieto dni, že ani občania nášho mesta nestáli v tomto celonárodnom a celoštátnom revolučnom pohybe bokom. Nerozumiem tomu, je mi to čudné a tak si kladiem otázku, že prečo na uvedenej besede k výročiu „Nežnej revolúcia „ v Novákoch absentovala ich prítomnosť?
Poďme však ďalej. Keďže podľa rozkazu predsedu vlády Dr. Čiča ku dňu 31.12.1989 ukončil činnosť aj Socialistický zväz mládeže, tým samozrejme zanikla aj funkcia okresného zväzáckeho funkcionára, ktorým Ing.Dušan Šimka, ešte v čase uvedeného moderovania bol.
Dnes nám už je známe, kto, ako a akým spôsobom sa začal diskrétne v našom meste „ recyklovať do nového režimu“. Recyklácia Ing. Dušana Šimku do nového režimu, musím konštatovať, začala v období po „Nežnej“, celkom excelentne, t.j. keď sa ponúkol, alebo ho možno oslovili, povedzme zakladatelia Verejnosti proti násiliu (ďalej len VPN) v Novákoch za moderátora, pre zakladajúcu schôdzu vznikajúceho VPN v našom meste (február,marec 1990), ktorá sa uskutočnila v Mestskom kine.
Dôležitým momentom pre Ing. Dušana Šimku však bolo, že miestne VPN ho do tejto role moderátora akceptovala a ešte dôležitejším momentom bolo, že za svoj nie veľmi vydarený výkon moderátora, si za svoju službu na zakladajúcej schôdzi VPN doslova vydrankal kandidatúru za VPN na kooptovanie do funkcie a to hneď predsedu Mestského národného výboru v Novákoch.
Teda nie je pravda, ako sa nás snažia presvedčiť bratia dvojčatá ,že bol statočne a demokraticky zvolený v demokratických voľbách. Opak je pravdou. To znamená, že až po úpravách v politickom zložení poslancov vtedajšieho poslaneckého zboru Mestského národného výboru , t.j. po nedobrovoľnom odstúpení časti poslancov – za KSS, ho navrhla miestna Verejnosť proti násiliu ako nominanta do funkcie predsedu MsNV a takto politicky upravený „mestský parlament“ nomináciu Ing. Šimku „odklepol“ a VPN mu pomohlo odštartovať novú kariéru!!!.
Po určitých tlakoch na poslancov, mu VPN pomohlo získať aj podporu poslancov a neskôr v jednotlivých volebných obdobiach aj podporu nováckej verejnosti! Všetko sa to však dialo na škodu vznikajúcej demokracie, pretože čím silnejšiu podporu zo strany vládnucej VPN, neskôr HZDS Ing. Dušan Šimka mal, tým rýchlejšie „začal viac umravňovať a dodnes umravňuje “ zakladajúcich členov bývalého VPN, či členov bývalého HZDS. Časom sa začal od svojich, nazvime to s odpustením za pejoratívny výraz „chlebodarcov“, dištancovať až rozchádzať politicky aj názorovo . Aké dôvody ho k tomu viedli a vedú až tak, že si spoločne s ním nespomínali na 30. Výročie „Nežnej revolúcie“ aj tí, ktorí boli veľmi blízko pri nej ,ale v našom meste, vie vari len on sám.PB
Hodnotenie: 1   1
18:43:35 03.12.2019 [7060] Nevhodný príspevok?
Lavida klídek, step by step PB
Hodnotenie: 0   0
10:29:50 03.12.2019 [7058] Nevhodný príspevok?
Klasika z klávesnice Pbošiaka,Keď nieto o čom,tak chytro vyfabulovať nejaký ten teplý pľuvanček.Už mi tam chýba len plamenná výzva....Máme tu dvoch primátorov!Kde ste pán kontrolór?! Prečo nekonáte?! Konajte!
Hodnotenie: 1   1
21:51:18 02.12.2019 [7057] Nevhodný príspevok?
Priatelia. Je zvláštne, ak ľudia, ktorí strácajú prehľad o každodennej realite. O to skôr príkladmo v prípade straty pokory, môže naskočiť u nich pocit, že si môžu dovoliť čokoľvek?!. Postavenie a kompetencie primátora sú definované najmä v Ústave SR, v Zákone o obecnom zriadení.
Nič nepokazím, ak napíšem, že v týchto zákonoch, nie je naozaj nič uvedené „o postavení a kompetenciách primátora „ v rozdvojenom vydaní“.
V Novákoch dôveru vyjadrovanú ústami primátora nášho mesta (pri výkone svojej funkcie), k svojmu rodnému dvojčaťu, naozaj nikto nespochybňuje a ani ja, veď nemáme dôvod spochybňovať, pokiaľ si riešia ich rodinné a súrodenecké problémy!!! No, ak ich vzájomná dôvera presahuje rámec rodinných vzťahov a zneužívajú synergiu pri riešení verejného záujmu až tak, že ich názorová jednotnosť vytvára toxické prostredie, ktoré ovplyvňuje už negatívne životy občanov, obyvateľov nášho mesta, je to naozaj už pozoruhodné, ba čo viac, už neúnosné.Ak ich synergita je už až taká veľká, že si akosi rozdelili úlohy navonok i dovnútra nedôvodne aj v riadení nášho mesta, už to ani nie je pozoruhodné, pretože v tomto prípade už bratia konajú, čoby jeden v rozdvojenej funkcii ,už je to smiešne.
Domnievam sa, že treba odmietnuť takéto konanie, pretože s ohľadom na to, že primátor mesta je osoba verejného záujmu takéto „rozdvojenie funkcie primátora“ je vari už za čiarou etiky a morálky. Ide o to, opakovane už neviem po koľký krát, že: „Človek, ktorý vstúpil do politického života si musí uvedomiť, že jeho súčasťou je aj určité obmedzenie jeho práva na súkromný život a môže byť vo verejnom záujme predmetom širšej i ostrejšej kritiky“.
To však ako vidíte nepripúšťa druhé jeho ja, dvojča M.Š., ktorý burcuje klávesnicou do počítača, iPhonu, všade tam, kde sa len málinko rozhorí plamienok nesúhlasu, odporu, či nesúhlasom s rozhodnutím, výrokmi jeho brata, primátora nášho mesta, čoby verejného činiteľa, ktorý zdá sa, že viac ako mestu, sa venuje klopaním na úrady kvôli jeho “ prerušenej piesni“ ,resp. obdobiu rokov 2014-2018 , keď bol voličmi v prevahe o tísíc v počte viac hlasov prevalcovaný a neuspel. Prečo? Nuž, zmieriť sa s touto porážkou a nechceným odložením jeho osoby do priestoru „time out“ na štyri roky sa len tak ľahko pán primátor nemieni. Chodí vraj celé dni mimo úrad, mimo mesto Nováky, za daromnicami, ako počúvam a počas jeho neprítomnosti, jeho brat M.Š.nás „baví“ osočovaním a inými nepodarenými vulgárnosťami.
Jeho brat , ktorý akoby „udržuje“ riadenie mesta tak, že v emailovej konverzácii, v diskusiach mainstreamových médií, telefonicky, ako napokon čítate aj vy priatelia, uráža, osočuje, upozorňuje občanov na to, že čo sú zač, kladie im otázky a zároveň upozorňuje osočujúco, že mu zabudli odpovedať (hoci isto jemu nemajú nijaký dôvod), pripája ku svojim osočujúcim emailom, články o činnosti slovenskej Mafie (hoci neviem z akého dôvodu, pretože nikdy nikto z môjho okolia, sa leda okrem nich, s mafiou nestretol) a už je to aj horšie, lebo berú ich jedy a poskok lavida, človek, ktorý si nevie prísť na meno im kontruje.
Priatelia, hoci zatiaľ ľudia na tento zaujímavý stav reagujú opatrne, už dnes sa však dá uveriť, po získaných informáciách, že do budúcna určite, môže takýto stav v riadení mesta vytvoriť vážne bariéry, pre akýkoľvek rozvoj dotýkajúci sa naozaj priamo nášho mesta a narušiť vzťahy medzi dvojčatami a ich názorovými oponentmi ešte viac. Nie, nie, nesmejte sa. Je to viac, ako pravdepodobné.
Teda priatelia, úvodné resumé by sme uzavreli tak, že s prenesenými kompetenciami v rámci zabezpečovania úloh štátu, keď tento preniesol právomoci zo štátnej správy na samosprávy sa dá súhlasiť. Problémom v Novákoch ostáva, ako vnímať „rozdvojenie funkcie“ primátora medzi bratov, dvojičky, pretože čudná deľba úloh medzi bratmi, dvojčatami, už dnes vnáša o postavení, o kompetenciách pána primátora v mysliach voličov, ak nie naozaj zmätok, tak isté pochybnosti o správnosti konania osoby verejného záujmu, teda či má pán primátor dôvod trpieť tento stav a aký dôvod ho k tomu vedie??? Ich rodinné hry, zavedené do mestskej politiky, možno už čosi málo spred roka 2010 v spojitosti s rozdvojením funkcie primátora o vláde v meste Nováky (?), sú naozaj čudné, až nepochopiteľné.
A tak rozhodne oprávnene si kladieme otázku, na základe akej právnej normy, takýto stav pán primátor toleruje svojmu bratovi, dvojčaťu. Je na neuverenie, ak títo ľudia z rodinného klanu pána primátora nechápu, že nespravodlivými a neslušnými výrokmi na ostatné rodiny, skresľujú obraz týchto rodín vo verejnom priestore a ich angažujúcich sa rodinných príslušníkov, hoci vedia, že tu mnohí občania žili, pracovali a žijú historicky ako rody, veľmi dlhé obdobie a i v súčasnosti tu majú svojich nasledovníkov, svoje deti a vnúčatá,či pravnúčatá. A tak nech mi je odpustené, je to ešte horšie ako v Čítajte viac. https://www.tvnoviny.sk/domace/1983038_v-obecnom-zastupitelstve-malej-obci-zrejme-sedi-nepravoplatne-poslanec . PB

Hodnotenie: 1   1
20:45:48 02.12.2019 [7056] Nevhodný príspevok?
Po objavení sa novej informácie v kauze kamera súhlasím s prispievateľom Accickvep,že v tomto prípade si primátor "na...l do vlastného hniezda".Ale pre poriadok zareagujem aj na prispievateľa Milan Oršula.Moja výtka ohľadom manipulovania bola jednoznačne určená prispievateľovi PBošiak z titulu niektorých jeho kontroverzných názorov,ale predovšetkým Webmasterovi ohľadom diskusiu retardujúcej cenzúry,teda zmazávania príspevkov.Úplne logicky by sa tu teraz v debate o kauze kamera mal objaviť príspevok p.M.Šimku a zrejme on aj príspevok poslal,ale bohužiaľ bol hneď zmazaný.Takže si ho budem musieť vyžiadať.No a pokiaľ primátor číta príspevky na tejto stránke,tak sa hádam vyjadrí aj na kameru.
Hodnotenie: 0   2
14:58:55 02.12.2019 [7055] Nevhodný príspevok?
No pozdravujem Nováky. Úprimne povedané, po prečítaní príspevku od Milana, neviem či mam ešte viac sa smiať, alebo už začať poriadne plakať. Tak nakoniec je to ešte lepšie ako som si myslel. Ing. Dušan Šimka ako zriaďovateľ a prevádzkovateľ základnej školy, zavolá na seba TV kde právnik povedal, že keď prevádzkovateľ zistil nedostatok, mal ho ihneď odstrániť. Namiesto toho si doslova nas..l do vlastného hniezda. Ale po prečítaní príspevku od Milana, je toto dvojnásobné nas....e do hniezda. Tak on nakoniec bol objednávateľom kamery do telocvične, o ktorej tvrdil že o nej ani netušil a že to všetko spravilo bývalé vedenie mesta. A teraz keď je to tu čierne na bielom čo povie? Že nečíta čo podpisuje? V reláciách sa vystatoval ako zvažuje podanie trestného oznámenia, takže nech podá na samého seba, že sám objednal kameru do telocvične. Štefan? Ty na to čo rozumné zase povieš? Asi nič také, keďže tvoj syn je jeho sused a nechcete mať suseda nepriateľa.
Hodnotenie: 2   1
19:01:27 01.12.2019 [7053] Nevhodný príspevok?
Priatelia, mnohí si isto pamätáte na oznam zverejnený na Novaky.sk, v ktorom SSC , ako správca štátnych ciest ,ktoré prechádzajú cez naše mesto, oznamuje obyvateľom mesta, že začiatkom mesiaca august 2019 vykoná IVSC Žilina opravu štátnej cesty I/64, ktorá bude pozostávať z vyfrézovania starého povrchu a nanesenia nového krytu vozovky tak, že sa práce začnú od budovy Hotela Domus(!!!) na ul.M.R.Štefánika a oprava trasy vedená od Domusu cez nám. SNP ukončí sa na Ul. A.Hlinku až niekde, ako je križovatka s ul. Šimonovskou. Nie nadlho, však bol oznam zmenený, že práce na oprave štátnej cestyI/64 sa z technických príčin odkladajú na neurčito. Druhý oznam, zverejnený len nedávno, určil pomerne rýchlo nový termín opráv a práce s malými nedorobkami sa naozaj vykonali, v dňoch od 18. 11. 2019 do 29. 11. 2019, na štátnej ceste I/64.
Z pohľadu stavu štátnych ciest v Trenčianskom samosprávnom kraji nie je zanedbateľná skutočnosť, že tento vlastní v stovkách km v nevyhovujúcom stave cesty a naozaj už dlhé roky čakali i obyvatelia nášho mesta na to, kedy sa začne s rekonštrukciou tej, ktorej cesty, najmä ak je frekventovaná a už miestami pôsobí skôr ako časť nejakej priemyselnej zóny, než ako ulica priamo v centre mesta, bez ohľadu na stav okolia –chodníkov, ostrovčeky, atď.
Nepopierateľnou pravdou však tiež je, že aj keď v prvom pôvodnom ozname práce z mesiaca august na štátnej ceste sa mali začať realizovať od Hotela Domus, na ul. M. R. Štefánika, ďalej mali pokračovať celým úsekom štátnej cesty na Nám. SNP a celým úsekom ulice A. Hlinku, sa tieto začali z opačnej strany (od Ul.A Hlinku ).
Vari nikto z obyvateľov mesta nemá nič proti tomu, ak si mesto a investor odtolerovali zmeny zverejnené o nástupoch na opravu štátnej cesty. To, že sa opraví povrch vozovky, ktorý je v mestskej časti už po dobe životnosti a tvorili sa na nej časté výtlky a deformácie je naozaj ľudsky povedané pre ľudí bývajúcich v mestskej časti Horné Lelovce v tesnej blízkosti opravenej vozovky „terno“, ktoré im prajeme.
No druhým dychom treba povedať, že oproti plánu, v akej dĺžke (od Hotela Domus po koniec Ul.A Hlinku ) sa verejnosti ohlásila oprava štátnej cesty I/64, sa dĺžka plánovanej opravy zmenšila o nemalý úsek v centre mesta v časti Ul.M.R.Štefánika,teda od začiatku cesty pred spoločnosťou Noving, po ohlasovaný cieľ - budovu s názvom Hotel Domus, dá sa domnievať, že pravdepodobne z dôvodu, vykonať opravu štátnej cesty v mestskej časti Horné Lelovce . Veď sa dá odvolať na štát, ta ne?
Neviem, čo si o tom môžeme myslieť, ale ako vidieť, narábať s finančnými prostriedkami plánovaných a rozpočtovaných štátom, pre štátnu firmu, nebolo jednoduché ani pred rokom, alebo tak nejako, v prípade rekonštrukcie štátnej cesty Nováky-Dolné Vestenice, vrátane Breziny a asi nie je len tak jednoduché, o čom svedčí i situácia, ktorú som vyššie opísal. Jednoducho je to štát. A štátny rozpočet nepopustí.
Resumé je napokon také, že z toho dôvodu si kritiku, ktorá predchádzala zo strany súčasného pána primátora, bolo zjavne potrebné odpustiť populistický veľký krik, rámus a pochybnú kritiku na opravu štátnej cesty v Horných Lelovciach smerom k bývalému vedeniu mesta. „Opiť rožkom“ ľudí bývajúcich pozdĺž štátnej cesty v centre mesta , že sa opraví štátna cesta so začiatkom od Hotela Domus, teda ul.M.R.Štefánika v jej časti, a ktorá sa napokon ukončí na križovatke s Ul.Rastislavovou, tak, že cca 200- 300 m štátnej cesty k Hotelu Domus sa jednoducho neopraví, technika sa zbalí a vybaví sa štátne cesta v mestskej časti Horné Lelovce , si viem predstaviť aj bez divadla , ktoré nám bolo naozaj zbytočne predvedené.
A tak napokon konštatovanie, pri všetkej úcte k občanom a pani poslankyni za mestskú časť Horné Lelovce, že nič by sa nebolo stalo, keby to bolo aj bez vystatovačného kriku, s kamerou na spôsob spravodajských hier a napokon bez značkovania svojich spoluobčanov, alebo jeho predchodcov vo funkcii, alebo kritických oponentov, ktorých verejne vyhlasoval na zasadnutí Mestkého zastupiteľstva za takých, alebo onakých.
Priatelia, keby sme boli naozaj objektívne kritickí, tak musíme pripustiť, že bohužiaľ i v tomto prípade, ako pomerne veľa krát, v prípade hodnotenia pánom primátorom svoju prácu s prácou druhých, v jeho populistickom konaní a nadhodnotení svojej práce, ide takmer vždy „o dvojaký meter“. Ten jeho meter , ako vidieť, hoci nie je vždy lepší, je podľa neho len akosi „metrovitejší“. Ide však o blackpíár, o udržanie si podpory jeho voličskej základne, napokon o priazeň jeho susedov v tejto mestskej časti bývajúcich. Aj keď meter je vždy meter. A za to ani jeden úsek ,či ten alebo onen nemôžu. A vari ani my.
A tak na záver priatelia,: „ nielen očami a ušami vedie cesta k človeku, ale tiež srdcom a citom. Jan Werich. PB
Hodnotenie: 2   0
17:53:26 01.12.2019 [7052] Nevhodný príspevok?
Kto v Novákoch manipuluje?
V Diskusnom fóre máme jedného nemenovaného diskutéra, ktorý sa snaží spochybňovať diskusné príspevky kritizujúce súčasného primátora Ing. Dušana Šimku, označovaním ako manipulatívne. Naposledy to bol príspevok od Janky K. Aby nebol môj príspevok označený ako manipulatívny doplním niekoľko faktov ohľadne kamerového systému v Základnej škole v budova na ul. J.C. Hronského, konkrétne v telocvični. Určite si všetci dobre pamätáte vystúpenie pána primátora v televízii a čo v nej odznelo, že dokonca zváži trestné oznámenie. Tak nech sa páči niekoľko faktov zo zmluvy na rekonštrukciu.
Rekonštrukcia ZŠ v Novákoch na ul. J.C. Hronského – Elektroinštalácia:
Číslo zmluvy: 154/2014 zverejnené na https://novaky.digitalnemesto.sk/DmApi/fileDownload/4303165
Dátum podpisu : 12.12.2014
Za mesto Nováky podpísal: Ing. Dušan Šimka
Príloha zmluvy : B.1 Predmet zákazky
str. 20
Škola bude vybavená kamerovým systémom AVINGILON s min. 4 ks kamier (3 ks vonkajší priestor a 1 x vnútorný priestor). Kamera umiestnená v priestore telocvične bude dodatočne zabezpečená v ochrannej OCL sieti proti mechanickému poškodeniu s kotvením na pevný poklad cez pružnú spojku proti, tak aby sa predišlo prípadným otrasom.
Toľko holé fakty vytiahnuté z uvedenej zmluvy. Medializovanú verziu prezentovanú p. primátorom poznáte. Ja kladiem otázky, či by sa pán primátor nemal ospravedlniť bývalej riaditeľke Základnej školy a bývalej zástupkyni riaditeľky na ročníkoch 1. až 4., za traumu ktorú im spôsobil nepravdivou medializáciou, prípadne nemal by podať trestné oznámenie alebo žalobu na toho kto túto nepravdivú manipuláciu spôsobil? Nemal by o tejto hrubej manipulácii informovať aj spoluobčanov prostredníctvom TV Nováky?
M.O.

Hodnotenie: 7   0
21:06:26 29.11.2019 [7049] Nevhodný príspevok?
Rekonštrukcia cesty 1/64.
Prečo sa ukončila rekonštrukcia cesty 1/64 pri Novingu nie pri Domuse?Dufam že nie preto že bola zrekunštruovana cesta 1/9 pri autobusovej stanici v Lelovciach.Tato bola vybavena pred planovanou rekonštrukciou cesty 1/64.
Hodnotenie: 1   0
20:15:57 29.11.2019 [7048] Nevhodný príspevok?
Jana K.Nestotožňujem sa s vašim názorom,že v kauze splašky šlo o podvod a zneužitie právomoci verejného činiteľa.Znie to nekompromisne,jednoznačne.Evokuje to zámerné protizákonné konanie a logika mi hovorí,že v prípade primátora ,kedy on nemá a nemal absolútne žiadnu motiváciu,dôvod /finančný,politický-dobrá povesť,preferencie/ takým spôsobom konať.Skôr by som sa tu priklonil k hodnoteniu,že naozaj nemal ani tušenie čo robí a to je potom možné pripísať na vrub nedôslednosti či nekompetentnosti.Pokiaľ sa dobre pamätám,tak povedal,že pre nedostatok času mu dom staval fakticky jeho teraz už nebohý otec. Vaša námietka ohľadom samopodpísania si kolaudačného konania je síce dôvodná,ale z pohľadu vtedy platných predpisov zavádzajúca,pretože nikto iný mu to ani podpísať nemohol.V tejto dobe po zákonných zmenách už by mu to museli podpísať na úrade v Lehote p.Vtáčnikom.To,čo je ale v tejto kauze zaujímavé, je skutočnosť,že niekto po celú dobu vedel,že boli porušené zákonné nariadenia,ale zámerne mlčal až do doby keď bolo politicky vhodné túto kauzu využiť v predvolebnom politickom boji.A tu by som ja skôr videl neetickosť ,nemorálnosť a aj protizákonnosť takého zámerného konania.Verte ,že za každú cenu primátora neobhajujem,len sa snažím vidieť a hodnotiť kauzu v celej šírke, a to čo mi v nej uniklo je vysvetlenie,ako je možné,že po toľkých rokoch vo funkcii nevedel o tom,že vybudovaná kanalizácia v Lelovciach je projektovaná len na zrážkovú vodu!
Pochopiteľne Jana K akceptujem váš názor,ako názor občana z jeho uhla pohľadu.Skutočnosť,že sa naše uhly pohľadu v mnohom nezhodujú,je ale úplne v poriadku.O tom predsa je pluralita názorov. Rozhodujúce by ale malo byť uvedomenie ,že by sme na základe rozdielnych uhlov pohľadu nemali skĺzavať do emočného a subjektívneho hodnotenia osobnosti občana ,na základe jeho uhla pohľadu,ako niekoho,kto nám chce zle.To by bola cesta škodlivej polarizácie a zbytočného hrotenia vzťahov.
Teda presne o tomto je pluralita názorov v demokratickej spoločnosti a o tom by mala byť aj táto stránka. Pokiaľ má otvorená verejná diskusia plniť funkciu "srdca demokracie" s jej hlavnou úlohou rozvíjať postupy,pomocou ktorých je možné harmonicky zosúladiť rôznorodosť a pluralitu veľmi odlišných názorov a záujmov spôsobom,umožňujúcim politické konanie v zmysle všeobecného záujmu,tak z toho plynie,že verejný diskusný priestor túto svoju funkciu môže plniť iba vtedy ak je neporušený.To znamená,ak nie je narušený.alebo manipulovaný skupinovými ,alebo subjektívnymi záujmami.
Z pohľadu občana potom vnímam aktivity terajšieho primátora ako naplnenie snahy o maximálnu transparentnosť a otvorenosť.V tomto kontexte je taktiež potrebné si uvedomiť,že je tu vždy aktuálna dôležitosť kontinuálnosti diania a udržania povedomia vnútornej kohézie v komunite.To nie sú len bezobsažné frázy,ale skutočná potreba,vyplývajúca zo serióznych vedeckých sociologických výskumov /August Comt;Magdolen a kol.;Ellis/ Veď predsa čo iné nám dáva poučenie do budúcnosti ,ak nie poznanie chýb minulosti.
Prajem Vám pekný deň.
Hodnotenie: 0   1
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
V Prievidzi spustili prvý automat na rúška
Okrem rúšok automat ponúka dezinfekčný gél či sladkosti. Dobrovoľníci budú rúška priebežne dopĺňať.
zobraziť podrobnosti »
31.03.2020
AKTUÁLNE: Dobrovoľní hasiči začali v Partizánskom s dezinfekciou verejných priestorov!
V týchto dňoch majú dobrovoľní hasiči z Partizánskeho plné ruky práce. Okrem toho, že pomáhajú seniorom s nákupmi, v spolupráci s mestom sa v pondelok 30. marca pustili do ďalšej aktivity. Boj proti koronavírusu zobrali doslova od podlahy – čistením verejných priestranstiev.
zobraziť podrobnosti »
30.03.2020
Usmernenie k nakladaniu s odpadmi: Kam vyhadzovať rúška a respirátory?
V zmysle stanoviska ÚVZ SR sa použité ochranné prostriedky, ktoré vznikajú občanom v domácnosti alebo zamestnancom v bežných prevádzkach – rúška, respirátory, rukavice, vreckovky likvidujú ako bežný odpad. Špeciálny postup sa tu teda neuplatňuje. Tento odpad sa ukladá len do zmesového odpadu.
zobraziť podrobnosti »
30.03.2020
Nových pracovníkov chce prievidzská radnica zamestnať v rámci spoločného projektu s mestami Handlová a Bojnice.
Cieľom tohto projektu je posilnenie koordinačných a implementačných kapacít v týchto troch mestách. Hlavným partnerom je mesto Prievidza, ďalšími dvoma partnermi sú mestá Bojnice a Handlová. Výška finančného príspevku, ktorý budeme žiadať, bude pravdepodobne až 500.000 eur
zobraziť podrobnosti »
28.03.2020
Web pre rodičov: ucimenadialku.sk
V spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR vznikla táto webová stránka ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách a prerušenej prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu. Cieľom webovej stránky je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu a zriaďovateľom škôl, ale i žiakom, študentom a rodičom zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení, ako aj pomôcť všetkým aktérom počas prerušenia vyučovania či prezenčnej výučby nachádzať riešenia vzniknutej situácie.
zobraziť podrobnosti »
25.03.2020
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.