Stránku si prezeráš sám... FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
854 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
23:10:05 06.08.2019 [6897] Nevhodný príspevok?
Priatelia, aj vás fascinuje, akú námahu si niekto dáva, keď pozerá spätne vaše príspevky a hľadá čokoľvek, čo sa dá vytrhnúť z kontextu a účelovo zneužiť proti vám? Najzaujímavejšia moja skúsenosť s ich zverejňovaním je tá, že v istom momente sa takýto ľudia prestanú hanbiť a v istom momente im je napokon všetko úplne jedno a píšu hlúposti, ako urvaní z reťaze a od veci bez štipky súdnosti a podania solídnej informácie.
A to napokon len preto, že klamnými informáciami, ktoré verejnosti podsúvajú snažia sa ovplyvniť slabšie duše, aby si ich naklonili a získali na svoju stranu, aby zvyšovali nedôveru voči svojim odporcom, kritikom a každopádne slušnejším ľuďom. Schizmatické správanie im vyhovuje. Naozaj budeme musieť sa rozhodnúť, ako dospieť k náprave. Zapamätajte si slová Platóna , filozofa, ktoré vyriekol a znejú takto, citujem:“ Nakoniec nám budú vládnuť tí najneschopnejší z vás. To je trestom za neochotu podieľať sa na politike.“,potiaľ citát. Tieto slová vyslovil filozof Platón, ktorý žil v období okolo 427-347 pred Kristom (!). V Novákoch platia veľmi aktuálne
Svoje skúsenosti priatelia, títo ľudkovia zneužívajú i proti ďalším obyvateľom, ktorí sa nestotožnili s ich názorom a tieto osoby so svojim osobitým štýlom zlých ľudí písali a píšu celé story a nechávajú ich publikovať prostredníctvom celého mediálneho priestoru im na našom Slovensku dostupnom, pokiaľ im to nevymažú, ako sa často stáva oprávnene a opodstatnene mnohokrát v diskusii na stránkach, napr. SME a iných stránkach.
Živia sa ľudským nešťastím alebo hlúposťou, ale nie hlbokou podstatou života a existenciou nováckeho národa !!! Veď si to zoberte, starší občan, alebo mládež nemá ani šajn čo sa deje, lebo to bežne nepočuje, nevidí ani nikde nenájde, nezaujíma ich to, nanajvýš spomenutí mladí ľudia odídu do iného mesta, prostredia, do zahraničia a tam riešia pre svoj život podstatnejšie veci.
Neriešia, že dobre finančne zaopatrení občania, občania, občannnia, občannnnia a občania s ďalšími mnohými nnnnn.... neplatia nikomu za likvidáciu nimi produkované odpadové vody. Veď čože, nejaký Zákon o vodách je nám šuma fuk a ochrana životného prostredia (?), to je predsa vec organizácií tretieho sektoru. Dôležité je, že sa môžeme vyhlásiť za ľudí slušných a ten ostatný plebs, nech si ním vyprodukovaný bioodpad platí!
No, každopádne ten plebs nemá smolu, že poctivo platí, napr. za produkciu ním vyprodukovaného biologického odpadu, má smolu len v tom, že je slušný a zodpovedný. Že sa mestskému honoru vybudovala kanalizácia, či vyasfaltoval prístup k rodinnému domu, takpovediac prednostne? Ále prosím vás, taká maličkosť nestojí za reč. Veď oni si o nás málinko zafabulujú , očiernia , osočia nás a ako bonus pridajú v ich televízii, rovnakým spôsobom, vraj nech si to užijeme pri svojej kávičke doma v obývačke. Vraj, aby ľudia videli a vedeli. Tí starší si istotne pamätajú na známy evergrín „Cestář“, ktorého počiatočné slová znejú prozaicky „ Na silnici do Prášil jeden mladý cestář žil. ... Kde sú však cestári Slovenskej správy ciest, ktorí vyhlásili, že budú štátnu cestu v časti od hotela DOMUS až po koniec ulice A.Hlinku smerom na Prievidzu asfaltovať a práce mali začať tušim v ôsmom dni minulého mesiaca??? Nieto ich. Čosi vyhlásili, ba ako sa zdá z činnosti na povrchu cesty, že sa asi tak skoro tejto časti štátnej cesty v blízkom období nebudú venovať, vymaľovali jazdné pruhy a ništ. Prečo? Nemám ani tušenia. Každý, aj pán primátor mlčí, priebežné informácie sa obyvateľstvu neposkytujú. A sú predsa prázdniny. A nepočujete nič, len klepy z radov spomenutej ekipy. Musíme počkať na zasadnutie poslancov. Kto nechce, alebo nemôže brať účasť, nechce sa vystaviť slovnému neprimeranému, neslušnému ataku zo strany pána primátora, musí čakať ešte dlhšie, až dostane informáciu na obrazovku do svojej obývačky. Má to síce z prvej ruky, ale neskoro, takmer už bez významu sa o to zaujímať a ešte sa môže dozvedieť z úst pána primátora aký je človek. Však to poznáte. Nuž a potom, keď vám náhodou zavolá, no nepraštite telefónom, teraz už možno nie o vidlicu, ale už o zem..
A tak, ako počúvam, sa v tomto lichom období začali na radnici pohybovať nové tváre „ v Novákoch začína vznik nového života “. Je pravdou, že nikto z neba múdry nespadol, avšak spozornieť je nutné. Žiaľbohu, o našej radnici sa dá konštatovať, že zamestnanci neodchádzajú od zamestnávateľa, ale od šéfa. Táto okrídlená múdrosť postihuje stav i na radnici. Kvalita práce v službách pre obyvateľstvo sa automaticky znižuje, pretože je známe, že priemerne trvá až osem mesiacov, kým sa nový človek plnohodnotne zapracuje. Môže to trvať i dlhšie,ako u koho, ak pri viac ako 4000 kompetenciách si nový zamestnanec radnice neuvedomí, že ho čaká ťažká a zodpovedná práca v rozhodovaní pri správe vecí verejných a to si vyžaduje určitý čas potrebný na zoznámenie sa so zákonmi, prostredím a nabratie skúseností potrebných na riadenie mu určeného rezortu. Tak, aby boli obyvatelia ,ktorí službu radnice potrebujú spokojní. Či je kvalita personálnej politiky pána primátora na patričnej úrovni sa dá pochybovať už dnes, keď „Pomsta je najsilnejšia motivácia „ ( Stieg Larsson.) PB
Hodnotenie: 0   1
07:58:25 05.08.2019 [6894] Nevhodný príspevok?
Do diskusného fóra som vložil 290 príspevkov, aby ten, čo mi ich počíta mal to ľahšie „v počtovaní“, keďže mi zverejňuje počet mojich legitímnych statusov, ktoré som na túto stránku napísal.
Priatelia, sú nervózny, už opäť kádrujú, ako počúvam, ľudia, ktorí by si mali azda pozametať najskôr pred svojim prahom. Je to nepochopiteľná otrlosť a arogancia niektorých ľudí, ktorí sa zastarajú do spoluobyvateľov len tak, bez rozmýšľania a zaradia vás do skupiny nehodných, nepozerajúc na doterajšie ich vlastné počínanie a životné výsledky. Obyčajne do skupiny ľudí nehodných žiť v tomto meste, lebo vraj si zistili , že ľudia niektorých obyvateľov tohto mesta nemajú radi a oni obdivujú, uznávajú len slušných. A to, podľa nich, niektorí obyvatelia tohto mesta ,vraj nie sú. Len oni sú slušní a obľúbení???

Nuž, ak by to malo naozaj záležať len na nich, na ich slovách, o ktorých vyhlasujú, že ich majú podložené, a že oni hovoria vždy pravdu a len oni môžu deliť ľudí na slušných a tých ostatných, tak my, tí ostatní tvrdíme, že ich hodnotenie je nemorálne, neetické a vyfabulované, pretože vždy, ako všetky ich „ fantasmagórie“, ktoré sú nimi na verejnosti prezentované , vychádzajú z podaní typu“ jedna pani povedala (teda agentúry JPP), alebo krčmové reči“.

Jednoducho povedané, takéto kádrovanie občana občanom je nemorálne. Musia si uvedomiť, že je načase, aby skončil systém, kde existujú dve pravdy - jedna pre "našich ľudí" a druhá pre ostatných. „Kde zákony a pravidlá platia podľa sympatii a známostí, podľa poklonkovania".

Preto pre oných kádrovčíkov takýto malý odkaz . Aj my, z radu tých ostatných im radíme: „ menej sa hrdiť, že on, oni ( zatiaľ im meno darujem) sú tí, vyvolení, ktorých ľudia majú radi(!!!), mali by menej používať slová o slušnosti, keď nie sú sami slušní, ale hlavne menej nemiestnej pýchy a viac pokory!!!"

Na politike staronového pána primátora sa nezmenilo absolútne nič, práve naopak , nedokáže ľudí spájať, nedáva svoje ego do úzadia, nemá pripravený nejaký vyšší cieľ, ktorý by pomohol ľuďom tohto mesta a ľudia by ho mohli oceniť, jednoducho nemá motiváciu, len túžbu po revanši. A hrať sa na fazuľky? Z toho sme už vari my, dospelí, poväčšine všetci vyrástli.

A tak na záver, taký povedzme výstižný príklad. Naši hokejoví reprezentanti , ako sme videli, robili na hokejových MS chyby a my sme im ich vytýkali. Totižto, keď začali vyhrávať, poľavia, v akejsi domnienke, že majú zápas „v suchu“. Poväčšine to súperi využili a porazili nás záverečným tlakom. A v našom nováckom - spoločenskom živote to je ako? Mnohí z nás sa nechávame ukolísať v domnienke, že však nič nehrozí, veď nech si robí čo chce, ten náš pán primátor, však je „demokracia“. Avšak čo a ako robí, cítime na vlastnej koži. Ale vráťme sa k hokeju. Aj preto by sme mali mať „ oči na stopkách“, pretože je demokracia. Aby sme my, občania, nedostali ten záverečný, podceňovaný, ale rozhodujúci „gól“ do našej bránky.

Ako tomu zabrániť, ak spoločenská kontrola zo strany nás , teda tých ostatných najviac prekáža pánovi primátorovi a jeho ekipe ? Jednoznačne kontrolou jeho práce a kritikou jeho práce a vyvracať nezmysly šírené jeho ekipou, na základe nášho, kritického myslenia!!! Dá sa uveriť, že ľudia, najmä mladí ľudia žijúci v tomto meste, dospejú k tomu, že nie je všetko zlato, čo sa blyští v zastupovaní a riadení nášho mesta súčasným pánom primátorom, pokiaľ sa neupraví v istých jeho charakterových vlastnostiach a najmä jeho ekipa . Čas beží im - mladým tu žijúcim ľuďomPB
Hodnotenie: 0   1
15:30:14 31.07.2019 [6892] Nevhodný príspevok?
Do diskusného fóra som vložil 289 príspevkov, aby ten, čo mi ich počíta mal to ľahšie „v počtovaní“, keďže mi zverejňuje počet mojich legitímnych statusov, ktoré som na túto stránku napísal.

Priatelia, to nevymyslíte, to je život. Po prečítaní Ľubovho príspevku č. 6890 sa fakt najviac zo všetkého bavím na tom, akí sú tí od ši......ov nervózni. Rôznymi spôsobmi sa kontaktujú na druhých ľudí, snažia sa vynútiť si komunikáciu s inou osobou za každých okolností, za každú cenu ,dokonca, ako sa dá čítať v Ľubovom príspevku spojenú s výstrahou (!!!), už na hrane vyhrážania sa obyvateľovi mesta.
Osobne prispievam na túto stránku asi sedem rokov, nie však systematicky, ale skôr sporadicky, niekedy aj s odmlkou. No, musím zdôrazniť, že nie vždy sa tak dá, neskôr aj dôvod počtu mojich statusov step by step zverejním. V snahe mi zabrániť písať, znechutiť ma v písaní, ma rovnako onehdá kontaktovali hejteri od ši.....ov ,vyhrážali sa, presne tak, s hrozbou ako a kde všade a čo o mne napíšu,ako a kde sa budú na mňa pýtať. No, neskutočné. Hejteri (mená im rovnako, ako Ľubo darujem) sa len tak predbiehali, ako ma osočiť, znevážiť, dokonca ponížiť pred mojimi deťmi a vnukmi, teda pred celou rodinou rôznymi spôsobmi. Neskutočne negatívnu energiu rozsievali a ako vidieť i dnes vypúšťajú do svojho okolia. No choré.
A tak k veci. Garnitúra mladých poslancov, zvolených v roku 2010, v snahe dosiahnuť zmenu, svojim antagonistickým postojom voči Dušanovi Šimovi, vtedajšiemu primátorovi nášho mesta, sa dostala do situácie, že primátor mesta, ktorý mal pomerne „vonku“ silné, v tom období politické postavenie, na ktorom si veľmi zakladal (i celá jeho family) veď prestriedal niekoľko politických strán (ktoré po politických neúspechoch sa presadiť na slovenskej politickej scéne zanikli), dostal sa do ich vrcholných orgánov, do samosprávnych orgánov ZMOS-u (na jeho žiaľ, v súčasnosti (v 2019 –om roku opakovane ako neúspešný kandidát). No a vo „vnútri“ niekoľko submisívnych, z istej zaviazanosti z mnohých zvláštnych dôvodov ( napr.,že mali manželku zamestnanú v školstve,dostali sa k bytu a pod.......) , pár poslancov i k nemu sa hlásiacich občanov pri presadzovaní svojich myšlienok, v prípade odporu mladých poslancov, ako sa vraví, kopal v snahe ponížiť, pokoriť, osočiť týchto mladých ľudí, mám na mysli mladých poslancov zvolených v roku 2010,keďže títo nie vždy súhlasili s nekompetentnými, či bohorovnými, obyčajne populistickými a nič neriešiacimi jeho rozhodnutiami.
Staronový pán primátor mal a ako ste svedkami, tá mu zostala doposiaľ, charakterová vlastnosť, zlozvyk ,(tak ako napr. nie tak dávno v rámci vystúpenia E.P. obyvateľa Horných Leloviec, keď po skončení vystúpenia pána E.P. nevhodne,. neslušne reagoval a spájal diskutujúceho s úplne inou problematikou v konaní Ing. L.M.(ktorý je svokrom diskutujúceho) . Povýšenecky, so snahou ponížiť, poukazovať na obyvateľov, kto je kto a z akej pochádza rodiny, či koho je to dcéra, či syn , či zať a pod. ,alebo kto sú ich rodičia , ba navyše to natáčal na kameru a zverejňoval. Nechápem, prečo by mal mať ktokoľvek dôvod takéto konanie primátorovi tolerovať. Prečo ľudia nepoužijú na svoju ochranu zákon?. Boja sa !. Nuž, ale na čo a komu je potrebný primátor, ktorého sa ľudia boja?
Priatelia ,som presvedčený, že súhlasíte so mnou, že v slušnej spoločnosti sa takéto správanie absolútne nepripúšťa . Ja som sa pri takejto príležitosti dotýkajúcej sa mojej rodiny a mojej osoby ohradil. Keď sme neskôr už viacerí reagovali a začali sa brániť, hneď sme bol osočení,napr. ja, bratom primátora, ako čoby s nálepkou bývalý komunistický predseda Mestského národného výboru, ktorý do roku 1990 vraj nedokázal nič, lebo však komunisti,priatelia poznáte to. Neskôr, už sa z ich slovotvornej dielne exportovali slová typu gauner a tak podobnými výrazmi rozširovali svoju rétoriku, poukazujúc na ich odporcov. A najviac pozoruhodné na tom je, že nové slovné tvary v osočovaní sa u nich neustále objavovali v ich jazykovednej výbave a spájali s nimi mnohých mladých ľudí a vulgárne nadávali ako v krčme v 4.cenovej skupiny. Jeden z nich nadávajúc do bývalých komunistických predsedov, druhý riešil ľudí - svojich kritikov, pomenúvajúc ich označením gauner ,zaraďoval do skupinky vykonávajúcej vraj podvratnú činnosť, ba i konšpirátori sa sem tam v označení mihli, tretí odkazoval na psychoporuchy, no prskali ako malí chlapci.
Paradoxné však je, najmä pre tých, ktorí si všímajú príspevky ľudí naklonených i v súčasnosti pánovi primátorovi, že jednoznačne takmer vždy dospeli k názoru, že ani jeden príspevok absolútne neriešil meritum veci (!!!). A tomu tak je doteraz . Čo najviac zahnať ničnerobenie, pochybenia, porušenie zákonnosti do stratena .
A tak im vari opäť načim pripomenúť výrok sira W.Churchilla : "Rečník má vyčerpať tému a nie poslucháča". Len vulgárne nadávajú, osočujú , nehorázne e-meily odosielajú na všetky stupne štátnych orgánov, bezpečnostných orgánov, zložky činné v trestnom konaní ,printové redakcie, no hrôza a to ešte nie je všetko, ďalej predovšetkým sú to ľudia, ktorí ani nevedia prečo práve oni od nich dostávajú e-meily ,hoci si ich od nich nevyžiadali. No hrôza.
O tomto ich konaní mnohí ľudia nevedia, neverili mi a ako vidieť priatelia, že náš kritický postoj, naše kritické myslenie im začína naozaj prekážať a oni, títo ľudia svoj prejav začínajú v plnej nahote rozširovať. Veľmi negatívne,až nenávistne.
Títo ľudkovia ,tak ako si ich my, starší pamätáme, so školskou kabelou na chrbte, pionierskou šatkou na krku,v bielej košeli a podkolienkach chodili do základnej školy, do tej školy, ku ktorej sme v meste dokázali vybudovať prístavbu, s vybavenými niekoľkými triedami, ktorá dnes takmer s nezmeneným vonkajším vzhľadom – fasádou aj zásluhou súčasného pána primátora , zotrváva na rozdiel od škôl v ostatných obciach v okolí nášho mesta v rovnakom takpovediac starom, pôvodnom habite až do dnešných dní.
Hoci sa pán primátor honosí, že viac ako dvadsaťpäť rokov je na poste primátora nášho mesta, mal by si uvedomiť, že ak je dnes tam kde je, by mal ruky-nohy komunistom bozkávať, lebo tí ho stvorili, posadili po ukončení školy do kancelárie, nemuseli byť bagristami, disidenti a čo ja viem čo ešte a napokon by možno trebalo sa zmieniť i o závodnom štipendiu. A preto je to smutné, že si to títo ľudia neuvedomujú, pretože sa dá s plnou zodpovednosťou súhlasiť s tým, čo napísal Ľuboš,cit.: „Kto nevie prijať kritiku, kto nevie prijať iný názor, kto nevie veci analyzovať, tak ten nech sa nehrabe do žiadnych funkcií, nech sa k ničomu nevyjadruje a ticho sedí doma. PB

Hodnotenie: 0   1
08:07:19 30.07.2019 [6891] Nevhodný príspevok?
V Kamenci pod Vtáčnikom pribúdajú do domov kompostéry

https://myhornanitra.sme.sk/c/22173293/v-kamenci-pod-vtacnikom-pribudaju-do-domov-kompostery-foto.html

Škoda, že v Novákoch, kde mali pribúdať kompostéry tiež vo februári, nepribúdajú, lebo máme neschopného Šimku. Ale auto za MILIÓN si vie kúpiť za naše dane.
Hodnotenie: 0   0
14:44:51 29.07.2019 [6889] Nevhodný príspevok?
Do diskusného fóra som vložil 288 príspevkov, s celkovým hodnotením 371(palec hore) a 200 (palec dole), aby tí, čo mi ich počítajú mali to ľahšie „v počtovaní“, keďže mi zverejňujú počet statusov, ktoré som na túto stránku napísal.

Priatelia, nazerajúc na zasadnutia mestského zastupiteľstva si nemyslím, že Dušan Šimka, staronový pán primátor, vo vzťahu k niektorým staronovým poslancom, zvoleným v posledných komunálnych voľbách, dokáže zmeniť svoj dlhoročný štýl politiky.

Spomínam si na stretnutie s jedným mojim známym, ale tiež rovnako známym širšej nováckej verejnosti najmä v oblasti športu, ktorou sa on, celý svoj produktívny život zaoberal a odovzdával mládeži svoje vedomosti. Teda, aby som sa priblížil k tomu, čo mám na mysli, tak som si z rozhovoru s mojim známym dal do súvisu naše spoločné konštatovanie so súčasným konaním primátora s kádrovaním na mestskom úrade, s až nepochopiteľným hodnotením policajtov mestskej polície. Summa summárum až tak,že , náš staronový pán primátor sa i dnes nijako nevymyká z politiky, ktorej sa priučil ako aparátčik zväzáckeho okresného orgánu. Asi aj preto sa ku obdobiu , keď vykonával túto činnosť vo svojom curriculum vitae uverejnenom na webovej stránke novaky.sk nijako nehlási, nepriznáva. Prečo sa hanbí za toto obdobie , vie len on sám.

Totižto v čase , keď štát sa tak excelentne zbavil starostlivosti o základné a stredné školstvo tým, že podľa zákona, mestám zákon zveril množstvo povinností, či už v rámci originálnych kompetencií, alebo v rámci výkonu prenesenej pôsobnosti , ste priatelia moji, v nadväznosti na uvedené, mnohí mohli zaznamenať v jednej z televíznych debát z obdobia ,keď sa diskutovalo o prijatom zákone aj vystúpenie Dušana Šimku, nášho vtedy pána primátora, ktorý na položenú mu otázku, aký má názor na prijatý zákon, a čo asi na ňom najviac oceňuje, čo od neho pozitívne očakáva, odpovedal asi v tom zmysle, že mesto bude mať právo odvolávať a navrhovať riaditeľa školy!!!. A tak to, že má „kádrovanie v krvi“ je nám jasné i dnes. Však to vidíte a počúvate. Ale, že použitie právomoci a kompetencií voči škole ,to nie je len otázka kádrovej politiky voči riaditeľovi školy , ale že to je predovšetkým starostlivosť o „hajzlíky – wecká, triedy, okná, ktoré sú rozsušené a treba ich vymeniť, telocvičňu, kuchyňu, jedáleň“, jednoducho o modernú výbavu a zariadenie v zmodernizovanej a dobre udržiavanej škole,ako po stránke interiérovej, tak aj vybavenosti exteriérových priestorov školy, ho asi nikto neškolil !!!.

No a znakom toho, že sa škole až tak veľmi nevenoval, svedčí i fakt a to nezmení ,ani neodškriepi, že mnohé obce menšieho významu , ako je naše mesto, teda aj s podstatne menšími finančnými možnosťami, za dvadsaťštyri rokov zmenili vonkajší vzhľad a vnútorný interiér školských zariadení vo svojich obciach až tak, že stav týchto škôl, ktorých zriaďovateľom sú obce v okolí nášho mesta, zahanbujúco pre naše mesto, oveľa skôr a komplexnejšie zrekonštruované, vybavené, zatiaľ čo naše mesto ... bez komentára???

A tak sme opäť pri tom. Ako počúvam, staronový pán primátor opäť kádruje ľudí, na hodných a nehodných. Hoci sám prestriedal viacero politických strán, hoci sám porušuje zákony, nikdy nepriznal svoje pochybenie, nekajal sa. Dáva možnosť niektorým „kolegom“ sa priživovať na materskom mlieku nášho mesta a niektorým likviduje ich pracovné pomery, živobytie. A tak si požičiam slová politika Igora Matoviča (dobre čítate, Igora Matoviča), pretože tentokrát sú jeho slová zdá sa, rozumné a môžem si dovoliť ich použiť v tomto prípade, cit.: „Ak má prísť ku skutočnej zmene, musí skončiť systém, kde existujú dve pravdy - jedna pre "našich ľudí" a druhá pre ostatných. Kde zákony a pravidlá platia podľa sympatii a známostí.". potiaľ citácia. Nuž a u nás v Novákoch? Kto sa spozná v týchto slovách ,nech si odpovedá, či je možné spolupracovať s človekom, ktorého takto ešte prednedávnom chrakterizoval, cit.: „ dnes som čítal predvolebný leták pána Šimku pod názvom Fakty z Novák, v ktorom je uvedené, že podporujem spoplatnenie parkoviska pred poliklinikou. Veľmi ma mrzí, že človek, ktorý pôsobil 26 rokov ako primátor, dokáže klesnúť tak hlboko, že sa uchýli ku klamstvám. Absolútne sa od uvedeného tvrdenia dištancujem a verejne prehlasujem, že som nič také nepovedal, ani nad ničím takým neuvažoval. Je smutné, že pán Šimka dokáže v honbe za primátorskou stoličkou porušiť základné mravné zásady a je veľkou otázkou ako sa k nim postaví ako prípadný primátor... A teraz zase ja doplním, ako vždy, že mnohí, vrátane môjho známeho, hoci bez identity, nášmu staronovému pánovi primátorovi odkazujú, aby používal menej slov o slušnosti a spolupráci, aby až sa rozhodne kádrovať, neubližoval, ľudia majú rodiny , deti, rodičov, starých rodičov, ktorí sú jeho konaním ponižovaní, sklamaní a to len z dôvodov jeho nemiestnej pýchy a nepokory. PB
Hodnotenie: 1   1
08:03:44 27.07.2019 [6888] Nevhodný príspevok?
Priatelia, keď bolo RETRO vo voľbách v novembri 2018, u niektorých voličov tak IN... máme vari právo všetci obyvatelia nášho mesta dúfať, že sa voľbou Dušana Šimku, dnes teda už staronového pána primátora do módy vráti aj morálka ,etika, inteligencia, odbornosť, múdrosť, úcta pokora, slušnosť, pravda a koniec koncov aj kompetentnosť.
Priatelia, prispievateľ Dezider v príspevku č. 6871 sa ku mojej osobe o.i. vyjadruje aj takto: „Takže vidím, že k bežnému občanovi neprechovávate žiadnu úctu.“. Potiaľ Dezider. Nič by na tom nebolo, pretože už mnohokrát som rôznou formou upozorňoval mojich kritikov, aby naozaj písali tak, ako to vo svojom výroku povedal známy politik sir W.Churchill : "Rečník má vyčerpať tému a nie poslucháča". Ja môžem opakovane k tomu len dodať a odporučiť Deziderovi, aby písal len vtedy, ak má čo povedať, lebo naozaj ,je mi ľúto, keď musím konštatovať, že píše poväčšine mimo misu.
A tak teda k PHSR, resp. k PHR, čo je v podstate to isté, iba termín "program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja , obce v našom prípade mesta " vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona NR SR č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja okrem § 18 ods. 2 nahrádzajú slovami "program rozvoja obce, " v príslušnom tvare... .
Čo je však dôležité tak ako sa okrem iného uvádza v druhej časti zákona – PODPORA REGIONÁLNEHO ROZVOJA v §-3 Ciele podpory regionálneho rozvoja v odseku (2) Podpora regionálneho rozvoja podľa odseku 1 je zameraná najmä podľa písm.n) n) realizáciu opatrení na ochranu, udržiavanie a zveľaďovanie životného prostredia a na obmedzovanie vplyvov poškodzujúcich životné prostredie a zlepšenie environmentálnej infraštruktúry regiónu,
Nuž teda, na vysvetlenie prispievateľovi Deziderovi. Program rozvoja obce má svoju legálnu definíciu, keď zákon NR SR č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov (v ďalšom texte článku sa obmedzíme iba na pojem „zákon“) definuje pod týmto termínom nasledovné:
„Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce je strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku, na území ktorého sa obec nachádza, a je vypracovaný podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obce.“ !!!
A tak si položme otázku, po opakovanom prečítaní si mojej úvodnej vety tohto príspevku. Ako je možné, ak štyri predchádzajúce roky veľmi velehlasne aj s ďalším občanom dával najavo, teraz staronový pán primátor svoje „odborné“ pripomienky k PHSR vedeniu mesta v rokoch 2014-2018 a pritom absolútne nebral na vedomie,či do úvahy ustanovenie zákona NR SR č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov podľa písm.n) realizáciu opatrení na ochranu, udržiavanie a zveľaďovanie životného prostredia a na obmedzovanie vplyvov poškodzujúcich životné prostredie a zlepšenie environmentálnej infraštruktúry regiónu, hoci mesto Nováky malo za obdobie jeho vlády pred rokom 2014 , teda vlády staronového pána primátora vypracovaný PHSR podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obce.“ !!! . Kto pán Dezider, vari vy a akým argumentom chcete presvedčiť, že má na ochrane životného prostredia v našom meste staronový pán primátor záujem za daných okolností, na ktoré kol dookola upozorňujeme, ako som povedal, že je to už až trápne!!!.
Ja si uvedomujem, že baviť sa dookola o splaškoch produkujúcich v rodinnom dome pána terajšieho primátora je už naozaj trápne, ale predsa vo vzťahu k PHSR mesta Nováky kto mal byť najzodpovednejší byť k oblasti dodržiavania ochrany životného prostredia v našom meste ak nie primátor mesta Nováky . I napriek uvedenému si nekompetentne podpísal Kolaudačné rozhodnutie pre nadobudnutie užívateľských práv v rodinnom dome, ktorý si „skolaudoval“ za podmienok, ako vyhlásil, „ že on ani netušil, že tam nie je tento druh kanalizácie (na odvedenie splaškových vôd), a že z toho dôvodu nezodpovedá za to, že zaviedol odpadové vody zo svojho rodinného domu do kanalizácie na odvedenie dažďovej vody z ul. Duklianskej , ktoré sa odvádzajú do rieky Nitra
Mohol by som ďalej rozvádzať pána primátora výrok, ale fakt nemienim sa detailnejšie vracať viacej k jeho neskutočne nekompetentným výrokom a konaniu. Však koniec koncov všetko by, malo byť, ak sa to „nestratilo“, čo bolo zachytené kamerou v archíve mestskej televízie, ale existujú aj reakcie prispievateľov na tejto stránke . Ale však ľudia počuli.
A teraz pán Dezider ,ešte stále trváte na svojom výroku ohľadom PHSR, že ja podľa vás, ako píšete „k bežnému občanovi neprechovávam žiadnu úctu“, hoci ja, ako každý volič, i ja som preniesol svojim hlasom vo voľbách, práva ma zastupovať na poslanca vo svojom obvode pri zabezpečovaní úloh mesta k otázke PHSR,PHR a teda i na staronového pána primátora. Aké máte morálne právo hodnotiť môj prístup k bežným občanom? Nemali by ste vari takéto moralizujúce slová vysloviť na adresu pána primátora??? !!!
Mimochodom, ak už tak veľmi o PHR a o kanalizácii hovoríme, niet sa čím uspokojovať, ak investície vložené do kanalizácie v Horných Lelovciach v dôsledku nenapojenia niektorých rodinných domov, možno považovať v istom nezanedbateľnom percentuálnom počte za zmarené!!!
Rovnako nechcem ďalej rozvádzať nekompetentnosť poskytnutej informácie od pána primátora v realizácii tejto investície, ale moje tvrdenie som založil na poskytnutej informácii z Mestského úradu , keďže som nie tak veľmi dávno na moju žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000Z.z. - koľko je zapojených RD na novovybudovanú kanalizáciu v mestskej časti Horné Lelovce dostal takúto, pánom primátorom podpísanú odpoveď, že : „ Predmetnú informáciu neevidujeme „!!!.
Takže tak, pán Dezider a na záver sa domnievam, že vari by sme mali mať rovnaký záujem na ochrane životného prostredia u ľudí, ktorí nás na jednej strane o PHSR, PHR poučujú, na strane druhej nepripúšťajú korektnú diskusiu, ak sa týka porušovanie zásad o ochrane životného prostredia zakotvených a poslancami mestského zastupiteľstva schválených, ich nekompetentným a nezákonným konaním. Predsa takáto neúcta k obyvateľom mesta, neúcta k životnému prostrediu nášho regiónu, či celého Slovenska zo strany primátora len spochybňuje úprimnosť a kompetentnosť jeho vyhlásení o PHSR, či PHR, alebo v zastupovaní pri rokovaniach o útlme baníctva v odstraňovaní následkov banskej činnosti na životnom prostredí v našom meste. Či podľa vás Dezider, je všetko OK, PB
https://domov.sme.sk/c/22176298/prezidentka-caputova-ochrana-zivotne-prostredie-enviro-ekologia.html?ref=wp2
https://www.novaky.sk/download/rozpocet/phsr.pdf
Hodnotenie: 1   1
13:12:52 25.07.2019 [6887] Nevhodný príspevok?
Priatelia, ako vidieť, náš staronový pán primátor si nerobí starosti s tým, ako vníma jeho okolie nakladanie so splaškami, ktoré produkuje vo svojom rodinnom dome. Splaškové vody, vyprodukované v jeho rodinnom dome , bezostyšne, nezákonne a bez platby, teda nulových nákladov z rodinného rozpočtu, ( pri jeho plate cca 4000,- €) a červeňania sa, ako píše môj predchodca vo svojom príspevku, roky a vari aj pokračuje v tejto nekalej činnosti roky rokúce tak, že odvádzal a odvádza priamo do rieky Nitra !!!!!!!!!!.

Čo na to pán primátor???... ... No nič, však je primátor mesta!!!.

A čo na to zákon???.... ... Novelizáciou zákona o vodách č. 364/2004 Z. z. sa sprísnili podmienky likvidovania obsahu splaškových vôd na Slovensku. Zákon jednoznačne zadefinoval, kde sa zneškodňujú tieto odpadové vody, akým spôsobom a ako sa kontroluje plnenie tejto povinnosti a rovnako sa sprísnili podmienky podľa novelizácie Stavebného zákona , najmä Stavebný zákon výslovne ukladá, aké doklady sa v stavebnej činnosti a pri kolaudácii stavby pre užívanie takej stavby ako je rodinný dom vyžadujú. Staronovému pánovi primátorovi absentoval doklad od Správcu kanalizácie, i napriek tomu podpísal Kolaudačné rozhodnutie pre užívanie svojho rodinného domu začal ho užívať bez vybudovanej žumpy,prípadne domovej ČOV-ky???

A čo na to Hlavný kontrolór mesta, No nič, zatiaľ naozaj nič!!!.
No a poslanci mestského zastupiteľstva???... No, tiež nič.!!!

Nikto sa o problém flagrantného poškodzovania životného prostredia človekom, ktorý paradoxne má viesť naše mesto v súlade s dodržiavaním zákonov, lebo sa tak zaviazal sľubom ,ktorý musel zložiť po komunálnych voľbách pri inaugurácii za primátora, na ktoré konanie poukazujú roky obyvatelia mesta , hoci ako vyplýva zo zákona o vodách, tento kladie za povinnosť každej fyzickej osobe, likvidovať odpadové vody spôsobom uvedeným v ustanoveniach zákona o vodách, a to odvozom do čistiarne odpadových vôd ,pokiaľ nie sú zavedené do legálnej kanalizácie na odvedenie splaškových vôd v správe Vodárenskej spoločnosti. Každý producent splaškových vôd je povinný platiť (!!!) za ich odvedenie a vyčistenie, teda za likvidáciu splaškových vôd produkovaných obyvateľstvom a ostatnými subjektmi v ČOV-ke.
Ako nazvať ignorovanie zákonov zo strany čelného predstaviteľa ak nie AROGANCIOU MOCI!!!

https://kosice.korzar.sme.sk/c/22173259/vodarne-zvysuju-ceny-za-vytahovanie-zump-o-desiatky-percent.html#ixzz5uc31b5x7

https://myliptov.sme.sk/c/20272661/ludia-casto-nevedia-ako-nakladat-so-splaskami.html
Hodnotenie: 1   1
10:38:13 24.07.2019 [6886] Nevhodný príspevok?
Zabudol som ešte pripomenúť, k tomu všetkému, že Ing. Dušan Šimka stále roky vypúšťa splašky do rieky Nitra priamo z jeho toalety. Takéhoto primátora treba jednoznačne odvolať.
Hodnotenie: 0   1
21:53:08 22.07.2019 [6880] Nevhodný príspevok?
Priatelia, fakt sa mi tlačí do klávesnice otázka. Tak s odpustením si ju dovolím položiť. Pán hlavný kontrolór, kde ste, že vás nie je počuť, že vás nie je vidieť, vyzývam vás, aby ste začali konať, veď to nie sú hry o fazuľky. To sú peniaze občanov, to je doterajšia dlhodobá spokojnosť so službami poskytovaných kaderníctvom v priestoroch bývalého domu služieb, jenaozaj potrebné konať pán hlavný kontrolór. PB
Hodnotenie: 0   1
15:58:02 22.07.2019 [6877] Nevhodný príspevok?
Priatelia, len málo týždňov po nástupe do funkcie si náš staronový primátor obstaral „fungl“ nový osobný automobil. Nič proti tomu , veď možno mu ho bolo „trebalo“. A tak, keď sa ku mne začali kotúľať rôzne pripomienky od našich obyvateľov o jeho cene, vhodnosti výšky ceny, neefektívnosti a vôbec okolností, za ktorých sa osobné vozidlo získalo k užívaniu výlučne len primátorom(!!!) nech mi je odpustené, ale nadobudol som dojem, že nie je všetko čisté ako krištáľová guľa. Je síce pravdou, že naozaj, za možný zdroj financovania obcí a miest možno považovať tzv.komunálny leasing. Ako sa píše, podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je obec samostatným, samosprávnym územným celkom SR,združuje... ... a obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Inak povedané, že vychádzajúc zo zákona by malo byť snahou či vari povinnosťou i nášho mestského zastupiteľstva, ako voleného správneho orgánu komunálnej sféry, ako som už v rôznych príspevkoch viackrát uviedol, zabezpečovať obyvateľom mesta ich rastúce potreby a túžby!!!. Samozrejme , že zvládnutie tejto úlohy závisí predovšetkým od dostatku finančných zdrojov!!!. Ak nie je dostatok vlastných zdrojov, na realizáciu sa preto využívajú aj cudzie zdroje, medzi ktoré sa zaraďuje, napr. aj spomenutý komunálny leasing. Vari asi takto dospelo naše mesto k financovaniu „prepotrebného“(!!!) fungl nového a nie najlacnejšieho osobného automobilu pre potreby staronového pána primátora. Stačilo sa pohrať s účtovníctvom , pretože mesto Nováky ako nájomca je v tomto prípade subjekt, ktorý predmet leasingu využíva, ale účtovne ho nemá podchytený vo svojej bilancii (to je asi dôvod, že to nie je zavesené na internete. Eviduje ho iba na podsúvahových účtoch. Avšak platby za jeho používanie (os. automobilu) predstavujú výdavky v rozpočte mesta !!! Dodávateľ je podnik, ktorý dodáva (predáva) predmet leasingu spravidla leasingovej spoločnosti a táto vlastne prenajíma autíčko mestu. Doba leasingu je rozdielna pri komunálnom leasingu hnuteľností a nehnuteľností a závisí od doby odpisovania hmotného investičného majetku a jeho zariadenia do odpisovej skupiny, ako o tom hovorí zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov. Najkratšia možná doba komunálneho leasingu je tri roky. Priatelia, podľa zmluvy o leasingu medzi Oberbank Leasing s.r.o. a mestom Nováky, auto primátora stálo 36.714,82 €. Slovom (tridsaťšesťtisíc sedemstoštrnásť EURa 44 centov) v aktuálnom slovenskom konverznom kurze je to cca jeden milión jednostošesťtisíc slovenských korún. Mesto zaplatilo Prvú zvýšenú splátku vo výške 11.014,44 € a potom malo mesačne platiť 48 mesiacov dohodnutú sumu podľa splátkového kalendára. No žiadna platba nie je zverejnená, aspoň som nezistil. Vo Všeobecných zmluvných podmienkach k leasingovej zmluve č. 19066 je v bode 6.7. uvedené: LP (leasingový prenajímateľ) vystaví po aktivácii (po prevzatí predmetu leasingu) splátkový kalendár, ktorý je faktúrou. Pri akejkoľvek zmene výšky leasingových splátok vystaví LP nový splátkový kalendár, ktorý je daňovým dokladom. Takto je možné konštatovať, že mesto Nováky porušuje zákon č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám, v ktorom je uvedené:§5b (1) Povinná osoba zverejňuje na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, v štruktúrovanej a prehľadnej forme najmä tieto údaje:
b) o faktúre za tovary, služby a práce
1. identifikačný údaj faktúry, ak povinná osoba vedie číselník faktúr,
2. popis fakturovaného plnenia, tak ako je uvedený na faktúre,
3. celkovú hodnotu fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre, ako aj údaj o tom, či je suma vrátane dane z pridanej hodnoty, alebo či je suma bez dane z pridanej hodnoty,
4. identifikáciu zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou,
5. identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou,
6. dátum doručenia faktúry,
7. identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:
Ak viete niektorí viac a máte lepšie informácie,prosím opravte moje a zverejnite. Aby ste sa dostali do obrazu a aby ste zvážili , či pánom primátorom nášho mesta dojednaná suma je opodstatnená a účelne vynaložená z rozpočtu , tak veľmi napádaného a s poukazom na kriticky vraj chudobného rozpočtu, s ktorým jeho predchodcovia neúnosne vraj nakladali posúďte sami. Ak sledujete ZMOS, dá sa na internetovej stránke zistiť, že Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) dokáže s výrobcami aut zjednať pre starostov a primátorov výhodné podmienky. „Samosprávam ponúkajú podmienky na to, aby vo viacerých automobilkách mohli výhodnejšie obstarať motorové vozidlá. Je to príležitosť, pri ktorej mestá a obce musia brať do úvahy svoje reálne finančné možnosti,“ uviedol hovorca ZMOS–u Michal Kaliňák. Na otázku, na akých autách by mali jazdiť šéfovia samospráv, M. Kaliňák odpovedal: „Vozový park je vnútornou vecou každej samosprávy. Je iba na konkrétnych mestách a obciach, na aké účely budú využívať motorové vozidlá. Je však potrebné dbať na efektívnosť ich využívania a výšku prevádzkových nákladov. Obstaranie vozidla musí podliehať verejnému obstarávaniu.“ (!!!) (Či naše mesto si zaobstaralo osobný automobil podľa zákona o verejnom obstarávaní mi nie je známe. Avšak pre porovnanie s obcami počtom obyvateľov porovnateľných ,alebo len s malou odchýlkou uvediem ,že takto sa kupovali autá pre potreby obce a za uvedenú cenu: Margecanoch žije 1 690 ľudí, starosta jazdí na štvorročnej Kii Ceed. Stála do 16 600 eur.V Rudňanoch si iba pred mesiacom kúpili Kiu za 13 000 eur. Kupovali za hotové, peniaze vyčlenili v rozpočte. Predošlé auto Škoda Octavia malo už trinásť rokov. V obci žije 3 900 obyvateľov. V Nálepkove, kde žije 3 142 obyvateľov, jazdí starosta na 4-ročnom Peugeote 307.V Prakovciach obec využíva Škodu Roomster, auto má štyri roky, kúpili ho za viac ako 13-tisíc eur na lízing. V obci žije 3 400 ľudí. Špecifická situácia je v Markušovciach. Dnes už bývalý starosta kúpil za hotové Alfa Romeo za viac ako 23-tisíc eur, za čo zožal poriadnu kritiku. Krátko nato aj havaroval. Súčasný starosta nám povedal, že len za opravu dali približne 3 300 eur, auto je odvtedy stále poruchové. V Markušovciach evidujú 4-tisíc obyvateľov. A tak záverom, keďže sa ľudia z okolia pána staronového primátora často odvolávajú na vyjadrenie Transparency Internacional je tu ich vyjadrenie takéto: K dobrému gazdovaniu pri vozovom parku vyzýva starostov aj odborník na samosprávy Ivan Rončák z Transparency International Slovensko: „Starostovia musia zvažovať, či investície do vozidla budú adekvátne aktivitám, ktoré vyvíjajú pre obec. Bude musieť s obecným autom reprezentovať? Bude musieť veľa cestovať kvôli obecným záležitostiam? Na tieto otázky by si mal vedieť odpovedať každý starosta.... Nuž, čistý ako krištáľová guľa. PB

Hodnotenie: 0   1
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
Farebné noty pre deti - vhodné pod stromček.
Jednou vetou povedané: 8 nôt má 8 farieb, ktorými sú zapísané známe piesne. Notová osnova má 5 čiar a na jej začiatku je husľový alebo basový kľúč. Ak chceme zahrať pieseň podľa nôt, potrebujeme na to hudobné vzdelanie. Každá nota má svoju dĺžku (iný tvar) a výšku (iné umiestnenie na notovej osnove).
zobraziť podrobnosti »
13.12.2019
Prievidza peniaze na novoročný ohňostroj pošle do Prešova
Vedenie okresného mesta chce finančne pomôcť ľuďom postihnutým nedávnym výbuchom v bytovke na východe Slovenska. Pridať sa plánujú aj Nováky.
zobraziť podrobnosti »
13.12.2019
Slovenské mestá rušia silvestrovské ohňostroje. Peniaze chcú radšej venovať Prešovčanom
Prešovu pomáha celé Slovensko, ako sa len dá. Banská Bystrica a Liptovský Mikuláš rušia ohňostroj a peniaze radšej venujú metropole Šariša.
zobraziť podrobnosti »
12.12.2019
Bojnice majú novú atrakciu. Návštevníkov odvezie turistický vláčik
Turistický vláčik odvezie ľudí na dvoch trasách.
zobraziť podrobnosti »
09.05.2019
Nebezpečné znečistenie. Bývalý zamestnanec odhalil nekalé praktiky
NOVÁKY / Rybári už niekoľko rokov upozorňujú na znečistenú vodu v rieke Nitra. Tá je najmä v úseku pod Novákmi plná chemických látok. Do redakcie TV JOJ sa ozval bývalý hasič, ktorý pracoval v tamojšej chemičke. Informoval o tom, ako tam zneškodňovali ortuť.
zobraziť podrobnosti »
20.03.2019
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.