Online 3 ľudia. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
príspevok číslo 7184 v téme Primátor / Poslanci zo dňa 11:45:38 22.03.2020 Nevhodný príspevok?
Priatelia, vážení spoluobčania, srdečne vás zdravím a pripájam sa do diskusie viac menej z dôvodu, že je obdobie , v ktorom je dôležité si stanoviť určitú spoločenskú dohodu, ktorá stanoví isté, disciplinárne a zodpovednostné takpovediac pravidlá, najmä pre nás samotných občanov. Je to dôležité najmä z toho dôvodu , aby sme po strate významu našich slov neprešli na slová vychádzajúce z „tzv. nahrávok na smeč.“ Na slová jednej strany na druhú a ako sa vraví, skutek utek.
Možno sa moje slová nebudú páčiť, pretože som jeden z tých, ktorí nesúhlasili, aj nie vždy súhlasia, ba i odsudzujú politiku vedenú súčasným primátorom a svoje som si za to od neho odgrgal, možnože zavrhnete môj úmysel klásť súčasnému stavu v ohrození obyvateľstva plnú vážnosť, pretože si neuvedomujeme ,určite mnohí nie, že situácia je vážna, ba za posledné obdobie vyžadujúca absolútnu sústredenosť na prekonanie rýchlo sa šíriacej pandémie vyvolanou Coronavírusom označovaným ako Covid 19 a napokon niektorí budete s mojim názorom vari aj súhlasiť.
Keďže ja osobne beriem stav v zdravotníctve za alarmujúci, nehovoriac o tom, že to isto mi potvrdia ľudia znalí a ovládajúci počítač, teda pohybovať sa na Internetových stránkach, ktorí dokážu oddeliť pravdu od nepravdy, dobro od zla, propagandu, zavádzanie, demagógiu, či konšpiráciu od pravdivej informácie. Možnože moje poznanie je o čosi bližšie k poznaniu, od niektorých, mne vekom blízkych, ale i mladších ostatných spoluobčanov.
Kladiem v tejto chvíli však dôraz najmä na to, aby sme na nami kladené slová, na význam slov, ktoré v tejto chvíli vyslovíme, napíšeme, či použijeme v spoločnej reči, uzatvorili spoločenskú dohodu o spoločnom boji nás všetkých obyvateľov mesta proti nedisciplinovaným ľuďom, proti život ohrozujúcim konaniam týchto nezodpovedných ľudí a tak pod. , pretože možno práve v prípade rýchleho ohrozovania koronavírusom predstavujú problém mladí zdraví individualisti, ktorí uprednostňujú osobnú slobodu pred dodržiavaním karanténnych opatrení.
Hoci vedia, že nákaza je rizikom najmä pre starých a chorých ľudí si naivne myslia , že pre nich samých prinášajú karanténne opatrenia viac zla ako dobra. V súčasnosti sa naozaj nemôžeme správať individualisticky, pretože väčšina ľudí má o nových pandémiách iba málo informácií, spočiatku význam karantény podceňuje a často zvažuje svoje osobné výnosy a náklady bez znalosti veci.
A tak záverom azda len toľko, buďme k sebe úctiví, chápajúci spolupatričnosť, poskytovanie pomoci najmä svojim blízkym, rodičom a starým rodičom, robme veci nezištne a s láskou (najmä pre starších spoluobčanov) , bez nenávisti a so vzájomným pochopením.
Pán primátor :
Zabezpečte, aby všetci ľudia mali vo vchodoch dôležité telefónne čísla, najmä pre volanie o poskytnutie zdravotnej starostlivosti., Štátnej polície, Mestskej polície a Mestského úradu. ( Zvýrazneným aj pre starých spoluobčanov čitateľným písmom)
Zabezpečte parkovanie v našom meste tak, aby zdravotnícke vozidlá,hasičská a iná technika sa bez problémov dostali k ohrozeným objektom opakovanou hliadkou mestskej polície, a až do odvolania .
Zvýšiť režim v počte nasadených policajných hliadok mestskej polície tak, aby sa pohybovali na pridelených viacerých vozidlách. (radnica má k dispozícii viacej vozidiel, prideliť ich mestskej polícii a zamestnancom starajúcich sa o starých ľudí)
Keďže v minulosti som bol prostredníctvom nepochopiteľných osočujúcich e-meilov neopakovateľne mnohokrát objektom stalkingu i z vašej strany, vás žiadam, aby ste tých ľudí , ktorým e-meilové adresy sú vám známe požiadali o možnosť posielať im informácie dotýkajúce sa stavu v zabezpečovaní ochrany pred pandémiou, ktorí by ich mohli pre nefunkčnosť mestského rozhlasu v niektorých častiach mesta ďalej šíriť ,najmä medzi staršími ľuďmi.
I napriek uvedenému som za zavedenú iniciatívu otázok pánovi primátorovi a pripájam sa k výzve spoluobčanov,aby začal reagovať na otázky mu kladené. Tentokrát je to o jeho osobnej zodpovednosti PB
Hodnotenie: 1   0

Kladne hodnotil:
22.03.2020 18:10:35 Milan Oršula
Záporne hodnotil:


Napíšte reakciu na tento príspevok.<<< zoznam tém
<<< späť na najnovšie príspevky

Meno:
Heslo:
V Prievidzi spustili prvý automat na rúška
Okrem rúšok automat ponúka dezinfekčný gél či sladkosti. Dobrovoľníci budú rúška priebežne dopĺňať.
zobraziť podrobnosti »
NOVÉ! 31.03.2020
AKTUÁLNE: Dobrovoľní hasiči začali v Partizánskom s dezinfekciou verejných priestorov!
V týchto dňoch majú dobrovoľní hasiči z Partizánskeho plné ruky práce. Okrem toho, že pomáhajú seniorom s nákupmi, v spolupráci s mestom sa v pondelok 30. marca pustili do ďalšej aktivity. Boj proti koronavírusu zobrali doslova od podlahy – čistením verejných priestranstiev.
zobraziť podrobnosti »
30.03.2020
Usmernenie k nakladaniu s odpadmi: Kam vyhadzovať rúška a respirátory?
V zmysle stanoviska ÚVZ SR sa použité ochranné prostriedky, ktoré vznikajú občanom v domácnosti alebo zamestnancom v bežných prevádzkach – rúška, respirátory, rukavice, vreckovky likvidujú ako bežný odpad. Špeciálny postup sa tu teda neuplatňuje. Tento odpad sa ukladá len do zmesového odpadu.
zobraziť podrobnosti »
30.03.2020
Nových pracovníkov chce prievidzská radnica zamestnať v rámci spoločného projektu s mestami Handlová a Bojnice.
Cieľom tohto projektu je posilnenie koordinačných a implementačných kapacít v týchto troch mestách. Hlavným partnerom je mesto Prievidza, ďalšími dvoma partnermi sú mestá Bojnice a Handlová. Výška finančného príspevku, ktorý budeme žiadať, bude pravdepodobne až 500.000 eur
zobraziť podrobnosti »
28.03.2020
Web pre rodičov: ucimenadialku.sk
V spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR vznikla táto webová stránka ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách a prerušenej prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu. Cieľom webovej stránky je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu a zriaďovateľom škôl, ale i žiakom, študentom a rodičom zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení, ako aj pomôcť všetkým aktérom počas prerušenia vyučovania či prezenčnej výučby nachádzať riešenia vzniknutej situácie.
zobraziť podrobnosti »
25.03.2020
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.