Online 9 ľudí. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
831 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
06:15:15 09.03.2018 [6433] Nevhodný príspevok?
P. Lavidovi.
Vaše „udičky“ ma už nevyprovokujú k ďalšej reakcii - som už napísal a to platí. Ja som už napísal všetko, čo som chcel k predmetnej kauze napísať a ak bude treba, viac napíšem, alebo poviem niekomu inému, rozhodne nie Vám. Majte sa.
V. Richter
Hodnotenie: 2   0
20:55:35 08.03.2018 [6432] Nevhodný príspevok?
" Zazlievam mu aj jeho polosúkromný - poloslužobný prešľap s odvedením odpadovej vody z jeho súkromného domu."
P.Vladimír túto vašu vetu považujem za dôkaz,že ste o porušení zákona zo strany ex primátora vedel. Vedel ste to už vtedy,keď si sám sebe podpísal kolaudačné rozhodnutie.Podpísal ho ,lebo bol jediný ,kto ho mohol podpísať,pretože tak kázal zákon.Teraz je na mieste otázka,prečo ste nekonal hneď vtedy,keď problém vznikol.To ste neurobil,ale nechal ste si túto informáciu takpovediac ako chuťovku do predvolebnej debaty.
Myslím si ,že to trestné oznámenie z jeho strany na vás je v tomto prípade /kauze splašky/opodstatnené a vôbec si neviem predstaviť,ako ospravedlníte vaše nekonanie ako jednej zo zodpovedných osôb v tejto kauze.
Ku kauze pódium sa zatiaľ nevyjadrujem,nakoľko ešte nie je doriešená,ale samozrejme súhlasím ,že ex primátor tu nesie svoj diel politickej zodpovednosti,takisto ako všetci zodpovední úradníci úradu za odborné a zákonné veci.
Hodnotenie: 0   2
08:30:32 07.03.2018 [6430] Nevhodný príspevok?
Vážení spoluobčania!
Nemienil som sa už vracať k tzv. splaškovej kauze nášho exprimátora Ing. Dušana Šimku. Ani „udičky“ pána Lavidu ma k tomu nevedú a ani neprivedú. Vedie ma k tomu telefonické oznámenie exprimátora, že podal na moju osobu trestné oznámenie v súvislosti s mojim príspevkom č. 6400 na tejto stránke. Vzhľadom k tomu, že dobre poznám konšpiračné maniere menovaného, som sa rozhodol ešte niečo dodať, či objasniť.
Uvedeným príspevkom som v podstate iba reagoval na vystúpenie exprimátora na rokovaní mestského zastupiteľstva dňa 19.2.2018, v ktorom sa snažil vykrútiť z priestupku, ktorého sa dopustil pri výstavbe jeho rodinného domu - nezákonným odvedením splaškov a ako primátor mesta si podpísal aj kolaudačné rozhodnutie. To, že si ako primátor, v pozícii stavebného úradu kolaudačné rozhodnutie podpísal sebe, ako občanovi stavebníkovi, ja nespochybňujem. To je podľa mňa nedostatok zákona, keď občan - stavebník a zároveň primátor, žiada stavebný úrad, teda aj sám seba, o kolaudáciu svojho rodinného domu. Čoho sa dopustil ako verejný činiteľ, keď kolaudačné rozhodnutie si podpísal v rozpore so zákonom o vodách , som ja nehodnotil a ani nehodnotím. (Mimochodom, v médiách práve prebehla informácia o príprave nového stavebného zákona, v ktorom sa uvažuje o odobratí tzv. prenesených kompetencí v stavebnom konaní, obciam. Tak ma napadá „kacírska“ myšlienka, či nie je aj priestupok nášho exprimátora jeden z dôvodov takejto úvahy.) On bol totiž primátorom aj v dobe, keď sa jediná splašková kanalizácia v Lelovciach vybudovala, je rodený Lelovčan a teda podľa mňa musel vedieť, že na Duklianskej ulici kde dom postavil, takáto kanalizácia nie je. Ak dnes tvrdí, že o tom nevedel , potom sa núka otázka: Akého sme to mali primátora čo nepozná ani to, čo sa za jeho „primátorovania“ vybudovalo, či nevybudovalo? To, že svoj priestupok hodil na svojho nebohého otca, považujem za jeho hanbu a detinskosť. Len deti sa dokážu tak naivne vyhovoriť, keď vykonajú niečo nedovolené. (Pripomína mi to klasickú detskú výhovorku- vtedy, keď sme sa to učili som nebol v škole.) Podotýkam, že kolaudačné rozhodnutie na jeho dom nie je jediné, ktoré podpísal v rozpore so zákonom. Ďalšie, svojej susede - exviceprimátorke, podpísal o niekoľko rokov neskôr. K protizákonnému konaniu exprimátora som sa vyjadril aj tesne pred poslednými komunálnymi voľbami, v príspevku č. 5188. Vyjadroval som sa v ňom k jeho kandidatúre na primátora, písal som o veciach, ktoré mu zazlievam a pre ktoré som ho ani nevolil. Okrem iného som napísal toto:
Zazlievam mu aj jeho polosúkromný - poloslužobný prešľap s odvedením odpadovej vody z jeho súkromného domu. Keď sám sebe z pozície stavebného úradu podpísal kolaudačné rozhodnutie (samo o sebe je to prinajmenšom síce zvláštne, zrejme stavebný zákon takéto špecifiká osobitne nerieši) , podpísal tým akoby atest, že dom je v súlade s príslušnou legislatívou spôsobilý na bývanie. Žiadne výhovorky tu nemajú miesto, lebo keď všeobecne platí, že “neznalosť zákona neospravedlňuje”, pre primátora to musí platiť dvojnásobne. Keby bol ako sa hovorí správny chlap, by sa nám- občanom, za svoj prešľap ospravedlnil. Namiesto ospravedlnenia - výhovorky a útoky voči občanom, ktorí o tom nechceli mlčať.
Podotýkam, že v čase keď som písal príspevok pod č. 5188, on – Ing. Dušan Šimka bol primátor mesta - verejný činiteľ, ktorého som v príspevku kritizoval. V príspevku č. 6400 som v podstate napísal to isté a vyjadril som zároveň prekvapenie nad tým, ako naivne sa snažil svoj priestupok, za ktorý dostal aj pokutu, ospravedlniť. Mňa však prekvapuje ešte aj iná vec. V roku 2014 údajne ohlásil stavebnému úradu drobnú stavbu - vybudovanie žumpy, čím by protizákonný stav svojho domu odstránil. (Tento stav už trvá asi 14 alebo 15 rokov.) Mal lehotu 2 roky na začatie stavby žumpy. V tomto roku to budú už 4 roky a nezákonný stav užívania jeho domu trvá naďalej, žumpu nepostavil a už sa nemá ani na koho vyhovoriť. Je to svojvoľné predlžovanie nezákonného stavu, teda pokračovanie porušovania zákonov. Dobrý svedomitý občan, keď dostane pokutu za priestupok, ktorého sa vedome či nevedome dopustil, sa bude snažiť vytknutý nedostatok okamžite odstrániť. V tomto prípade sa už nemôže vyhovárať, ani zvaľovať vinu na niekoho iného.
Ja som napísal pravdu a píšem pravdu a to nie je ohováranie. Sloboda prejavu a právo na informácie sú v našom štáte zaručené ústavou.
V. Richter
P.S. Pán Lavida si dúfam prečítal článok na stránke „naša Prievidza“ o čiernej stavbe na námestí. Pán exprimátor bol šokovaný, ako sa uvádza v článku. ( Asi sa nemá na koho vyhovoriť. Ja som totiž bol v čase realizácie stavby už asi 3 roky na dôchodku.) V tomto prípade ide o prešľap mesta a on ako primátor bol za mesto v zmysle zákona zodpovedný. Dôsledky si odnesieme my – občania. Na stavbu boli zbytočne vynaložené prostriedky z rozpočtu mesta, stavba musí byť odstránená a teda ďalšie prostriedky budú musieť byť vynaložené na jej odstránenie.


Hodnotenie: 2   0
22:14:05 06.03.2018 [6429] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Nuž lajkol som palcom hore, ale viete surikata1, často sa uspokojujeme byť anjelmi v nebi a pritom zabúdame byť čestnými ľuďmi na zemi. Takže vážim si aspoň niektoré vaše úvahy. A aby som to spojil s dvoma príspevkami, aj ja som vystúpil k splaškom na mestskom zastupiteľstve.Škoda len,že lavida tam nebol prítomný. A tak znova a teraz sa to týka lavidu. O Vašom čestnom záujme dospieť k skutočnej pravde vám neverím ani slovo. Nebudem vám vykladať,čo ,kto ako, pretože pán lavida, by ste si možno ešte viac museli sypať popol na hlavu z titulu vašich "nevedomostí". Ja viem, že všetko viete. Ale predsa. Nikto nejde šimkovcom po krku. To vám garantujem. To je ad1. Ad2 však platí, že aj oni žijú v civilizovanej spoločnosti, ba dokonca jeden z nich bol top menežér mesta. Kto iný, ak nie primátor by mal byť ,najviac informovaný o Genereli inžinierskych sietí mesta vyplývajúceho z Územného plánu mesta, ak nie primátor? Kto iný by mal mať najviac vedomostí, ak si uvedomíme, že mu odborný dozor na stavbe robila vzdelaná, odborne pripravená stavebná inžinierka, navyše vedúca stavebného oddelenia mestského úradu a okrem iného tak, ako aj v súčasnosti si mesto v súlade so Zmluvou o poskytovaní právnej služby platilo právnika, na ktorého sa mohol v prípade poradenstva obrátiť. Kto má také možnosti z radov jednoduchých občanov - stavebníkov? A postavia domy bez zásadného porušenia zákonov. Toľko odborných ľudí nehľadiac na to, že exprimátor bol šéfom Spoločného obecného úradu, kde boli ďalší odborne vzdelaní ľudia a nielen pre naše mesto, ale cca pre 25 obcí , ktorý vydal Rozhodnutia o stavebnom povolení a Kolaudačnom rozhodnutí jeho rodinného domu, ktoré doklady si môžte u D.Šimku overiť, že on si ho aj podpísal. A vy sa hráte s guľkami na pieskovisku a vyšetrujete, vyhrážate sa smiešnymi vyhrážkami, ktoré sú nedôstojné a neprimerané pre dospelého človeka, keďže aj dieťa z materskej školky vie, že musí dodržiavať pravidlá cestnej premávky, keď chce prejsť cez cestu, po ktorej chodia dopravné prostriedky, lebo ich to učia, aby ich nezrazilo auto. Inými slovami, ak niekto neočakáva,že pri výstavbe rodinného domu mu prináleží dodržiavať množstvo právnych noriem, ako mohol robiť primátora a šéfa spoločného stavebného úradu? A to je ohľadne toho všetko. Ako je možné, že nevedel primátor o kanalizácii, ak mesto zaplatilo obrovské finančné prostriedky za projekty a za vybudovanie cesty v Lelovciach a časti kanalizácie v tejto mestskej časti? To chcete lavida ľudí presvedčiť, že toľko volebných období mali primátora, ktorí sa nevenoval po pracovnej stránke z titulu náplne práce svojmu oddeleniu výstavby , ktorá pre občanov,teda investičná výstavba je najvýznamnejšou časťou každého volebného programu? Ale pán lavida, to vari nemyslíte vážne.To si potom ja , na rozdiel od vás o našom bývalom primátorovi rozhodne viac pozitívnejšie myslím S úctou PB .
Hodnotenie: 2   0
20:55:39 06.03.2018 [6428] Nevhodný príspevok?
P.vladimír,to ,čo viem iste je ,že určite neviem všetko a všetkému tiež nerozumiem,ale pokúsim sa pozrieť trebárs na kauzu splašky svojim obyčajným sedliackym rozumom a pri tom platí,že ak sa mýlim,tak ma opravíte.
.V prvom rade je tu otázka,či ex primátor vedel,že na Dukianskej ul.nie je regulárna kanalizácia .Vychádza mi,že to zrejme nevedel a ak to tak bolo ,tak je na mieste otázka,že ako je to možné?To je samozrejme otázka na neho.
Ale prečo si myslím,že on o tom naozaj nevedel,že tam regulárna kanalizácia nie je? Lebo si neviem predstaviť,že by bol až taký dilino,keď mal dom rozostavaný a peniaze tiež k dispozícii,že by bol pre neho problém urobiť aj žumpu hneď vtedy a nie teraz,keď musí rozbombardovať pekne upravený pozemok a vraziť do toho ďalšie prachy,o ďalších zákonných a politických konzekvenciách ani nehovoriac.
Druhá otázka,čo mi vŕta hlavou je,že ktosi musel predsa vedieť,že pri výstavbe svojho domu porušuje zákon,ale z akéhosi dôvodu bol ticho a vytiahol problém na svetlo božie až ex post.
Teda sú tu ďalšie otázky,na ktoré by bolo dobré poznať odpovede:Kto bol ten človek,čo vedel,že je porušený zákon a neupozornil na to ex primátora ?
Otázka druhá:Prečo tak konal,respektíve prečo nekonal tak,ako mal?
Myslím si ,že ten človek,čo mal vedomosť o porušení zákona vtedy ešte primátorom a logika nepustí,on ju zákonite mal,tak mal postupovať zákonným spôsobom a okamžite konať tak,aby bol problém vyriešený v súlade so zákonnými predpismi.
Ešte je tu ďalšia otázka: Ako mám postupovať,aby som sa dozvedel odpovede na tieto otázky?Mám sa opýtať p.Š. ,či vie ,kto dal podnet na porušenie zákona na príslušný úrad? Ak mi nebude vedieť odpovedať dostatočne preukazným spôsobom,mám si vyžiadať odpoveď na príslušnom úrade na základe zákona č.211/2000Zb?
Ak mi úrad odpovie,mám postupovať ďalej zákonným spôsobom tak,že podám oznámenie na dotyčného oznamovateľa,pre podozrenie z napomáhania trestnej činnosti a nedodržania zákonnej povinnosti?Ale ešte to mohlo byť aj tak,že dotyčný oznamovateľ dostal informáciu o porušení zákona od osoby,ktorá o tom vedela od počiatku,ale mlčala a keď tú informáciu dostal,tak ihneď správne konal podľa zákona a oznámil to úradu.Ale pri tom zabudol,že osoba ktorá mu tú informáciu poskytla,nekonala v súlade zo zákonom,teda porušila svoju povinnosť oznámiť porušenie zákona,hoci o tom vedela.Teda takto to vidím a ak sa mýlim ,tak ma prosím opravte.
Hodnotenie: 0   1
18:48:41 06.03.2018 [6427] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Nepochopil ste ma pán Bošiak, ja som narážal na rozdelenie kompetencií medzi prednostom a primátorom za posledné štyri roky, pretože mám pocit, že mesto funguje bez primátora. Nemyslím, že Vás osočujem, nepíšem ani zďaleka v takom duchu ako Vy. Smutné je, že Vás začínajú kopírovať aj Vaši tu prispievajúci sympatizanti a upúšťajú od serióznej polemiky. Posmešky a urážanie. Jedine pán Dzurák apeluje na slušnosť a v tomto duchu prispieva. Ešte mi nedá vrátiť sa k mojej otázke ohľadom plavárne. Skutočne sa mesto má len prizerať, ako prichádzame o našu tradíciu? Nemajú predstavitelia tohto mesta ani páky, ani (zrejme) záujem o navrátenie stavu, kedy mohli deti športovať a ľudia relaxovať plávaním?
Jde v zásade jedno, kto zavinil danú situáciu, podstatné je zachrániť plaváreň pre Nováčanov, pre nás všetkých. Alibistický postoj predstaviteľov mesta je skrátka neospravedlniteľný. A dúfam pán Bošiak, že mám právo na svoj názor. Verím tomu, že (zatiaľ) žijem v demokracii, a mám právo vyjadriť svoj názor, aj keď sa nestotožňuje s tým Vašim.
Ďakujem
Hodnotenie: 1   0
12:06:38 05.03.2018 [6426] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Skutočne už je najvyšší čas, čo tu píšeme pán surikata1, aby ste veci chápali, neboli zmätený a nerozdeľovali občanov svojimi nevedomosťami a prestali s osočovaním mojej osoby. Keďže vo svojom príspevku č. 6419 žiadate o odpoveď na vašu impertinentnú otázku a pýtate sa v mene svojej osoby a v záujme získania vedomostí pre seba pripúšťam, že môže byť aj tak, ale asi, tak si myslím ja, by to vyznelo lepšie slušnejším spôsobom ,na ktorý je potom možnosť adekvátnej a ak to chcete počuť v istej snahe aj odbornej odpovede i z druhej strany. Ak ste narážali na výroky z môjho príspevku k príspevku lavidu,myslím si, že veta z môjho príspevku, ako reakcia na príspevok lavidu č.6416 ,citujem jej znenie:“ Pre výklad o povinnostiach prednostu obecného úradu( pre Nováky prednostu Mestského úradu) a to je tým podstatným pre vás lavida je umenie pochopiť Zákon č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a jeho ustanovenie §-u 17 a až potom si urobiť relevantný názor o povinnostiach prednostu obecného úradu bola dostatočnou reakciou na laické a nelogické vysvetlenie zákonných povinností prednostu radnice.“, potiaľ môj výrok. Avšak, vy surikata1, nepochopiteľne vo svojom príspevku uvádzate, že neviete aké kompetencie má prednosta a primátor. Tak, ako občan, si dovolím vám zodpovedať nasledovne tak, ako lavidovi pri kompetenciach prednostu úradu. V zákone o obecnom zriadení č. 369/1990Zb v §- 13 ods. 1 sa píše,že: Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta (pre Nováky platí primátor). ... Ďalej v §-e 13 ods.5 sa ustanovuje, že: Starosta je štatutárnym orgánom obce. ..... A tak s vašim dovolením položím otázku ja surikata 1 vám. Ak sa nachádzal na území nášho mesta v období ,keď prezidentom našej republiky bol Ing.Michal Kováč,CSc., kto mal vítať na území mesta v mene nás, občanov mesta, najvyššieho predstaviteľa nášho štátu? Všetko určite viete. Nie som tak hlúpy, aby som si myslel, že nie a rovnako ani ostatní slušní občania. Vysvetlite, že prečo ho vítal prednosta úradu, možno s trikrát s nižším platom, ako bývalý primátor? A napíšte čosi o tom, kde bol v tom čase bývalý primátor nášho mesta,hoci mal, ako píšem, možno trikrát vyšší plat, ako vtedy slúžiaci prednosta, hoci vedel, že naše mesto navštívi v ten deň už bývalý a nebohý prezident republiky. Surikata1, ide vám len o špičkovanie situácie a rozdeľovanie nováckej spoločnosti . Vaša nevraživosť vyplýva z istých záujmov a vychádzajú zo záujmov jednej skupiny občanov, ktorá však v nijakom prípade nespĺňa pravidlá slušnej a poctivej opozície, ale sú to z ich strany pravidlá frustrovaných ľudí z prehry o post primátora v posledných komunálnych PB
PS: alebo nepíšte,veď to všetci vieme, ešte by sme vás uviedli do šoku.
Hodnotenie: 2   0
11:49:40 05.03.2018 [6424] Nevhodný príspevok?
Po precitani clanku https://myhornanitra.sme.sk/c/20768955/ciernu-stavbu-v-novakoch-musia-do-jedneho-roka-zburat.html by som rad reagoval na tvrdenie v clanku ze

„Bol som šokovaný. Počas môjho pôsobenia vo funkcii primátora som nedostal žiaden podnet. Dištancujem sa od toho, že by som o tom vedel. Keby som o probléme vedel, rokoval by som s kompetentnými a som presvedčený, že by sme našli riešenie. Lenže súčasné vedenie mesta hľadať riešenie nechce,“ povedal exprimátor.

Ak mi dobre pamat sluzi, tak minimalne jeden obcan na zastupitelstve upozornoval Ing. Dusana Simku ked bol este v posobeni, ze je to cierna stavba a on teraz verejne klame ze nedostal ani jeden podnet a ze o nicom nevedel.

Mam pocit ze tych chyb je uz nejak vela co vyplavuje na povrch ako jeho splasky z domu, kde tiez o probleme nevedel a podpisal si stavebne povolenie. Nehranici to uz vsetko so zneuzivanim pravomoci verejneho cinitela?

Co sa este casom zisti? O chvilu budeme burat bazen lebo aj tam sa nieco zle spravilo? Dusan hamba ti!

Hodnotenie: 0   0
10:28:16 05.03.2018 [6423] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Po prečítaní posledného príspevku od p. lavidu začínam nadobúdať dojem, že náš často konfrontačný tón diskusie na tejto stránke, by mohol byť nahradený záujmom o riešenie problémov tohto mesta, či už súčasných, alebo tých, ktoré nás ešte len čakajú. Bol by som rád aby nám to všetkým vydržalo čo najdlhšie, aby nastala doba, kedy občan bez obchádzania, hnevu, alebo strachu, bude môcť pozdraviť občana. Dúfam, že za touto lastovičkou priletí aj ďalšia a nám to nikto, či už na jednej, alebo druhej strane občianskeho spektra, nebude chcieť pokaziť.
M.O.
Hodnotenie: 3   0
11:24:36 04.03.2018 [6422] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň . Čierna stavba.Sú isté náhody, ktoré kontinuálne poukazujú okrem iného aj na to, že fyzická osoba v postavení občana koná v istom kontexte rovnako, aj keď je v postavení čelného predstaviteľa mesta. Takto akosi sa s takýmto problémom i v našom meste. Výsledky konania tohto občana a ešte nedávno predstaviteľa nášho mesta si už máme možnosť overiť, sú už servírované „ akoby na tanieri“. Totižto takto exprimátor komentoval proces odovzdávania moci po prehre vo voľbách o post primátora terajšiemu primátorovi. Vraj ako na tanieri. A my sa tu mocujeme s kauzou nezákonného odvádzania splaškov z rodinného domu tohto občana , teraz už bývalého primátora do rieky Nitry a vzápätí čítame v novinách, že bývalý primátor „ je šokovaný“ z informácie o stavbe vybudovanej za jeho pontifikátu v rámci rekonštrukcie námestia ako javisko pre kvázi amfiteáter, pretože ako sa uvádza v článku uverejnenom v regionálnom periodiku našaprievidza.sk. zo dňa 03.03.2018 má ísť o “Čiernu stavbu“ (!). A on, bývalý primátor samozrejme ako vždy bez vyvodenia zodpovednosti tvrdí,že nemal ani tušenie, že je to tak. A tak na jeho prekvapenie i toto sa našlo „ ako na tanieri „ a bývalý primátor je šokovaný. Dva problémy s takmer rovnakým kontextom, sťaby ruka, v ruke. Porušenie zákonov (!). Znečisťovanie povrchových vôd a poškodzovanie životného prostredia zavedením splaškových vôd z jeho rodinného domu do rieky Nitry bez primeraného predčistenia a užívanie stavby javiska pre kvázi amfiteáter bez akejkoľvek povoľovacej a kolaudačnej dokumentácie. Stavba je tak na základe Rozhodnutia Stavebného úradu osudovo určená na asanáciu. Nakoniec sme sa predsa len dočkali satisfakcie, že kritika arogancie moci v minulom období za pontifikátu teraz už bývalého primátora bola konštruktívna, objektívna a podávaná na základe našich pravdivých informácií. Zároveň sme presvedčili tých spoluobčanov, ktorí bezostyšnú aroganciu moci kryli a kryjú diskreditáciou nás tu píšucich, keďže tvrdenia „mocných a neohroziteľných zahmlievali a kryli spomenutú aroganciu moci. Už som sa viackrát vyslovil, že naše mestečko mám rád, ak sa to tak dá o vzťahu k mestu povedať, rozumiem mu, ale s ohľadom na isté okolnosti, či konanie niektorých občanov, nie vždy rozumiem týmto občanom. Avšak svet ako sami vidíme i okolo nás v mnohých prípadoch i dnes je o čomsi inom. Faktom však je, že ak si neuvedomíme, že si život môžeme uľahčiť aj v našom meste najmä tým, že sa budeme k sebe správať bez očierňovania, bez ambícií kohokoľvek a kedykoľvek ponižovať a nielen na tejto webovej stránke, budeme úctiví k starším spoluobčanom, jednoducho slušní, je nesporné, že umožníme našim ostatným občanom mať väčší záujem o veci verejné. Slovami spisovateľky Vandy Rozenbergovej ,ktoré vyslovila 02.03.2018 v Prievidzi na zhromaždení občanov ,... „ a netúžim po úteku do lepšieho sveta. Je jasné, že si ho vieme urobiť aj tu,...“ A tak to robme. A tak sa pýtam, a prečo nie aj my v Novákoch? Ale spôsobom, takým, ktorý nás bude tu v meste, na Slovensku a vo svete spájať, ctiť, reprezentovať , veď väčšina dobrých vecí sa deje napriek tým, ktorí nám vládli, vládnu a budú vládnuť. A tak sa s dovolením vrátim k úvodu môjho príspevku. Nikto predsa netvrdí, pán lavida a pán surikata 1 (hoci mám s týmto oslovením vždy akosi problém, ale čo už) ,že by si niekto nemohol postaviť rodinný dom s príslušnými inžinierskymi sieťami umožňujúcimi stavbu komfortne a komplexne užívať, nikto predsa nehovorí o tom, že by nemal ,resp. nemohol byť aj takýmto spôsobom postavený amfiteáter a to priamo na námestí (jeho architektúra je ozaj vecou vkusu každého z nás), ale všetko musí byť v súlade so zákonmi tejto Slovenskej republiky, najmä ak v prípade splaškov investor a stavebník je teraz už bývalý primátor a v druhom prípade investor je mesto, ktorého bol primátorom v čase výstavby tejto čiernej stavby, teraz už ako vyplýva z jeho slov, šokovaný bývalý primátor. A tak je namieste otázka o cite pre zodpovednosť(!). Vážení, ak by sa niekomu ublížilo napr. na zdraví, (ja osobne totižto,ak sa malé deti pohybujú po predmetnom javisku nemám vôbec dobrý pocit) nechcem byť prorokom , neviem si predstaviť ako píše známy náš prispievateľ lavida, aká by z toho vznikla kauza. A ak som citoval v predchádzajúcom príspevku slová v sľube primátora, v ktorom sa každý starosta, primátor zaväzuje dodržiavať zákonnosť, tak asi by to tak malo byť. Prečo? Pretože, dokončenú stavbu, prípadne jej časť, spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.“ Tak ustanovuje stavebný zákon. Z uvedeného teda jasne vyplýva, že pokiaľ stavba nie je dokončená a nie je spôsobilá na riadne užívanie, nemožno ju užívať. V každom prípade však stavať bez stavebného povolenia je priestupkom, ktorý podlieha riadnej pokute. Priestupky v oblasti stavebného práva upravuje zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov o územnom plánovaní a stavebnom poriadku tzv. stavebný poriadok vo svojej tretej časti pod názvom Sankcie a zaoberá sa s nimi §105, ktorý je označený ako Priestupky. Podľa § 105 Stavebného zákona sú priestupky ako aj pokuty za ich spáchanie odstupňované na základe ich závažnosti či sa jedna o priestupok, ktorý sa vzťahuje napr. na jednoduchú stavbu alebo jej úpravy alebo či ide o uskutočňovanie stavby bez stavebného povolenia, atď. atď. Doposiaľ som nikdy nevyslovil názor o zodpovednosti stavebného dozoru, ktorý v súlade so zákonom (§46b Stavebného zákona) musí byť na stavbe vykonávaný. A tak ,ak by som mal naliať čistého vína , čo som síce mohol urobiť už skôr, ale pevne dúfajúc o istom charaktere ľudí som nehovoril ,kto bol stavebným dozorom na stavbe RD bývalého primátora a tak aspoň takto. Na Rozhodnutí o kolaudácii RD je uvedená (Ing.D.P.). Príbuzný stavebníka, teda exprimátora, len nahradzoval stavebníka- exprimátora a nie stavebný dozor a preto je v tejto veci je jeho činnosť nevýznamná ) . A tak prečo nám tu potom toľký čas gumujú hlavy, osočujú nás diskreditujú a neviem čo ešte ,odvolávajú sa na nevedomosť, akého druhu je kanalizácia na ul. Duklianskej, hoci stavebný dozor mal k dispozícii kompletnú projektovú dokumentáciu „ Kanalizácie v mestskej časti Lelovce“, rovnako aj schvaľovací stavebný orgán, (Spoločný obecný úrad v Novákoch, ktorému zase šéfoval bývalý primátor). A tak sa človek ani nemusí čudovať, najmä vtedy, keď sa osobné a služobné výkony vzájomne kompenzujú. A na záver len malá poznámočka. Čierne stavby sú prejavom arogancie staviteľa a reálnej neschopnosti úradov zabezpečiť vynútiteľnosť práva. Ich legalizácia je zasa výsmech slušným občanom, na ktorých sa budú odbavovať stavebné úrady pre každú nedodanú pečiatku. Priznanie exprimátora k absencii o poznatkoch v pochybeniach pri výstavbe svojho rodinného a rovnako absencie o pochybení v stavebnoprocesnej činnosti pri stavbe pódia pre amfiteáter sú zvláštne a pozoruhodné. Nuž, i surikata1 by sa mohol(la) zamýšľať skôr, ako niečo vypotí.. PB
Hodnotenie: 1   0
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
Komunálne volby 2018 - kandidáti
Zoznam kandidátov.
zobraziť podrobnosti »
09.10.2018
Novácke noviny 2018
Vyšlo nové číslo Nováckych novín - prečítajte si ich online.
zobraziť podrobnosti »
24.09.2018
Poézia všednosti
Radi by sme Vám uviedli do pozornosti výstavu výtvarného umenia „Poézia všednosti“, na ktorej predstavia tvorbu významných výtvarníkov so svojimi obrazmi. Výstava má filantropický rozmer a dobrovoľná finančná zbierka bude pre neziskovú organizáciu Plamienok - detský mobilný hospic v dňoch 14.9. až 6.10.
zobraziť podrobnosti »
18.09.2018
VIDEO: Mestské zastupiteľstvo zo dňa 19. februára 2018
www.video.novaky.sk
zobraziť podrobnosti »
14.04.2018
VIDEO: Vyjadrenie primátora mesta k aktuálnemu dianiu
VIDEO: Vyjadrenie primátora mesta k aktuálnemu dianiu
zobraziť podrobnosti »
21.03.2018
Mail:
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa.