Online 2 ľudia. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
986 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
22:13:14 03.09.2017 [6112] Nevhodný príspevok?
Dobry den. Preco sa zatvara 4.9 narodne centrum? Ake podmienky nedodrzalo mesto? Mozme dostat vysvetlenie?
Hodnotenie: 0   0
13:46:45 03.09.2017 [6111] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Prečo mesto a prečo nie odborná organizácia ne – zriadená pre túto činnosť? Ohliadnuc sa opakovane za článkom , Čítajte viac: https://myprievidza. sme.sk /c/20636937/cast-poslancov-opustila-rokovanie.html#ixzz4rW8eAOrB ma zo strany poslankyne p. Hornej zaujali jej pripomienky na adresu prednostu MÚ. Je neuveriteľné, aké zadania by mal podľa nej riešiť prednosta MsÚ. A tak otázka. Ako je v zákone definovaná funkcia prednostu? Odpoveď znie: Prednosta mestského úradu je zamestnancom mesta v zmysle § 17 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v http: //www. zakonypreludi.sk/hladanie?text= , ktorého do funkcie vymenúva a odvoláva primátor mesta. Prednosta zodpovedá za svoju činnosť primátorovi. A aké by mali byť bezprostredne kompetencie prednostu? Osobne sa domnievam, že opäť sme pri základnom statuse poslanca, t.j. aby ako tak poznal aspoň základný zákon samosprávy“ zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení . Najprv však upozorňujem, že nepíšem z dôvodu obhajovať prácu prednostu. Jeho post však nemá nič, alebo len málo spoločné s tým, čo mu vyčíta poslankyňa p. Horná. Neprináleží jej, ako poslankyni mestského zastupiteľstva vyčítať a nielen prednostovi, ale aj ostatným zamestnancom verejne, isté nedostatky úradu, či mesta. Teda inými slovami. „Snahu zastupiteľstva úkolovať uzneseniami či úlohami zamestnancov mestského úradu, ktorá sa za účinkovania predchodcov súčasného prednostu viac-menej v praxi tolerovala, respektíve trpela a nalieha sa na to, aby sa to trpelo dodnes, napriek tomu, že novela zákona o obecnom zriadení účinná od apríla 2010 teraz jednoznačne určuje, že: „ prácu mestského úradu riadi primátor.“ Spôsobom, akým podľa vyššieuvedeného linku vyhodnotila prácu prednostu ,citujem: „Od apríla prednosta neurobil absolútne nič. A teraz bude vinu hádzať na nás?“ pýta sa Horná. Podľa prednostu Milana Oršulu však 5-tisíc eur na audit je zahrnutých v aktualizácii rozpočtu, ktorý poslanci neschválili.„Od apríla ste mali veľa príležitostí navrhnúť presun v rozpočte na audit. Neurobili ste nič,“ povedala Horná.“ si myslím, jej podľa novely zákona O obecnom zriadení z roku 2010 neprináleží. Prednosta je rovnako zamestnanec Mestského úradu, ako aj istá osoba, blízka práve pani poslankyni. Mestský úrad teda nie je výkonným orgánom zastupiteľstva, ako tomu bolo do konca marca 2010. Poslanci teda nemôžu dávať pokyny a úlohy mestským úradníkom ( teda ani výčitky za nesplnenie úloh) ani zamestnancom mestských podnikov. Poslanci môžu ukladať úlohy iba tým, ktorým ich dávať môžu ( a teda ich nesplnenie aj vyčítať) podľa zákona. V tomto prípade ide o Mestskú radu a komisie, teda tým komisiám, ktoré sú zriadené. Poslanci tiež majú právo určovať rozsah výkonu hlavného kontrolóra. No tak, ako to potom je a kde je pes zakopaný a v čom? Nuž v neštandartnom, neodbornom rozhodnutí, transformovať organizácie – Technické služby mesta Nováky a Mestský bytový podnik - zabezpečujúce služby spojené s potrebami obyvateľstva na súkromné firmy a zavesiť ich na rozpočet mesta. Toto neodborné, nemanažérske, neprezieravé rozhodnutie z predchádzajúcich období už nielenže dobieha súčasných predstaviteľov a občanov nášho mesta, ale ako vidieť ich už hádam aj predbehlo a to v tom zmysle, že spoločnosti VEPOS, s.r.o. Nováky a BENET s.r.o. Nováky, sú v súčasnosti za existujúci stav na zariadeniach mesta bez zodpovednosti (tzv. mestská televízia, Centrálny rozvod tepla a teplej vody, stav vo verejnej zeleni, kvetinovej výzdobe, čistote mesta) a celá zodpovednosť, zatiaľ možno v najnepredstaviteľnejšom scenári zostala na pleciach mesta, radnice. Riešenie „tisíc malých bolestí“ v našom meste, známy bonmot, ktorý som už v minulosti viackrát uviedol a nielen ja, dotýkajúcich sa základnej starostlivosti o majetok mesta, služby občanom, je tak predmetom nielen neustálych povinností radnice, primátora, ale aj kritiky zo strany občanov a bezprecedentne aj časti niektorých poslancov. V čase minulom, pre naše mesto v celom rozsahu služby pre občanov a starostlivosť o mestské zriadenia zabezpečovali mestské organizácie - Technické služby mesta Nováky, Podnik bytového hospodárstva a Drobná prevádzkareň. A aký je stav v súčasnosti ? Snaha zabezpečiť zvýšenú kontrolu nad majetkom mesta, centralizovať istým spôsobom poskytovanie služieb do pracovného štatútu novozriadenej príspevkovej organizácie sa mestu nimi prijatá úloha plniť nedarí. Kroky niektorých súčasných poslancov MsZ nesmerujú k takému stavu, aby nastala zmena a vznikla plnohodnotná mestská príspevková organizácia. Prečo? Netuším, hoci to nie je až také ťažké pochopiť. Je však viac ako isté, že jej hospodárenie by bolo pre mesto významnejšie a nesporne by malo recipročnejší prínos do rozpočtu mesta. A tak sa zatiaľ dá len konštatovať, že mesto prišlo za roky takejto existencie a vzťahu vedľa seba s menovanými spoločnosťami o veľa možností profitovať, pretože aj keď sa tieto spoločnosti, ako podnikateľský subjekt ako tak rozvíjali, ich recipročný finančný prínos na rozpočet mesta malo hospodárenie týchto spoločností nulový podiel, ba práve naopak, mesto a jeho občania týmto spoločnostiam zaisťovali stabilný bezproblémový príjem z rozpočtu mesta za poskytovanie služieb. Na potvrdenie mojich slov citujem ustanovenie Obchodného zákonníka §-2 ods.1 , ktorý jednoznačne definuje: „Podnikaním sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.“. Zisk je základná mierka spolupráce s mestom, zisk je v podstate základnou interakciou medzi nimi a mestom. A tak žiadna pridaná hodnota pre mesto, ako i na tomto webe niekedy čítate, skôr opak je pravdou. Ja nevyčítam absolútne nič konateľom vzniknutých s.r.o. - čiek, resp. vlastníkom týchto firiem. Využili len to, čo im zmena politických pomerov, či vtedajšie vedenie nášho mesta ponúklo. Z ich strany je to OK.(?) Nemá teraz zmysel do hĺbky rozoberať vzťahový systém, či interakciu medzi mestom a uvedenými spoločnosťami o poskytovaní služieb občanom mesta. To si vyžaduje odbornú a nielen vecnú, ale aj právnu analýzu. Teda, aké „straty a nálezy“ ľudovo povedané z tohto vzťahu vyplývajú pre obe strany? Neuveríte, ale také, že súčasní poslanci bez akejkoľvek odbornej zdatnosti, či odborného poradenstva, ani čihi, ani hota, hoci vidia, že vzťahy s uvedenými spoločnosťami sú akési, s odpustením „zadrhnuté“. Nepomáhajú v záujme svojich voličov vedeniu mesta zlepšiť spoluprácu s vyššie spomenutými spoločnosťami na podporu ich služieb v meste, ale ani nijako vehementne sa nechcú dopracovať k naštartovaniu Príspevkovej organizácie Mesta Nováky (ktorá by napr. zamestnávala kvalifikovaného odborníka na riešenie aj problematiky v oblasti tepelnej energetiky). Čo očakáva od svojho rozhodovania istá časť poslancov , okrem svojej akejsi pasivity v ich činnosti netuším a isto so mnou aj mnohí občania. Momentálne sa vo verejnosti živí názor, že niektorí tzv. "pešiaci" s poslaneckými mandátmi nováckeho mestského zastupiteľstva, sú istým spôsobom niekým, o čomsi „uisťovaní“ a aj takýmto spôsobom to dávajú najavo pri hlasovaniach. Niektorí sa snažia vedome, alebo aj nevedome plniť vôľu „ich neznámych predstaviteľov(!)“, osobne profitovať z poslanectva a blízkosti k nim, udržiavať "v hre" seba a aj vplyv "svojej" politickej štruktúry, aby predĺžili na čo najdlhší čas svoju domnelú pasivitu a tým možno agóniu mesta. Nech sa nečudujú, ale to je pohľad zvonku. Čas však neúprosne beží ,zimné vykurovacie obdobie sa blíži a poslanci ? Však to vidíte. Tvária sa, ako keby sa v ničom nedalo, použijem známe nám slovo „kontinuálne“ dohodnúť. Pokračovanie... možno nabudúce... PB.
Hodnotenie: 0   2
14:17:04 01.09.2017 [6110] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Začal by som asi otázkou. Čím horšie ,tým lepšie páni poslanci? Nuž pekne. A tak by som rád upozornil na niektoré momenty, vyplývajúce z vášho konania na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva. V prvom rade ste zaujali nesprávny postoj k veci týkajúcej sa opravy Centrálneho zdroja tepla. Myslím tiež, že ste si nevybrali správneho lídra, aby vás viedol k takémuto ambivalentnému zaujatiu , či stanovisku , vo veci nielen opravy Centrálneho zdroja tepla a prípravy finančných zdrojov na investíciu. Totižto, jedna vec sú peniaze. Druhá, oveľa významnejšia vec je stav a pripravenosť Centrálneho zdroja tepla. Ostatná vec sú nepredvídateľné poruchy na centrálnom zdroji tepla z dôvodu jeho prípadného zlého technického stavu, ktorý môže v prípade poruchy ovplyvniť komfort a životné podmienky mnohých rodín, občanov nášho mesta a zariadení nášho mesta(škôlka,školy, atď.) v nástávajúcom vykurovacom období. Zdá sa, že je vám to šuma fuk. Filozofiu tých, ktorí sú na Centrálnom zdroji nezávislí, ktorí možno už majú deti dospelé a žijú mimo nášho mesta, by som možno so zaťatými zubami pochopil (hoci oni boli zvolení preto, aby oni chápali nás - občanov), ale postoj tých poslancov, ktorí sú závislí na funkčnom zdroji centrálneho rozvodu tepla tak, ako moja rodina a ďaľších xy rodín bývajúcich v bytoch závislých od dodávky tepla a teplej vody z centrálneho zdroja tepla v Novákoch, je pre mňa nepochopiteľný. Milí poslanci ,aby ste však neboli nemilo prekvapení, zo svojho postoja. V prvom rade, prvou relatívne veľkou chybou bolo, že navidomoči ste najskôr začali niektorí riešiť svoje boľačky na úkor rozpočtu mesta, sami viete o kom hovorím. Bolo to v telke. Keď sa vám nepodarilo ich naplno uplatniť, tak sa začalo, ako v materskej škôlke, veľké odúvanie sa . Bez racionality. Bez profesionality, bez konštruktívneho postoja a predvídavosti na prípadné okolnosti, ktoré v dôsledku poruchy na technickom stave Centrálneho zdroja tepla môžu kedykoľvek, v ktoromkoľvek ročnom období nastať. „Júesej“ sú mohutná veľmoc a neubránila sa letnej prírodnej katastrofre a územie s veľkou rozlohou je pod vodou . Vy si asi myslíte, že v mesiacoch október 2017 až do mája 2018 bude mať v Novákoch ovzdušie teplotu +250C? A tak trochu, aby bola zábava, občanom závislým na centrálnom rozvode tepla zahráme na nervy a pohráme sa s radnicou a ostatnými poslancami? A vy nevnímate, že povinnosť voči občanom si tajne schovávate ako falošný tromf do rukáva? Že množstvo problémov, ktoré sa vyskytnú pri schvaľovacom procese len odkladá procesné lehoty a zvyšuje napätie, či pripravenosť Centrálneho zdroja tepla na nastupujúce vykurovacie obdobie bude stopercentná? Neuvedomujete si, že nás , občanov závislých na centrálnom zdroji tepla a teplej vody uvádzate do neistoty, či budeme mať tepelný zdroj a dodávku tela a teplej vody v nastávajúcom vykurovacom období zabezpečný ? A tak sa pýtam, prečo ste dali na marginálu svojich záujmov záujem občanov a ich rodín? Kvôli politikárčeniu? Kvôli vlastným záujmom? Ak sú finančné chyby na radnici riešte ich , ak sa domnievate, že korupcia, riešte ju, ale to ste mohli riešiť aj bez mandátu poslanca ako občan( viď niektorých našich spoluobčanov) a nie na úkor ne -pripravenosti Centrálneho zdroja tepla na dodávku tepla a teplej vody v nastupujúcom zimnom období ! Oprava schodov v Dome kultúry. Vážení poslanci, dovoľujem si vám pripomenúť, že do tohto zariadenia chodia ľudia do práce, vaše deti do knižnice a zaviedli sa predajné trhy s početnejšou návštevou zariadenia, či sem tam sa usporiadajú v zariadení akési akcie. A bývala riaditeľka neziskovky, ktorá mala roky sídlo práve v tejto budove, odmietne použiť prostriedky na opravu schodov do budovy? Tak, toto sa nedá s chladnou hlavou pochopiť. To, že náhoda je blbec, to je fakt. Ak práve na schodišti do zariadenia Domu kultúry vznikne vášmu dieťaťu úraz následkom poškodeného stavu schodišťa, čo myslíte , čo sa stane? Nuž mesto bude za stav schodišťa žalovateľné pri prípadnom úraze. Myslíte, že za úraz bude mesto platiť menej prostriedkov ako za opravu schodov? To ste na veľkom omyle. Okrem iného nemyslíte, že vyplýva mestu zo zákona, že sa musí starať o svoj majetok so starostlivosťou riadneho hospodára? Vôbec ma v tomto prípade nezaujíma poistka a veci podobné, ale ak následkom poškodeného schodiska sa stane dieťaťu občana úraz, mal by si niekto rozmyslieť svoje rozhodnutia, ak bol zvolený k tomu, aby chránil záujmy občana a teda aj jeho detí , či vari nie? A celkom na záver malé poučenie. Bývalý primátor vo svojom Volebnom programe, čítajte viac tu: https://myprievidza.sme.sk/c/7477538/ing-dusan-simka-zijem-pre-nase-mesto.html , píše,že: „Nastávajúce volebné obdobie 2014-2018 bude klásť na primátora a celý poslanecký zbor mestského zastupiteľstva ešte vyššie nároky ako doteraz. Na zvládnutie náročných úloh bude potrebná profesionálna zdatnosť. V dnešnej ekonomicky ťažkej dobe myslím, že nie je priestor na učenie sa takpovediac "za pochodu". Nováky nesmú byť hračka na štýl vedenia "pokus - omyl" . Potiaľ bývalý primátor. Odpoveď na jeho ambivalentné tvrdenie netreba veľmi namáhavo hľadať. Ľahko ju nájdeme v slovách velikána Johanna Wolfganga Goetheho a jej znenie je nasledovné: „I keď svet ide stále dopredu, mladí ľudia musia vždy začínať od začiatku“. Milí poslanci, ak ste na začiatku nevedeli a začínali od začiatku, dajte občanovi najavo, že ste po dvoch aj niečo rokoch gramotní a niečomu ste sa naučili, ba navyše ste ochotní sa ďalej vzdelávať a najmä sa správne rozhodovať. PB
Hodnotenie: 2   1
14:32:16 17.07.2017 [6101] Nevhodný príspevok?
Reakcia prednostu MsÚ Nováky Milana Oršulu:
====================================================

Dobrý deň surikata.

Neviem čo presne touto otázkou myslite. Pretože neviem o akom vysokom zadlžovaní sa tu hovorí. Na poslednom verejnom stretnutí s občanmi sme sa aj tejto problematike venovali. Mesto ma v súčasnosti veľmi dobré hospodárske výsledky. Už horšie to je so stavom verejných budov, ktoré sú z dôvodu dlhoročnej zanedbanej údržby v dezolátnom stave.

Čo sa týka presťahovania Veposu, to je pravda, mesto sa snaží svoj pozemok v centre mesta využiť na iný účel ako je hospodársky dvor a garáže, pravda je aj to, že bolo rokované so spoločnosťou Priemstav. Ale ak máte nejaký iný priestor, radi si Vašu výhodnú ponuku vypočujeme. O zámere polikliniky boli občania informovaní dňa 29.6.2017 na verejnom stretnutí s pánom primátorom v DK. Po neschválení zámeru poslancami MsZ pristúpiť na výstavbu polikliniky v tomto priestore, sú otázky: kde bude Vepos, kto bude stavať a podobne, už len konšpirácia.

Pekný deň.

Milan Oršula
Prednosta MsÚ
Hodnotenie: 0   0
07:20:27 16.07.2017 [6099] Nevhodný príspevok?
Príspevok je schovaný!
Príspevok je dostupný len pre prihláseného používateľa.
08:06:36 11.07.2017 [6098] Nevhodný príspevok?
Príspevok je schovaný!
Príspevok je dostupný len pre prihláseného používateľa.
11:21:05 28.06.2017 [6094] Nevhodný príspevok?
Príspevok je schovaný!
Príspevok je dostupný len pre prihláseného používateľa.
16:57:23 23.05.2017 [6086] Nevhodný príspevok?
Príspevok je schovaný!
Príspevok je dostupný len pre prihláseného používateľa.
22:14:30 01.05.2017 [6078] Nevhodný príspevok?
Príspevok je schovaný!
Príspevok je dostupný len pre prihláseného používateľa.
18:55:08 01.05.2017 [6077] Nevhodný príspevok?
Reakcia prednostu MsÚ Nováky Milana Oršulu:
====================================================

Dobrý deň florida.

Rado sa stalo, ďakujem za Váš prístup, sme k dispozícií na MsÚ.

Pekný deň.

Milan Oršula
Prednosta MsÚ
Hodnotenie: 0   0
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
VIDEO: Mestské zastupiteľstvo zo dňa 19. februára 2018
www.video.novaky.sk
zobraziť podrobnosti »
14.04.2018
VIDEO: Vyjadrenie primátora mesta k aktuálnemu dianiu
VIDEO: Vyjadrenie primátora mesta k aktuálnemu dianiu
zobraziť podrobnosti »
21.03.2018
Počas likvidácie vetracej šachty nastali problémy (+FOTO)
KOŠ. Pri likvidácii bývalej vetracej šachty v Koši došlo v piatok k poškodeniu jedného z potrubí. Technickú poruchu, v súvislosti ktorej sa ľahko zranili traja zamestnanci Hornonitrianskych baní Prievidza (HBP), už odstránili. Informovala hovorkyňa spoločnosti Adriana Siváková.
zobraziť podrobnosti »
12.03.2018
Zemianskymi Kostoľanmi sa od včera šíri neznámy zápach
Včera vo večerných hodinách zaznamenali obyvatelia obce neznámy zápach. „Približne od osemnástej hodiny sme dostávali od občanov informácie o šírení zápachu. Postupne sme ho mali hlásený zo všetkých častí obcí,“ informovala starostka Zemianskych Kostolian Jana Školíková.
zobraziť podrobnosti »
08.03.2018
VIDEO: Koncert k 60. výročiu založenia umeleckého školstva v Novákoch
Ak máte čas a chuť, určite si pozrite záznam z koncertu k príležitosti 60. výročia založenia umeleckého školstva v Novákoch.
zobraziť podrobnosti »
31.01.2018
Mail:
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa.