Stránku si prezeráš sám... FullHouse Slavio VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
893 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
09:35:17 31.10.2019 [6988] Nevhodný príspevok?
Ospravedlňujem sa za svoju mentálnu výbavu, ale akosi som nepochopil obsah príspevku. Kto a v čom je pri rokovaní zastupiteľstva v Bojniciach na tom o kúštik horšie ako v Novákoch ? Žeby poslanci , ktorí nemusia dookola počúvať tie isté frázy, osočovanie a nezriedka zvýšený hlas sťaby neposlušní žiačikovia , pretože majú iný názor ako pán primátor? Že majú vytvorené dôstojné podmienky na svoju prácu a materiály a aj to občerstvenie si môžu položiť na stôl a nie mať to porozkladané na kolenách či nebodaj na zemi. Je to nedôstojné. Alebo v tom že rokujú dlhšie? Nuž Štefan čas 7:14 nech Ťa nemýli, medzi tým mali vyše dvojhodinovú prestávku na obed. Na budúce ak na niečo odkážeš , tak si to aspoň pozri.
Hodnotenie: 4   0
20:07:06 30.10.2019 [6987] Nevhodný príspevok?
Tak tak,chýbajú nám demokrati.Toto je jeden z mála názorov kde je možné s PBošiakom súhlasiť.Lebo veď aký iný logický záver si môže človek urobiť ,keď sú tu zmazávané príspevky diskutérov podľa kohosi ľubovôle. A ako sa zdá,tak nášmu demokratovi Pbošiakovi to nevadí,lebo práve naopak mu to zrejme ohromne vyhovuje.
Hodnotenie: 0   1
10:46:00 30.10.2019 [6986] Nevhodný príspevok?
Priatelia, tak ako píšem, niektorí to zvrátia vždy naopak. Ako deti na pieskovisku pri hre s pieskom. Len aby zahmlievali akútne problémy, ktoré v našom meste je potrebné riešiť, ale pre všetkých tu žijúcich ľudí. Prispievateľ Dezider naozaj relevantným spôsobom poukázal na konanie nášho pána primátora, ktorého konanie v súčasnom období je bez významného vplyvu na rozvoj mesta, ale rok „ošetruje“ svoje ego, „aby ľudia videli“.
No, a nadšenec zo suity pána primátora, na podporu ochrany jeho ega, poukazuje v príspevku celkom tak, ako to prebieha v tom imaginárnom našom pieskovisku . Poukazuje na iné, tam sa hrajúce deti, ktoré z nich je na tom lepšie, či to dieťa, ktoré sa pocikalo, alebo to ,ktoré sa pokakalo. Nuž, aby vedel, prezradím mu to. Najlepšie je na tom ten, kto sa už vie pýtať a nepoukazuje na nikoho, lebo nemá dôvod na nikoho poukazovať a buduje si svoje dielo.
Keď to prenesiem do života dospelých, obyvateľ s kritickým myslením, má záujem o život v tomto meste bez toho, aby poukazoval na život a nedostatočné správanie ľudí, poslancov, aparát v iných mestách, v inom cudzom svete, so škodoradosťou, že nič na tom nie je, veď aj v iných mestách, obciach , ba napr. v Afrike, je to horšie. Obyvateľ s kritickým myslením má však záujem na slušnom živote v našom meste!!! A o tom to je.
Z toho dôvodu sa dá s istotou konštatovať, že pripomienka lavidu na slová prispievateľa Dezidera je zlomyseľná, lebo však ľudia naozaj bez akejkoľvek spornosti, či diskutability vidia , ako to je v našom meste. Slová Dezidera sú naozaj primerané stavu v našom meste, ak nahliadnete na záznamy z rokovaním poslancov Mestského zastupiteľstva v Novákoch, ktoré vedie primátor nášho mesta. To predsa na rozdiel od uvažovania tých detí na pieskovisku, dospelý človek, obyvateľ nášho mesta vie vari racionálne posúdiť.
Vážime si kritické myslenie prispievateľa Dezidera. Nenechajte sa odradiť, veď ide o Nováky a my v nich riešime úplne iné starosti a problémy ako mesto Bojnice. Mimochodom odporúčam si všimnúť ,v akých podmienkach rokujú bojnickí poslanci MsZ PB
Hodnotenie: 2   0
19:39:28 29.10.2019 [6985] Nevhodný príspevok?
Názor Dezidera je diskutabilný.Myslím tým,že ako argument je diskutabilný,lebo aha toť kúštek za humnami v Bojniciach sú potom na tom ešte horšie. https://www.youtube.com/watch?v=8pJAZalSQMQ
Hodnotenie: 0   0
23:19:50 28.10.2019 [6984] Nevhodný príspevok?
Priatelia, hneď v úvode sa dotknem pracovnej filozofie staronového pána primátora vo veci úloh a najmä požiadaviek miest a obcí pre ne vyplývajúcich z „Akčného plánu transformácie hornej Nitry“. Úprimne povedané, nie som celkom presvedčený, že staronový pán primátor a osoby z jeho suity naozaj rozumejú obsahu a významu ( okrem urážok a osočovaní ,ktoré sú nezbytným sprievodným znakom ich príspevkov) Akčného plánu transformácie hornej Nitry.
Doposiaľ sme totižto, len veľmi málo počuli od primátora nášho mesta o jeho poznatkoch a prípadnom postavení nášho mesta, najmä o jeho predstavách, čo bude predmetom jeho požiadaviek na prospech obyvateľov nášho mesta a aké odborné stanovisko z úloh vyplývajúcich z Akčného plánu... predstaviteľom štátu predloží. Hoci k poskytnutiu informácií slúžia verejné stretnutia s občanmi, najmä ak existuje predstava, že mesto a jeho konšelov očakávajú ťažké negociácie (rokovania) týchto ľudí, zástupcov obyvateľov nášho mesta to zatiaľ akosi nedesí, nemám vedomosť, že prečo nie i napriek tomu sa bojím a otvoriť myšlienku, že po troch rokoch končí volebné obdobie a po mne ako sa vraví potopa ... , verím, že rozumiete o čom píšem.
Priatelia prečo??? Nuž, vari azda máme právo, ako jeho voliči sa domnievať, že sa nám - obyvateľom nášho mesta, naplnia, možno áno, možno nie, isté kompenzácie za obmedzenia obyvateľov nášho mesta, strádajúcich veľmi dlhé obdobie, až desaťročia, v dôsledku výstavby mnohých významných závodov a v nich sústredenej priemyselnej výroby na území mesta, najmä však v dôsledku aktívnej ťažby uhlia a ochrany ťažobných uhoľných polí tzv. banskou uzáverou, ktoré obmedzovali a najmä znevýhodňovali pred niektorými obcami a mestami priemyslom obídených vo výstavbe infraštruktúry, občianskej vybavenosti , hoci samozrejme nesmie nám z pohľadu uniknúť ani spravodlivá skutočnosť, že obyvatelia nášho mesta nemali problém so zamestnanosťou.
Tak, ako sa konštatovalo na stretnutí primátorov a starostov miest a obcí hornej Nitry (myslím, že 17.10.2019), cit., že „v médiách stále počúvame informácie, ako má samospráva dostatok peňazí, že má vysoké podielové dane a pod., či ako sa ďalej na stretnutí konštatovalo, že podielové dane sa napĺňajú, ale na druhej stane bolo schválených neskutočne veľa noviel zákonov, ktorými boli mestám a obciam uložené povinnosti a vraj kvôli tomu bude len veľmi ťažko napĺňať potreby obyvateľov miest a obcí zasiahnutých vplyvmi vyplývajúcimi z ťažby uhlia kompenzáciou.
Z úst staronového pána primátora (pokiaľ si nevšímam nevhodné a hlúpe výroky jeho suity) sa dá označiť, že o úlohách vyplývajúcich z Akčného plánu transformácie hornej Nitry varí z vody, inak povedané, že vedenie nášho mesta je argumentačne či metodicky nepripravené a tak jeho vari jedinou frázou je veta „o výstavbe rýchlostnej komunikácie Prievidza-Trenčín „, ktorej výstavba dotiahne vraj investorov a tí by mali zamestnávať baníkov, ktorí v dôsledku útlmu banskej činnosti prídu o prácu (????).
Naozaj nič proti tomu, ale som presvedčený, že vedenie nášho mesta nemá v súčasnosti vypracovaný ako sa ľudovo povie „fahrplan“, ktorý by v číslach napr. poznal počet zamestnancov HBP a.s. z radov obyvateľov nášho mesta a tak, nemá pravdepodobne ani istotu, či počet zamestnancov HBP,a.s. žijúcich v našom meste, bude tak relevantný a „ vládou SR akceptovaný“, v prepočítanom čo do počtu zamestnaných tam nováčanov, aby bol významný pre isté programové regule vyplývajúce z Akčného plánu. ... vypracovaného vládou SR. .
Uvádzam to preto, že sa domnievam, že je dôležité predložiť k negociačným sedeniam o našom meste také argumentačné podklady, ktoré nebude vládna komisia považovať za malicherné a nároky obyvateľov nášho mesta neodsunie na marginálu záujmu štátu. V súčasnom období, za danej bytovej situácie, v dôsledku takmer nulovej bytovej výstavbe, resp. záujmu o rozvoj bytovej výstavby zo strany vedenia mesta, som viac a viac presvedčený, že mestu Nováky bez ohľadu na vybudovanú rýchlostnú komunikáciu, po ktorej rozhodne viac túži Prievidza , najvýznamnejšie mesto okresu Prievidza za daného záujmu, sa dostane Novákom len veľmi málo, lebo na „území mesta Nováky je „ rovnako veľmi málo stavebného priestoru vhodného pre záujem investorov tu realizovať investičné zámery.
Domnievam sa, že v našom meste je dôležité zamerať sa na získanie finančných prostriedkov na dobudovanie infraštruktúry, odstránenie následkov na devastovanom životnom prostredí a obnoviť a dobudovať občiansku vybavenosť,t.j. slušnú obchodnú sieť, Mestské kino, povýšiť úroveň školstva , školských zariadení ,znovu zaradiť do programu rozvoja mesta výstavbu Mestskej Polikliniky, jednoznačne výstavbu seniorského centra, v ktorom by starší obyvatelia- seniori mohli dožiť v našom meste, výraznejšie sa zaoberať výstavbou nájomných bytov, IBV -ou a s tým spojená výstavba a rekonštrukciu, ciest, chodníkov, kanalizácie potoka Lehôtka, Mestského parku, atď zariadení podľa Generelu Územného plánu, teda toho všetkého, čo z titulu banského uzáveru a ťažobnej činností banských závodov sa do istej doby nemohlo z uvedeného dôvodu realizovať.a nedá sa rovnako nepredpokladať, že odstraňovanie následkov zanedbania starostlivosti mestských orgánov o životné prostredie v dôsledku uvedených obmedzení si vyžiada na ich odstránenie veľké úsilie a zrejme i problémy.
Preto sa prikláňam k slovám a výzve prispievateľa na túto stránku ,ktorý píše pod anonymom Dezider takto, cit.: „Niekoľkohodinové zastupiteľstvá sú nepozerateľné, pán primátor rieší len seba a nie mesto a nováčanov, Akýkoľvek podnet berie osobne....ale je verejná osoba, pre nás všetkých, tu musí ísť ego absolútne bokom. Slová : klameš, klamár, on klame sú už nepočúvateľné. Chceme vidieť, že na zastupiteľstve sa PRACUJE: čo sa robí, čo sa bude robiť, kto to bude robiť a za koľko a pre koho sa niečo robí. Má sa riešiť zamestnanosť, seniori, budúca stratégia mesta.“ Potiaľ citát.
Podľa mojej mienky k práci na tomto projekte už mal byť odsúhlasený okruh odborníkov z radov obyvateľov a mesto už malo mať mesto pripravený projekt, či štúdiu, alebo čosi podobné s obsahom reagujúcim na pripravovaný Akčný plán. ... . Ale na to si treba sadnúť doma a nie vyvážať sa v aute a robiť si píár v mainstraimových médiách po celom Slovensku a riešiť veci, väčšinou zatiaľ len k posmechu Slovenska a väčšiny našich obyvateľov. PB
Hodnotenie: 0   0
07:06:33 27.10.2019 [6983] Nevhodný príspevok?
Na internete nedávno kolovalo zábavné video zo zastupiteľstva v obci Fekišovce. Asi je otázkou času, kedy bude kolovať video z nováckeho zastupiteľstva. Zábavné bude pre každého, len nie pre nováčanov. Predpokladám, že úradujúci primátor stratil a stráca postupne svojich sympatizantov a voličov. Niekoľkohodinové zastupiteľstvá sú nepozerateľné, pán primátor rieší len seba a nie mesto a nováčanov, Akýkoľvek podnet berie osobne....ale je verejná osoba, pre nás všetkých, tu musí ísť ego absolútne bokom. Slová : klameš, klamár, on klame sú už nepočúvateľné. Chceme vidieť, že na zastupiteľstve sa PRACUJE: čo sa robí, čo sa bude robiť, kto to bude robiť a za koľko a pre koho sa niečo robí. Má sa riešiť zamestnanosť, seniori, budúca stratégia mesta. Kozmetické úravy, ktoré posledne pán primátor zverejnil považujem za samozrejmu kozmeticku okrajovú záležitosť. Také smutné konštatovanie pre nováčanov, že ešte tri roky by to malo fungovať takýmto spôsobom. Dúfam, že pán primátor začne pracovať racionálne a prakticky.
Hodnotenie: 3   0
17:58:13 25.10.2019 [6982] Nevhodný príspevok?
Priatelia, rozhodol som sa zverejniť, že istý, aktívny člen suity pána primátora sa obrátil na mňa, avšak nie cez telefón, ako píše Ľubomír, ale cez nevyžiadaný e-meil. Pravdou je, že takéto osobné otravovanie od nich som už zažil viac krát a podstatne, podstatne agresívnejšie ,ale fakt je, že tento ich spôsob otravovania nikomu na pokoji nepridáva. Naozaj sa bavia ako decká, presne tak, ako som už napísal, na svojom piesočku so svojou hračkou – formičkami a presýpanie piesku si filmujú, vari pre rodinný album.
Hoci čiastočne obsah e-meilu naznačuje, že je písaný v akomsi zmierlivom duchu i napriek jeho al -obalu, nedá sa nepovažovať jeho obsah, za falošný, nič nehovoriaci, neúprimný a zavádzajúci. Tento nekompetentný človek ma nijako neprekvapil. Jeho neskutočná drzosť spočíva najmä v tom, že po napísaní mnohých osočujúcich , fabulujúcich a diskreditujúcich jeho bezbrehých príspevkov vo vzťahu nielen k mojej osobe, je i v tomto prípade napriek zdaniu istej zmierlivosti, jeho snaha naozaj falošná a najmä nepochopiteľná.
Ak sa tento človek rozhodol písať o etike, morálke, či o demokracii a nedbať na absenciu osobnej etiky, morálky, je odvolávka na demokraciu zo strany odosielateľa e-meilu nezmysluplná, pre mňa neakceptovateľná.
Tak mu len pripomínam slovmi, ktoré povedal pri istej príležitosti Winston Churchill: „ najlepším argumentom proti demokracii je päťminútová konverzácia s priemerným voličom“.. Ako to je u nás, čítame v poslednom období v mainstreimových médiach, volič nie je rovnako považovaný za nič, ak to nedefinujem tak, ako to bolo v tlači pertraktované, že podľa oligarchov je volič ešte čosi, za horšie považovaný. Aj v našom meste sa mnohé zmenilo, hoci.... a bolo to na voličoch. Žiaľ..., teraz už nič nie je z volieb a sľubov pravda.
Otázka znie, že prečo ? Takže, ak nemáme v našom meste lepšiu formu vlády, nehľadajme inú. Hľadajme len spoľahlivejších a zodpovednejších lídrov a to preto, ale nechajme to na významnejších ľudí, pretože, excelentne túto tému vystihol v krátkom období po vzniku Československa T.G.Masaryk, ktorý povedal: „Demokraciu by sme mali, len demokrati nám chýbajú“. To platí aj o vás milý pane. Vy každopádne aj so svojou skupinou nie ste demokrati , pretože pán e- meilsta, niekomu chutí káva, inému čaj. Ale pre slušný život v našom meste musí tiež platiť, že každý kto vyhrá voľby, musí myslieť aj na tých, ktorí voľby nevyhrali, teda aj na tých ľudí, ktorým chutí čaj, ak vám chutí káva.
A na záver, ako hovorí Milan Pitkin : „a v tom to je „ !!! PB
Hodnotenie: 1   0
08:54:03 22.10.2019 [6978] Nevhodný príspevok?
Priatelia naozaj si niekedy náš život, teda ľudí žijúcich v našom meste odvodzujem od výroku slávneho Švejka, z rovnomenného románu známeho českého spisovateľa Jaroslava Haška , keď hlavný hrdina Švejk pri istej životnej situácii vyslovil svoj názor v období rokov monarchie na život človeka, že cit.: „ Život lidskej je tak složitej, že život člověka je proti němu úplnej hadr.“ Prečo o tom píšem ? Vedie ma k tomu miera lavidovej perfídnosti , ktorú výstižne ilustruje fakt, že bez vecnej logiky pripomína obdobie môjho pôsobenia vo funkcii predsedu Mestského národného výboru a porovnáva s politikou môjho, v nej pôsobenia pred tridsiatimi rokmi, hoci ona sa viedla v úplne inej politickej rovine, veď to každý nakoniec vie. A to vraj len na obhajobu politiky, vedenej dnes prvým mužom na nováckej radnici. Lavida, nehanbím a nebojím sa vám povedať, že nesiem politickú spoluzodovednosť za všetko dobré, ale aj všetko zlé, čo sa v Novákoch udialo počas obdobia, keď som bol predsedom Mestského národného výboru. Rovnako som sa zodpovedne vyporiadal aj s mojou činnosťou po roku 1989, žijem skromne ,takmer ako každý dôchodca.
Nič by na tom nebolo, ale lavidova perfídnosť odhalila i to, že lavida nekontrolovane však zadefinoval čosi, čomu sa v duchu smejkám (a to nie po prvý krát), pretože priatelia, ten kto vie čítať medzi riadkami nájde v lavidových riadkoch poukaz na to, že naozaj takýchto „inteligenčných lapsusov“ lavida píše nápadne v podobnom štýle už veľmi veľa a koniec koncov, ako ho opoznal aj Ľubo Dzurák, ba čo opoznal, odhalil to, o čom ja i okrem mňa mnohí ďalší obyvatelia ( z mnohých osočujúcich príspevkov v diskusii k rôznym článkom v celoštátnych periodikách, či rôznych e- meilov s textami znevažujúcimi množstvo našich obyvateľov a pod.) nepochybujeme, slovami, že :“ Neuveríte mi, ale presne takéto slová ja počúvam od jedného z dvojičiek.“
Teda priatelia, nič iné sa k tomu nedá konštatovať, leda len to, že tento kvázi „politický diskutér“, ktorí dnes už možno nahrádza „originál lavidu“ (???) reaguje tak, ako malé detičky v hre na pieskovisku. Majú svoje formičky a presýpaním piesku a naberaním znova a znova piesok do formičiek si vytvárajú detskou hrou svoj svet, ktorý im prináša radosť a v našom prípade ešte väčšiu, ak niektorému decku na pieskovisku hrajúcom sa zopár zrniečok ujde do očka len preto, aby mu znepríjemnil život.
Lenže priatelia, my sme dospelí ľudia, ktorí chcú a koniec koncov majú právo v tomto meste žiť v podmienkach rozhodne lepších, ako nám ich vytvára súčasný radničný pán, honosiac sa viac ako dvadsaťštyriročnou praxou a preto právom očakávame, že by tu mala žiť ďalšia generácia, ktorá sa postará o nás, pretože ak chceme, aby tu zostala žiť, a aby sa postarala o nás, musí mať k tomu podmienky. Podmienky podstatne lepšie ako sme mali my v čase, keď sme tu žili v rodinách a starali sa o našich rodičov. A tak, aby ste lavida pochopili, kašlem vám na lanovku z elektrárenského komína, kašlem na vozíčky z kopčekov!!!!.
Chýba tu, v našom meste, okrem dobrých medziľudských vzťahov, ktoré nemáte vôľu upraviť, aj vôľa konečne začať pracovať, aby sa napr. okrem iného, starí Nováčania nepozerali z okien zariadení o starých ľudí, na okolie zo zariadení v iných obciach a mestách k pobytu starých ľudí počas tridsiatich rokov vybudovaných v týchto obciach, ale v Novákoch nie. PB
Hodnotenie: 1   0
12:22:44 21.10.2019 [6976] Nevhodný príspevok?
Priatelia, len pripomínam, že ja nemám záujem na tom, aby medzi mnou a lavidom vznikla akási situácia, odpútavajúca od môjho upozorňovania na nedostatky v práci vedenia mesta, či zahmlievajúca prestrelka. Preto dávam najavo lavidovi, ktorý nás oblažuje svojimi „jednoduchými riešeniami(?)“,že nikto, ani ja mu nezazlievame, že je častý účastník diskusie na stránke www.novaky.com, hoci nie tak názormi ku riadeniu a dodržiavaniu kompetencií primátorom - Ing. Dušanom Šimkom, ale najmä statusmi voči jeho kritikom, teda i voči mne. Práve lavida, čoby „nasadený „ichpozitív“ je doposiaľ ten, ktorý ako ich „slušnočlovek“ od samého začiatku tvrdo a nekompromisne sa v svojich statusoch vyjadruje voči mojej osobe. Mnohí už poznajú jeho štýl, mentálnu výbavu, poznáme jeho – ich, bez zveličenia, akože konšpiračné hrátky a ich hlášky. Sú však bezvýznamné ako vždy, ide v nich len o inteligentské zabŕdanie, osočovanie a bez vecného opodstatnenia a nezmyselného sa predvádzania používaním latinovýrazov. Čo je však najzvláštnejšie na ňom, že keď sa ho začnete pýtať na sporné otázky takýchto „riešení“, prestane si problematiku akoby urazene všímať a obíde ju, nevyjadrí sa. A tak dokolečka,dokola.
Naozaj. Však uznajte, veď chváliť primátora za to, že dá opraviť cesty, alebo budovy z peňazí štátu alebo našich peňazí,teda z mestského rozpočtu, je ako tlieskať bankomatu, keď Vám vydá Vaše peniaze …. Veď to je úloha splniteľná aj pre žiačika Materskej školy. Veď, ako sa hovorí, za peniaze aj v Prahe dom.
Iné však je to vo vzťahu ku takým kompetenciám, kde sa od primátora mesta žiada slušnosť, úcta a pokora, najmä však vtedy, ak sa má Ing. Dušan Šimka, ktorý ním je a má sa ako výkonný orgán nášho mesta prejaviť navonok, v záujme obyvateľov mesta. Prečo? Pretože za mnohé jeho výroky vo vystúpeniach pred mainstreamovými médiami, sa už naozaj mnohokrát hanbíme. Lavida, nech už to skončí akokoľvek, máme za to, že tak, ako bola zverejnená informácia o telocvični našej Základnej školy v spojení s vyhláseniami staronového primátora vo vysielaniach televízií s celoštátnym rozsahom bola neprofesionálna, jednoducho nekompetentná trapošina. No a pani riaditeľka ZŠ svoj diel zodpovednosti tiež nezvládla, hoci na jej obhajobu vari možno povedať, že vstúpila do situácie, ako sa vraví, že ako „pilát do kréda“.
Teda informácia sa mala podať až po jej došetrení a prijatých opatreniach, teda po vyjadrení všetkých zainteresovaných strán. Nuž, ale to by nesmela existovať možnosť na osobnú reklamu, ktorá sa volá „píár“ (PR). Náš súčasný pán primátor má s ňou skúsenosti, v konečnom dôsledku nielen dobré, ale aj zahanbujúce. Veď vieme o tom svoje.
Takže lavida, je to o tom, že primátor mesta je ten človek, ktorý vie,alebo by mal vedieť,kedy a ako, s dostatočnou politickou obratnosťou bez toho, aby v televíznych vystúpeniach pár občanov na“ povýšenie svojho píár“ zneužil na „poníženie iných občanov“ najmä tých nezainteresovaných občanov tohto mesta, bez akejkoľvek vnútornej spoločensko - občianskej debaty!!!!!!
Samozrejme, a to sa nedá poprieť, mal by mať tiež toľko slušnosti v sebe, aby nevytvoril pre niekoľko rodín tu žijúcich, možno doživotne zničený susedský vzťah, či vzťahy tvoriace občianske spolunažívanie, vytvorením vzájomnej morozity, či vzájomnou nevraživosťou medzi aktérmi ním menovaných do konca ich života v tomto malom meste a evokoval v nich nesporne vzájomnú doživotnú animozitu. Jednoducho, to nie je úloha primátora!!!
Aj preto si myslíme, že úloha primátora spočíva najmä v tom, že by mal predovšetkým upokojovať situáciu v prípade narušenia vzťahov medzi obyvateľmi , či časťou obyvateľstva v meste a najmä problémy vyskytnuvšie sa v meste s ohľadom na skutočnosť, že sa jedná o školstvo, výchovu detí o vzťahu rodičov, učiteľov a detí , že by mal postupovať s vyššou, či intenzívnejšou citlivosťou v riešení školských problémov!!!!!! Tak v prípade nášho mesta sme si so školstvom svoje zažili, dokonca aj zábavu so Skrúcaným nám ukázali. Účet za jeho vystúpenie je na webe.
Takýmto spôsobom je viac ako isté, že sa tu vo výchove zavádza istá dvojkoľajnosť, keďže určite v niektorých rodinách sa rodičia so svojimi školopovinnými deťmi rozprávajú, bavia iným spôsobom o súčasnej situácii v nováckej základnej škole a prístupe k učiteľom ,ktorí ich vyučujú, ako vidia vo vystúpeniach pána primátora v Jehotelevízii a určite každý rodič má k situácii v mestskej škole svoj názor. Jednoznačne to však vyrušuje učiteľov, rodičova aj deti. A tak lavida, každá minca má dve strany.
Na záver. Fenomén GENIUS LOCI je tiež o tom, že všetci, ktorí žijeme v tomto meste, máme ľudskú povinnosť chrániť, nazvime to rodostrom s menom genius loci, na ktorom sa rodili a rodia mimoriadne myšlienky, silné príbehy, historické činy našich obyvateľov, bezosporu s nárokom na ich zachovanie. Ako to však dosiahnuť, keď vzťahy medzi ľuďmi nechránime. A tak na slušné pomery aj zásluhou lavidu v Novákoch je zatiaľ ako čakanie na GodotaPB

Hodnotenie: 4   1
21:53:32 18.10.2019 [6974] Nevhodný príspevok?
Príspevok je schovaný!
Príspevok je dostupný len pre prihláseného používateľa.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
V Prievidzi spustili prvý automat na rúška
Okrem rúšok automat ponúka dezinfekčný gél či sladkosti. Dobrovoľníci budú rúška priebežne dopĺňať.
zobraziť podrobnosti »
31.03.2020
AKTUÁLNE: Dobrovoľní hasiči začali v Partizánskom s dezinfekciou verejných priestorov!
V týchto dňoch majú dobrovoľní hasiči z Partizánskeho plné ruky práce. Okrem toho, že pomáhajú seniorom s nákupmi, v spolupráci s mestom sa v pondelok 30. marca pustili do ďalšej aktivity. Boj proti koronavírusu zobrali doslova od podlahy – čistením verejných priestranstiev.
zobraziť podrobnosti »
30.03.2020
Usmernenie k nakladaniu s odpadmi: Kam vyhadzovať rúška a respirátory?
V zmysle stanoviska ÚVZ SR sa použité ochranné prostriedky, ktoré vznikajú občanom v domácnosti alebo zamestnancom v bežných prevádzkach – rúška, respirátory, rukavice, vreckovky likvidujú ako bežný odpad. Špeciálny postup sa tu teda neuplatňuje. Tento odpad sa ukladá len do zmesového odpadu.
zobraziť podrobnosti »
30.03.2020
Nových pracovníkov chce prievidzská radnica zamestnať v rámci spoločného projektu s mestami Handlová a Bojnice.
Cieľom tohto projektu je posilnenie koordinačných a implementačných kapacít v týchto troch mestách. Hlavným partnerom je mesto Prievidza, ďalšími dvoma partnermi sú mestá Bojnice a Handlová. Výška finančného príspevku, ktorý budeme žiadať, bude pravdepodobne až 500.000 eur
zobraziť podrobnosti »
28.03.2020
Web pre rodičov: ucimenadialku.sk
V spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR vznikla táto webová stránka ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách a prerušenej prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu. Cieľom webovej stránky je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu a zriaďovateľom škôl, ale i žiakom, študentom a rodičom zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení, ako aj pomôcť všetkým aktérom počas prerušenia vyučovania či prezenčnej výučby nachádzať riešenia vzniknutej situácie.
zobraziť podrobnosti »
25.03.2020
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.