Online 4 ľudia. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
835 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
22:37:40 28.04.2019 [6807] Nevhodný príspevok?
Hodnotenie: 2   0
12:40:46 27.04.2019 [6804] Nevhodný príspevok?
A tak priatelia, ako som už nie tak dávno naznačil, odpovede staronového pána primátora na moje žiadosti podľa INFOZÁKONA ( v prílohe) vyvolávajú úsmev. Nedá sa totižto uveriť to, čo na moju žiadosť zo dňa 07.03.2019 uviedol vo svojej odpovedi zo dňa 19.3.2019 staronový pán primátor, že myslí vážne. Jeho informácie sú úsmevné najmä z dôvodu, že: Dušan Šimka bol primátor nášho mesta v čase, keď sa totálne zdevastovalo ŠPORTOVÉ ZARIADENIE-FUTBALOVÉ IHRISKO S ATLETICKOU DRÁHOU NA ULICI SAMA CHALUPKU (!!!). Áno i takto sa v našom meste ŠAFÁRILO“.Veď predsa Dušana Šimku výroky sú archivované na DVD-čku, zo živého vysielania Jehotelevízie, v ktorom televíznym divákom vysvetľoval, ako na znak ÚSTNEJ DOHODY “ o „prácach „ na už citovanom futbalovom ihrisku SI ŤAPLI (!!!) s Ing. P. ...., vtedajším generálnym riaditeľom NCHZ, a.s., no a koniec koncov ani ľudia, ktorí na jeho výzvy a hlásenia v Mestskom rozhlase o živom vysielaní ho odpozerali, nestratili pamäť. A tak je absolútne scestná informácia, ktorá mi bola poskytnutá staronovým pánom primátorom na základe mojej žiadosti, k dnes už neexistujúcemu, bývalému, po totálnej devastácii ŠPORTOVÉHO ZARIADENIA – FUTBALOVÉHO IHRISKA ATLETICKOU DRÁHOU, NA ULICI SAMA CHALUPKU, pretože ako ma informuje staronový pán primátor v podstate nič NEVIE ???!!!. Rozumiem tomu, veď po skúsenostiach z minulých období, nič nové pod slnkom. Nič prekvapujúce(!!!). Rovnako, ako vždy i v tomto prípade Dušan ŠIMKA, staronový pán primátor, nepripúšťa svoj podiel pochybenia, neviní nielen seba (zdá sa , že asi znova netušil), ale prekvapujúco nepripisuje zodpovednosť za TOTÁLNU DEVASTÁCIU ŠPORTOVÉHO ZARIADENIA- FUTBALOVÉHO IHRISKA S ATLETICKOU DRÁHOU, NA ULICI SAMA CHALUPKU NIKOMU(!!!),nevyhovára sa na nikoho, ako sa napr. vyhováral v prípade zaústenia splaškov zo svojho rodinného domu, ktorých je producentom do mestskej kanalizácie na odvedenie dažďových vôd a v konečnej fáze zaústenej do vôd rieky Nitry (!!!). Faktom však zostáva, že v tom čase bol pri moci. Teda za neho, keď bol PRIMÁTOR MESTA NOVÁKY. Ba dokonca, bol v istom čase prezidentom Mestského futbalového klubu (keď sa hrala II.liga, ale aj keď futbal v Novákoch sa potopil ako Titanic, ba ešte hlbšie ,niekoľko metrov pod dno) a to je už čo povedať(!!!). Veď, kto by už o futbale a športových zariadeniach v našom meste, či starostlivosti o ne, mal mať viac poznatkov (???) o takomto verejnom priestore, ktoré ľudia športovci, žiaci, či študenti na zvyšovanie telesnej zdatnosti využívali. Dokonca tam mal miesto i krúžok kynológie . A tak nedá sa naozaj (dá sa?) rozumieť vysvetleniu pána primátora v jeho odpovedi na moju žiadosť vo vyššie uvedenej veci. Tak, platia, alebo neplatia ÚSTNE (!!!) DOHODY ???. Priatelia, pozrime sa na konanie staronového pána primátora, resp. na tento problém, z pohľadu záujmu mesta. Aby ste rozumeli, kladiem otázku len preto, že bez odbornej, pravdivej informácie, staronového pána primátora, bez jeho priznania, že k devastácii Futbalového ihriska s atletickou dráhou, ktoré bolo vybudované na Ul.Sama Chalupku a samozrejme malo určitú finančnú hodnotu, v korunách rádovo niekoľko desiatok a stovák tisíc SK došlo k pochybeniu, v najbližšom období bez možnej nápravy, keďže devastačné práce sa vykonali len na základe ÚSTNEJ DOHODY (!!!). Ako dôsledok nedokonalej DOHODY a vplyvom nekompetentnosti nejakej osoby ( ktorú rovnako záhadne pán primátor nedefinuje) ZMIZLO FUTBALOVÉ IHRISKO Z POVRCHU ZEMSKÉHO(!!!). A tak by som považoval za kompetentnú informáciu, hodnú primátora a človeka, ktorého voliči opakovane po siedmy krát poverili riadením mesta a nie taký paškvil, ktorý mi bol doručený. Inými slovami, očakával som od staronového pána primátora INFORMÁCIU, v ktorej by svoje konanie vo veci DOHODY normálne, ľudsky vysvetlil. Stačilo by, len veci pomenovať, tým pravým menom a nie zatĺkať. Nikto sa predsa s koňom nezrazil. Veď napokon, je to otázka v záujme mesta !!! Veď napokon aj my sme ľudia a vieme pochopiť isté súvislosti. V opačnom prípade je to samozrejme len punc toho, ako sa v minulosti v našom meste nekompetentne rozhodovalo a ako sa s hodnotami rádovo niekoľkostotisícovými „ŠAFÁRILO“(!!!!!!!!). Navyše bez prijatia osobných konzekvencií, v prípade vzniknutej škody. Ľudia i ťažké mechanizmy odišli z totálne devastovanej futbalovej plochy. Zostalo len, akoby „čakanie na Godota“. Poskytnutá informácia od predstaviteľa nášho mesta nás rovnako prekvapuje , ako autor v dráme Čakanie na Godota - totižto nejasnou výpoveďou (!!!!!!),pretože nikto nevie,kto je Godot. Takýto postoj mu však podľa názoru ľudí, s ktorými som sa na vyššie rozoberanú tému bavil, na dôveryhodnosti nepridáva (!!!). Priatelia, ako vidieť, vážne sa treba zamyslieť nad tým, čo na nás pán primátor do budúcna chystá, resp. čo môžme očakávať. Preto sa domnievam, že by malo u každého obyvateľa, ktorý má záujem o dianie v meste, nastúpiť kritické myslenie, ako povinná výbava každého z nás, pretože kritické myslenie vo všeobecnosti znamená schopnosť nepodliehať prvému dojmu, ktorý je všeobecne mienený (tak, ako sme niektorí podľahli vo voľbách). Ide teda o vytvorenie si vlastného názoru na základe získaných vedomostí, skúseností, nielen svojich poznatkov, ale aj iných ľudí. A tak v závere si dovolím ukončiť otázkou: „Akým mestom je naše mesto, v ktorom ľudia v ňom žijúci, robia prácu za daňovými poplatníkmi platených a dobre platených ľudí? PB
A tu je sľúbená odpoveď staronového pána primátora. Z technických dôvodov som to od slova do slova prepísal:
„Na základe Vašej žiadosti o sprístupnenie informácií v zmysle zákona 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme nasledovné skutočnosti:
Športové zriadenie – bývalé ihrisko na U. Chalúpkovej nie je a nebolo evidované v karte majetku mesta. V súčasnosti nebola zistená existencia evidencie prác, zmlúv resp. zodpovednosti funkcionárov či fyzických a právnických osôb a pod. v súvislosti s rekonštrukciou resp. „devastáciou“ tohto zariadenia okolo roku 2000.Prípadné informácie ohľadne evidencie vlastníckych práv je možné dohľadať prostredníctvom Okresného úradu v Prievidzi – katastrálneho odboru. V prípade zistení o existencii písomných zmlúv Vám odporúčame uvedené dožiadať v okresnom archíve, nakoľko nepredpokladáme ich existenciu v spisoch mestského úradu. S pozdravom Červená úradná pečiatka s názvom MESTO NOVÁKY , erbom mesta Nováky a podpis Ing. Dušan Šimka primátor mesta.“

Moja poznámka: I napriek tomu, že som výslovne požiadal vo svojej žiadosti, citujem:“ Žiadam v odpovedi uvádzať moje jednotlivé požiadavky a následne Vaše odpovede k tým jednotlivým požiadavkám , nie uvádzať odvolávky na to, kde si materiály vyhľadám“, odpísal mi, ako ste milí priatelia čítali vyššie.
Hodnotenie: 0   1
17:35:28 26.04.2019 [6803] Nevhodný príspevok?
Odpoveď prednostu MsÚ Nováky Ing. Jána Martinu:
------------------------------------------------------------
Od prednosta@novaky.sk
Komu webmaster@novaky.com
Dátum Dnes 14:21

Príjemný deň,
odpoveď bola publikovaná na www.novaky.sk

S pozdravom

Ing. Ján Martina
prednosta
Mestský úrad
Nám. SNP 349/10
972 71 Nováky

Tel: 0948 555 981

E-mail prednosta@novaky.sk
------------------------------------------------------------

Poznámka:

Mestu Nováky bolo doručené z Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, v zastúpení Slovenskej agentúry životného prostredia, odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.: OPKZP-PO1-SC111-2017-23/243 dňa 20. 02. 2019.

26.04.2019

Uvedenú správu nájdete na https://www.novaky.sk/spravodajstvo/980/predchadzanie-vzniku-odpadu-kompostovanim/
Hodnotenie: 1   0
22:50:01 24.04.2019 [6802] Nevhodný príspevok?
Obyčajné gestá urazenosti, ktoré nemajú nič spoločné s demokratickým riešením . A tak sú trápne, obyčajné politické gestá nášho pána primátora, ktoré sú akousi pridanou hodnotou k jeho prostorekosti a navyše so snahou ľudí, poslancov a svojimi výrokmi vo verejnom priestore, od samého začiatku manipulovať, hoci nenapovedali nič o jeho úprimnom záujme veci v našom mestečku riešiť odborne, eticky, morálne a korektne, teda aspoň priblížiť voličom, ako chce situáciu riešiť. Žiaľ, slušnosť do Novák nedorazila, a ani tak skoro nedorazí. Je prineskoro na výchovu. Veď, ako inak, o slušnosti , o dodržiavaní zákonov sa najlepšie hovorí pred voľbami. Už keď sa sedí na stoličke, ľudia a slušnosť sú primátorovi, ako sa ľudovo vraví a často sme na to upozorňovali, ukradnutí. No a tak možno s istotou konštatovať, že ak pridá k svojej prostorekosti aj vypočítavosť a snahu manipulovať, určite od odpozerania jeho staronových postojov na youtube, jehotelevízii, neodchádzate s presvedčením, že slová pána primátora možno považovať za úprimné. Veď sme sa jeho slov, rečí od vstupu do politiky napočúvali až-až, ale vo veľkej väčšine, jeho slová mali od úprimnosti a najmä od odbornosti a dodržiavania zákonnosti veľmi ďaleko. Autentickosť úprimnosti v slovách a konaní pána primátora je neochvejne vzdialená od potrieb nášho mesta a najmä od vyrovnávania sa s pochybeniami, ktoré sa s ním vezú dlhú dobu, ako dôsledok a ako rezíduum jeho nekompetentných rozhodnutí a bohorovnosti. Veď to nie je zložité tvrdenie a dá sa to ľahko zistiť, napr. z jeho vyjadrenia na moju požiadavku o poskytnutie informácií, ktoré som si vyžiadal z Mestského úradu podľa zák.č.211/2000 (Infozákona). Informácie poskytnuté pánom primátorom sú také neprofesionálne, že ich s kľudom možno vyhlásiť za raritu minimálne, ak nie slovenského, tak európskeho formátu. Z jeho odpovedi sa nedá vyčítať, či porozumieť o čo žiadateľovi vo veci žiadosti o poskytnutie informácie ide, keďže z jeho strany ide o zahmlievanie a zatĺkanie. Ak sa mi to technicky podarí ,zverejním ich na tejto stránke. Určite sa zasmejete. Nuž, ak by som aj chcel byť maximálne tolerantný a akosi porovnať „šafárenie na mestskom úrade“ ktorým výrokom súčasný pán primátor poukazoval v jeho pravidelných príspevkoch na vraj nedostatky, voči dnes už bývalému vedeniu mesta, a ktoré vyhodnocoval so svojou suitou, pre jeho potenciálnych voličov v impozantných mnohomiliónových sumách , vraj ako premrhaných peňazí, jedným dychom sa dá konštatovať, že jeho výroky boli poväčšine vo virtuálnej rovine. Teda zatiaľ sa nedá hovoriť o škode na majetku mesta. Aspoň ju nepreukázal. A tak, ako som už minule napísal, že jeho výroky o šafárení so sumami v niekoľkomiliónových sumách (ktoré po ich spočítaní, ako ich vylicitoval počas štyroch rokov, by nedokázalo preinvestovať za štyri roky ani mesto desaťnásobne počtom obyvateľstva väčšie) mi niekedy úsmevne pripadá , ako Nostradamova kniha, ktorá tuší 500 rokov, že asi príde k veci. Nuž podľa odpovede pána primátora, na moju žiadosť, v súlade s Infozákonom som sa dozvedel, ako rýchlo a v akej hodnote schátrala Mestská plaváreň v Novákoch, o ktorú sa mal pán primátor zo zákona postarať so starostlivosťou riadneho hospodára pretože zákon o majetku obcí 138/1991 Zb., ktorý v časti - HOSPODÁRENIE S MAJETKOM OBCE v §-e 7 ukladá
(1)
Orgány obce a organizácie sú povinné hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.
(2)
Orgány obce a organizácie sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Sú povinné najmä
a)
udržiavať a užívať majetok,
b)
chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,
c)
používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,
d)
viesť majetok v účtovníctve podľa osobitného predpisu.21)

Mestská plaváreň ktorá bola zaradená do Zoznamu nehnuteľností 20.03.1992 a jej obstarávacia cena je 700 358,49 € ( teda aby som bol presný ako býva zvykom je to suma 21 098 985, 108 slovenských korún). Majetok mesta je tak o túto sumu z titulu zanedbania povinnosti v starostlivosti o majetok mesta nenávratne a z dôvodu nepochopiteľného rozhodnutia ponechať ladom a nechať objekt so zariadením schátrať!!!. navždy zmenšený. Nič na veci vo vzťahu k zodpovednosti za tento bezprecedentný prístup k majetku mesta Nováky nemení skutočnosť, že vedľa neho stojí objekt s Názvom národné vodnopólové centrum. Tento objekt však nie je v majetku mesta (!!!) a mesto na starostlivosť o tento objekt nemá zákonný dosah. To, že sa POČAS JEHO VLÁDY ZMENILA POMERNE VÝZNAMNÁ ČASŤ MAJETKU MESTA NOVÁKY, ŽE SA ČASŤ MAJETKU ZMENILA NA RUINY (!!!), ČI PONECHAL SA AŽ DO STAVU SCHÁTRALOSTI, ba i to, že sa zmenil interiér niektorých budov a rovnako ich vonkajší vzhľad, BUDÍ HRÔZU (!!!). Ale najzaujímavejším poznaním je , že našej miestnej samospráve a menovite u pána primátora absentuje, čo len minimálny záujem o to, aby bol tento problém odborne riešil, napr. priznať sa k tomu, že mu unikla povinnosť, postarať sa o problémy v meste až tak, aby sa do hĺbky problému zainteresoval tak ,ako mu to vyplývalo z jeho postavenia v meste a nie tak, ako v mnohých iných prípadoch – sa mu akosi nechcelo (!!!). Hoci určite je zodpovedný človek všeobecne známy a on sám určite vie , kto ním je, v mene lokálnych vzťahov samosprávy a štátnej správy, jeho osobných vzťahov, alibistickej nekonfliktnosti, to roky nemal a ako sa zdá , to nemá záujem riešiť. A tak nedá sa (dá sa?) rozumieť jeho odpovediam, ktoré som od neho obdržal, iba ak s doložením malej fantázie. PB


Hodnotenie: 0   1
17:38:35 24.04.2019 [6801] Nevhodný príspevok?
Keď pán primátor Šimka prestane vypúšťať splašky do rieky Nitra priamo zo svojej toalety, tak potom možno bude môcť aj vyzývať občanov :D :D :D Zrejme nemá čo na robote. :D :D :D
Hodnotenie: 1   1
15:51:01 24.04.2019 [6800] Nevhodný príspevok?
Hodnotenie: 1   0
15:36:19 24.04.2019 [6799] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň, Vaša otázka bola poslaná pánovi prednostovi Ing. Jánovi Martinovi. Keď budeme mať odpoveď uverejníme ju. Pekný deň.
Hodnotenie: 0   0
11:09:31 24.04.2019 [6798] Nevhodný príspevok?
Pozdravujem, keď už mi do oka padla správa o komunálnom odpade a jeho poplatkoch. Chcel by som sa kompetentných opýtať, kde sú tie kompostéry pre občanov, ktoré sa mali rozdávať už vo februári? Ďakujem za odpoveď.
Hodnotenie: 0   0
13:04:07 16.04.2019 [6796] Nevhodný príspevok?

Hoci je stále dôležité zaujímať sa o dôvody, ako a za akých okolností Dušan Šimka, súčasný náš pán primátor dospel k mandátu, predsa len z čisto pragmatického pohľadu možno konštatovať, že v Meste Nováky, ktoré možno zaradiť medzi malé mestečká, každý žijúci v ňom obyvateľ ,ktorý mal a má čo i len málinko záujem o spoločenské dianie, život v našom mestečku, určite má zmapované rodinné zväzky jednotlivých rodín, historicky, rodinne, spoločensky a možno podľa občianskej angažovanosti v našom meste v súčasnosti, alebo či už v minulosti. Nepopieram, že starousadlíci, vnímajú náš vezdejší novácky svet rozdielne, ale to sa do úvahy dá vziať. Pritom sa netreba vyhýbať, ani názorom bývalých našich spoluobyvateľov, ktorí sa sporadicky vracajú z rôznych dôvodov do nášho mesta, a ktorí pri zistení, kto je kto, kto je proti a za koho, či kto za koho kope, vylúdia grimasu údivu s poznámkou, že je na neuverenie, ako sa časy a ľudia vplyvom moci, peňazí a majetkových pomerov menia. A tak sa len potvrdzujú skúsenosti, že po roku 1989 nastalo obdobie, ktoré mnohými, tu v Novákoch žijúcimi ľuďmi zalomcovalo až tak, že za naplnenie ambícií v politickej kariére stúpajúcich niektorých z ľudí tu žijúcich, dali priateľstvám z predchádzajúcich období vale. Tak to bolo dokonca i s priateľstvami pána primátora. Napríklad s kolegami z predsedníctva OV SZM v Prievidzi, ktorú činnosť vo svojom životopise zverejnenom na portáli novaky.sk ani nespomenie. A tak trhliny nedôvery vo vzťahoch medzi ľuďmi, ktoré zdá sa, ešte i po tridsiatich rokoch, sa akosi ťažko odstraňujú a predstaviteľ mesta, si musí sám sebe sypať popol na hlavu, do koľkých vzťahov sypal on sám, kvôli politickej kariére soľ. Zaviedli formu vlády „blízkych“ primátorovi. Z funkcie v ZŠ odišla pani riaditeľka, odvolali hlavného kontrolóra mesta a nech vás nemrzí, ak ste nečítali niektorí SMS-ky od pána primátora a jeho suity niektorým ľuďom, ktoré títo v podstate nešťastní ľudia od neho, nich obdržali. Tak sa ani nedivím, že sme svedkami toho, že do funkcií so zodpovednosťou za riadenie mesta, sú pánom primátorom dosadzovaní ľudia z čistého nepotizmu. Iste, má to svoje dôvody, najmä ak sám štyri roky vystavoval bezbrehej tvrdej kritike, v tom čase vedenie mesta na nováckej radnici nastúpivšom po jeho prehre v súboji o post primátora v roku 2014. Že treba otvoriť tému Kultúrneho centra Mesta Nováky, najmä hospodárenie v KCMN, ktoré ako organizácia skončilo tak, že nikto nepozná výsledky jeho hospodárenia, nikto nevie kam až došli finančné prostriedky pridelené tomuto zariadeniu v meste z mestského rozpočtu a koniec koncov, ako sa vlastne uzavrela celá agenda toho neslávne ne – ukončeného subjektu - tzv. neziskovej organizácie, len pripomína neukončené témy Futbalového ihriska na ul. Sama Chalupku, zanedbanej už nevyužiteľnej Mestskej plavárne, Kanalizácie v mestskej časti Horné Lelovce, Mestského Kina, etc.etc. ? Je to potom pre mňa nepochopiteľné, že takto podivne ukončená činnosť KCMN, nie je predmetom širšieho záujmu pána primátora, práve opak je pravdou, z bývalej riaditeľky KCMN si urobil pre seba zastupkyňu svoju susedu z vedľajšieho rodinného domu na ul. Duklianskej, čoby bývalú riaditeľku KCMN Mgr. Hornú, s ktorou spoločne roky vypúšťali odpadové vody , ktoré končili v rieke Nitra . Bez sebareflexie a hanby. Je to síce fakt, ale kto iný, ak nie minimálne on jediný, ako predseda správnej rady by mal mať dokonalé informácie, ako to vlastne ,čo to vlastne, s takto ukončenou činnosťou v tejto „neziskovke“ dopadlo a ak dávame už x-krát výzvy na to, aby sa verejne vyjadril, doposiaľ tak nekoná. Prečo? Je preto nelogické , že koná v mnohých veciach ,ktoré sú bez náležitého významu, aj keď vyplývajú z činnosti bývalého vedenia (ktoré jeho konanie mi niekedy úsmevne pripadá , ako Nostradamova kniha, ktorá tuší 500 rokov, že asi príde k veci), ale logicky sa nevysvetlí, napr. fakt, že ak bolo KCMN v takom stave, že došlo k likvidácii ako neziskovej organizácie, tak ako si mohlo bývalé vedenie na konci jeho činnosti nadeliť okrem mzdy odmenu –pomerne slušnú niekoľko tisíc eur, teda okolo 4.000€?! Je nelogické, že pán primátor doposiaľ nezriadil komisiu , ktorá by prešetrila a po výsledkoch komisie zverejnila oprávnenosť, resp. naopak rôzne dohady o činnosti v závere existencie tejto organizácie. A tak sa domnievam, že ak chce pán primátor čistiť Augiášov chliev, netreba sa mu vracať k Nostradamusovi, ale mal by sa vrátiť o jedno volebné obdobie späť, teda k vláde „za neho“, aby si pripomenul, že musí začať od seba. Pomerne často vnášam do svojich príspevkov upozorňujúce výzvy druhej strane, ktorá sa neštítila použiť všetky možné zbrane, aby mňa a niekoľko ďalších ľudí ponížila, pokorila, osočila len z dôvodu, aby nám zabránila písať kritické pripomienky. To, že máme niektorí poznatky o vedení mestečka takejto veľkosti, to že vnímame samosprávnu politiku inou optikou, ako niektorí iní prispievatelia ,nevynímajúc prvého človeka na radnici a jeho nepotizmus, je naše právo, je to koniec, koncov pre všetkých jeden zo základných výdobytkov novembra 1989. Čo je však stále menej a menej dôvodné k úsmevu , keďže stále viac sa presviedčam, že mať v Novákoch iný odborný názor na vedenie mesta, iný názor na dodržiavanie zákonnosti, iný názor na kompetentný výkon primátora, ktorý šliape politiku v sude na radnici, za účelom dosiahnutia vyššieho politického levelu, teda dostať sa do vysokej politiky, je dôvodom šíriť z ich strany nenávisť až za hrob. Túžba po moci, naozaj dosiahla vrchol. Máme skúsenosti a tak môžem potvrdiť, že ak úprimnosti chýba schopnosť rozlišovať, čo je dôležité a kedy je to dôležité, mení sa na obyčajnú prostorekosť. Tejto vlastnosti sme však zažili z ich strany dosť, čo je už ale trochu iný prípad. PB
Hodnotenie: 0   1
21:23:52 12.04.2019 [6794] Nevhodný príspevok?
Dobre priatelia, som za. Určite ste si všimli požiadavku Ľubomíra v jeho poslednom príspevku, že by sme akési vojnové sekery, mali vraj nabok odložiť. Však áno, ale ako to veci posunie? Možno je zúfalé sa tomu brániť, ale nenazýval by som súčasný stav, stavom vojnovým, tobôž nie so sekerou v ruke. Ak čosi bolo a o čosi ide, tak zo strany kritikov súčasného primátora vôbec nejde o vojnu vedenú proti nemu, ale ide o to, že pohár trpezlivosti, nás niektorých, s jeho nedemokratickým konaním, správaním a nástupom s opakovanou bohorovnosťou vykypel. Vari to je vojna vedená proti primátorovi, ak kriticky vnímam jeho počínanie a kriticky na jeho konanie poukazujem? To dúfam, nemyslí nik vážne. Na kritiku, ak je oprávnená, máme predsa právo. Ak si pán primátor myslí, že nie , že by sme ho mali nechať pracovať ,tak sa prikláňam aj ja k názoru, že je vhodné mu nechať priestor. Ale veď Dušan Šimka sa sám vystavil tomu, že sa nanominoval do zoznamu kandidátov na primátora v posledných voľbách. A ak bol úspešný, znamená tiež, že sa musí ako verejný činiteľ zmieriť s tým, že v prípade jeho arogantných postojov voči nám, obyvateľom a voličom, či už sme ho volili, alebo nie, v prípade ekonomických, stavebných a politických pochybení bude čeliť našej kritike aj s prípadnou zodpovednosťou za pochybenia a tie z jeho strany nemajú malú hodnotu. To, ale nie je o vojne, to je o demokracii. Každopádne. Áno, blížiace sviatky Veľkej noci, čoby najvýznamnejší kresťanský sviatok v roku, to naozaj v človeku predurčuje byť a konať s pokojom. Ále, veď aj sme spokojní. Naozaj, verte mi. Ja mám svoj dôchodok, pán primátor má svoj nadštandartný plat,robotu. Mňa už robota celkom zaujímať nemusí, ale výsledky jeho práce, jeho vízie, čoby primátora nášho mesta, mám právo poznať, ak nejaké sú (kto ich pozná, či kto to ví, ať odpoví)? Takže, zase chyba, ako sa povie “ sa nastala“ ,pretože tento víťaz komunálnych volieb, štyri roky so svojou suitou robili búrku, ale v skutočnosti, ako som už kdesi uviedol, ešte ani s prepáčením, v šerblíku nebola. Tým chcem povedať, ako vždy, víťazný primátor si na primátorský stolec zasadol ne-pri-pra-ve-ný. Takže, aká vojnová sekera ,ledaže ak existuje, ju podarovať do výbavy našim dobrovoľným hasičom. Isto, niet sporu, spolu so svojou suitou nám naozaj ťali do duše i tela, sme tých rán si užili od nich , ľudí bažiacich po moci, v posledných dvoch volebných obdobiach nepochybne veľa. Verte mi, veľa úderov od nich, len tak, z túžby po moci, to je fakt. Pre nás niektorých je však naozaj hrozivejší fakt , že „vox populi, vox dei“ v rámci vybojovanej demokracie po roku 1989, pomohla znova prevziať mandát primátora nášho mesta na ďalšie obdobie Dušanovi Šimkovi, súčasnému pánovi primátorovi a väčšina sa prizerala. A tak naozaj, je to len o pozeraní, či nazeraní a tak teda asi budeme len pozerať? Uvidíme. Pravdou však je, že rybou, ani rakom sa naraz nedá byť. Takže tak. Rovnako nám všetkým prajem príjemné Veľkonočné sviatky. PB
Hodnotenie: 0   0
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
Bojnice majú novú atrakciu. Návštevníkov odvezie turistický vláčik
Turistický vláčik odvezie ľudí na dvoch trasách.
zobraziť podrobnosti »
09.05.2019
Nebezpečné znečistenie. Bývalý zamestnanec odhalil nekalé praktiky
NOVÁKY / Rybári už niekoľko rokov upozorňujú na znečistenú vodu v rieke Nitra. Tá je najmä v úseku pod Novákmi plná chemických látok. Do redakcie TV JOJ sa ozval bývalý hasič, ktorý pracoval v tamojšej chemičke. Informoval o tom, ako tam zneškodňovali ortuť.
zobraziť podrobnosti »
20.03.2019
VIDEO: Prievidza má letisko. Ani Federer už nemusí dosadať na trávu
Lúka s ďatelinou bola dlhých sedemdesiat rokov letiskom v Prievidzi. To sa teraz zmenilo. Trávu nahradil asfalt. Pomôcť to môže celému regiónu.
zobraziť podrobnosti »
19.03.2019
Budú sa preverovať výsledky volieb: Neúspešní kandidáti žiadajú o prepočítanie hlasov
NOVÁKY - Jeden z neúspešných kandidátov na primátora Novák v novembrových voľbách do orgánov samosprávy obcí požiadal Ústavný súd (ÚS) SR o prepočítanie hlasov. Podanie odôvodnil tesným rozdielom hlasov voličov medzi ním a zvoleným kandidátom.
zobraziť podrobnosti »
28.11.2018
Hlasuj za ZŠ Nováky a vyhraj
V hre sú 3x plne vybavené počítačové učebne s interaktívnou tabuľou v hodnote 21 000 € pre tvoju školu a viac ako 120 vecných cien pre teba, hlasovanie prebieha do 31.12.2018
zobraziť podrobnosti »
22.11.2018
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.