Online 2 ľudia. FullHouse Slavio VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
príspevok číslo 7003 v téme Primátor / Poslanci zo dňa 11:43:08 16.11.2019 Nevhodný príspevok?
Dobrý deň priatelia, naozaj nemám v úmysle popierať názor Ľuba ,v jeho poslednom príspevku, keď označil moje príspevky a príspevky lavidu za vraj diskusii vedenú medzi mnou a lavidom , pretože sa domnievam, že ak by som viedol s lavidom diskusiu o práci vedenia mesta a pána primátora, bez akéhokoľvek návrhu na riešenie problému zo strany lavidu, aký by to malo zmysel? Avšak, ak si otvoríte prístup k príspevkom na tejto webovej stránke, je v záhlaví nadpis „diskusné fórum“ a tak s odpustením, si dovolím poopraviť Ľubina o ním použitom slove diskusia medzi mnou a lavidom a možno s tým aj jeho názorom, že je to naša vec. Prečo? Totižto mám za to, ak považujeme túto stránku vedenú zodpovednými ľuďmi, webmasterom (čo nespochybňujem ako, napr. lavida), podľa pravidiel (napr. Etický kódex a pod., čo nespochybňujem ako lavida, ktorý všetko skrýva za akúsi jeho demokraciu) za akúsi organizovanú povedzme výmenu názorov na istú tému a ktorá by mala smerovať k zaujatiu postoja, ale „aj vyriešeniu nejakého súvisiaceho problému“, tento spôsob komunikácie za diskusiu možno považovať. Vyžaduje to vedomosti o téme a ak ktosi pristúpi k diskusii, aj istú rečnícku spôsobilosť. To znamená, že ak je to diskusia a je verejná, osobne sa domnievam, že sa počíta s aktívnou účasťou viacerých osôb, teda nielen účasti mojej a lavidu a tým pádom nie je to len naša vec. Ľubino však odmietol vniesť svoj názor vraj do mojej diskusie s lavidom.
Nech mi je teda odpustené, ale stupeň kvality príspevkov zo strany lavidu, ma nikdy nijako neočaril, neoslovil , preto lavida už dávno nie je môj osobný problém. Pamätám si však na obdobie, keď sa lavida zapojil v písaní na túto stránku a od samého začiatku každý nastolený, čo i len malinký problém sa nikdy nesnažil riešiť, nepodal racionálny nápad, návrh, ale ho vždy obišiel a v podstate iritoval, zosmiešňoval a urážal tu píšucich prispievateľov, maiteľov stránky,webina , mnohokrát už dlhšie i v poslednom období nedôstojne a vulgárne, najmä ak sa ľudia, čo i len zamysleli, či vari nadýchli, keď dvíhali ruku nad klávesnicou počítača, aby kriticky poukázali na ne - činnosť teraz už staronového pána primátora. Mám za to, že nech si mesto k pripomienkam občanov zriadi vlastnú stránku, aby sme mohli expresnejšie reagovať svojimi požiadavkami a názormi na veci kritické i chvályhodné.
A tak nie som presvedčený, že možno vravieť o mojej akejsi diskusii s lavidom, pretože sa domnievam, že netreba si mýliť diskusiu s polemikou , ktorá je tiež možno ostrá, ak nie ostrejšia ako diskusia, pretože je to výmena názorov možno aj s citovým postojom a z toho plynúcim hodnotením, avšak v tomto prípade sú dôležité argumenty, nehovoriac, že argumentáciou by sa malo predchádzať konfliktom.
Nuž priatelia, aby som bol konkrétny ,tak skúste diskutovať, argumentovať, alebo polemizujte s lavidom o jeho „ Návrhu na vybudovanie lanovky z elektrárenského komína v ENO s ukotvením o vrch Vtáčník „ Vraj ako atrakciu na zvýšenie a podporu turistického a cestovného ruchu v Novákoch.
Priatelia, isto chápete, že nemôžem s takýmto človekom viesť diskusiu, dokonca nechať sa urážať označovaním mojej osoby za demagóga . Je to priatelia absurdné, aj keď to lavida možno myslel odľačene, odpútavajúc od problémov, ktoré sme v tom čase na tejto stránke riešili, naozaj absurdné.
To, že podľa slov pána primátora sa tam však (v ENO) pripravuje , resp. plánuje vybudovanie „Spaľovne komunálnych odpadov“, je lavidovi šuma ,fuk. Ale to je predsa veľmi závažný a rigorózny problém na verejnú diskusiu pre občanov nášho mesta, ak sa to naozaj zvažuje a nebodaj schváli v rámci akýchsi odporúčaní orgánov sídliacich v iných, menej znečisťovaných čo do životného prostredia regiónov a Nováčania tak idú z titulu ukončeniu spaľovania nováckeho uhlia v ENO s ochranou životného prostredia z dažďa pod odkvap.
A tak ako dumám, tak dumám, áno aj lanovku, ale azda len vtedy, ak by sa z priemyselných areálov ENO a Fortischem urobili ako pastva pre oči turistov a návštevníkov nášho mesta také čosi, ako je Central Park, New York, Hyde Park, Londýn a pod.
A na záver, najzvláštnejšie na písačkách lavidu je, že sa domáha slobody prejavu aj s jeho družinou a naopak bezohľadne útočia a osočujú, diskreditujú, diskriminujú a kriminalizujú iných za prejavený názor , ba robia veci ešte horšie,ako som napísal. PB
Hodnotenie: 0   1

Kladne hodnotil:
Záporne hodnotil:
18.11.2019 16:01:52 novacan33


Napíšte reakciu na tento príspevok.<<< zoznam tém
<<< späť na najnovšie príspevky

Meno:
Heslo:
V Prievidzi spustili prvý automat na rúška
Okrem rúšok automat ponúka dezinfekčný gél či sladkosti. Dobrovoľníci budú rúška priebežne dopĺňať.
zobraziť podrobnosti »
31.03.2020
AKTUÁLNE: Dobrovoľní hasiči začali v Partizánskom s dezinfekciou verejných priestorov!
V týchto dňoch majú dobrovoľní hasiči z Partizánskeho plné ruky práce. Okrem toho, že pomáhajú seniorom s nákupmi, v spolupráci s mestom sa v pondelok 30. marca pustili do ďalšej aktivity. Boj proti koronavírusu zobrali doslova od podlahy – čistením verejných priestranstiev.
zobraziť podrobnosti »
30.03.2020
Usmernenie k nakladaniu s odpadmi: Kam vyhadzovať rúška a respirátory?
V zmysle stanoviska ÚVZ SR sa použité ochranné prostriedky, ktoré vznikajú občanom v domácnosti alebo zamestnancom v bežných prevádzkach – rúška, respirátory, rukavice, vreckovky likvidujú ako bežný odpad. Špeciálny postup sa tu teda neuplatňuje. Tento odpad sa ukladá len do zmesového odpadu.
zobraziť podrobnosti »
30.03.2020
Nových pracovníkov chce prievidzská radnica zamestnať v rámci spoločného projektu s mestami Handlová a Bojnice.
Cieľom tohto projektu je posilnenie koordinačných a implementačných kapacít v týchto troch mestách. Hlavným partnerom je mesto Prievidza, ďalšími dvoma partnermi sú mestá Bojnice a Handlová. Výška finančného príspevku, ktorý budeme žiadať, bude pravdepodobne až 500.000 eur
zobraziť podrobnosti »
28.03.2020
Web pre rodičov: ucimenadialku.sk
V spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR vznikla táto webová stránka ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách a prerušenej prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu. Cieľom webovej stránky je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu a zriaďovateľom škôl, ale i žiakom, študentom a rodičom zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení, ako aj pomôcť všetkým aktérom počas prerušenia vyučovania či prezenčnej výučby nachádzať riešenia vzniknutej situácie.
zobraziť podrobnosti »
25.03.2020
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.