Online 2 ľudia. VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Zdá sa Vám nasledujúci príspevok nevhodný pre návštevníka tejto stránky?
Prosím prihláste sa a napíšte dôvod prečo si myslíte, že tento príspevok je nevhodný. Prihlásenie je nutné z toho dôvodu, aby sme Vám mohli zaslať odpoveď na vaše hlásenie. Ďakujeme za pochopenie.
príspevok číslo 3805 v téme Primátor / Poslanci zo dňa 14:56:56 02.04.2013
Tento príspevok bol napísaný ako reakcia na príspevok číslo 3803 od Maťko uverejnený dňa 01.04.2013 o 21:18:45.
Vyjadrenie poslanca Mgr. Milana Oršulu na príspevok číslo 3803 od Maťko:

Vážený pán Matko, dovoľte mi aby som na Váš príspevok v krátkosti zareagoval. Verím, že dnes keď sa trojročná práca pani Leitmanovej zhrnie so jednej sumy ako je to v tomto prípade tak je to dosť vysoká suma. No dajme veci na správnu mieru po finančnej stránke. Píšeš že sme schválili 25000 e na duševné vlastníctvo k pripravovanému dielu. Tak je to nasledovne:
na tlač- 15000€
na odmenu- 9999€.

Musím povedať k tomu ešte toľko že na komisii KKaŠ sme mali nejedno sedenie s p. Leitmanovou kde sme niekoľko krát rozoberali výšku odmeny, ktorá v sebe zahŕňa aj náklady vynaložené na získavanie podpornej dokumentácie a cestovné. Táto odmena ale nie je konečná. Keď bude dielo vydané prehodnotí sa jeho prínos a celá kvalita diela a budú doplatené ďalšie finančné prostriedky. Do týchto sa musia započítať aj náklady na recenzentov, ktorí budú toto dielo pripomienkovať. Takže toto je pravda, čo sa týka nákladov na dielo.

Čo sa týka spracovania diela. Dielo pod názvom monografia Novák nevzniká len tak, že si to pani Leitmanová vymyslela, za týmto rozhodnutím niekto stojí. Kto? To je dnes otázne. Je mi len ľúto, že dnes za to budú zodpovedať poslanci, ale čo sa týka tohto diela nemám s tým najmenší problém. Ten kto s tichým súhlasom s tým vtedy súhlasil dnes mlčí a tíško sa prizerá ako to dopadne. No musím povedať, že už vtedy mali byť splnené nasledovné kroky.
1. ten fantóm, ktorý pani Leitmanovej dal zelenú na prípravu tohto diela s ňou mal uzatvoriť zmluvu na realizáciu daného diela s určením jeho rozsahu a kvality a samozrejme s dohodnutím ceny za dielo ako odmeny pre autora a následne dohodnúť kto bude znášať iné náklady s týmto dielom spojené,
2. celý tento zámer malo schváliť zastupiteľstvo,
3. informovať poprípade vytvoriť marketingovú kampaň pre občanov, aby vedeli, že sa takáto kniha pripravuje, ktorá sa týka života občanov mesta Nováky od najstarších čias až po súčasnosť s uvedením mena autorky s jej kontaktnými údajmi.

Keďže sa tieto veci neudiali, KKaŠ bola požiadaná viceprimátorkou mesta, aby na najbližšie rokovanie komisie pozvala aj pani Leitmanovú. Na prvom sedení nás informovala o stave a rozsahu v akom sa dielo nachádza. Zo záverov vyplynulo, že dielo je v podstate z jej strany dokončené a zostáva len spravovanie jeho knižnej podoby a úprava fotodokumentácie. Na to sú už potrebné ale finančné prostriedky, o ktorých som Vám písal vyššie. Samozrejme že aj komisii neboli úplne jasné pohnútky za akých bolo toto dielo spracovávané, tými pohnútkami myslím tie tri body vyššie, a preto sa snažíme napraviť to čo iní svojim prístupom zanedbali. Komisia si vyžiadala spracovanie komplexnej správy o stave diela (prikladám ju, je obsiahla a preto je lepšie keď ju budete mať v celej podobe ako prílohu http://www.novaky.com/dokumenty/20130402_sprava_pre_primatora.pdf ), ktorú pani Leitmanová vypracovala a poslala primátorovi na podpis. Čakali sme a čakáme dodnes, že primátor prevezme akúsi záštitu nad týmto dielom, tým, že túto správu podpíše. Do dnešného dňa túto informáciu nemám, že by tak učinil. Tým pádom nie je zverejnená ani verejnosti ale ani poslancom MsZ, to zase nie je dôvodom, aby tam neučinil samotný pán primátor poprípade pán prednosta pri predkladaní rozpočtu pre rok 2013.

Ak sa neurazíte na Váš komentár priamo reagovať nebudem pretože vyplýva z toho, že nemáte dosť informácii, ako toto dielo vznikalo. No Vaša reakcia si myslím je dosť nevhodná a pani Leitmanová, ktorá vo svojom živote vychoval nejednu desiatku dnes už plnohodnotných ľudí pre túto spoločnosť si to nezaslúži. Každý z nás vie čo do svojej práce vložil a je na ňom ako si túto svoju prácu obháji a akú odmenu za to dostane. KKaŠ si to dnes cení na túto sumu s tým, že táto cena nemusí byť konečná a tak to odporučila aj na schválenie do MsZ. Ten LENON, o ktorom píšeš v príspevku zrejme je dnes schovaný vo svojej ulite, aby časom mohol povedať, že to nie ja, ale poslanci. No ja ako poslanec si za prácou pani Leitmanovej stojím a nie len ja ale aj komisia ako taká, a keď sa s tým stotožnia aj ďalší poslanci, tak im len môžem touto cestou poďakovať.

Pekný deň.

Mgr. Milan Oršula
Komisia kultúry a športu - predseda
Hodnotenie: 3   1

Kladne hodnotil:
02.04.2013 17:51:54 Vlado 99
03.04.2013 09:48:09 Alex
04.04.2013 12:16:11 karol33
Záporne hodnotil:
02.04.2013 20:45:57 Karol22


Napíšte reakciu na tento príspevok.<<< zoznam tém
<<< späť na najnovšie príspevky

Meno:
Heslo:
Ing. Dušan Šimka čelí obvineniam - nezákonná odmena 3.551,00€
Ing. Dušan Šimka čelí obvineniam z: - neoprávnené obohatenie - neoprávnene nakladanie s verejnými financiami - zneužívanie právomoci verejného činiteľa z dôvodu, že si neoprávnene vyplatil odmenu asi vo výške 3.551,00€ (k 60. narodeninám), čím mal spôsobiť škodu mestu Nováky vo výške 4.793,00€.
zobraziť podrobnosti »
24.06.2022
VIDEO Tak takéto zastupiteľstvo len tak NEUVIDÍTE: Sú na SMIECH celému Slovensku!
VIDEO Tak takéto zastupiteľstvo len tak NEUVIDÍTE: Sú na SMIECH celému Slovensku!
zobraziť podrobnosti »
17.06.2022
VIDEO: TV Nováky, 30. výročie a vysielanie načierno.
TV Nováky, 30. výročie a vysielanie načierno.
zobraziť podrobnosti »
12.06.2022
VIDEO: Páči sa vám, čo pre vás robí primátor Ing. Dušan Šimka v meste Nováky? NIE!
On si myslí že áno.
zobraziť podrobnosti »
24.05.2022
PLUS JEDEN DEŇ: VIDEO Tak takéto zastupiteľstvo len tak NEUVIDÍTE: Sú na SMIECH celému Slovensku!
Rokovanie mestského zastupiteľstva má mať nejakú vážnosť, ale to, čo sa deje v Novákoch, nemá konkurenciu. Na sociálnej sieti sa objavil zostrih rokovania poslancov a primátora mesta Nováky Dušana Šimku, z ktorého si robí srandu celé mesto.
zobraziť podrobnosti »
17.05.2022
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.