Stránku si prezeráš sám... VEPOS Novaky.sk VOĽBY 2022
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Zdá sa Vám nasledujúci príspevok nevhodný pre návštevníka tejto stránky?
Prosím prihláste sa a napíšte dôvod prečo si myslíte, že tento príspevok je nevhodný. Prihlásenie je nutné z toho dôvodu, aby sme Vám mohli zaslať odpoveď na vaše hlásenie. Ďakujeme za pochopenie.
príspevok číslo 7863 v téme Primátor / Poslanci zo dňa 22:30:09 10.11.2023
Avizované zvýšenie poplatkov za vývoz komunálneho odpadu v meste sa stalo realitou.Avšak ani takéto drakonické zvýšenie poplatku nepokryje náklady spojené s vývozom odpadu.Skutočnosťou ktorú si mnohí občania naplno neuvedomujú je,že aj ten rozdiel medzi schváleným poplatkom a skutočnými nákladmi zaplatíme vlastne zasa len všetci občania a to z rozpočtu mesta.Teda logicky je správny apel primátora a poslancov smerom k občanom na zvýšenie zodpovednosti v prístupe s nakladaním s odpadmi a tým zníženiu celkových nákladov ktorými je v tomto smere zaťažený mestský rozpočet.Všetci si jednoducho musíme uvedomiť,že to je len naša zodpovednosť a že iba od toho ako zodpovedne budeme k problému pristupovať sa budú odvíjať celkové náklady,teda pochopiteľne zaťaženosť našich peňaženiek.
Tieto uvedené konkrétne opatrenia môžu zmenšiť množstvo odpadu, ktorý končí na skládkach,znížiť náklady na vývoz a likvidáciu odpadov a tiež dosiahnutie skutočného pozitívneho vplyvu na životné prostredie.
1.Recyklácia
Separovaný zber odpadu: Oddelenie recyklovateľného odpadu (sklo, plast, papier, kovy) od zvyšku domáceho odpadu.
Kompostovanie organického odpadu: Vytváranie kompostu z organického odpadu, čím sa znižuje objem odpadu a zároveň vytvára prírodné hnojivo.
2.Minimalizácia spotreby:
Nákupy s rozumom: Pred nákupom zvážte potrebu daného výrobku a jeho obalov. Preferujte výrobky s menším množstvom obalov a možnosťou recyklácie.
Opätovné používanie: Dávajte prednosť opätovnému používaniu predmetov, ako sú tašky, fľaše, obaly atď.
3.Energetická efektívnosť:
Používanie energeticky efektívnych spotrebičov,vypínanie elektroniky v pohotovostnom režime.
4.Znižovanie nebezpečného odpadu:
Správne likvidovanie nebezpečného odpadu: Oddelenie nebezpečného odpadu, ako sú staré batérie, farby, lieky a elektronické zariadenia, a jeho následná bezpečná likvidácia.
5.Podpora recyklačných programov:
Aktívna účasť v miestnych recyklačných programoch: Zistenie, či sú k dispozícii miestne recyklačné strediská a aktívna účasť v týchto programoch.
6.Vzdelávanie a osveta:
Posilňovanie povedomia o environmentálnych otázkach a podpora správneho triedenia odpadu a ekologického správania.
Volení zástupcovia občanov môžu prijímať rôzne opatrenia na dosiahnutie zníženia celkových nákladov na odvoz a likvidáciu odpadu. Tu sú niektoré z možných krokov:
1.Implementácia efektívneho systému triedenia odpadu:
Zavedenie a podpora efektívneho systému triedenia odpadu na miestnej úrovni, ktorý umožní občanom jednoduché a pohodlné triedenie rôznych typov odpadu.
2.Investície do recyklačných zariadení:
Finančná podpora a investície do moderných recyklačných zariadení, ktoré môžu zvýšiť efektivitu recyklácie a znižovať množstvo odpadu, ktoré končí na skládkach.
3.Podpora inovácií v odpadovom hospodárstve:
Podpora inovačných projektov a technológií, ktoré môžu viesť k zlepšeniu odpadového hospodárstva a zníženiu nákladov na likvidáciu odpadu.
4.Vytváranie vzdelávacích kampaní:
Organizácia verejných informačných a vzdelávacích kampaní, ktoré budú motivovať občanov k správnemu triedeniu odpadu a minimalizácii jeho vytvárania.
5.Zavádzanie poplatkov za odpad:
Zavedenie systému poplatkov za odpad, ktorý bude stimulovať občanov k redukcii odpadu a zvyšovaniu recyklačného úsilia.
6.Podpora komunitných programov na recykláciu:
Finančná podpora komunitných programov a iniciatív, ktoré podporujú opätovné používanie, recykláciu a environmentálne udržateľné správanie.
7.Spolupráca s miestnymi podnikmi a výrobcami:
Aktívna spolupráca s miestnymi podnikmi a výrobcami na podpore návrhov produktov s ohľadom na ľahšiu recykláciu a zníženie obalového odpadu.
8.Posilnenie environmentálnych nariadení:
Aktualizácia a posilnenie miestnych environmentálnych nariadení týkajúcich sa správy odpadu a recyklácie, aby sa zabezpečilo dodržiavanie a sankcie za neplnenie noriem.
9.Monitorovanie a hodnotenie výsledkov:
Pravidelné monitorovanie a hodnotenie úspešnosti implementovaných opatrení, s pružným prispôsobovaním politík a programov na základe skúseností a výsledkov.
10.Podpora výskumu a vývoja:
Finančná podpora výskumu a vývoja v oblasti technológií na efektívnejšiu recykláciu a správu odpadu.
Tieto opatrenia môžu byť súčasťou komplexného prístupu k riešeniu problémov s odvozom a likvidáciou odpadu, kombinujúcim reguláciu, motiváciu občanov a podporu inovácií. Úzka spolupráca medzi miestnymi ,ale aj vládnymi úradmi,priemyslom a občianskou spoločnosťou môže viesť k vytvoreniu efektívneho a udržateľného systému správy odpadu.
Hodnotenie: 1   0

Kladne hodnotil:
12.11.2023 09:17:19 Pavol P.
Záporne hodnotil:


Napíšte reakciu na tento príspevok.<<< zoznam tém
<<< späť na najnovšie príspevky
Meno:
Heslo:
Bane na hornej Nitre skončili, banskí záchranári sú v pohotovosti naďalej. Je otázne dokedy
Banskí záchranári pomáhajú i pri rôznych nešťastiach.
zobraziť podrobnosti »
12.01.2024
FOTO: Elektráreň Nováky odstavila poslednú turbínu, skončila sa tak výroba elektriny z uhlia
Výroba elektriny a tepla z domáceho hnedého uhlia v Elektrárni Nováky po 70 rokoch definitívne skončila.
zobraziť podrobnosti »
21.12.2023
Final coal mining cart pulled from Nováky mine
More trains for Christmas holidays, Bratislava outskirts teeming with culture, and a recipe for Christmas baking.
zobraziť podrobnosti »
21.12.2023
Z nováckej bane vyťažili posledný vozík uhlia, o zamestnanie prídu stovky ľudí
Uzatváranie bane potrvá roky.
zobraziť podrobnosti »
21.12.2023
VIDEO: Karol Mikuláš: Baník, povstalec aj politický väzeň
VIDEO: Karol Mikuláš: Baník, povstalec aj politický väzeň
zobraziť podrobnosti »
15.03.2023
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.