Online 2 ľudia. FullHouse Slavio VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
príspevok číslo 6938 v téme Primátor / Poslanci zo dňa 23:28:09 16.09.2019 Nevhodný príspevok?
Priatelia, určite každý z vás vo svojom živote prežíval ľahšie a ťažšie obdobia. Na ľahké obdobie života si viažeme pekné spomienky a tie ťažšie obdobia, ak sme ich prekonať chceli, tak len v dobrej viere, že sa nám to podarí i napriek tomu, že sme nemuseli, že nebudeme okolo seba šíriť nenávisť, „zlú náladu“. Lebo však naozaj, by to nič neriešilo. Aj preto si myslím, že človeka ktorý sa opakovane prisal na rozpočet nášho mesta a zo samosprávnej politiky si spravil celkom slušné živobytie, najmä však s dôrazom na to, že je to bez odovzdávania reálnych výkonov (!!!) bolo opakované jeho zvolenie pochybením , keďže veľmi detinsky ľudia v našom meste,volili v roku 2018 len obal a obsah ich nezaujímal !!!
Viete priatelia, som presvedčený, že ak by v našom meste u voličov, resp. ich časti v čase volieb bol záujem o dosiahnutie „najlepšej hodnoty za vynaložené finančné prostriedky“, teda voľba primátora za cca mesačný plat 4.000,-€ dôsledne uplatňovaný , tak by tento náš pán primátor nemohol byť zvolený. Čas ukáže, že je tomu tak. A tak, už možno vám niektorým dochádza, že prečo sa naše mesto Nováky nachádza v stave, v akom sa nachádza, v porovnaní s obcami menšími a podstatne s menším finančnými možnosťami v rámci ich obecných rozpočtov za obdobie od volieb v roku 2018?
Ja sa k bratovi pána primátora nebudem zmieňovať, je pre mňa nezaujímavý, nazáujmový, pretože o výrokoch oboch bratov, ako vidieť a počuť sa dá domnievať, že ich správanie je len forma akéhosi politického boja a možno marketingu medzi nimi a druhou dookola nimi obviňovanou stranou a ja som ten, ktorý možno len argumentuje a triafa sa aj s Ľubomírom do stredu terča ich poloprávd a lží. Veď prečo nie? Staronový pán primátor , ak chce mať odmenu 4.000,- mesačne a navyše pomerne slušné nad rámec ním poberané benefity musí čosi preukázať, vykonať pre občanov a mesto!!!. Zatiaľ sú to však len a len do ovzdušia volajúce želania za plus ,mínus 36.000,-€, mzdy, ktorú doposiaľ odobral z rozpočtu nášho mesta. A staronový pán primátor nás „potešil informáciou“, že výmenou NÁJOMCU v Kaderníctve za obdobie päť rokov, zarobí pre mesto od nového nájomcu cca okolo 30.000,- €. Čo zarobí mesto, ak už teraz je v strate , keďže výkon a výsledky jeho „pracovného nasadenia (?) je bez preukázaných výsledkov v strate cca 36.000,-€, čo sa mu vyplatilo v mesačných odmenách?
Priatelia, nech sa nikto nehnevá na mňa, ale musím vám povedať, že i napriek jeho „dokonalosti“, ktorú si staronový pán primátor pripisuje, aký je jeho verejný záujem pred osobným je opakovane to tvrdím farizejské. Ja nemám nič proti pánovi Ing. Jankovi Martinovi, ale prijať dôchodcu do pracovného pomeru na takú, v podstate po funkcii primátora druhú najdôležitejšiu funkciu v mestských štruktúrach je vari verejný záujem??? Alebo osobný záujem staronového pána primátora. A plat prednostu radnice?Určite nie je vo výške eléva? Je to určite pekný mesačný zárobok k prilepšeniu si k dôchodku. A v podstate ani v riadení radnice ako takej, nedošlo k nejakým výnimočne úspešným zmenám, lebo však aká motivácia, pre dôchodcu, okrem platu!!!
Aj na YOUTUBE, staronový pán primátor ,veľmi nepresne interpretuje naše príspevky, teda môj a Ľubomírov. A tak znovu o strate pamäti. Ja som sa vyslovil asi takto , že, cit: „ ... Pán hlavný kontrolór, kde ste, že vás nie je počuť, že vás nie je vidieť, vyzývam vás, aby ste začali konať, veď to nie sú hry o fazuľky. To sú peniaze občanov, to je doterajšia dlhodobá spokojnosť so službami poskytovaných kaderníctvom v priestoroch bývalého domu služieb, je naozaj potrebné konať pán hlavný kontrolór.“, potiaľ môj citát z príspevku. Nuž a pán staronový pán primátor by nemal vypustiť vari z pamäti, ak vyčítal bývalému kontrolórovi, Ing.P.P., že mu „neporadil“, keď v ním rozhodovanej veci urobil onehdá pán primátor chybu !!! Vypustil z pamäti ,pretože moja výzva k súčasnému kontrolórovi nie je o nedôvere k osobe primátora, ale k jeho rozhodnutiam. A tam mal pán kontrolór konať. Dá sa len uveriť, že budú konať páni poslanci.
A na záver, ako vždy pár slov. Priatelia, aj vy si myslíte, že „ Mier s mečom v ruke“ , sa dá hlásať!!!. Ak by ste aj chceli použiť takýto spôsob boja a víťaziť v samosprávnej politike, tak povedzte, nad kým a nad čím? Nad obyčajnými obyvateľmi tohto mesta? Je pán primátor tak veľmi presvedčený, že ten pomyselný „ mierotvorný meč“ mu prinesie lepší poriadok v meste, pokojné prostredie, plnenie volebného programu (ak nejaký existuje)? Priatelia, zatiaľ to vidím tak, že nič z toho, leda ak túžbu po pomste!!! A tá sa mu z jeho výrokov a konaní rinie ako voda v znečistenej rieke Nitra. A tak ešte raz slová pána primátora ,cit.:“ ...kedykoľvek budú ľudia pochybovať, nech sa páči, tu sú dvere otvorené, u mňa v kancelárii a na mestských zastupiteľstvách takisto a vždy kladiem verejný záujem pred osobný, potiaľ cit. Priatelia, treba len dúfať, že to niekedy tak možno , po ďalších voľbách, aj bude .PB
Hodnotenie: 2   0

Kladne hodnotil:
17.09.2019 22:39:44 Ľubomír
25.09.2019 18:45:52 Ema
Záporne hodnotil:


Napíšte reakciu na tento príspevok.<<< zoznam tém
<<< späť na najnovšie príspevky

Meno:
Heslo:
V Prievidzi spustili prvý automat na rúška
Okrem rúšok automat ponúka dezinfekčný gél či sladkosti. Dobrovoľníci budú rúška priebežne dopĺňať.
zobraziť podrobnosti »
31.03.2020
AKTUÁLNE: Dobrovoľní hasiči začali v Partizánskom s dezinfekciou verejných priestorov!
V týchto dňoch majú dobrovoľní hasiči z Partizánskeho plné ruky práce. Okrem toho, že pomáhajú seniorom s nákupmi, v spolupráci s mestom sa v pondelok 30. marca pustili do ďalšej aktivity. Boj proti koronavírusu zobrali doslova od podlahy – čistením verejných priestranstiev.
zobraziť podrobnosti »
30.03.2020
Usmernenie k nakladaniu s odpadmi: Kam vyhadzovať rúška a respirátory?
V zmysle stanoviska ÚVZ SR sa použité ochranné prostriedky, ktoré vznikajú občanom v domácnosti alebo zamestnancom v bežných prevádzkach – rúška, respirátory, rukavice, vreckovky likvidujú ako bežný odpad. Špeciálny postup sa tu teda neuplatňuje. Tento odpad sa ukladá len do zmesového odpadu.
zobraziť podrobnosti »
30.03.2020
Nových pracovníkov chce prievidzská radnica zamestnať v rámci spoločného projektu s mestami Handlová a Bojnice.
Cieľom tohto projektu je posilnenie koordinačných a implementačných kapacít v týchto troch mestách. Hlavným partnerom je mesto Prievidza, ďalšími dvoma partnermi sú mestá Bojnice a Handlová. Výška finančného príspevku, ktorý budeme žiadať, bude pravdepodobne až 500.000 eur
zobraziť podrobnosti »
28.03.2020
Web pre rodičov: ucimenadialku.sk
V spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR vznikla táto webová stránka ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách a prerušenej prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu. Cieľom webovej stránky je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu a zriaďovateľom škôl, ale i žiakom, študentom a rodičom zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení, ako aj pomôcť všetkým aktérom počas prerušenia vyučovania či prezenčnej výučby nachádzať riešenia vzniknutej situácie.
zobraziť podrobnosti »
25.03.2020
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.