Online 3 ľudia. FullHouse Slavio VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Zdá sa Vám nasledujúci príspevok nevhodný pre návštevníka tejto stránky?
Prosím prihláste sa a napíšte dôvod prečo si myslíte, že tento príspevok je nevhodný. Prihlásenie je nutné z toho dôvodu, aby sme Vám mohli zaslať odpoveď na vaše hlásenie. Ďakujeme za pochopenie.
príspevok číslo 6944 v téme Primátor / Poslanci zo dňa 13:18:49 26.09.2019
Priatelia , ja si uvedomujem, že žijeme v dobe, kedy sa lož možno stala povinnosťou a každý môže tak vyjadrovať svoju pravdu. No, to áno, ale po pravdivej informácii túžiaci ľudia, zriedka ju tak môžu presadiť, ako napríklad v našom meste. Stále u nás platí spôsob poskytovaných informácií podľa starého príslovia - Keď vtáčkov chytajú, či lapajú, pekne im spievajú, ktoré naozaj nestráca na aktuálnosti ani dnes a tak, ak určite platilo pred voľbami, vo voľbách a platí žiaľ pre všetky sféry nášho denného nášho života v našom meste, aj po voľbách.
Už som niekoľko krát na tejto stránke porovnával, niektoré konania staronového pána primátora a jeho ekipy, pretože sa neustále preukazuje, že pán primátor je expert na klamlivé a navyše popudlivé odpovede občanom, ak ho otázkami v akomkoľvek slova zmysle požiadajú o odpoveď na tú, ktorú jeho činnosť, za ktorú nesie zodpovednosť. Len málokedy objektívne odpovedá, poväčšine expresívne dáva najavo, že ho dráždia!!!. A tak, však to poznáte, sa z jeho úst rinú poväčšinou nekompetentné, ale obyčajne urážlivým tónom voči ,niekedy nepochopiteľne takmer všetkým a nielen jeho kritikom odpovede.
No, i preto takto píšem, lebo pri čítaní jeho odpovede na moju žiadosť o poskytnutie mi informácií, ktorú som obdržal od neho, som si spomenul na výroky, ktoré som si po odpozeraní filmu Černí baroni zapamätal. Ide o ukážkovú odpoveď dôstojníka ČSLA – „ Soudruzi, kontrolní otázka. Co udělá náš dobře známy samopal vzor 24, když ho ponecháme na větru a dešti? Zrezaví ne, vole... Správně, ale co hlavně? Zkoroduje, vy tupci! „
I preto, že nie sme ovce ma napadá rozdiel medzi stanoviskom Ing. Dušana Šimku ,staronového pána primátora, ku bezpečnostnej kamere osadenej na ochranu majetku mesta, telocvične Základnej školy a nakúpeným trom minikamerám, ktoré boli zakúpené z rozpočtu mesta, z našich daní, teda daňových poplatníkov.
Určite si mnohí odpoviete kamera, ako kamera, no nie je to celkom tak a ani radšej nenapíšem, ako mi pán primátor odpovedal, vedzte však, že len statočne potvrdil v odpovedi na moje otázky, o zodpovedanie ktorých som ho vo svojej žiadosti požiadal, v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o poskytnutí informácií svoje dlhodobo „nekompetentné status quo“, pretože po nazretí na odpoveď po jej prevzatí, som bol priatelia presvedčený, že nastúpi silná obhajoba nákupu minikamier a dôvodu ich zakúpenia.
Verte,neverte, Ani ťuka. Bezdôvodne sa vyjadroval však k osobe, ktorá s mnou mu položenou otázkou v žiadosti o poskytnutie informácie, vôbec nesúvisela. Pán primátor však nezabudol pripomenúť, že on vždy konal a koná zákonnne. Nuž ,ale i tak še da.
Ak je ale nespochybniteľné, že právo na slobodný prístup k informáciám je základným ústavným právom vychádzajúcim z Článku 26 zákona č. 460/1992 Zb. Ústavy Slovenskej republiky a citované ustanovenie garantuje právo na informácie a tiež, že na vykonanie ústavného práva na slobodný prístup k informáciám bol v roku 2000 vydaný zákon č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a napokon, že právo na informácie môže obmedziť len osobitný predpis, a to spôsobom, ktorý Infozákon stanovuje je takýto výklad k INFOZÁKONU potrebný??? Teda vari nie celkom „i tak še da“.
Ja si naozaj uvedomujem, že je nemožné žiť bez konfliktov , ale ak sa Ing. Dušan Šimka dal zvoliť, že chce pracovať pre ľudí - je vari normálne žiadať od neho, aby sa naučil konflikty, väčšinou však ním vyvolané aj zvládať. Množstvo majetku nášho mesta, počas vlády staronového primátora v stave čiastočne, alebo totálne devastovanom, nepoužiteľnom, je v stave len bezprízornej evidencie rovnako, ako niektoré zmarené investície (mestská kanalizácia v Lelovciach ) do ktorých boli vložené peniaze z daní daňovníkov a neslúžia v 100% -nom využití. A vari to platí i o minikamerách ak sú zakúpené a nepoužívané ,a na druhej strane ,ak sú zakúpené , zaujíma nás , k akému účelu sú používané?
A tak majú niektorí spoluobčania veľkú pravdu, a nás niektorých to len utvrdzuje v tom, že nástupom do vedenia mesta sa pán primátor mylne domnieva , že mu opakovane tento stav dovoľuje pokračovať v tom, čo už ovláda viac ako dvadsať rokov na výbornú - obviňovanie.
Nie je nám potom zrozumiteľné, ako potom tento človek na radnici, nás chce utvrdzovať v tom, ako mu záleží na Novákoch, na ľuďoch v nich žijúcich a na hodnotení mesta Nováky vo verejnom priestore???
Čo s tým urobíme, ak je pravdou, že človek dneška, ktorý zvláda vesmírne vzdialenosti – tak človek ,politik ,primátor nášho mesta ,ktorý sedí na našej radnici , nedokáže zvládnuť aj malú vzdialenosť medzi ním a druhým človekom, najmä vtedy, ak mu má slúžiť a navyše má za to dobre zaplatené z našich daní, daňových poplatníkov???. PB
Hodnotenie: 3   0

Kladne hodnotil:
27.09.2019 07:03:23 Milan Oršula
27.09.2019 07:45:14 Mimi
27.09.2019 17:47:13 Ema
Záporne hodnotil:


Napíšte reakciu na tento príspevok.<<< zoznam tém
<<< späť na najnovšie príspevky

Meno:
Heslo:
V Prievidzi spustili prvý automat na rúška
Okrem rúšok automat ponúka dezinfekčný gél či sladkosti. Dobrovoľníci budú rúška priebežne dopĺňať.
zobraziť podrobnosti »
31.03.2020
AKTUÁLNE: Dobrovoľní hasiči začali v Partizánskom s dezinfekciou verejných priestorov!
V týchto dňoch majú dobrovoľní hasiči z Partizánskeho plné ruky práce. Okrem toho, že pomáhajú seniorom s nákupmi, v spolupráci s mestom sa v pondelok 30. marca pustili do ďalšej aktivity. Boj proti koronavírusu zobrali doslova od podlahy – čistením verejných priestranstiev.
zobraziť podrobnosti »
30.03.2020
Usmernenie k nakladaniu s odpadmi: Kam vyhadzovať rúška a respirátory?
V zmysle stanoviska ÚVZ SR sa použité ochranné prostriedky, ktoré vznikajú občanom v domácnosti alebo zamestnancom v bežných prevádzkach – rúška, respirátory, rukavice, vreckovky likvidujú ako bežný odpad. Špeciálny postup sa tu teda neuplatňuje. Tento odpad sa ukladá len do zmesového odpadu.
zobraziť podrobnosti »
30.03.2020
Nových pracovníkov chce prievidzská radnica zamestnať v rámci spoločného projektu s mestami Handlová a Bojnice.
Cieľom tohto projektu je posilnenie koordinačných a implementačných kapacít v týchto troch mestách. Hlavným partnerom je mesto Prievidza, ďalšími dvoma partnermi sú mestá Bojnice a Handlová. Výška finančného príspevku, ktorý budeme žiadať, bude pravdepodobne až 500.000 eur
zobraziť podrobnosti »
28.03.2020
Web pre rodičov: ucimenadialku.sk
V spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR vznikla táto webová stránka ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách a prerušenej prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu. Cieľom webovej stránky je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu a zriaďovateľom škôl, ale i žiakom, študentom a rodičom zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení, ako aj pomôcť všetkým aktérom počas prerušenia vyučovania či prezenčnej výučby nachádzať riešenia vzniknutej situácie.
zobraziť podrobnosti »
25.03.2020
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.