Online 3 ľudia. VEPOS Novaky.sk VOĽBY 2022
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
1088 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
19:57:09 27.06.2024 [7891] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň všetkým.
Na tomto portáli som síce registrovaný ako súkromná osoba, ale na príspevok pána Kostelného budem, aspoň v krátkosti, reagovať ako primátor mesta.
Aj vedenie mesta si uvedomuje, že v meste dochádza k nepravidelným a krátkodobým výpadkom elektrického prúdu, ktoré sú vyrušujúce a môžu viesť aj k poškodeniu elektrických spotrebičov.
Z vyššie uvedeného dôvodu som minulý týždeň poslal list priamo generálnemu riaditeľovi Stredoslovenskej distribučnej.
Mesto doposiaľ od SSD odpoveď neobdržalo.
S pozdravom
Branislav Adamec
Hodnotenie: 3   0
12:47:57 25.06.2024 [7890] Nevhodný príspevok?
Výpadky elektriny.
Žijem v tomto meste vyše 30 rokov a márne čakám, že to bude niekto riešiť. Neviem koho všetkých sa tie výpadky dotýkajú , ale čo ja viem je to minimálne pol mesta. Za tie roky som prišiel o veľa elektrických zariadení vďaka mikro výpadkom v našom meste . Riešil som to aj s dodávateľmi elektriny ale vinníka nikde. Viete mi povedať kedy sa táto nočná mora Novák začne riešiť ? Tie výpadky sú minimálne 3 krát do týždňa a najhoršie na tom je, že sú max sekundu, vtedy elektrické zariadenia trpia najviac.

Ďakujem
Hodnotenie: 2   0
08:53:59 01.06.2024 [7889] Nevhodný príspevok?
Milí spoluobčania. Dovolím si na tejto stránke zdieľať svoj osobný názor, týkajúci sa stratégie predaja najväčšieho obchodného reťazca v našom meste. Konkrétne samoobslužných pokladní. Roky sme boli zvyknutí na to, že sme boli obslúžení, ale táto vec sa začala zásadne meniť. S mnohými predavačmi sme mali dokonca osobný vzťah. Konkrétne. Všetky pokladne s obsluhou predajňa zatvorí, a núti zákazníka nablokovať svoj nákup samostatne. Prácu personálu takto vykonáva zákazník . Samoobslužná pokladňa by mala fungovať na dobrovoľnej báze, ale reťazec má očividne stratégiu naučiť si zákazníka vykonávať jeho prácu. Akí máte na to názor nováčania? Je to seriózny postoj reťazca ku klientovi, predovšetkým k ľuďom vo vyššom veku? Podľa mňa by mala byť vždy k dispozícii pokladňa s obsluhou !!!!!!!!
Hodnotenie: 3   0
06:14:46 24.01.2024 [7881] Nevhodný príspevok?
S uznaním kvitujem reakciu pána primátora na môj príspevok.Vnímam ju ako pozitívum v jeho snahe o naplnenie svojho volebného prísľubu ohľadom transparentnosti v informovaní občanov mesta o dianí v meste a určite by som privítal ak by v takom konaní pokračoval v duchu kedysi dávno populárneho tzv.pracovného úsilia:)
No mám k informácii pána primátora jednu pripomienku.Totiž chýba mi v nej vyjadrenie k tomu tvrdeniu a či domnienke bývalého primátora,že všetky uznenesnia prijaté na predmetnom rokovaní z titulu porušenia zákonnosti zvolania sú neplatné a tiež mi v ňom chýba informácia o tom,akým spôsobom boli vyriešené požiadavky prokurátora ktoré boli súčasťou jeho upozornenia.Pripomínam to a zaujíma ma to z toho dôvodu,že máme v meste určité negatívne skúsenosti toho istého charakteru a s ktorých konzekvenciami sa doposiaľ potýkame.
Zároveň využijem túto možnosť a požiadam pána primátora,aby okrem už napísaného na zasadnutí MsZ informoval občanov aspoň v hrubých rysoch čo je nové v "kauze" polilklinika-investície do údržby a pod.Tiež by som privítal informácie,aké kroky podniká v smere dotiahnutia projektu protipovidňových opatrení realizovaných ešte za primariátu pána Daniša v oblasti Trenčianskej ulice,kde bývam a kde žijeme v strachu pred veľkou vodou pretože projekt v tom stave,ako bol realizovaný podľa mojej a nielen mojej mienky nebol ukončený,dokonca si dovolím tvrdiť,že ak to má ostať v tomto stave,tak prostriedky na realizáciu projektu neboli vynaložené povedzme že v súlade s plnou racionalitou.
Taktiež privítam informácie o tom,ako sa mesto vysporiada,alebo vysporiadalo s problémom techniky na dvore firmy Vepos-u z neslávneho projektu BRO,alebo aj informácie ohľadom vyhlásenej verejnej súťaže na prenájom autobusovej stanice.Informácie z oblasti UMR/udržateľný mestský rozvoj/,alebo vplyvy a dopady diania ohľadom transformácie regiónu na mesto z pohľadu ekonomiky by boli tiež zaujímavé.Nepochybne aj informácie o krokoch a prípadných chystaných nových projektoch by boli zaujímavé a aj z ohľadom na frustráciu očanov s doteraz nerealizovaných projektov z nedávnej minulosti určite povzbudujúce:)
Hodnotenie: 0   0
22:47:06 23.01.2024 [7880] Nevhodný príspevok?
Reakcia primátora mesta Nováky, Ing. Branislava Adamca:
*************************************************
Dobrý deň vážení spoluobčania mesta Nováky.

Týmto mojim príspevkom budem, aspoň v stručnosti, reagovať na posledné dni v našom meste, predovšetkým na článok zverejnený agentúrou SITA dňa 15.01.2024, resp. jej redaktorom, pánom Radoslavom Vargom.

V pondelok, 22.01.2024, som telefonoval s p. Vargom a prv ako by som chcel uverejniť svoju reakciu na daný článok, tak som chcel byť v kontakte najprv s p. redaktorom, čo nebolo možné, nakoľko až v pondelok prišiel, po niekoľkých dňoch, do práce.

Nechcem Vás zaťažovať detailmi telefonátu s p. Vargom (ktorý bol pomerne obsiahly), ale jeho postup pri zverejnení daného článku vnímam ako nie veľmi profesionálny, pretože ak by ešte pred vydaním daného článku mňa ako súčasného primátora mesta Nováky kontaktoval s požiadavkou o vyjadrenie, tak by som mu samozrejme moje vyjadrenie poskytol, ale to by celý článok zjavne vyznel inak a asi by neboli v titule článku také „palcové“ titulky, ktoré neskôr prevzali aj iné médiá.

Áno, je pravda, že tzv. mimoriadne mestské zastupiteľstvo konané 24. októbra 2023 nebolo zvolané úplne v súlade so zákonom, ale v celom článku chýbalo to najpodstatnejšie – nebolo tam ani náznakom, ani len jednou krátkou zmienkou, uvedené z akého dôvodu bolo dané zastupiteľstvo zvolané.

Pravda je taká, že počas minulého roka, teda v roku 2023, boli v meste realizované aj dva projekty a to „Materská škola“ a „Vnútroblok“, kde počas realizácie daných projektov sa objavilo veľa problémov projektovo-technického charakteru, ktoré bolo treba urgentne riešiť a ktoré mali často dosah na financie mesta, inými slovami napísané, že na každý projektovo-technický problém sme museli nájsť vo vedení mesta (ale aj v spolupráci s ostatnými pracovníkmi mesta, či členmi poslaneckého zboru) riešenie, pričom vždy sme sa snažili konať tak, aby vyriešenie problému bolo čo najlepšie a za čo najmenej peňazí!

Obdobný problém ako som vyššie (aj keď v stručnosti a všeobecne) opísal, sa stal aj na jeseň 2023 a to pri oboch projektoch, teda tak pri materskej škole ako aj vnútrobloku. Zamestnancami mesta som bol o ňom informovaný (tak ako aj o mnohých iných veciach) a ako najrozumnejšie riešenie problému sa javilo osobné stretnutie so sprostredkovateľským orgánom (ktorý má na starosti aj kontrolu). Inicioval som teda stretnutie, ktoré sa podarilo zrealizovať hneď na najbližší pracovný deň, pričom stretnutie sa uskutočnilo v Trenčíne za účasti 4 osôb (vrátane mňa) za mesto Nováky a 3 osôb za sprostredkovateľský orgán, kde jednou z osôb za sprostredkovateľský orgán bol aj vedúci odboru. Po pomerne dlhom a hlavne náročnom rokovaní obe strany našli spôsob možného postupu a to predovšetkým za tým účelom, aby nášmu mestu Nováky mohli byť uchránené finančné prostriedky vo výške viac ako 20.000 (dvadsať tisíc) €. Možný postup mal však aj časové úskalie a to v tom, že bolo treba zvolať zasadnutie mestského zastupiteľstva čo najskôr, aby mohli byť stihnuté termíny, na ktorých sme sa na stretnutí v Trenčíne dohodli.

Ako som už viackrát informoval na rôznych zasadnutiach Mestského zastupiteľstva v Novákoch, môj predchodca vo funkcii primátora vo veľmi intenzívnej miere posiela na mesto Nováky tzv. infožiadosti, ale zároveň podáva aj rôzne podnety na prokuratúru, či iné úrady. Jedným z jeho viacerých podnetov na Okresnú prokuratúru do Prievidze bol aj podnet na možnú nezákonnosť zvolania tzv. mimoriadneho zastupiteľstva zo dňa 24.10.2023.

Na požiadanie Okresnej prokuratúry Prievidza o vyjadrenie k zvolaniu tzv. mimoriadneho zastupiteľstva v Novákoch dňa 24.10.2023 mesto Nováky prokuratúre odpovedalo a to tak vo forme poslania rôznych príloh ako aj pomerne detailného opisu reálnych skutočností ako sa v čase diali.

Prokuratúra v Prievidzi celú situáciu vyhodnotila tak, že po podaniach (oznamovateľom) zo dňa 03.11.2023, ktoré bolo doplnené (oznamovateľom) dňa 08.12.2023 ako aj zaslaných materiálov z mesta Nováky, vydala upozornenie prokurátora na odstránenie porušenia príslušného ustanovenia Zákona o obecnom zriadení.

Pri rozhodnutiach prokuratúry je dôležité rozlišovať právne pojmy, v tomto prípade „upozornenie prokurátora“ a „protest prokurátora“. Protest prokurátora je akoby nadradený pojmu upozornenie prokurátora, inými slovami napísané, že za menej závažné porušenie ustanovenia niektorého zo zákonov vydáva prokurátor upozornenie, ale za viac závažné porušenie ustanovenia niektorého zo zákonov vydáva prokurátor protest.

A prečo som napísal vyššie uvedený odsek? Pretože pri zvolaní tzv. mimoriadneho zastupiteľstva na deň 24.10.2023 vydal prokurátor upozornenie. Mestu Nováky bol však v máji 2019 (čiže v minulom volebnom období 2018-2022) doručený protest prokurátora za viac závažnejšie porušenie zákona z toho dôvodu, že mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie, ktoré „silou-mocou“ pretláčal a žiadal od vtedajších členov poslaneckého zboru, aby bolo schválené, predchádzajúci primátor mesta Nováky pôsobiaci aj v roku 2019! A asi Vám nemusím písať, kto bol v roku 2019 primátorom nášho mesta.

Vážení občania, stojí tu skutočne na zamyslenie, kto viac poškodzuje mesto Nováky!? Či je to súčasné vedenie mesta na čele so mnou ako primátorom, ktoré sa rýchlym zvolaním tzv. mimoriadneho zastupiteľstva snažilo urobiť všetko preto, aby mestu boli uchránené finančné prostriedky vo výške viac ako 20.000 €, alebo je to to bývalé vedenie mesta, bývalý primátor mesta, ktorý aj napriek tomu, že si mohol vypočuť zdôvodňovanie zvolania na tzv. mimoriadnom zastupiteľstve dňa 24.10.2023, tak nielen raz (03.11.2023) ale dokonca aj doplňujúco (8.12.2023) podal na prokuratúru do Prievidze vyššie uvádzaný podnet na nezákonnosť zvolaného zastupiteľstva s tým, že mesto by s istotou prišlo o viac ako 20.000 €!

Tento príspevok nie je určite mojim posledným, ktorým Vás budem informovať.

Ďakujem.

S úctou a pozdravom
Branislav Adamec

*************************************************
Hodnotenie: 3   0
22:25:01 21.01.2024 [7879] Nevhodný príspevok?
V reakcii na znepokojivé informácie agentúry SITA zverejnené v článku na stránke Webnoviny "Mestu Nováky hrozí strata eurofondového financovania v dvoch niekoľkostotisícových projektoch"je domnievam sa plne logické pýtať sa vedenia mesta a poslancov do akej miery sú tieto informácie pravdivé?Sú v článku citované obavy bývalého primátora mesta ohľadom možných konzekvencií oprávnené?Čo potom ak sa ukáže,že áno?Vyzerá to,že mesto trpí ranu za ranou.Už tu padli viaceré dobré sľubne vyzerajúce projekty,padla baňa,elektráreň,chemická pôsobí dojmom pacienta nad hrobom a teraz toto!Nuž tak.Ako hovoria bratia Rusi.....požijeme,uvidíme:)
Hodnotenie: 1   0
13:22:21 19.12.2023 [7874] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň.

zareagujem krátko na príspevok Ľubomíra, ktorý napísal: "Aj preto som očakával od človeka, ktorý tu bol sedem krát primátorom, iný postoj."

On je psychopat a iný už nebude. Netreba od neho už nič iné očakávať. Len posti-chtivosť a hľadanie si nepriateľa. Škoda, že ak po ňom niečo dobré ostalo, tak to jeho vystupovaním úplne zmazal. Už si ho budeme pamätať len ako psychopata.

Prajem pekné sviatky a želám všetkým, aby aspoň do nového roku nestretli nikde Šimkovcov a nekazili si tak náladu a zdravie.
Hodnotenie: 0   0
10:11:44 19.12.2023 [7873] Nevhodný príspevok?
„ Rozdeľuj a panuj je dobré motto. Zjednocuj na veď je múdre motto."
Johan Wolfgan Goethe

Dobrý deň milí spoluobčania.

Tak som sa po vyše roku rozhodol ísť na MsZ. Za občanov sme tam boli štyria. Ja s mojim priateľom Jankom a dvojičky. Bol som prekvapený, že rokovanie MsZ ani nezačalo, ani sme nevedeli, či bude uznášania schopné a už padali návrhy na zmenu programu. Pre mňa osobne to bolo úplne nepochopiteľné. Musím priznať, že niektoré body rokovania neboli pre mňa veľmi povzbudivé. Reštrikcie, alebo ak chcete, ľudovo povedané, uťahovanie opaskov, nie je nikdy populárne. Žijeme však zložitú a náročnú dobu a tento trend viac menej postihol všetky mestá a obce na Slovensku. Nie, vôbec nechcem obhajovať nepopulárne kroky mesta. Je síce pravda, že som volil zmenu, no nie som zaslepený. Aj preto, nie so všetkými krokmi a rozhodnutiami súhlasím. No život ma naučil, práve v zložitých a ťažkých chvíľach podávať pomocnú ruku.
Keďže som mal stretnutie s priateľmi, ľuďmi ktorých si vážim, odišiel som v prestávke zo zasadnutia. Samozrejme som to dopozeral cez Youtube. Mrzí, že som nezostal až dokonca. Som totiž večný optimista a veril som, že dvojičky práve na konci roku, v predvianočnej atmosfére, zmenia svoju rétoriku. Áno sú problémy, je aj zložitá doba. Aj preto som očakával od človeka, ktorý tu bol sedem krát primátorom, iný postoj. Naivne som dúfal, že ponúkne mestu svoje skúsenosti, kontakty a schopnosti na prekonanie tohto zložitého a ťažkého obdobia. Naozaj neviem pochopiť že práve tento človek doslova zasypáva mesto a pracovníkov úradu tzv. 211 a dáva zabrať, prokuratúre aj vysokopostaveným úradníkom v štátnej správe. Miesto toho, aby sme hľadali čo nás spája, dávame do popredia to, čo nás rozdeľuje. Miesto toho, aby sme hľadali cestu, či postavili most cez rieku, staviame prekážky a mosty k sebe búrame. Ak je niekto presvedčený, že tým ubližuje funkcionárom mesta, tak to je omyl. Ubližuje hlavne nášmu mestu a žiaľ aj sám sebe.
Možno si mnohí z vás teraz pomyslia, že takto píšem preto, lebo som prívrženec terajšieho vedenia a nemám rád pána ex primátora. Nie je pravda ani jedno, ani druhé. To, že som podporoval p. Adamca za primátora, ešte neznamená, že si dám klapky na oči. Ak bude múdrym primátorom, tak si starostlivo vypočuje aj kritiku. No a čo sa týka ex primátora, je pravdou, že mi nikdy neublížil. My máme len rozdielne názory. Mám plný rešpekt k tomu, že je mnohonásobným primátorom mesta. To asi ťažko niekto prekoná. On však nie je mojím nepriateľom. Ak som ja jeho, tak to nie je môj problém.
Vážení priatelia, spoluobčania, naozaj som si myslel, že napriek problémom a neľahkej situácii, bude MsZ v znamení blížiacich sviatkov, v znamení porozumenia, rešpektu a spolupráce. Nie som na to síce nikým oprávnený, no dovolím si nielen čitateľom tejto stránky, ale aj všetkým mojim priateľom a spoluobčanom mesta zaželať príjemné a láskyplné Vianoce. V roku 2024 vám všetkým zo srdca prajem veľa - preveľa zdravia a toho povestného šťastíčka. Verte, všetci ho budeme potrebovať.

S úctou
Ľubo Dzurák
Hodnotenie: 4   0
Meno:
Heslo:
Bane na hornej Nitre skončili, banskí záchranári sú v pohotovosti naďalej. Je otázne dokedy
Banskí záchranári pomáhajú i pri rôznych nešťastiach.
zobraziť podrobnosti »
12.01.2024
FOTO: Elektráreň Nováky odstavila poslednú turbínu, skončila sa tak výroba elektriny z uhlia
Výroba elektriny a tepla z domáceho hnedého uhlia v Elektrárni Nováky po 70 rokoch definitívne skončila.
zobraziť podrobnosti »
21.12.2023
Final coal mining cart pulled from Nováky mine
More trains for Christmas holidays, Bratislava outskirts teeming with culture, and a recipe for Christmas baking.
zobraziť podrobnosti »
21.12.2023
Z nováckej bane vyťažili posledný vozík uhlia, o zamestnanie prídu stovky ľudí
Uzatváranie bane potrvá roky.
zobraziť podrobnosti »
21.12.2023
VIDEO: Karol Mikuláš: Baník, povstalec aj politický väzeň
VIDEO: Karol Mikuláš: Baník, povstalec aj politický väzeň
zobraziť podrobnosti »
15.03.2023
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.