Online 3 ľudia. FullHouse Slavio VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Rôzne / Iné
192 príspevkov
Váš príspevok sa nehodí do žiadnej otvorenej témy? Šup s ním sem...
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
20:27:03 04.03.2020 [7164] Nevhodný príspevok?
To by nás malo zaujímať všetkých.
Dobrý podvečer vážení spoluobčania.
Európska konzultačná Komisia pre priemyselné zmeny( CCMI ), Európsky Ekonomický a sociálny výbor ( EESC ) v spolupráci s HBP a.s. usporiadali dňa 4.3.2020 v priestoroch Hotela pod Zámkom „ Diskusiu za okrúhlym stolom o transformujúcich sa uhoľných regiónoch.“ Podobné diskusie už prebehli napr. v Nemecku, Česku, Poľsku, Grécku, Rumunsku.... Zúčastnili sa ho p. Jacques Glorieux spoluzakladateľ komisie pre priemyselné zmeny, p. Dumitru Fornea, člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru ( EHSV ), Renáta Eisenvortová delegátka CCMI, p. Ladislav Šimko , riaditeľ Prierezových priorít úradu vlády SR. Na túto diskusiu boli okrem iných pozvaní zástupcovia ZMO HN, zástupcovia firiem z regiónu, Združenie zamestnávateľov hornej Nitry ( ZzhN ), zástupcovia rôznych spoločenských a záujmových organizácií. Tohto stretnutia sa zúčastnili aj novozvolení poslanci NR SR p. Anna Záborská a Petra Hajšelová.
V úvode všetkých prítomných privítal Generálny riaditeľ HBP a.s. p. Peter Čičmanec. Vo svojom príhovore sa zaoberal aktuálnym stavom plnenia Akčného plánu rozvoja hornej Nitry. Zdôraznil, že akceptujeme záväzky Slovenska v oblasti ochrany ovzdušia, ale upozorňujeme, že spomedzi európskych krajín má Slovensko pred sebou najkratší možný termín ukončenia dobývania uhlia. Na jednej strane je to príležitosť pri dostatočnej flexibilite v uvoľňovaní finančných prostriedkov, vytvoriť z nášho malého regiónu vlakovú loď transformácie. Na strane druhej, to však vyžaduje, aby sa čo najskôr vytvorili podmienky pre čerpanie prostriedkov Európskych eurofondov, aby sa mohli realizovať náhradné projekty. Len takto sa dá vytvoriť primeraný stav medzi znižovaním zamestnancov na strane jednej a vytváraním nových pracovných miest na strane druhej. Preto je nutné čo najskôr celý proces z dynamizovať a čo najskôr naštartovať možnosti čerpania finančných prostriedkov z eurofondov. Z pohľadu ťažobnej organizácie, HBP považuje za rozhodujúce:
- Nutnosť špecifického prístupu k regiónu HN, pretože sa musíme vysporiadať s ukončením ťažby v rekordnom krátkom čase.
- Dynamizovať procesy transformácie a čo najskôr naštartovať možnosť čerpania finančných prostriedkov z eurofondov.
- Nastaviť spravodlivé a motivujúce pravidlá pre financovanie projektov.
- Preferovať projekty, ktoré vytvárajú nové pracovné príležitosti vo výrobnej sfére.
- Apelovať na vlády jednotlivých krajín, aby do svojich rozpočtov zahrnuli potrebné zdroje na korektné a bezpečné uzatváranie banských prevádzok v súlade so sociálnymi aspektami a environmentálnymi požiadavkami.
Ďalej vystúpil p. Jacques Glorieux, ktorí prítomných oboznámil s vyše 50 ročnou činnosťou komisie. Jej činnosť je teraz zameraná na pomoc pri útlme ťažby uhlia, využívania ocele, ako aj na vývoj v automobilovom priemysle. Aj preto som dnes tu, aby som vypočul vaše pripomienky a názory, ktoré chceme využívať v našej ďalšej práci. Naše heslo bolo „ Prinášať svetlo z hĺbok“ dnes ho pomaly meníme na „Chceme prinášať svetlo do vašej budúcnosti.“
Vystúpenie Ladislava Šimka z úradu vlády SR bolo zamerané na plnenie Akčného programu rozvoja HN. Zdôraznil, že veľmi vážne berie Akčný program. Kľúčové zdroje pre región však budú až v rokoch 2021-2027. Uvedomuje si, že kľúčová bude aj realizácia cesty R2 a obchvat Prievidze, ktorý by sa mal začať v blízkej budúcnosti realizovať. Je potrebné prepojiť región HN s ostatnými regiónmi, kvalitnými a bezpečnými cestami. Pozornosť však treba venovať okrem vytváraniu nových pracovných príležitostí, aj rekvalifikácii baníkov a duálnemu vzdelávaniu.
Je našou snahou zapojiť do projektu transformácie čo najviac ľudí z regiónu, firiem, obce a mestá, aby ste hlavne vy rozhodovali o svojich prioritách. Musíte sa však hlavne dohodnúť na najdôležitejších projektoch.

V ďalšej časti diskusie vystúpil aj prezident Združenia zamestnávateľov hornej Nitry a Generálny riaditeľ Unipharmy a.s. p. Tomislav Jurik. Vo svojom príhovore predstavil hosťom región a zameral sa hlavne na podniky, ktoré ho tvorili v minulosti. Upozornil, že v minulom storočí to bol región s ťažkým a mnohokrát zdraviu škodlivým priemyslom, čo sa žiaľ ešte aj dnes prejavuje na zdraví našich, hlavne starších spoluobčanov. Predstavil aj spoločnosti, ktoré sú dnes členmi ZzhN a to konkrétne HBP, Brose, Incon, Rubig, Patriu1, Slovaktual a Unipharmu. Zdôraznil aj dôvod založenia združenia, ktorým je spojenie síl, zjednotenie sa na prioritách regiónu, byť silným a dôstojným partnerom pre vládu SR, pri realizácii Akčného programu rozvoja hornej Nitry.

Zaujímavé bolo aj vystúpenie predsedu ZMO HN p. Vojtecha Čičmanca, starostu obce Kocúrany. Hovoril za starostov a primátorov nášho okresu, lebo každá obec, či mesto, bude dotknutá transformáciou regiónu. V rámci transformácie v prvom rade očakávame, že sa konečne začne realizovať cesta R2, ktorá je pre nás kľúčom k ďalšiemu rozvoju. Je potrebné, aby sa región napojil na diaľnicu pri Trenčíne, alebo pri Žiari nad Hronom. Predovšetkým priemyselné parky v Prievidzi, Handlovej a Novákoch potrebujú napojenie na tieto diaľnice. Rovnako dôležité je vybudovanie obchvatu mesta Prievidze. Je to dôležité nielen pre Prievidzu, ale aj okolité obce. Dopravná situácia tu začína byť neúnosná. Rovnakú pozornosť treba venovať tzv. “Hnedým parkom“ ktoré tu vzniknú po zániku ťažby v areáloch baní Handlová, Nováky a Cígeľ. Sú to veľké plochy a budovy, ktoré bude treba využiť na iné účely. Dnes za tieto priestory platia bane daň z nehnuteľnosti. Ak nedokážeme tieto priestory využiť, tak samosprávy prídu o peniaze, ktoré dnes využívajú na svoj rozvoj. Aj keď príde k zastaveniu ťažby mali by sme zachovať symboly tohto regiónu a tým je baníctvo. Mnohé veci by sa dali využiť práve v cestovnom ruchu. Rovnako bude dôležité vyriešenie otázky zásobovania teplom mesto Nováky, Prievidza a Zemianske Kostoľany. Je dobrý signál, že je záujem zachovať centrálne vykurovanie. V súčasnosti existujú dva projekty. Musí sa však brať ohľad okrem ceny tepla, aj na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Problémom regiónu začína byť aj starnutie a migrácia obyvateľstva, čoho dôkazom je úbytok obyvateľov okresu za posledné roky.
Aj preto je potrebné, aby sme všetci čo tu žijeme a žiť chceme, aby sme čo najaktívnejšie vstupovali do obdobia, kde sa rozhoduje o našej budúcnosti.

Ľubo Dzurák

Hodnotenie: 1   0
19:41:59 14.02.2020 [7158] Nevhodný príspevok?
Príspevok je schovaný!
Príspevok je dostupný len pre prihláseného používateľa.
19:15:24 06.02.2020 [7140] Nevhodný príspevok?
Príspevok je schovaný!
Príspevok je dostupný len pre prihláseného používateľa.
09:50:33 25.01.2020 [7111] Nevhodný príspevok?
Príspevok je schovaný!
Príspevok je dostupný len pre prihláseného používateľa.
19:43:17 23.01.2020 [7108] Nevhodný príspevok?
Príspevok je schovaný!
Príspevok je dostupný len pre prihláseného používateľa.
19:29:31 13.01.2020 [7091] Nevhodný príspevok?
Príspevok je schovaný!
Príspevok je dostupný len pre prihláseného používateľa.
11:14:41 31.12.2019 [7089] Nevhodný príspevok?
Príspevok je schovaný!
Príspevok je dostupný len pre prihláseného používateľa.
19:32:56 09.12.2019 [7071] Nevhodný príspevok?
Príspevok je schovaný!
Príspevok je dostupný len pre prihláseného používateľa.
20:08:15 26.11.2019 [7037] Nevhodný príspevok?
Zo starého ihriska urobili pomôcku pre dopravnú výchovu

V jednej z obcí hornej Nitry zrekonštruovali staré detské ihrisko. Pribudli na ňom nové hracie a športové prvky, aj dopravné ihrisko.Čítajte viac: https://myhornanitra.sme.sk/c/22268516/zo-stareho-ihriska-urobili-pomocku-pre-dopravnu-vychovu.html
Hodnotenie: 0   0
12:47:29 23.11.2019 [7027] Nevhodný príspevok?
Príspevok je schovaný!
Príspevok je dostupný len pre prihláseného používateľa.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
Ľudia, ktorí sa nezúčastnili prvého kola testovania, môžu prísť na druhé
Možnosť tento víkend majú aj tí, ktorí sa uplynulý víkend celoplošného testovania nezúčastnili. „Účasť na druhom kole testovania antigénovými testami spadá pod neodkladné vyšetrenie, môžu sa ho preto zúčastniť aj občania bez certifikátu z 1. kola celoplošného testovania,“ povedal minister zdravotníctva SR Marek Krajčí.
zobraziť podrobnosti »
06.11.2020
Bojnická nemocnica prosí o pomoc, chýbajú jej zdravotníci
Nemocnica vo štvrtok reprofilizovala desiatky ďalších lôžok.
zobraziť podrobnosti »
06.11.2020
V Prievidzi spustili prvý automat na rúška
Okrem rúšok automat ponúka dezinfekčný gél či sladkosti. Dobrovoľníci budú rúška priebežne dopĺňať.
zobraziť podrobnosti »
31.03.2020
AKTUÁLNE: Dobrovoľní hasiči začali v Partizánskom s dezinfekciou verejných priestorov!
V týchto dňoch majú dobrovoľní hasiči z Partizánskeho plné ruky práce. Okrem toho, že pomáhajú seniorom s nákupmi, v spolupráci s mestom sa v pondelok 30. marca pustili do ďalšej aktivity. Boj proti koronavírusu zobrali doslova od podlahy – čistením verejných priestranstiev.
zobraziť podrobnosti »
30.03.2020
Usmernenie k nakladaniu s odpadmi: Kam vyhadzovať rúška a respirátory?
V zmysle stanoviska ÚVZ SR sa použité ochranné prostriedky, ktoré vznikajú občanom v domácnosti alebo zamestnancom v bežných prevádzkach – rúška, respirátory, rukavice, vreckovky likvidujú ako bežný odpad. Špeciálny postup sa tu teda neuplatňuje. Tento odpad sa ukladá len do zmesového odpadu.
zobraziť podrobnosti »
30.03.2020
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.