Stránku si prezeráš sám... VEPOS Novaky.sk VOĽBY 2022
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Rôzne / Iné
256 príspevkov
Váš príspevok sa nehodí do žiadnej otvorenej témy? Šup s ním sem...
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
16:59:32 26.08.2023 [7850] Nevhodný príspevok?
Kto mlčí, ten svedčí.
Učebnicový príklad je rekcia p. Studenej na môj príspevok o praktikách v SZZP.
Argumenty nemala žiadne. Ani slovkom nereagovala, ale v rámci svojej samoľúbosti a veľkého EGA, v rámci akéhosi trestu stiahla môj príspevok z legálnej stránky www.novaky.com, vytlačila a vycapila ho na tabulu SZZP – na Námestí SNP. Čo s tým chcela dokázať? Príspevok je veľmi starého dátumu. Je to kritika nešvárov v SZZP. Akurát, že potvrdila iba obsah môjho príspevku. Ďakujem!
Druhý prípad: Pán Dobiaš z Múzea Vtedy v Prievidzi zaujal taktiku mlčiacej menšiny. Vystavuje odcudzené premietačky z kina Nováky a neštíti sa vyberať aj vstupné. Zabudol na premietačku dať pravdivú informáciu:“Podcudzené v Novákoch.“ (Predloha už je v tlači.)
Neviem, či to hraničí s negramotnosťou, alebo je to taktika? Neviem.
Učitelia učia už malé deti v škole :“Slušné je opýtať sa, povinnosť je odpovedať.“
Je pravda aj to, že sa na niekoho všetko nenalepí...Ale o to teraz nejde.
Keď človek neodpovie na jednu vec, môže ísť o nevinné zabudnutie, o výpadok v technike pod.
Tých aspektov je viac.
Ale keď niekto neodpovie na štyri výzvy, nedá odpoveď ani v rámci § 211/2000 Z.z....To je už podozrivé. Nereagoval na príspevok na FB stránke Múzeum Vtedy. Potom jedna pracovníčka múzea spravila na mňa BUBUBU, že je to závisť. (To je závisť vidieť odcudzené veci z Novák a vidieť ich v Prievidzi?“ Moja reakcia padla na úrodnú pôdu, lebo v rámci svojej neschopnosti konať čestne, zachovali sa ako chrapúni a zablokovali ma. Čiže, čítať vedia. Horšie to je s písaním...
Tak riešia problémy tí najväčší inteligenti...
Tým viac, keď som sa dozvedel, že sa mu odcudzené premietačky páčia a on ich nevráti...
(Kto sa dozvie o trestnom čine a neonámi, je spoluvinník..)
Pýtam sa, prečo tam nie sú premietačky priamo z Prievidze? A práve „šrot“ z Novák sa mu páči?
Do tretice: Trochu inak zareagoval bývalý primátor na môj príspevok o odcudzení premietačiek značnej hodnoty z kina Nováky veľkodušným darovaním kamarátovi p. Dobiašovi do Múzea Vtedy v Prievidzi. Konal tak v rozpore s o svojimi kompetenciami, čím spôsobil trestný čin.
Na tej istej web stránke, zaujal však inú taktiku ing. Šimka.. . Zaujal taktiku „mokrého kuraťa“.
„Ja nič, ja muzikant... Horná to vybavila, ja som iba podpísal...“
Citujem slová jeho pravej ruky p. Vidu:
...(P.Dobiaš) podpísal prevzatie s tým, že kedykoľvek to mesto Nováky bude chcieť vrátiť, tak to múzeum VRÁTI !!!!! To bola moja podmienka, s ktorou Michal Dobiaš súhlasil.“
To sú podľa všetkého priamo citované slová ing. Šimku.
Ako to je vlastne?
Hodnotenie: 1   0
08:02:11 21.08.2023 [7849] Nevhodný príspevok?

Pozrite sa, kde sú naše ukradnuté premietačky a p. Michal Dobiaš drží "bobríka mlčanlivosti"...

https://www.facebook.com/photo?fbid=10229962466434617&set=pcb.10229962478594921

Vraj je to "šrot" a ten "šrot" vystavuje a vyberá aj vstupné.
Až máte doma nejaký šrot -hrdzavý fúrik, deravý lavór, pánty z maštaľných dverí, odneste to p. Dobiašovi. Pán Dobiaš šrot zbožňuje a s radosťou to prijme a spolu s ing. Šimkom - aj ruky vám z vďačnosti pobozkajú...
Hodnotenie: 1   0
14:27:35 11.08.2023 [7848] Nevhodný príspevok?
Tak, ako si politici spravili trhací kalendár z Ústavy slovenskej republiky, majiteľ múzea Vtedy Prievidza, pán Dobiaš si robí trhací kalendár zo zákona. V múzeu Vtedy vystavuje aj odcudzené veci a vyberá vstupné a zároveň ignoruje zákon 211/2000, ktorý vyšiel v Zbierke zákonov.
Ospravedlniteľné by bolo, keby pán Dobiaš bol zdravotne znevýhodnený tým, že by bol negramotný, nezvláda čítať, alebo chápať prečítaný text. Ale aj takým ľuďom je ponúknutá všemocná pomoc v úlohe asistenta, ktorý by vybavoval všetku korešpodenciu.
Keďže neviem, z akého dôvodu pán Dobiaš vystavuje v svojich priestoroch aj odcudzené veci.
Možno sa stal obeťou, ale, keď sa občan o trestnom čine dozvie a do 24 hodín tretný čin neoznámi, stáva sa spoluvinníkom.
Keďže nejde o malú čiastku,na čo bol pán Dobiaš až tri krát upozornený:
6.7.2023
7.7.2023
30.7.2023 keďže nereagoval. Poslal som mu 31.7.2023 žiadosť podľa zákona 211/2000.
Prihliadajúc na ignorovanie žiadosti, obrátil som sa aj na Ministerstvo spravodlivosti – ohľadom ignorovania zákona 211, - odpoveď mám už pred sebou.
Predkladám aj vám milí čitatelia, žiadosť v rámci vyhlášky 211/2000 Z,z. - adresovanú pánovi Dobiašovi, ktorý tento úradný čin žiaľ, ignoroval. Podľa toho, zákony pre p. Dobiaša sú kúskom toaletného papiera a preto veľkodušne zákony ignoruje.
Ako som sľúbil, postúpil som to ďalej!
Pán ing. Šimka. Teraz dokážte, či vaše slová majú nejakú hodnotu (vzhľadom na to, že p. Dobiaš ignoroval aj Vaše zistine, ktoré doslova opísal pán Vida.)
Máte ešte nejakú autoritu, alebo si zase iba kydáte do vlstných úst.
A teraz tá sľúbená žiadosť:
Doslová citácia: (Mám možnosť uverejniť aj originál.)
....................................................................................
Štefan Theis, Hviezdoslavova 12/13, 972 71 Nováky
xxxxxxxx@xxxxx.xx
Múzeum Vtedy (Galéria Jabloň)
M. Falešníka 6),
97101 Prievidza

VEC: Žiadosť o poskytnutie informácií
------------------------------------
Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Žiadam o poskytnutie informácií, kedy vrátite odcudzené premietačky pôvodnému majiteľovi, čiže mestu Nováky.
Informáciu žiadam sprístupniť e-mailom: xxxxxxxx@xxxxx.xx...
Ako je známe, v Novákoch boli svojvoľne odcuzené premietačky, ktoré sa nachádzajú vo vašom múzeu a skúžia ako zárobková činnosť, nakoľko vyberáte vstupné...
Ako už viete, prípad rieši Najvyšší kontrolný úrad Bratislava.
Ide o premietačky:
2x Meopton II z Domu kultúry Nováky
2x MEO X 5 B z budovy kina v Novákoch.
Hodnota premietačiek ohodnotili odborníci. Najde o malú sumu.
Ďaľšie desiatky tisíc eur tvorí príslušenstvo a kompletné technické vybavenie celej FUNKČNEJ premietacej kabíny.
Prístroje boli v dobrom technickom stave. Umiestnené pod strechou, ktorá nepretekala, pod zámkom, istené zabezpečovacím zariadením, takže sa tam nikto nepovolaný nedostal. Ani zlodeji, ani sprejeri...
Sme presvedčení, že sa v dohľadnej dobe premietačky vrátia do Novák, v pôvodnom stave a nepoškodené.
Odcudzené boli to v čase pandémie, keď bol zákaz vychádzok.
Nebola vytvorená komisia na vyradenie.
Nikto ich nevyradil.
Neboli NIKOMU ponúknuté ani na predaj, ani ako dar, jedine vám, čím došlo k hrubému porušeniu zákona.
Stalo sa to v tajnosti, poza chrbát poslancov. (Príspevok 7831)
Premietačky bolo svojvoľne darované (resp. Zapožičané) do vášho múzea,
čo dosvedčujú slová Ing. Šimka : (Príspevok 7837).
Boli ste vyzvaní, aby ste premietačky vrátili, na náklady vinníka, ktorý to spôsobil. Ignorovali ste to.
Chcem vedieť, v akom časovom horizonte premietačky vrátite a v neporušenom stave.
Že nejde o nejaký šrot na úrovni nejakého hrdzavého fúrika zo záhrady) – jasne deklaruje text v červenom rámčeku tzv. Darovacej zmluvy, ktorá–vlastnými slovami tzv. „darcu“...príspevkom č. 7837... stráca svoj účel.
Podľa zákona ste povinný odpovedať do 8 pracovných dní t.j. do 10.08.2023.
Až do 11.08.2023 nedostanem odpoveď, postúpim to na doriešenie NKU pre nedodržanie dohody o vrátení, čo potvrdil aj ing. Šimka.

S pozdravom.
Štefan Theis

Na vedomie:
Najvyšší kontrolný úrad
Priemysekná 2
824 73 Bratislava 26


Hodnotenie: 1   0
10:33:13 21.07.2023 [7847] Nevhodný príspevok?
Cestou na poštu, prechádzajúc cez námestie, stretol som známu pani, ktorá stála pri mojom „pranieri“ zo strany SZZP... „Videl si?“ a ukázala na cvylepený papier formátu a 4, kde svieti veľké „AHA!“
„Jáj? Páči sa mi, že autor vývesky dodržal autorský zákon a uviedol aj zdroj v plnom znení.“
„A hanbíš sa ?“
„Prečo by som sa mal hanbiť?“
„ Počula som, ako ktosi povedal: „Dala som ho na tabulu. Hanbí sa... Už nevypisuje na mafiansku tránku.“...
Moja reakcia? 17 krát HA, HA ...
Prečo by som sa ja mal hanbiť? Nemal by sa niekto iný hanbiť? Napr. Taká rozdávačka cien z tomboly na posedení. Novodobý mecenáš. Vezme si 5-6 balení sponzorských darov. Zo všetkých odtrhne čísla. Postaví sa hrdo. Sleduje priebeh a správa sa ako mecenáš...
Prichádza vyžrebovaný. Sonda. „To je náš človek, tomu dám, tomu dám, tomu dám... obraz...“
Druhý vyžrebovaný: „To je náš človek. Tomu dám...dám vázu...“
Prichádza tretí vyžrebovaný. „Ty nie si náš. Tebe dám špagát.“ Ďaľšiemu kvetináč a pod...
Ani jeden vyžrebovaný neodišiel s cenou, na ktorej by bolo číslo vyžrebovaného čísla... Realita je iná...
Samozrejme, že sa cezpoľní hrnú na základe informácií:“Poď do Novák. Tam je bohatá tombola...“...
Tu by bola na mieste spomenutá „hanba“...
Nemala by sa hanbiť vopred určená Kontrolórka mesta, ktorá po voľbách ostala s dlhým nosom?
Direktíva bola jasná: „Budeme mať novú kontrolórku, treba to iba formálne prispôsobiť, aby to bolo v súlade so zákonom. Je vás 11 poslancov. Pre voľbu je potrebných 6 pozitívnych hlasov. Niečo Oršulovi a najmenej Balákovi. Balák je Kiabovec. Kiaba mu všetko platí...“
Aké však bolo sklamanie, keď pri sčítaní hlasov lietalo v miestnosti:“Do p***, ktorý k**** nedodržal pokyny?“
Boli to pokyny, v rámci gumovania mozgov, deň pred každým verejným zastupiteľstvom“...
Bublina spľasla. Ale to nebolo všetko. Exprimátor si zavolal poslancov, posadil ich za stôl. Každý mal pred sebou papier a musel na papier praviť krúžok. Exprimátor porovnával krúžky poslancov s krúžkom na volebnom lístku p. Oršulu a p. Baláka...
Ja som v tom čase bol na Socialnej poisťovne, vybavoval som si ČID. Tri krát mi pán ex telefonoval:“Pán Theis! Prisahajte, že ste, vy dohodu neporušili.“
Tri krát som odprisahal, že som sa držal pokynov.
Jestvuje jedna osoba, ktorá videla, ako som ja volil.
Pobúchal ma po pleci so slovami:“Správne. Volil si rozumom.“...
Prečo som klamal? Dôvod bol prozaický. Exprimátor mi takticky naznačoval:“Pán Theis! Viete, že pani Tkáčová robí opatrovateľku a opatroovateľky patria pod MÚ.“...
A prečo má trpieť a niesť následky osoba, ktorá s so spomenutou vecou nemá nič spoločné ??? Bolo to moje rozhodnutie. Jedno je isté, že to nebol iba môj hlas. Keď Tkáčová už bola v bezpečí, priznal som sa. Akú som dostal odpoveď?“Neverím. Určite to bol Paľo Oršula, to je jeho rodina.“...
Kto sa má viac hanbiť, ako ja ???
Hodnotenie: 2   0
17:20:08 01.07.2023 [7836] Nevhodný príspevok?
Milá pani Studená!
Ďakujem Vám za Vašu iniciatívu. Najprv som si myslel, že ste ma pranierovali, keď ste môj príspevok vytlačili a vytylepili ste do do schránky na námestí SNP. Mýlil som sa.
Ani ste si neuvedomili, akú reklamu ste mi spravili. Ďakujem Vám za vašu iniciatívu.
Dnes som bol v obchode, prihovoril sa mi chlapík:“Ty si jej dal! Správne.“
Ake „dal“ ? To nie je osočovanie – na osočovanie sú špecialisti dvojčatá...
Ja som tam napísal pravdu.
Vraj ste tam dali pompéznyn adpis. Niečo v tvare: Aha! „Pozrite sa, máme takých členov... Členov, ktorí sú aktívni, neboja sa kritiky, nepoužívajú nick a stoja si za svojimi slovami.“...
Musím Vás pochváliť pani Studená! Vy – na rozdiel od exprimátora – ovládate autorský zákon. Uverejnili ste aj autora „Stefan Theis. V rámci zákona - § 185/2015 Z.z a a § 618/2003 Z.z... (Exprimátor tie zákony nepozná. On pozná jedine § 373...)
Ďakujem za krásnu a aktívnu spoluprácu pri riešení problémov a odstraňovaní nedostatkov.
Ďakujem Vám veľmi pekne. A rád by som Vás požiadal o ďaľšiu spoluprácu – o propagáciu mojich ďaľších dvoch príspevkoch zo stránky www.novaky.com . Ide o príspevok č. 7834 a č. 7835.
Aby ste nemali zbytočné náklady s tlačou, ja som ochotný vám to aj vytlačiť. A zadarmo.
Zároveň by som vás poprosil, môžte napísať aj svoj názor, svoju skúsenosť, keď ste sa v roku2010 mali stať Hlavnou kontrolórkou mesta Nováky, prečo sa tak nestalo?
Až neviete, žiaden problém. Ja som vtedy bol vo volebnej komisii.
Prajem pekný víkend
Hodnotenie: 1   0
08:02:10 29.06.2023 [7835] Nevhodný príspevok?

Odkiaľ vietor fúka.
Pani Studená ma dala na pranier. V poriadku!
Ležím na válende a len tak z dlhej chvíle rozmýšľam, čo p. Studenú tak "rozčertilo" a informačnú tabulu SZZP preklasifikovala na akúsi pobočku stredovekej klietky hanby v Levoči. Garnitúru SZZP som pokritizoval v súvislosti, že odmietli pridať pomocnú ruku pri akcii pre deti... Bolo to ešte začiatkom júna a teraz
Kritizoval som negatívny postoj k Novákom a zároveň finančné vydieranie mesta...
Nuž, pozrime sa na to:
7823 - 07.06.2023 14:06:47...Deň detí
- SZZP bol oslovený na akciu "Cesta rozprávkovým parkom", ale SZZP sa zúčastniť nemohol, nakoľko:"My nemôžme. My sme choré...“ pri tom je SZZP najväčší žrút nováckych peňazí , ktoré sa vo veľkej väčšine investujú cezpoľným.
7825 – 15.06.2023 – 21:50:48... Exprimátor.
Chrlič nezmyseľných otázok, ktorými účelovo blokuje fungovanie MÚ.
7827¬ - 21.06.2023 - 14:49:47 – Jánošík
Mimotarifný provokatér a výrobca sporov.
7831- 27. 06.2023 – 14:49:47 – Exprimátor
Z kina záhadne zmiznuté premietačky, bez vedomia poslancov. V najväčšej tajnosti. A stratil sa údajne aj kľúč...
28.06.2023 -BOMBA!
Dňa: 28.6.2023 som sa ocitol na piadestáli mesta Nováky za asistencie p. Studenej...
Strach exprimátora? Potrebuje odpútať pozornosť?
Pán exprimátor! Už je neskoro. Ja som to už posunul na NKU!
Česť práci pán exprimátor!!!
Vari je to odmena za niekdajšie sľúbené miesto kontrolórky mesta, ktoré sa nakoniec nestalo???
Hodnotenie: 1   0
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
VIDEO: Karol Mikuláš: Baník, povstalec aj politický väzeň
VIDEO: Karol Mikuláš: Baník, povstalec aj politický väzeň
zobraziť podrobnosti »
15.03.2023
Vo veku sto rokov a osem mesiacov zomrel najstarší československý baník Karol Mikuláš
Život Karola Mikuláša bol spätý s baníctvom a hornou Nitrou.
zobraziť podrobnosti »
14.03.2023
Marián Miština je novým prednostom mestského úradu, vzdal sa funkcie poslanca
Mestský úrad v Novákoch má nového prednostu, Jána Martinu v tejto pozícii strieda Marián Miština.
zobraziť podrobnosti »
12.01.2023
Slovenské elektrárne plánujú ukončiť prevádzku elektrárne Nováky koncom budúceho roka
Celý proces od ukončenia výroby elektrickej energie a tepla až po transformáciu celého areálu a prípravu na ďalšie využitie bude trvať niekoľko rokov.
zobraziť podrobnosti »
22.11.2022
Transparentnému psychopatovi Ing. Dušanovi Šimkovi zrazu vadí kamera
Deň pred konaním komunálnych volieb, psychopat bol nepríčetný, už mu zrejme všetko vadilo, zamkol zamestnancov v budove mestského úradu v Novákoch. V súvislosti s dosluhujúcim primátorom Šimkom a ním mnoho krát proklamovanou transparentnosťou, je na mieste otázka, prečo ak žiada transparentnosť, mu v tomto prípade vadila kamera?
zobraziť podrobnosti »
15.11.2022
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.