Online 2 ľudia. VEPOS Novaky.sk VOĽBY 2022
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Zdá sa Vám nasledujúci príspevok nevhodný pre návštevníka tejto stránky?
Prosím prihláste sa a napíšte dôvod prečo si myslíte, že tento príspevok je nevhodný. Prihlásenie je nutné z toho dôvodu, aby sme Vám mohli zaslať odpoveď na vaše hlásenie. Ďakujeme za pochopenie.
príspevok číslo 7848 v téme Rôzne / Iné zo dňa 14:27:35 11.08.2023
Tak, ako si politici spravili trhací kalendár z Ústavy slovenskej republiky, majiteľ múzea Vtedy Prievidza, pán Dobiaš si robí trhací kalendár zo zákona. V múzeu Vtedy vystavuje aj odcudzené veci a vyberá vstupné a zároveň ignoruje zákon 211/2000, ktorý vyšiel v Zbierke zákonov.
Ospravedlniteľné by bolo, keby pán Dobiaš bol zdravotne znevýhodnený tým, že by bol negramotný, nezvláda čítať, alebo chápať prečítaný text. Ale aj takým ľuďom je ponúknutá všemocná pomoc v úlohe asistenta, ktorý by vybavoval všetku korešpodenciu.
Keďže neviem, z akého dôvodu pán Dobiaš vystavuje v svojich priestoroch aj odcudzené veci.
Možno sa stal obeťou, ale, keď sa občan o trestnom čine dozvie a do 24 hodín tretný čin neoznámi, stáva sa spoluvinníkom.
Keďže nejde o malú čiastku,na čo bol pán Dobiaš až tri krát upozornený:
6.7.2023
7.7.2023
30.7.2023 keďže nereagoval. Poslal som mu 31.7.2023 žiadosť podľa zákona 211/2000.
Prihliadajúc na ignorovanie žiadosti, obrátil som sa aj na Ministerstvo spravodlivosti – ohľadom ignorovania zákona 211, - odpoveď mám už pred sebou.
Predkladám aj vám milí čitatelia, žiadosť v rámci vyhlášky 211/2000 Z,z. - adresovanú pánovi Dobiašovi, ktorý tento úradný čin žiaľ, ignoroval. Podľa toho, zákony pre p. Dobiaša sú kúskom toaletného papiera a preto veľkodušne zákony ignoruje.
Ako som sľúbil, postúpil som to ďalej!
Pán ing. Šimka. Teraz dokážte, či vaše slová majú nejakú hodnotu (vzhľadom na to, že p. Dobiaš ignoroval aj Vaše zistine, ktoré doslova opísal pán Vida.)
Máte ešte nejakú autoritu, alebo si zase iba kydáte do vlstných úst.
A teraz tá sľúbená žiadosť:
Doslová citácia: (Mám možnosť uverejniť aj originál.)
....................................................................................
Štefan Theis, Hviezdoslavova 12/13, 972 71 Nováky
xxxxxxxx@xxxxx.xx
Múzeum Vtedy (Galéria Jabloň)
M. Falešníka 6),
97101 Prievidza

VEC: Žiadosť o poskytnutie informácií
------------------------------------
Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Žiadam o poskytnutie informácií, kedy vrátite odcudzené premietačky pôvodnému majiteľovi, čiže mestu Nováky.
Informáciu žiadam sprístupniť e-mailom: xxxxxxxx@xxxxx.xx...
Ako je známe, v Novákoch boli svojvoľne odcuzené premietačky, ktoré sa nachádzajú vo vašom múzeu a skúžia ako zárobková činnosť, nakoľko vyberáte vstupné...
Ako už viete, prípad rieši Najvyšší kontrolný úrad Bratislava.
Ide o premietačky:
2x Meopton II z Domu kultúry Nováky
2x MEO X 5 B z budovy kina v Novákoch.
Hodnota premietačiek ohodnotili odborníci. Najde o malú sumu.
Ďaľšie desiatky tisíc eur tvorí príslušenstvo a kompletné technické vybavenie celej FUNKČNEJ premietacej kabíny.
Prístroje boli v dobrom technickom stave. Umiestnené pod strechou, ktorá nepretekala, pod zámkom, istené zabezpečovacím zariadením, takže sa tam nikto nepovolaný nedostal. Ani zlodeji, ani sprejeri...
Sme presvedčení, že sa v dohľadnej dobe premietačky vrátia do Novák, v pôvodnom stave a nepoškodené.
Odcudzené boli to v čase pandémie, keď bol zákaz vychádzok.
Nebola vytvorená komisia na vyradenie.
Nikto ich nevyradil.
Neboli NIKOMU ponúknuté ani na predaj, ani ako dar, jedine vám, čím došlo k hrubému porušeniu zákona.
Stalo sa to v tajnosti, poza chrbát poslancov. (Príspevok 7831)
Premietačky bolo svojvoľne darované (resp. Zapožičané) do vášho múzea,
čo dosvedčujú slová Ing. Šimka : (Príspevok 7837).
Boli ste vyzvaní, aby ste premietačky vrátili, na náklady vinníka, ktorý to spôsobil. Ignorovali ste to.
Chcem vedieť, v akom časovom horizonte premietačky vrátite a v neporušenom stave.
Že nejde o nejaký šrot na úrovni nejakého hrdzavého fúrika zo záhrady) – jasne deklaruje text v červenom rámčeku tzv. Darovacej zmluvy, ktorá–vlastnými slovami tzv. „darcu“...príspevkom č. 7837... stráca svoj účel.
Podľa zákona ste povinný odpovedať do 8 pracovných dní t.j. do 10.08.2023.
Až do 11.08.2023 nedostanem odpoveď, postúpim to na doriešenie NKU pre nedodržanie dohody o vrátení, čo potvrdil aj ing. Šimka.

S pozdravom.
Štefan Theis

Na vedomie:
Najvyšší kontrolný úrad
Priemysekná 2
824 73 Bratislava 26


Hodnotenie: 1   1

Kladne hodnotil:
21.08.2023 23:38:10 Aténa
Záporne hodnotil:
18.11.2023 13:20:00 Mariannnnn ŠIMKA


Napíšte reakciu na tento príspevok.<<< zoznam tém
<<< späť na najnovšie príspevky
Meno:
Heslo:
Bane na hornej Nitre skončili, banskí záchranári sú v pohotovosti naďalej. Je otázne dokedy
Banskí záchranári pomáhajú i pri rôznych nešťastiach.
zobraziť podrobnosti »
12.01.2024
FOTO: Elektráreň Nováky odstavila poslednú turbínu, skončila sa tak výroba elektriny z uhlia
Výroba elektriny a tepla z domáceho hnedého uhlia v Elektrárni Nováky po 70 rokoch definitívne skončila.
zobraziť podrobnosti »
21.12.2023
Final coal mining cart pulled from Nováky mine
More trains for Christmas holidays, Bratislava outskirts teeming with culture, and a recipe for Christmas baking.
zobraziť podrobnosti »
21.12.2023
Z nováckej bane vyťažili posledný vozík uhlia, o zamestnanie prídu stovky ľudí
Uzatváranie bane potrvá roky.
zobraziť podrobnosti »
21.12.2023
VIDEO: Karol Mikuláš: Baník, povstalec aj politický väzeň
VIDEO: Karol Mikuláš: Baník, povstalec aj politický väzeň
zobraziť podrobnosti »
15.03.2023
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.