Stránku si prezeráš sám... VEPOS Novaky.sk VOĽBY 2022
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Rôzne / Iné
256 príspevkov
Váš príspevok sa nehodí do žiadnej otvorenej témy? Šup s ním sem...
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
09:28:20 20.09.2020 [7392] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Ešte dodatok ku mojej reakcii na príspevok prispievateľ/ky/ JanaK.Na otázku prečo sa namiesto realizácie projektu škôlky realizoval projekt budovy úradu som dostal takúto odpoveď.Neralizovala sa škôlka preto,lebo ten projekt ktorý bol na škôlku nespĺňal podmienky tej konkrétnej výzvy,pretože to bol projekt na rozšírenie kapacity objektu škôlky a nie na zateplenie.Skrátka nebol použiteľný na tú konkrétnu výzvu.
Túto informáciu prosím nechápte tak,že je to slovo od slova presná formulácia.Je to moja interpretácia a teda môže obsahovať skreslenia a nepresnosti,ale vraj o tejto veci ešte budú podávané informácie na najbližšom MsZ,teda predpoklad je ten,že tie informácie ,ktoré tam budú podávané budú presné a ako terajší primátor mnoho krát zdôrazňuje ľahko overiteľné.
Z tohto uhla pohľadu mi vyplával z pamäti jeden priliehavý citát od Leonarda da Vinci:“Nerobíme dobre,keď chválime to,čomu nerozumieme,ale ešte horšie je,ak to haníme“
Hodnotenie: 0   0
11:38:10 19.09.2020 [7390] Nevhodný príspevok?
Nick lavida,
navrhujem ukončiť našu debatu na tejto stránke. Myslím si, že už asi otravujeme čitateľov. Teda aspoň ja s Vami na nejaký čas končím, nech už napíšete čokoľvek. Samozrejme vždy si Vás rád prečítam, hlavne Vaše návrhy na propagáciu mesta. Tie aspoň pobavia. Navyše nechcem si kvôli nejakému nickovi navyšovať počet príspevkov. Možno mi neuveríte, ale jeden občan v Novákoch sa tak nudí, že mi ich počíta. Keďže nie som si úplne istý do koľko vie počítať, tak mu nechcem narobiť problémy pri rátaní. Prajem Vám pekný a úspešný deň.
Ľubo Dzurák
Hodnotenie: 3   0
08:44:14 19.09.2020 [7389] Nevhodný príspevok?
Domnievam sa,pán Lubomír ,že ste ako sa hovorí pomiešal hrušky s jablkami a nadôvažok je u vás identifikovateľný bias.
Totiž podľa môjho názoru je nesporné,že na podstatnú informáciu a výpovednú hodnotu v mojom príspevku týkajúcu sa účelovej cenzúry na tejto stránke nemá podpis pod príspevkom žiaden vplyv.Napokon už som tu písal,že nemám žiaden problém s tým,pokiaľ sa zmenia pravidlá fóra a príspevky bude možné zverejňovať nie pod nickom ,ale len pod skutočným menom,tieto dodoržiavať.Dôležité je si tiež uvedomiť,že otázkou anonymity sa podchvíľou zaoberajú prevádzkovatelia a užívatelia všetkých diskusných fór aké len existujú a doteraz sa na tom nič nezmenilo.Teda je dôvodné sa domnievať,že otázka anonymity nie je vo virtuálnom priestore diskusných fór tou najpodstatnejšou.Aj z toho uhla pohľadu si dovolím vysloviť môj údiv,že Vás vo vašej reakcii na môj príspevok primárne namiesto vyjadrenia sa ku problému cenzúrovania príspevkov na tejto stránke ,zaujíma skôr otázka anonymity pisateľa príspevku,ktorá je domnievam sa v diskusii o danom probléme účelovej cenzúry absolútne nepodstatná.
Podstatným meradlom informácie je jej pravdivosť a vy dobre viete,že si nevymýšľam.Taktiež som si istý,že veľmi dobre viete,kto v skutočnosti som a že som občanom mesta,tak potom je zrejme na mieste otázka,čo je skutočným dôvodom vašich výhrad.A verte,že byť PB,tak by som tých dôvodov vedel vyfabulovať viac a onakvejších,ako je tá jeho a teraz už aj vaša “ruka z bubliny“.
Cit.….“ Vy naozaj ešte nechápete, neviete, že v Novákoch sa za iný názor psychicky prenasleduje? „
Nuž čo sa toho týka,tak ja skutočne môžem hovoriť len za seba a mňa nikto psychicky neprenasleduje.Ja som občan mesta a zodpovedný volič a život ma naučil vnímať politiku aj s jej aktérmi s chladnou hlavou bez škodlivých emócií a s patričnou rezervou.Otázne je do akej miery sa mi to darí aj s prihliadnutím na to žiadúce kritické myslenie,ale podstata je tá,že ja som len takpovediac pozorovateľ a aktéri na scéne sú tí ,ktorí sa ma snažia ovplyvniť.Je len na nich,ako sa s tým vysporiadajú vo svojej snahe ovplyvniť môj názor a získať môj voličský hlas.Viem ,že chápete jednoduchosť toho mechanizmu.Ja sa tu nehrám na mienkotvorcu,len slobodne vyslovujem svoj názor na to,ako dianie vnímam.
Súhlasím s vami,že rany na duši sa ťažko hoja a aj s tým ,že emócie sú neoddeliteľnou súčasťou každého našeho konania,dokonca som ochotný sa v niektorých prípadoch prikloniť aj ku názorom niektorých odborníkov,podľa ktorých sú emócie v skutočnosti tým hlavným motorom všetkého našeho konania,ale v tomto prípade má vec aj druhú stránku a tou je skutočnosť,že emócie má aj druhá strana.Z toho pohľadu ma preto neudivuje,že pokiaľ sú p.Ing.M.Šimkovi na tejto stránke upierané jeho ústavné práva slobodne šíriť svoje názory,nech sú už akékoľvek,že tým sú postihnuté aj jeho emócie a taktiež sa preto nedivím jeho snahe tieto svoje názory šíriť inými náhradnými spôsobmi.O ich vhodnosti,alebo nevhodnosti vyjadrovať sa nie je predmetom môjho príspevku,ale podstata je myslím jasná.Pokiaľ máme záujem dostať diskusiu do tej polohy,ktorá je vyjadrená v príslušných článkoch ústavy SR a ľudsky emocionálne cítime nespravodlivosť a meranie nerovnakým metrom,tak potom niet iného východiska,len sa permanetne a dôrazne zasadzovať o želanú zmenu a nápravu terajšieho stavu.
Hodnotenie: 0   0
22:42:14 18.09.2020 [7388] Nevhodný príspevok?
Priatelia, dvojaký meter, alebo nemerané rovnakým metrom. To je známa frazeológia, resp. spôsob vyjadrovania sa už dlhšiu dobu, používaná od lavidu na obranu ,nielen toho jedného prispievateľa, jemu milému , ktorý sa snaží na túto stránku podľa lavidu „korektne, objektívne a v súlade vraj s etickým kódexom tejto webovej stránky“ písať.
Ale lavida,to nemyslíte vážne. Takže naozaj pripomínam vám len pár postrehov, pretože vy ako sa zdá naozaj nemáte žiadnu spätnú väzbu, sebareflexiu. Keď máte lavida taký zmysel pre rovnosť metra, rád by som poznal váš názor na nekonanie primátora vo veci Protestu prokurátora, čo istotne uznáte je vážne porušenie zákona o Prokuratúre, zo strany verejného činiteľa Ing.Dušana Šimku, primátora nášho mesta, ktorý som zverejnil v príspevku č.7376. Viete prečo mi primátor neposkytol odpoveď? Ak nie, načim si lavida vypýtať od primátora názor, keď vám ho tak rád dáva, aby ste boli aspoň vy „v obraze, aspoň vy informovaný“.
Lavida, bolo by vari vhodné odpovedať Vladimírovi na otázku,“ Kto to nemá v hlave v poriadku?“, ktorú položil v príspevku č. 7365 ako odpoveď na nevhodné, neúctivé až trestuhodné ing. Dušana Šimku, primátora nášho mesta správanie sa k jeho dcére, ale napokon i k celej Vladimírovej rodine, pretože ak Ing. Dušan Šimka, čoby verejný činiteľ- primátor mesta sa vyjadruje o otcovi zamestnankyne radnice takýmto ponižujúcim, nemorálnym , neetickým difamujúcim spôsobom a žiada ju, aby doručila od neho svojmu otcovi mail, ktorý citoval Vladimír, je zahanbujúce a od primátora mesta trestuhodné.
Opakovane vám lavida pripomínam, odhliadnuc od vašej mentálnej výbavy, či už to pochopíte, alebo nie, Ing. Vladimír Richter a jeho rodina má v našom meste vysoký občiansky a morálny kredit a z toho dôvodu naozaj vyslovujem opakovane verejný protest proti tomu, ako oslovuje a sa vyjadruje Ing.Dušan Šimka, primátor mesta Nováky, voči členom tejto rodiny, napokon i voči ďalším občanom a voči mnohým rodinám , oslovuje ich a nielen on, napokon i jeho osoba blízka (za ktorú tak orodujete) spôsobom nevhodného, nemorálneho, neetického mailovania ,ako som už pred nedávnom napísal, ktoré považujeme za veľmi difamačný spôsob a maximálne nevhodný voči upevňovaniu slušných občianskych vzťahov v spolunažívaní občanov. A tak lavida, nemusíte byť vzdelaný, ale mali by ste byť informovaný, či vedieť, že občania majú právo na súkromie a právo na ochranu pred zásahmi do osobných práv, či údajov!!!!!. A vy si mailovanie ,sms-kovanie predstavujete, ako Alenka v ríši snů ?????
Lavida, primátor mesta musí byť vždy slušný, primátor musí hovoriť vždy pravdu, primátor mesta musí vždy konať v súlade so zákonom. Klamstvo je klamstvo bez ohľadu kto ho povie, bez ohľadu na to, či ten, ktorý ho vyslovil je "náš", alebo proti nám... , pretože je občan Slovenskej republiky a obyvateľ tohto mesta, ktorého je on primátor.
A to je aj odpoveď na vaše zamyslenie sa,cit.“ To je veľký problém Novák a je smutné, aspoň tak to vyzerá, že som jediný tu píšúci (lavida píše sa píšuci) občan, ktorému to vadí.“ Naozaj prečo ste jediný???????? Mimochodom, k úcte k nášmu veku by sme si mohli odpustiť takéto upozornenia na prípadné lapsus calami. Bolo to z vašej strany detinské.
A celkom na záver, súhlasím s Ľubomírom, že „Bublina“ je geniálny útvar v spoločenstve ľudí, či nováckej elity, ktorá sa zrodila, či vytvorila, v tomto malinkom mestečku , prejavujúca sa rukami z nej vystreľujúcimi a zasahujúcimi hlava, nehlava tých, ktorí osôbkam v Bubline akosi pripomínajú, že okrem ich blaženého pokoja a pohody vyplývajúcich z elitného postavenia v našom meste, by mali z Bubliny aspoň občas vystúpiť, múdro prehovoriť a spravodlivo konať, pretože sú tu i občania s kritickým myslením, poukazujúc na ich nedostatky, na nedostatky v ich práci vyplývajúce z nečinnosti elity, občania poukazujúci na svoje potreby, na požiadavky väčšiny, ktoré by mali ich život v meste robiť občiansky spoločenskejší, príjemnejší. PB.
Hodnotenie: 3   0
21:30:28 18.09.2020 [7387] Nevhodný príspevok?
Ešte malá poznámka.

Lavida, dnes som mal výnimočne dobrý a úspešný deň pri dvoch dôležitých rokovaniach. Takže z dôvodu dobrej nálady, Vám môžem venovať ešte trošku času. Vy ste ma dnes správne upozornili na moju chybu, ktorá spôsobila hrubku, za čo Vám ďakujem. Tak ja Vás na oplátku upozorním tiež na jeden omyl, ktorý ste uviedli vo Vašom ostatnom príspevku. Píšete že ste možno jediný občan Novák, ktorý upozorňuje, že sa na tejto stránke meria dvojakým metrom. Ja si nemyslím, že je to pravda, lebo podľa mňa, žiadny človek s menom lavida v Novákoch nežije. Pre mňa osobne je to len nejaký vzduchoprázdny, či bublinový nick, ktorý môže žiť v ktorejkoľvek obci, či meste na Slovensku. Môže to byť, žena, muž, proste ktokoľvek, kto sa snaží schovať svoju totožnosť. Samozrejme nie ste jediný, ktorý používa nick. Tí ostatní ho však zrejme používajú, zo strachu pred následkami. Lavida, Vy naozaj ešte nechápete, neviete, že v Novákoch sa za iný názor psychicky prenasleduje? Keby ste naozaj bývali v Novákoch, tak takéto príspevky nepíšete. Navyše Vám určite nemusím vysvetľovať, že rany na duši, sa hoja omnoho ťažšie, hlavne dlhšie, ako tie na tele.
P.S. Ešte sa chcem ospravedlniť priateľovi Peťovi Bošiakovi, že som zase použil jeho doslova geniálny výraz „Bublina.“ Len tajne dúfam, že si ho nedal patentovať, to by som si narobil asi ďalšie problémy a tých mám aj bez toho dosť. Veď predsa na rozdiel od nejakého lavidu žijem a bývam v Novákoch. Môžete si to overiť na MsÚ. Ak tam niekto nájde aj občana s menom lavida, tak sa Vám verejne ospravedlním. Ja s tým naozaj nemám problém.

Ľubo Dzurák
Hodnotenie: 3   0
19:54:43 18.09.2020 [7386] Nevhodný príspevok?
Absolútne nemám nič proti tomu,aby občania písali akékoľvek svoje názory,či na túto stránku,či priamo primátorovi,alebo poslancom.Rovnako budem len rád,keď pôjdu na zasadnutie MsZ a tam si povedia to svoje.O tom predsa je demokracia.O tom sú jej pravidlá.
Ibaže ktosi tu pravidlá svojvoľne ohýba podľa svojej optiky a diskusia nie je slobodná,lebo je tendenčne moderovaná.To je v slušnej demokratickej spoločnosti neprípustné.Neustále počúvam sťažnosti Ing.M.Šimku,že sú mu na tejto stránke zmazávané všetky príspevky,hoci neporušuje kódex prispievateľa a ja si potom tie jeho príspevky od neho musím vyžiadať.
Toto mne ako občanovi Novák vadí.To nemá s demokracoiu nič spoločné.Tu nemeriame rovnakým metrom.To je veľký problém Novák a je smutné,aspoň tak to vyzerá,že som jediný tu píšúci občan,ktorému to vadí.
Hodnotenie: 0   0
10:53:56 18.09.2020 [7385] Nevhodný príspevok?
Ahojte,

Lavida, ako tak čítam tvoje príspevky, mám pocit, že sa snažíš vždy vyhnúť tomu podstatnému a to je ako nás Šimka klame. Napríklad čítal si si tento príspevok http://www.novaky.com/?list=forum&prispevok=7299 ? Ja som si ho čítala a aj som hľadala ten projekt a aj som si pozrela záznam zo zastupiteľstva.

Poslanec Adamec informoval, že poslanci mali v prioritách zatepľovanie škôlky a pýtal sa prečo sa zatepľuje mestský úrad iným projektom, čím sa vlastne zruší už schválený prvý projekt na kompletnú rekonštrukciu mestského úradu za necelých pol milióna eur, čo je v Šimkomene cca 14 miliónov SKK (nie len zatepľovanie).

Na tom mu Šimka aj s viceprimátorkou odpovedali, že tento projekt bol len na mestské úrady a nebolo možné ho použiť inde. A smiali sa tam Adamcovi do oči. Okrem toho tam sedel aj pán Horný (vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta) a ten by mal o tých projektoch vedieť najviac a tiež bol ticho. Snáď mi niekto nepovie, že nevedel aké je znenie ponuky. Oficiálny názov projektu je „L. OBLASŤ: ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI EXISTUJÚCICH VEREJNÝCH BUDOV VRÁTANE ZATEPĽOVANIA Činnosť L6: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania (mimo najmenej rozvinutých okresov)“ viď http://www.envirofond.sk/sk/prehlady/dotacie/rozhodnute . Áno „EXISTUJÚCICH VEREJNÝCH BUDOV“ a nie „Mestských úradov“ ako to bolo prezentované na zastupiteľstve.

Čiže vidíš ako Ing. Dušan Šimka vedome a zámerne, zrejme aj s poslankyňou Hornou klamali iných poslancov a občanov a pán Horný ako vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta bol tichúúúúúčko. Ešte verím, že pani poslankyňa Horná bola tiež oklamaná a nemala záujem klamať, zrejme to vysvetlí na ďalšom zastupiteľstve. Lavida toto je jednoznačný dôkaz ako Šimka roky klame, zavádza, manipuluje aj pri ďalších záležitostiach. Avšak v dnešnej dobe si asi neuvedomuje, že všetko sa dá overiť. Tie jeho táraniny, ktoré vypúšťa, sú len aby zastrel svoje klamstvá a podvody. Je to obyčajný podvodník a klamár. Už dávno sme mohli mať zateplenú škôlku, alebo inú mestskú budovu a nemusel padnúť projekt za pol milióna eur konaním Šimku.

Lavida poukazujem na konkrétnu vec. Šimka je pre toto mesto zlo, škodca, klamár, podvodník a všade naokolo hovoria, že je blázon z toho čo sledujú. Zbytočne Lavida budeš písať, že dôležité je čo je v jeho volebnom programe a čo z toho plní, keď nás klame, podvádza a manipuluje. A o jeho volebnom programe radšej pomlčím, to nie je program to je skôr na plač.

Toľko zhrnutie tvojich príspevkov ktoré tiež odbiehajú od skutočných dôležitých udalostí.

Pozdravujem všetkých spoluobčanov, prajem pekný víkend, snáď raz budeme mať od Šimku pokoj a nebudeme musieť už riešiť takéto podvody, hlavne keď tu chceme kľudne a bezstarostne žiť.

Janka
Hodnotenie: 4   0
10:40:25 18.09.2020 [7384] Nevhodný príspevok?
Ach, ach lavida.
Rozmýšľal som, či zareagujem na váš príspevok. Viete reagovať na niekoho, kto sa hanbí podpísať pod svoj názor, kto schovaný v bubline, ako sa to správne cituje na tejto stránke, sem tam niečo vypustí, to naozaj nemá význam. Debatovať s človekom, ktorý nevidí, resp. nechce vidieť, čo sa v tomto meste deje, to je pre mňa strata času. Éto vsio. Aj tak som sa vám venoval až, až.
P.S. Za tú hrubku sa samozrejme čitateľom ospravedlňujem. Nikdy som nemal s tým problém, ak som urobil chybu, resp. som sa pomýlil.
Ľubo Dzurák
Hodnotenie: 3   0
21:42:04 17.09.2020 [7383] Nevhodný príspevok?
....."Osobne si myslím, že každého z nás zaujíma tak ako lavidu, čo sa v Novákoch urobilo, ako sa plní volebný program. Jediný rozdiel je v tom, že mi to až tak ružovo nevidíme."
Reagujem na túto citáciu z príspevku p.Lubomíra,lebo je domnievam sa tou o ktorej má zmysel diskutovať.
Po prvé tam máte hrubku,ale to len tak na okraj.Po druhé mi nie je jasné,prečo píšete "my",keď píšete svoj subjektívny názor.
Z povahy veci logicky vyplýva,že občan volič očakáva splnenie volebného programu od toho človeka,ktorému dal svoj hlas a to do bodky.Pokiaľ sa podarí viac,tak je to len plus a logicky nie je dôvod na kritiku.
Teda ak máte p.Lubomír relevantné dôvody na to,aby bol nespokojný s plnením volebného programu terajšieho primátora Ing,Šimku,tak je rozhodne potrebné uviesť ich konkrétne a jednoznačne.Pocity a traumy z mailovej a či telefonickej komunikácie sú teda úplne logicky z tejto kategórie vylúčené.To by som si nechal na stretká pri pive,alebo čaji.Aby som bol úplne presný,tak poviem,že ak mne ako voličovi niekto predkladá ako dôkaz nekompetentnosti terajšieho primátora súkromnú mailovú komunikáciu,tak mi hneď napadne,že nemá skutočný,relevantný,vážny dôvod na kritiku,nemá čo povedať a tak si pomáha aj takýmto zástupným a pre mňa osobne politicky neželaným spôsobom.
Hodnotenie: 0   0
12:01:42 17.09.2020 [7381] Nevhodný príspevok?
Asi ma tu niekto nemá rád a najradšej by ma.....
Dobrý deň, vážení spoluobčania.
Nie, nemajte strach, nebudem písať o pozvánke na zasadnutie MsZ, ja som ju totiž nedostal. No čo už, nemôžem mať všetko. Za to ma včera večer poctila telefonátom dvojička. Videl som neznáme číslo, nehrala „Balada o Johnovi a Yoko“ tak som to zdvihol, čo ak niekto potrebuje nejakú pomoc či radu. No a na druhej strane dvojička. Tak som začal debatiť v nádeji, že to bude korektný dialóg. No začal hneď zostra. Či viem, že mu zamedzili prístup na stránku, kde uvádzam s Bošiakom, ako ináč neuveriteľné klamstvá. Neslušne som mu skočil do reči a vyzval som ho, aby mi povedal aspoň jednu vetu, kde klamem. Tak začal hovoriť o Peťovi. Opäť som mu skočil do reči, nech nechá Peťa na pokoji a hovorí o mne. Zmohol len na to, že jemu stačí, ak ho lajkujem. Vážení priatelia, už nemusím ani nič písať, stačí dať niekomu palec hore a ste zlí a klamete. Ešte raz som ho vyzval, že ak nebude hovoriť o mne, tak ho vypnem. Keďže znova začal o Peťovi, tak som ho možno pre niektorých neslušne – vypol. O Chvíľu sa mi snažil dovolať ešte 2x no to som už nezdvihol. Tak mi poslal SMS o jej úbohom obsahu nebudem radšej písať, ale som si ju uložil. Predsa taký skvost nevymažem.
Vážení spoluobčania, priatelia ( dúfam, že ešte v Novákoch nejakých mám ) v niektorom ostatnom príspevku lavida napísal : „ Pre mňa ako voliča je dôležité to čo sa v meste robí pre občanov, ako sa napĺňa volebný program. Zákulisné poťahovačky sú v takom prípade druhoradé, lebo to je takpovediac viac o emóciách a nie o faktoch.“ Osobne si myslím, že každého z nás zaujíma tak ako lavidu, čo sa v Novákoch urobilo, ako sa plní volebný program. Jediný rozdiel je v tom, že mi to až tak ružovo nevidíme. To je však vec názoru. Tí ľudia, čo sem píšu sa však zaujímajú aj o život v meste a atmosféru v ňom. Inak povedané, napísané. Ak by som si mal vybrať pozlátené lavičky, pochromované zábradlia v meste a zlú atmosféru, alebo drevené lavičky, železné zábradlia a dobrú, či pokojnú atmosféru v meste, tak ja osobne si vyberiem určite to druhé. Veď je naozaj nenormálne, ak ste za svoje názory pozývaní na zasadnutie MsZ, alebo vám niekto zavolá len preto, že ste si dovolili niekoho príspevok na tejto stránke lajknúť. A o toto tu predovšetkým ide, vážení spoluobčania. Osobne vyjadrujem na tejto stránke len svoj názor, či už príspevkami, alebo lajkami. Samozrejme si uvedomujem, že sa to niekomu nemusí páčiť, dokonca ho to môže aj vytočiť. Ja tiež nesúhlasím s niektorými mailam, či SMSkami čo dostávam, no nikomu nevyvolávam, neotravujem ho mailami, lebo to pokladám, len za jeho osobný názor.
Teraz si zase u dvojičky nešplhnem, no aby to nebolo len lajkami. Plne súhlasím s postojom Peťa Bošiaka a Vladimíra o ich neúčasti na zasadnutí MsZ. Všetci sme slobodní ľudia a máme právo sa nielen slobodne vyjadrovať, ale aj rozhodovať. Aj keď sa to niekomu nemusí páčiť. To však už nie je môj, ani mojich priateľov problém.

S úctou
Ľubo Dzurák
Hodnotenie: 3   0
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
VIDEO: Karol Mikuláš: Baník, povstalec aj politický väzeň
VIDEO: Karol Mikuláš: Baník, povstalec aj politický väzeň
zobraziť podrobnosti »
15.03.2023
Vo veku sto rokov a osem mesiacov zomrel najstarší československý baník Karol Mikuláš
Život Karola Mikuláša bol spätý s baníctvom a hornou Nitrou.
zobraziť podrobnosti »
14.03.2023
Marián Miština je novým prednostom mestského úradu, vzdal sa funkcie poslanca
Mestský úrad v Novákoch má nového prednostu, Jána Martinu v tejto pozícii strieda Marián Miština.
zobraziť podrobnosti »
12.01.2023
Slovenské elektrárne plánujú ukončiť prevádzku elektrárne Nováky koncom budúceho roka
Celý proces od ukončenia výroby elektrickej energie a tepla až po transformáciu celého areálu a prípravu na ďalšie využitie bude trvať niekoľko rokov.
zobraziť podrobnosti »
22.11.2022
Transparentnému psychopatovi Ing. Dušanovi Šimkovi zrazu vadí kamera
Deň pred konaním komunálnych volieb, psychopat bol nepríčetný, už mu zrejme všetko vadilo, zamkol zamestnancov v budove mestského úradu v Novákoch. V súvislosti s dosluhujúcim primátorom Šimkom a ním mnoho krát proklamovanou transparentnosťou, je na mieste otázka, prečo ak žiada transparentnosť, mu v tomto prípade vadila kamera?
zobraziť podrobnosti »
15.11.2022
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.