Stránku si prezeráš sám... VEPOS Novaky.sk VOĽBY 2022
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Rôzne / Iné
271 príspevkov
Váš príspevok sa nehodí do žiadnej otvorenej témy? Šup s ním sem...
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
18:36:49 30.09.2020 [7411] Nevhodný príspevok?
Blbá a smutná nie je staroba. Blbé a smutné sú tie keci o nej. Miloš Kopecký

Pekný podvečer milí priatelia.

Môj priateľ Peťo Bošiak svojim ostatným príspevkom opäť zvýraznil opodstatnenosť tejto stránky v našom meste. V čase Covidu 19, v čase rôznych príkazov a zákazov, je potrebné, aby sa bežný život a udalosti v ňom úplne nevytratili. Práve v čase keď nám nie je umožnené stretať sa v kluboch na akciách nováckych spoločenských organizácií, ako dúšok pramenistej vody, či dobre vychladeného vínka, dobre padne takýto príspevok na tejto stránke. Nám starším preto, že si aj v tejto dobe na nás niekto spomenie, tým mladším, možno na zamyslenie sa nad životom, jeho hodnotou, lebo aj oni raz budú v našom veku. Nechcem tu zveličovať, velebiť, či umelo vyvolávať úctu k nám, staršej generácii. No pravdou je, že aj vďaka nám, naše mesto patrilo medzi tie, ktoré sa vždy vedelo s problémami a výzvami doby, vždy popasovať a vysporiadať. A verte nebolo to vždy ani ľahké, ani jednoduché. Každá doba, totiž prináša nové problémy, tá minulá, tá dnešná a určite, aj tá budúca. Sila nás občanov je však v tom, že spoločné riešenie problémov by nemalo byť pre nás prekážkou, ale príležitosťou, na ich zvládnutie. To, že sa to v Novákoch darilo, však nebolo nikdy zásluhou jednotlivcov, nech už zastávali akýkoľvek dôležitý post v meste. Áno vždy musí byť niekto predsedom, teraz primátorom v meste, no nikdy by si nemal takýto človek prisvojovať dosiahnuté úspechy v meste. Bez pomoci pracovníkov na úrade, poslancov MsZ i občanov Novák, by sa tu zrejme toho veľa nevybudovalo. Možno by tu neboli mnohé činžiakové domy, ihrisko s umelou trávou a osvetlením, futbalový oddiel s úžasnou tradíciou, Národné vodnopólové centrum, skvelý kanoistický oddiel, ZŠ vďaka ktorým majú malé Nováky osobnosti známe na celom Slovensku, dobre pracujúce spoločenské a záujmové organizácie a mnohé ďalšie veci. To je výsledok práce a činnosti nás všetkých. Aj preto by človek, ktorý teraz stojí a v budúcnosti vďaka našim hlasom bude stáť na čele mesta, by mal ku všetkým občanom pristupovať minimálne s úctou a pokorou. Predovšetkým tá naša staršie generácia za to, čo sme pre toto mesto urobili, si to naozaj zaslúži. Viem, že to teraz môže vyzerať, že sa snažím pochváliť a dať do pozornosti aj sám seba. Ak si to niekto myslí, je mi to ľúto, no nič s tým nespravím. Tak či tak, nedám dopustiť na staršiu generáciu ľudí v tomto meste, aj keď ja som tu len prisťahovalec. Viem totiž, že v živote nie je nič zadarmo a za všetkým ( nehľadaj ženu) hľadaj človeka. Aj preto ma mrzí, ak sa nejaký nick vysloví na tejto stránke o človekovi, ktorý stál aj keď za iného režimu v čele mesta, ako o zašpinenom. Na to už naozaj ťažko nájsť slová. A tak radšej skončím tak, ako som začal, citátom od môjho obľúbeného Miloslava Horníčka.
„ Múdrosť neprichádza vždy s vekom. Niekedy vek prichádza sám.“
PS. Tej našej staršej generácie prajem z príležitosti mesiaca úcty k starším len to, čo sa nedá v živote kúpiť. Zdravie, lásku a úprimných priateľov pri sebe.

S úctou
Ľubo Dzurák
Hodnotenie: 3   0
13:30:46 28.09.2020 [7407] Nevhodný príspevok?
Priatelia,to by bolo do nemoty a tak len takto k písačke lavidu.Nuž, čo už,prajem všetko dobré a veľa duševného zdravia PB.
Hodnotenie: 2   0
12:27:38 28.09.2020 [7406] Nevhodný príspevok?
No vyzerá to hlúpo,keď tu zašpinený kváka o slušnosti a morálke.
Hodnotenie: 0   0
15:42:43 26.09.2020 [7405] Nevhodný príspevok?
Priatelia, pôvodne som mal úvod v opačnom garde, ale po prečítaní si príspevku lavidu, už naozaj , ale tento krát naozaj je zjavné, že títo ľudia sú vychovaní na prsníku pre narcisov. Takže priatelia, slušne k slušnému správaniu,vyjadrovaniu sa Ing. Dušana Šimku, primátora mesta Nováky. Je zvláštna doba pre politické elity a ešte zvláštnejšia pre ľudí z BUBLINY a lavida ( vytiahni si slamu, ktorá ti trčí z pravej topánky) nechápe, že „politickým elitám“ riadiacim obce, mestá, ale aj minimálne regiónu, či VÚC, Ing. Dušan Šimka patrí, sa držať zásady „noblesse oblige“. Je to pravidlo, ktoré znamená, že čím vyššie je postavený človek, tým zdvorilejší musí byť k nižšie postavenému človeku. Primátor je prvý muž v meste, takže toto pravidlo (len pre zdôraznenie významu, pravidlo európskych elít) ho zaväzuje k tomu, že ako človek vyššie postavený, tým musí byť zdvorilejší k nižšie postavenému. nehovoriac o tom, že ak zamestnancom MsÚ je žena a matka detí. Za svoje výroky by sa mal jednoznačne ospravedlniť, pretože ak aj niekto na neho útočí a uráža ho, on nesmie klesnúť na jeho úroveň!!! To sú pravidlá človeka, ktorý sa chce zaradiť k politickým elitám a asi preto ho všade vyhadzujú, nepríjmu. No, má sa ešte veľa náš primátor čo učiť, ale od koho, ak má radšej sám seba , ako ostatných ???. (A ľudia z bubliny, asi toho o slušnosti tiež veľa nevedia
Priatelia, dnes už dnes už je jasné, že program Transformácie hornej Nitry bude pre naše mesto menej, alebo viac úspešný len za podmienky, že bude zo strany záujmov nášho mesta dôsledne vynegociovaný. Ing. Dušan Šimka informoval o rokovaniach, ktoré prebehli a postupne začínajú približovať (hoci zatiaľ len hmlisto ) kontúry predstavy Vlády SR, krajského samosprávneho orgánu a dotknutých samospráv v rámci zasiahnutého banskou činnosťou regiónu.
Pri konštatovaní vychádzam aj z výzvy primátora k poslancom Mestského zastupiteľstva v Novákoch, ktorých oslovil, aby participovali a s plnou vážnosťou pristúpili k rokovaniam o konkrétnych riešeniach programu Transformácie hornej Nitry , najmä však s ohľadom na skutočnosť, že na veľkej časti nášho mesta, resp. katastrálneho územia mesta Nováky, prebiehala od roku 1940 aktívna ťažba uhlia a koncentrovala sa priemyselná výroba z oblasti chémie a energetiky.
Aj preto na margo uvedeného je vari dôležité nezabudnúť na ostatnú ,síce po privatizačnom boome so značne, alebo menej zníženou výrobnou činnosťou, produktivitou, zamestnanosťou obyvateľov regiónu v týchto odvetiach, sústredených na území mesta, mimo banskej činnosti. I preto je veľmi, veľmi dôležite , aby si vedenie mesta uvedomilo, všímalo, že okrem aktivity v dôsledku programu Vlády SR zhrnutom v programe Transformácie hornej Nitry a ďalších k nemu, subsidiárnych bez zmenšeného významu dokumentov pokračujúce výrobné aktivity, pôsobiace nesporne negatívne na životne prostredie, na zdravie obyvateľov nášho mesta, regiónu a pod.
Veď napokon úprimne povedané, ja som za celé obdobie vlády súčasného primátora nepočul z jeho úst, že by vo svojich výrokoch čo i len raz spomenul stav a negatívne vplyvy vyplývajúce z výrobného programu Chemickej fabriky, napr. vývozu vápna a jeho deponovanie na skládky v koncovej ,juhozápadnej hranici katastrálneho územia nášho mesta, nikdy nehovoril o istej vyváženej náhrade za znižovanie kvality života obyvateľov nášho mesta zo strany tejto fabriky a istú pravidelnú participáciu, kvázi reparáciu na zvyšovaní životnej úrovne obyvateľstva nášho mesta (som presvedčený, že takýto dokument neexistuje). Nemám vedomosť, či si primátor tento zneživotnený kút mesta bol vôbec niekedy obhliadnuť!!! Ba viacmenej naopak, jeho postoje k najväčším priemyselným podnikom mi pripadnú ako nie partnerský, ale kvôli niečomu viac submisívny.Možno sa mi to len zdá,alebo len on sám vie ako je to.
Rovnako som nezaznamenal nič, okrem samotných, nie celkom lichotivých názorov zamestnancov súčasných, či už bývalých, v chemickej fabrike na Čističku odpadových vôd, ktorá vraj v dôsledku zastaraného technologického zariadenia „melie z posledného“. Ani z týchto skutočností som nezaznamenal v činnosti Ing.Dušana Šimku žiadny výstup, hoci celá mestská kanalizácia je závislá na čistení splaškových vôd práve v tejto ČOV-ke..
Je zvláštne, že občania ul. Trenčianskej upozorňujú na neukončenie protipovodňového systému, pretože systém hrádzi typu „Polder“ o ktorom primátor mesta , ale vraj aj prednosta MsÚ určite má poznatky, sa vraj nedobudoval. A lavida statočne mlčí. Prečo? Jeden môj kamarát namiesto sloganu škoda vravieť, hovorí, že škoda mlčať. A preto o životnom prostredí v bývalej mestskej časti Laskár, sa už ani nebudem zmieňovať.
Tak, ako som už kdesi uviedol, že od súčasného vedúceho oddelenia výstavby A,Horného som na moje žiadosti podľa Infozákona dostal naozaj nekompetentné odpovede dotýkajúce sa užívania nielen vybudovanej kanalizácie v mestskej časti Horné Lelovce, pretože, ako nižšie uvádzam, je otázne či táto kanalizačná stoka spĺňa kritériá verejnej kanalizácie!!! Totižto na základe môjho listu o poskytnutie informácie podľa Infozákona týkajúcej sa kanalizácie, vybudovanej v mestskej časti Horné Lelovce som obdržal odpoveď Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, Odbor regulácie vodárenstva v Bratislave (ÚRSO) ,zo dňa 26.8.2020 že ÚRSO zistil na základe môjho podnetu , porušenie §23 zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a vo veci začína správne konanie.
Priatelia, nech už to skončí akokoľvek, jedno je jasné, že právne vedomie zamestnanca, ktorý nastúpil na post vedúceho oddelenia pre výstavbu má v kompetenciach pre samosprávu značné medzery, aj preto, že tam už nejaký čas poberal mzdu, no a v súčasnosti je dosadený do funkcie bez výberového konania a naplnenia možno vzdelanostných kritérií.
Takže, aby som zhrnul svoje písačky. V prvom rade súhlasím, avšak predovšetkým upozorňujem týmto na alibizmus Ing.Dušana Šimku, ktorý výzvou ku poslancom posunul týchto ľudí do negociačných úloh, ktoré v prvom rade prináležia jemu, aby tvrdo, odborne a v záujme obyvateľov tohto mestečka presadzoval, že program Transformácie hornej Nitry bude k prospechu obyvateľov nášho mesta. Dôvodné je najmä však upozorniť Nováčanov na alibizmus Ing.Dušana Šimku. Však počúvate jeho výroky od samého vstupu do politiky,najmä tam kde nedokázal presadiť záujmy občanov mesta nováky. Ja som vykonal všetko, ale čo ja? To Vláda SR. Poznáme to aj tak, že prídu na rad, že sa veci nedali do poriadku orgány krajské, regionálne, poslanci MsZ a napokon zamestnanci Msú a celkom naposledy podľa neho nekonformný, hoci objektívne s kritickým myslením kritizujúci občania. PB
Hodnotenie: 3   0
09:57:39 26.09.2020 [7404] Nevhodný príspevok?
No ako to vyzerá,tak p.Lubomír nevidí žiaden problém v „objektivite“ svojho hodnotenia ostatného zasadnutia MsZ aj bez toho,že by si ho vôbec pozrel.Teda hádam mi nebude mať nikto za zlé,ak si podobné faux paux dovolím aj ja,lebo pravda je taká,že som si záznam ešte nepozrel.
Priznám sa,že mne osobne príspevok p.Vladimíra nepríde ako ten najhodnotnejší a oči mi veru neotvoril,pretože píše o klamstvách,ale na podporu svojho tvrdenia uviedol len jeden argument a to ten,že jeho pani dcéra je zodpovedná matka.
Pochopiteľne absolútne nemám ani najmenší dôvod neveriť,že jeho pani dcéra nie je zodpovedná matka,ale ja sa pýtam,čo má táto skutočnosť spoločné s jej prácou na úrade?Zrejme len to,že je dôvodné predpokladať,že ak je zodpovednou matkou,tak aj jej pracovná činnosť bude tiež takou zodpovednou.Áno iste beriem,ale predpokladám,že predmetom primátorovej kritiky bola jej pracovná činnosť a nie jej súkromie,alebo rodinné pomery.
Logickým argumentom zo strany p.Vladimíra by teda malo byť poukázanie na chybnosť v primátorovom hodnotení jej pracovnej činnosti vo funkcii na úrade.
Ale ako píšem,ešte som ten záznam nevidel,tak neviem,čo hovorila ona a čo primátor a teda si plne uvedomujem,že tento môj príspevok má hodnotu prdu vo vetre,teda asi takú,ako aj ostatný príspevok pána PB,čoby najukrivdenejšieho,najčestnejšieho, najpravdivejšieho,najspravodlivejšieho a najmorálnejšieho občana mesta.
Celý obsah môjho príspevku treba chápať v zmysle zásady,že ak sa už moralizuje,tak je treba mať v ruke konkrétne a nespochybniteľné dôkazy nemorálneho správania človeka,je treba vedieť oddeliť ako sa hovorí zrno od pliev,treba sa aj vedieť v správnej miere odosobniťa nedávať voľný priechod emóciám,čo je zdá sa napr.pre prispievateľa/ku/ JanaK priam sizyfovský problém,ale to pochopiteľne nie je z mojej strany výčitka,lebo však je známa vec,že miera kritického myslenia nie je univerzálna v žiadnom indivíduu ,je v mnohom ovplyvnená aj emóciami a motiváciou.
Takže na záver,aby som nebol za moralizujúceho múdrosráča,prajem všetkým občanom jasno v makoviciach a tým pádom peace v srdci.
Hodnotenie: 0   0
17:57:03 25.09.2020 [7403] Nevhodný príspevok?
„ Na kúrenie je najlepšie staré drevo, na pitie stará bošácka slivovica, na cestu životom, starí dobrí priatelia.“


Vážení spoluobčania, priatelia.

Pôvodne som aj ja chcel napísať príspevok k ostatnému zasadnutiu MsZ. Povedal som si, že si nájdem dôvod a prinútim sa to aspoň hodku pozerať. Veď ak niektorí občania dostávajú pozvánku na zastupiteľstvo, tak to musí byť niečo vážne a bolo by dobré nájsť si na to čas. Keď som však začal čítať ostatné príspevky k priebehu MsZ na tejto stránke, hneď som usúdil, že je by to bola strata času. V dnešnom zhone, keď sa všetci niekam ponáhľame a zisťujeme, že akosi máme málo času, je zrejme potrebné, aby sme ten voľný čas venovali ľuďom a veciam, ktoré si to zaslúžia. Z príspevkov o MsZ som rýchlo zistil, že zrejme malo takú úroveň ako maily, či SMSky, ktoré občas dostávam. K celkovému obrazu mi chýbal už len príspevok lavidu, ktorý by sa zrejme niesol v oslavnom duchu. Veď aj prečo nie, však máme na veci diametrálne rozdielne názory.
Veľmi ma však zaujal príspevok Vladimíra č. 7400. Píšem na túto stránku a čítam ju nejakých 7-8 rokov, no musím povedať, že nič hodnotnejšie, ľudskejšie a úprimnejšie som tu zatiaľ nečítal. Krásne a jednoducho, zrozumiteľnými slovami, bez urážok a sprostých slov, Vladimír chráni svoju dcéru, rodinu a dovolím si povedať aj mnohých z nás. Aký to rozdiel od slovníka dvojičiek. Ak by som si teraz mohol niečo priať, tak určite to, aby si tento príspevok nielen prečítalo čo najviac občanov nášho mesta, ale aby si ho aj uchovali v pamäti a spomenuli si naň o dva roky, keď budú do volebnej urny dávať meno kandidáta na primátora. Myslím si, že ak už takýto príspevok neotvorí oči každému voličovi, tak potom je tu naše úsilie o pozitívnu zmenu asi zbytočné. Tu nejde o moju zaujatosť, tak ako mi to odborne a cudzojazyčne napísal lavida.( zrejme chcel len zvýrazniť svoju odbornosť, ja však budem písať radšej krásnou ľúbo zvučnou slovenčinou ) Priatelia verte, nielen ja, ale aj moji priatelia, by sme najradšej písali o pozitívnych veciach v meste. Kto však naozaj nie je zaujatý a dá na misku váh pozitíva a negatíva v Novákoch, tak žiaľ tie negatíva pomerne jasne prevažujú. No a určite tou povestnou čerešničkou na torte je, že niekomu vadí už aj to, ak sa na tejto stránke verejne priznávame k priateľom a hovoríme o spoločných stretkách. Mne osobne nikdy nebude robiť problém, nazvať kdekoľvek priateľom Peťa Bošiaka, Vlada Richtera, Milana Oršulu, Ľuba Hvojníka, Vlada Zaťka, .... a mnohých, naozaj mnohých ďalších. Raz niekto povedal:
„Ľudské šťastie to je jednoduchá a pre každého človeka dostupná vec. Pahreba, v nej pár zemiakov, pohár dobrého vínka a úprimných priateľov pri sebe.“ Ten kto to povedal, vystihol podstatu života a šťastia v ňom. Stretnutia a debaty s priateľmi, budem vždy uprednostňovať pred životom v Bubline. Samozrejme neodsudzujem tých, ktorým sa tam páči žiť. Len by som ich rád upozornil, aby sa veľmi v tej bubline nerozťahovali a nenadúvali. Tá by mohla totiž ľahko prasknúť. Potom by možno aj občania Novák s údivom zistili, kto a čo všetko z nej vylezie.

S úctou
Ľubo Dzurák
Hodnotenie: 3   0
20:37:01 24.09.2020 [7401] Nevhodný príspevok?
Má radšej sám seba , ako ostatných. Hoci je celý svet v napätí, priatelia, poslanci, občania, nebojme sa...
... Rád čítam knihy vzdelaného človeka, spisovateľa, ktorého som si i nedávno, dva-tri mesiace späť pripomenul, po už niekoľkokrát opakovanom prelistovaní, a čítaní jeho knihy „ Idioti v politike „. V komentovaní ním napísanej, najnovšej v tom čase knihy s názvom „ Nádherná smrť v Altaji“ som po prečítaní si malej recenzie o tejto knihe na fcb stránke napísal:
„ Pán Banáš, v podstate máte pravdu, že naozaj, politici si nezaslúžia až tak veľmi našu pozornosť. Pravdou však tiež je, že žijeme v strednej Európe a píše sa rok 2020. Altaj- Zlaté hory je od Európy veľmi vzdialený a možno aj civilizačne. I preto k tomu, aby tam človek bez ujmy prežil, sila ducha človeka je v tej oblasti výrazne silnejšia. A tak potom jednoducho smola pre Európana, že nežije pod Altajom a šťastie ľudí spod Altaja, že nežijú oni v našich podmienkach. Kedy a komu je čo dobré? Zmieňovať sa o mravnej a nemravnej eskapáde našich politikov? Alebo kašľať na mravnosť a nemravnosť politikov a nevenovať indoktrinovaným politikom ich ťahom po politickom biznise, po pomste voči oponentom, občanom,ich kritikom a po moci pozornosť? Alebo mať v hrsti dvadsať miliónov a žiť v obave o život, alebo dvadsať eur a sa zo života tešiť, pretože napokon všetko rieši život, len si to nie vždy každý uvedomuje ,že raz každý naozaj zomrie?
Ale veď to na Slovensku už tak je. Len, ľudia sa už hanbia povedať, teda tí, ktorí hoci celý život pracovali, nemajú pár dní pred výplatou, či dôchodkom, ani tých dvadsať eur, za ktoré by si mohli kúpiť stravu. Neveríte mi? Ubezpečujem Vás, že je to tak. A nie sú to ľudia, teda čoby žiadna lúza. I napriek tomuto životnému handicapu, sú to naozaj slušní občania, vyrovnávajúci sa so cťou a hrdosťou, či s pokorou so svojim stavom ,životnou úrovňou v spoločnosti , v ktorej musia svoj život odžiť. Niektorí starší a možno i chorí ľudia sa boja zobudiť do ďalšieho rána, lebo rozmýšľajú, či najskôr pôjdu k lekárovi , ale nemôžu, lebo nemajú na lieky, alebo sa naraňajkujú, ale nemajú na čerstvý rohlík. A politici? Politici si fúkajú ranky, ktoré im vraj spôsobuje opozícia, túžia po pomste, hoci sú to oni, ktorú do volieb nechutnú opozíciu tvorili a furt dookola a naopak.
A nech Boh chráni každého, ak im niekto pripomenie, že sú zbytoční, hoci demokracia (?), a vari tiež aj to, že nie sú nenahraditeľní.
Opakujem, rád čítam Vaše knihy, je v nich kus logiky, pravdy, ktorá čitateľa vedie k pokore ,mravnosti a tolerancii. Vaše knihy sú povzbudivé a potrebné v súčasnej spoločnosti, ale skúste ľuďom vysvetliť, že prečo ľudia volia neustále politikov a vždy takých, ktorí svojimi nemravnými eskapádami len znižujú kvalitu ich života materiálneho a napokon ako píšete i duchovného. Kto a kam a aké cesty nás dovedú tam, aby sme sa tešili do budúcna zo života tak, ako sa tešia zo života, ako nám naznačujete ľudia žijúci pod veľkým Altajom?
JOZEF BANÁŠ
Nádherná smrť v Altaji
(Keď tvoj strach navždy spočinie v zemi, budeš tancovať s bohmi)
Motto: Boh nevpísal zákony do stránok kníh, ale do našich sŕdc.
Ak sa prestaneme báť, budeme slobodní .Každý chce byť odvážny, a pritom svetu vládne strach. Vštepujú ho do nás tí, ktorí nedokážu ovládať samých seba, no chcú ovládať iných. Vedia, že ak sa ľudia budú báť, ochotnejšie sa vložia do ich „ochranných“ rúk, podobných pavučine, v ktorých budeme muchami. Naháňajú nám strach chorobami, hladom, zlyhaním, chudobou, šéfom, samotou, vojnou, vymysleným nepriateľom, vírusmi. A my sa na ich veľkú radosť - bojíme. Najmä smrti. Zvláštne, je to jediná istota, ktorá nás neminie, a pritom z nej máme strach. Nepomáha nám ani viera, pretože sa premenila z učenia lásky na učenie majetku, o ktorý sa bojíme. Orlia lovkyňa Jargal hlavnému hrdinovi hovorí: „Ja pôjdem do hrobu s dvadsiatimi eurami, a ty s dvadsiatimi miliónmi. Aký je medzi nami rozdiel? Akurát, že ty si sa celý život bál a ja som sa tešila.“ .... ..... Altaj, štyrikrát rozsiahlejší ako Alpy, je najväčšia nekropola na svete, je tu viac ako štyridsaťtisíc mohýl. Aj preto je tým pravým miestom na „sokratovské“ debaty Slováka Martina a altajského šamana Četa, bývalého vysokoškolského profesora. Nerozprávajú sa však o smrti fyzickej, ale o smrti pýchy, ega, žiadostivosti a najmä strachu. Slobodní budeme len vtedy, ak sa ho zbavíme. ...dovoľte dodatok, aj v Novákoch. S úctou PB
Hodnotenie: 3   0
10:18:33 22.09.2020 [7395] Nevhodný príspevok?
Priatelia, zase nič nové. Došli argumenty lavidovi, človeku z bubliny, keď sa uchyľuje k zavádzaniu ,bagatelizovaniu dodržiavania zákonnosti a difamácii ? Ako malé deti, presne, lopatka,vedierko a ich piesoček. Skúste im čo len kúsoček odhrabnúť a máte to ako vyšité. Žiadna sebareflexia na zákonnosť v konaní, slová, ktoré primátor citoval, dnes je jasné ,že len ako frázu v sľube, pri nástupe do funkcie primátora mesta.
Lavida, opakovane,pamätajte si, že klamstvo je klamstvo bez ohľadu kto ho povie, bez ohľadu na to, či ten, ktorý ho vyslovil je "náš", alebo proti nám... , pretože , ja som žiadal oficiálne v súlade so zákonom tak, ako ste nám to onehdá, poradiil(?) doporučovali,aby sme požiadali tak ako to robíte vraj aj vy, žiadosťou o poskytnutie informácie poľa zákona č.211/2000Z.z. (ďalej Infozákona)
Požiadal som, nuž a výsledok. Naozaj pekne ste v ňom stav „informácií v BUBLINE „ nakladania s nimi vysvetlili, opísali. Mohol by som konštatovať spokojnosť s tým, k čomu ste v BUBLINE dospeli.
Tak na margo vášho príspevku, v ktorom ste sa mi snažili vysvetliť všetko ohľadom PROTESTU PROKURÁTORA spojené s BUBLINOU skúste lavida, aký dôvod viedol primátora k vybudovaniu vlastnej DOMOVEJ ČOV-ky,keď 16, slovom šestnásť rokov klamal, že NEVEDEL,že zo svojho rodinného domu ním vyprodukované splašky vyvádzal do rieky Nitry, pretože vraj stavbu mu manažoval otecko, etc.etc.,hoci podpísal sám sebe ROZHODNUTIE O KOLAUDÁCII jeho rodinného domu?
Lavida, opakovane,“ klamstvo je klamstvo bez ohľadu kto ho povie, bez ohľadu na to, či ten, ktorý ho vyslovil je "náš", alebo proti nám... ,, alebo je to v poradí ďalší človek z „fenomenálnej“ BUBLINY.
A tak lavida, na záver, tiež opakovane:“ Starosta (primátor)skladá podľa §-13 zákona O obecnom zriadení sľub, ktorý znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.
Teda v čom bol a vy vidíte problém z mojej strany?, .Spomeňte si na osobu primátorovi blízku v súvislosti s Protestom prokurátora k ňou podanej sťažnosti a konaním mesta z minulého volebného obdobia. To bolo jačania. Aj v tomto prípade, ktorý svojsky odôvodňujete a radíte mi, ako mám pokračovať sú neprehliadnuteľné myšlienkové pochody pána primátora. Nemyslím si, že mi nerozumiete.
Preto opakovane, lavida. Je to jasné. Ak indoktrinovaná osoba túžiaca po moci a pomste prehliadne, odmietne z uvedených dôvodov aj za cenu porušenia zákonnosti, ktorej dodržiavanie jej vyplýva z funkcie, ktorú v meste zastáva, zákonne konať, je to naozaj v intenciach, ako ste to napísali. S s posmechom mi doporučujete konať, hoci ja to viem už dávno, ale prečo vy ste určený k tomu, čo máte a ako napísať To by ma zaujímalo. Ale nie nezaujíma ma to, veď my svoje vieme všetci a je nás naozaj väčšina .PB
Hodnotenie: 3   0
21:11:53 21.09.2020 [7394] Nevhodný príspevok?
Príspevok je schovaný!
Príspevok je dostupný len pre prihláseného používateľa.
12:26:17 21.09.2020 [7393] Nevhodný príspevok?
Priatelia, niekedy stoja naozaj za zamyslenie úvahy vyplývajúce z citátov ,ktorých autormi sú ľudia povedzme takmer dve a viac tisícročí, teda od časov, pokiaľ ich bádatelia dokázali objaviť, či dokázali prezentovať ich obsah do súčasnej podoby. Jedno však je isté, že sa v súčasnosti akosi veľa krát boríme so spravodlivosťou, dobrom, ale naopak i zlom, a podobnými vlastnosťami, ktoré odporujú pozitívnym hodnotám (morálke, blahu človeka ap.).
Takže tiež vari možno pripomenúť, že : „ Nemať ani potuchy o spravodlivom a nespravodlivom, o dobrom a zlom je vec, ktorá je skutočne veľmi hanebná, i keby to davy chválili.“ — Platón .
Priatelia, útočné a dehonestujúce príspevky, maily , oficiálne, či neoficiálne ,teda osobné vyjadrenia Ing. Dušana Šimku primátora mesta, čoby verejného činiteľa, ktoré sú v mnohých prípadoch neprijateľné, neetické, nemorálne a dehonestujúce postavenia verejného činiteľa, vo vzťahu k ním difamovaným občanom, akýmkoľvek spôsobom, si vyžadujú niekedy naozaj dávku dlhej chvíle, so zaťatými zubami.
Z toho naozaj už sa dá konštatovať, že nevie vyhodnotiť v sebe samom skutočnosť, že aj keď určitú osobu nemáte radi a nie je práve výkvetom vtipnosti a komunikatívnosti, neznamená to, že jej sťažnosť nie je oprávnená.
No a kto iný, ak nie primátor mesta ,je k tomu povolaný, aby takéto prípady sťažností občanov a požiadavky štátnych orgánov, resp. orgánov verejnej správy riešil, zohľadňoval všetko pre a proti, ale v rámci zákonnosti, a aby, ako tomu hovorí lavida, nehádzal na ne kladu.
Totižto tiež len malú pripomienku k lavidovmu poslednému príspevku, tomuto vševedovi z Bubliny, ak upozorňoval na správu verejnej ochrankyne práv, v jeho zverejnenom nie tak dávno príspevku, hoci ja ako občan, mohol by som mať názor, ale pri našom primátorovi už vopred viem, že bezvýznamný pre neho.
No lavida sa nevyjadruje, nepripomína primátorovi jeho povinnosti ,ktoré mu-primátorovi vyplývajú zo zákona, aby konal ako verejný činiteľ, keďže obdržal z Okresnej prokuratúry PROTEST PROKURÁTORA v súlade so zákonom O prokuratúre tak, ako sa v ňom píše, že by mal primátor občanovi oznámiť, že prijal od prokurátora Okresnej prokuratúry v Prievidzi „PROTEST PROKURÁTORA“ a porozumel mu.
Lavida, nie je to pre vás meranie dvojakým metrom?. Veď ak vám poskytne primátor informáciu len tak, akoby nič, ruka z Bubliny vám to akože vysvetlí a vy prezentujete tu, velebíte ho, citujete na jeho chválu citát, že je to s rekonštrukciou Mestského úradu a možnosťami rekonštrukcie Materskej škôlky úplne inak a občania tomu vraj nerozumejú.
Lavida, veď o tom je BUBLINA. Ako malé dieťa s lopatkou a vedierkom na pieskovisku. Ja to druhým deťom nepoviem, nevysvetlím (veď spomínam si na jeho – primátorov výrok ,keď ho onedá žiadali poslanci MsZ,aby im povedal o svojich výsledkoch v práci, resp. plánoch, jeho odpoveď znela asi takto, há, to by ste chceli vedieť,čo? Myslíte, že povedal, Nie.) len mojim blízkym v Bubline sa zverím
Ako je to však s Protestom prokurátora sa treba naozaj zamyslieť o genialite BUBLINY. S tým sa naozaj dá súhlasiť, Prečo sa s tým dá súhlasiť potvrdzuje, podaná vám expresná informácia rukou z Bubliny, s ktorou ste vystúpili v poslednom príspevku. Ešte stále si myslíte, že je konanie primátora a ľudí z bubliny správne? PB

Hodnotenie: 3   0
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
Bane na hornej Nitre skončili, banskí záchranári sú v pohotovosti naďalej. Je otázne dokedy
Banskí záchranári pomáhajú i pri rôznych nešťastiach.
zobraziť podrobnosti »
12.01.2024
FOTO: Elektráreň Nováky odstavila poslednú turbínu, skončila sa tak výroba elektriny z uhlia
Výroba elektriny a tepla z domáceho hnedého uhlia v Elektrárni Nováky po 70 rokoch definitívne skončila.
zobraziť podrobnosti »
21.12.2023
Final coal mining cart pulled from Nováky mine
More trains for Christmas holidays, Bratislava outskirts teeming with culture, and a recipe for Christmas baking.
zobraziť podrobnosti »
21.12.2023
Z nováckej bane vyťažili posledný vozík uhlia, o zamestnanie prídu stovky ľudí
Uzatváranie bane potrvá roky.
zobraziť podrobnosti »
21.12.2023
VIDEO: Karol Mikuláš: Baník, povstalec aj politický väzeň
VIDEO: Karol Mikuláš: Baník, povstalec aj politický väzeň
zobraziť podrobnosti »
15.03.2023
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.