Stránku si prezeráš sám... VEPOS Novaky.sk VOĽBY 2022
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Politika
173 príspevkov
Primátor, mestský úrad, podnikanie v meste...
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
11:18:46 18.04.2022 [7670] Nevhodný príspevok?
Zdravím!Logická otázka....Čo je skutočným dôvodom zmazávania mojich a M.Šimkových diskusných príspevkov? Lebo z môjho uhla pohľadu o porušenie kódexu prispievateľa sa nejedná.Predpoklad/kauzálny/je taký,že nám všetkým ide o to,aby dobre bolo a z toho logicky plynie,že všetky a teda aj kritické vyjadrenia /kauzálne/smerujú k dosahovaniu celkového dobra.To nie sú len klišé filozofické floskuly,ani nie výnimky potvrdzujúce pravidlo,ani nie manipulatívne prekrúcanie reality.To je len principiálne bazírovanie na tom,na čom skutočne záleží,teda v tomto prípade na tom,čo je napísané v nadhlaví tejto stránky....najlepšie je,si všetko povedať!
Hodnotenie: 0   0
22:29:25 10.02.2022 [7648] Nevhodný príspevok?
Prečo sa nedá komentovať Youtube?
Je to dôkaz samoľúbosti:"Nemáme žiadne negatívne reakcie."
Prečo www.novaky.sk nemá zpätnú väzbu? Diskúsia, Napíšte starostovi, Máte problémy? Napíšte nám!...
Také a podobné spôsoby komunikácie s občanmi má ešte aj tá najzapadlejšia dedina na Slovensku, kde je niekedy viac chalupárov, nez obyvateľov... Nováky majú strach a túto možnosť neponúkajú
A kto využije konkrétne túto stránku , hneď je grázel, čo píše na mafiansku stránku a je osočovaný.
Prečo taká možnosť komunikácie s občanmi nie je aj na tzv"antimafianskej stránke" ???
Hodnotenie: 0   0
21:51:36 08.02.2022 [7647] Nevhodný príspevok?
Dobry den. By ma zaujimalo preco je pridavanie komentarov pod youtube videami zakazane? Jeho eminencia sa boji negativnych prispevkov? Poprosim reakciu pana primatora. Jeho ego by utrpelo tazku porazku.
Hodnotenie: 0   0
15:55:56 20.12.2021 [7628] Nevhodný príspevok?
V posledných dňoch sa na našej maličkej politickej scéne prejavili určité znepokojivé turbulencie,ktoré vyvrcholili vyjadreniami zúčastnených aktérov v mestskom rozhlase.V nasledujúcich riadkoch prezentujem svoj občiansky a voličský názor na tieto mnou vnímané turbulencie.Aby bolo dopredu jasné,že veci z mojej strany neberiem až tak smrteľne vážne,ako by sa možno patrilo,tak v rámci akejsi recesie napíšem,že momentálne tu máme ochladenie atmosféry spojené s tzv.búrkou v šerbli:))
Vo vyjadrení poslancov v mestskom rozhlase zaznelo: „zo strany primátora nesprávne,neobjektívne,jednostranné a zámerne prekrútené informácie;televízia Nováky je vysielaná bez nášho vedomia dva roky bez licencie,nelegálne,načierno a protizákonne.Schválenie finančných prostriedkov na nelegálne vysielanie nie je v súlade s našim vedomím a svedomím a hlavne je protizákonné.Naviac televízne vysielanie je zároveň netransparentné,účelové a slúži v prvom rade ako nástroj propagandy primátora na osočovanie poslancov a občanov nášho mesta.“
Vo vyjaderní primátora mesta zaznelo:Menovaní poslanci vedome,cielene,premyslene a účelovo zavádzajú občanov.Rada pre vysielanie a retransmisiuSR udelila právoplatnú licenciu spoločnosti Kabeltelsat,avšak administratívnou chybou uvedenej spoločnosti táto licencia stratila platnosť.Preto táto spoločnosť opätovne požiadala o udelenie licencie,čo je v súčasnom riešení.Prenosy z ostatných zasadaní MsZ vysielané v priamom prenose boli vysielané zákonne a so súhlasom Rady pre vysielanie a retransmisiu.Vysielanie priamych prenosov slúži v prvom rade na pravdivé informovanie občanov,pretože to je najtransparentnejší spôsob informovania občanov.Uvedení poslanci neschválili financie na vysielanie televízie a videotext a týmo konaním vedome zabraňujú občanom,aby videli rokovania mestských zastupiteľstiev.
Moje hodnotenie občana k vyjadreniu poslancov.
Poslanci tvrdia,že primátor nesprávne,neobjektívne,jednostranne a zámerne prekrúca informácie.Ja sa pýtam,kde,čím a ako?Ktoré informácie to sú konkrétne,nech si to môžem overiť zo záznamov MsZ uverejnených na You tube?
Poslanci tvrdia,že dva roky bez ich vedomia.Moja otázka.To vážne dva roky bez ich vedomia?Vie mi to niekto relevantne vysvetliť,ako je to možné?
Poslanci tvrdia,že sa vysielalo nelegálne ,načierno a protizákonne.Ale teda ak je to pravda,tak potom je treba uviesť aj po prvé ktoré konkrétne paragrafy zákona sú a či boli porušené a po druhé ak títo poslanci majú vedomosť o porušení zákona zo strany mesta,tak sú zo zákona povinní túto skutočnosť ohlásiť príslušným orgánom.Stalo sa tak,alebo sa deje? Tiež by ma zaujímal právny názor právnikov,ktorých si mesto platí.Požiadal niekto z poslancov o takýto právny názor?To isté sa týka neschválenia finančných prostriedkov na vysielanie televízie.
Poslanci tvrdia,že vysielanie je netransparentné.To už ale naozaj si títo páni myslia,že občania úplne padli na hlavu a toto im spapkajú? Preboha čo už môže byť transparentnejšie ako priamy prenos a zároveň kompletné záznamy na Youtube?
Poslanci ďalej tvrdia,že vysielanie je účelové a slúžiace primátorovi na osočovanie poslancov.V tomto práve jasne,zreteľne a účelovo zavádzajú a zamieňaním pojmov účel a transparentnosť,pretože vysielanie slúži v prvom rade na kompletné a pravdivé informovanie občana a to,s akým účelom a akým spôsobom,akými názormi a komunikáciou sa vo vysielaní prezentuje každý jeden zo zúčastnených aktérov budeme posudzovaťv prvom rade my občania a voliči.Suma sumárum,rozhodne si títo páni poslanci svoím vyjadrením v rozhlase u mňa ako občana neposilnili svoje rejtingy dôveryhodnosti.
Moje hodnotenie občana k vyjadreniu primátora.
Tvrdenie,že uvedení poslanci vedome,cielene,premyslene a účelovo zavádzajú občanov považujem vice versa ich takému istému vyjadreniu na adresu primátora za našu mestskú klasiku,takpovediac neustále prítomný politický folklór vrhajúci špatné svetlo tak na primátora,ako aj na pánov poslancov.
Rada pre vysielanie a retransmisiuSR udelila spoločnosti Kabeltelsat právoplatnú licenciu,ale administratívnou chybou tejto spoločnosti licencia stratila platnosť a teraz sa to rieši.Primátor nepovedal,akou konkrétnou chybou,kedy,ako a kým to bolo zistené?Ako potom máme my občania a voliči presne vedieť kde zodpovědní soudruzi udelali chybu?V skutočnosti tým primátor uznal,že licencia je neplatná a teda že poslanci v tomto majú pravdu.Na strane druhej ako tvrdí,posledné vysielania boli zákonne ošetrené príslušnými povoleniami.Vychádza mi z toho,že pokiaľ je znovuobnovenie vysielacej licencie v riešení,tak nie je problém si zatiaľ vysielanie zariadiť samostatnými povoleniami a tak je to aj realizované.V tom prípade ostáve už len zodpovedať na otázku,z akého skutočného dôvodu títo poslanci konajú tak,ako konajú?Domnievam sa,že tým skutočným dôvodom je samotný komunikačný štýl primátora,ktorý sa mne mnohokrát javí ako prehnane konfrontačný,zbytočne zdĺhavý,rečnícky neobratný s prehnanou snahou dopodrobna opakovane vysvetľovať svoje stanoviská a žiaľbohu aj v súlade s tvrdením poslancov mnohokrát ad hominem voči nim a ich práci nesprávne hodnotený a dehonestačný.V tomto si primátor s inak veľmi dobrými pracovnými výsledkami takpovediac sám sebe šliape po šťastí,pretože záujmom občana a voliča nie je dlhé hodiny sedieť pri obrazovke a sledovať znova a znova opakovane dopodrobna stokrát počuté informácie,keď by sa schválený program mohol vyriešiť za hodinu.
K samotnému vysielaniu televízie je moje stanovisko také,že na teletext som sa nepozrel ani raz,teda je jasné,že mi nechýba a ani chýbať nebude.Čo sa týka priamych prenosov detto.Stačí mi pozrieť si záznam na You tube.Ostatné vysielania-reportáže z rôznych akcií a pod.,pokiaľ ich natočenie a odvysielanie na základe špeciálnych ad hoc povolení bude pre mesto finančne výhodnejšie,tak potom nie je dôvod tú televíziu platiť.Ako píšem,ak to bude pre mesto finančne výhodnejšie a informovanosť neutrpí,tak nie je o čom.Veď predsa meststká televízia v dnešnej dobe nie je jediný komunikačný a informačný kanál.Ibaže tú finančnú výhodnosť ja ako občan neviem vyhodnotiť.A tá „iná“ výhodnosť kritizovaná poslancami,tú ovplyvniť neviem.
Záverom si dovolím vysloviť domnienku,že keby primátor upravil svoj komunikačný štýl v smere ku poslancom v zmysle mojich laických občianskych postrehov,tak by s veľkou pravdepodobnosťou nedošlo k týmto dnešným úplne zbytočným turbulenciám.No a pochopiteľne sám seba sa pýtam,či sa primátor zamyslí a bude schopný a ochotný akceptovať moje laické občianske postrehy a aj potreby.Verím a som presvedčený,že ak sa mu to podarí,tak sa rozhodne upravia vzťahy medzi ním a poslancami a v prípade rozhodnutia kandidovať na znovuzvolenie v nasledujúcich komunálnych voľbách má môj hlas vo vačku!
Hodnotenie: 0   1
20:24:36 20.01.2021 [7497] Nevhodný príspevok?
Pozdravujem Vás nováčania. Chcem na tomto mieste poďakovať primátorovi, akým spôsobom zareagoval na sťažnosť moju, ale aj iných spoluobčanov, keď sme chceli, aby odstávka elektriny plánovaná od 19.01. do 27.01.2021 bola presunutá z pochopiteľných dôvodov (studené počasie, dištančné vyučovanie) na mesiace, keď netreba vykurovať (jar, leto). Po zaslaní tejto sťažnosti, hneď na druhý deň konal a riešil so Stredoslovenskou distribučnou spoločnosťou túto situáciu, o čom mňa, ale aj ostatných sťažujúcich sa občanov informoval. V nasledujúci deň nám napísal, že Stredoslovenská distribučná navrhla, že odstávka bude, ale občania, ktorých sa to týka (celkom 171 domov) budú odpojení, len na cca 15 minút ráno a cca 15 minút odpoludnia, pretože uvedená spoločnosť dodá motorgenerátor, ktorý počas odstávky bude do siete dodávať elektrinu. Toto riešenie je lepšie, ako to, čo sme navrhovali, teda posunúť to na leto. Teraz máme dva dni odstávky za nami, všetko je v poriadku, vypnutie elektriny je ráno na 10 minút a popoludní na 5 minút. Ďakujem za seba, pán primátor, ale určite sú spokojní aj ostatní susedia z dotknutých domov.
V. Hagara
Hodnotenie: 4   0
13:59:39 13.06.2020 [7315] Nevhodný príspevok?
Pán lavida, načo si táraninami vynucujete súhlas, najmä však nesúhlas s Vašim návrhom, keď by ste vyžadujúcu adekvátnu reakciu zneužili voči pisateľovi, možno až na podanie trestného oznámenia proti nemu . Je naozaj škoda, ale vám sa už nedá dôverovať!!! A tak čítajte,
https://www.teraz.sk/slovensko/zaznam-z-incidentu-v-spojenej-skole-ni/473376-clanok.html
a rovnako pozerajte na záznam v úvode tejto stránky www.novaky.com , pozerajte, kam smeruje ruka nášho pána primátora, vypočujte si jeho argumenty a porovnajte. Nuž to je o kompetentnosti lavida.
Dnes sa mohol náš pán primátor pochváliť (však podpísal Dohodu o dielo... ), ako mala Základná škola v Novákoch zabezpečené kamerovým systémom vnútorné priestory školy, možno aj pre prípad takéhoto nech Boh chráni násilného útoku, ale aj pre prípad ochrany majetku školy v interiéri školy. A rovnako vstupy do budovy jednej, alebo druhej Základnej školy.
Lavida, mimochodom chodíte cez Bojnice? Ak nie, ja takmer každý deň. Navrhnite starostom a primátorom nášho regiónu ,aby solidárne podporili opravu cesty, prípadne inú jej úpravu v rámci námestia ,ktorá vedie stredom mesta Bojníca, pretože už je v stave zlom a pre návštevníkov najmä zo zahraničia nie vhodnou ukážkou starostlivosti štátu o túto pamiatku a príslušné mesto Bojnice , pretože ako vidíte ,je rozdiel v rozvoji Kúpeľov Bojnice ,ktoré sú v súkromných rukách a obce Bojnice, ktorá ledva, z daní dýcha. Všimnite si i to prosím, ak by ste sa chceli pokochať slovenským striebrom, resp. kultúrnou pamiatkou, Bojnickým zámkom a pohľadom z tamojšej vyhliadkovej veže na údolie rieky Nitry ,ešte donedávna znečisťovanej domovými splaškami osobami vo vedení nášho mesta, hoci povinnými ex lege brániť takejto nekalej činnosti.
No a medzitým je bicykel(!) a Váš čas k tomu, aby ste majetkoprávne a dokumentačne podporili u obyvateľov, trebárs aj petične výzvu pánovi primátorovi, pretože ja som za, mám rád Lelovce, mám rád Mráčkovú (ale kvôli futbalu v detstve) a Lelovské vŕšky, Vrchy, v spomienkach na zber šípok najskôr s mojou maminkou a neskôr so svojimi deťmi a v lete som mal rád plávanie v Jazere a v zime, hokej a korčuľovanie na Jazere. Čo je však veľmi dôležité ,všetko bolo spojené s úprimným priateľstvom a priateľmi z akejkoľvek časti mesta, teda i spolužiakmi, obyvateľmi mestskej časti Horné Lelovce. Týmto ich pozdravujem, hoci mnohí už nežijú v našom mestečku, alebo žiaľ už naozaj nežijú, čo je mi ľúto.PB
Hodnotenie: 0   0
12:00:45 13.06.2020 [7314] Nevhodný príspevok?
V nadväznosti na výzvu prispievateľky Jana 1234 chcem iniciovať realizáciu projektu vyhliadky nad mestom Nováky na Lelovských vŕškoch na mieste kde bývali v minulosti vatry pri výročiach osláv SNP.
Projekt predstavuje vyklčovanie a odstránenie porastov v potrebnej miere,využitie získanej drevnej suroviny na výrobu a osadenie prístrešku so sedením,s vyhliadkou do budúcnosti vybudovať ozajstnú vyhliadkovú vežu aj s vybudovaním prístupovej cesty a parkoviska pre motorové vozidlá,bycikle, kočíky a lietadlá:).K realizácii je potrebný záujem občanov a ochota vedenia mesta nevymýšľať prečo to nejde,ale naopak,možno preplatiť PH.K samotnému projektu bude potrebné náradie-motorová píla,odvoz /ponúkam bezplatne traktor/.A to je v podstate vsio.V prípade záujmu o tento projekt prihláste sa formou súkromnej správy tu na fóre.
Hodnotenie: 2   0
08:32:04 05.05.2020 [7265] Nevhodný príspevok?
Ach jaj, tie emócie.Stavy,keď racionalita je potlačená do úzadia a konanie ovláda prvá signálna sústava.Tak aj pri čítaní posledného príspevku od Accickvep-a mi prebehla hlavou spomienka na jednu príhodu,ktorá sa stala ešte za starého režimu.Na ulici ma pristavil dlhovlasý bradatý chlapík okolo 40-tky a núkal mi výtlačky Strážnej veže.To by pravda nebolo nič mimoriadne,keby správanie toho chlapíka nepripomínalo niekoho,kto si predtým šľahol dávku nejakého matroša.S uhrančivým plamenným pohľadom a akoby v extatickom stave neustále opakoval--“Jehova príde,Jehova príde!“Pôsobil ako posadnutý príslušník nejakého barbarského fanatického kultu až to mrazilo.A presne tú istú emóciu som pocítil aj teraz.
Je priam signifikantné pre väčšinu prispievateľov na tejto stránke,že sa nechajú ovládať emóciami nad mieru,ktorá by sa dala označiť prívlastkom zdravá.V takom prípade,plus malá snaha o získavanie a overovanie si informácií nie je možné odlíšiť veci podstatné od nepodstatných,pravdu od klamstva a realitu od fikcie.
V prípade posledného MsZ tými podstatnými vecami boli informácie :správa kontrolóra mesta,informácia primátora o prevedených úsporných opatreniach a vyčíslenie dosiahnutých výsledkov,informácia o realizovaných investičných prácach a tiež významná zmena na základe ktorej majú byť dosiahnuté úspory pri realizácii údržby mesta/kosenie a pod./
U mňa ako voliča zarezonovala odpoveď pána poslanca Adamca na otázku primátora z akého dôvodu neodpovedá na maily od jeho brata Ing.M.Šimku.Odpoveď pána poslanca bola taká,že on nie povinný odpovedať občanovi z iného volebného obvodu.Rád by som dostal relevantnú odpoveď na otázku,či je takýto prístup pána poslanca v súlade s normami.Totiž ak poslanci rozhodujú o peniazoch,tak rozhodujú o peniazoch všetkých občanov a nie len o peniazoch občanov zo svojho volebného obvodu.

Hodnotenie: 0   0
20:12:07 04.05.2020 [7262] Nevhodný príspevok?
A je po idylke!
Dobrý podvečer vážení spoluobčania.
Môj ostatný príspevok na tejto stránke bol zameraný hlavne na dobrú atmosféru v našom meste v tomto zložitom období. Na atmosféru vzájomnej pomoci a spolupráce, na zlepšení medziľudských vzťahoch. Možno, že to bolo zavinené aj tým, že pomerne dosť času trávim na chalupe mimo mesta, tak som to všetko asi správne neodhadol. Stačilo však jedno zasadnutie MsZ a zdá sa, že je všetko opäť v starých koľajach. Nechcem hodnotiť úroveň zastupiteľstva, lebo som ho vydržal pozerať len cca. 15 minút, no z toho, čo počúvam, čo mi ľudia píšu, to asi nebolo bohvie čo. To že sme zase tam, kde sme boli včera, ma utvrdili i telefonáty, SMS, či maily od dvojičiek. Na druhej strane však musím priznať, že telefonát od primátora bol veľmi korektný, aj keď sme sa vo veľa veciach nezhodli. Myslím však, že sme si obaja vysvetlili svoje stanoviská a budeme ich aj rešpektovať. Teda ja určite.
Určite tak ako mňa, verím, že aj drvivú väčšinu občanov nášho mesta mrzí atmosféra i úroveň rokovania MsZ. Viem pochopiť, rôznosť názorov, postojov i to, že mnohí sa nemusia, no myslím si, že rokovanie MsZ by sa malo zaobísť bez invektív, znevažovania, urážok a pod. Nebudem o tom písať, kde vidím chybu, na to musia prísť zainteresovaní sami. Viem však jedno. Úroveň každého rokovania, nielen MsZ, zväčša záleží od toho, ako je vedené. Čokoľvek by som teraz k tomu napísal, je to zbytočné, lebo na to nemám žiadny vplyv. Vyslovil som len svoj názor.
Z príspevkov na tejto stránke som sa dočítal, ako niektorí pisatelia odsudzujú spôsob, či úroveň rokovania ostatného MsZ. Chcel by som však každého prispievateľa tejto stránky poprosiť, aby sa vo svojich príspevkoch neznižoval k nijakým vulgarizmom, či bezbrehému osočovaniu kohokoľvek. Ak niečo vnútorne odsudzujeme, tak by sme to nemali aj robiť. Kritika sa dá vysloviť slušne, čo je mnohokrát ďaleko účinnejšie, ako nadávky, či vulgarizmy. Bol by som rád, keby sa táto stránka stala predovšetkým miestom výmeny názorov a pohľadov i kritických pripomienok k dianiu v meste. Osobne by som bol rád, keby sa na tejto stránke uverejňovali všetky názory, od všetkých prispievateľov, pokiaľ nebudú dehonestujúce, znevažujúce, vulgárne... Samozrejme je to len môj návrh, či pohľad na vec. To všetko je však plne v kompetencii zriaďovateľa tejto stránky. Presne tak, ako to robia všetky naše média. Aj mne niektoré z nich uverejňujú moje príspevky, niektoré nie. Nerobím z toho žiadne závery. Prestal som tam písať a hotovo. Aj v tom je kus demokracie, že každý sa slobodne rozhoduje, nielen čo napíše, kam napíše, ale aj kto čo uverejní.
Napriek môjmu nie príliš optimistickému príspevku, ako večný optimista verím, že aj v Novákoch sa hrany aspoň trošku otupia. Nie je predsa možné, aby sme sa v zlej atmosfére posúvali ďalej dopredu. Každý, včítane mňa, by sme mali hľadať cestu k zlepšeniu atmosféry v meste. Keď už nie k spolupráci, tak aspoň k vzájomnej úcte a rešpektu.
S úctou Ľubo Dzurák
Hodnotenie: 1   0
13:56:06 21.03.2020 [7176] Nevhodný príspevok?
Pozdravujem všetkých aj Lavidu.

Dal som primátorovi mesiac čas, aby odpovedal na otázky, čo som tu uverejnil, ale teda odpovede nikde. Tak som sa uistil, že pokračuje v cenzúre a teda nemá záujem občanom odpovedať. Dnes tu vidím niekoľko veľmi dobrých otázok (sledujem podrobne) na primátora Duška Šimku, je tam napísané aj to, že otázky mu boli zaslané na jeho pracovný email a teda ak ani teraz už neodpovie občanom, len to potvrdí to že aj v ťažkých chvíľach je mu prednejšie jeho ego a jeho osoba.

Okrem toho, že sledujem túto stránku, tak mi do mailu pribudla informácia, že mesto v týchto ťažkých časoch PRÁVE TERAZ uverejnilo video a teraz VEĽKÝ POZOR!!!! Video k tridsiatemu výročiu založenia TV Nováky, ktoré bude 15.03.2021, pozor v roku 2021, čiže až o rok!!! Čiže Dušan nás v týchto ťažkých časoch, kedy očakávame úplne iné informácie, ide kŕmiť tým, čím nás kŕmi už 30 rokov, že založil TV Nováky. Je to veľmi choré konanie, ktoré nemá vo svete určite nikde obdobu!!!

Video na „júúútúúúbééé“ https://www.youtube.com/watch?v=CvqDMAfUCSg

!!! TOTO JE VRCHOL CHRAPÚŇSTVA !!!

Tak všetci si o ôsmej večer plesknime po čele na jeho konanie!!! Povinne.
Hodnotenie: 1   0
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
Bane na hornej Nitre skončili, banskí záchranári sú v pohotovosti naďalej. Je otázne dokedy
Banskí záchranári pomáhajú i pri rôznych nešťastiach.
zobraziť podrobnosti »
12.01.2024
FOTO: Elektráreň Nováky odstavila poslednú turbínu, skončila sa tak výroba elektriny z uhlia
Výroba elektriny a tepla z domáceho hnedého uhlia v Elektrárni Nováky po 70 rokoch definitívne skončila.
zobraziť podrobnosti »
21.12.2023
Final coal mining cart pulled from Nováky mine
More trains for Christmas holidays, Bratislava outskirts teeming with culture, and a recipe for Christmas baking.
zobraziť podrobnosti »
21.12.2023
Z nováckej bane vyťažili posledný vozík uhlia, o zamestnanie prídu stovky ľudí
Uzatváranie bane potrvá roky.
zobraziť podrobnosti »
21.12.2023
VIDEO: Karol Mikuláš: Baník, povstalec aj politický väzeň
VIDEO: Karol Mikuláš: Baník, povstalec aj politický väzeň
zobraziť podrobnosti »
15.03.2023
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.