Online 8 ľudí. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Politika
67 príspevkov
Primátor, mestský úrad, podnikanie v meste...
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
15:59:35 25.06.2018 [6496] Nevhodný príspevok?
Pozerám sa a vidím.Po mojom príspevku nasleduje už ďalší z My Horná Nitra o útlme ťažby,ale môj príspevok sa ešte stále kontroluje.Pre mňa to znamená,že zrejme ešte nezasadlo "grémium",ktoré rozhodne,či je vhodné,aby môj príspevok bol zverejnený,alebo nie.Ak je to skutočne tak,tak to je len potvrdením,že strach o ktorom píše p.B . je skutočný a niekto sa naozaj bojí plnej informovanosti.
Hodnotenie: 2   0
19:55:40 21.06.2018 [6489] Nevhodný príspevok?
Reakcia prednostu MsÚ Mgr. Milana Oršulu:
-----------------------------------------------------------------------
Dobrý deň pán lavida.

Pán lavida, stále nemám odpoveď na moju otázku, ktorú som Vám položil. Prečo si myslite, že by som mal v tejto veci Vám zverejňovať ďalšie informácie?

Pekný deň.

Mgr. Milan Oršula
Prednosta MsÚ Nováky
-----------------------------------------------------------------------
Hodnotenie: 0   0
17:16:52 21.06.2018 [6488] Nevhodný príspevok?
Citujem z článku uverejnenom na Nováky.sk.
„Nový PHSR bol schválený a tým pádom bola splnená podmienka určená predkladateľom výzvy na podanie žiadosti o NFP. Tvrdenia o tom, že mesto nemalo platný PHSR sú tak nepravdivé a nepodložené.“ – vysvetľuje primátor mesta Nováky RNDr. Daniel Daniš. "
Mám otázku v súvislosti s týmto prehlásením p.primátora.Akosi sa v tom strácam.Rád by som vedel o akom schválenom novom PHSR je tu reč?Lebo ja viem o jednom novom PHSR,ktorý bol schválený toť pred pár týždňami a o jednom starom,čo bol schválený ešte za p.Šimku a jeho platnosť bola na MZ predĺžená,čo sa ukázalo ako poriadny prešľap.
Hodnotenie: 1   0
16:04:02 15.06.2018 [6483] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň všetkým.

Chodím na túto stránku pomerne často, hlavne kvôli novinkám na úvode, hneď vidím kde je čo nové. Niekedy si prečítam aj príspevky v diskusii. Ja sa tu nejdem nikoho zastávať. Ale za posledné necelé 4 roky tu čítam reakcie hlavne pána prednostu, ktorý odpovedá na všetky relevantné príspevky a niekedy aj na tie nerelevantné. V období spred štyroch rokov, by sme tu nenašli ani jedno vyjadrenie predstaviteľa mesta či už primátora alebo viceprimátora alebo prednostu mesta. Z môjho osobného presvedčenia a pohľadu, viac verím terajšiemu prednostovi mestského úradu a zamestnancom, ktorí pracujú pre nás všetkých, ako by som mala veriť niekomu kto tomuto mestu za svojej 24 ročnej vlády naubližoval a ako vidno zo záznamov zo zasadnutí, snaží sa ubližovať aj naďalej.

Pán prednosta a kolektív mestského úradu, držím vám všetkým palce aby ste v tejto chaotickej dobe vydržali a raz aj tí, ktorí majú veľa energie ubližovať, tak už tú energiu nebudú mať.

Toľko len môj osobný názor.

Pekný víkend všetkým.

Jana
Hodnotenie: 1   0
10:08:16 15.06.2018 [6482] Nevhodný príspevok?
Reakcia prednostu MsÚ Mgr. Milana Oršulu:
-----------------------------------------------------------------------
Dobrý deň pán lavida.

Táto vec je viac ako komplikovaná. Mrzí ma, že si nechceme rozumieť. Ale kľudne Vás pozývam na pracovné stretnutie u pána primátora a vysvetlím Vám bližšie celú záležitosť. Písomne sa Vám k tomu vyjadrovať viac nebudem z dôvodu zneužívania poskytnutých informácii zo strany bratov Š.

Ako som povedal, verím, že na konci dňa pravda zvíťazí.

Inak znova sa Vás pýtam keď už Vám tak ochotne odpovedám. Pán Lavida hanbíte sa za svoje pravé meno?


Pekný deň.

Mgr. Milan Oršula
Prednosta MsÚ Nováky
-----------------------------------------------------------------------
Hodnotenie: 0   0
07:05:26 15.06.2018 [6481] Nevhodný príspevok?
Pred pár dňami bola v rádiu diskusná relácia s tematikou eurofondy,dotácie,žiadosti o NFP,so zástupcami príslušných odborov ministerstiev .Z diskusie vyplynulo,že každá žiadosť a každý projekt je detailne posudzovaná z pohľadu splnenia stanovených náročných legislatívnych podmienok na to, aby mohli byť jednotlivé projekty podporené.
V mailoch mám vyjadrenie TSK o rozhodnutí ministerstva pôdohospodárstva o neschválení žiadosti mesta Nováky o NFP v rámci IROPu na rozšírenie kapacít materskej školy Nováky.
Toto rozhodnutie riadiaceho orgánu je odôvodnené tým ,že žiadosť nesplnila stanovenú podmienku poskytnutia príspevku a to konkrétne,podmienku č.10 výzvy,že žiadateľ má schválený program rozvoja a príslušnú územno plánovaciu dokumentáciu v súlade s paragrafovými požiadavkami zákona o regionálnej podpore.
Tak to sú už dve rozhodnutia štátnych orgánov potvrdzujúce,že niečo v Novákoch nebolo v richtiku s plánom rozvoja.To prvé bol protest prokurátorky a druhé z ministerstva.Z toho myslím úplne logicky vyplýva otázka,že o akých právnych krokoch mesta p.prednosta hovorí?
Priame obvinenie pánov Š. z udavačstva,no neviem ,ale šípim/krásne slovko/,že tu p.prednosta tak trochen prestrelil a bude musieť čeliť vlne rozhorčenia urazenej cti dotyčných pánov.Uvidíme.
Ja sa na vec dívam čiste pragmaticky z pohľadu občana /a voliča/.Upozorňoval pán bývalý primátor /myslím,že pred viac ako rokom a pol/na nutnosť dať veci do súladu so zákonom a na možné riziká? Upozorňoval a nie raz.Preto odpoveď na otázku,kto má v tejto kauze maslo na hlave,je podľa môjho názoru nesporná.
Pravda na veci sa dá pozrieť /stará známa vec/z viacerých uhlov pohľadu.Z právneho hľadiska je vec/by bola v prípade udania/ úplne v poriadku,pretože ak je ktokoľvek presvedčený o porušení zákona,je povinný zo zákona konať a toto porušenie oznámiť príslušným úradom.Ak by tak neučinil sám sa dopúšťa trestného konania.
Pripomína mi to známu kauzu splašky,kedy tiež “udavač” správne oznámil úradom porušenie zákona a vinník bol tiež podľa zákona perzekvovaný.Len tak na okraj,musím sa prezvedieť v akom stave je dotyčná kauza,lebo pred pár týždňami ešte nebola ukončená a boli tam avizované nejaké trestné oznámenia.
“ Momentálne nám tento človek ohrozuje financovanie projektov vo výške 1,1 milióna eur. Investície pre občanov.“
Prosím p.prednostu o bližšie vysvetlenie,lebo z takéhoto všeobecného vyjadrenia sa nedá nič konkrétne vydedukovať.Pre občana má takéto vyjadrenie len hodnotu správy z rádia Jerevan.
Anonymita na internete.Koľko už toho bolo popísané.Stav je taký ,aký je a pokiaľ sa nezmenia pravidlá,aj taký ostane.Teda je to všetko o stanovených pravidlách a ich do-dr-žia-va-ní/povedal aj Harabin/.Hodnotenie: 0   0
15:25:39 14.06.2018 [6480] Nevhodný príspevok?
Reakcia prednostu MsÚ Mgr. Milana Oršulu:
-----------------------------------------------------------------------
Dobrý deň pán lavida.

Na toto Vám v súčasnosti viem povedať len jedno. Je mi veľmi ľúto, že v meste mame udavačov v podobe osôb ako je bývalý primátor a jeho brat. Najhoršie je, keď sa k tomu pridali aj média. Ja verím, že na konci dňa budeme môcť povedať občanom, že pravda je, bola a bude na našej strane. Škoda, že nie sú tak šikovní, aby písali o dlhoch KCMN, kde predsedom správnej rady je pán Dušan Š., o čiernej stavbe na námestí, o ktorej údajne Dušan Š. nevedel, o zničených objektoch krytej plavárne, kina, gastra za riadenia mesta Dušana Š. Momentálne nám tento človek ohrozuje financovanie projektov vo výške 1,1 milióna eur. Investície pre občanov. Dôvodom pozastavenia financovanie je údajná neplatnosť phsr. Tento fakt vedenie mesta odmieta a voči tomuto obvineniu podniká mesto právne kroky.

Inak rád by som sa Vás je niečo pýtal, ak teda môžem. Pán lavida Vy sa hanbíte za svoje meno?

Pekný deň.

Mgr. Milan Oršula
Prednosta MsÚ Nováky
-----------------------------------------------------------------------
Hodnotenie: 3   1
11:23:54 14.06.2018 [6479] Nevhodný príspevok?
https://myhornanitra.sme.sk/c/20849470/naka-preveruje-podozrenia-ohladom-projektu-rozsirenia-materskej-skoly-v-novakoch.html
Ako občan mesta mám z tohoto hlavu v smútku.Keď pomyslím,že bývalý primátor D.Š.mal úplnú pravdu a včas viackrát upozorňoval zodpovedných,aby konali a predišli tak neblahým konzekvenciám z nedodržania zákonných podmienok pri žiadostiach o NFP z európskych a iných fondov.Mesto prichádza o obrovské čiastky peňazí na rozvoj a to je na zaplakanie.
Budem sledovať či vôbec a ak ,tak ako bude reagovať na prebiehajúce udalosti p.prednosta,lebo len on tu niekedy reagoval na príspevky prispievateľov.
Na vyjadrenia primátora ani nečakám,lebo sa z neho stal tajomník,ktorý nereaguje na nič.Otázku na jeho stránke mu nemôžem položiť,lebo vraj som si vyčerpal kredity a mám počkať na ich navýšenie/čakám už štvrtý mesiac/ a na maily som sa odpovede tiež nedočkal.Pekné rečičky z jeho volebného programu o plnej informovanosti a otvorenosti sú ta tam.
Hodnotenie: 0   0
21:20:58 23.05.2018 [6472] Nevhodný príspevok?
Tak nám tu už zasa zaúradoval loptošník cenzorský manipulátor a z dôvodov jasných len jemu autorsky upravil záznam zo stretnutia s občanmi v dome kultúry aj napriek tomu ,že na zasadaní MZ poslanci schválili uznesenie,že záznam má byť odvysielaný /uverejnený / v plnom znení.Teda moja otázka na zodpovedných je jednoduchá.Prečo sa toto deje?Aké sú dôvody,ktoré motivujú niekoho konať takýmto voči občanom nezodpovedným spôsobom?Je to naozaj zarážajúce,že v dnešných časoch si niekto môže dovoliť svojvoľne selektovať,ktoré informácie sú pre občana tie správne a ktoré nie.Toto konanie rozhodne bude mať pre zodpovedný subjekt neblahé konzekvencie.
Hodnotenie: 0   0
20:00:40 22.05.2018 [6471] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň.Na zázname zo stretnutia primátora s občanmi na ktorom bola preberaná problematika výstavby novej polikliniky a jej konkrétneho umiestnenia na území mesta boli predstavené dve možnosti riešenia a to v parku vedľa terajšej polikliniky a potom v priestore terajšieho zberného dvora VEPOS-u.
Z pohľadu urbanistického riešenia centra mesta,celistvosti a jeho výzoru jednoznačne “vyhráva”umiestenie v priestore VEPOS-u.
Toto riešenie ale so sebou nesie nutnosť ďalších nemalých nákladov s presťahovaním zberného dvora a sanáciou toho terajšieho.
Na otázku občana asi v 50-tej minúte záznamu,kto bude znášať tieto vyvolané náklady odpovedal pán prednosta úradu a hovoril o odhadovanej sume 150000€ v súvislosti s vybudovaním krytých miest v priestore drevoskladu.O nákladoch na sanáciu terajšieho dvora nepovedal nič.
V tej súvislosti je teda potrebné odpovedať aj na túto otázku,teda s akými nákladmi bude treba rátať na sanáciu terajšieho dvora a prípravou pozemku pre stavbu?
V zázname tiež zaznel názor bývalého primátora,ktorý sa pýtal na možnosť,pri ktorej by vkladom mesta do projektu bol len pozemok za 1€ a ostatné náklady by znášala Unifarma.
Jednali zodpovední s Unifarmou aj o tejto možnosti?Ak áno s akým výsledkom?
Ďalšou otázkou je ,kto vlastne bude vlastníkom nového objektu a priľahlých pozemkov?Kto bude zodpovedný za údržbu a prevádzku parkovísk? Bude sa platiť parkovné a kto bude parkovanie prevádzkovať?
Ďalšia moja otázka sa týka času po výstavbe nového objektu.Akým spôsobom budú riešené náklady na prevádzku budovy?
V súvislosti s vystúpením pána Mladého z Unifarmy chcem povedať ,že na pozadí dnešných časov trhovej ekonomiky,kedy základom každého podnikania je tvorba zisku,pochybujem o úprimnosti jeho slov,že sa im v žiadnom prípade nejedná o zisk.Priznám sa ,že tomuto postoju /ak bol myslený úprimne/vôbec nerozumiem a budem rád ,ak mi to niekto polopatisticky vysvetlí,že prečo teda súkromná spoločnosť chce ísť do projektu,ktorý pre ňu predstavuje len stratu?
Predpoklad pána Mladého,že očakávajú zvýšený záujem zo strany lekárov z okolitých zdravotných stredísk,má reálny základ len v tom,že by mohol byť úspešný len v prípade ,že bude ponuka reálnych nákladov spojených s prevádzkou ambulantných pracovísk výrazne výhodnejšia ako majú doteraz.nakoľko zrejme len tam je možnosť znižovania prevádzkových nákladov ,pretože situácia s financovaním v zdravotníctve vyplývajúca s platnej legislatívy a s tým spojeným fungovaním zdravotných poisťovní a ich klientov/zazmluvňovanie/vytvára tlak na znižovanie nákladov.
Napokon len dúfam,že zodpovední za ekonomiku budú myslieť na všetky zradné miesta, všetko budú vedieť dobre zrátať,aby sa nestalo ,že mesto dostane stop na kopu rokov a nebodaj nútenú správu.
Pravda už vidím,ako niekto hovorí--čo ten tu zasa kuviká--ale ono sa dá aj inak myslieť.Totiž ak by sme zobrali tie peniaze,čo tu ideme v úvodzovkách investovať do síce pekného a energeticky úspornejšieho projektu,ale ekonomicky sporného a investovali ich do zmysluplného projektu v turistickom priemysle,tak by sa zaručene vrátili mnohonásobne.
Stará poliklinika by ešte s prehľadom pár rokov vydržala a potom by bolo aj na novú,aj na senior centrum a aj na iné potrebné veci.Chce to len šikovnú podnikavú hlavu s dobrými nápadmi.Dnešní radní pravdepodobne moje myšlienky do úvahy brať nebudú a ak aj,tak len ako úsmevné blúznenie na pobavenie.Nevadí,hádam sa raz dožijem aspoň diaľnice Trenčín-Prievidza.

Hodnotenie: 0   0
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
VIDEO: Mestské zastupiteľstvo zo dňa 19. februára 2018
www.video.novaky.sk
zobraziť podrobnosti »
14.04.2018
VIDEO: Vyjadrenie primátora mesta k aktuálnemu dianiu
VIDEO: Vyjadrenie primátora mesta k aktuálnemu dianiu
zobraziť podrobnosti »
21.03.2018
Počas likvidácie vetracej šachty nastali problémy (+FOTO)
KOŠ. Pri likvidácii bývalej vetracej šachty v Koši došlo v piatok k poškodeniu jedného z potrubí. Technickú poruchu, v súvislosti ktorej sa ľahko zranili traja zamestnanci Hornonitrianskych baní Prievidza (HBP), už odstránili. Informovala hovorkyňa spoločnosti Adriana Siváková.
zobraziť podrobnosti »
12.03.2018
Zemianskymi Kostoľanmi sa od včera šíri neznámy zápach
Včera vo večerných hodinách zaznamenali obyvatelia obce neznámy zápach. „Približne od osemnástej hodiny sme dostávali od občanov informácie o šírení zápachu. Postupne sme ho mali hlásený zo všetkých častí obcí,“ informovala starostka Zemianskych Kostolian Jana Školíková.
zobraziť podrobnosti »
08.03.2018
VIDEO: Koncert k 60. výročiu založenia umeleckého školstva v Novákoch
Ak máte čas a chuť, určite si pozrite záznam z koncertu k príležitosti 60. výročia založenia umeleckého školstva v Novákoch.
zobraziť podrobnosti »
31.01.2018
Mail:
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa.