Online 20 ľudí. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Žiadosti na sprístupnenie informácií
 

Vážení občania, vzhľadom k tomu, že nám je nejakým spôsobom vytýkaná nečinnosť, dovoľte mi, aby som takýmto spôsobom zverejňoval postupy, ktoré som už v minulosti uplatňoval pri získavaní relevantných podkladov pre zistenie hospodárnosti a účelovosti využívania FP z rozpočtu mesta. V prílohách žiadam mesto, vzhľadom ku aktualizácii rozpočtu mesta, aby zverejnilo jeho napĺňanie za jednotlivé programy a vyhradené podprogramy. Na základe zákona je mesto povinné tieto informácie zverejniť do 8 dní od podania žiadosti.

S pozdravom
Milan Oršula
poslanec MsZ (komisia kultúry a športu)Dátum / Názov dokumentu
Hvojnik Ivan
Hvojnik Ivan
2014-04-16 Žiadosť o sprístupnenie informácií (PD101CM, PD343CD) (254.95 KB)
2014-04-30 Odpoveď MsÚ - sprievodný list (264.4 KB)
2014-04-30 Odpoveď MsÚ - Kniha jázd PD101CM 14.01.-14.04.2014 (2.26 MB)
2014-04-30 Odpoveď MsÚ - Kniha jázd PD343CD 02.01.-28.04.2014 (3.03 MB)
2014-04-30 Odpoveď MsÚ - Príloha č. 1 (393.79 KB)
2014-04-30 Odpoveď MsÚ - Príloha č. 2 (337.54 KB)
2014-04-30 Odpoveď MsÚ - Príloha č. 3 (242.18 KB)
2014-04-30 Odpoveď MsÚ - Príloha č. 4 (345.39 KB)
2014-04-30 Odpoveď MsÚ - Príloha č. 5 (629.3 KB)
2014-04-30 Odpoveď MsÚ - Príloha č. 6 (1011.46 KB)
2014-04-30 Odpoveď MsÚ - Príloha č. 7 (580.81 KB)
2014-04-30 Odpoveď MsÚ - Príloha č. 8 (688.02 KB)
2014-04-30 Odpoveď MsÚ - Príloha č. 9 (904.82 KB)
2014-04-30 Odpoveď MsÚ - Príloha č. 10 (1.09 MB)
Hvojnik Ivan
Miština Peter
Miština Peter
2013-02-13 Žiadosť o sprístupnenie nariadení primátora (384.02 KB)
2013-02-21 Odpoveď MsÚ pre PM - sprievodný list (480.92 KB)
2013-02-21 Nariadenie primátora 2010 číslo 03 z 30.12.2010 (434.91 KB)
2013-02-21 Nariadenie primátora 2010 číslo 04 z 30.12.2010 (795.33 KB)
2013-02-21 Nariadenie primátora 2010 číslo 05 z 30.12.2010 (Strana 1) (820.8 KB)
2013-02-21 Nariadenie primátora 2010 číslo 05 z 30.12.2010 (Strana 2) (186.61 KB)
2013-02-21 Nariadenie primátora 2011 číslo 01 z 10.01.2011 (763.7 KB)
2013-02-21 Nariadenie primátora 2011 číslo 02 z 01.12.2011 (Strana 1) (821.52 KB)
2013-02-21 Nariadenie primátora 2011 číslo 02 z 01.12.2011 (Strana 2) (837.37 KB)
2013-02-21 Nariadenie primátora 2011 číslo 02 z 01.12.2011 (Strana 3) (359.41 KB)
2013-02-21 Nariadenie primátora 2012 číslo 01 z 30.12.2011 (400.19 KB)
2013-02-21 Nariadenie primátora 2012 číslo 02 z 27.08.2012 (771.94 KB)
2013-02-21 Nariadenie primátora 2012 číslo 03 z 29.11.2012 (Strana 1) (731.62 KB)
2013-02-21 Nariadenie primátora 2012 číslo 03 z 29.11.2012 (Strana 2) (852.45 KB)
2013-02-21 Nariadenie primátora 2012 číslo 03 z 29.11.2012 (Strana 3) (366.94 KB)
2013-02-21 Nariadenie primátora 2012 číslo 04 z 31.12.2012 (437.35 KB)
2013-02-21 Nariadenie primátora 2013 číslo 01 z 01.01.2013 (Strana 1) (255.19 KB)
2013-02-21 Nariadenie primátora 2013 číslo 01 z 01.01.2013 (Strana 2) (446.44 KB)
2013-02-21 Nariadenie primátora 2013 číslo 01 z 01.01.2013 (Strana 3) (1 MB)
Hvojnik Ivan
Miština Peter
Mgr. Oršula Milan
2012-03-07 ŽoSI - Zápisnice MsZ a MsR (246.76 KB)
Mgr. Oršula Milan
Mgr. Oršula Milan
Hvojnik Ivan
Mgr. Oršula Milan
Miština Peter
Miština Peter
2011-12-21 ŽoSI - Zápis MsZ január 2001 (386.42 KB)
Hvojnik Ivan
Mgr. Oršula Milan
2011-12-16 ŽoSI - BENET s.r.o. (250.18 KB)
Miština Peter
2011-12-05 ŽoSI - Smernica primátora mesta (388.43 KB)
2011-12-15 Odpoveď MsÚ pre PM (545.07 KB)
2011-12-15 Odpoveď MsÚ pre PM - príloha - smernica (6.66 MB)
Hvojnik Ivan
2011-12-05 ŽoSI - Štatút mesta Nováky (358.03 KB)
2011-12-15 Odpoveď MsÚ pre IH (615.01 KB)
Mgr. Oršula Milan
Mgr. Oršula Milan
2011-11-29 ŽoSI - Zápisnice MsZ a MsR (248.69 KB)
2011-12-12 Odpoveď MsÚ pre MO - Zápisnica MsZ zo dňa 25.01.2011 (2.66 MB)
2011-12-12 Odpoveď MsÚ pre MO - Zápisnica MsZ zo dňa 22.03.2011 (2.61 MB)
2011-12-12 Odpoveď MsÚ pre MO - Zápisnica MsZ zo dňa 23.06.2011 (2.88 MB)
2011-12-12 Odpoveď MsÚ pre MO - Zápisnica MsZ zo dňa 10.08.2011 (1.1 MB)
2011-12-12 Odpoveď MsÚ pre MO - Zápisnica MsZ zo dňa 27.09.2011 (4.19 MB)
2011-12-12 Odpoveď MsÚ pre MO - Zápisnica MsR zo dňa 10.01.2011 (888.07 KB)
2011-12-12 Odpoveď MsÚ pre MO - Zápisnica MsR zo dňa 07.03.2011 (2.56 MB)
2011-12-12 Odpoveď MsÚ pre MO - Zápisnica MsR zo dňa 06.06.2011 (1.91 MB)
2011-12-12 Odpoveď MsÚ pre MO - Zápisnica MsR zo dňa 04.07.2011 (2.04 MB)
2011-12-12 Odpoveď MsÚ pre MO - Zápisnica MsR zo dňa 12.09.2011 (4.41 MB)
2011-12-12 Odpoveď MsÚ pre MO - Zápisnica MsR zo dňa 28.11.2011 (5.89 MB)
Mgr. Oršula Milan
2011-11-10 ŽoSI - dodatky (238.15 KB)
2011-11-23 Odpoveď MsÚ pre MO + komentár MO (337.99 KB)
Mgr. Oršula Milan
Mgr. Oršula Milan
Počet tém: 23

Pozrite aj:
Žiadosti na sprístupnenie informácií.
Žiadosti o písomné vyjadrenie.
Oznámenia, návrhy a ďalšie dokumenty.
Dokumenty zo zasadnutia mestského zastupiteľstva.
Dokumenty zo zasadnutia mestskej rady.

Meno:
Heslo:
Mestské zastupiteľstvo zo dňa 29. októbra 2018
Video-záznam.
zobraziť podrobnosti »
04.11.2018
Komunálne volby 2018 - kandidáti
Zoznam kandidátov.
zobraziť podrobnosti »
09.10.2018
Novácke noviny 2018
Vyšlo nové číslo Nováckych novín - prečítajte si ich online.
zobraziť podrobnosti »
24.09.2018
Poézia všednosti
Radi by sme Vám uviedli do pozornosti výstavu výtvarného umenia „Poézia všednosti“, na ktorej predstavia tvorbu významných výtvarníkov so svojimi obrazmi. Výstava má filantropický rozmer a dobrovoľná finančná zbierka bude pre neziskovú organizáciu Plamienok - detský mobilný hospic v dňoch 14.9. až 6.10.
zobraziť podrobnosti »
18.09.2018
VIDEO: Mestské zastupiteľstvo zo dňa 19. februára 2018
www.video.novaky.sk
zobraziť podrobnosti »
14.04.2018
Mail:
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa.