Online 8 ľudí. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
(1) boško
Správy z lokality Nováky
Externé správy z Novák + Volebný infoservis (1 príspevkov)

Druháci v knižnici
15.10.2018 22:09:59 [11020]
Do galérie Druháci v knižnici boli pridané fotografie. 12Aj tento školský rok čítavajú prvostupniari v mestskej knižnici. Pani knihovníčka im porozpráva o pekných knihách, prečíta úryvok z niektorej z nich a potom si už školáci vyberajú a čítajú sami. 

Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Učíme sa v prírode s rodičmi a starými rodičmi
15.10.2018 22:00:02 [11019]
Do galérie Učíme sa v prírode s rodičmi a starými rodičmi boli pridané fotografie. 50Druháci využili  oddychovú oblasť "kaplnka" ako novú učebňu v prírode. V škole si už vopred pripravili plán a na pomoc si prizvali rodičov a starých rodičov. K radosti z pátrania sa tak pridalo potešenie z krásneho počasia babieho leta.

Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

ZVEREJNENIE ZÁMERU PRENECHANIA MAJETKU MESTA DO NÁJMU
15.10.2018 15:00:04 [11014]
Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenechania majetku obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa....
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Riaditeľské voľno
12.10.2018 10:09:58 [11005]
 29.10.2018

Podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľka školy poskytuje riaditeľské voľno žiakom z organizačných a prevádzkových dôvodov na deň 29.10.2018. V prevádzke nebude ani školská jedáleň ani ŠKD. Dňa 30.10.2018 je štátny sviatok, od 31.10. sú jesenné prázdniny. Žiaci nastupujú do školy po jesenných prázdninách 5.11.2018.

Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Plavecký kurz
12.10.2018 09:39:59 [11004]
V pondelok 15.10.2018 začíname so sériou plaveckých kurzov. Každý ročník 1.-4. absolvuje 5 denný výcvik. 

2. ročník - 15.10 - 19.10.2018

3. ročník - 22.10. - 26.10.2018

4. ročník -  5.11. - 9.11.2018

1. ročník - 8.4. - 12.4.2019. 

Plavecký kurz 2.- 4. ročníka sa uskutoční v plavárni v Lehote pod Vtáčnikom. Obe triedy každého ročníka odchádzajú spoločne autobusom o 7.30. Autobus bude pristavený pri futbal. štadióne. Triedy pod vedením plaveckého inštruktora sa v bazéne striedajú, trieda, ktorá momentálne nie je v bazéne, bude mať pridelenú miestnosť, kde sa bude učiť. Návrat každý deň očakávame okolo 10.45, deti budú pokračovať vo vyučovaní. 

Poplatok za 1 deň - prenájom bazéna a inštruktor - je 1,90 na žiaka. Autobus hradí ZRPŠ. 

1. ročník v apríli, ak už bude funkčný bazén v Novákoch, bude absolvovať výcvik v bazéne vodného póla Nováky. 

Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Október so starkými v našej škole
10.10.2018 17:20:01 [11000]
Na 1. stupni pripravujeme: 

1. A,1. B - Ako sa učili naši starí rodičia. Tematický deň

2.B - Čítame si so starými rodičmi

3.A, 3.B - List starým rodičom

4.A, 4.B - INTERVIEW so starými rodičmi

 

Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Hovorme o jedle
10.10.2018 17:10:01 [10999]
Opätovne sa zapájame do celoslovenskej aktivity a súťaže.

Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Úprava ihriska a výzva
10.10.2018 13:00:01 [10998]
V areáli školy na Pribinovej ulici p. učiteľ Trlík so žiakmi opravili multifunkčné ihrisko - vysekali náletové dreviny, prerastené do sietí, upevnili bránku, ktorú niekto vytiahol z osadenia, opravili všetky siete, ktoré boli roztrhané. Vyzývame týmto všetkých návštevníkov, ktorí ihrisko využívajú v popoludňajších hodinách, aby sa správali na ihrisku kultivovane, chránili náš spoločný majetok, aby sme ho mohli dlho využívať v prospech nás všetkých. Nie je pracovnou náplňou p. učiteľa a ani vyuč. hodiny opravovať to, čo poobede spôsobia nedbanlivým správaním návštevníci športového areálu.

Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

ZVEREJNENIE ZÁMERU PRIAMEHO PREDAJA MAJETKU MESTA S VÝZVOU NA PODÁVANIE CENOVÝCH PONÚK
10.10.2018 08:40:00 [10997]
Mesto Nováky podľa ustanovenia § 9a a nasl. Zák. č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa čl. 8 Zásad o hospodárení s majetkom mesta Nováky zverejňuje:zámer priameho odpredaja svojho majetku a výzvu na predloženie cenových ponúkPredmet priameho predaja:Požiarny automobil:...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

GBS RTVS – predstavovanie juniorského olympijského tímu
09.10.2018 22:19:58 [10996]
Tento rok bol pre kajakára z Novák Matúša Jedináka najúspešnejším v kariére.
Zdroj: www.krknovaky.sk Viac podrobností...

Prinášame vám kompletný zoznam kandidátov na starostov, primátorov a poslancov v okrese Prievidza
09.10.2018 16:20:02 [10993]
V zozname nájdu mená adeptov na verejné funkcie voliči zo všetkých obcí a miest regiónu.
Zdroj: myhornanitra.sme.sk Viac podrobností...

OZNÁMENIE
09.10.2018 15:19:55 [10992]
V uplynulých dňoch boli v meste rozmiestnené 1.100 litrové kontajnery na vytriedené zložky z komunálneho odpadu.Ide o červené a oranžové kontajnery.Červené kontajnery sú určené na kovy, kde patria kovové obaly, konzervy, alobal, nápojové plechovky. Nevhadzujú sa sem kovové obaly od farieb, riedidiel...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

V októbri pripravujeme
05.10.2018 14:04:54 [10985]
Aktuality
Zdroj: www.zus-novaky.sk Viac podrobností...

Zverejnenie zámeru nájmu nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Nováky
04.10.2018 10:19:59 [10983]
...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Prosba o pomoc pri získaní učebne PC
03.10.2018 12:30:02 [10981]
Milí rodičia, priatelia, žiaci, bývalí žiaci. Nie každý deň sa nám naskytne príležitosť vybaviť školu novými počítačmi. Nedovoľuje nám to finančná situácia, napriek tomu, že sa snažíme. A tak chceme využiť príležitosť získať novú učebňu v hodnote 7 000 eur prostredníctvom hlasovania v súťaži: Na nový level. Ak nám chcete pomôcť získať túto výhru, prosím, hlasujte tu - nanovylevel za školu: Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky. Po hlasovaní dostanete mail, ktorý treba potvrdiť. Možno práve naše deti sa už o pár mesiacov vďaka Vám budú vzdelávať s novými počítačmi.
https://nanovylevel.sk/ nanovylevel
Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Prosba o súčinnosť občanov
02.10.2018 19:20:00 [10978]
Mesto Nováky z dôvodu nadmerného znečisťovania mesta odpadom, žiada občanov o súčinnosť, aby v prípade ukladania odpadu cudzími osobami alebo podnikateľskými subjektmi, oznámili túto skutočnosť na telefónne čísla 0917 913 817 a 0905 571 118, poprípade zaznamenali si EČ vozidla, alebo vyhotovili foto...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Výstava ovocia, zeleniny a kvetov.
01.10.2018 21:30:01 [10975]
Do galérie Výstava ovocia, zeleniny a kvetov. boli pridané fotografie.
Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Hrdina remesla
01.10.2018 15:14:54 [10973]
V piatok 5.10. sa zúčastnia naši deviataci 20. ročníka podujatia Stredoškolák - Hrdina remesla, prezentačnej výstavy stredných škôl, ktoré organizuje spoločnosť EXPO CENTER, a.s. Trenčín s podporou TSK a v spolupráci s Krajským centrom voľného času v Trenčíne a CPPPaP Trenčín. Podrobné informácie podajú žiakom a rodičom triedni učitelia.
Hrdina remesla
Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Vybudovali sme si skalku
01.10.2018 14:49:56 [10971]
P.  učiteľ Trlík so svojimi žiakmi využil nepotrebné tehly, aby sme mali opäť krajší kútik v škole. Do galérie Vybudovali sme si skalku boli pridané fotografie.

Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Zbierame šípky.
01.10.2018 09:09:59 [10970]
Spolu s Lesmi SR pomáhame a súťažíme. Pripojte sa aj vy ku zberu šípok na 1. stupni!

Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Šarkanšou bude už túto sobotu. Láka na hodnotnú tombolu aj pestrý program
30.09.2018 08:54:57 [10968]
Tradičné jesenné podujatie sa nezadržateľne blíži. Ani tento rok nebude chýbať sprievodný program a lákavá tombola. Máte už pripraveného svojho víťazného šarkana?
Zdroj: myhornanitra.sme.sk Viac podrobností...

Fenomény sveta v našej škole
28.09.2018 19:50:00 [10965]
Naša škola sa stala jednou z 10 škôl na Slovensku, ktoré budú overovať nový vzdelávaci program - Fenomény sveta. Veľmi sa tešíme, pretože takto prepracovaný systém založený na interaktivite, videách BBC, interaktívnych cvičeniach v 5 oblastiach, prepájajúcich rôzne pohľady na - vodu, vzduch, slnko, kultúru a komunikáciu - tu na Slovensku ešte nebol. Aj keď s ním začneme pracovať až v 2. polroku, už dnes sa môžete - žiaci i rodičia, prihlásiť, vytvoriť si konto a obdivovať 450 videí, hrať sa a spoločne sa vzdelávať. Už onedlho vám prezradíme, ako môžete súťažiť o skvelé ceny spolu s yutuberom Bačom. https://www.fenomenysveta.sk/

Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Dopravná nehoda: Auto to napálilo do betónového stĺpa (+FOTO)
28.09.2018 13:29:58 [10964]
Dňa 27. septembra, krátko po pol jedenástej hodine večer, bola ohlásená dopravná nehoda osobného motorového vozidla.
Zdroj: myhornanitra.sme.sk Viac podrobností...

Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu za mesiac október 2018
28.09.2018 08:30:02 [10963]
Oznamujeme Vám, že v dňoch 1.-4.10., 8.-11.10., 18.-19.10., 25.-26.10. 2018   bude v priestoroch objektu "Duklianskych kasárni- Topirenská dolina"  vykonaná pyrotechnická činnosť....
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Zápisnica-Priamy nájom nebytového priestoru č. 02/2018
27.09.2018 10:30:00 [10959]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúkkonaného dňa 25. 09. 2018 o 14:00 h na Mestskom úrade Nováky...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Ochranu zdravia pri práci v bani neupravia
26.09.2018 08:09:59 [10956]
Podnetom na návrh bola tragická udalosť v handlovskej bani.
Zdroj: myhornanitra.sme.sk Viac podrobností...

Nedostatok kuchárov v kraji zatvára reštaurácie. Problémy má aj horná Nitra
25.09.2018 07:10:00 [10952]
Situácia s nedostatkom zamestnancov v oblasti gastronómie a služieb je už dlhší čas kritická. Podnikatelia tvrdia, že sú odkázaní na ľudí z tretích krajín.
Zdroj: myhornanitra.sme.sk Viac podrobností...

Malé vodné elektrárne vyrobili vyše tretinu elektriny v porovnaní s ENO
23.09.2018 08:09:59 [10949]
Slovensko podľa Petra Hegeduša zo Zväzu malých vodných elektrární stále zaostáva v podiele obnoviteľných zdrojov energie na celkovej spotrebe energie.
Zdroj: myhornanitra.sme.sk Viac podrobností...

V poľskej Poznani šieste miesto Slovenska. Bodovali aj Nováčania (+FOTO)
23.09.2018 08:00:03 [10948]
V prekrásnom historickom meste Poznaň sa uskutočnila súťaž olympijských nádeji v rýchlostnej kanoistike.
Zdroj: myhornanitra.sme.sk Viac podrobností...

Poďakovanie za sponzorstvo
22.09.2018 19:40:00 [10945]
Ďakujeme rodičom nášho žiaka Kamila Fábryho za opätovný sponzorský príspevok na udržiavanie zelene v školskom areáli. Ďakujeme!

Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Meno:
Heslo:
Komunálne volby 2018 - kandidáti
Zoznam kandidátov.
zobraziť podrobnosti »
NOVÉ! 09.10.2018
Novácke noviny 2018
Vyšlo nové číslo Nováckych novín - prečítajte si ich online.
zobraziť podrobnosti »
24.09.2018
Poézia všednosti
Radi by sme Vám uviedli do pozornosti výstavu výtvarného umenia „Poézia všednosti“, na ktorej predstavia tvorbu významných výtvarníkov so svojimi obrazmi. Výstava má filantropický rozmer a dobrovoľná finančná zbierka bude pre neziskovú organizáciu Plamienok - detský mobilný hospic v dňoch 14.9. až 6.10.
zobraziť podrobnosti »
18.09.2018
VIDEO: Mestské zastupiteľstvo zo dňa 19. februára 2018
www.video.novaky.sk
zobraziť podrobnosti »
14.04.2018
VIDEO: Vyjadrenie primátora mesta k aktuálnemu dianiu
VIDEO: Vyjadrenie primátora mesta k aktuálnemu dianiu
zobraziť podrobnosti »
21.03.2018
Mail:
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa.