Online 12 ľudí. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Správy z lokality Nováky
Externé správy z Novák + Volebný infoservis (3309 príspevkov)Pojednávanie s obvinenými z nešťastia v bani Nováky sa ešte nezačalo
15.11.2011 15:40:05 [64]
Ani po piatich rokoch od banského závalu v Novákoch, ktorý si vyžiadal štyri obete, nestoja obvinení pred súdom.
Zdroj: prievidza.sme.sk Viac podrobností...

Žiadosti o písomné vyjadrenie.
14.11.2011 18:59:32 [231]
Vážení občania, v uvedených dokumentoch žiadam mesto o písomné vyjadrenie.
Viac podrobností...

Policajti chytili pri Novákoch dvoch podnapitých vodičov
14.11.2011 12:40:00 [63]
Obvineniu z prečinu ohrozovania pod vplyvom návykovej látky čelia dvaja Prievidžania.
Zdroj: prievidza.sme.sk Viac podrobností...

Žiadosti na sprístupnenie informácií.
10.11.2011 17:23:30 [232]
Vážení občania, vzhľadom k tomu, že nám je nejakým spôsobom vytýkaná nečinnosť, dovoľte mi, aby som takýmto spôsobom zverejňoval postupy, ktoré som už v minulosti uplatňoval pri získavaní relevantných podkladov pre zistenie hospodárnosti a účelovosti využívania FP z rozpočtu mesta.
Viac podrobností...

Mesto Nováky vyhlasuje podľa ustanovenia § 9a a nasl. Zák. č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa čl. 6 Zásad o hospodárení s majetkom mesta Nováky PRIAMY NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU č. 01/2011
09.11.2011 18:20:01 [62]
Predmet priameho nájmu: Nebytový priestor - reštaurácia a kuchyňa (bývalé Gastro Pólo) v priestoroch Kultúrneho centra mesta Nováky, na Ul. M. R. Štefánika 9, 972 71 Nováky, sup. č. 9, postavený na parc. reg. C KN č. 411/2 v k. ú. Nováky, v celk. výmere 625 m2, z toho celková výmera podlahovej plochy určená na prenájom je cca 283 m2 .
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Za tri eurá na dva roky do väzenia
09.11.2011 11:00:03 [61]
Obvineniu z prečinu krádeže čelí 21-ročný muž z Novák.
Zdroj: prievidza.sme.sk Viac podrobností...

Novácki futbalisti trénujú s rodičmi, prezident klubu odstúpil
07.11.2011 20:20:00 [60]
Problémy v Mestskom futbalovom klube Nováky sa vyostrili. Primátor mesta obviňuje vedenie klubu z podvodu a deti ostali bez trénerov.
Zdroj: prievidza.sme.sk Viac podrobností...

Študenti z Novák spoznávali najstaršie dochované kostoly
04.11.2011 18:00:00 [59]
Skupinka sa vybrala aj do románskeho kostola v Dražovciach pri Nitre.
Zdroj: prievidza.sme.sk Viac podrobností...

Mesto Nováky v zastúpení Ing. Dušanom Šimkom, primátorom mesta vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
04.11.2011 16:40:00 [58]
podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnosti v k. ú. Nováky: Krytý bazén, sup. č. 959, na ulici M. R. Štefánika, orientačné číslo 5 A v Novákoch, stojaci na parc. č. 415/3 v k. ú. Nováky, spoluvlastnícky podiel 1/1 a spoluvlastnícky podiel na pozemku v k. ú. Nováky, parc. č. 415/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 229 m2, na ktorom je postavený krytý bazén sup. č. 959 vo veľkosti 1/1, evidovaného Správou katastra v Prievidzi na LV č. 1, za týchto podmienok:
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Mesto Nováky v zastúpení Ing. Dušanom Šimkom, primátorom mesta vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
03.11.2011 10:00:04 [56]
podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnosti v k. ú. Nováky: Byt č. 45, na 5 poschodí bytového domu sup. č. 1, na ulici M. R. Štefánika, vchod č. 5 v Novákoch, stojaci na parc. č. 391/2 v k. ú. Nováky, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súpisné číslo 1vo veľkosti 4123/219569 a spoluvlastnícky podiel na pozemku v k. ú. Nováky, parc. č. 391/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 380 m2, na ktorom je postavený bytový domu sup. č. 1 vo veľkosti 4123/219569, evidovaného Správou katastra v Prievidzi na LV č. 4148, za týchto podmienok:
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Meno:
Heslo:
VIDEO: Koncert k 60. výročiu založenia umeleckého školstva v Novákoch
Ak máte čas a chuť, určite si pozrite záznam z koncertu k príležitosti 60. výročia založenia umeleckého školstva v Novákoch.
zobraziť podrobnosti »
31.01.2018
Baška zložil sľub a začal nové volebné obdobie (+FOTO)
Predseda Trenčianskej župy Jaroslav Baška sa ako prvý z ôsmich predsedov krajských samospráv ujal funkcie na nové volebné obdobie.
zobraziť podrobnosti »
14.11.2017
Výsledky volieb do VÚC
Výsledky volieb do VÚC
zobraziť podrobnosti »
05.11.2017
MsZ - video záznamy
Záznam z MsZ nájdete online na youtube kanáli Mesta Nováky.
zobraziť podrobnosti »
02.10.2017
TB Hornonitrianske bane a.s. - Odmietame kampaň proti baniam, ktorá ohrozuje 11 tisíc miest!
Ing. Rastislav Januščák, predseda Dozornej rady Hornonitrianskych baní Prievidza, a.s., JUDr.Milan Minárik, vedúci právnik Hornonitrianskych baní Prievidza, a.s., Ing.Jaroslav Šinák predseda predstavenstva Prievidzského tepelného hospodárstva, a.s. reagujú na útoky politikov.
zobraziť podrobnosti »
06.06.2017
Mail:
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa.