Online 8 ľudí. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Správy z lokality Nováky
Externé správy z Novák + Volebný infoservis (3309 príspevkov)Zmena pracovnej doby na MsÚ Nováky
24.07.2013 17:00:00 [2611]
Mestský úrad v Novákoch oznamuje občanom, že z dôvodu vysokých teplôt sa pracovná doba na MsÚ v Novákoch v termíne od 25. 7. 2013 až do odvolania upravuje nasledovne
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Nováčan číslo 2013 / 03
24.07.2013 00:56:10 [2610]
Pridaný dokument.
Zdroj: www.novaky.com Viac podrobností...

Prieskum trhu č. 3 vybavenie IKT
23.07.2013 10:34:56 [2609]
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky uskutočňuje prieskum trhu k vybaveniu školy IKT. Podrobnosti tu: VO_IKT.docx
Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

V mládežníckych kategóriách päť titulov pre NCHZ Nováky
20.07.2013 17:19:59 [2604]
Vodní pólisti Novák zaznamenali historický úspech, keď všetky mládežnícke kategórie získali titul Majstra Slovenska.
Zdroj: prievidza.sme.sk Viac podrobností...

OZNÁMENIE o zámere mesta Nováky predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa
18.07.2013 21:19:57 [2599]
Mesto Nováky má zámer predať nehnuteľný majetok: pozemok – časť parcely reg. E KN, parc. č. 124 o výmere cca 53 m2 , záhrady, zapísaná na liste vlastníctva č. 1, vedenom Správou katastra Prievidza, okres Prievidza, obec Nováky, katastrálne územie Nováky.
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

OZNÁMENIE o zámere mesta Nováky predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa
18.07.2013 21:19:57 [2600]
Mesto Nováky má zámer predať nehnuteľný majetok: pozemok – časť parcely reg. E KN, parc. č. 124, časti parcely reg. E KN, parc. č. 134/1 a časti parcely reg. EKN parc. č. 134/4 o výmere cca 155 m2 , záhrady, zapísaná na liste vlastníctva č. 1, vedenom Správou katastra Prievidza, okres Prievidza, obec Nováky, katastrálne územie Nováky.
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

OZNÁMENIE o zámere mesta Nováky predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa
18.07.2013 21:19:57 [2601]
Mesto Nováky má zámer predať nehnuteľný majetok: pozemok – časť parcely reg. C KN, parc. č. 1728/1 o výmere cca 45 m2 , zastavané plochy a nádvoria, zapísaná na liste vlastníctva č. 1, vedenom Správou katastra Prievidza, okres Prievidza, obec Nováky, katastrálne územie Nováky.
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

OZNÁMENIE o zámere mesta Nováky predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa
18.07.2013 21:19:57 [2602]
Mesto Nováky má zámer predať nehnuteľný majetok: parcela reg. C KN, parc. č. 1987/25 o výmere cca 15 m2 , zastavané plochy a nádvoria, vytvorená geometrickým plánom č. 17/2013 zo dňa 02. 03. 2013
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Prieskum trhu č. 2 k stavebným prácam
18.07.2013 11:29:56 [2596]
Prieskum trhu č. 2  k rekonštrukčným stavebným prácam v areáli školy  -  podrobné informácie tu
Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Polícia odvolala pátranie po hľadanej Michaele Šimorkovej
17.07.2013 18:59:59 [2593]
Žena sa sama prihlásila, pracuje v zahraničí.
Zdroj: prievidza.sme.sk Viac podrobností...

Meno:
Heslo:
VIDEO: Koncert k 60. výročiu založenia umeleckého školstva v Novákoch
Ak máte čas a chuť, určite si pozrite záznam z koncertu k príležitosti 60. výročia založenia umeleckého školstva v Novákoch.
zobraziť podrobnosti »
31.01.2018
Baška zložil sľub a začal nové volebné obdobie (+FOTO)
Predseda Trenčianskej župy Jaroslav Baška sa ako prvý z ôsmich predsedov krajských samospráv ujal funkcie na nové volebné obdobie.
zobraziť podrobnosti »
14.11.2017
Výsledky volieb do VÚC
Výsledky volieb do VÚC
zobraziť podrobnosti »
05.11.2017
MsZ - video záznamy
Záznam z MsZ nájdete online na youtube kanáli Mesta Nováky.
zobraziť podrobnosti »
02.10.2017
TB Hornonitrianske bane a.s. - Odmietame kampaň proti baniam, ktorá ohrozuje 11 tisíc miest!
Ing. Rastislav Januščák, predseda Dozornej rady Hornonitrianskych baní Prievidza, a.s., JUDr.Milan Minárik, vedúci právnik Hornonitrianskych baní Prievidza, a.s., Ing.Jaroslav Šinák predseda predstavenstva Prievidzského tepelného hospodárstva, a.s. reagujú na útoky politikov.
zobraziť podrobnosti »
06.06.2017
Mail:
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa.