Online 18 ľudí. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Správy z lokality Nováky
Externé správy z Novák + Volebný infoservis (3576 príspevkov)

Okresné kolo v zrýchlenom šachu
12.11.2018 18:10:01 [11171]
Pekný úspech dosiahlo naše družstvo šachistov, ktoré v zložení Patrik Košík, Adam Gilian, Samuel Štanga, Tobiáš Štanga, Matús Rus, Dominika Rusová a Ema Minarovičová obsadilo v konkurencii 7 zúčastnených škôl konečné 3. miesto.

Vyzdvihnúť treba aj výkony jednotlivcov, ktorým ušiel postup do krajského kola iba o vlások. Dominika Rusová skončila na výbornom 4. mieste a Adam Gilian obsadil 5. priečku. Gratulujeme! 
6
Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Kam po základnej škole?
12.11.2018 16:30:04 [11170]
Zoznam stredných škôl venujúcich sa prírode nájdete TU ZOZNAM SŠ Priebežne budeme uverejňovať informácie a ponuky aj v časti  stránky Rodičom - výchovný a kariérny poradca. Sledujte nás. 

Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Farebné struny…
12.11.2018 13:44:54 [11169]
Koncert žiakov strunového oddelenia
Zdroj: www.zus-novaky.sk Viac podrobností...

Ponuka štúdia - Spojená škola Nováky
12.11.2018 11:44:55 [11168]
V školskom roku 2019 - 2020 otvára Spojená škola Nováky tieto odbory, všetky odbory sa dajú študovať so športovým zameraním na futbal a vodné športy (vodné pólo, kanoistika a plávanie):maturitné vysvedčenie- biotechnológia a farmakológia- výživa a športvýučný list + maturitné vysvedčenie- mechanik h...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY na zákazku s nízkou hodnotou - „REKONŠTRUKCIA TEPELNÉHO ZDROJA A INŠTALÁCIA OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE NA VÝROBU TEPLEJ VODY PRE ŠTADIÓN FK ISKRA NOVÁKY“
12.11.2018 10:49:58 [11167]
Predmetom zákazky bude dodávka nového, nepoužitého tepelného čerpadla v spolupráci s termodynamickými panelmi zameranými na prípravu TÚV vrátane dodania a montáže na mieste určenia vrátane vykonania skúšok zariadenia. Predmetom realizácie bude doplnenia tepelného zdroja v objekte FK Iskra Nováky o z...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Vracia sa do staronového prostredia. Nováky povedie Dušan Šimka
11.11.2018 14:09:55 [11164]
Do vedenia mesta si s krátkou prestávkou sadne po siedmykrát.
Zdroj: myhornanitra.sme.sk Viac podrobností...

Netradične tradičná volebná miestnosť je požiarna zbrojnica v Horných Lelovciach
10.11.2018 18:00:03 [11157]
K netradičným volebným miestnostiam, kde dnes ľudia hlasujú, patrí aj požiarna zbrojnica v Horných Lelovciach, v časti Novák. Miestni ju ale za netradičnú nepovažujú.
Zdroj: myhornanitra.sme.sk Viac podrobností...

Dnes rozhodujeme, kto sa postaví do čela našich miest a obcí
10.11.2018 07:30:01 [11156]
Velebné miestnosti sú už otvorené. Rozhodnúť, kto nás bude za mesto a obec zastupovať môžeme do dvadsiatej druhej hodiny. V článku nájdete aj postup, ako pri hlasovaní postupovať.
Zdroj: myhornanitra.sme.sk Viac podrobností...

INTERCUP PŘEROV 2018 MEN U17
09.11.2018 23:09:57 [11155]
V dňoch 10.11.-11.11.2018 sa v Pŕerove (CZE), koná medzinárodný Vodnopólový turnaj Inter cup Pŕerov 2018, kategória U17.
Zdroj: www.kvpnovaky.sk Viac podrobností...

Sme víťazi celoslovenskej súťaže Hovorme o jedle!
08.11.2018 18:49:59 [11153]
Vynikajúci úspech! V celoslovenskej súťaži Hovorme o jedle náš projekt pod vedením p. uč. Miklašovej a p. uč. Turňovej získal 1. cenu!

1. Vyhlásená denná téma: Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek

Víťazná škola: Základná škola, Pribinova 123/9, 972 71 Nováky, Trenčiansky kraj.

Náročná a nápaditá práca všetkých, ktorí sa podieľali, bola právom ocenená. Veľmi sa tešíme! 

Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Asanácia nepovolenej stavby objektu amfiteátra
08.11.2018 16:00:06 [11152]
Vážení občania,V týchto dňoch prebieha na Námestí SNP asanácia objektu amfiteátra, ktorá bola vyvolaná na základe rozhodnutia o nariadení odstránenia nepovolenej stavby "Rekonštrukcia spevnených plôch a sadové úpravy – SO 02 Amfiteáter" v konaní vedenom pod číslom 1312/2009/329/SOÚ - zo dň...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Nové koncertné krídlo
08.11.2018 14:04:53 [11151]
K 60. výročiu založenia školy sme zakúpili do koncertnej sály nové koncertné krídlo YAMAHA. Jeho cena bola 16 790€, čiastkou 7 000€ prispelo mesto Nováky a ostatné finančné prostriedky sme doplnili z rozpočtu školy. Síce sme čakali na jeho výrobu v Japonsku a dlhšiu cestu k nám, ale oplatilo sa. Veľmi sa tešíme!
Zdroj: www.zus-novaky.sk Viac podrobností...

Ďakujeme za podporu
08.11.2018 13:54:53 [11150]
MSM Group Darované finančné prostriedky z 2% sme použili na zakúpenie interaktívnej tabule do učebne hudobnej náuky Ďakujeme!
Zdroj: www.zus-novaky.sk Viac podrobností...

SOŠkársky päťboj
08.11.2018 11:49:55 [11149]
Matúš Sány a Samo Kasana sa zúčastnili náročnej súťaže SOŠkársky päťboj v Trenčíne. Pod vedením p. učiteľa Trlíka získali 8. miesto a cenné skúsenosti. Na videu vidíte Matúša, ktorý bol v tejto disciplíne najlepší zo všetkých súťažiacich. video  Do galérie SOŠkársky päťboj boli pridané fotografie.
8
Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Poďakovanie za odstránenie havárie
08.11.2018 11:00:00 [11148]
Pred jesennými prázdninami sa v budove školy na Ul. J.C.Hronského vyskytla závažná havária - v zemi prasklo staré kanalizačné potrubie. Žiaľ, pôvodné rozvody už stratili svoju životnosť, a aj keď sme sa pokúšali využiť niekoľkokrát tlakové čistenie,  nepomáhalo to a už nebolo inej možnosti, len vybágrovať a vymeniť potrubie za nové. 

Všetko sme stihli počas prázdnin, čím nebol ohrozený chod vyučovania, za čo ďakujem najmä p. zástupkyni A. Oršulovej, p. Milanovi Oršulovi st, firme Pepamont, firme Vepos a pracovníkom VPP. 

Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Informácie k Testovaniu 5
08.11.2018 10:30:00 [11147]
Dňa 21.11. 2018 sa uskutoční v našej škole Testovanie 5 z predmetov matematika a slovenský jazyk žiakov 5. ročníka. Podrobnejšie informácie na priložených obrázkoch a na stránke NUCEM.

Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Rodičovská akadémia - 1. téma
08.11.2018 09:39:59 [11146]
Dňa 7.11.2018 sme otvorili Rodičovskú akadémiu prvou témou - so špec. pedagogičkou p. Svetlanou Síthovou zo Súkromného centra Mirabilis. Hľadali sme, ako pomôcť deťom učiť sa efektívne a s radosťou. Rodičom i učiteľom bolo spolu dobre, veselo, ale sme sa aj veľa dozvedeli a povypytovali. Tešíme sa na ďalšie stretnutia.

Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Poznáme najlepších kanoistov. Symbolicky uzamkli vodu (+FOTO)
08.11.2018 08:04:57 [11145]
V areáli klubu rýchlostnej kanoistiky v Novákoch sa stretli všetci športovci spolu s trénermi, funkcionármi ako aj rodičmi.
Zdroj: myhornanitra.sme.sk Viac podrobností...

Turistický krúžok- prvá túra na Temešské skaly
07.11.2018 20:39:59 [11143]
Do galérie Turistický krúžok- prvá túra na Temešské skaly boli pridané fotografie. 5
Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Interview so starkými
07.11.2018 08:24:57 [11140]
Do galérie Interview so starkými boli pridané fotografie.Štvrtáci v rámci Mesiaca úcty k starším uskutočnili INTERVIEW so starými rodičmi. Kládli im rôzne otázky o ich detstve, práci, záujmoch a spoločne realizovali aj aktivitku - piekli, pracovali v záhrade, podnikli výlet alebo sa hrali a trávili spolu čas. Všetky informácie spracovali a vytvorili nástenku, ktorú vyzdobili aj vlastnými výtvormi o jabĺčku.Týmto mesiacom však náš záujem o starých rodičov nekončí - chceli by sme počuť zaujímavé historky z ich školského života. Tešíme sa  na ne :).

Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

MY S VAMI: S útlmom baníctva na hornej Nitre počítajú všetci kandidáti. Ako ho vnímajú?
07.11.2018 07:00:03 [11139]
Konverzia baníctva je nezvrátiteľný proces, ktorému bude horná Nitra najbližšie obdobie čeliť. Aj o ňom diskutovali kandidáti na post primátora Prievidze.
Zdroj: myhornanitra.sme.sk Viac podrobností...

Exkurzia siedmakov do Banskej Štiavnice
06.11.2018 17:45:00 [11138]
Siedmaci zavítali do jedného z najkrajších miest Slovenska - Banskej Štiavnice. Vo Svätom Antone obdivovali v kaštieli Koháryovcov a Coburgovcov najmä poľovnícku expozíciu, najväčšiu svojho druhu na Slovensku a v štôlni Bartolomej spôsoby ťažby drahých kovov v minulosti. Úspech mala kresanica a "banský mesiac." V meste neobišli  vartovku - Nový zámok a Trojičný morový stĺp na námestí. 

Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Novácki kadeti Zimnými majstrami SR pre rok 2018
05.11.2018 20:44:57 [11134]
V dňoch 2.-4.11.2018 sa konali v NCVP Nováky Zimné majstrovstvá kadetov SR pre rok 2018. Naši vodnopólisti v nich bez väčších problémov vyhrali. Pod vedením Petra Nižného a Vladimíra Prelovského tak získali titul Zimných majstrov kadetov SR pre rok 2018. Prinášame vám reakciu jedného z trénerov.
Zdroj: www.kvpnovaky.sk Viac podrobností...

V novembri pripravujeme
05.11.2018 14:44:54 [11132]

Zdroj: www.zus-novaky.sk Viac podrobností...

Hovorme o jedle
05.11.2018 08:30:01 [11129]
Aj tento rok sme sa zapojili do celoštátnej aktivity Hovorme o jedle. Pod vedením p. uč. Turňovej a Miklašovej, ktoré to všetko zorganizovali a napísali aj metodický list, sme si vybrali tému Mlieko a naozaj sme za celý týždeň v každom ročníku a v každom predmete "rozobrali" mliečko zo všetkých strán. Najviac sa nám páčili návštevy na družstve a na salaši, ale výborné boli aj rôzne ochutnávky výrobkov, ktoré sme si vyrobili priamo v škole. Veď čítajte:  Do galérie Hovorme o jedle boli pridané fotografie.
25
Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Informácia o obmedzení dopravy na ceste I/9 v úseku Nováky – Nitrianske Sučany v km 164,765 - 166,265
05.11.2018 08:00:03 [11128]
Spoločnosť CESTY NITRA, a.s. informuje verejnosť, že v termíne od 6.11.2018 do 18.11.2018 bude v súvislosti so stavebnými prácami obmedzená premávka na cestnej komunikácii I/9v úseku Nováky – Nitrianske Sučany. Vodičov prosíme sledovať a dodržiavať dočasné dopravné značenie.Za obmedzenia v premávke...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

MY Hornonitrianske noviny tento týždeň prinášajú
05.11.2018 07:20:00 [11127]
Do stánkov mieri nové číslo MY Hornonitrianskych novín.
Zdroj: myhornanitra.sme.sk Viac podrobností...

V noci a ráno nás čakajú hmly. Meteorológovia vydali výstrahy
04.11.2018 12:19:57 [11122]
Výstraha pred hmlami platí pre celé Slovensko.
Zdroj: myhornanitra.sme.sk Viac podrobností...

Dopravné obmedzenie v Novákoch
02.11.2018 17:10:01 [11108]
Od utorka 6. novembra do 25. novembra bude prebiehať rekonštrukcia cesty v Novákoch.
Zdroj: myhornanitra.sme.sk Viac podrobností...

Správa Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Prievidza - domáce zabíjačky
02.11.2018 12:29:59 [11107]
Domáce zabíjačky Podľa § 23 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov možno zabíjať u chovateľa na súkromnú domácu spotrebu hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy a zver z farmového chovu za podmienky, ak bolo zabíjanie zvierat nahlásené príslušnej regionálnej v...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Meno:
Heslo:
Mestské zastupiteľstvo zo dňa 29. októbra 2018
Video-záznam.
zobraziť podrobnosti »
04.11.2018
Komunálne volby 2018 - kandidáti
Zoznam kandidátov.
zobraziť podrobnosti »
09.10.2018
Novácke noviny 2018
Vyšlo nové číslo Nováckych novín - prečítajte si ich online.
zobraziť podrobnosti »
24.09.2018
Poézia všednosti
Radi by sme Vám uviedli do pozornosti výstavu výtvarného umenia „Poézia všednosti“, na ktorej predstavia tvorbu významných výtvarníkov so svojimi obrazmi. Výstava má filantropický rozmer a dobrovoľná finančná zbierka bude pre neziskovú organizáciu Plamienok - detský mobilný hospic v dňoch 14.9. až 6.10.
zobraziť podrobnosti »
18.09.2018
VIDEO: Mestské zastupiteľstvo zo dňa 19. februára 2018
www.video.novaky.sk
zobraziť podrobnosti »
14.04.2018
Mail:
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa.