Online 6 ľudí. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Správy z lokality Nováky
Externé správy z Novák + Volebný infoservis (3312 príspevkov)Novácki vodnopólisti nestačili košickému Akademiku
03.05.2012 15:45:01 [593]
Mladý tím KVP NCHZ Nováky sa musel v prvom dueli o bronz zaobísť bez najskúsenejšieho hráča Petra Nižného.
Zdroj: prievidza.sme.sk Viac podrobností...

PRIAMY NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU č. 04/2012
02.05.2012 14:39:54 [583]
Predmet priameho nájmu: Nebytový priestor nachádzajúci sa na 1.poschodí objektu súp. č. 456, na ul. Andreja Hlinku, 972 71 Nováky, postavený na parc. reg. C KN č. 1445/2 v k. ú. Nováky, celková výmera podlahovej plochy určená na prenájom je cca 18,30 m2 + príslušenstvo.
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

PRIAMY NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU č. 03/2012
02.05.2012 14:39:54 [584]
Predmet priameho nájmu: Nebytový priestor nachádzajúci sa na 1.poschodí objektu súp. č. 456, na ul. Andreja Hlinku, 972 71 Nováky, postavený na parc. reg. C KN č. 1445/2 v k. ú. Nováky, celková výmera podlahovej plochy určená na prenájom je cca 15,30 m2 + príslušenstvo.
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

PRIAMY NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU č. 02/2012
02.05.2012 14:39:54 [585]
Predmet priameho nájmu: Nebytový priestor pozostávajúci z dvoch miestností nachádzajúci sa na 1. poschodí objektu súp. č. 456, na ul. Andreja Hlinku, 972 71 Nováky, postavený na parc. reg. C KN č. 1445/2 v k. ú. Nováky, celková výmera podlahových plôch určených na prenájom je cca 15,3 m2 a 12,00 m2 + príslušenstvo.
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

PRIAMY NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU č. 01/2012
02.05.2012 14:39:54 [586]
Predmet priameho nájmu: Nebytový priestor pozostávajúci zo štyroch miestností nachádzajúci sa na prízemí so samostatným vchodom objektu súp. č. 456, na ul. Andreja Hlinku, 972 71 Nováky, postavený na parc. reg. C KN č. 1445/2 v k. ú. Nováky, celková výmera podlahovej plochy určená na prenájom je cca 76,80 m2
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Mesto Nováky vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
02.05.2012 14:19:54 [582]
podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnosti v k. ú. Nováky: Byt č. 45, na 5 poschodí bytového domu sup. č. 1, na ulici M. R. Štefánika, vchod č. 5 v Novákoch, stojaci na parc. č. 391/2 v k. ú. Nováky, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súpisné číslo 1vo veľkosti 4123/219569 a spoluvlastnícky podiel na pozemku v k. ú. Nováky, parc. č. 391/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 380 m2, na ktorom je postavený bytový domu sup. č. 1 vo veľkosti 4123/219569, evidovaného Správou katastra v Prievidzi na LV č. 4148,
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Výsledky Prehliadky súborov, 3.5.2012 Nováky
01.05.2012 19:54:57 [950]
Výsledky Prehliadky súborov, 3.5.2012 Nováky
Zdroj: www.zus-novaky.sk Viac podrobností...

6.ročník súťažnej prehliadky školských hudobných telies
01.05.2012 19:54:57 [951]
6.ročník súťažnej prehliadky školských hudobných telies
Zdroj: www.zus-novaky.sk Viac podrobností...

McDonalds Cup
27.04.2012 14:34:53 [574]
Naši mladší žiaci dnes pod vedením p. trénera P. Mojžiša vyhrali okresné kolo súťaže McDonalds Cup a postúpili do krajského kola. Tešíme sa a držíme i naďalej palce!
Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Cezpoľný beh Bystričany
27.04.2012 14:34:53 [575]
Napísal nám organizátor súťaže dnešného cezpoľného behu: Ďakujem, že sa Vaši žiaci dnešného súťaženia zúčastnili a prispeli svojimi kvalitnými výkonmi k vysokej kvalite celého podujatia. Musím Vašich pochváliť. Nielen bojovali ako levy, ale sa aj príkladne správali. Verím, že sa zúčastníte aj budúci rok ;-)

Ml. žiaci - T. Mikloš 3. miesto, B. Homola 4. miesto, M. Fergel - 5. miesto. 
Ml. žiačky - S.Gatialová - 8. miesto, O. Štangová
St.žiaci - M. Nemček - 1. miesto, M. Talian - 2. miesto, E. Okoličany - 10. miesto
St. žiačky - Lucia Oršulová - 1. miesto, Lenka Oršulová - 3. miesto, P.Oršulová - 8. miesto. 
Ďakujeme za reprezentáciu a blahoželáme.
Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Meno:
Heslo:
VIDEO: Koncert k 60. výročiu založenia umeleckého školstva v Novákoch
Ak máte čas a chuť, určite si pozrite záznam z koncertu k príležitosti 60. výročia založenia umeleckého školstva v Novákoch.
zobraziť podrobnosti »
31.01.2018
Baška zložil sľub a začal nové volebné obdobie (+FOTO)
Predseda Trenčianskej župy Jaroslav Baška sa ako prvý z ôsmich predsedov krajských samospráv ujal funkcie na nové volebné obdobie.
zobraziť podrobnosti »
14.11.2017
Výsledky volieb do VÚC
Výsledky volieb do VÚC
zobraziť podrobnosti »
05.11.2017
MsZ - video záznamy
Záznam z MsZ nájdete online na youtube kanáli Mesta Nováky.
zobraziť podrobnosti »
02.10.2017
TB Hornonitrianske bane a.s. - Odmietame kampaň proti baniam, ktorá ohrozuje 11 tisíc miest!
Ing. Rastislav Januščák, predseda Dozornej rady Hornonitrianskych baní Prievidza, a.s., JUDr.Milan Minárik, vedúci právnik Hornonitrianskych baní Prievidza, a.s., Ing.Jaroslav Šinák predseda predstavenstva Prievidzského tepelného hospodárstva, a.s. reagujú na útoky politikov.
zobraziť podrobnosti »
06.06.2017
Mail:
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa.