Online 5 ľudí. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Správy z lokality Nováky
Externé správy z Novák + Volebný infoservis (3578 príspevkov)

Rozhodnutie_PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a. s. Nováky
22.01.2019 10:49:57 [11391]
Rozhodnutie PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a.s., M.R.Štefánika 116, Nováky -  výzva k doplneniu žiadosti, prerušenie stavebného konania...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Verejná vyhláška_Dodatočné povolenie stavby
21.01.2019 15:29:57 [11390]
Garáž s hospodárskou budovou " na pozemku parc. č. 2157/1 (podľa GP č. 216/2018 parc. č. 2157/4) a na zmenu stavby : " Prístavba zimnej záhrady " na pozemku parc. č. 2157/2 (podľa GP č. 216/2018 parc. č. 2157/3) kat. úz. Nováky....
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Plnenie Uznesenia MsZ č. 129/2011 zo dňa 13. 12. 2011
18.01.2019 13:39:54 [11389]
Mesačná kontrola týkajúca sa napĺňania príjmových a výdavkových častí rozpočtu podľa jednotlivých programov a podprogramov v aktuálnom časovom období....
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Zápis zo šetrenia úlohy „Kontrola použitia finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Nováky poskytnutých formou dotácií podľa všeobecne záväzného nariadenia mesta Nováky č. 5/2015“.
18.01.2019 13:29:57 [11388]
...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Burza stredných škôl
17.01.2019 19:10:00 [11387]
Pozývame rodičov a žiakov 8. a 9. ročníka na stretnutie so zástupcami stredných škôl dňa 24.1. - vo štvrtok - od 15.30 do budovy ZŠ na Pribinovej ulici, aby sa osobne prišli porozprávať o možnostiach štúdia na stredných školách najmä (ale nielen) okresu Prievidza.

Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

P. riaditeľka u p. prezidenta SR
17.01.2019 17:10:01 [11386]
P. riaditeľka PaedDr. A. Chlupíková  dňa 16.1. 2019 bola prijatá p.prezidentom v prezidentskom paláci spolu s ďalšími 9 školami Slovenska a firmami, ktoré získali titul Vnímavá škola/Vnímavá firma, za prácu všetkých našich učiteľov v tomto projekte, ktorým podporujeme toleranciu a rovnaké možnosti pre všetkých v našej škole.

Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Stavebné povolenie_MPM Group s.r.o.
17.01.2019 15:19:54 [11385]
" Oprava vjazdu – most, Nováky, Lelovská cesta 663 ", umiestnenej v katastrálnom území Nováky , na pozemkoch parc. č. podľa C KN 878/1, 911/1 ( E KN 50,51,52) ....
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac Február 2019
17.01.2019 14:59:57 [11384]
Oznamujeme Vám, že v dňoch 1.2., 7-8.2., 14.-15.2., 21-22.2., 28. 2. 2019   bude v priestoroch objektu "Duklianskych kasárni- Topirenská dolina"  vykonaná pyrotechnická činnosť....
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Časť obchvatu Prievidze je bližšie k jeho vybudovaniu
17.01.2019 12:39:56 [11383]
Slovenská správa ciest si objednala štúdiu, ktorá má potvrdiť opodstatnenosť projektu. Ak sa tak stane, vyhlási verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby. Známy je aj termín, kedy by tieto procesy mali byť hotové.
Zdroj: myhornanitra.sme.sk Viac podrobností...

Vzdelávanie učiteľov
14.01.2019 20:09:59 [11382]
Neustále sa vzdelávajú nielen naši žiaci, ale aj učitelia. Už v stredu, 16.1. privítame v našej škole výnimočného odborníka na vyučovanie informatiky, uznávaného v medzinárodnom meradle, p. prof. Ivana Kalaša, ktorý v rámci vzdelávania n.o. Indície príde ukázať učiteľom, ako ešte lepšie učiť informatiku na 1. stupni - https://www.ucn.sk/…/prof-ivan-kalas-emil-prinasa-zmenu-nie…

Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Rozhodnutie- Územný plán obce Opatovce nad Nitrou
11.01.2019 11:29:59 [11381]
Navrhovaný strategický dokument Územný plán obce Opatovce nad Nitrou, zmeny a doplnky č. 2, uvedený v predloženom oznámení o strategickom dokumente, rieši čiastkové javy, priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určuje jeho zásady, navrhuje vecnú a časovú koordináciu činností vytvárajúc...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Minuloročné NAJ. Čo vás najviac zajímalo v roku 2018?
11.01.2019 04:40:01 [11380]
Uplynulý rok bol opäť bohatý na rôzne udalosti. Všetko podstatné sme mapovali a priebežne vás informovali o najdôležitejších a najzaujímavejších aktualitách. Pozrite si prehľad toho NAJ.
Zdroj: myhornanitra.sme.sk Viac podrobností...

Technická zručnosť - krajské kolo v Trenčíne
10.01.2019 15:40:02 [11379]
Dnes 10.1. sa naši štyria chlapci - Tadeáš Blaho, Matúš Sány, Samuel Kasana a Adam Gilian zúčastnili na krajskom kole v súťaži " Technická zručnosť ". Súťažilo sa v dvoch disciplinách : kategória A - ručné obrábanie kovov a v kat. B - robotika. V každej disciplíne súťažilo po 30 žiakov z Trenčianskeho kraja. Vynikajúci úspech dosiahol Tadeáš Blaho, ktorý skončil na 2.mieste! Gratulujeme a  ostatným žiakom  ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.
2
Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Nováky neodporúčajú korčuľovanie na miestnom jazere
10.01.2019 10:54:55 [11378]
Na nováckej vodnej nádrži hrozí riziko prelomenia ľadu, preto mesto neodporúča na nej korčuľovanie ani pohyb.
Zdroj: myhornanitra.sme.sk Viac podrobností...

Sneženie komplikuje dopravu aj dnes. Cesty sú však zjazdné (foto)
09.01.2019 09:19:58 [11377]
Väčšina ciest je pokrytá vrstvou snehu.
Zdroj: myhornanitra.sme.sk Viac podrobností...

Znižovanie hladiny vody vo vodnej nádrži Nováky
08.01.2019 22:09:58 [11375]
Slovenský vodohospodársky podnik oznamuje, že dňa 08. 01. 2019 bolo zahájené znižovanie hladiny vody vo vodnej nádrži Nováky o 20 cm. Upozorňujeme občanov, že narušením stability vodnej hladiny vzniká riziko prelomenia ľadu a neodporúčame využívať jazero na zimné športy ako korčuľovanie, hokej, šmýk...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Mesto Nováky s podporou ministerstva vnútra rozšírilo kamerový systém
08.01.2019 22:09:58 [11376]
Mesto Nováky s podporou ministerstva vnútra rozšírilo kamerový systémNa bezpečnosť v meste dohliada 17 nových kamier, ktoré sú napojené na centrálny kamerový systém. Pokrytie monitorovaného územia sa zvýšilo cca o 20 %, čím sa zefektívnila prevádzka existujúceho kamerového systému. Monitorovanie cie...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Z ciest sú klziská. Autá sa šmýkajú a končia v jarkoch (VIDEO+FOTO)
08.01.2019 14:29:57 [11366]
Vlna sneženia zasiahla aj náš región. Autá na cestách sa šmýkajú. Niektoré skončili aj mimo cesty. Ľudia zverejňujú, čo sa deje na našich cestách.
Zdroj: myhornanitra.sme.sk Viac podrobností...

Výsledky jednotlivcov v T5
08.01.2019 14:19:56 [11365]
Rodičom a žiakom 5. ročníka sme zaslali do elektr. žiackej knižky ich výsledky testovania 5 z matematiky a slovenského jazyka. Zatiaľ máme len výsledky jednotlivcov a tešíme sa z výsledkov v matematike u:

 Sebastiána Karaka 93,3%, Saskii Gatialovej 90%, Izabely Dzuríkovej 90%, Patrika Stacheru 90%,Tamarky Vaskovej - 86,7%,Ninky Karakovej 86,7% Natalky Farkasovej 83,3%Petra Koupila 83,3%Tobiáša Štangu 83,3%Dominiky Dolníkovej 83,3%Nikolasa Janču 83,3%

V SJL - najlepšie výsledky dosiahli: Nikol Karaková 93,3%Sebastián Karak 86,7%Izabela Dzuríková 86,7%Patrik Stachera 83,3%Ema Minarovičová 83,3%Matúš Rus 83,3%Sarah Széghyová 83,3%Natália Farkasová - 83,3%Saskia Gatialová 83,3%

Ale testovali sa len dva predmety, v piatom ročníku (a nielen v ňom), máme veľa šikovných žiakov, ktorí vynikajú aj v iných predmetoch alebo zručnostiach. Lebo každý je v niečom super najlepší!

 

Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Platba ŠKD
08.01.2019 13:59:59 [11364]
Vážení rodičia,

na stránke školy po prihlásení sa svojim rodičovským kontom nájdete v časti platby nový predpis pre platbu za ŠKD - za mesiace január - marec 2019 vo výške 12 eur spolu /3 mes x 4,- €/. Prosíme o platbu prevodom na zverejnený účet ŠKD. Neposielajte prosím, viac finančných prostriedkov, ako je predpísané. Ďakujeme.

Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Akčný plán by mal byť hotový do apríla
08.01.2019 04:24:59 [11363]
Na stretnutí pracovnej skupiny sa hovorilo aj o pokrokoch, ktoré sa v problematike podarili.
Zdroj: myhornanitra.sme.sk Viac podrobností...

Prvé písomné zmienky o obciach: Na hornej Nitre sa prvýkrát spomínajú v roku 1113
07.01.2019 17:00:03 [11361]
To, ktorá obec je najstaršou, sa môže posudzovať podľa niekoľkých hľadísk. My sme sa pozreli na tie naše optikou prvej písomnej zmienky.
Zdroj: myhornanitra.sme.sk Viac podrobností...

Oznámenie k dani z nehnuteľností
02.01.2019 22:09:58 [11369]
OZNÁMENIE  K  DANI  Z  NEHNUTEĽNOSTÍEkonomické oddelenie mestského úradu oznamuje občanom, že priznanie k dani z nehnuteľností,  k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje na rok 2019 sú povinní podať len daňovníci, u ktorých nastali zmeny skutočností, rozhoduj...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Výmena preukazov sociálneho taxíka
31.12.2018 22:09:58 [11370]
Mestský úrad Nováky, oddelenie sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu bude od 02. 01.  2019 vymieňať preukazy sociálneho taxíka z roku 2018 za nové preukazy na rok 2019 a taktiež vydávať žiadosti pre odkázaných občanov. Po splnení stanovených podmienok bude mesto Nováky v spolupráci s Excellent...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Vianočné prázdniny
27.12.2018 12:44:54 [11353]
 Vianočné prázdniny sa v tomto školskom roku začnú v nedeľu 23. decembra 2018 a skončia sa v pondelok 7. januára 2019. Školské vyučovanie sa začne v utorok 8. januára 2019. 

Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Video Vianočná akadémia
27.12.2018 12:44:54 [11354]
Ak si chcete pripomenúť krásne vystúpenie našich žiakov pred Vianocami, máte možnosť pozrieť si video

Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Oslavy Silvestra oživí hudba aj ohňostroj
26.12.2018 03:40:02 [11352]
Mestá na hornej Nitre sú prichystané na posledný deň v roku. Na Silvestra bude na námestiach zniesť hudba a Nový rok privítajú ohňostrojom. V Prievidzi nebude chýbať tradičná zabíjačka.
Zdroj: myhornanitra.sme.sk Viac podrobností...

PF 2019
22.12.2018 12:14:55 [11349]
Prajeme Vám krásne a radostné Vianoce v kruhu svojich blízkych a v nadchádzajúcom roku 2019 veľa šťastia, zdravia, spokojnosti a veľa pracovných i osobných úspechov. Kolektív zamestnancov ZUŠ  
Zdroj: www.zus-novaky.sk Viac podrobností...

Vianočná diabolka
21.12.2018 11:19:56 [11347]
A čo by to bolo za Vianoce bez našej super školskej súťaže Vianočná diabolka? P. uč. Trlík opätovne nezaváhal a zorganizoval súťaž, v ktorej sa urputne zápasilo o každý bod. Nakoniec o jeden bod zvíťazila neúnavná Timejka Klopčeková, Andrej Kiaba tak získal 2. miesto a Emka Putišková získala 3. miesto. Za pekné ceny a úspešnú súťaž ďakujeme p. učiteľovi Trlíkovi a sponzorom.

Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Ceny pre víťazov súťaže Animuj svoj svet
21.12.2018 11:19:56 [11348]
Najskôr prišla dodávka. Z nej sme horko ťažko vynosili ťažké krabice. A potom? Potom začala radosť našich víťazov v súťaži Animuj svoj svet, ktorí zvíťazili hneď v dvoch kategóriách - cena Interaktívnej školy a Cena verejnosti. Takto sa spolu tešíme!

Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Meno:
Heslo:
Budú sa preverovať výsledky volieb: Neúspešní kandidáti žiadajú o prepočítanie hlasov
NOVÁKY - Jeden z neúspešných kandidátov na primátora Novák v novembrových voľbách do orgánov samosprávy obcí požiadal Ústavný súd (ÚS) SR o prepočítanie hlasov. Podanie odôvodnil tesným rozdielom hlasov voličov medzi ním a zvoleným kandidátom.
zobraziť podrobnosti »
28.11.2018
Hlasuj za ZŠ Nováky a vyhraj
V hre sú 3x plne vybavené počítačové učebne s interaktívnou tabuľou v hodnote 21 000 € pre tvoju školu a viac ako 120 vecných cien pre teba, hlasovanie prebieha do 31.12.2018
zobraziť podrobnosti »
22.11.2018
Mestské zastupiteľstvo zo dňa 29. októbra 2018
Video-záznam.
zobraziť podrobnosti »
04.11.2018
Komunálne volby 2018 - kandidáti
Zoznam kandidátov.
zobraziť podrobnosti »
09.10.2018
Novácke noviny 2018
Vyšlo nové číslo Nováckych novín - prečítajte si ich online.
zobraziť podrobnosti »
24.09.2018
Mail:
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa.