Online 6 ľudí. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Správy z lokality Nováky
Externé správy z Novák + Volebný infoservis (3574 príspevkov)

Malé vodné elektrárne vyrobili vyše tretinu elektriny v porovnaní s ENO
23.09.2018 08:09:59 [10949]
Slovensko podľa Petra Hegeduša zo Zväzu malých vodných elektrární stále zaostáva v podiele obnoviteľných zdrojov energie na celkovej spotrebe energie.
Zdroj: myhornanitra.sme.sk Viac podrobností...

V poľskej Poznani šieste miesto Slovenska. Bodovali aj Nováčania (+FOTO)
23.09.2018 08:00:03 [10948]
V prekrásnom historickom meste Poznaň sa uskutočnila súťaž olympijských nádeji v rýchlostnej kanoistike.
Zdroj: myhornanitra.sme.sk Viac podrobností...

Poďakovanie za sponzorstvo
22.09.2018 19:40:00 [10945]
Ďakujeme rodičom nášho žiaka Kamila Fábryho za opätovný sponzorský príspevok na udržiavanie zelene v školskom areáli. Ďakujeme!

Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Malý školský zbor
20.09.2018 16:05:00 [10941]
Aktuality
Zdroj: www.zus-novaky.sk Viac podrobností...

Big Band v Trenčíne
20.09.2018 16:05:00 [10942]
Aktuality
Zdroj: www.zus-novaky.sk Viac podrobností...

O funkciu primátora Novák sa budú uchádzať šiesti kandidáti
20.09.2018 11:09:58 [10939]
Traja sa v novembrových komunálnych voľbách budú uchádzať o hlasy voličov ako nezávislí.
Zdroj: myhornanitra.sme.sk Viac podrobností...

Žiadosť o zmenu č.12 integrovaného povolenia č. 4877-15168/ 2007/Kor/470100806
19.09.2018 11:44:55 [10937]
Žiadosť o zmenu č.12 integrovaného povolenia č. 4877-15168/ 2007/Kor/470100806 vydaného pre prevádzku "Výroba hydroxidu sodného, vodíka a chlóru, výroba chlórnanu sodného, sušenie a skvapalňovanie chlóru, výroba kyseliny chlorovodíkovej" v znení neskorších zmien...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Úžasné fotky. Hubári na hornej Nitre sa tešia z plných košíkov (+FOTO)
18.09.2018 08:09:59 [10934]


Zdroj: myhornanitra.sme.sk Viac podrobností...

Školský pešibus úspešne "jazdí" ulicami mesta
17.09.2018 08:39:59 [10932]
Dnes 17.9.:

 - cca 10 - 15 nenaštartovaných áut 

- veľa rozhovorov

- veľa pohybu 

Vďaka rodičovi p. Putiškovi plníme v praxi environmentálnu výchovu, ochraňujeme životné prostredie, budujeme vzťahy hneď od rána. A táto doprava je zadarmo! :DUž máme aj preukazy pešibusu! Takže, kto by sa chcel pridať - deti i dospelí - nech sa páči. Chodí s nami aj p. asistentka Veterníková a radi prijmeme medzi seba kohokoľvek.

Do galérie Školský pešibus úspešne "jazdí" ulicami mesta boli pridané fotografie.

Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Majstrovstvá Slovenska na krátke trate poznačili búrky a nepriazeň počasia (+FOTO)
13.09.2018 08:00:02 [10929]
Na Zemníku v Bratislave sa uskutočnili Majstrovstvá Slovenska rýchlostnej kanoistiky na krátkych tratiach, kde sa predstavilo aj 40 pretekárov z Novák.
Zdroj: myhornanitra.sme.sk Viac podrobností...

Plenárne rodičovské združenie
12.09.2018 14:44:54 [10928]
Aktuality
Zdroj: www.zus-novaky.sk Viac podrobností...

V Novákoch si vytvorili oddychovú zónu
12.09.2018 11:19:56 [10927]
Kde ju nájdete?Okrem výnimočnej národnej pamiatky zapísanej do pamiatkového fondu – Kaplnky sv. Juliany, sa mesto Nováky môže pochváliť aj inou kaplnkou, ktorá je súčasťou oddychovej turistickej zóny. Dostanete sa ku nej smerom od futbalového štadióna cestou na strelnicu, ďalej poľnou cestou na okra...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Mesto Nováky úspešné v získaní dotácií pre základnú školu na ulici J. C. Hronského
12.09.2018 11:09:57 [10925]
Ministerstvo školstva, výskumu, vedy a športu schválilo mestu Nováky poskytnutie dotácie  na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018. O dotácie zažiadalo mesto Nováky pre Základnú školu Prib...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Rekonštrukcia námestia vďaka spolupráci verejného a súkromného sektoru
12.09.2018 11:09:57 [10926]
Neoddeliteľnou súčasťou každého mesta je okrem verejného sektoru - samosprávy aj sektor súkromný. Práve vďaka spolupráci verejného a súkromného sektoru v meste Nováky bolo vybudované námestie a obchodné priestory s veľkosťou 360 m2. Mesto Nováky do námestia investovalo 4.177 eur a o výstavbu sa post...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny že v termíne od: 15.10.2018 08:00 do: 15.10.2018 14:45
11.09.2018 07:19:59 [10920]
...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Triedne schôdzky rodičov
10.09.2018 14:54:53 [10919]
Milí rodičia, 

pozývame Vás na prvé tohtoročné stretnutie v našej škole - 

roč. 1.- 4. dňa 17.9.  - pondelok - o 15.30 hod.

roč. 5.- 9. dňa 18.9. - utorok - o 15.30 hod.

Rada rodičov - zasadnutie triednych dôverníkov zvolených na týchto schôdzkach  bude 18.9. - utorok - o 16.30 v riaditeľni školy. 

Vaša účasť je veľmi dôležitá, pretože budeme hovoriť o organizácii celého šk. roka, o školskom poriadku, pripravovanej Akadémii rodičov, o ochrane osobných údajov a voľbe triedneho dôverník a dostanete heslá a prístupy do portálov. Veríme, že pre nastavenie dobrej spolupráce prijmete naše pozvanie a tak ako doteraz budeme dobre, či ešte lepšie spolupracovať na rozvoji vášho dieťaťa a jeho školy. Tešíme sa na Vás. 

Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Výzva na predkladanie ponúk
10.09.2018 14:24:53 [10918]
 Názov zákazky: "Externé riadenie projektu Modernizácia a obnova budov Mestského úradu a Obradnej siene Nováky"...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa
10.09.2018 14:09:55 [10915]
Mesto Nováky má zámer predať nehnuteľný majetok:• parc. reg. C-KN č. 162/27 – zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 27 m2, odčlenenú z parcely reg. C-KN č. 162/1 – ostatné plochy o výmere 6 619 m2, evidovanej v prospech Mesta Nováky na LV č. 1, pre k. ú. Nováky, podľa Geometrického plánu č. 309/201...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa
10.09.2018 14:09:55 [10916]
Mesto Nováky má zámer previesť nehnuteľný majetok formou:• Zámeny časti parcely reg. C KN č. 7/1 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere cca 21 m2, z majetku mesta evidovanej v liste vlastníctva č. 1, k. ú. Nováky, v prospech Mesta Nováky, za parcelu reg. C KN č. 7/3 – ostatné plochy, o výmere 21 m2...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa
10.09.2018 14:09:55 [10917]
Mesto Nováky má zámer predať nehnuteľný majetok:• parc. reg. C-KN č. 162/28 – zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 27 m2, odčlenenú z parcely reg. C-KN č. 162/1 – ostatné plochy o výmere 6 619 m2, evidovanej v prospech Mesta Nováky na LV č. 1, pre k. ú. Nováky, podľa Geometrického plánu č. 309/201...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa
10.09.2018 14:04:54 [10909]
Mesto Nováky má zámer prenechať do nájmu nehnuteľný majetok:- časť z parc. reg. C-KN č. 1637/1 (vlastnícky evidované v k. ú. Nováky v prospech Mesta Nováky v LV 3070 ako časti parciel E-KN č. 49 /vodné plochy o výmere 4517 m2/, E-KN č. 55 /ostatné plochy o výmere 561 m2/ a E-KN č. 56 /vodné plochy o...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa
10.09.2018 14:04:54 [10910]
Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenechania majetku obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa.Mesto Nováky má zámer prenechať do nájmu nehnuteľný majetok:- časť z parc. reg. C-KN č. 162/1...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa
10.09.2018 14:04:54 [10911]
Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenechania majetku obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa.Mesto Nováky má zámer prenechať do nájmu nehnuteľný majetok:- časť z parc. reg. C-KN č. 518/1...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa
10.09.2018 14:04:54 [10912]
Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenechania majetku obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa.Mesto Nováky má zámer prenechať do nájmu nehnuteľný majetok:• časť z parc. reg. C-KN č. 162/1...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa
10.09.2018 14:04:54 [10913]
Mesto Nováky má zámer prenechať do nájmu nehnuteľný majetok:• časť z parc. reg. C-KN č. 878/8 (zastavané plochy a nádvoria o výmere 62 m2, LV č. 1, k. ú. Nováky) v prospech Anny Ranušovej, trvale bytom 971 01 Prievidza, Fándlyho 750/11 a Márie Borkovej, trvale bytom 97271 Nováky, M. R. Štefánika 116...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa
10.09.2018 14:04:54 [10914]
Mesto Nováky má zámer prenechať do nájmu nehnuteľný majetok:- časť z parc. reg. C-KN č. 136/1 (vlastnícky evidované v k. ú. Nováky v prospech Mesta Nováky v LV 1 ako ostatné plochy o výmere 3121 m2), v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu č. 115 na ul. Kukučínovej v Nováko...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

VIDEO: Prehľad diania v meste počas leta 2018.
08.09.2018 12:49:57 [10908]
Prehľad diania v meste Nováky počas tohto leta si môžete pozrieť vo videu KLIKNUTÍM SEM.Viac vidí na www.video.novaky.sk...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Policajti pomohli rodičke do pôrodnice
07.09.2018 15:04:53 [10907]
Dopravní policajti pomohli vodičovi, ktorého manželka začínala v aute rodiť.
Zdroj: myhornanitra.sme.sk Viac podrobností...

Ponuka krúžkov
07.09.2018 14:00:00 [10906]
Vážení rodičia, už v pondelok Vám donesú Vaše deti zo školy Vzdelávacie poukazy, ktoré môžete použiť na ich zapojenie sa do krúžkov školy. Vďaka vzdelávaciemu poukazu je pre dieťa krúžok zdarma. Na tomto mieste si už teraz môžete vybrať, do ktorého krúžku dieťa v našej škole prihlásite odovzdaním podpísaného vzdelávacieho poukazu škole do 20.9.2018. krúžky

Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Rozvrh hodín tanečného odboru
06.09.2018 17:20:01 [10905]
rozvrh hodín TO
Zdroj: www.zus-novaky.sk Viac podrobností...

Meno:
Heslo:
Novácke noviny 2018
Vyšlo nové číslo Nováckych novín - prečítajte si ich online.
zobraziť podrobnosti »
NOVÉ! 24.09.2018
Poézia všednosti
Radi by sme Vám uviedli do pozornosti výstavu výtvarného umenia „Poézia všednosti“, na ktorej predstavia tvorbu významných výtvarníkov so svojimi obrazmi. Výstava má filantropický rozmer a dobrovoľná finančná zbierka bude pre neziskovú organizáciu Plamienok - detský mobilný hospic v dňoch 14.9. až 6.10.
zobraziť podrobnosti »
NOVÉ! 18.09.2018
VIDEO: Mestské zastupiteľstvo zo dňa 19. februára 2018
www.video.novaky.sk
zobraziť podrobnosti »
14.04.2018
VIDEO: Vyjadrenie primátora mesta k aktuálnemu dianiu
VIDEO: Vyjadrenie primátora mesta k aktuálnemu dianiu
zobraziť podrobnosti »
21.03.2018
Počas likvidácie vetracej šachty nastali problémy (+FOTO)
KOŠ. Pri likvidácii bývalej vetracej šachty v Koši došlo v piatok k poškodeniu jedného z potrubí. Technickú poruchu, v súvislosti ktorej sa ľahko zranili traja zamestnanci Hornonitrianskych baní Prievidza (HBP), už odstránili. Informovala hovorkyňa spoločnosti Adriana Siváková.
zobraziť podrobnosti »
12.03.2018
Mail:
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa.