Online 8 ľudí. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Správy z lokality Nováky
Externé správy z Novák + Volebný infoservis (3309 príspevkov)Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Nováky z dôvodu hodného osobitého zreteľa
10.06.2016 14:20:01 [7930]
Mesto Nováky má zámer predať behnuteľný majetok: diely 43 a 44 o celkovej výmere 18 m2 z prc. E-KN č. 799/3...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Nováky z dôvodu hodného osobitého zreteľa
10.06.2016 14:20:01 [7931]
Mesto Nováky má zámer predať behnuteľlný majetok: parc. reg. C KN č. 1563/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2 a parc. reg. C-KN č. 1564/3 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 28m2...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Nováky z dôvodu hodného osobitého zreteľa
10.06.2016 14:20:01 [7932]
Mesto Nováky má zámer predať behnuteľlný majetok: parc. reg. C KN č. 1729/46 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m2...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Elektronická prihláška do našej školy
09.06.2016 19:30:23 [7927]
Vážení rodičia, ak máte záujem prihlásiť Vaše dieťa našej školy, môžete tak urobiť aj prostredníctvom elektronickej prihlášky priamo na stránke školy - v menu hore uvidíte záložku Prihláška, kliknutím na ňu vyplníte a odošlete potrebné údaje k zápisu Vášho dieťaťa - https://zspribno.edupage.org/register/
Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Vzorkovnica dreva
09.06.2016 11:30:19 [7926]
 Pán učiteľ PaedDr. Ján Trlík pripravil z vlastného materiálu pre žiakov školy, ale aj pre verejnosť možnosť prakticky sa oboznámiť so štruktúrou a zvukom dreva. Stačí prísť do areálu školy a "zahrať" si na našej zvonkohre či pozrieť si štruktúru odrezkov. Ďakujeme za inovatívnu a veselú pomôcku. 
Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Nováky z dôvodu hodného osobitého zreteľa
09.06.2016 10:40:04 [7924]
Mesto Nováky má zámer predať behnuteľlný majetok: časť z parcely reg. EKN č. 728 - ostatné plochy, vedenej na Liste vlastníctva č. 3070, k. ú. Nováky, a to o výmere cca 65 m2 , do podielového spoluvlastníctva žiadateľov:...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Nováky z dôvodu hodného osobitého zreteľa
09.06.2016 10:40:04 [7925]
Mesto Nováky má zámer predať nehnuteľný majetok: časť z parcely reg. E KN č. 662/1 - ostatné plochy a to o výmere cca 85m2, a časť z parc. reg. E KN č. 728 - ostatné plochy, o výmere cca 20m2 (obe parcely sú vedené na Liste vlastníctva č. 3070 pre k. ú. Nováky), do podielového spoluvlastníctva žiada...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Vysoké zastúpenie pretekárov KRK Nováky na medzinárodnej regate
08.06.2016 17:20:07 [7923]
Deväť pretekárov Klubu rýchlostnej kanoistiky Nováky bolo súčasťou reprezentačného výberu Slovenskej republiky.
Zdroj: www.krknovaky.sk Viac podrobností...

FOTO: Diskutovali sme s poslancami Národnej rady
08.06.2016 13:30:26 [7921]
Ako pracuje poslanec v Národnej rade? Ako tvoríte zákony? Kde o nich diskutujete? Dodržiavate vždy pri hlasovaní nariadenia strany alebo hlasujete v zmysle svojho svedomia? ..... aj takéto pálčivé otázky dávali naši šikovní deviataci a ôsmaci poslancom Národnej rady SR p. Viere Dubačovej a p. Miroslavovi Sopkovi, ktorí dňa 6.6. k nám zavítali na besedu spojenú so súťažou družstiev Riskuj z občianskej náuky. Krásna bezprostredná atmosféra, zážitok vidieť "naživo" poslancov, veľa otázok a spoločných fotiek. A výsledkom je pozvanie žiakov do priestorov Národnej rady SR. Veľmi sa tešíme a ďakujeme.Do galérie Diskutovali sme s poslancami Národnej rady boli pridané fotografie.
Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

TRIEDNY VÝLET SA VYDARIL
08.06.2016 13:30:26 [7922]
Zážitky, úsmevné príhody, krásna príroda, zaujímavé prírodné, ale aj ľudské výtvory, pekné priateľské gestá, spoločná opekačka a hry. To všetko sa uskutočnilo na triednom výlete šiestakov v Zliechove.

Vďaka Vám, rodičia p.Ďubašáková a p.Hajnovičová, že ste boli pri tom a aj všetkým ostatným, že ste to svojim deťom umožnili zažiť.
Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Meno:
Heslo:
VIDEO: Koncert k 60. výročiu založenia umeleckého školstva v Novákoch
Ak máte čas a chuť, určite si pozrite záznam z koncertu k príležitosti 60. výročia založenia umeleckého školstva v Novákoch.
zobraziť podrobnosti »
31.01.2018
Baška zložil sľub a začal nové volebné obdobie (+FOTO)
Predseda Trenčianskej župy Jaroslav Baška sa ako prvý z ôsmich predsedov krajských samospráv ujal funkcie na nové volebné obdobie.
zobraziť podrobnosti »
14.11.2017
Výsledky volieb do VÚC
Výsledky volieb do VÚC
zobraziť podrobnosti »
05.11.2017
MsZ - video záznamy
Záznam z MsZ nájdete online na youtube kanáli Mesta Nováky.
zobraziť podrobnosti »
02.10.2017
TB Hornonitrianske bane a.s. - Odmietame kampaň proti baniam, ktorá ohrozuje 11 tisíc miest!
Ing. Rastislav Januščák, predseda Dozornej rady Hornonitrianskych baní Prievidza, a.s., JUDr.Milan Minárik, vedúci právnik Hornonitrianskych baní Prievidza, a.s., Ing.Jaroslav Šinák predseda predstavenstva Prievidzského tepelného hospodárstva, a.s. reagujú na útoky politikov.
zobraziť podrobnosti »
06.06.2017
Mail:
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa.