Online 10 ľudí. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Správy z lokality Nováky
Externé správy z Novák + Volebný infoservis (3307 príspevkov)Famózni Tkáčovci: V tabuľke strelcov sa postarali o husársky kúsok
15.08.2015 15:58:32 [6620]
Vedenie vodnopólovej extraligy zverejnilo poradie najlepších strelcov z minulej sezóny a to je naozaj zaujímavé.
Zdroj: nasaprievidza.sme.sk Viac podrobností...

Žiadosť o zmenu č.13 integrovaného povolenia prevádzky
14.08.2015 10:00:42 [6525]
“Výroba karbidu vápnika, výroba acetylénu“ - podľa zákona NR SR č. 39/2013Z.z. o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Mesto Nováky vyzýva
12.08.2015 10:20:16 [6524]
Mesto Nováky ako správca dane v zmysle § 80 ods.1 zákona SR SR č. 563/2009 Z.z. o správe daní ( daňový poriadok ) vyzýva občanov, ktorí doposiaľ nezaplatili 1. a 2. splátku na dani z nehnuteľností na rok 2015, aby tak urobili čo najskôr. Platiť môžete do pokladne Mestského úradu Nováky, na účet mesta uvedený v rozhodnutí, alebo poštovou poukážkou, ktorú si môžete vyzdvihnúť na prvom poschodí číslo dverí 11 u p. Záhonovej.
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

VYZÝVA NA PODÁVANIE PONÚK NÁJOMNÉHO V PONUKOVOM KONANÍ NA PRIAMY NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU č. 05/2015
11.08.2015 20:00:33 [6523]
Predmet priameho nájmu: Nebytový priestor nachádzajúci sa na 1. poschodí objektu súp. č. 456, na ul. Andreja Hlinku, 972 71 Nováky, postavený na parc. reg. CKN č. 1445/2 v k. ú. Nováky, celková výmera podlahovej plochy určenej na prenájom je cca 36,80 m2.
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Dráma na futbale v Novákoch: Hosťujúci hráč utrpel otras mozgu
11.08.2015 13:58:38 [6522]
Na úvodný súboj druhej triedy musela byť privolaná záchranná služba, ktorá do nemocnice v Bojniciach previezla zraneného futbalistu.
Zdroj: nasaprievidza.sme.sk Viac podrobností...

Revitalizácia poddolovaného územia? Možno už onedlho
11.08.2015 10:40:08 [6520]
Životné prostredie je téma, ktorá by v meste Nováky nemala byť prehliadaná. V našom okolí sa nachádzajú spoločnosti, ako chemická, elektráreň, či bane, ktoré zasahujú do životného prostredia. Vedenie mesta Nováky si túto situáciu veľmi dobre uvedomuje, a preto sa v spolupráci s týmito spoločnosťami snaží znížiť dopad ich vplyvov na životné prostredie.
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Rozbiehame pilotný projekt v odpadovom hospodárstve
11.08.2015 10:40:08 [6521]
Zamýšľali ste sa už niekedy nad tým, koľko biologického odpadu produkujeme? V domácnostiach očistíme ovocie a zeleninu a nechcené časti zahodíme do komunálneho odpadu. Zoberme si vodný melón, ktorý je teraz v lete mimoriadne obľúbený a dostupný. Koľko odpadu z neho vznikne? A to sú len domácnosti. Musíme k ním pripočítať odpad zo záhradkárskych osád a záhrad bytových a domových zástavieb. Skrátka obrovské množstvo bioodpadu, ktorý končí v komunálnom odpade. Tým vzniká nepríjemný zápach z kontajnerov a aj zvýšená potreba ich vývozu. Matematika je ľahká. Čím viac odpadu, tým častejšie je ho potrebné odvážať. Čím častejšie ho je potrebné odvážať, tým viac to stojí peňazí. A čím viac peňazí ide na odvoz odpadu, tým menej peňazí ostane mestu na iné pôžitky pre občanov.
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Dráma na futbale v Novákoch: Hosťujúci hráč utrpel otras mozgu
10.08.2015 15:45:06 [6615]
Na úvodný súboj druhej triedy musela byť privolaná záchranná služba, ktorá do nemocnice v Bojniciach previezla zraneného futbalistu.
Zdroj: nasaprievidza.sme.sk Viac podrobností...

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, v územnom obvode okresu Prievidza
10.08.2015 12:00:48 [6515]
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov V y h l a s u j e Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, v územnom obvode okresu Prievidza, od 07. 08. 2015 o 10:00hod - do odvolania.
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Mesto Nováky chce podporiť bývanie mladých ľudí
10.08.2015 12:00:48 [6516]
Nedávno sme vás oboznámili so zámermi mesta Nováky v oblasti tepelného hospodárstva. Tentoraz prinášame informácie ohľadom bytovej a individuálnej domovej výstavby. Cieľom mesta Nováky v tejto sfére je poskytnúť mladým ľuďom pomocnú ruku pri hľadaní bývania a prilákať ich tak do mesta.
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Meno:
Heslo:
VIDEO: Koncert k 60. výročiu založenia umeleckého školstva v Novákoch
Ak máte čas a chuť, určite si pozrite záznam z koncertu k príležitosti 60. výročia založenia umeleckého školstva v Novákoch.
zobraziť podrobnosti »
31.01.2018
Baška zložil sľub a začal nové volebné obdobie (+FOTO)
Predseda Trenčianskej župy Jaroslav Baška sa ako prvý z ôsmich predsedov krajských samospráv ujal funkcie na nové volebné obdobie.
zobraziť podrobnosti »
14.11.2017
Výsledky volieb do VÚC
Výsledky volieb do VÚC
zobraziť podrobnosti »
05.11.2017
MsZ - video záznamy
Záznam z MsZ nájdete online na youtube kanáli Mesta Nováky.
zobraziť podrobnosti »
02.10.2017
TB Hornonitrianske bane a.s. - Odmietame kampaň proti baniam, ktorá ohrozuje 11 tisíc miest!
Ing. Rastislav Januščák, predseda Dozornej rady Hornonitrianskych baní Prievidza, a.s., JUDr.Milan Minárik, vedúci právnik Hornonitrianskych baní Prievidza, a.s., Ing.Jaroslav Šinák predseda predstavenstva Prievidzského tepelného hospodárstva, a.s. reagujú na útoky politikov.
zobraziť podrobnosti »
06.06.2017
Mail:
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa.