Online 6 ľudí. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Správy z lokality Nováky
Externé správy z Novák + Volebný infoservis (3578 príspevkov)

Pred peknou diváckou kulisou zaujímavé derby v príprave (+FOTO)
18.02.2019 09:19:58 [11460]
Hralo sa na umelej tráve v Novákoch.
Zdroj: myhornanitra.sme.sk Viac podrobností...

Dejepisná olympiáda
16.02.2019 15:09:55 [11459]
14.2. sa uskutočnilo v CVČ v Prievidzi okresné kolo dejepisnej olympiády. V štyroch kategóriách nás reprezentovali ôsmi žiaci. Najúspešnejší sme boli v kategórií F, v ktorej Ninka Drienovská obsadila 2. miesto a Peťka Miklášová 4. miesto. Matúš Stanček, Aneta Ďubašáková, Alex Kudláč sa zaradili medzi úspešných riešiteľov. Srdečne blahoželáme. 

Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Oznámenie o začatí stavebného konania_Drahoslav Oršula
11.02.2019 13:29:58 [11431]
Oznámenie o začatí stavebného konania a pozvanie na ústne konanie.Stavebník Drahoslav Oršula, Komenského 159/4, 972 43 Zemianske Kostoľany v zastúpení Ing. Pavlom Herdom, HePa Consulting, s.r.o., Krátka 572/2, Bojnice podali dňa 5.2.2019 na Mesto Nováky ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 ods...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Školské kolo chemickej olympiády
10.02.2019 10:30:00 [11430]
Školské kolo chemickej olympiády
Dňa 8.2. 2019 sa uskutočnilo školské kolo chemickej olympiády. Najviac bodov získali A. Ďubašáková, B. Radosová a A. Šlabiarová. Káždý žiak , ktorý sa zúčastnil sa stal úspešným riešiteľom.Gratulujeme.

Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Kontrola šk. kuchyne
07.02.2019 13:09:56 [11422]
Vážení rodičia, včera sa uskutočnila v školskej jedálni kontrola Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bojnice, ktorá potvrdila, že v našej kuchyni sa varilo a varí len z vyhovujúceho mäsa od overených slovenských dodávateľov, ktorí spĺňajú všetky predpísané normy. Ak by mal niekto záujem, potrebné dokumenty sú k nahliadnutiu prostredníctvom riaditeľky školy.

Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Majstrovstvá Slovenska v ťahaní na trenažéri odštartovali novú sezónu rýchlostných kanoistov (+FOTO)
06.02.2019 03:40:03 [11419]
V NC Avion v Bratislave sa uskutočnili majstrovstvá Slovenska v ťahaní na trenažéri.
Zdroj: myhornanitra.sme.sk Viac podrobností...

Všetkovedko
04.02.2019 21:30:01 [11416]
je súťaž, do ktorej sa prihlásili žiaci, ktorí si chceli "zmerať" vedomosti so spolužiakmi z rôznych škôl  v rámci celého Slovenska. Sú nielen šikovní, ale aj odvážni. TALENTíDA im poslala okrem vyhodnotenia aj zaujímavé ceny. O rok sa môžete pridať aj vy, ktorí ste v tomto školskom roku zaváhali.

Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

iBOBOR
04.02.2019 21:19:59 [11415]
Celoslovenská on-line informatická súťaž prebehla ešte v 1. polroku a výsledky sa na chvíľu "stratili" v polročných povinnostiach. Úspešní riešitelia si však zaslúžia, aby sa o nich vedelo - ich mená nájdete na priložených diplomoch v galérii.

Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Darujte nám 2%
04.02.2019 16:54:59 [11413]

Zdroj: www.zus-novaky.sk Viac podrobností...

Program odpadového hospodárstva 2016 - 2020
04.02.2019 15:29:57 [11412]
...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Zverejnenie zámeru nájmu nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa
04.02.2019 14:49:55 [11411]
Mesto Nováky má zámer prenajať tieto nebytové priestory:- nachádzajúce sa na Nám. SNP, k.ú. Nováky, parc. reg. CKN č. 16, súpisné číslo 125, na prízemí s rozlohou 59,80 m2 na účel prevádzky záložňa-bazár pre nájomcu: Norbert Ščípa – GARANT I....
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Malí muzikanti
04.02.2019 13:54:53 [11409]

Zdroj: www.zus-novaky.sk Viac podrobností...

OZNÁMENIE O VSTUPE NA POZEMKY
04.02.2019 08:49:57 [11408]
Oprava 220 kV vedenia V271 Bystričany – Sučany - oznámenie o vstupe na pozemky. Spoločnosť ELCON BRATISLAVA, a.s.bude v termíne18.02.2019 – 08.03.2019 realizovať uvedené práce pre objednávateľa SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava. Predmetom opravy je úprava výšky vodičov, podľa schválen...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Hodnotíme 1. polrok
30.01.2019 19:40:00 [11403]
207 pochvál od triedneho učiteľa, 38 pochvál od riaditeľa školy, 2 pokarhania od riaditeľa školy, 5 pokarhaní od triedneho učiteľa a samé jednotky zo správania - a to všetko ešte len za 1. polrok. Teší nás výrazná prevaha pozitívneho správania sa našich žiakov, ich snaha v rozbiehajúcich sa olympiádach, ale i ochota pomáhať spolužiakom, starším ľuďom, byť aktívny v rovesníckom vzdelávaní, v športe. Len tak ďalej! Ďakujeme p. učiteľkám, p. učiteľom za oceňovanie krásnych prejavov správania sa a aktivity našich žiakov, za ich vedenie v súťažiach a formovanie osobnosti každého dieťaťa. A taktiež Vám, rodičia, patrí naša vďaka za spoluprácu, pomoc, ochotu, skvelú komunikáciu. Máme super deti!

Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Modernizácia a obnova budov Mestského úradu a Obradnej siene Nováky
30.01.2019 17:00:04 [11402]
Mesto Nováky začína s implementáciou projektu "Modernizácia a obnova budov Mestského úradu a Obradnej siene Nováky" zameranej na znižovanie energetickej náročnosti budov....
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Vystúpenie kapely Moja mama spieva lepšie ako tvoja
30.01.2019 15:24:53 [11401]

Zdroj: www.zus-novaky.sk Viac podrobností...

O Z N Á M E N I E o začatí vodoprávneho konania a upustenie od miestneho šetrenia a ústneho rokovania
28.01.2019 13:29:57 [11399]
Dňa 23.01.2019 podalo mesto Nováky v zastúpení primátorom mesta, Nám. SNP 349/10, Nováky na Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátnu vodnú správu žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia, podľa § 69 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom por...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Darujte 2% zo svojej už zaplatenej dane...
27.01.2019 13:09:55 [11398]
Ako každý rok, tak aj tento rok sa snažíme získať čo najviac financií pre náš klub. Využívame, všetky možné spôsoby ako je aj tento.
Zdroj: www.krknovaky.sk Viac podrobností...

Šaliansky Maťko
25.01.2019 17:40:01 [11397]
Do súťaže v prednese slovenskej povesti sa zapojila žiačka 3.B  Laura Fašanková a veľmi úspešne, v okresnom kole obsadila 2. miesto  vo svojej kategórii. Gratulujeme a nádejame sa, že svoj talent zúročí aj v iných recitačných súťažiach.

Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Lyžiarsky kurz
25.01.2019 15:40:02 [11396]
Lyžiari sú šťastlivo doma. Veríme, že si užili pekné počasie, šport, kolektív a čerstvý vzduch. Donieslo sa nám až do školy, že sa správali výborne a mali v izbách čisto, ako máloktorá iná škola. Za perfektný týždeň chceme poďakovať p. uč. Tänzerovej, vedúcej kurzu, ktorá všetko zorganizovala, tiež p. uč. Mištinovej a p. Abíkovi - lyžiarskym inštruktorom, ako aj našej milej a ochotnej p. zdravotníčke  K.Trebichavskej.  Samozrejme, veľká pochvala žiakom za správanie sa!

Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Kam po základnej škole?
25.01.2019 09:00:03 [11395]
Včera, 24.1.2019 prijali pozvanie zástupcovia stredných škôl, aby žiakom našej školy a ich rodičom bližšie porozprávali o podmienkach, možnostiach a výhodách štúdia na ich školách. Veľmi nás teší, že veľa rodičov i žiakov prejavilo záujem hlbšie poznať odpoveď na otázku: kam po základnej škole, že prišli a pýtali sa nielen rodičia a žiaci 9., ale aj 8 ročníka. Ďakujeme p. uč. Miklašovej, výchovnej poradkyni, za zorganizovanie tohto veľmi zmysluplného podujatia.

Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v termíne od: 28.02.2019 06:00 do: 28.02.2019 18:45
24.01.2019 14:39:56 [11394]
...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Vysvedčenie, prázdniny
23.01.2019 18:40:00 [11393]
Odpis vysvedčenia dostanú naši žiaci vo štvrtok 31.1.2019. V piatok 1.2.2019 budú polročné prázdniny. Stretneme sa opäť v pondelok 4.2.2019. 

Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Vo februári pripravujeme
23.01.2019 12:54:54 [11392]

Zdroj: www.zus-novaky.sk Viac podrobností...

Rozhodnutie_PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a. s. Nováky
22.01.2019 10:49:57 [11391]
Rozhodnutie PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a.s., M.R.Štefánika 116, Nováky -  výzva k doplneniu žiadosti, prerušenie stavebného konania...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Verejná vyhláška_Dodatočné povolenie stavby
21.01.2019 15:29:57 [11390]
Garáž s hospodárskou budovou " na pozemku parc. č. 2157/1 (podľa GP č. 216/2018 parc. č. 2157/4) a na zmenu stavby : " Prístavba zimnej záhrady " na pozemku parc. č. 2157/2 (podľa GP č. 216/2018 parc. č. 2157/3) kat. úz. Nováky....
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Plnenie Uznesenia MsZ č. 129/2011 zo dňa 13. 12. 2011
18.01.2019 13:39:54 [11389]
Mesačná kontrola týkajúca sa napĺňania príjmových a výdavkových častí rozpočtu podľa jednotlivých programov a podprogramov v aktuálnom časovom období....
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Zápis zo šetrenia úlohy „Kontrola použitia finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Nováky poskytnutých formou dotácií podľa všeobecne záväzného nariadenia mesta Nováky č. 5/2015“.
18.01.2019 13:29:57 [11388]
...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Burza stredných škôl
17.01.2019 19:10:00 [11387]
Pozývame rodičov a žiakov 8. a 9. ročníka na stretnutie so zástupcami stredných škôl dňa 24.1. - vo štvrtok - od 15.30 do budovy ZŠ na Pribinovej ulici, aby sa osobne prišli porozprávať o možnostiach štúdia na stredných školách najmä (ale nielen) okresu Prievidza.

Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

P. riaditeľka u p. prezidenta SR
17.01.2019 17:10:01 [11386]
P. riaditeľka PaedDr. A. Chlupíková  dňa 16.1. 2019 bola prijatá p.prezidentom v prezidentskom paláci spolu s ďalšími 9 školami Slovenska a firmami, ktoré získali titul Vnímavá škola/Vnímavá firma, za prácu všetkých našich učiteľov v tomto projekte, ktorým podporujeme toleranciu a rovnaké možnosti pre všetkých v našej škole.

Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Meno:
Heslo:
Budú sa preverovať výsledky volieb: Neúspešní kandidáti žiadajú o prepočítanie hlasov
NOVÁKY - Jeden z neúspešných kandidátov na primátora Novák v novembrových voľbách do orgánov samosprávy obcí požiadal Ústavný súd (ÚS) SR o prepočítanie hlasov. Podanie odôvodnil tesným rozdielom hlasov voličov medzi ním a zvoleným kandidátom.
zobraziť podrobnosti »
28.11.2018
Hlasuj za ZŠ Nováky a vyhraj
V hre sú 3x plne vybavené počítačové učebne s interaktívnou tabuľou v hodnote 21 000 € pre tvoju školu a viac ako 120 vecných cien pre teba, hlasovanie prebieha do 31.12.2018
zobraziť podrobnosti »
22.11.2018
Mestské zastupiteľstvo zo dňa 29. októbra 2018
Video-záznam.
zobraziť podrobnosti »
04.11.2018
Komunálne volby 2018 - kandidáti
Zoznam kandidátov.
zobraziť podrobnosti »
09.10.2018
Novácke noviny 2018
Vyšlo nové číslo Nováckych novín - prečítajte si ich online.
zobraziť podrobnosti »
24.09.2018
Mail:
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa.