Online 5 ľudí. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Správy z lokality Nováky
Externé správy z Novák + Volebný infoservis (3315 príspevkov)OZNÁMENIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ
08.01.2014 14:19:54 [3536]
Ekonomické oddelenie mestského úradu oznamuje občanom, že priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje na rok 2014 sú povinní podať len daňovníci, u ktorých nastali zmeny skutočností, rozhodujúcich pre vyrubenie dane z nehnuteľností
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Zápis do 1. ročníka
08.01.2014 12:29:56 [3535]
 

         Zápis do 1. ročníka Základnej školy  v Novákoch sa uskutoční dňa 31.1.2014 - v piatok od 13.00 hod. do 17.00 hod. v priestoroch školy na Ul. J.C.Hronského za poštou. Viac informácií tu:  Zapis(4).pdf
Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

FOTKY: Vianočná diabolka
06.01.2014 21:29:58 [3523]
1. ročník súťaže žiakov a pracovníkov školy v streľbe zo vzduchovky skvelo zorganizoval p. učiteľ Mgr. Trlík. Do galérie Vianočná diabolka boli pridané fotografie.
Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Polícia SR žiada občanov o pomoc.
06.01.2014 06:02:32 [3519]
Polícia SR žiada občanov o pomoc pri zistení totožnosti muža, ktorý dňa 06.01.2014 v čase asi o 00:18 hod. vnikol do baru Café Drago Nováky na námestí SNP a odňal obsluhe finančnú hotovosť. Akékoľvek informácie, ktoré pomôžu k identifikácií páchateľa, hláste na tel. č. 158. Ďakujeme.
Zdroj: www.youtube.com Viac podrobností...

Stoštyriročný Jozef Daniška nebol nikdy v živote chorý
03.01.2014 09:39:57 [3499]
Najstarší obyvateľ Novák sa živil ako profesionálny vodič. Vždy jazdil bez nehôd.
Zdroj: prievidza.sme.sk Viac podrobností...

Trojkráľový koncert bude v nováckom kostole
02.01.2014 19:39:58 [3496]
O program sa postará Spevácka skupina Klubu dôchodcov Nováky.
Zdroj: prievidza.sme.sk Viac podrobností...

Učitelia si zmerali sily s bývalými žiakmi
01.01.2014 18:19:59 [3490]
Basketbalový zápas skončil remízou, o víťazovi rozhodli šestkové hody.
Zdroj: prievidza.sme.sk Viac podrobností...

Obchodná verejná súťaž - byt č. 28
31.12.2013 11:04:55 [3483]
Predmet obchodnej verejnej súťaže: Predaj nehnuteľnosti v k. ú. Nováky a to: 2.1 byt č. 28, na 2. poschodí, bytového domu súp. č. 116, na ulici M. R. Štefánika, číslo orientačné 13, obec Nováky, stojaci na parc. reg. C KN č. 135/2 v k. ú. Nováky, spoluvlastnícky podiel 1/1, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súpisné číslo 116 vo veľkosti 2956/153201, spoluvlastnícky podiel na pozemku v k. ú. Nováky, parc. č. 135/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 690 m2, na ktorom je postavený bytový domu sup. č. 116 vo veľkosti 2956/153201, evidovaného Správou katastra v Prievidzi na LV č. 4135 (príloha č. 1) 2.2 Cieľom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšieho návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnosti uvedenej v bode 2. 1 s víťazom súťaže. 2.3 Všeobecná hodnota nehnuteľnosti bola stanovená Znaleckým posudkom č. 24/2013 zo dňa 24. 11. 2013. Všeobecná hodnota nehnuteľnosti spolu predstavuje sumu 9 800, 00 €

Úplné znenie obchodnej verejnej súťaže
http://www.novaky.sk/dokumenty/spravodajstvo/Obch-ver-sutaz-MRS-c-116.pdf

Príloha na stiahnutie k obchodnej verejnej súťaže
http://www.novaky.sk/dokumenty/spravodajstvo/priloha_c_3_ovs_MRS_c_116_31_12_2013.pdf

Foto príloha a list vlastníctva
http://www.novaky.sk/dokumenty/spravodajstvo/S22C-113123110190.pdf
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Pozvánka na zasadnutie MsZ 07.01.2014
30.12.2013 16:20:00 [3475]
V zmysle zákona č.369/90Zb. o obecnom zriadení, par. 12, ods.1, v platnom znení zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva do obradnej siene mestského úradu na 07. 01. 2014, t.j. v utorok o 15:00 hod.
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Žiadosť o zvolanie mimoriadneho MsZ
28.12.2013 11:39:58 [3464]
Prijatá 23.12.2013 MsÚ.
Zdroj: www.novaky.com Viac podrobností...

Meno:
Heslo:
VIDEO: Koncert k 60. výročiu založenia umeleckého školstva v Novákoch
Ak máte čas a chuť, určite si pozrite záznam z koncertu k príležitosti 60. výročia založenia umeleckého školstva v Novákoch.
zobraziť podrobnosti »
31.01.2018
Baška zložil sľub a začal nové volebné obdobie (+FOTO)
Predseda Trenčianskej župy Jaroslav Baška sa ako prvý z ôsmich predsedov krajských samospráv ujal funkcie na nové volebné obdobie.
zobraziť podrobnosti »
14.11.2017
Výsledky volieb do VÚC
Výsledky volieb do VÚC
zobraziť podrobnosti »
05.11.2017
MsZ - video záznamy
Záznam z MsZ nájdete online na youtube kanáli Mesta Nováky.
zobraziť podrobnosti »
02.10.2017
TB Hornonitrianske bane a.s. - Odmietame kampaň proti baniam, ktorá ohrozuje 11 tisíc miest!
Ing. Rastislav Januščák, predseda Dozornej rady Hornonitrianskych baní Prievidza, a.s., JUDr.Milan Minárik, vedúci právnik Hornonitrianskych baní Prievidza, a.s., Ing.Jaroslav Šinák predseda predstavenstva Prievidzského tepelného hospodárstva, a.s. reagujú na útoky politikov.
zobraziť podrobnosti »
06.06.2017
Mail:
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa.