Online 5 ľudí. FullHouse Slavio VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Rôzne / Iné
164 príspevkov
Váš príspevok sa nehodí do žiadnej otvorenej témy? Šup s ním sem...
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
10:18:33 22.09.2020 [7395] Nevhodný príspevok?
Priatelia, zase nič nové. Došli argumenty lavidovi, človeku z bubliny, keď sa uchyľuje k zavádzaniu ,bagatelizovaniu dodržiavania zákonnosti a difamácii ? Ako malé deti, presne, lopatka,vedierko a ich piesoček. Skúste im čo len kúsoček odhrabnúť a máte to ako vyšité. Žiadna sebareflexia na zákonnosť v konaní, slová, ktoré primátor citoval, dnes je jasné ,že len ako frázu v sľube, pri nástupe do funkcie primátora mesta.
Lavida, opakovane,pamätajte si, že klamstvo je klamstvo bez ohľadu kto ho povie, bez ohľadu na to, či ten, ktorý ho vyslovil je "náš", alebo proti nám... , pretože , ja som žiadal oficiálne v súlade so zákonom tak, ako ste nám to onehdá, poradiil(?) doporučovali,aby sme požiadali tak ako to robíte vraj aj vy, žiadosťou o poskytnutie informácie poľa zákona č.211/2000Z.z. (ďalej Infozákona)
Požiadal som, nuž a výsledok. Naozaj pekne ste v ňom stav „informácií v BUBLINE „ nakladania s nimi vysvetlili, opísali. Mohol by som konštatovať spokojnosť s tým, k čomu ste v BUBLINE dospeli.
Tak na margo vášho príspevku, v ktorom ste sa mi snažili vysvetliť všetko ohľadom PROTESTU PROKURÁTORA spojené s BUBLINOU skúste lavida, aký dôvod viedol primátora k vybudovaniu vlastnej DOMOVEJ ČOV-ky,keď 16, slovom šestnásť rokov klamal, že NEVEDEL,že zo svojho rodinného domu ním vyprodukované splašky vyvádzal do rieky Nitry, pretože vraj stavbu mu manažoval otecko, etc.etc.,hoci podpísal sám sebe ROZHODNUTIE O KOLAUDÁCII jeho rodinného domu?
Lavida, opakovane,“ klamstvo je klamstvo bez ohľadu kto ho povie, bez ohľadu na to, či ten, ktorý ho vyslovil je "náš", alebo proti nám... ,, alebo je to v poradí ďalší človek z „fenomenálnej“ BUBLINY.
A tak lavida, na záver, tiež opakovane:“ Starosta (primátor)skladá podľa §-13 zákona O obecnom zriadení sľub, ktorý znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.
Teda v čom bol a vy vidíte problém z mojej strany?, .Spomeňte si na osobu primátorovi blízku v súvislosti s Protestom prokurátora k ňou podanej sťažnosti a konaním mesta z minulého volebného obdobia. To bolo jačania. Aj v tomto prípade, ktorý svojsky odôvodňujete a radíte mi, ako mám pokračovať sú neprehliadnuteľné myšlienkové pochody pána primátora. Nemyslím si, že mi nerozumiete.
Preto opakovane, lavida. Je to jasné. Ak indoktrinovaná osoba túžiaca po moci a pomste prehliadne, odmietne z uvedených dôvodov aj za cenu porušenia zákonnosti, ktorej dodržiavanie jej vyplýva z funkcie, ktorú v meste zastáva, zákonne konať, je to naozaj v intenciach, ako ste to napísali. S s posmechom mi doporučujete konať, hoci ja to viem už dávno, ale prečo vy ste určený k tomu, čo máte a ako napísať To by ma zaujímalo. Ale nie nezaujíma ma to, veď my svoje vieme všetci a je nás naozaj väčšina .PB
Hodnotenie: 2   0
21:11:53 21.09.2020 [7394] Nevhodný príspevok?
Príspevok je schovaný!
Príspevok je dostupný len pre prihláseného používateľa.
12:26:17 21.09.2020 [7393] Nevhodný príspevok?
Priatelia, niekedy stoja naozaj za zamyslenie úvahy vyplývajúce z citátov ,ktorých autormi sú ľudia povedzme takmer dve a viac tisícročí, teda od časov, pokiaľ ich bádatelia dokázali objaviť, či dokázali prezentovať ich obsah do súčasnej podoby. Jedno však je isté, že sa v súčasnosti akosi veľa krát boríme so spravodlivosťou, dobrom, ale naopak i zlom, a podobnými vlastnosťami, ktoré odporujú pozitívnym hodnotám (morálke, blahu človeka ap.).
Takže tiež vari možno pripomenúť, že : „ Nemať ani potuchy o spravodlivom a nespravodlivom, o dobrom a zlom je vec, ktorá je skutočne veľmi hanebná, i keby to davy chválili.“ — Platón .
Priatelia, útočné a dehonestujúce príspevky, maily , oficiálne, či neoficiálne ,teda osobné vyjadrenia Ing. Dušana Šimku primátora mesta, čoby verejného činiteľa, ktoré sú v mnohých prípadoch neprijateľné, neetické, nemorálne a dehonestujúce postavenia verejného činiteľa, vo vzťahu k ním difamovaným občanom, akýmkoľvek spôsobom, si vyžadujú niekedy naozaj dávku dlhej chvíle, so zaťatými zubami.
Z toho naozaj už sa dá konštatovať, že nevie vyhodnotiť v sebe samom skutočnosť, že aj keď určitú osobu nemáte radi a nie je práve výkvetom vtipnosti a komunikatívnosti, neznamená to, že jej sťažnosť nie je oprávnená.
No a kto iný, ak nie primátor mesta ,je k tomu povolaný, aby takéto prípady sťažností občanov a požiadavky štátnych orgánov, resp. orgánov verejnej správy riešil, zohľadňoval všetko pre a proti, ale v rámci zákonnosti, a aby, ako tomu hovorí lavida, nehádzal na ne kladu.
Totižto tiež len malú pripomienku k lavidovmu poslednému príspevku, tomuto vševedovi z Bubliny, ak upozorňoval na správu verejnej ochrankyne práv, v jeho zverejnenom nie tak dávno príspevku, hoci ja ako občan, mohol by som mať názor, ale pri našom primátorovi už vopred viem, že bezvýznamný pre neho.
No lavida sa nevyjadruje, nepripomína primátorovi jeho povinnosti ,ktoré mu-primátorovi vyplývajú zo zákona, aby konal ako verejný činiteľ, keďže obdržal z Okresnej prokuratúry PROTEST PROKURÁTORA v súlade so zákonom O prokuratúre tak, ako sa v ňom píše, že by mal primátor občanovi oznámiť, že prijal od prokurátora Okresnej prokuratúry v Prievidzi „PROTEST PROKURÁTORA“ a porozumel mu.
Lavida, nie je to pre vás meranie dvojakým metrom?. Veď ak vám poskytne primátor informáciu len tak, akoby nič, ruka z Bubliny vám to akože vysvetlí a vy prezentujete tu, velebíte ho, citujete na jeho chválu citát, že je to s rekonštrukciou Mestského úradu a možnosťami rekonštrukcie Materskej škôlky úplne inak a občania tomu vraj nerozumejú.
Lavida, veď o tom je BUBLINA. Ako malé dieťa s lopatkou a vedierkom na pieskovisku. Ja to druhým deťom nepoviem, nevysvetlím (veď spomínam si na jeho – primátorov výrok ,keď ho onedá žiadali poslanci MsZ,aby im povedal o svojich výsledkoch v práci, resp. plánoch, jeho odpoveď znela asi takto, há, to by ste chceli vedieť,čo? Myslíte, že povedal, Nie.) len mojim blízkym v Bubline sa zverím
Ako je to však s Protestom prokurátora sa treba naozaj zamyslieť o genialite BUBLINY. S tým sa naozaj dá súhlasiť, Prečo sa s tým dá súhlasiť potvrdzuje, podaná vám expresná informácia rukou z Bubliny, s ktorou ste vystúpili v poslednom príspevku. Ešte stále si myslíte, že je konanie primátora a ľudí z bubliny správne? PB

Hodnotenie: 3   0
09:28:20 20.09.2020 [7392] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Ešte dodatok ku mojej reakcii na príspevok prispievateľ/ky/ JanaK.Na otázku prečo sa namiesto realizácie projektu škôlky realizoval projekt budovy úradu som dostal takúto odpoveď.Neralizovala sa škôlka preto,lebo ten projekt ktorý bol na škôlku nespĺňal podmienky tej konkrétnej výzvy,pretože to bol projekt na rozšírenie kapacity objektu škôlky a nie na zateplenie.Skrátka nebol použiteľný na tú konkrétnu výzvu.
Túto informáciu prosím nechápte tak,že je to slovo od slova presná formulácia.Je to moja interpretácia a teda môže obsahovať skreslenia a nepresnosti,ale vraj o tejto veci ešte budú podávané informácie na najbližšom MsZ,teda predpoklad je ten,že tie informácie ,ktoré tam budú podávané budú presné a ako terajší primátor mnoho krát zdôrazňuje ľahko overiteľné.
Z tohto uhla pohľadu mi vyplával z pamäti jeden priliehavý citát od Leonarda da Vinci:“Nerobíme dobre,keď chválime to,čomu nerozumieme,ale ešte horšie je,ak to haníme“
Hodnotenie: 0   0
Meno:
Heslo:
V Prievidzi spustili prvý automat na rúška
Okrem rúšok automat ponúka dezinfekčný gél či sladkosti. Dobrovoľníci budú rúška priebežne dopĺňať.
zobraziť podrobnosti »
31.03.2020
AKTUÁLNE: Dobrovoľní hasiči začali v Partizánskom s dezinfekciou verejných priestorov!
V týchto dňoch majú dobrovoľní hasiči z Partizánskeho plné ruky práce. Okrem toho, že pomáhajú seniorom s nákupmi, v spolupráci s mestom sa v pondelok 30. marca pustili do ďalšej aktivity. Boj proti koronavírusu zobrali doslova od podlahy – čistením verejných priestranstiev.
zobraziť podrobnosti »
30.03.2020
Usmernenie k nakladaniu s odpadmi: Kam vyhadzovať rúška a respirátory?
V zmysle stanoviska ÚVZ SR sa použité ochranné prostriedky, ktoré vznikajú občanom v domácnosti alebo zamestnancom v bežných prevádzkach – rúška, respirátory, rukavice, vreckovky likvidujú ako bežný odpad. Špeciálny postup sa tu teda neuplatňuje. Tento odpad sa ukladá len do zmesového odpadu.
zobraziť podrobnosti »
30.03.2020
Nových pracovníkov chce prievidzská radnica zamestnať v rámci spoločného projektu s mestami Handlová a Bojnice.
Cieľom tohto projektu je posilnenie koordinačných a implementačných kapacít v týchto troch mestách. Hlavným partnerom je mesto Prievidza, ďalšími dvoma partnermi sú mestá Bojnice a Handlová. Výška finančného príspevku, ktorý budeme žiadať, bude pravdepodobne až 500.000 eur
zobraziť podrobnosti »
28.03.2020
Web pre rodičov: ucimenadialku.sk
V spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR vznikla táto webová stránka ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách a prerušenej prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu. Cieľom webovej stránky je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu a zriaďovateľom škôl, ale i žiakom, študentom a rodičom zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení, ako aj pomôcť všetkým aktérom počas prerušenia vyučovania či prezenčnej výučby nachádzať riešenia vzniknutej situácie.
zobraziť podrobnosti »
25.03.2020
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.