Online 3 ľudia. FullHouse Slavio VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
944 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
13:36:33 12.02.2021 [7517] Nevhodný príspevok?
Už ako aj Ľubomírovi, mi je trápne si dopisovať dookola s človekom, ktorý sa i tak nakoniec nechá počuť a to tak, že sa tvári, že nevidí, nepočuje a mlčí. Lavida,ak niečo prečítate odo mňa ako odporučenie ,tak nezastierajte vašimi manipulatívnymi interpretáciami tento priestor, že to nie je k mestskej problematike, ale že to môj interpersonálny problém, že je to o mne. To vám garantujem, že sa veľmi mýlite .
Veď lavida, sám ste niekedy napísali čosi „o príčine a následku “. To,že nemáte nastavené zrkadlo vlastnej sebareflexie, však napokon potvrdzuje aj môj priateľ Ľubomír,ktorý si to napokon po svojom príspevku odniesol od Šimku ako následok za jeho odvahu čosi písať. Hoci to Ľubomír predvídal a isto ste čítali, len vy samozrejme nechápete, že stupídne SMS s takým obsahom je akt pomsty Šimku, za Ľubov príspevok a že zo strany Šimku je toneúcta k občanovi, stupidny prejav k občanovi.Prečo?
Preto, že podľa legislatívy EÚ, čo sa týka znášania istej miery kritiky, túto musí osoba, verejný činiteľ, alebo verejne činná osoba (politik, sudca, prokurátor, starosta), zniesť s väčšou mierou. Aký je následok na kritiku Šimku? Sprostá SMS-ka. Tak by som lavida ,byť vami, sa k takejto problematike nevyjadroval a ak tak, sa prosím odosobnite, lebo naozaj vám doporučujem, inak byť zalezený v obývačke doma a hladkať proti srsti svojich psov.
Takže opakujem, že nie je to o mne. Je to práve o Šimkovi, o ktorom Úrad na ochranu osobných údajov rozhodol, že porušil zákon, ak zneužil a zverejnil na zasadnutí poslancov informáciu ,ako cestou z Prahy počas služobky vraj, volal na SSC s riaditeľom zo Žiliny ...., atď . Keďže to predstaviteľ SSC nepotvrdil formou vyjadrenia jeho právneho zástupcu.
Keby ste si lavida ,ako som vám odporučil vypýtali a prečítali rozhodnutie spomenutého úradu, zistili by ste čosi o príčine môjho,podotýkam konania v súlade so zákonom a následku, zistili by ste, že choré výplody predstaviteľa mesta,ktoré uviedol vo svojom vyjadrení za mesto Nováky,podotýkam, ako verejný činiteľ, že neboli a nie sú hodné primátorskej cti. Teda rovnako ako som spomenul pri stupídnej SMS-ke..... .Ako píšem, choďte na zasadnutie rokovania poslancov a prečítajte Rozhodnutie Úradu na ochranu osobných údajov.
Nenúťte ma, aby som len tak, podľa vašich hlúpych úvah diskreditoval Šimku. To som bez príčiny ,nikdy na rozdiel od neho ,nemal v úmysle a ani som to doposiaľ neurobil. Lavida,už ste si prečítali Uznesenie Ns SR, v ktorom sa uvádza, že ako ohováral občana na verejnosti a dal podnet k medializácii a akú pokutu „vyfasoval“ za to, čo je v Uznesení uvedené??? Verím a som presvedčený, že áno, ale vy to nechcete počuť, lebo však Šimka,a opakovane ma žiadate ,aby som vám repetíroval už neviem po koľký krát jeho prešľapy. To však márne žiadate,veď napokon aj prečo práve vám.
A tak skúste opakovane ho požiadať - Šimku (je mi úplne jedno akým spôsobom ho požiadate), aby vás informoval o obsahu oznámenia z Úradu pre reguláciu regulácie sieťových odvetví, prečo má tento úrad zatiaľ výhrady ku kanalizácii v Lelovciach. A je len škoda ,že ju Accick Vep nespomenul spolu s asfaltom aj na ulici Kollárovej. Rád by som si vypočul vaše hodnotenie , ako následok príčiny záujmu ÚRSO a doterajšieho postoja k tejto veci , ako aj vyjadrenie mesta k tejto veci.
Takže tak, to maslo nie je na mojej hlave, nie je moje. Rovnako by som bol rád,ak silou vašej odbornosti, ktorú si tak prisvojujete vysvetlíte verejnosti, prečo bola o cca 300 bm ukrátená ulica A.Hlinku o pokládku nového asfaltového koberca. A naopak, bez projektu ,len tak, bola vyasfaltovaná cesta, D. Vestenice - Prievidza ( bez akéhokoľvek odôvodnenia navýšenia jej pôvodného rozpočtu, keďže aby ste vedeli existuje doklad potvrdzujúci ,že vyasfaltovanie tejto št. cesty bolo ukončené tak, ako aj bolo pôvodne ukončené a štátna organizácia potvrdila, že podľa projektu a teda neurobila chybu. No, ale je to majetok štátu. Môže mesto zasahovať do majetku štátu, lavida????. (Viď bývalé javisko na námestí, pre nevysporiadané vzťahy aj s SSC ,vodárenskou spoločnosťou) nedostalo stavebné povolenie a bolo vydané rozhodnuti o jeho zbúraní. Takže ,ako vy tvrdíte vo svojom príspevku, nie tak dávno zverejnenom, vraj ako spomienka na film Pacho hybský zbojník,keď Pacho hovorí družine „rovným dielom chlapci moji,rovným dielom“!
Dá sa prito domnievať, že vo veci asfaltovania št. cesty to bol istým spôsobom klamlivý lobizmus, v prospech tej časti mesta, ( na tlak poslakyne p. Mokrej) kde má Šimka voličskú základňu a bolo mu „putna“, čo si kto bude myslieť o skrátení pokládky asfaltu na cestu Topoľčany –Prievidza. Lavida, je to podľa vás kóšer??? To je podľa mňa,možno aj diskavifikujúci zásah do štátneho rozpočtu a nakladania s financiami štátu. Samozrejme, chlapské by bolo, keby sa vyrobil aj úsek na Ul. Hlinkovej, Nuž, ale príčinu a následok si môžu občania domyslieť. Takže zbytočné bolo vytýkanie Dr.Danišovi,alebo mne. Mám veľa priateľov z tejto mestskej časti,myslím leloviec, hoci, ako sa povie pomaly sa míňame, táto časť príspevku však nikdy mnou nie je a nebola mienená proti občanom a mojim priateľom, bývalým spolužiakom, spolupracovníkom, žijúcim, bývajúcim v Lelovciach.. Vedzte, že si uvedomujem, že by to bola možno samochvála, ale ak by som bol požiadaný, možno že by som vybavil obidve cesty. Jednu bez skrátenia a druhú s predĺžením.To je hodné primátora. Ostatné slová pred aj po, sú kecy.
Lavida, ak mi dávate na vedomie, že sa ja urážam na konanie Šimku, tak prečo vás to trápi, ak je to moja osobná vec. Ak nevnímate dôvod, ako čítate v príspevku od Ľubomíra ako etický prešľap nehodný primátora mesta, tak prosím prestaňte „kecať „, alebo kecajte do foroty“, ale neotravujte slušných ľudí. a iných nechajte na pokoji. ale aj vy len o Šimkovi,rovnako ako adrian, a tak znovu len je to z vašej strany charakteristické,ako pre tri opičky, pretože zase ste si zakryli obe oči,ústa a obidve uši.
A na záver k volebnému programu, ktorý vás vraj zaujíma. Tak mi povedzte,ako sa v tejto pandemickej dobe má realizovať opätovné otvorenie hlavného vchodu. A kvôli komu a čomu?.Poviem vám, jedine z hľadiska historického,aby si stránky pozreli erb rodiny Majthényi,lebo mladí ľudia ho naozaj nepoznajú a mali by. To po prvé. A po druhé .Zrušenie nestránkových dní- Mestský úrad tu musí byť pre ľudí a nie naopak! Nuž áno,ale čo s prácou „home office“??? Lavida ,nechcite mi nahovoriť ,že tieto technicko-organizačné opatrenia sú dôvodom pre úlohu zapísania hodnú ako bod do volebného programu.Nie sú, ani pre školský poriadok v MŚ. K tomu tam slúži vedenie škôlky. a v meste vedenie , ad hog v prípade potreby, aby ich zabezpečili. Napokon aj tak tam zavadzia odparkovaná Šimkova limuzína,PB
Hodnotenie: 5   0
08:39:30 12.02.2021 [7515] Nevhodný príspevok?
Nikdy nič nezmeníš bojom s existujúcou realitou. Aby si niečo zmenil, vytvor novú realitu, ktorá presunie starú realitu do zabudnutia… Buckminster Fuller.
Pán PB vaše osobné súdne spory a traumy ktoré ste si svojimi aktivitami v rámci mestského politického „ekosystému“ zrejme sám sebe privodil, sú len na marginále môjho záujmu.Môj primárny záujem je záujem o prácu primátora pre mňa a pre ostatných občanov ako jeho zamestnávateľov.Teda primárne ma zaujíma,ako je napĺňaný volebný program primátora.Pri mojom hodnotení vychádzam z informácií,ktoré sú verejne dostupné, z tých ktoré si vyžiadam a z tých ,ktoré mi predkladajú tí čo sú presvedčení o tom,že by som ich mal pri svojom hodnotení a vytváraní svojho názoru mať.Teda ak sa domnievate,že som informovaný nedostatočne,jednostranne,alebo sú mi informácie podávané selektovane,tak je zrejme len jedno riešenie.Moju mailovú adresu máte a je už len na vás aké informácie budete považovať za vhodné mi predložiť,aby ste tak prispel k „vytvoreniu novej reality“.Nie je v mojej kompetencii posudzovať do akej miery náležite vyhodnocujete a dostatočne predvídate dôsledky svojich vyjadrení,ale pokiaľ viete o porušeniach zákona zo strany Ing.Šimku,alebo rozhodnutiach ktorými prekročil svoje kompetencie, tak viete čo je vašou zákonnou povinnosťou,ale to,čo v príspevku prezentujete je z môjho pohľadu a tých kritérií,ktoré ja preferujem v práci primátora relevantné len okrajovo,pretože ako píšem môj primárny záujem je práca primátora pre mesto a občanov ako celku,ako fungujúcej samosprávnej jednotky štátu.Tie lapálie,ktoré riešite Vy, sú pre mňa z toho uhla pohľadu preto len na marginále,ale to neznamená,že ich nevnímam.A takisto rozhodne s vami nezdieľam názor,že Šimka už „nemá žiadne brzdy“,pretože domnievam sa je to presne naopak.Ako verejne činná osoba je o to viac v hľadáčiku verejnosti ako laickej,tak i odbornej a zrejme nie je dôvod predpokladať,že jeho oponenti nebudú váhať poukázať na akýkoľvek jeho prešľap,čoho ste sám dôkazom a on si to veľmi dobre uvedomuje.V tej súvislosti domnievam sa ako občan mesta nemám dôvod sa zvlášť znepokojovať,lebo tie prešľapy na ktoré je verejne poukazované ako uvádzam vyššie nie sú pre mňa svojou dôležitosťou určujúce pre hodnotenie práce primátora.A čo je dôležité pripomenúť,je skutočnosť,že Ing,Šimku rozhodne nie je možné považovať za niekoho,kto by mal problém s uplatňovaním zásad transparentnosti v porovnaní s pánom RnDr.Danišom o ktorom sa to povedať nedá.
Ešte k tej /ne/kompetentnosti.Je jasné,že ľuďom sa huby zapchať nedajú a reči sa jednoducho vedú.V konečnom dôsledku to vyzerá tak,že kecajú všetci do všetkého a je len otázkou miery do akej kecajú kompetentne.V tomto prípade je mojim právom a kompetenciou kecať do politík mesta a nikdy som netvrdil,že sa považujem za toho najkompetentnejšieho v porovnaní napr.s takým pánom PB.Ale v komparácii s inými občanmi mesta domnievam sa nie je možné ma považovať za úplne nekompetentného,pretože sa v porovnaní s tzv.mlčiacou väčšinou svojim spôsobom aktívne zaujímam a snažím sa do chodu mesta vnášať svoj pohľad.Nakoľko je môj pohľad kompetentný to posúdia iní občania, s tým rátam a som s tým zrozumený,ale v tomto prípade porovnávam naozaj len s tou tzv.mlčiacou väčšinou.
Záverom a len tak na okraj.V príspevku píšete:“ Mať vo všetkom pravdu je znakom hlúposti „
Domnievam sa,nešťastne zvolený citát.Rozdiel medzi nami je ten,že ja píšem svoje názory ako laik a verejne to prezentujem,takisto ako aj skutočnosť,že netrvám na pravdivosti svojich názorov,pretože uznávam relativitu pravdy/koľko hláv,toľko právd/.Na rozdiel od Vás,ktorý sa tu prezentujete ako etalón pravdy,hoci občania aj vďaka tejto stránke vedia,aká je skutočnosť/účelové klamstvo pred KAS v snahe vyhnúť sa dôsledkom vlastnej nekompetencie/.
Pokiaľ chcete aplikovať tento citát na prácu terajšieho primátora Ing.Šimku,tak buďte konkrétny v ktorých svojich vyjadreniach nemal pravdu,inak mi neostáva iné ,ako označiť vaše konanie za zavádzanie a manipuláciu,pretože vytvárať u občanov dojem,že primátor pravdou ani nedýchne je logicky nezmyslom.
Hodnotenie: 0   0
14:57:15 11.02.2021 [7513] Nevhodný príspevok?
Lavida, niekedy je fakt dôležité, mať čosi málo znalostí z rôznych oblastí, ktoré človeku vytvárajú určitý obraz o ľuďoch ,pre ktorých sa stal z nejakých, niekedy absurdných pohnútok záujmovým typom. Prvým momentom je isté poznanie , že žiaľ, väčšina ľudí sa mnohokrát domnieva, že sú v odlišnosti od iných nadpriemerní, inteligentnejší a možno krajší (Šimka tých ktorých nemá rád, opisuje ako o ksichte a nie o tvári) než ostatní ľudia. Je zjavné preto, že ilúzia nadradenosti, ktorú sme im niekedy voľbou do funkcie v komunálnych voľbách a nielen v nich poskytli, sa ako červená niť tiahne ich životom. Nič by na tom nebolo, keby v záujme tejto ilúzie nadradenosti nezanechávali s takouto charakteristikou – zásluhou v občianskych vzťahoch, v duši mnohých ľudí , spoluobčanov hlbokú brázdu vyrytú ich nesprávne pochopeným a správne užívaním fenoménu ilúzia nadradenosti.
A tak vidieť a aj som už napísal, že pri internetovej diskusii vedenej i na tejto stránke k predmetným článkom pisálkovia skrytí pod anonymom lavida, la vida,napokon i v poslednej dobe adrián, si tvrdo stoja za svojimi názormi a nezmenili ho ani vtedy, keď im ho niekto relevantné vyvrátil (viď taká maličkosť „primariát“). Teraz už lavida viete prečo sa nekompetentní,považujú za kompetentných???. A tak po odpozeraní každého rokovania poslancov Mestského zastupiteľstva , sa asi bude dobré zmieniť o slovách renesančného mysliteľa, humanistu Michela de Montaigne, ktoré geniálne popisujú pravú podstatu nekompetencie,: .“ Mať vo všetkom pravdu je znakom hlúposti „.
Lavida, dobre, ale naozaj dobre si ešte a nielen raz pustite vysielania rokovaní poslancov MsZ a rétoriku Šimku voči zamestnancom MsÚ, dehonestujúco vystupujúc voči občanom , byť aj bez ich prítomnosti na rokovaní,čo je porušenie zákona o ochrane osobných údajov a Kompetentný úrad rozhodol v neprospech mesta Nováky za výroky vyslovené Šimkom voči občanovi, zakladajúce sa na klamstve a ohováraní občana a nechceli by ste určite čítať Šimkove oficiálne vyjadrenie spomenutému ÚOOÚ, pozor, napísal ho ako verejný činiteľ. No chrapúnstvo!!! Ale tiež aj voči bývalým dlhoročným zamestnancom, ktorí riadili chod mesta a úradu vo veciach ,o ktorých Šimka nemal a možno doposiaľ nemá ani tušenia, pretože tých kompetencií o riadení mesta vyplývajúcich zo zákona je okolo 4 200 a tie bolo treba študovať (lavida aj o primariáte), poslancom, voči vedúcim zariadeniam v zriaďovateľskej kompetencii mesta . No a napokon , ak som spomenul, že Šimka bránil česť svojej manželky verejne v televízii za svoje vlastné faux pa, mali by ste čítať, ako píše o otcovi, ktorý bráni česť svojej dcéry. Však vy to viete, len ako vždy, vy lavida, hoci ste sám takýmto príspevkom prispeli, tak vy len okolo misy. Ja nič ,ja muzikant. No rovnaké chrapúnstvo. Lebo veci to nepomohlo, však ako cár Šimka aj tak rozhodol po svojom (viď vyššie Michel de Montaigne,: .“ Mať vo všetkom pravdu je znakom hlúposti „.)
Lavida, ako vidíte, to nie je o mne , to nie je len o mojom názore, ja sa len, my sa len bránime, proti Šimkovej neskonalej obsesivite, indiktrinovanej naozaj neskonalou túžbou po pomste a moci, Šimka sa nezmení ,toho dôvodom je aj to, že mesto v súčasnosti nemá vo vyšších stupňoch samosprávy a štátnej správy zastúpeni. Vy si myslíte, že to mám na svedomí ja? Tak rozmýšľajte. Alebo, to čo mne vytýkate a menujete ostrakizáciou či nespôsobil svojim vystupovaním a ne -reprezentáciou predstaviteľ nášho mesta???!!! Nikde ho nechceli, mali výhrady,(ZMO Horná Nitra, ZMOS ,nominoval sa na kandidátky a...???
Napokon, lavida, požiadajte Šimku, ,aby vám dal prečítať Uznesenie NS SR NS SR č. 16C/85/2010 zo dňa 31.3.2020, ktoré by malo slúžiť ako judikát,v ktorom sa konštatuje, že rovnako ako my, nezdieľa ani NS SR s konaním a výrokmi Šimku spoločný názor, keďže Šimka bez akejkoľvek opory v preukazovaní svojich nepravdivých skutkových tvrdení a neoprávnenou kritikou, nám rovnako ,ako poškodenej strane, ktorá sa uvádza v Uznesení NS SR podľa môjho názoru, v značnej miere zasahuje, bez osobnej sebareflexie (lavida spätné zrkadlo), najmä tu niektorým píšucim a ich rodinným príslušníkom do zákonom chránených práv, na ochranu osobnosti (podotýkam, že moje tvrdenie zakladám na skutočnosti, že mám o tom právoplatné a vykonateľné Rozhodnutie zo dňa 23.11.2020 Úradu na ochranu osobných údajov v Bratislave, ktorý rozhodol a potvrdil, že Šimka konal v rozpore so zákonom,). No, ale on už nemá žiadne brzdy, ako verejný činiteľ s hlavičkou mesta Nováky, s jeho parafou, čoby primátora mesta Nováky zasiela o občanoch vyjadrenia s neskutočne dehonestujúcim hodnotením občanov.
A tak by ste sa vari, ako jeho advokát mali zjednotiť v hodnotení mojej osoby, keď on píše o mne a oznamuje vyšetrovaciemu ÚOOÚ okrem iných znevažujúcich slov charakterizujúc kontrolnému a vyšetrovaciemu úradu , ako o človeku nebezpečnom pre našu spoločnosť a vy naopak aspoň vo vašom príspevku fakticky konštatujete, že cit.: Áno jedno je isté.Pán Bošiak rozhodne zaujíma v kronike mesta čestné miesto a bol by som vrcholne neobjektívny a nespravodlivý,keby som to popieral.Aj argum“ ,potiaľ citent o predávaní skúseností beriem,pretože to je úplne normálne,že zo skúseností sa učíme
Ako tomu mám lavida potom rozumieť??? Ak totižto „sloboda prejavu platí, presne potiaľ, odkiaľ začínajú iné práva fyzických osôb, napríklad právo na rešpektovanie Európskym dohovorom o ochrane základných práv a ľudských slobôd a Ústavou SR zaručenú prezumpciu neviny. Čo sa týka znášania istej miery kritiky, túto musí osoba, verejný činiteľ, alebo verejne činná osoba (politik, sudca, prokurátor, starosta), zniesť s väčšou mierou. Ak tomu Šimka nerozumie tak potom naozaj nech mi je odpustené ,ja len, že možno mu ,aby aspoň v e-meiloch mne zasielaných, ako sa vraví dožičím, cit.: maličkým kúsok slávy, lebo ich bude kráľovstvo nebeské.
Alebo možno i takto sa dá. Už som písal ako reakciu na váš,lavida príspevok o tzv. Dunning – Krugerovom efekte, ktorý sa zaoberal myšlienku v istom slova zmysle ako je to u človeka s jeho kompetenciou. Nechcem k tejto téme polemizovať,treba si to načítať, ale to je môj záver :“ ): „Jediný spôsob ,ako dokázať ľuďom ich nekompetenciu, je urobiť z ľudí kompetentných“. A to sa stalo v Novákoch , a či.... pochybujete??? PB
Hodnotenie: 1   0
11:13:02 11.02.2021 [7511] Nevhodný príspevok?
Ako sa hovorí, kto nič nerobí nič neminie, aj tak sa dá hodnotiť to zlepšenie finančnej kondície :D
Hodnotenie: 0   0
Meno:
Heslo:
Ľudia, ktorí sa nezúčastnili prvého kola testovania, môžu prísť na druhé
Možnosť tento víkend majú aj tí, ktorí sa uplynulý víkend celoplošného testovania nezúčastnili. „Účasť na druhom kole testovania antigénovými testami spadá pod neodkladné vyšetrenie, môžu sa ho preto zúčastniť aj občania bez certifikátu z 1. kola celoplošného testovania,“ povedal minister zdravotníctva SR Marek Krajčí.
zobraziť podrobnosti »
06.11.2020
Bojnická nemocnica prosí o pomoc, chýbajú jej zdravotníci
Nemocnica vo štvrtok reprofilizovala desiatky ďalších lôžok.
zobraziť podrobnosti »
06.11.2020
V Prievidzi spustili prvý automat na rúška
Okrem rúšok automat ponúka dezinfekčný gél či sladkosti. Dobrovoľníci budú rúška priebežne dopĺňať.
zobraziť podrobnosti »
31.03.2020
AKTUÁLNE: Dobrovoľní hasiči začali v Partizánskom s dezinfekciou verejných priestorov!
V týchto dňoch majú dobrovoľní hasiči z Partizánskeho plné ruky práce. Okrem toho, že pomáhajú seniorom s nákupmi, v spolupráci s mestom sa v pondelok 30. marca pustili do ďalšej aktivity. Boj proti koronavírusu zobrali doslova od podlahy – čistením verejných priestranstiev.
zobraziť podrobnosti »
30.03.2020
Usmernenie k nakladaniu s odpadmi: Kam vyhadzovať rúška a respirátory?
V zmysle stanoviska ÚVZ SR sa použité ochranné prostriedky, ktoré vznikajú občanom v domácnosti alebo zamestnancom v bežných prevádzkach – rúška, respirátory, rukavice, vreckovky likvidujú ako bežný odpad. Špeciálny postup sa tu teda neuplatňuje. Tento odpad sa ukladá len do zmesového odpadu.
zobraziť podrobnosti »
30.03.2020
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.