Stránku si prezeráš sám... FullHouse Slavio VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
954 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
17:25:54 08.08.2021 [7590] Nevhodný príspevok?
Podnet od občana:
========================================================

Milí Nováčania.

Občas tak, ako vy všetci, prídem s pietou navštíviť hrob svojich rodičov na cintorín do Novák. Aj dnes, 6.8. som bol na starom cintoríne v Lelovciach. Musím vám povedať, že som zhrozený, ako toto mesto nedbá o spomienkové miesto našich predkov! Tráva po kolená, všetko zarastené, neupravené, až mi je ľúto, že som rodičov pochoval práve sem, v meste, kde žili, pracovali, odvádzali dane! Takto sa staráte o miesto odpočinku našich predkov? Hanbite sa! Povedzte, ak treba, nabudúce si prinesiem vyžínaču a novácky cintorín pokosím. Prešiel som viac cintorínov po Slovensku, ale ANI NA JEDNOM som takýto bordel nevidel. „Ďakujem Vám“.

Váš bývalý spoluobčan Emil Líška.

========================================================
Hodnotenie: 0   0
10:28:27 25.07.2021 [7589] Nevhodný príspevok?
Pán primátor,
na základe zákona 460/2019 z 27. novembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony je povinné separovať ,,BIO odpad,,. Mali ste na to 1,5 roka aby ste si pripravili kampaň a prišla, prišla mini hnedá nádoba s návodom ktorý bol písaný asi deň vopred.
Pravdepodobne si ľudia neštudovali tento zákon, a možno ich ani neprekvapí prečo sú rôzne druhy hnedých kontajnerov na jednom stojisku. Lebo podľa toho letáka je aj tak jedno čo budú do neho dávať. Možno by bolo dobré sa pozrieť do zákona a napísať občanom mesta nový a menej zavádzajúci leták, pretože sa tam miešajú ,,konáre s čajom,,(jablká s hruškami). Katalóg o odpadoch rozlišuje 200108 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad a 200201 biologicky rozložiteľný odpad.
Hodnotenie: 0   0
14:54:53 11.07.2021 [7587] Nevhodný príspevok?
Ján Amos Komenský : „ Nesľubuj že to spravíš, nehonos sa, že si to vykonal, ale nech tvoje skutky hovoria za teba“.
Priatelia, po otvorení mojej poštovej schránky, som si len pred niekoľkými málo dňami, v schránke s doručenou mi poštou, vybral Regionálne noviny MY HORNONITRIANSKE NOVINY, zo dňa 28.6. 2021 . Som čitateľom tejto regionálnej tlače, ktorá naozaj podáva informácie regionálneho dosahu takmer zo všetkých oblastí spoločenského a občianskeho, kultúrneho ,či života zo športovej činnosti.
Pravdou tiež je, že doposiaľ v citovaných novinách pomerne málo píšu o našom meste, činnosti v meste Nováky. Priznám sa, že nie veľmi som sa zamýšľal nad dôvodmi, že prečo tomu tak je, ale tentoraz som pri bežnom listovaní menovaných novín narazil na článok, ktorý ma veľmi zaujal. Ba i potešil. Je to článok s názvom :“ TOMISLAV JURÍK OTVORENE O ODCHODE Z UNIPHARMY .NAPRIEK TOMU,ČÍM VŠETKÝM SOM PREŠIEL,NIČ NEĽUTUJEM.
Milí spoluobčania, k tomu, že prečo ma zaujal a zároveň potešil citovaný článok je potrebné vari len pripomenúť, že v Novákoch pôsobili, alebo boli rodiskom viacerých osobností, ktoré sa výsledkami svojej práce pričinili o pokrok, rozvoj v rôznych oblastiach života či priamo pre naše mesto ,alebo v rámci svojho regionálneho pôsobenia, alebo napokon ako ľudia spájaní s úspechmi Slovenska doma i v zahraničí.
Oceňovanie osobností by malo byť významnou súčasťou občianskeho, spoločenského a kultúrneho života nášho mesta. A tak si osobne myslím, že by sme nemali zabúdať na žijúce, ale i nežijúce osobnosti nášho mesta a mali by sme si uvedomiť, že sú súčasťou istej etapy nášho života, ktorú sme spolu s nimi odžili v našom mestečku, pretože niektorí skôr narodení, alebo niektorí od nás mladší si to plnou mierou zaslúžia ,najmä preto, že sa stali osobnosťami, ktoré sa pričinili o pokrok, rozvoj v rôznych oblastiach života či priamo pre naše mesto ,alebo v rámci svojho regionálneho pôsobenia, alebo napokon ako ľudia spájaní s úspechmi Slovenska doma i v zahraničí. A takou osobnosťou nesporne je i RNDr.TOMISLAV JURÍK ,CSc. PB

http://www.novaky.com/dokumenty/20210711_my_noviny.pdf

Hodnotenie: 2   0
09:37:23 29.06.2021 [7584] Nevhodný príspevok?
Tento štát je doslova právne dokaličený a zásady práva sú už akoby minulosťou. Kde sme sa to vôbec dostali a ako hlboko sme klesli? Tu sa už naozaj úcta k občanom stala minulosťou?“, Tak, s týmito slovami pána Juraja Zábojníka, čoby kandidáta na prezidenta SR, ktoré poskytol v rozhovore pre Parlamentné listy, chcem naznačiť už v úvode súhlas a poukázať na to, akú biedu kultúry prejavu vidíme u predstaviteľa mesta Nováky, pretože tak, ako nám ju preukazuje Šimka, primátor ,tak určite kultúra predstaviteľa mesta a úcta k občanom, ako sme ju poznali v minulosti, naozaj vyzerať nemá !!!!. A ako hlboko sme klesli???
Šimka,primátor, so svojim dvojčaťom sa rád hrá na udavača, vyšetrovateľa, prokurátora a sudcu súdu v jednej osobe, Osočuje, znevažuje, uráža bez akejkoľvek kultúry v jeho prejavoch, vyjadreniach a všetko to, bez úcty k občanom nášho mesta!!!. Takáto rola zasahovať neodôvodnene do života občanov nášho mesta, však, ani jednému z dvojčiat šimkových v nijakom prípade naozaj nesvedčí, nenáleží, neprislúcha. V meste, kde takmer každý, každého pozná, sa emotívnejšie prežívajú neodôvodnené zásahy Šimku do rodín, poškodzujúce dobré meno členov rodín a ruší ich pokojný život v našom meste!!!
Šimka, primátor a jeho dvojča sa nevedia ovládať!!! Veď slová, ktoré Šimka, primátor zverejnil v jednom zo svojich nedávnych psychomaiiov vo svojej mailovej psychohre,, cit.: ...“ Gauner veľmi dobre vie, o čom hovorím.... Ale som presvedčený, že tí ľudia skôr, či neskôr skončia tam, kde patria..... „. potiaľ Šimka, primátor, sú hlboko urážlivé, nebezpečné. Ja považujem jeho vyjadrenie za drzý a nebezpečný prejav nadradenosti, ktorá Šimkovi neprísluší. Zdá sa ,akoby sa pre Šimku stalo akýmsi „národným športom“, robiť v tomto meste z ľudí idiotov???!!!
Šimkom, primátorom mesta, označovanie ľudí za gaunerov, podliakov, ľudí pre spoločnosť nebezpečných, či zmyslov zbavených a napokon jeho odporúčanie, resp. neodôvodnená, nekompetentná predikcia o tom, kam „ patria ľudia“ ,naši spoluobčania, ktorí sa nepáčia Šimkovi, primátorovi, je v rozpore so základnými kultúrnymi, morálnymi, etickými a právnymi zásadami funkcie primátora mesta Nováky, ktorú Dušan Šimka v súčasnosti zastáva.
O čo ide, už väčšinou občania Novák zistili, pochopili. Nedôvera v jeho osobu, ktorá bola vo voľbách viac než 80 percentná, je ukážkovým obrazom toho, ako nepremyslene ľudia uverili niekomu, kto na to nemá, aby riadil mesto. Nechápem, že ľudia zhltli Šimkovi návnady, ako sú ťažko premrhané milióny eur predchádzajúcim vedením mesta. Je strašidelné, čím sa nechali obalamutiť .
A to, že sa Šimka neocitol v absolútnom suteréne bol len záujem tých, ktorí sú mu za jeho služby z predchádzajúcich období zaviazaní, alebo aby zostali, pri korytách, alebo ich dostali. Teraz už tým človiečikom rozumieme prečo spievajú pieseň toho, čo ich kŕmi resp. toho, čo ich núti spievať to, čo chce počuť ten, čo ich tam drží resp. drží pod krkom…!!!
A tak sa mi vážení nečudujte, ak som hlboko znepokojený, takýmito predikciami Šimku, primátora, s ohľadom na diskusiu ním vedenú predovšetkým v jeho mailovej psychohre s občanmi mesta(!!!), i mimo nej, napr. ku niektorým občanom, poslancom na rokovaniach naživo vysielaných zasadnutí Mestského zastupiteľstva, do verejného priestoru.
A tak sa mi naozaj nečudujte, že i z uvedených dôvodov mám za to, že je naozaj potrebné sa brániť, pretože ak Ing. Dušan ŠIMKA, primátor mesta nezmení svoju rétoriku voči občanom, tak potom akýmkoľvek jeho výzvam na diskusiu (!!!) s ním kedykoľvek, kdekoľvek a o akejkoľvek téme, najmä v Jehotelevízii, vysielanej naživo do verejného priestoru cez YouTube , nemôže byť ani reči (ani na zajtrajšom rokovaní poslancov MsZ) , najmä ak produkuje ako národný šport - robiť v tomto meste z ľudí idiotov???!!!
Priatelia, hoci je pravdou ,že Šimka presne neurčuje, kam patria ľudia, ktorých on osočuje ,znevažuje tak, že ich urážlivo nazýva osloveniami gauner, podliak, cvok a človek pre spoločnosť nebezpečný, alebo považuje ním menovaných ľudí za zbavených zmyslov (!!!) s jeho očakávaním, ba dokonca presvedčením, že ... „ tí ľudia skôr, či neskôr skončia tam, kde patria, v nás evokuje istým spôsobom zamyslieť sa nad historickým obdobím, ktoré v médiách už niekoľko dní rezonuje, ako významná téma .!!! Práve v tomto období priatelia, keď viac ako inokedy, vnímame Výročie invázie nemeckých vojsk do Sovietskeho zväzu (80. Výročie), viac tiež vnímame, že história nám priniesla na ideológiu fašizmu, nacizmu, na Hitlera a Nemcov v druhej svetovej vojne nekonečné množstvo uhlov pohľadu, názorov.
Hitler a nacisti potláčali akúkoľvek opozíciu!!!. Pre svojich ideologických a „rasových nepriateľov“ prikázal zriadiť koncentračné a vyhladzovacie tábory. Mali slúžiť na izoláciu, otrocké využívanie a genocídu osôb, ktoré nacisti považovali za nepriateľov nemeckého štátu a národa. Do koncentračných táborov boli ľudia posielaní bez súdneho rozhodnutia a na neurčitý čas!!!
A tak s ohľadom na vydobytú DEMOKRACIU si dovolím tvrdiť, že Šimka, primátor, nemôže nijakým spôsobom , predikovať (prisudzovať niečo) svojim spoluobčanom, kde budú vraj žiť a zaraďovať ich kam, podľa jeho názoru „patria“!!!.
Na to je aj „veľký“ Šimka, „malý pán“ a z jeho strany sa jedná nesporne o morálny a etický „VEĽKÝ PREŠĽAP( !!!), na hrane porušenia zákona, najmä za vyjadrenie absolútnej neúcty k občanom.
Šimka, primátor, neustále porušuje záväzky, ku ktorým sa zaviazal, keď pri nástupe za primátora týmito slovami sľuboval, cit.: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.
A rovnako sa domnievame, že jeho pochybenia a nekompetentné výroky vyvstávajú z jeho právneho analfabetizmu, keďže neuznávajú aj s jeho dvojčaťom Mariánom Š. neakceptujú významný právny princíp , Ústavnú zásadu, ktorou je PREZUMPCIA NEVINY. Prezumpcia neviny, čoby významný právny princíp a ústavná zásada znamená, že každý občan, ktorý je obvinený zo spáchania priestupku alebo trestného činu, je považovaný za nevinného dovtedy, kým sudca nevznesie právoplatné rozhodnutie o jeho vine (pričom nezáleží na tom, či ho naozaj spáchal, alebo nespáchal).
A tak si kladieme otázku, dá sa správanie Šimkových dvojčiat (lebo porušovanie Ústavnej zásady“prezumpcie neviny“ sa týka obidvoch dvojčiat), ako infantilná hra dvoch šesťdesiatnikov, čo sa týka ich veku, alebo, keby naozaj sa niečo vo svete stalo ...???, ako sa zachovajú, ak jeden z nich už teraz morbídne uvažuje, kde by sme, a ktorí, vraj pre spoločnosť nebezpeční ľudia podľa neho, mali svoj život odžiť ???!!!.
Priatelia, i preto, nie je možné, takýchto ľudí nebrať vážne. To je to najjemnejšie konštatovanie, aké sa dá ,ako reakcie na výroky, správanie a konanie šimkovcov vysloviť.
Ing. Dušan Šimka, pán primátor, by však mal vedieť, že pravdou však je, že všetko sa dá argumentačne postaviť z jednej strany, či z druhej strany. Minca má vždy 2 strany a záleží len na tom, ktorú z nich chceme vyzdvihnúť, či ospevovať. Je však potrebný triezvy pohľad. Pravda býva zvyčajne niekde uprostred!
V roku 1990 sformulovalo Združenie miest a obcí Slovenska desatoro starostu podľa učebnice „Občianska náuka a výuka pre meštianske školy“ z roku 1936, ktoré je aktuálne dodnes a znie takto:
1. Si starostom všetkých občanov, aj tých, ktorí ťa nevolili.
2. Na čelo obce ťa postavila dôvera občanov. Byť prvým občanom v obci je veľké vyznamenanie. Sľúb sám sebe na svoju česť a svedomie, že túto dôveru nesklameš.
3. Pri výkone svojho čestného úradu nerozlišuj príslušníkov politických strán, ale viď v nich predovšetkým občanov.
4. Usiluj sa podľa svojich síl a možností obce, aby si uľahčil život starým, chudobným a práceneschopným občanom.
5. Podporuj všetko, čo napomáha rozvoju školstva tvojej obce a rastu vzdelanosti. Nič lepšie ako dobré vzdelanie – okrem lásky a zdravia – našim deťom nemôžeme dať.
6. Nezabúdaj na obecnú knižnicu, aby poskytovala ušľachtilú zábavu a vzdelávala.
7. Buď ústretovým podporovateľom všetkého, čo prispieva ku skrášleniu a zveľadeniu obce a ku zvýšeniu kvality životného prostredia v prospech zdravia občanov.
8. Naštuduj si najdôležitejšie právne predpisy a nauč sa ich využívať v praxi, aby tvoja obec napredovala a aby si nezabudol na nič, čo by mohlo byť tvojej obci prospešné a užitočné.
9. Obecný majetok spravuj úzkostlivejšie a nakladaj s ním opatrnejšie, ako so svojím vlastným majetkom. Ak premrháš svoj majetok – bude to len tvoja škoda, keď premárniš majetok obci – prídeš o svoje dobré meno a česť.
10. Buď pre spoluobčanov príkladom dobrého človeka nielen na funkcii starostu, ale i v súkromnom živote. Príklady priťahujú viac ako prázdne reči a dlhé dohovárania
Po prečítaní „ Desatora dobrého starostu si priatelia prosím všimnite, že ak máme výhrady k správaniu Šimku primátora mesta, tak sa dá potvrdiť, že sú to výhrady oprávnené, keďže s poukazom na ustanovenia v Desatore... Šimka primátor ( svojho času vrcholový predstaviteľ orgánov ZMOS-u) mnohokrát porušil to, čo patrí k dobrým mravom starostu, resp. primátora mesta takmer v každom bode, možno aj ním schváleného ZMOS-om Desatora .... PB
Hodnotenie: 3   0
Meno:
Heslo:
Ľudia, ktorí sa nezúčastnili prvého kola testovania, môžu prísť na druhé
Možnosť tento víkend majú aj tí, ktorí sa uplynulý víkend celoplošného testovania nezúčastnili. „Účasť na druhom kole testovania antigénovými testami spadá pod neodkladné vyšetrenie, môžu sa ho preto zúčastniť aj občania bez certifikátu z 1. kola celoplošného testovania,“ povedal minister zdravotníctva SR Marek Krajčí.
zobraziť podrobnosti »
06.11.2020
Bojnická nemocnica prosí o pomoc, chýbajú jej zdravotníci
Nemocnica vo štvrtok reprofilizovala desiatky ďalších lôžok.
zobraziť podrobnosti »
06.11.2020
V Prievidzi spustili prvý automat na rúška
Okrem rúšok automat ponúka dezinfekčný gél či sladkosti. Dobrovoľníci budú rúška priebežne dopĺňať.
zobraziť podrobnosti »
31.03.2020
AKTUÁLNE: Dobrovoľní hasiči začali v Partizánskom s dezinfekciou verejných priestorov!
V týchto dňoch majú dobrovoľní hasiči z Partizánskeho plné ruky práce. Okrem toho, že pomáhajú seniorom s nákupmi, v spolupráci s mestom sa v pondelok 30. marca pustili do ďalšej aktivity. Boj proti koronavírusu zobrali doslova od podlahy – čistením verejných priestranstiev.
zobraziť podrobnosti »
30.03.2020
Usmernenie k nakladaniu s odpadmi: Kam vyhadzovať rúška a respirátory?
V zmysle stanoviska ÚVZ SR sa použité ochranné prostriedky, ktoré vznikajú občanom v domácnosti alebo zamestnancom v bežných prevádzkach – rúška, respirátory, rukavice, vreckovky likvidujú ako bežný odpad. Špeciálny postup sa tu teda neuplatňuje. Tento odpad sa ukladá len do zmesového odpadu.
zobraziť podrobnosti »
30.03.2020
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.