Online 2 ľudia. FullHouse Slavio VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
898 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
10:34:56 04.06.2020 [7294] Nevhodný príspevok?
Ing. Dušan Šimka sa vo svojom zverejnenom životopise priznáva, že v rokoch 2015 – 2018 pracoval v Energochemica Trading a.s. Bratislava vo funkcii SUPERVÍZOR PRE KONTROLU. Hoci v súčasnej dobe je podľa odborných stanovísk situácia v supervízii ako v relatívne mladom a módnom odbore pomerne neprehľadná, Ing. Dušan Šimka sa k nemu hlási, uvádza si to v životopise ako zamestnanie.
No, po pravde povedané, bolo by zaujímavé vedieť potom, aký zmysel mala jeho kandidatúra na post primátora, však asi takýto moderný odbor, zamestnanie, mu nemohlo prekážať v jeho duševnom vývine a mohlo to byť aj vari pre neho zaujímavé. Pravdou však tiež je, znova uvádzam, že sa podľa stanovísk odbornej verejnosti zatiaľ nepodarilo definovať v tejto oblasti jednotné kvalifikačné štandardy. Aké štandardy mohol spĺňať človek vo funkcii supervízora kontroly, keďže asi päť volebných období robil v maličkom štyri a pol tisícovom meste primátora, sa dá vari len domyslieť, ak si spomenieme na mnoho jeho prešľapov v dodržiavaní zákonov právneho poriadku SR, mnoho jeho problémov v zachovávaní etických a morálnych princípov. Veď jeho nekompetentnosť, nedokonalosť v riešení, napr. počtu hlasov za a proti preukázal aj na poslednom zasadnutí MsZ.
Ako však život ukazuje, asi to v jeho predchádzajúcom zamestnaní nebolo až také jednoduché pre neho a tak si, ako sa povie, hodil mincou a zakandidoval na post primátora. K jeho radosti, vyšlo mu to, hoci presvedčil len asi jednu šestinu voličov, občanov nášho mesta ,s volebným právom, resp. s právom ísť voliť a rozdielom desiatich hlasov naviac, oproti ďalšiemu kandidátovi v poradí, si zasadol na primátorskú stoličku. A tak je opustení funkcie supervízora opäť vo svojom živle. Je zas doma. S mnohými nekompetentnými rozhodnutiami,po ktorých sa zdá sa nemusí nikomu ,pred nikým obhajovať, že nevie, nerozumie,že je nekompetentný.
Nuž, ale čo, keď výbava a zariadenie kancelárie je po rokoch vlády jeho predchodcu a jeho samotného vládnutia málinko obšúchané, vysedené. Treba nové auto, to má, treba nový nábytok do kancelárie a obnoviť interiér, či fasádu svojho hradu (úradu).
Čo tak sa zamyslieť nad inventárom KCMN a vôbec nad rozhodnutím o jeho zrušení, čoby neziskovky!!!. Čo tam potom, že deti v Materskej škole sa hrajú so starým náradím, školskými potrebami, hračkami a pomôckami, cvičia, na možno už opotrebovaných kobercoch, či v školskej kuchyni sa varí a vydáva jedlo v starom riade.
I o vonkajšom vzhľade a stave predškolského zariadenia sa nedá hovoriť s veľkou pompou a nadšením. Však je na koho sa vyhovoriť, pretože kto by sa namáhal a pozeral v tejto chvíli viac o starostlivosť a rast detí v modernom školskom prostredí. Najprv kanceláriu a potom sa uvidí, lebo dá sa očakávať, že peniažkov nebude a mohlo by sa stať, že vízie o svojej kancelárii a „ castli“, sa možno nenávratne stratia.
Uvidíme, či sa tak naozaj stane a detičky v predškolskom zariadení spolu s personálom sa dočkajú, alebo budú čakať márne. Asi je potrebné počkať na rokovanie o rozpočte. Alebo ako vždy, za všetko zlé na svete môže niekto iný, len pán primátor je dokonalý. Myslím si, že je to výzva pre rodičov. Alebo je to všetko už passé a aj rodičia rezignovali?
Viete priatelia, pravda je ako korok, môžete ju držať pod vodou ako dlho chcete, ale raz sa tá ruka unaví a pravda na povrch vypláva. Aj na ten povrch novácky ...PB
Hodnotenie: 1   0
14:10:01 30.05.2020 [7289] Nevhodný príspevok?
Priatelia, dva-tri mesiace späť na portáli www.novaky.com som zaregistroval príspevok , resp. jeho časť, ktorá bola uverejnená, a ktorej znenie je nasledovné:“ ABY MOHLI OBČANIA KLÁSŤ legitímne OTÁZKY priamo primátorovi DUŠANOVI ŠIMKOVI... Takže e-mailová adresa primátora mesta Nováky je: primator@novaky.sk. Primátor DUŠAN ŠIMKA určite rád každému občanovi, ktorý mu zašle podpísané legitímne otázky e-mailom, listom, alebo telefonicky, odpovie.“,potiaľ citácia z príspevku.
Nemám vedomosť ,koľko občanov položilo prostredníctvom e- meilu otázky, nemám vedomosť o dobe, za aký čas Ing. Dušan Šimka,primátor mesta tým - ktorým žiadateľom na položené otázky občanom odpovedal a už vôbec nemám vedomosť o kvalite obsahu odpovedí vyplývajúcich z titulu podľa mojich skúseností z nekompetentnosti primátora nášho mesta.
A tak s odpustením, len jeden, vari z mnohých prípadov. Hoci ja som časovo predbehol ponúknutú informáciu predloženú v príspevku uverejnenom na www.novaky.com , keďže existuje zákonná možnosť požiadať a nielen primátora o poskytnutie informácie a zároveň k žiadosti nadväzujúca zákonná povinnosť primátora mesta odpovedať komukoľvek na žiadosť o poskytnutie informácie v súlade so zákonom č.211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám ... . Takže obsah mojej žiadosti okrem úvodných a záverečných slov bol nasledovný:
1. Doručiť mi fotokópiu faktúry č. 282/2019 zo dňa 17.4.2019 o nákupe minikamier .
2. Uviesť dôvod nákupu minikamier (tzv. špionážnych kamier) .
3. Uviesť, kde sú umiestnené a či miesto ich umiestnenia (z dôvodu kontroly orgánmi na to určenými) je označené, že sa tam nachádza kamerový systém pozostávajúci zo snímaním minikamerou.
4. Taktiež uviesť, kto zodpovedá (menovite uviesť osobu zodpovednú) za manipuláciu s minikamerami a ako sa nakladá so záznamom stiahnutým minikamerou?
5. Uviesť, kto nesie hmotnú zodpovednosť za pridelené špiónkamery ?
6. Uviesť, kto vedie evidenciu záznamov natočených minikamerou
7. Uviesť, kto zodpovedá za likvidáciu natočených záberov špionkamerou.
Priatelia, ak si myslíte, že vybavenie zákonnej odpovede na takéto triviálne otázky sú Ing.Dušanom Šimkom poskytnuté spôsobom tak , ako by sa dalo očakávať od kompetentného primátora mesta - šmahom ruky ,lebo taká je naozaj krátka zákonná lehota, tak sa sakra mýlite, pretože to nie je len o zákonnej lehote na odpoveď k žiadosti o poskytnutie informácií, (ktoré ste si vyššie prečítali ), ale aj o kvalite zákonnej odpovede v súlade so zákonom od Ing.Dušana Šimku primátora nášho mesta, ktoré prinútia aj podpriemerne vzdelaného človeka s jeho odpoveďou nesúhlasiť až tak, že sa žiadateľ odvolá voči nezákonnému nesprístupneniu požadovanej informácie a nastáva proces boja s byrokraciou, ktorý sa predĺži ako v tomto prípade až na trištvrte roka (predstavte si o troch minikamerách). A jemu sa to páči. Môže ďalej osočovať a kydať na svojich spoluobčanov, ktorí ho žiadajú o poskytnutie informácie vo svojich vyjadreniach, aby ich čo najviac znemožnil, ponížil, osočil.
Takže ten, kto pozerá s plnou vážnosťou na zasadnutie poslancov Mestského zastupiteľstva a rozmýšľa nad výrokmi od primátora voči poslancom a vice versa, aby som bol korektný, sa len čudujem, ako sa dajú páni poslanci argumentáciou predstaviteľa mesta „ odpinknúť“ a odsunúť, ak som tomu dobre rozumel, uprednostniť rekonštrukciu radnice, pred rekonštrukciou zariadenia Materskej škôlky.
A tak rodičia detí ,ktoré sú umiestnené v preškolskom zariadení položte otázku svojim poslancom a pánovi primátorovi e-mejlujte (veď asi vám rád odpovie) , že cui bono, resp. komu to prospeje, alebo koho z rodičov, ktorí majú umiestnené deti v zariadení Materskej škôlky vyžadujúcej oprávnenú rekonštrukciu bude zaujímať, v akých pracovných priestoroch, ( ktoré nie sú až tak ponižujúce, pre zamestnancov úradu v počte niečo cez desať zamestnancov a ani nie pre samotného primátora, veď napokon aj oni sú rodičia, teda väčšina a určite by vo veci prostredia svojich detí rovnako uvažovali, že by dali prednosť upraviť prostredie najskôr svojim deťom, pokiaľ sú oni v práci) pracujú zamestnanci radnice a v akých musia pobývať v našom voľakedy zo štyroch ,dnes už v jedinom predškolskom zariadení deti našich obyvateľov.
Priatelia, niečo mi tu nesedí. Empatia, pokora a etika sú charakterové črty, ktoré postrádam pri nazeraní na prenosy zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva. A to sú tam aj dve ženy, matky, no, nechápem to...
Mimochodom priatelia. Pán primátor by mali mať na stole PROTEST PROKURÁTORA, vo vyššie zmienenej veci o minikamerách, čo znamená, že na nesprístupnenie mnou požadovanej informácie, nebol zákonný dôvod Takže uvidíme. Budem, informovať, čo sa udeje, ak to bude možné. PB
Hodnotenie: 5   0
07:30:41 29.05.2020 [7288] Nevhodný príspevok?
A ja si dovolím dokončiť túto úvahu. Presne to je pripravil mesto o 375.000 eur. Environfond poskytol 100.000 eur a schválená dotácia bola cca na realizáciu projektu 475.000 eur. Primátor vedome porušil zmluvu o NFP v článku 3.5 Zmluvy.
Hodnotenie: 4   0
11:04:08 28.05.2020 [7286] Nevhodný príspevok?
Príspevok je schovaný!
Príspevok je dostupný len pre prihláseného používateľa.
21:05:39 27.05.2020 [7284] Nevhodný príspevok?
Priatelia, k môjmu príspevku, sa prispievateľ lavida vyjadruje spôsobom, ktorý by vari nikoho nenechal chladným, bez zvýšenej emócie, ktorá by sa prejavila v tom, že sa patrí mu naložiť, čosi mu odvrknúť, špľechnúť do očí, alebo natvrdo vykričať , že sa doposiaľ nedoučil kritickému mysleniu a jeho, práve jeho argumentácia postráda logiku, je manipulatívna, klamlivá a zavádzajúca tak, ako to sledujeme zo záznamov zasadnutí poslancov Mestského zastupiteľstva pri tej,ktorej argumentácii v presadzovaní názoru,či veci od predstaviteľa nášho mesta.
Ak to prispievateľ lavida nevidel, nezaznamenal, po deväťhodinovom nazeraní na prenos, či záznam z toho ktorého rokovania poslancov zasadnutia Mestského zastupiteľstva u predstaviteľa nášho mesta, tak práve aj prispievateľovi lavidovi chýba schopnosť argumentovať a efektívne komunikovať. Veď sám priznáva,ako rýchlo zabudol na vecný význam zastupiteľstva a jeho programu Zdá sa, že život ho málo nútil naučiť sa kritickému mysleniu, ktorého schopnosť mu chýba. Prečo? Nuž preto, že práve jeho argumenty postrádajú logiku, sú manipulatívne, klamlivé a zavádzajúce .Jednoducho ich možno nazvať argumentačné fauly.
S ohľadom na moje osobné skúsenosti, zatiaľ je to však v pohode, lebo na iné som zvyknutý. Prispievateľ lavida, to sú iné bičovania mojej osoby. A tak mu tieto jeho pochybenia bez mrknutia okom odpúšťam. I o nenávisti, však on vie svoje a rovnako aj o fanatizme. A tak pravdou je naozaj, že nič nie je lepšie, ako si všetko povedať.
Takže znova a opakovane prispievateľ lavida, čo všetko ste vlastne chceli vo svojom statuse povedať, a ako sa mám ja a ostatní čítajúci môj status naučiť čítať medzi riadkami ? Vy vážne myslíte, že keď budú ľudia čítať moje a vaše príspevky, akože medzi riadkami, (neviem posúdiť koľko takých čitateľov s bolesťou schizofrenických trápení pôsobí na tejto stránke), tak to, čo mám čítať medzi riadkami, má podľa vás inú reálnejšiu vypovedaciu hodnotu, ako to čo je v originále príspevku napísané?
Prispievateľ lavida ,prepáčte, ale nerozdvojuje vás takáto úvaha? Nemáte vo svojom duchovne jeden čihí, druhý hota, lebo inak si neviem vysvetliť vaše tvrdenie. Prispievateľ lavida, prosím konšpirácie a vyťažovanie tu píšucich prispievateľov dajte bokom a možnože sa aj ja priučím čomusi od vás. Lebo naozaj, a to nie som, čestne vyhlasujem povýšenecký „ ľudí s intelektuálnym senom obchádzam“. Takže tak PB
Hodnotenie: 0   0
10:20:30 27.05.2020 [7283] Nevhodný príspevok?
Ako sa hovorí „diabol je ukrytý v detailoch“.Ak si neinformovaný človek prečíta príspevky pána Lubomíra a pána PB,tak zákonite získa dojem,že tu v Novákoch je všetko hore nohami a všetci sú nepriatelia a všetci len nadávajú,ale to ani zďaleka nevystihuje celý obraz diania v našom meste.
Prečo píšem,že dôležité sú detaily?Lebo ten štýl písania hlavne pána PB je možné považovať za manipulatívny.Vo svojich textoch kritizujúcich konanie primátora využíva hlavne hrubé zovšeobecnenie,vytrhnutie so súvislosti,faul argumenty ad populum/však to všetci vidíme a čítame/ bez uvedenia konkrétnych príkladov poukazujúcich a dokazujúcich správnosť a overiteľnosť jeho názoru.Tým zavádza čitateľa na cestu domnienok a negatívnych emócií,samozrejme tým jeho kritickým smerom.Pochopiteľne kritika je v poriadku a je potrebná,ale musí byť objektívna.A pre kritiku pána PB je signifikantné,že jej ťažiskom je jednostranné videnie,skoro sa chce povedať,že až fanatické .Dúfam,že neurazím a ak áno vopred sa ospravedlňujem,ale tak to vnímam,lebo hoci sa pán PB snaží,ten kto vie čítať významy medzi riadkami si je veľmi dobre vedomý podsúvania negatívnej emócie. Tým ale nechcem povedať,že sa so všetkými jeho názormi nestotožňujem,lebo sa nájdu aj také s ktorými sa stotožniť dá.Skrátka nie je všetko tu u nás v Novákoch len čierne tak,ako to tu podsúvajú niektorí vo svojich emóciami nabitých príspevkoch.A vice versa sú tu aj mnohé príklady ,kedy činnosť staronového primátora vo výsledku priniesla mestu a jeho občanom značné finančné úspory a taktiež aj konkrétne projekty,napr.rekonštrukciu tepelných rozvodov,alebo stavbu bytoviek.Konkrétnosti v číslach nebudem uvádzať,aj keď by som rád,ale presné čísla si nepamätám a nechce sa mi znovu odpozerať celé posledné 9 hodinové zasadanie MsZ.
Aby to nevyznelo,že tu len nekriticky kritizujem pána PB a nekriticky obhajujem primátora,taktiež zastávam názor,že ním vedené zasadnutie MsZ,myslím spôsob niektorých/zdôrazňujem niektorých/ jeho vyjadrení a reakcií na vystúpenia niektorých /zdôrazňujem niektorých/poslancov nepovažujem za politicky a vecne správny a korektný,ale naopak podporujúci negatívne emócie.Taktiež sa domnievam,že rozsah jeho rečového prejavu vedený zrejme snahou podrobne vysvetliť poslancom a občanom obsah a význam ním podávaných informácií je pre dnešného občana zvyknutého na istú skratkovitosť a rýchlosť vo verejnom mediálnom priestore unavujúci a následne nezaujímavý.Totiž viackrát som sa stretol z názorom občanov,že kto by už sedel 9 hodín pri sledovaní záznamu z MsZ.
Pochopiteľne kritika sa týka všetkých aktérov na scéne a teda nie je možné z toho imperatívu vyňať aj poslancov.Tu by som chcel poprosiť niektorých pánov poslancov,aby zásadne dodržiavali rokovací poriadok,hlavne v tom,že nebudú skákať primátorovi do reči,lebo po tom ani nie je rozumieť,čo to tam vykrikujú.Ak chcú reagovať na primátorom predkladané informácie,nech si robia poznámky,čo chcú povedať a následne sa prihlásia a reagujú,veď terajší primátor na rozdiel od toho minulého nemá s transparentnosťou žiaden problém a každému dáva možnosť sa vyjadriť.To je domnievam sa každému súdnemu človeku úplne jasné.V tej súvislosti /štylistický a rečový prejav/ mi nedá nespomenúť pána kontrolóra Ing.P.Baláka,ktorý mi v intenciách vyššie spomínaného konvenoval korektnými,jasnými a vecnými formuláciami bez náznaku akejkoľvek zbytočnej emócie a pôsobil na mňa osobne svojim spôsobom upokojujúco.Viem,že je to z mojej strany o emócii,ale pochopiteľne v spojení s racionalitou sú to spojené nádoby a teda v určitých ,ak nie vo všetkých situáciách neoddeliteľné.Z toho dôvodu nie je možné výrazne zazlievať prispievateľom ich emocionálne ladené príspevky,hoci vo veci tu často pertraktovaného problému naprávania a či zlepšovania medziľudských vzťahov to prináša istú kontraproduktivitu.Ale ako píše pán Lubomír,túto skutočnosť si musia veľmi dobre uvedomovať hlavne tí ľudia čo mali záujem prijať a prijali mandát od voličov na toto volebné obdobie,teda primátor a poslanci.
Hodnotenie: 0   0
16:41:37 26.05.2020 [7280] Nevhodný príspevok?
Tak páni poslanci, zajtra sa držte ale schválili ste riadnu somarinu, len pekne vymalovať budovu úradu. Veď vo vnútri to od vlhkosti hnije (nie len budova). Keď schválite uzatvorenie zmluvy na rekonštrukciu budovy MsÚ, tak sa tej budovy nebude môcť nikto ani chytiť 5 rokov alebo koľko a úplne tým znemožníte projekt na kompletnú rekonštrukciu budovy. Škoda, zase s vami psychopat vybabral.
Hodnotenie: 0   1
20:11:01 25.05.2020 [7279] Nevhodný príspevok?
O nenávisti, obľúbenosti a populizme, alebo možno o zodpovednosti. Nikto z rozumných obyvateľov nášho mesta nenamieta, že vari každý človek, a o to viac samozrejme obzvlášť politik, chce byť obľúbený. Táto snaha politikov, ktorá ich vedie až k sebastrednosti, ich evokuje akosi viac sa domáhať u občanov byť obľúbený, lebo v tomto neprajnom čase, ktorý obmedzuje ich možnosti verejne sa zviditeľňovať, to ešte viac, ako inokedy potrebujú . Potrpia si na tom. Veď azda ťažko by sme hľadali človeka a asi ani takého nikto z nás nepozná, kto by sa dobrovoľne rozhodol byť neobľúbený.
Ten, kto sa vie vcítiť do „kože“ politika pochopí, že sú istotne v živote politika chvíle, kedy politik musí urobiť rozhodnutie, ktoré je zodpovedné, ale podotýkam, nie populistické. My, obyvatelia Novák, ideme v spájaní obyvateľov vedením mesta pre dobro mesta z blata do kaluže. Pán primátor vedie už takmer pravidelne diskusie témami a jazykom, ktoré majú ďaleko od dôstojnosti a rešpektovania práv všetkých ľudí, ktorí tvoria novácku spoločnosť. Selektuje ľudí za, a proti jeho konaniam a tak i o nich rozhoduje. Niekedy až vulgárne. Človek, ktorý je postihnutý primátorovou nevôľou sa síce môže tváriť, že však áno, on je náš primátor, ale prečo by sa nemal ten človek čudovať a neskôr nesúhlasiť s primátorom, ak všetko robí tak, aby znížil vážnosť primátorskej funkcie svojim nevážnym prístupom. Prečo predstaviteľ mesta nechápe, že je a bude to kontraproduktívne pre jeho voličov a že nie len pre jeho voličov, ale i pre neho samotného, v súčasnosti primátora mesta a koniec koncov i pre celé mesto.
Veď priatelia, napokon ani DEŇ VÍŤAZSTVA NAD FAŠIZMOM, 8. máj, keď sme si pripomenuli 75 rokov od ukončenia najkrvavejšieho konfliktu v modernej histórii ľudstva, neprekážal primátorovi nášho mesta vo vyprodukovaní nenávistnej relácie, ktorú nechal uverejniť prostredníctvom káblovej televízie mesta Nováky.
Súdny človek už naozaj prestáva rozumieť myšlienkovým pochodom najvyššieho predstaviteľa mesta Nováky. Oslava ukončenia II. svetovej vojny, teda Deň víťazstva , ku ktorému sa na celom svete viaže veľká úcta k našim osloboditeľom za oslobodenie od fašizmu, ku ktorému sa viaže pieta k viac ako 60 mil. obetiam, teda v tento celosvetovo významný a pietny deň, primátor mesta Nováky na základe vyhlásenia v Mestskom rozhlase rozhodol o vysielaní, na jeho zákazku vopred natočeného videozáznamu, v ktorom sa predvádzal v nenávistnom tóne, ako hlavný protagonista celej relácie, voči ním špecificky vybraným obyvateľom nášho mesta .
A tak si kladieme otázku, ako môže viesť také, ešte pred pár rokmi významné priemyselné mesto, ako sú Nováky primátor, ktorý nedokáže utlmiť nenávisť v sebe voči niektorým obyvateľom a verejne dať najavo, že sa z tragédií minulosti, aby sa neopakovali, nič nepoučil. A tak ani nie pandémia koronavírusu, ale ako sa zdá, na Deň víťazstva nad fašizmom sa v našom meste produkovala nenávisť, ktorá je nielen podľa niektorých, ako čítame a počúvame najväčšia epidémia.
V čase, keď sme všetci, ale naozaj bez rozdielu takmer všetci v situácii, keď je svet ochromený globálnou pandémiou koronavírusu COVID-19, keď naozaj všetci zažívame stav neistoty ,keď nikto z nás nevie, čo príde o deň, o dva, a i preto sme sa od seba izolovali ,veď každý si uvedomuje, že v istom slova zmysle v súčasnosti po stránke ochrany zdravia pred nákazou jedinec predstavuje potenciálnu hrozbu a sme radi ,že sa hrozba ochorenia a nákazy znižuje, primátor nášho mesta nás dal vyzývať k pozeraniu jeho, na tieto dni nepodstatnej ním ohlásenej One man show .
Ekonomiky naprieč svetom prechádzajú strmým pádom, kolabujú zdravotné systémy a z obetí vírusu sa stávajú čísla v štatistikách a primátor nášho mesta pripravil pre občanov, či obyvateľov, teda nás všetkých, jeho One man show, ako ním vyprodukovanú reláciu. Ona relácia, keďže je však neobjektívna, je tým pádom aj nevedúca k ničomu!!!! Každý súdny človek azda potvrdí, že reláciu o nenávisti a nenávisť v nej povyšovanú nad záujmy obyvateľov nášho mesta , dnes potrebujeme najmenej. Žijeme naozaj v ťažkých časoch a aká bude naša životná úroveň a zdravie, ktoré sú v ohrození, dnes ťažko predpovedať.
To všetko vytvára neistotu u ľudí, ktorú už možno badať. Nechcem, však byť nositeľom skepsy a zaoberať sa témou, čo by bolo a čo bude, keby..., pretože mi prichodí na um výrok, ktorý použil pán Juraj Jakubisko len nedávno, keď sa sťažoval, ako sa mu kazia plány, a ktorý možno použiť i na adresu pandémie ako poučné slová, cit: „ Chceš pobaviť Boha? Povedz mu svoje plány na zajtra“. A tak naozaj, Ak má primátor mesta svoje byť aj malé plány, nech ich plní v pokore bez nenávisti. Majme sa na pozore pred nenávisťou, ktorá môže byť ničivejšia ako globálna pandémia.
Mnohí sme sklamaní, otrávení z prostredia a atmosféry v našom meste, hoci o podiele zo zodpovednosti za vzťahy v nováckej spoločnosti sa veľmi veľa nemusí diskutovať. Veď , kto zodpovedá za atmosféru v meste? Ja, a určite nielen ja , som naozaj z reakcií primátora nášho mesta sklamaný. Fúka si svoju, pre nás obyčajných obyvateľov tohto mesta nepodstatnú boľačku ( pomsta za jeho nezvolenie na post primátora v roku 2014) , hoci možno bude vysoká nezamestnanosť, možno i ďalšie, iné neduhy, jeho nezáujem hovoriť o tomto trende, alebo nezáujem sa proti nemu pripravovať budí pochybnosti, či chápe, čo napr. naše mesto čaká a možno i v dôsledku vyššej nezamestnanosti znamená.
Asi ťažko si uvedomuje, že sú to najmä individuálne príbehy ľudského nešťastia, a z ktorých sa desili nielen primátori iných miest , z nich sa desili nielen premiéri od pánov Mečiara po pána Fica, desia sa i súčasní, len pár mesiacov novozvolení politici, ale aj politici v iných, bohatších krajinách, ako je naše Slovensko
Ťažko sa hľadajú slová na povzbudenie, ak populizmus, papalášizmus a nekompetenciu mnohí z nás bagatelizujeme, neberieme vážne, hoci práve dnes vychádzajúc z takýchto charakterových čŕt sa máme mať na pozore pred nenávisťou, ktorá môže byť naozaj ničivejšia, ako globálna pandémia
Dá sa predpokladať, keďže mnohí odborníci sa zhodujú na tom, že možno stojíme pred najhoršou ekonomickou krízou, akú si naše generácie pamätajú, ak si to dokážeme preložiť do ľudskej reči, nemali by sme zabúdať, že pre nás - obyčajných obyvateľov, občanov Novák to znamená, že nie všetci dokážu byť iniciatívnejší a hľadať aj náhradné riešenia. Prečo? Nuž jednoducho preto, že stačí sa pozrieť na demografickú skladbu obyvateľov nášho mesta a z titulu veku ,teda istej odkázanosti na iných, nemôžu byť starší obyvatelia tí, ktorí majú hľadať náhradné riešenia. Musí to za nich urobiť o niečo mladšia generácia ľudí. Ale ako, keď ich nič v Novákoch nemotivuje, keď ich vedenie mesta nespája, skôr naopak. A ak sa aj do niečoho naozaj vložia, výstup z radnice, však ste pozerali v telke.
A verte, že ani naše mesto, aspoň si to niektorí myslíme ,nemôže len čakať od štátu finančnú pomoc, inštrukcie, čo majú robiť. Ak sa mestskí činitelia nevedia zbaviť nenávisti, nevedia stáť na princípe solidarity silnejších so slabšími , teda ak nie sú kompetentní, nech robia niečo iné!!!. Nech odídu zo svojich postov. Inak to nemôže v našom meste naozaj fungovať PB
Hodnotenie: 0   0
Meno:
Heslo:
V Prievidzi spustili prvý automat na rúška
Okrem rúšok automat ponúka dezinfekčný gél či sladkosti. Dobrovoľníci budú rúška priebežne dopĺňať.
zobraziť podrobnosti »
31.03.2020
AKTUÁLNE: Dobrovoľní hasiči začali v Partizánskom s dezinfekciou verejných priestorov!
V týchto dňoch majú dobrovoľní hasiči z Partizánskeho plné ruky práce. Okrem toho, že pomáhajú seniorom s nákupmi, v spolupráci s mestom sa v pondelok 30. marca pustili do ďalšej aktivity. Boj proti koronavírusu zobrali doslova od podlahy – čistením verejných priestranstiev.
zobraziť podrobnosti »
30.03.2020
Usmernenie k nakladaniu s odpadmi: Kam vyhadzovať rúška a respirátory?
V zmysle stanoviska ÚVZ SR sa použité ochranné prostriedky, ktoré vznikajú občanom v domácnosti alebo zamestnancom v bežných prevádzkach – rúška, respirátory, rukavice, vreckovky likvidujú ako bežný odpad. Špeciálny postup sa tu teda neuplatňuje. Tento odpad sa ukladá len do zmesového odpadu.
zobraziť podrobnosti »
30.03.2020
Nových pracovníkov chce prievidzská radnica zamestnať v rámci spoločného projektu s mestami Handlová a Bojnice.
Cieľom tohto projektu je posilnenie koordinačných a implementačných kapacít v týchto troch mestách. Hlavným partnerom je mesto Prievidza, ďalšími dvoma partnermi sú mestá Bojnice a Handlová. Výška finančného príspevku, ktorý budeme žiadať, bude pravdepodobne až 500.000 eur
zobraziť podrobnosti »
28.03.2020
Web pre rodičov: ucimenadialku.sk
V spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR vznikla táto webová stránka ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách a prerušenej prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu. Cieľom webovej stránky je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu a zriaďovateľom škôl, ale i žiakom, študentom a rodičom zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení, ako aj pomôcť všetkým aktérom počas prerušenia vyučovania či prezenčnej výučby nachádzať riešenia vzniknutej situácie.
zobraziť podrobnosti »
25.03.2020
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.