Online 3 ľudia. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
835 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
18:16:16 13.10.2019 [6965] Nevhodný príspevok?
Priatelia, nezdá sa vám, že od zmeny na poste primátora nášho mesta po voľbách v novembri 2018, teda po takmer roku jeho pôsobenia na poste predstaviteľa mesta sú jeho v podstate nulové výsledky, jeho výroky, titulky a osočovanie v médiách takpovediac eufemisticky, ľahko zavádzajúce? Nezdajú sa vám ním poskytované informácie viacmenej za akési pokusy o dezinformácie? V tejto súvislosti mi prišla na um vhod informácia, ktorú som v minulosti takmer po každom raňajšom prebudení počul z rádia: “úroveň vody padá“ alebo, kto ste nezabudli, alebo viete rusky“,to v relácii o počasí znelo ,že: „Уровень воды падает.“

A tak i v našom mestečku , úroveň vody nielenže „ pádajet“, ale čo je vždy to horšie, ak úroveň ľudí, ich psychiky, vzťahov, spolupráce-nespolupráce najmä, keď sa v nich odráža stav, ktorý vidíme v jehotelevízii a že tento stav prejavujúci sa vo vulgárnych prejavoch pána primátora má značný vplyv na ľudí, obyvateľov, poslancov, či zamestnancov radnice. Však ste to videli.

Úroveň vyjadrovania, úroveň poznania a celkovo úroveň slušnosti z úst staronového primátora, pertraktovaných jeho televíziou, absurdne vysielaných do verejného priestoru, bez akýchkoľvek jeho etických, morálnych zábran, bez etického kódexu, len dáva podnet zamyslieť sa nad tým, že novácke spoločenstvo akoby sa rútilo, padalo nadol a rúcalo sa, ako detský domček z karát.

A tak sa nečudujte priatelia, ak sa v poslednom roku, v tomto meste rozmáha zamieňanie pojmov. Od nevýrazného rozdielu vo voľbách sa spájala voľba súčasného staronového primátora vraj s nastolením poriadku. A pozrime sa rok po voľbe jeho osoby na post primátora, hovorí síce pán staronový primátor o akomsi blížiacom sa zúčtovaní (je to vyhrážka???), avšak význam uvedených slov je na míle vzdialený od jeho povinnosti skladať občanom –voličom účty a to jednoznačne za svoj takmer ročný výkon!!! Tak ako, pán primátor? S ktorými ľuďmi zúčtujete??? A aký účet za vašu prácu a činnosť nám a kedy predložíte???????

Ak sa zamyslíme nad jeho výrokmi, potom sa však dostávame na veľmi nebezpečné chodníčky, keď veľa ľudí má vážny problém rozlíšiť, o čo mu išlo, pri jeho úvahe na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva a o čo mu v tejto chvíli naozaj ide.!!! Takže ešte raz. Pán primátor, odpočty, odpočty, ešte raz odpočty Vašej práce za takmer rok vo funkcii primátora mesta nás-občanov zaujímajú!!! Myslím si, že naozaj je potrebné zdôrazniť, že tak, ako pri strome rozhoduje ovocie, či je dobrý strom alebo zlý strom – tak aj pri človeku hodnotíme jeho činy, alebo skutky, zmysel pre poriadok a zákonnosť.

Priatelia, naozaj kľudne, pokiaľ sa vám nechce čítať, môžete si to vypočuť v jeho Televízii. Sami sa presvedčíte, že mnohé slová vyslovené zlostne, vulgárne a v zúrivosti sú absolútne bezvýznamné a sú zamerané len a len na zvýšenie jeho píár. Jeho slová naplnené charakteristickou črtou populizmu sú znova a znova sa opakujúce slová, kamuflujúce jeho nekonanie, nečinnosť, takmer rok od volieb pre obyvateľov mesta v predstave, že on, hoci bez významných výsledkov pre rozvoj mesta a zlepšenie života obyvateľstva v našom meste takmer nič nerobí, alebo s ohľadom na ním proklamované skúsenosti s dvadsaťštyriročnou praxou len veľmi málo!!!!!!!!!!!! Jednoznačne však vidíme, že niet pochybností o tom, že chce byť nad zákonom. Staronový pán primátor však zabudol na to, že suverén moci v našom meste sú občania a ich potreby pre život v tomto meste a nie jeho osobné záujmy a problémy !!! Veď ani v splaškoch sa nedal očakávať sterilný poriadok (alebo čistota) a musel to dať na poriadok!

Ľudia si neuvedomujú, že majú veľkú moc. A tak znova je potrebné pripomenúť. Nikto nesmie zabúdať na to, že suverén moci v našom meste sú občania, obyvatelia mesta!!! A nie primátor. Niekedy to však asi niektorým spoluobčanom vyhovuje, ale čo potom, ak zistia, že „Уровень воды падает.“? Nuž, nemusí. Môže, ale pri troške námahy nás všetkých sa to dá aj otočiť k dobrému, či lepšiemu. Tak si to vari všetci želáme. Či nie????? PB
Hodnotenie: 1   1
22:38:36 08.10.2019 [6963] Nevhodný príspevok?
Priatelia, už som sa v predchádzajúcich mojich statusoch málinko zmienil, že po odpozeraní zasadnutia posledného mestského zastupiteľstva, som s úžasom hľadel na nečakaný prejav, či extemporé zo strany nášho pána primátora. Nemohol som uveriť ,hoci všeličo som očakával, naozaj, ale to čo prezentoval, slušne povedané je naozaj neskutočne neslušné a navyše nehodné primátora mesta.

Priatelia, naozaj nikto od nikoho nepožaduje dodržiavanie pravidiel kráľovskej etikety. Veď načo aj, nikto z radnice sa ju neučil, lebo však aspoň si myslím, že nikto z našej radnice nebol prijatý kráľom, či kráľovnou, čím nenaznačujem, že nie z nášho mesta , ale tak hovoria ľudia, ktorí mali čosi spoločné, či skúsenosti s ETIKETOU, to na jednej strane.
No a na strane druhej, ak si pán primátor zmyslel, že si z mesta urobí vlastnú s.r.o.-čku, mal by sa pýtať jeho 600 voličov, či môže použiť, zneužiť dôveru mu danú v komunálnych voľbách , ktorí ho poverili, aby riadil naše mesto a najmä by sa ich mal pýtať, či takáto bola ich predstava pri jeho voľbe o slušnom riadení nášho mesta? Však hádam do Novák musia volať ľudia z Aljašky, nieto z Oravy, Piešťan, či odkiaľ zo slovenských regiónov ,že čo sa deje u nás, lebo že istá dedinka na východe Slovenska je oproti nášmu mestu šuvix.
Veď kto iný, ak nie primátor mesta pri povinnosti vystúpiť ako verejný činiteľ, lebo bezpochyby nielen počas zasadnutia poslancov Mestského zasadnutia ním aj je, ( najmä ak oslovuje auditórium zložené z poslancov a občanov tam na základe jeho pozvania prítomných ) musí verejnosť osloviť zrozumiteľne, účelne a najmä slušne!!! Jednoznačne len slušne.
Píšem to z dôvodu, že sa domnievam, že absenciou slušnosti a porušovaním etikety tým, že použil voči občanom tohto mesta hrubé, osočujúce vulgárne výrazy, je už naozaj neúnosné a v rozpore s akýmikoľvek etickými, mravnými zásadami a pravidlami.
Jednoznačne je dôležité mu páni poslanci dôrazne pripomenúť, že ak chce osloviť neprítomných tam ľudí, by si pán primátor vždy mal premyslieť, čo chce povedať, vyjadrovať sa k veci a rozumne vyberať slová. Je potrebné páni poslanci mu dôrazne pripomenúť, že voľbu slova by mal vyberať tak, aby ho voľba slova nezaraďovala medzi tých, teda do takej sociálnej triedy, do ktorej on, ako predstaviteľ mesta by azda nemal patriť, ak chce byť vrcholový predstaviteľ mesta,resp. topmanažér firmy s názvom Mesto Nováky s.r.o..
Takže priatelia s dovolením, malá rada tým, ktorí sa predvádzali v porušovaní etikety na poslednom zasadnutí MsZ .Mali by sa vyhnúť zbytočnému rozprávaniu "o ničom", vyjadrovať sa jasne, neurážlivo a vyhnúť sa slovám, ktoré by do konverzácie na úrovni poslancov Mestského zastupiteľstva a občanov tam sa účastných, patriť nemali. Konkrétne sú vylúčené vulgarizmy, najmä výrazy, nie vhodné v spoločnosti, teda tam prítomných dám. Je to neslušné a negalantné(!!!). Verte ,neverte, spôsob, aký si bez osobnej pokory, niektorí ľudia vyhradili právo, aby nás učili ETIKETE(!),či o dodržiavaní galantnosti k dámam, považujem z ich strany za nenáležitý, neadekvátny pokus, pretože ich slová a osobnostné vlastnosti vo vzťahu k ETIKETE, ETIKE, MORÁLKE A ÚCTE K OBČANOM, už dlhú dobu považujeme za farizejské a pociťujeme ako neúctivé voči ľuďom.
Už viackrát som upozorňoval na to, že pri komunikácii platia aj pre pána primátora rovnako zásady pre džentlmena a to platí aj pri riadení (lebo ho riadi) zasadnutia mestského zastupiteľstva. Som presvedčený ,že on – pán primátor, je tam na to, aby v súlade s ETIKETOU, v súlade s ETICKÝMI A MORÁLNYMI ZÁSADAMI usmernil v diskusii, či v príspevkoch nielen svoje výroky, ale aj výroky diskutujúcich do roviny slušnosti.
Ak pán primátor kandidoval a bol zvolený, mal by si uvedomiť, cit.z judikátov NS SR, že: Najvyšší súd má za to, že nakoľko je starosta (v našom prípade primátor) verejným činiteľom, ktorý sa sám a dobrovoľne rozhodol vstúpiť do politiky, prevzal tým na seba aj určité práva a povinnosti. Jednou z povinností je práve aj to, že verejný činiteľ musí zniesť vyššiu intenzitu kritiky zo strany verejnosti, ako bežný občan. Verejný činiteľ sa môže svojich práv na ochranu osobnosti domáhať v občianskom súdnom konaní....

Žiaľ, musím konštatovať, že poväčšine v jeho prípade to vôbec nie je tak. Však ste to vážení spoluobčania odpozerali. Pán primátor nevie na kritiku podať spätnú väzbu správnym spôsobom, keďže táto vyžaduje značnú mieru empatie a sebaovládania. A tak mi odpustite, vážení spoluobčania, túto malú úvahu o ne - dodržiavaní zásad obyčajnej ľudskej ETIKETY,ETIKY A MORÁLKY na zasadnutiach MsZ v Novákoch. Hanbím sa za výroky nášho pána primátora voči občanom , hanbím sa za jeho neprofesionálne riadenie zasadnutia mestského zastupiteľstva. Nič trápnejšie som naozaj za posledné obdobie nezažil. PB
Hodnotenie: 3   1
01:52:58 08.10.2019 [6962] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň.
Chcel by som apelovať na vedenie školy /druhý stupeň/, aby zvážilo, či je vhodné, aby deti v tomto studenom počasí absolvovali hodiny telesnej výchovy na vonkajšom ihrisku oblečené v teplákoch a tenkých tričkách. Som si vedomý, že bohužial nefunguje telocvičňa, ale v konečnom dosledku si chorobu odskáče dieťa a rodič. Ďakujem za pochopenie.
Hodnotenie: 1   1
10:36:32 07.10.2019 [6960] Nevhodný príspevok?
Priatelia, nikdy som nereagoval emočne na výroky na moju osobu zo strany Ing. Dušana Šimku, staronového pána primátora. Čo je však zaujímavejšie priatelia, začínam mať pocit, že pán primátor vo svojich politických šachoch, ma vari naozaj považuje za vážneho oponenta, hodného na každom zasadnutí mestského parlamentu spomenúť v jeho témach, v ktorých on nie svoju, ale iných ľudí prácu, v jeho akoby šachových partiách. Keďže si neodpustil svoje lživé, až niekedy nehorázne tvrdenia ním vyslovené, si naozaj to v mnohých prípadoch vyžaduje náležitú odpoveď.
Prečo? Verte, že hoci aj pre mňa samotného, naozaj prekvapivo, ale naozaj sa už aj z iných zdrojov dozvedám, že aj ja som už považovaný za akéhosi politika (čo v nijakom prípade nemôžem byť, keďže v súčasnosti sú to na mestskej úrovni primátor a poslanci), či dokonca za občianskeho aktivistu, pretože vraj píšem, na túto stránku a kriticky poukazujem na stav v meste a kriticky sa vyslovujem i v prípade pochybení a samochvály, jeho populizmu, nečinnosti, či činnosti súčasného pána primátora. Už mi naozaj nič nezostáva, len podať prihlášku do politickej strany, ktorú zakladá Ľubo Dzurák :-),:-),:-).
Ale poďme ďalej a vážne. Priatelia, úvaha zo strany pána primátora o ne- galantnosti voči dámam, ktorých osoby boli v začiatkoch vzniknutej kauzy(?) spolu s ním vo vysielaní, na podporu jeho vyhlásenia o kamerách umiestnených v ZŠ, povedzme si to úprimne medializované v celoštátnych médiách, mali tieto dámy predpokladať(a on ich mal o tom poučiť),že sa môže stať, že aj reakcie dotknutých osôb na vystúpenie spomenutých dám môžu nastať a teda tiež môžu byť rôzne a tiež vari medializované. Či nie? Vari niekto musí byť len rovný a iný môže byť rovnejší??? Je preto na nich, oboch dámach, ako a či sa ich to dotklo a čo s tým urobia. Či nie? Bolo to ich rozhodnutie, nechať sa vystaviť médiám, alebo rozhodnutie pána primátora? Len ako malú pripomienku na udalosť , existuje však jedno krásne slovenské porekadlo,cit:“Čo sa babe snilo, to sa babe chcelo“. Pán primátor zase mal v hodnotení jeho a len jeho pravdy, malú stratu pamäti a si nespomenul na svoje negalantné správanie, vystupovanie voči PaedDr.A.Ch.,bývalej riaditeľke ZŠ, napokon tiež voči bývalej poslankyni Mgr.G.O. a mohol by som ešte menovať tie, ktoré nielen on sám, unavoval siahodlhými telefonátmi, SMS-kami nehovoriac o atmosfére na radnici, kde zamestnancov radnice je väčšina z radov žien.
Pán primátor sa necháva opantávať právne irelevantnými citáciami z tlače, či periodík o svojej osobe, ktoré sú nám podsúvané istými občanmi, hoci v súlade s §13 zákona o obecnom zriadení zložil sľub voličom že bude tiež o.i. ochraňovať zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, ale všetkých občanov!!!! Ak by tieto informácie mali pre verejnosť zmysel, teda pripomínať to,čo sa v v minulosti v periodckej tlači vytlačilo, tak sa mu dosť čudujem, že ponecháva ich na debatu. Lebo tie niektoré pravdy, ktoré boli pertraktované na poslednom rokovaní MsZ sú vari z rovnakého zdroja, ako je pravda o konci sveta z filmu „Nejasná správa o konci sveta od režiséra Juraja Jakubiska“, z ktorého obsahu, vyplýva tiež, keď to skrátim, že v Bohom zabudnutej ,v nekonečných horách, kdesi na konci sveta vlci zlikvidovali ženskú časť osady. Nádejou tam ostavších mužov zostáva, že prišiel náhodou do dediny cirkus so ženami. Čo je v tejto chvíli podstatné pre nás, že s nádejou však poznávajú osadníci prekliatie omnoho horšie ako boli vlci.... nenávisť, závisť, vášne silnejšie než láska medzi ľuďmi a ... pokračuje to príbehom o konci sveta, ako ho predpovedala Biblia, kniha kníh i Nostradamus. No a u nás, na zasadnutí MsZ a vysielané do sveta? Mafia, gauneri a... . také porovnania, no des a hrôza, od predstaviteľa mesta. Toľko zloby, nenávisti vášní ,nechutné. Páni poslanci by naozaj mali navrhnúť vypracovanie ETICKÉHO KÓDEXU pre konanie primátora, poslancov a zamestnancov radnice a konať podľa neho. Verte mi, páni poslanci, je to nevyhnutné!!!
A tak si nemyslím, že práve pán primátor mesta Nováky, by mal byť ten, čo chce byť v jednej osobe tým, čo podávajú podnet, i ten čo vyšetruje, či posúdi a odsúdi a napokon aj katom!!!. Tiež si nemyslím, že bez pokory môže niekomu odporúčať, či prikazovať, ako má niekto s tým, alebo oným nakladať, ak to nie je v jeho kompetencii, ak to nie je v súvislosti s majetkom mesta , je to majetkom dotyčného a nesie plnú zodpovednosť s nakladaním so svojim majetkom, avšak ostatní by mali k jeho majetku byť bez zodpovednostného prístupu a môcť s ním nakladať?
Napokon sám ambivalentne tvrdí, že s touto stránkou na ktorú píšeme, on nič spoločné nemá, avšak na pripomienku z auditória, že na ňu okrem nás ,pánom primátorom spomenutých prispievateľov , píše aj nejaký lavida reagoval hneď, že ten už vraj aj trištvrte roka, alebo koľko nepísal. Nuž, takto to je.
Možnože som ho dobre nepochopil, ale veľmi sa mi „páčila“ odbornosť s akou vysvetlil pán primátor, bez mihnutia oka, že v terajšom ENO sa v rámci Reštruktualizácie Hornej Nitry plánuje SPAĽOVŇA ODPADU. Nuž, mne už to vari v mojom veku žily trhať nebude, ale pre občanov, tej mladšej vekovej kategórie tu žijúcich obyvateľov, je to podľa môjho názoru, po toľkom období znečisťovania životného prostredia spalinami z Elektrárne ako „ z dažďa pod odkvap“ (!!!). A čo na to páni poslanci? Akosi prešli mlčaním.
K pánovi prednostovi. Ja som slúžil na Morave. Moravania sú skvelí ľudia. Môj priateľ Janko P., už nebohý občan nášho mesta, ma požiadal ,či by som mu neurobil službu ,(v roku 1982) , že má choré dieťa a že v meste Rychnov nad Kněžnou ordinuje nejaký pán doktor aj cez víkend (určoval diagnózu z očného pozadia) , že sa k nemu objednal, ale že ho nemá kto tam dopraviť. Samozrejme, ak sa jedná o dieťa, nie je problém. No, a tiež sme s mojou škodovečkou mali smolu. Po otázke na najbližšieho občana Moravy, nás tento s radosťou a úprimne odviezol k miestnemu automechanikovi a bez zaplatenia, nám tento človek v núdzi pomohol.
Veď nie sme ovce, ja som pochopil, že auto má nárok pokaziť sa, ale či to bola taká podstatná informácia na poskytnutie ľuďom, že sme minuli za „vraj haraburdu“ 400,- € , na poskytnutú službu (odvoz do Novák), tak neviem. Ja sa fakt čudujem. Takto odôvodniť potrebu kúpy nového automobilu(??)

A tak ako vždy záverom :“ „Myslím, že Boh pri stvorení človeka málinko precenil svoje schopnosti.“ Oscar Wilde“. PB
Hodnotenie: 2   1
21:32:39 06.10.2019 [6957] Nevhodný príspevok?
Prajem dobrý večer. Aj keď sledujem dianie v Novákoch dosť pravidelne, niekde mi ušla informácia prečo sa nezrealizovala avízovana rekonštrukcia štátnej cesty od Domusu v smere na Prievidzu. Určite sa pán primátor , ktorému záleží na tom , aby sa naše deti rok čo rok počas jarmoku nezabávali na tých istých atrakciach, informoval u kompetentných na dôvody, ktoré viedli k tomu, aby sa uvedená akcia nezrealizovala. Okrem iného ma potešila informácia pána primátora, že akcia v družobnom meste Jílove bola dobrá. To ma ukludnilo, aj keď vyvstáva otázka že v čom a pre koho.
Hodnotenie: 0   0
Meno:
Heslo:
Bojnice majú novú atrakciu. Návštevníkov odvezie turistický vláčik
Turistický vláčik odvezie ľudí na dvoch trasách.
zobraziť podrobnosti »
09.05.2019
Nebezpečné znečistenie. Bývalý zamestnanec odhalil nekalé praktiky
NOVÁKY / Rybári už niekoľko rokov upozorňujú na znečistenú vodu v rieke Nitra. Tá je najmä v úseku pod Novákmi plná chemických látok. Do redakcie TV JOJ sa ozval bývalý hasič, ktorý pracoval v tamojšej chemičke. Informoval o tom, ako tam zneškodňovali ortuť.
zobraziť podrobnosti »
20.03.2019
VIDEO: Prievidza má letisko. Ani Federer už nemusí dosadať na trávu
Lúka s ďatelinou bola dlhých sedemdesiat rokov letiskom v Prievidzi. To sa teraz zmenilo. Trávu nahradil asfalt. Pomôcť to môže celému regiónu.
zobraziť podrobnosti »
19.03.2019
Budú sa preverovať výsledky volieb: Neúspešní kandidáti žiadajú o prepočítanie hlasov
NOVÁKY - Jeden z neúspešných kandidátov na primátora Novák v novembrových voľbách do orgánov samosprávy obcí požiadal Ústavný súd (ÚS) SR o prepočítanie hlasov. Podanie odôvodnil tesným rozdielom hlasov voličov medzi ním a zvoleným kandidátom.
zobraziť podrobnosti »
28.11.2018
Hlasuj za ZŠ Nováky a vyhraj
V hre sú 3x plne vybavené počítačové učebne s interaktívnou tabuľou v hodnote 21 000 € pre tvoju školu a viac ako 120 vecných cien pre teba, hlasovanie prebieha do 31.12.2018
zobraziť podrobnosti »
22.11.2018
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.