Online 9 ľudí. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
746 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
15:20:41 11.02.2019 [6753] Nevhodný príspevok?
Pre tých, ktorí nemali čas si pozrieť celé, takmer štvorhodinové video z posledného MsZ, dávam do pozornosti stručný popis One man show.

Na úvod porušil primátor zákon č. 369/1990 v tom, že zákon ukladá najprv schváliť program tak, ako bol zverejnený. Po jeho schválení sa môžu doplňovať ďalšie body programu. Primátor pred hlasovaním o programe hneď účelovo do programu zaradil vystúpenie občanov, aby ho pri druhom hlasovaní poslanci náhodou nemohli neschváliť, lebo ten program, ktorý bol zverejnený schvaľuje väčšina prítomných poslancov, ale doplnky do programu už musí schváliť väčšina všetkých poslancov, teda minimálne šesť, čo mohol byť problém, lebo do vystúpenia občanov bol prihlásený len jeho brat.

Vystúpenie brata primátora nesklamalo. Zasa plno invektív, poloprávd a vlastných úvah. Útok na bývalého primátora, prednostu, riaditeľku ZŠ a kontrolóra. Na vystúpenie reagovala pani riaditeľka ZŠ, objasnila ako to v skutočnosti bolo, na čo s prekvapením povedal primátor, že on verí občanovi – bratovi a nie pani riaditeľke.

Po voľbe občanov do komisii a poslancov do rady školy, mával primátor dokumentom od ombudsmanky, v ktorom sa písalo, že bývalé vedenie stíšením zvuku pri osočovaní zo strany bratov Šimkovcov sa dopustilo cenzúry, čo je neprípustné. Opäť pán primátor začal ohovárať bývalého primátora a prednostu, na čo mu poslanec Hvojník niekoľkokrát skočil do reči a tvrdil že klame. Následne poslanec Hvojník opustil rokovanie MsZ, čo primátor posmešne okomentoval slovami, že pán poslanec Hvojník demonštratívne opúšťa rokovanie MsZ. Preto každý, kto si vypočul záverečný doslov k MsZ sa musel chytať za brucho od smiechu (hoci skôr by sa hodil plač), kde primátor Šimka svoju chybu odôvodňoval tým, že si neuvedomil, že poslanec Hvojník už nie je na rokovaní MsZ.

V ďalšom programe MsZ bolo preskúmanie kontrolóra, či mohol podpísať bývalý primátor zmluvu na Dom služieb vo výške takmer 673 tisíc, alebo nie. Keď hlavný kontrolór odprezentoval všetko, čo predchádzalo podpisu zmluvy a výsledok nebol podľa predstáv primátora, tak sa pretrhla hrádza a na hlavu kontrolóra sa z nej vylievala špina z úst primátora a viceprimátorky. Nič faktické, žiadne odvolávanie sa na zákony, alebo nariadenia, len domnienky a dohady. Pani viceprimátorka nemôže zabudnúť, že si kontrolór dovolil kontrolovať KCMN a k tomu pridala nepodložené tvrdenia, ako ich kontrolór doteraz klamal. Pán primátor neostal nič pozadu a opäť vychrlil vedrá výkal** (takých istých ako púšťa do rieky Nitry) na hlavného kontrolóra. Kontrolór sa správne opýtal, že či si mal vymyslieť zákon, ktorý bol pri celom postupe porušený, aby boli primátor a viceprimátorka spokojní. Vyvrcholilo to návrhom primátora na odvolanie hlavného kontrolóra z funkcie.

Tu sa ukázali pán primátor a pani viceprimátorka ako „špičkoví právni inteleguáni“. Najprv skoncipovali pofidérny návrh uznesenia a primátor dal o ňom hlasovať. Za odvolanie hlasovali piati, dvaja sa zdržali hlasovania. Silná štvorka pána primátora (Hajnovič, Horná, Balák, Mokrá) zdvihli ruku bez zaváhania. Poslanec Svitok nemal asi na to jasný názor, čo bolo vidieť aj na tom, ako váhavo sa pridal na stranu silnej štvorky. Pánov poslancov Adamca a Mištinu asi primátor so svojou zástupkyňou nepresvedčili celkom, preto sa hlasovania zdržali.

Podľa zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení je na odvolanie kontrolóra potrebná väčšina všetkých poslancov, ktorí boli na volebné obdobie zvolení. Teda ich bolo potrebných šesť. Napriek tomu, že ich za odvolanie hlasovalo iba päť, pán primátor vyhlásil, že uznesenie prešlo.

Teraz to najlepšie – dôvetok pána primátora k vysielaniu v nováckej televízii. On, neomylný predsa nemôže urobiť chybu a keď náhodou sa niečo také stane, tak treba dať občanom do hlavy „svoju pravdu“. Zvalil vinu na kontrolóra, že ho mal na pochybenie upozorniť a na to, že si nevšimol, že poslanec Hvojník odišiel, hoci jeho odchod posmešne komentoval.

Myslím si, že kontrolór vedel, že to pri hlasovaní pobabrali a vnútorne sa rehotal, ako sa v týchto vlastných výkaloch bude primátor máčať. On, neomylný, ktorý vyhlasuje, že ho občania zvolili po siedmy krát za primátora, teda, že bude mať 28 rokov odslúžených vo vedení mesta a doteraz nemá v malíčku zákon č. 369/1990 o obecnom zriadení, čo je základným zákonom o činnosti orgánov v obci. A pri kritike kontrolóra sa aj pani viceprimátorka nezabudla pochváliť, že je členkou MsZ už štvrté volebné obdobie po sebe. A aj ona ukázala, ako ovláda základný zákon obce. Spokojne si oddýchla, keď v nesúlade so zákonom odvolala kontrolóra.

Najväčšia zábava je v tom, že primátor vyhlásil, že musí podľa zákona do 10 dní uznesenie o odvolaní kontrolóra podpísať. Má na výber ako porušiť zákon. Buď sa podpíše pod uznesenie, ktoré odporuje zákonu, alebo nepodpíše uznesenie, čím tiež poruší zákon. Pán primátor nesklamal. Hoci v audio dokrútke tvrdil, že uznesenie podpíše, lebo musí a následne ho napadne na prokuratúre, nepodpísal ho, lebo nie je zverejnené na stránke novaky.sk. Vyhlásil, že vie že ho musí podpísať a s plným vedomím ho nepodpísal. Úmyselne porušil zákon.

Na záver videa z MsZ primátor doplnil zvukovú dokrútku, v ktorej ako malý žiačik hľadal vinníka, či už kontrolóra, pána poslanca Hvojníka a iné okolnosti, len chlapsky, bez výhovoriek nepriznal, že to pokakal musí to napraviť. Ja chápem, prečo sa takto vyhováral. Jeho systém práce je dať do éteru lož, potom ju stokrát opakovať, až mu naivky uveria, že hovorí pravdu. Uvidíme, koľkokrát ešte tieto slaboduché výhovorky zopakuje.

Na jednom MsZ hneď dvakrát bol porušený zákon našim staronovým primátorom. Zavedie novú tradíciu? Video z posledného zastupiteľstva sú dôkazom na jeho dve klamstvá aj pre tých jednoduchých. Prvé bolo, keď ho hlavný kontrolór vyzval, aby vyhlásil prestávku, podpísal uznesenie a on okamžite odchádza, tak primátor vyhlásil: „Uznesenie podpíšem zajtra!!!“ Nepodpísal, teda klamal. Potom v spomínanej audio dokrútke vyhlásil, že uznesenie podpíše a nepodpísal. Zase klamal.

Summa summarum. Záver jedného rokovania MsZ dve klamstvá a dve porušenia zákona. Ďakujeme.
Hodnotenie: 0   3
18:15:32 08.02.2019 [6749] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Ja som si nevšimol žiadne nedostojné správanie primátora Dušana Šimku. Keď si pozriete spätne mestské zastupiteľstvá, keď úradoval p. Daniš, prípadne prečítate "nováky com", arogantných útokov na Dušana Šimku nájdete požehnane.
Myslím, že súčastný primátor robí to, prečo ho ľudia zvolili. Ja ako občan chcem vedieť, ako sa hospodárilo za posledné 4 roky, či sa skutočne mesto zaúverovalo, do akej miery, pretože na ten astronomický odliv peňazí nevidím nič v našom meste. Tak vynášajme súdy, keď budeme vedieť, aká je realita. Pokiaľ má Dušan Šimka pravdu, tak je to bývalé hospodárenie dosť šokujúce. A nerozoberajme tu Váš pocit pani Jana K, ale fakty. Tie nás zaujímajú všetkých. Prajem nám všetkým , aby sa naše mesto skonsolidovalo a medziľudské vzťahy boli opať normálne.
Hodnotenie: 3   0
19:53:20 28.01.2019 [6738] Nevhodný príspevok?
Reakcia Mgr. Milana Oršulu na pozvánku Ing. Dušana Šimku.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Dobrý deň pán Šimka Dušan,
dnes t. j. 28.01.2019 som obdržal pozvánku na rokovanie MsZ konaného dňa 29.01.2019 o 15,00 kde mi dávate možnosť vyjadriť sa k "informáciám", o ktorých pán Šimka budete informovať občanov a poslancov MsZ.

Vzhľadom k tomu, že sa nehodlám ani s profesijných ale ani z rodinných dôvodov zúčastniť tohto "vypočúvania a pranierovania na verejnosti" dovoľujem si Vám zaslať nasledovné stanovisko.

Vážený pán Šimka v prvom rade sa mi zdá absolútne nekorektné, ak si ma dovolíte pozvať na verejný pranier v rámci mestského zastupiteľstva. Rokovanie MsZ má z môjho pohľadu pracovný charakter, kde sa majú prerokovávať dôležité otázky rozvoja a fungovania samosprávy v tomto prípade mesta Nováky. V druhom rade je od vás absolútne nekorektné a absurdné, aby ste ma pozvali obhajovať niečo na čo sa dopredu nemôžem pripraviť a zatajujete mi skutočnosti, o ktorých mienite informovať poslancov a občanov rámci rokovania MsZ.
Zo stručnosti vašej pozvánky je badať známky arogancie vašej osoby a snahy potupiť moju dôstojnosť, ako aj snahu dehonestovať prácu, ktorá bola počas môjho pôsobenia na MsÚ v pozícii prednostu manažovaná. Za tretie vážený pán Šimka, tak ako v minulosti, tak ani dnes nepochybujem o tom, že moje vysvetlenie k vašim nedefinovaným informáciám bude viesť len k ďalším podaniam na orgány činným v trestnom konaní, ktorých súčasťou bude ako dôkazový materiál aj záznam predmetného rokovania MsZ. Preto využijem v prípade ďalších trestných podaní na vaše informácie moje písomné sa vyjadrenie u konkrétneho vyšetrovateľa.

Verím, že predmetné stanovisko bude zverejnené v úplnom znení a bude tak učinené v rámci transparentnosti na sprístupnenie informácii, za ktoré ste sa vždy zasadzoval.

S pozdravom
Milan Oršula
--------------------------------------------------------------------------------------------

Hodnotenie: 0   1
11:15:38 30.12.2018 [6734] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Samozrejme, že občanom „veľmi významne známy“ môj osobný stalker lavida, splieta ako vždy svoje hejty už v rovine Dunning – Krugerovho efektu . Nuž, tak ešte raz lavida“. Ja som písal v príspevku č. 6730 takto, citujem:“ Pristúpme teda k slávnostnému tzv. inauguračnému Mestskému zastupiteľstvu. Ing. Dušan Šimka sa predviedol hneď na prvom zastupiteľstve, keď pri schvaľovaní návrhu na zloženie Komisie pre ochranu verejného záujmu, obrátiac sa na poslancov, dôrazne podotkol, že v návrhu sú poslanci navrhnutí a zaradení tak, aby zastupovali všetky politické strany, ktorých poslanci uspeli vo voľbách (zákon 357/2004 Z.z.). Naviac tam vsunul nezávislého poslanca, ktorý získal vo voľbách najviac hlasov – Mgr. Danu Hornú. Zastúpenie všetkých politických strán odôvodňoval tým, že to nariaďuje zákon, vraj to nie je z jeho vôle(!!!), ale chce plniť literu zákona(!!!!). Veď áno. Zabudol však, že ľudia majú pamäť. To sú zase naše skúsenosti s ním a vládou za neho. Aby som odôvodnil svoje tvrdenie, je namieste otázka, že prečo nechal v rozpore so zákonom tentoraz O obecnom zriadení, schváliť obsadenie Mestskej rady poslancami jednej politickej strany(SMER), keď Mestskú radu definuje v § 14 zákon O obecnom zriadení takto: „ Mestskú radu zriaďuje Mestské zastupiteľstvo. MsR je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora(!!!!!). MsR je zložená z poslancov mestského zastupiteľstva, ktorých volí mestské zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. MsR a jej členov môže mestské zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať. Počet členov rady schvaľuje MsZ(!!!!). Pri jej zložení sa prihliada!!!!!!! na zastúpenie politických strán a hnutí zastúpených v mestskom zastupiteľstve!!!!!!!!!!. No a to je koreň problému. Ako vidieť z prenosu na úvodnom rokovaní MsZ, zvolená MsR bola zložená z viceprimátorky, tá je členom MsR automaticky v zmysle zákona. No ďalší dvaja členovia sú: Bc. Hajnovič – Smer, a Ing. Balák tiež Smer. Tu mu rovnomerné rozloženie politických strán akosi nevoňalo, nepasovalo??? Prečo rovnomerné rozloženie politických strán nezdôrazňoval aj pri obsadzovaní MsR? Nuž asi preto, že by musel do MsR dať Ing. Gogolu zastupujúceho Progresívne Slovensko, alebo Juraja Svitka zo Slobody a Solidarity??????? „ Potiaľ ja v citovanom príspevku. Lavida, nuž a ty mne a čitateľom pripomínaš, v tvojom príspevku č. 6733, že :“ Teda ten, kto si pozrel záznam z ustanovujúceho zasadania nového MZ a nie je postihnutý účelovou slepotou, ako pán P.B. nemohol vidieť iné,ale len to,že Mestskú radu schválili noví poslanci MZ a nie primátor.“ ,potiaľ ty lavida. A tak lavida povedz, v čom vidíš problém, ak teda nie si ty sám, tým slepým? Takže opakovane lavida, moje slová,citujem: „Prečo rovnomerné rozloženie politických strán nezdôrazňoval aj pri obsadzovaní MsR,!!!???? Nuž asi preto, že by musel do MsR dať Ing. Gogolu zastupujúceho Progresívne Slovensko, alebo Juraja Svitka zo Slobody a Solidarity??????? „. Potiaľ z môjho príspevku. A tak lavida bola naozaj z mojej strany účelová otázka, že prečo rovnomerné rozloženie politických strán nezdôrazňoval aj pri obsadzovaní MsR,!!!???? , ak p. Ing.Dušanovi Šimkovi , ktorý bol zvolený za primátora je v súčasnosti Mestská rada jeho poradný orgán????. Lavida, kto riadil konanie Mestského zastupiteľstva a kto má usmerňovať jeho zákonnosť? Nuž predsa pán primátor Ing. Dušan Šimka. Inými slovami, dobre naložené s nevedomosťou nových , ešte vyľakaných poslancov(???), alebo umenie možného???. Teda politika. Nuž a tam, to som viackrát potvrdil, je skúsenejší pán primátor. Zatiaľ. Aj preto som presvedčený, že p. primátor mal, ako skúsenejší politik, pri voľbe členov Mestskej rady z radov poslancov upozorniť ( keďže je to jeho poradný orgán!!!!) tak, ako upozornil na zákon pri zriaďovaní „Komisie Na ochranu verejného záujmu“, že pri voľbe za členov z radov poslancov do Mestskej rady(!!!!) sa pri jej zložení prihliada!!!!!!! na zastúpenie politických strán a hnutí zastúpených v mestskom zastupiteľstve!!!!!!!!!!. . A tak sa lavida radšej postaraj o to, aby sa pánty na dobových dverách Mestského úradu naolejovali, a nauč sa dobre čítať a to, čo čítaš, aj tomu porozumieť. A tak ti prajem veľa zdravia. Ostatné poznámky si nechaj pre seba, zatiaľ. Nie si žiadny lumen, ako si o sebe namýšľaš, ešte nebudem hovoriť o tvojej diagnóze a zariadení k nej príslušnom. Karma je však zdarma. Ja som sa totižto vyjadroval k pánovi primátorovi, ty naopak sa vyjadruješ k mojej osobe v podstate neslušne,ak nie osočujúco, znevažujúco, to je podstatný rozdiel. A mimochodom lavida, v čom vidíš moju snahu v mojom príspevku, za každú cenu vyrobiť špinu na kriminalizovanie konania primátora??? PB
Hodnotenie: 2   2
11:53:40 28.12.2018 [6730] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Kráľ zomrel, nech žije kráľ, fráza, ktorá sa pre tento povolebný čas rozhodne hodí. V minulosti bola fráza používaná v súvislosti s menovaním nového panovníka. A naše mesto Nováky, ktoré v roku 2014 takého panovníka stratilo, vraj v roku 2018 získalo, totižto staronovým primátorom, s prestávkou jedného volebného obdobia sa stal Ing. Dušan Šimka. A ako začal? Zdá sa, že si vychutnal prvé zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Akože ináč, len rétoricky, pretože sa musí tiež jedným dychom konštatovať, že bolo opakovane cítiť absenciu jeho odbornej zdatnosti, teda neznalosti, najmä zákonov no tiež aj množstvo pochybení v ním poskytovaných informáciách, zrejme vyplývajúcich z trémy(?). Nevynikal v poznaní zákonov( a nielen v poznaní,ale ani v dodržiavaní) do roku 2014 a zrejme sa mu nezadarilo i naďalej byť predstaviteľom nášho mesta, čoby tiež zdatným, v poznaní svojich kompetencií. Žiaľ, ako vždy, aj vo chvíli, keď už nemusel zavádzať a vymýšľať si, je na tom v poznatkoch o kompetenciách vyplývajúcich pre zastávanie funkcie primátora rovnako tak, ako bol, ako on zvykne hovoriť „ za neho“ , teda počas jeho vlády do roku 2014. Tak, ako sa začína opakovať „odborná“ zdatnosť u dlhoročného primátora Ing. Dušana Šimku, ktorou sa tak veľmi „hrdil“ pred voľbami a písali o nej trolkovia mu naklonení? Najskôr vari začnime od definície ,čo je Mestský úrad? Teda, Mestský úrad je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora mesta. Zabezpečuje organizačné a administratívne veci mestského zastupiteľstva a primátora, ako aj ďalších zriadených orgánov mestského zastupiteľstva a plní úlohy v zmysle zákona O obecnom zriadení!!!!. Nuž povedzme si o úradných hodinách. Alebo najskôr o vchodových dverách? Tak teda o vchodových dverách. Na neodborné a neempatické rozhodnutie spočívajúce vo vzťahu k vchodovým dverám poukazuje tiež praxou overená skutočnosť, že naši starší spoluobčania si nevedeli vynachváliť rozhodnutie týkajúce sa zmeny miesta vstupu do budovy Mestského úradu v Novákoch dverami do haly pred obradnou sieňou. Prečo? Nuž preto, že súboj s ťažkými, dobovými dverami, ktoré sa na príkaz primátora Ing. Dušana Šimku opäť asi začnú používať namiesto dverí pri vstupe do haly pred obradnou sieňou, je – bude znovu pre nich, našich seniorov, prvá veľká prekážka (najskôr však musia obísť primátorské auto), ktorá ich unaví, pred niekedy namáhavým vybavením si požiadaviek na Mestskom úrade. A tak teraz k úradným hodinám ,ako ďalšiemu jeho prísľubu, ktorý spočíva v tom, že zruší nestránkový deň v týždni, ktorým bol štvrtok a nariadi, že všetky dni v týždni budú stránkové. Ako to teda bolo „ za neho“, za jeho vlády? Asi nestačí byť „chrumkavý“, úplne iný, ktorý bude vraj robiť aj pre tých, čo ho nevolili. Ing. Dušan Šimka uviedol, že v záujme všetkých občanov od 1. januára vracia stránkové dni úradu do koľají, ako to bolo za čias, keď bol primátor on. „Za neho“ boli vždy všetky dni úradné, preto zrušil štvrtok, ako nestránkový deň. Potiaľ by to bolo v poriadku, ale máme predsa k dispozícií Pracovný poriadok mesta, pod ktorým je podpísaný Ing. Šimka Dušan ako primátor, ktorý bol vydaný 30. 3. 2004 a keďže nebol zmenený alebo zrušený (nemám vedomosť), tak platí vari aj v súčasnosti. Citujem z neho časť par. 13: „Úradné hodiny pre styk s verejnosťou sú denne, pondelok, stredu a piatok v pracovnej dobe od 8,00 hod. do 15,30, okrem prestávky na odpočinok a stravovanie. Utorok a Štvrtok sú nestránkové dni.“ A to už vôbec si neviem predstaviť situáciu ako zaručí, že sa občanovi bude venovať kompetentný zamestnanec, nakoľko mnohí zamestnanci majú pracovné povinnosti mimo Mestského úradu. Čistý populizmus!!!!!!!!!! Pristúpme teda k slávnostnému tzv. inauguračnému Mestskému zastupiteľstvu. Ing. Dušan Šimka sa predviedol hneď na prvom zastupiteľstve, keď pri schvaľovaní návrhu na zloženie Komisie pre ochranu verejného záujmu, obrátiac sa na poslancov, dôrazne podotkol, že v návrhu sú poslanci navrhnutí a zaradení tak, aby zastupovali všetky politické strany, ktorých poslanci uspeli vo voľbách (zákon 357/2004 Z.z.). Naviac tam vsunul nezávislého poslanca, ktorý získal vo voľbách najviac hlasov – Mgr. Danu Hornú. Zastúpenie všetkých politických strán odôvodňoval tým, že to nariaďuje zákon, vraj to nie je z jeho vôle, ale chce plniť literu zákona(!!!!). Veď áno. Zabudol však, že ľudia majú pamäť. To sú zase naše skúsenosti s ním a vládou za neho. Aby som odôvodnil svoje tvrdenie, je namieste otázka, že prečo nechal v rozpore so zákonom tentoraz O obecnom zriadení, schváliť obsadenie Mestskej rady poslancami jednej politickej strany(SMER), keď Mestskú radu definuje v § 14 zákon O obecnom zriadení takto: „ Mestskú radu zriaďuje Mestské zastupiteľstvo. MsR je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora. MsR je zložená z poslancov mestského zastupiteľstva, ktorých volí mestské zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. MsR a jej členov môže mestské zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať. Počet členov rady schvaľuje MsZ. Pri jej zložení sa prihliada!!!!!!! na zastúpenie politických strán a hnutí zastúpených v mestskom zastupiteľstve!!!!!!!!!!. No a to je koreň problému. Ako vidieť z prenosu na úvodnom rokovaní MsZ, zvolená MsR bola zložená z viceprimátorky, tá je členom MsR automaticky v zmysle zákona. No ďalší dvaja členovia sú: Bc. Hajnovič – Smer, a Ing. Balák tiež Smer. Tu mu rovnomerné rozloženie politických strán akosi nevoňalo, nepasovalo??? Prečo rovnomerné rozloženie politických strán nezdôrazňoval aj pri obsadzovaní MsR? Nuž asi preto, že by musel do MsR dať Ing. Gogolu zastupujúceho Progresívne Slovensko, alebo Juraja Svitka zo Slobody a Solidarity??????? Tak, ako rešpektuje Ing.Dušan Šimka zákon O obecnom zriadení?????? ,ak sa podpísal pod sľub, ktorým sa nám Ing. Dušan Šimka prezentoval pri prevzatí funkcie primátora nášho mesta. „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia“(!!!). Takže rozchádza sa sľub primátora nášho mesta s ľudskými vlastnosťami človeka, ktorými sú odbornosť, charakter, česť a svedomie? Veď práve to zaujíma verejnosť, aby mala dôvod dôverovať ľuďom, ktorí v našom meste majú rukách rozpočet ,resp. veľký balík finančných prostriedkov k tomu, aby zveľaďovali a uľahčovali životy občanov v meste a nie nekompetentné a populistické vyhlásenia. To ostatné v našom meste sme“ za neho“ už zažili. Ale i tak celkom na záver budem osobne rád, ak sa v starostlivosti o občanov a naše mesto, pánom poslancom a primátorovi zadarí. PB
Hodnotenie: 0   3
13:54:20 23.12.2018 [6729] Nevhodný príspevok?
Venovanie.
Je tu čas vianočný a záver kalendárneho roka 2018. Dovolím si teda pri tejto príležitosti venovať čitateľom, pisateľom, sympatizantom, nesympatizantom tejto stránky a všetkým spoluobčanom, vinš od folklórneho súboru mojich rodákov - Košovan z Kanianky:
Nech chvíle lásky a pokoja, všetky bolesti Vám zahoja. A tá láska so zdravím sa snúbia, na Vianoce majú byť šťastní všetci ľudia. Šťastné a veselé Vianoce a krásny Nový rok.
V. Richter
Hodnotenie: 4   0
Meno:
Heslo:
Budú sa preverovať výsledky volieb: Neúspešní kandidáti žiadajú o prepočítanie hlasov
NOVÁKY - Jeden z neúspešných kandidátov na primátora Novák v novembrových voľbách do orgánov samosprávy obcí požiadal Ústavný súd (ÚS) SR o prepočítanie hlasov. Podanie odôvodnil tesným rozdielom hlasov voličov medzi ním a zvoleným kandidátom.
zobraziť podrobnosti »
28.11.2018
Hlasuj za ZŠ Nováky a vyhraj
V hre sú 3x plne vybavené počítačové učebne s interaktívnou tabuľou v hodnote 21 000 € pre tvoju školu a viac ako 120 vecných cien pre teba, hlasovanie prebieha do 31.12.2018
zobraziť podrobnosti »
22.11.2018
Mestské zastupiteľstvo zo dňa 29. októbra 2018
Video-záznam.
zobraziť podrobnosti »
04.11.2018
Komunálne volby 2018 - kandidáti
Zoznam kandidátov.
zobraziť podrobnosti »
09.10.2018
Novácke noviny 2018
Vyšlo nové číslo Nováckych novín - prečítajte si ich online.
zobraziť podrobnosti »
24.09.2018
Mail:
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa.