Online 3 ľudia. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
849 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
18:56:11 10.12.2019 [7072] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň vážení, kedy sa na území mesta kontrolovali protipožiarne hydranty? Je to dôležitejšie, ako tie vaše žabomyšie vojny.
Hodnotenie: 0   0
22:28:35 04.12.2019 [7067] Nevhodný príspevok?
Priatelia, takže lavida, ktorý sa už dlhšiu dobu venuje psíčkarstvu a odborne sa samovzdeláva v canisterapii, sa ako som už niekedy napísal, naozaj nezdá. To, že už mu je zrejme jasné, že „Nežná revolúcia“ nie je nič pre neho zaujímavé, asi len svedčí o tom, že tie klapky, o ktorých onehdá písal, že mu po roku 1989 padli z očí, si vari znova nasadil, pretože nechce, ako tie tri opičky vidieť, počuť, a hovoriť o organizačnom zlyhaní, po prvý krát organizovanej oslavy Nežnej revolúcie v našom meste, nielen programovo, ale aj počtom tam prítomných ľudí, lebo podľa záznamu na YouTube, by to jeho donori ,nebyť toho, že to oni organizovali, druhých za to vysmiali len s ohľadom na počet poslucháčov tam prítomných. Je to lavida naozaj trapné. Lavida tak radšej hodil na spomienku na Nežnú revolúciu kladu, však naozaj nie je o čom písať, ak tam absentovali občania, protagonisti Nežnej v Novákoch , politici, poslanci, predstavitelia cirkvi, akademickej obce v našom meste, politickí väzni, pamätníci. Pí ár pána primátora tak dostal, ako bratia Česi vravia“ Za vyučenou“ .
Lavida pokračuje a tiež, ako som už písal, čoby tiež ako tieňový primátor, požaduje odo mňa odpoveď, na jeho nekompetentnú otázku, resp. žiada odo mňa názor na budovu Domu služieb a mal by som vari tak, ako som písal na strednej škole slohovú práci k sovietskemu filmu „Človek obojživelník“ a pán profesor ju nechal čítať po triedach, ako vzorovú slohovú prácu. Ale nechajme to tak priatelia.
Lavida, je mi to ľúto, ale opakovane bohužiaľ musím poukázať na nekompetentnosť . Nie, že by mi to vadilo, ale najskôr vari takto. Len lavida trpel a aj asi trpí slepotou, ak nevidí rozdiel v stave budovy Domu služieb.
Nuž , s poukazom na stupňujúcu sa kritiku a tlak na predstaviteľov mesta, že čosi treba robiť s Domom služieb , keďže je to už pred takmer piatimi desaťročiami postavená budova, ktorá je dvojpodlažná tvaru L, čiastočne podpivničená a slúžila k účelu využitia na maloobchodné služby, prenájom priestorov pre predajne a chránené dielne a bola naozaj , to fakt nemožno nikým poprieť, či už z vonkajšieho alebo vnútorného pohľadu - v stave zlom .
Faktom je, že budova bola nezateplená, mala osadené pôvodné okná s oceľovým okenným rámom!!! Dôležite je pripomenúť, že Zdrojom tepla pre vykurovanie objektu boli dva plynové kotly 42 kW v samostatnej miestnosti na 1. PP. V budove boli pôvodné teplovodné vykurovacie rozvody a staré oceľové vykurovacie telesá. Zdroj tepla neriešil ohrev pitnej vody. Ohrev pitnej vody bol riešený v jednotlivých nájomných jednotkách lokálne, elektricky. Vzhľadom k zlému stavu, najmä stavebnej časti, v budove nebola zabezpečená tepelná pohoda a nedala sa vykúriť. Z tohto dôvodu nájomníci ukončovali nájom. Navyše, v dôsledku toho boli prevádzkové náklady na tepelnú energiu neprimerane vysoké.
Predstavitelia mesta v snahe riešiť tieto problémy sa rozhodli konať a tak v súlade so Zákonom č. 321/2014 Z. z.Zákon o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov uzatvorili ( je na stránke mesta) „ Zmluvu o garantovanej energetickej službe uzatvorenej v zmysle § 17 a 18 a nasl. Zákona o energetickej efektívnosti, ktorej predmet znie takto:“ Predmetom zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor je zlepšenie ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI budovy alebo zariadenia.
Teda priatelia ešte raz, nie wecká a schodište a pod., na ktoré bolo pánom primátorom poukazované. Nech mi je odpustené, ale to je rezíduum nedostatočnej starostlivosti a nielen o túto budovu v majetku mesta aj za jeho vedenia mesta. A tak je namieste otázka, napr.že prečo sa nezverejnila, či verejnosti neukázala kotolňa,a pod., ale otvory, ktoré boli predpripravené k montáži ďalšej technológie , ktoré sú v kolaudačnej zápisnici zapísané ako nedorobky.
Takže priatelia, lavida ,čoby hater (ten čo nenávidí), väčšinou vie všetko lepšie. Cíti sa na niekoľko vyznamenaní a ovláda najvyšší level psychológie. Najčastejšie sa ozýva tak, aby to videli aj iní. Komentuje a zhadzuje. On tvrdí, že “zotrel”, no pokojne môžeme povedať, že chcel uraziť a vyprovokovať. Neraz ublíži. Existujú takí, ktorým vidíme tvár aj meno. Majú to v krvi. Prichádza na túto stránku cielene, nehľadiac na následky, uštedrí kritiku, ublíži aj uškodí ľuďom, ktorí za nič nemôžu. Tak, žiaľbohu, aj takí sú medzi nami. Ale chválabohu, nie sú v prevahe. S úctou ostávam a dávam si pauzu ,prajem všetkým neprekonateľne krásne a šťastné vianočné sviatky. PB
Hodnotenie: 2   1
10:51:49 04.12.2019 [7066] Nevhodný príspevok?
Štefan, čo to vyprávaš? "Úplne logicky by sa tu teraz v debate o kauze kamera mal objaviť príspevok p.M.Šimku"... Mňa nezaujíma názor Marianov, ale vyjadriť sa tu ma Dušan, ktorý neskutočným manipulatívnym spôsobom poosočoval bývalé vedenie. Ale Dušan stále asi nevie písať. On aj poslankyňa Alena Mokrá, by sa mali ospravedlniť za to čo natárali na celé Slovensko. Neskutočný klamár je to.
Hodnotenie: 2   0
09:01:47 04.12.2019 [7065] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň.Nuž pravdu povediac pán PBošiak je pre mňa ako občana mesta ťažké ostať v kľude,keď terajší primátor na You tube informuje o tom,ako bývalé vedenie mesta z titulu svojej nekompetentnosti premrhalo veľké peniaze na potrebné projekty.
V prípade Domu služieb mám dokonca pocit,že kolaudačný protokol na evidentne nedokončený projekt podpísal človek naozaj nechcem uraziť,ale ako inak situáciu hodnotiť,to podpísal človek s nejakou funkčnou slepotou alebo čo.
Vy to nevidíte pán PBošiak? Nemám nič proti,ak sa vyjadrujete ku spomienkam na "nežnú",ale domnievam sa,že tu máme omnoho vážnejšie veci na riešenie.
Pokiaľ Ste vo svojich príspevkoch veľa krát prezentoval svoj názor na nekompetentnosť terajšieho primátora týkajúcich sa jeho konania v niektorých prípadoch,dokonca vyjadrených spôsobom evokujúcim jeho nekompetentnosť v konaní anbloc,tak by ma zaujímal Váš názor a hodnotenie informácií,ktoré predkladá terajší primátor občanom na You tube teraz.
Hodnotenie: 1   2
21:17:06 03.12.2019 [7061] Nevhodný príspevok?
Priatelia, ospravedlňujem sa, nedalo sa inak, len lavidu nejako ukľudniť.
Ale teraz k vážnejšej téme priatelia. Spomienka na „Nežnú revolúciu“ v Novákoch priatelia, z pohľadu tých ľudí, občanov, ktorí dni hektických udalostí prežili v našom meste, určite nám dajú za pravdu, že i občania mesta ,pracujúci okolitých fabrík študenti stredných škôl, ale i riadiace orgány mesta ,či už politické, alebo štátne boli súčasťou revolučných zmien i v našom meste.
Nechcem nikomu vstupovať do svedomia, ale potom je tu namieste otázka, že prečo nebolo badať v priebehu organizovanej besedy z príležitosti 30. Výročia Nežnej revolúcie tých ľudí, občanov nášho mesta, ktorí sa rovnako zapojili do udalostí v roku 1989 priamo, ale v našom meste.
Nebol by som mal dôvod venovať pozornosť tejto besede a svoj čas v tomto príspevku, k tejto nemastnej- neslanej „aktivite“ Domu kultúry, keby opakovane, ako už mnohokrát, neprimeraná samoľúbosť pána primátora nezadala samotnej spomienke na tieto „revolučné dni“ v Novákoch príchuť pachute. Totižto, k „Nežnej revolúcii“ sa vyjadruje vo svojich spomienkach len pán primátor, s istým pánom fotografom z Prievidze. Vo videozázname
z obdobia roku 1989, je viacmenej uvedené obdobie, keď pán primátor ( čoby vyhliadnutý ,či poverený človek ) moderoval diskusiu členov akčnej skupiny OF v Prievidzi, s funkcionármi mesta Prievidza a funkcionármi okresných inštitúcií.
Teda prečo o tom píšem? Nuž preto, že Ing. Dušanovi Šimkovi len zásluhou protagonistov „ Nežnej revolúcie“ v roku 1989-1990 založeného hnutia Verejnosti proti násiliu v našom meste Nováky, sa podarilo zaradiť do mestských štruktúr nášho mesta. Pravdou však je, že ako som nazeral, tak som nazeral na spomienku k výročiu „Nežnej revolúcie, sa mi nikto z nich na displeji môjho počítača neobjavil a ani v reči pána primátora, či moderátora Ing. Pavlíka, nebol ním čo i len málo ktosi z nich spomenutý, pretože tiež je pravdou z historického pohľadu na tieto dni, že ani občania nášho mesta nestáli v tomto celonárodnom a celoštátnom revolučnom pohybe bokom. Nerozumiem tomu, je mi to čudné a tak si kladiem otázku, že prečo na uvedenej besede k výročiu „Nežnej revolúcia „ v Novákoch absentovala ich prítomnosť?
Poďme však ďalej. Keďže podľa rozkazu predsedu vlády Dr. Čiča ku dňu 31.12.1989 ukončil činnosť aj Socialistický zväz mládeže, tým samozrejme zanikla aj funkcia okresného zväzáckeho funkcionára, ktorým Ing.Dušan Šimka, ešte v čase uvedeného moderovania bol.
Dnes nám už je známe, kto, ako a akým spôsobom sa začal diskrétne v našom meste „ recyklovať do nového režimu“. Recyklácia Ing. Dušana Šimku do nového režimu, musím konštatovať, začala v období po „Nežnej“, celkom excelentne, t.j. keď sa ponúkol, alebo ho možno oslovili, povedzme zakladatelia Verejnosti proti násiliu (ďalej len VPN) v Novákoch za moderátora, pre zakladajúcu schôdzu vznikajúceho VPN v našom meste (február,marec 1990), ktorá sa uskutočnila v Mestskom kine.
Dôležitým momentom pre Ing. Dušana Šimku však bolo, že miestne VPN ho do tejto role moderátora akceptovala a ešte dôležitejším momentom bolo, že za svoj nie veľmi vydarený výkon moderátora, si za svoju službu na zakladajúcej schôdzi VPN doslova vydrankal kandidatúru za VPN na kooptovanie do funkcie a to hneď predsedu Mestského národného výboru v Novákoch.
Teda nie je pravda, ako sa nás snažia presvedčiť bratia dvojčatá ,že bol statočne a demokraticky zvolený v demokratických voľbách. Opak je pravdou. To znamená, že až po úpravách v politickom zložení poslancov vtedajšieho poslaneckého zboru Mestského národného výboru , t.j. po nedobrovoľnom odstúpení časti poslancov – za KSS, ho navrhla miestna Verejnosť proti násiliu ako nominanta do funkcie predsedu MsNV a takto politicky upravený „mestský parlament“ nomináciu Ing. Šimku „odklepol“ a VPN mu pomohlo odštartovať novú kariéru!!!.
Po určitých tlakoch na poslancov, mu VPN pomohlo získať aj podporu poslancov a neskôr v jednotlivých volebných obdobiach aj podporu nováckej verejnosti! Všetko sa to však dialo na škodu vznikajúcej demokracie, pretože čím silnejšiu podporu zo strany vládnucej VPN, neskôr HZDS Ing. Dušan Šimka mal, tým rýchlejšie „začal viac umravňovať a dodnes umravňuje “ zakladajúcich členov bývalého VPN, či členov bývalého HZDS. Časom sa začal od svojich, nazvime to s odpustením za pejoratívny výraz „chlebodarcov“, dištancovať až rozchádzať politicky aj názorovo . Aké dôvody ho k tomu viedli a vedú až tak, že si spoločne s ním nespomínali na 30. Výročie „Nežnej revolúcie“ aj tí, ktorí boli veľmi blízko pri nej ,ale v našom meste, vie vari len on sám.PB
Hodnotenie: 1   1
18:43:35 03.12.2019 [7060] Nevhodný príspevok?
Lavida klídek, step by step PB
Hodnotenie: 0   0
10:29:50 03.12.2019 [7058] Nevhodný príspevok?
Klasika z klávesnice Pbošiaka,Keď nieto o čom,tak chytro vyfabulovať nejaký ten teplý pľuvanček.Už mi tam chýba len plamenná výzva....Máme tu dvoch primátorov!Kde ste pán kontrolór?! Prečo nekonáte?! Konajte!
Hodnotenie: 1   1
21:51:18 02.12.2019 [7057] Nevhodný príspevok?
Priatelia. Je zvláštne, ak ľudia, ktorí strácajú prehľad o každodennej realite. O to skôr príkladmo v prípade straty pokory, môže naskočiť u nich pocit, že si môžu dovoliť čokoľvek?!. Postavenie a kompetencie primátora sú definované najmä v Ústave SR, v Zákone o obecnom zriadení.
Nič nepokazím, ak napíšem, že v týchto zákonoch, nie je naozaj nič uvedené „o postavení a kompetenciách primátora „ v rozdvojenom vydaní“.
V Novákoch dôveru vyjadrovanú ústami primátora nášho mesta (pri výkone svojej funkcie), k svojmu rodnému dvojčaťu, naozaj nikto nespochybňuje a ani ja, veď nemáme dôvod spochybňovať, pokiaľ si riešia ich rodinné a súrodenecké problémy!!! No, ak ich vzájomná dôvera presahuje rámec rodinných vzťahov a zneužívajú synergiu pri riešení verejného záujmu až tak, že ich názorová jednotnosť vytvára toxické prostredie, ktoré ovplyvňuje už negatívne životy občanov, obyvateľov nášho mesta, je to naozaj už pozoruhodné, ba čo viac, už neúnosné.Ak ich synergita je už až taká veľká, že si akosi rozdelili úlohy navonok i dovnútra nedôvodne aj v riadení nášho mesta, už to ani nie je pozoruhodné, pretože v tomto prípade už bratia konajú, čoby jeden v rozdvojenej funkcii ,už je to smiešne.
Domnievam sa, že treba odmietnuť takéto konanie, pretože s ohľadom na to, že primátor mesta je osoba verejného záujmu takéto „rozdvojenie funkcie primátora“ je vari už za čiarou etiky a morálky. Ide o to, opakovane už neviem po koľký krát, že: „Človek, ktorý vstúpil do politického života si musí uvedomiť, že jeho súčasťou je aj určité obmedzenie jeho práva na súkromný život a môže byť vo verejnom záujme predmetom širšej i ostrejšej kritiky“.
To však ako vidíte nepripúšťa druhé jeho ja, dvojča M.Š., ktorý burcuje klávesnicou do počítača, iPhonu, všade tam, kde sa len málinko rozhorí plamienok nesúhlasu, odporu, či nesúhlasom s rozhodnutím, výrokmi jeho brata, primátora nášho mesta, čoby verejného činiteľa, ktorý zdá sa, že viac ako mestu, sa venuje klopaním na úrady kvôli jeho “ prerušenej piesni“ ,resp. obdobiu rokov 2014-2018 , keď bol voličmi v prevahe o tísíc v počte viac hlasov prevalcovaný a neuspel. Prečo? Nuž, zmieriť sa s touto porážkou a nechceným odložením jeho osoby do priestoru „time out“ na štyri roky sa len tak ľahko pán primátor nemieni. Chodí vraj celé dni mimo úrad, mimo mesto Nováky, za daromnicami, ako počúvam a počas jeho neprítomnosti, jeho brat M.Š.nás „baví“ osočovaním a inými nepodarenými vulgárnosťami.
Jeho brat , ktorý akoby „udržuje“ riadenie mesta tak, že v emailovej konverzácii, v diskusiach mainstreamových médií, telefonicky, ako napokon čítate aj vy priatelia, uráža, osočuje, upozorňuje občanov na to, že čo sú zač, kladie im otázky a zároveň upozorňuje osočujúco, že mu zabudli odpovedať (hoci isto jemu nemajú nijaký dôvod), pripája ku svojim osočujúcim emailom, články o činnosti slovenskej Mafie (hoci neviem z akého dôvodu, pretože nikdy nikto z môjho okolia, sa leda okrem nich, s mafiou nestretol) a už je to aj horšie, lebo berú ich jedy a poskok lavida, človek, ktorý si nevie prísť na meno im kontruje.
Priatelia, hoci zatiaľ ľudia na tento zaujímavý stav reagujú opatrne, už dnes sa však dá uveriť, po získaných informáciách, že do budúcna určite, môže takýto stav v riadení mesta vytvoriť vážne bariéry, pre akýkoľvek rozvoj dotýkajúci sa naozaj priamo nášho mesta a narušiť vzťahy medzi dvojčatami a ich názorovými oponentmi ešte viac. Nie, nie, nesmejte sa. Je to viac, ako pravdepodobné.
Teda priatelia, úvodné resumé by sme uzavreli tak, že s prenesenými kompetenciami v rámci zabezpečovania úloh štátu, keď tento preniesol právomoci zo štátnej správy na samosprávy sa dá súhlasiť. Problémom v Novákoch ostáva, ako vnímať „rozdvojenie funkcie“ primátora medzi bratov, dvojičky, pretože čudná deľba úloh medzi bratmi, dvojčatami, už dnes vnáša o postavení, o kompetenciách pána primátora v mysliach voličov, ak nie naozaj zmätok, tak isté pochybnosti o správnosti konania osoby verejného záujmu, teda či má pán primátor dôvod trpieť tento stav a aký dôvod ho k tomu vedie??? Ich rodinné hry, zavedené do mestskej politiky, možno už čosi málo spred roka 2010 v spojitosti s rozdvojením funkcie primátora o vláde v meste Nováky (?), sú naozaj čudné, až nepochopiteľné.
A tak rozhodne oprávnene si kladieme otázku, na základe akej právnej normy, takýto stav pán primátor toleruje svojmu bratovi, dvojčaťu. Je na neuverenie, ak títo ľudia z rodinného klanu pána primátora nechápu, že nespravodlivými a neslušnými výrokmi na ostatné rodiny, skresľujú obraz týchto rodín vo verejnom priestore a ich angažujúcich sa rodinných príslušníkov, hoci vedia, že tu mnohí občania žili, pracovali a žijú historicky ako rody, veľmi dlhé obdobie a i v súčasnosti tu majú svojich nasledovníkov, svoje deti a vnúčatá,či pravnúčatá. A tak nech mi je odpustené, je to ešte horšie ako v Čítajte viac. https://www.tvnoviny.sk/domace/1983038_v-obecnom-zastupitelstve-malej-obci-zrejme-sedi-nepravoplatne-poslanec . PB

Hodnotenie: 1   1
20:45:48 02.12.2019 [7056] Nevhodný príspevok?
Po objavení sa novej informácie v kauze kamera súhlasím s prispievateľom Accickvep,že v tomto prípade si primátor "na...l do vlastného hniezda".Ale pre poriadok zareagujem aj na prispievateľa Milan Oršula.Moja výtka ohľadom manipulovania bola jednoznačne určená prispievateľovi PBošiak z titulu niektorých jeho kontroverzných názorov,ale predovšetkým Webmasterovi ohľadom diskusiu retardujúcej cenzúry,teda zmazávania príspevkov.Úplne logicky by sa tu teraz v debate o kauze kamera mal objaviť príspevok p.M.Šimku a zrejme on aj príspevok poslal,ale bohužiaľ bol hneď zmazaný.Takže si ho budem musieť vyžiadať.No a pokiaľ primátor číta príspevky na tejto stránke,tak sa hádam vyjadrí aj na kameru.
Hodnotenie: 0   2
Meno:
Heslo:
Bojnice majú novú atrakciu. Návštevníkov odvezie turistický vláčik
Turistický vláčik odvezie ľudí na dvoch trasách.
zobraziť podrobnosti »
09.05.2019
Nebezpečné znečistenie. Bývalý zamestnanec odhalil nekalé praktiky
NOVÁKY / Rybári už niekoľko rokov upozorňujú na znečistenú vodu v rieke Nitra. Tá je najmä v úseku pod Novákmi plná chemických látok. Do redakcie TV JOJ sa ozval bývalý hasič, ktorý pracoval v tamojšej chemičke. Informoval o tom, ako tam zneškodňovali ortuť.
zobraziť podrobnosti »
20.03.2019
VIDEO: Prievidza má letisko. Ani Federer už nemusí dosadať na trávu
Lúka s ďatelinou bola dlhých sedemdesiat rokov letiskom v Prievidzi. To sa teraz zmenilo. Trávu nahradil asfalt. Pomôcť to môže celému regiónu.
zobraziť podrobnosti »
19.03.2019
Budú sa preverovať výsledky volieb: Neúspešní kandidáti žiadajú o prepočítanie hlasov
NOVÁKY - Jeden z neúspešných kandidátov na primátora Novák v novembrových voľbách do orgánov samosprávy obcí požiadal Ústavný súd (ÚS) SR o prepočítanie hlasov. Podanie odôvodnil tesným rozdielom hlasov voličov medzi ním a zvoleným kandidátom.
zobraziť podrobnosti »
28.11.2018
Hlasuj za ZŠ Nováky a vyhraj
V hre sú 3x plne vybavené počítačové učebne s interaktívnou tabuľou v hodnote 21 000 € pre tvoju školu a viac ako 120 vecných cien pre teba, hlasovanie prebieha do 31.12.2018
zobraziť podrobnosti »
22.11.2018
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.