Online 8 ľudí. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
(1) Mimi
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
894 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
18:17:13 23.09.2018 [6559] Nevhodný príspevok?
Prečo nemôžem voliť Ing. Dušana Šimku za primátora mesta Nováky? Kto spĺňa zákonné podmienky na to, že môže voliť a byť volený v našom meste a cítil, že čokoľvek zo sľubov v predchádzajúcom období nebolo zrealizované, neboli veci dobre urobené, dotiahnuté do konca, boli zanedbané, či devastované, alebo bezhlavo zlikvidované má ideálnu príležitosť predložiť svoju víziu a po svojom prípadnom zvolení, začať; ju realizovať. Mojou ambíciou je, aby som sa vo svojich príspevkoch, čo najviac priblížil k realite dní minulých, ale i súčasných, ktorými sa dá odôvodniť moja odpoveď na otázku, prečo nemôžem voliť Ing. Dušana Šimku za primátora. V tomto predvolebnom čase, sa občiansky život v našom meste neodlišuje podstatnými znakmi od života občanov v iných obciach, mestách. Aspoň ja ich nevnímam. Nemám totiž také poznatky. Veď, či sa nám to páči , alebo nie, každý si žije vo svojich problémoch, ktoré ho kvária menej, či viac. Kto však má záujem už vie, pretože informácie už presiakli do vedomia občanov nášho mesta a potvrdené sú i mená kandidátov na poslancov a primátora mesta. Niektoré mená sú pre obyvateľov známejšie, iné im veľa nehovoria. Niektorých z nich poznajú, niečo už pre mesto v minulosti urobili, iní sú nepopísaný hárok papiera s doterajším nulovým prínosom pre obyvateľov Novák. Pri všetkej úcte k ostatným obciam a mestám na Slovensku, však rozdiel medzi ostatnými obcami a našim mestom tu je. U obcí v regióne ma to nemrzí, nezaujíma, pretože okrem okresného mesta Prievidza, je volebná kampaň v obciach na okolí vedená na rozdiel od nášho mesta s podstatne, podstatne menším „humbugom“. Na zozname kandidátov na primátora nášho mesta je zapísaný aj Ing. Dušan Šimka, bývalý primátor. Oficiálne je teda potvrdené, že sa snaží o comeback – znovuzískanie moci. Predplatené predvolebné agitačné príspevky, ktoré Ing. Dušanovi Šimkovi zverejnil v niekoľkých vydaniach týždenník - regionálne, reklamné a inzertné periodikum PRIEVIDZSKO zdá sa, že našich spoluobčanov až tak veľmi nezaujali. Myslím si, že dôvod je ten, že ich obsah má nízku odbornú úroveň, bez zachovania štipky politickej kultúry a podľa môjho názoru, majú v istých súvislostiach jeho argumentácie fabulatívny naratív. Rozrušený a bojachtivý kandidát na primátora nášho mesta, Ing. Dušan Šimka, však začal zle. Začal ťať hlava-nehlava aj za podpory (Solženicyn ich volal ortodoxní a Lenin užitoční idioti) užitočných idiotov typu lavida, kade-tade. Je však otázne, či je potrebné takto ťať? Je otázne, či zaťal naozaj vždy do pravého, živého. A tak si kladiem otázku. Ozaj a prečo to robí, ak chce žiť medzi nami i naďalej? Ba chce byť otcom mesta, či získať právo riadiť toto mesto. Hľadajúc odpoveď na niektoré otázky, som sa vrátil k mojim „ úvahám, resp. zamysleniam sa...“, ktoré boli zverejnené i na tejto webovej stránke, pred niekoľkými rokmi späť, zmyslom ktorých bolo vyjadrenie nesúhlasu s konaním a riadením nášho mesta vtedy primátorom Ing. Dušanom Šimkom. Tí, ktorí majú záujem, si isto spomenú, ako nám Ing. Dušan Šimka veľakrát sľuboval, že „zmení vodu na víno“. Ako sa vraj dobre budeme mať, keď to bude Lenon. „Žijem pre naše mesto „ (?!)“.. Presne tak znel názov kampane, s ktorou išiel Ing. Dušan Šimka do volieb v roku 2014. Dnes sa hrdý slogan nedá nijako inak chápať, len ako čistý populizmus, pretože stav, ktorý zanechal v meste po dvadsaťštyriročnom pôsobení na poste primátora nášho mesta, nastavilo rovné zrkadlo aj slepému pohľad, na riadenie nášho mesta v období jeho vlády. A tak s dovolením začnem tým , čo si zaslúži najväčšiu pozornosť od voličov, občanov, začnem jeho vzťahmi k ľuďom a naopak. Prečo? Pretože, ak platí, štát sme my, vari by malo platiť, že mesto sme my, občania a on má len zverené dočasné právo nás zastupovať bez ohľadu na to, či mu niekto dal, alebo nedal vo voľbách hlas. Ďalej tiež preto, že ozaj nie je možné nespomenúť a len tak hodiť na marginálu záujmov ,alebo dokonca zabudnúť na množstvo jeho nezmyselných vstupov do integrity občanov, porušených medziľudských, občianskych a priateľských vzťahov, ktoré zničil bez pokory, neúctivo až dokonca verejným škandalizovaním občanov, bez úcty a vlastnej sebareflexie a to len v záujme rastu jeho vlastnej populistickej, politickej kariéry, v záujme povyšovania jeho píár na os zemegule, okolo ktorej sme sa všetci mali vraj točiť. Jednoducho, mnohým ľuďom bezdôvodne, len z titulu arogantného povýšenectva ubližoval. Nikdy sa nikomu doposiaľ za takéto, jeho absurdné konania, výroky, neospravedlnil. Ako vidieť, jemu nechýbajú vzťahy ( však uvidíme ?!) k týmto ľuďom, nechýbajú mu problémy bežných ľudí a problémy mestských štruktúr, mestských politík. Nezamýšľal som sa veľmi nad tým, že potom prečo, ale asi preto, že je to jednoduché. Nemá spomenuté vzťahy vnútorne v sebe vytvorené kam posunúť, kam pretvoriť, kam pretaviť, vystačí si sám so svojou súčasnou family a pár trolmi. A tak je zjavné, že mu ide len o moc. Jeho doménou bolo a s tým aj zostarne , ponižovanie rodičov pred deťmi a detí pred rodičmi, byť tie deti sú aj dospelí ľudia. Ako vidno z mnohých zverejnených záznamov Jehotelevízie, dehonestoval, ponížil mnoho občanov, desiatky vzťahov a tým aj vstupy do rodín (dobre čítate, desiatky rodín). Nie je nezaujímavé, že počas svojej politickej kariéry, veľmi rýchlo od seba odpudil tých ľudí, ktorí mu v čase porevolučnom pomohli vystúpiť na piadestál moci, a ktorých svojim konaním takto neskonale sklamal. Niektorí z nich dodnes, len nechápavo krútia hlavou. No, nielen tých spoluobčanov, ale aj tých, ktorí sa zapájali do činnosti mestských orgánov, spoločenských organizácií v meste, ktorí mesto reprezentovali vo vysokých štátnych funkciách, alebo na postoch podnikateľov, úspešných manažérov, športovcov, športových oddielov, ba svojich spolupracovníkov, ktorých si sám vyberal, a ktorých sám náležite bez vlastnej pokory, zatracoval. Nevšímal si ľudí, občanov, ktorí sa zaslúžili o život v tomto meste pred jeho nástupom do funkcie primátora. Nechcel a nechce pochopiť, že keby nebolo týchto občanov, nemá na čo naviazať, lebo oni vytvorili Nováky, oni reprezentovali v športoch, ktoré sa rodili v našom meste ozaj za ťažkých podmienok a oni organizovali turnaje, dokonca na európskej úrovni (Vodné pólo). Nedá mi nespomenúť dnešné slová pápeža Františka, ktorými v istej pasáži jeho vystúpenia upozorňoval slovami, „ vážte si svojich predchodcov“. A tak ma zosmutnela spomienka na laxný prístup nášho mesta pri poslednej rozlúčke s dlhoročným predsedom Mestského národného výboru Jankom Gogolom, ktorý v najťažšom období obetoval všetky svoje schopnosti nášmu mestu. Plných dvadsaťpäť rokov viedol naše mestečko. K zanedbávaniu významu SNP, v našom meste sa ešte vrátim. Ing. Dušan Šimka, v čase svoje vlády v našom meste postupne posilňovaním svojej pozície, strácal o týchto ľudí záujem. No, až nadišiel čas, keď i napriek ním sľubovaného a očakávaného zázraku, „zmeniť vodu na víno“, ktorý nikdy nedokázal splniť, ho ľudia, občania-voliči prekukli, odmietli , nedali mu v roku 2014 mandát a prišiel o kreslo primátora nášho mesta. A tak sa pokúša o comeback – znovuzískanie moci. No, to má však vážení spoluobčania už háčik, pretože Ing. Dušan Šimka nemal zabudnúť, že občania, voliči ťažko uveria jeho sľubom, keď už raz k nemu zmenili postoj, v dôsledku ich nespokojnosti so spôsobom (!) napĺňania mandátu, ktorým ho poverili. Voličom takto arogantne, neslušne vedenou predvolebnou kampaňou, neetickou rétorikou len preukazuje, že sa v jeho charakteristických rysoch ,povahových vlastnostiach nič nezmenilo a niet teda dôvodu sa oprávnene domnievať, že si váži a bude do budúcna vážiť slušnosť,občanov,či svoje mesto. Neveria, že bude slušnou formou riadiť naše mesto. A tak by si mal najskôr, po prehratých voľbách v roku 2014 všimnúť i svoje správanie a konanie, ktoré už raz, na štyri roky vyvolalo túto, pre neho frustrujúcu zmenu, nezáujem o jeho služby. Hoci sa ani v súčasnosti s jeho výrokmi, ktoré vypustil do verejného priestoru po stránke obsahovej, morálnej, etickej a politickej, napokon ani po odbornej stránke nestotožňujem, nikomu neukladám za úlohu, s mojim názorom, úvahou, súhlasiť, pretože si uvedomujem , že volebné právo občana je už zadefinované. Vox populi,vox dei“ .Avšak moja mienka a nielen moja i v súčasnosti je taká, že aj hrubé slovo treba vedieť použiť a venovať sa viac pravde, ako osočovaniu a znevažovaniu, či nactiutŕhaniu. Ing. Dušan Šimka svoje slová nikdy nevážil ( najmä voči občanom, voličom, poslancom), nikdy nepoužil adekvátne a prináležiace odôvodnenie bez toho, aby si „ do človeka nekopol“. Ing. Dušan Šimka, neodpovedal vždy odborne, ani korektne, nechcel a nechce brať osobnú zodpovednosť za svoje pochybenia, ku ktorým si občania žiadali od neho vysvetlenie, akú-takú odpoveď. A tak, ak som doposiaľ s Ing. Dušanom Šimkom nesúhlasil, nesúhlasím s ním ani teraz, ani s jeho „pripisovaním si zásluh“(?!), za poukazovanie na činnosť, či nečinnosť súčasných funkcionárov Mestského úradu, hoci v tejto mojej úvahe, je pre tento prípad, ich činnosť pre mňa vedľajšia, pretože je to o práci radnice a na nich je bremeno, aby vyvrátili slová exprimátora alebo vice versa. Ing. Dušana Šimkov rozkazovačný, fabulatívny naratív ,používanie, výhražného až zastrašujúceho spôsobu, či naplnenie hrozieb masovým podaním trestných oznámení na poslancov, občanov, mimochodom, na ktorých sa viacmenej zabával, s posmievačským podtónom, avšak nikdy nedosiahol body z takéhoto konania pre seba len potvrdzujú, že Ing.Dušan Šimka nemá cit nielen pre veľkú politiku, do ktorej sa domáhal dlhé roky neúspešne dostať, o čom svedčí neúspešné členstvo v niekoľkých stranách. No čo je zlé, chýba mu cit, najmä pre komunálnu politiku. A v súčasnosti je odrazu komunálna politika v jeho záujme(?!). Vážení čitatelia, ak budem mať ako dôchodca čas a dovolia mi to okolnosti , dovolím si postupne pokračovať v úvahách. PB
Hodnotenie: 1   0
14:13:34 22.09.2018 [6556] Nevhodný príspevok?
Ale, ale p. Lavida
Dobrý deň,
nesnažím sa reagovať na príspevky pisateľov, zvlášť ak si medzi sebou vymieňajú názory. Beriem to tak, že to je hlavne ich vec a ja si ich príspevky len zo záujmom prečítam.
Váš posledný príspevok p. Lavida ma však zarmútil v jednej veci. Aby som bol konkrétny dovolím si Vás citovať :
" Napr. tu máme celkom logickú otázku prečo terajší p.primátor a p. prednosta tak vehementne presadzujú projekt novej Polikliniky? Aj napriek tomu, že jeho financovanie je povedzme, výrazne nad možnosťami mesta. Počul som reči o tom, že majú niečo prisľúbené"
Práve pre túto poslednú vetu na Vás reagujem. V našom meste a na tom sa iste spolu zhodneme, nie je dobrá atmosféra. Ľudia na veci reagujú podráždene, emočne, mnohokrát bez argumentov, či overených informácií. Sám ďalej píšete, že práve takéto reči z agentúri JPP nahlodávajú zdravé uvažovanie ľudí. Nemám nič proti tomu, ak sa takéto, povedzme klebety hovoria pri pive, či káve. Ak však takéto niečo zavesíme napr. na túto stránku, tak to môže zneistiť a nahlodať uvažovanie množstva ľudí. Ak Vám išlo o toto, tak sa Vám to perfektne podarilo.
Samozrejme keby som bol ja p. Danišom, resp.primátorom mesta vedzte, že tvrdo zareagujem. Lenže. Lenže ja nie som ani p. Daniš, ani primátor.
Za chvíľu sú tu komunálne voľby a ja by som bol veľmi rád, keby sme my čo píšeme na tieto stránky, neprenášali svoje emócie, pojmy a dojmy na spoluobčanov Novák. Skôr keby sme emócie a vášen tlmili a naše príspevky by nútili ľudí, zdravo sa nad nimi zamyslieť. Emócie a vášeň patria určite viac k láske, ako v rozhodovaní sa o tom, komu zveríme naše mesto na ďalšie obdobie.
Pokiaľ sa jedná priamo o Vás p.Lavida, podporujem Vaše myšlienky v otázke rozvoja turistického ruchu a tým aj propagácii Novák. Nie som v tejto oblasti doma, takže neviem poradiť, ale podľa vašich myšlienok si myslím, že by ste vedeli, ako nato. Bol by som naozaj rád, keby ďaľšie zastupiteľstvo spolu s primátorom a vedením mesta, niektoré Vaše myšlienky aj realizovalo. Vedzte však, že do rozhádaného mesta, mesta plného nenávisti a osočovania, Vám nikto nepríde.

S úctou
Ľubo Dzurák
Hodnotenie: 3   0
17:41:01 20.09.2018 [6555] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Lavida, keď „ Alea iacta est“ a Juliusa Caesara, či rieky Rubikon nikde, počkáme si. Načo sa trápiť.PB
Hodnotenie: 1   0
00:05:13 20.09.2018 [6553] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Tak pekne po poriadku. Pokiaľ sa týka Elona Muska, resp. jeho výroku len diletant si dokáže myslieť, že na Internete vygúgli všetko. Ja mám však inú a to pre mňa už od mojich desiatich rokov svojho života záľubu. V tom čase som dostal zvolenie od mojich rodičov zapísať sa do tzv. Hviezdoslavovej knižnice a odtiaľ som si kupoval knihy, ktoré mám doposiaľ v obývačke môjho bytu, teda doma v knižnici. Je ich okolo štyridsať a všetky som prečítal. Som dlhoročný odberateľ kníh z vydavateľstva Martinus (overte si to). Kupujem si knihy v kníhkupectve Panha rhei. Je skvelé. Teda nie Googlu, lavida, ale „Za všetko, čo je vo mne dobré, vďačím knihe.“ To už veľmi dávno vďačil za svoje vedomosti knihám Maxim Gorkij. Vaša arogancia je neskutočná. Zloba, nenávisť a absurdity vytláčané z vašej hlavy, len tak z vás sršia. Tie vedecké kecy okolo Elona Muska, si nechajte pre seba. Ja sa plnenia jeho vízií pravdepodobne nedožijem a už i preto mi nechýbajú vaše prihlúplé vygúglené frázy. To je po prvé. No, a aby som pokračoval s dovolením švejkovsky. Tak nám ho ... idú voľby, diletanti pokračujú a karavána ide ďalej, nechcem sa psov dotknúť, nezaslúžia si to. Vy lavida sa však už konečne vypsite z tých vašich fantasmagórií. Lavida, z každej Vašej sentencie vyplýva to isté, opakovane dookola Ja o voze , vy o koze. Naši politici a aj novinári označujú v poslednom období najmä vo svojich blogoch na SME , isté politické osobnosti, rádovo však aj obyčajných ľudí výrazom „užitočný idiot“ . Lavida, ja som nereagoval na váš príspevok, ja som sa neodvolával na váš príspevok, ja som reagoval na príspevok Ľubomíra a prirodzene na zvláštnu atmosféru v meste, ktorú koniec koncov sám potvrdzujete, že nie je dobrá. Za atmosféru v meste môžu iní ľudia ako ja a vy to dobre viete.Vy mi písať nezakážete, na to ste malý pán, aj keby to bol niekto z vašich donorov. To vás však neoprávňuje ,takto si na mňa dupnúť. Lavida, ak chcete získať informácie – zoznam kandidátov na poslancov, či primátora a doposiaľ ho nemáte k dispozícii a chcete ich získať, aby ste niekomu poslúžili ako ..., nech sa páči. Čo ja s tým. K tejto vašej úvahe o kandidátoch na primátora, ktoré sa dotýkajú mojej rodiny sa vo svojich príspevkoch ešte vrátim. Lavida, obsah vášho príspevku naznačuje stále tie isté tendencie, že si nechcete uvedomiť , že i v tejto chvíli váš príspevok nemá tak, ako aj inokedy, kauzalitu, nemá logiku, zmysel a vôbec neurčuje žiadnu koncepciu, osočujete, ohovárate. To po druhé . A teraz k tomu najvážnejšiemu problému . Ak sa lavida domnievate, že vo vašom príspevku, v ktorom ste zverejnili isté fragmenty osobnej sťažnosti podanej M.Š.na moju osobu na Slovenskú advokátsku komoru, vy ako tretia, sťažnosťou nedotknutá osoba , že to nie je bezdôvodným zásahom z vašej strany do integrity mojej osoby, ste na omyle. Ide o zverejnenie osobnej pošty, ktorú vám sťažovateľ poskytol , a ktorá nebola určená vám. A ja už nie som člen advokátskej komory. To po tretie. Nuž, aby som pokračoval, veľmi ste na omyle, ak si myslíte, že som nejaký ufňukanec. Nevyplakávam a ani nemám dôvod, najmä nie kvôli vám. Len opakovane podčiarkujem to, čo vyriekol primátor Nového mesta nad Váhom o tom, čo pomohlo udržať mesto a jeho rozpočet v stave, aby sa za rok 2017 umiestnilo ako najlepšie mesto na Slovensku a najlepšími výsledkami. Diletantizmus z vás len srší. Nerozumiete mestu, jeho hospodáreniu, nerozumiete vzťahom medzi ľuďmi a ich potrebám. Ste obyčajný amatér mysliac si, že ste verbálne nadupaný . Možno, vygúglenými frázami. Ste nekorektný už i preto, že tlačíte kaleráby o primátorch hoci v mojom príspevku som pokračoval v téme o práci poslancov ,nadväzujúc tak na príspevok Ľubomíra a primátora som sa vicmenej len veľmi okrajovo, myslím, že len v jednej vete dotkol. Stále sa snažíte o diletantské vyťažovanie informácií, hoci viete, že ja vám ich neodovzdám, neposkytnem. Už vám to istý čas vytkol Vladimír. Háčik ,rybička.Lavida,nie som rybička. To vari som sa nepomýlil , po štvrté a na záver, po piate. Pokiaľ sa však týka zariadení pre plávanie a vodné pólo lavida, nechajte si tie vaše kydy o zmene spoločenských pomerov pre seba. Trvám na svojom tvrdení, že pokiaľ sa týka Mestskej krytej plavárne v Novákoch išlo o flagrantné zanedbanie starostlivosti o mestský majetok. Kto zodpovedal (v tom čase, keď toto zariadenie bolo v užívaní občanmi mesta len pár rokov od roku 1988, cca +,- 10 rokov), keď sa Mestská krytá plaváreň vypustila zo záujmu starostlivosti o ňu za zverený mu majetok mesta a kto sa mal starať o mestský majetok- Mestskú krytú plaváreň a etc. so starostlivosťou riadneho hospodára a nestaral sa takýmto spôsobom oň, si načítajte v príslušnom zákone. PB
Hodnotenie: 1   0
Meno:
Heslo:
Poézia všednosti
Radi by sme Vám uviedli do pozornosti výstavu výtvarného umenia „Poézia všednosti“, na ktorej predstavia tvorbu významných výtvarníkov so svojimi obrazmi. Výstava má filantropický rozmer a dobrovoľná finančná zbierka bude pre neziskovú organizáciu Plamienok - detský mobilný hospic v dňoch 14.9. až 6.10.
zobraziť podrobnosti »
NOVÉ! 18.09.2018
VIDEO: Mestské zastupiteľstvo zo dňa 19. februára 2018
www.video.novaky.sk
zobraziť podrobnosti »
14.04.2018
VIDEO: Vyjadrenie primátora mesta k aktuálnemu dianiu
VIDEO: Vyjadrenie primátora mesta k aktuálnemu dianiu
zobraziť podrobnosti »
21.03.2018
Počas likvidácie vetracej šachty nastali problémy (+FOTO)
KOŠ. Pri likvidácii bývalej vetracej šachty v Koši došlo v piatok k poškodeniu jedného z potrubí. Technickú poruchu, v súvislosti ktorej sa ľahko zranili traja zamestnanci Hornonitrianskych baní Prievidza (HBP), už odstránili. Informovala hovorkyňa spoločnosti Adriana Siváková.
zobraziť podrobnosti »
12.03.2018
Zemianskymi Kostoľanmi sa od včera šíri neznámy zápach
Včera vo večerných hodinách zaznamenali obyvatelia obce neznámy zápach. „Približne od osemnástej hodiny sme dostávali od občanov informácie o šírení zápachu. Postupne sme ho mali hlásený zo všetkých častí obcí,“ informovala starostka Zemianskych Kostolian Jana Školíková.
zobraziť podrobnosti »
08.03.2018
Mail:
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa.