Online 5 ľudí. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
779 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
11:15:38 30.12.2018 [6734] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Samozrejme, že občanom „veľmi významne známy“ môj osobný stalker lavida, splieta ako vždy svoje hejty už v rovine Dunning – Krugerovho efektu . Nuž, tak ešte raz lavida“. Ja som písal v príspevku č. 6730 takto, citujem:“ Pristúpme teda k slávnostnému tzv. inauguračnému Mestskému zastupiteľstvu. Ing. Dušan Šimka sa predviedol hneď na prvom zastupiteľstve, keď pri schvaľovaní návrhu na zloženie Komisie pre ochranu verejného záujmu, obrátiac sa na poslancov, dôrazne podotkol, že v návrhu sú poslanci navrhnutí a zaradení tak, aby zastupovali všetky politické strany, ktorých poslanci uspeli vo voľbách (zákon 357/2004 Z.z.). Naviac tam vsunul nezávislého poslanca, ktorý získal vo voľbách najviac hlasov – Mgr. Danu Hornú. Zastúpenie všetkých politických strán odôvodňoval tým, že to nariaďuje zákon, vraj to nie je z jeho vôle(!!!), ale chce plniť literu zákona(!!!!). Veď áno. Zabudol však, že ľudia majú pamäť. To sú zase naše skúsenosti s ním a vládou za neho. Aby som odôvodnil svoje tvrdenie, je namieste otázka, že prečo nechal v rozpore so zákonom tentoraz O obecnom zriadení, schváliť obsadenie Mestskej rady poslancami jednej politickej strany(SMER), keď Mestskú radu definuje v § 14 zákon O obecnom zriadení takto: „ Mestskú radu zriaďuje Mestské zastupiteľstvo. MsR je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora(!!!!!). MsR je zložená z poslancov mestského zastupiteľstva, ktorých volí mestské zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. MsR a jej členov môže mestské zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať. Počet členov rady schvaľuje MsZ(!!!!). Pri jej zložení sa prihliada!!!!!!! na zastúpenie politických strán a hnutí zastúpených v mestskom zastupiteľstve!!!!!!!!!!. No a to je koreň problému. Ako vidieť z prenosu na úvodnom rokovaní MsZ, zvolená MsR bola zložená z viceprimátorky, tá je členom MsR automaticky v zmysle zákona. No ďalší dvaja členovia sú: Bc. Hajnovič – Smer, a Ing. Balák tiež Smer. Tu mu rovnomerné rozloženie politických strán akosi nevoňalo, nepasovalo??? Prečo rovnomerné rozloženie politických strán nezdôrazňoval aj pri obsadzovaní MsR? Nuž asi preto, že by musel do MsR dať Ing. Gogolu zastupujúceho Progresívne Slovensko, alebo Juraja Svitka zo Slobody a Solidarity??????? „ Potiaľ ja v citovanom príspevku. Lavida, nuž a ty mne a čitateľom pripomínaš, v tvojom príspevku č. 6733, že :“ Teda ten, kto si pozrel záznam z ustanovujúceho zasadania nového MZ a nie je postihnutý účelovou slepotou, ako pán P.B. nemohol vidieť iné,ale len to,že Mestskú radu schválili noví poslanci MZ a nie primátor.“ ,potiaľ ty lavida. A tak lavida povedz, v čom vidíš problém, ak teda nie si ty sám, tým slepým? Takže opakovane lavida, moje slová,citujem: „Prečo rovnomerné rozloženie politických strán nezdôrazňoval aj pri obsadzovaní MsR,!!!???? Nuž asi preto, že by musel do MsR dať Ing. Gogolu zastupujúceho Progresívne Slovensko, alebo Juraja Svitka zo Slobody a Solidarity??????? „. Potiaľ z môjho príspevku. A tak lavida bola naozaj z mojej strany účelová otázka, že prečo rovnomerné rozloženie politických strán nezdôrazňoval aj pri obsadzovaní MsR,!!!???? , ak p. Ing.Dušanovi Šimkovi , ktorý bol zvolený za primátora je v súčasnosti Mestská rada jeho poradný orgán????. Lavida, kto riadil konanie Mestského zastupiteľstva a kto má usmerňovať jeho zákonnosť? Nuž predsa pán primátor Ing. Dušan Šimka. Inými slovami, dobre naložené s nevedomosťou nových , ešte vyľakaných poslancov(???), alebo umenie možného???. Teda politika. Nuž a tam, to som viackrát potvrdil, je skúsenejší pán primátor. Zatiaľ. Aj preto som presvedčený, že p. primátor mal, ako skúsenejší politik, pri voľbe členov Mestskej rady z radov poslancov upozorniť ( keďže je to jeho poradný orgán!!!!) tak, ako upozornil na zákon pri zriaďovaní „Komisie Na ochranu verejného záujmu“, že pri voľbe za členov z radov poslancov do Mestskej rady(!!!!) sa pri jej zložení prihliada!!!!!!! na zastúpenie politických strán a hnutí zastúpených v mestskom zastupiteľstve!!!!!!!!!!. . A tak sa lavida radšej postaraj o to, aby sa pánty na dobových dverách Mestského úradu naolejovali, a nauč sa dobre čítať a to, čo čítaš, aj tomu porozumieť. A tak ti prajem veľa zdravia. Ostatné poznámky si nechaj pre seba, zatiaľ. Nie si žiadny lumen, ako si o sebe namýšľaš, ešte nebudem hovoriť o tvojej diagnóze a zariadení k nej príslušnom. Karma je však zdarma. Ja som sa totižto vyjadroval k pánovi primátorovi, ty naopak sa vyjadruješ k mojej osobe v podstate neslušne,ak nie osočujúco, znevažujúco, to je podstatný rozdiel. A mimochodom lavida, v čom vidíš moju snahu v mojom príspevku, za každú cenu vyrobiť špinu na kriminalizovanie konania primátora??? PB
Hodnotenie: 2   1
11:53:40 28.12.2018 [6730] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Kráľ zomrel, nech žije kráľ, fráza, ktorá sa pre tento povolebný čas rozhodne hodí. V minulosti bola fráza používaná v súvislosti s menovaním nového panovníka. A naše mesto Nováky, ktoré v roku 2014 takého panovníka stratilo, vraj v roku 2018 získalo, totižto staronovým primátorom, s prestávkou jedného volebného obdobia sa stal Ing. Dušan Šimka. A ako začal? Zdá sa, že si vychutnal prvé zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Akože ináč, len rétoricky, pretože sa musí tiež jedným dychom konštatovať, že bolo opakovane cítiť absenciu jeho odbornej zdatnosti, teda neznalosti, najmä zákonov no tiež aj množstvo pochybení v ním poskytovaných informáciách, zrejme vyplývajúcich z trémy(?). Nevynikal v poznaní zákonov( a nielen v poznaní,ale ani v dodržiavaní) do roku 2014 a zrejme sa mu nezadarilo i naďalej byť predstaviteľom nášho mesta, čoby tiež zdatným, v poznaní svojich kompetencií. Žiaľ, ako vždy, aj vo chvíli, keď už nemusel zavádzať a vymýšľať si, je na tom v poznatkoch o kompetenciách vyplývajúcich pre zastávanie funkcie primátora rovnako tak, ako bol, ako on zvykne hovoriť „ za neho“ , teda počas jeho vlády do roku 2014. Tak, ako sa začína opakovať „odborná“ zdatnosť u dlhoročného primátora Ing. Dušana Šimku, ktorou sa tak veľmi „hrdil“ pred voľbami a písali o nej trolkovia mu naklonení? Najskôr vari začnime od definície ,čo je Mestský úrad? Teda, Mestský úrad je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora mesta. Zabezpečuje organizačné a administratívne veci mestského zastupiteľstva a primátora, ako aj ďalších zriadených orgánov mestského zastupiteľstva a plní úlohy v zmysle zákona O obecnom zriadení!!!!. Nuž povedzme si o úradných hodinách. Alebo najskôr o vchodových dverách? Tak teda o vchodových dverách. Na neodborné a neempatické rozhodnutie spočívajúce vo vzťahu k vchodovým dverám poukazuje tiež praxou overená skutočnosť, že naši starší spoluobčania si nevedeli vynachváliť rozhodnutie týkajúce sa zmeny miesta vstupu do budovy Mestského úradu v Novákoch dverami do haly pred obradnou sieňou. Prečo? Nuž preto, že súboj s ťažkými, dobovými dverami, ktoré sa na príkaz primátora Ing. Dušana Šimku opäť asi začnú používať namiesto dverí pri vstupe do haly pred obradnou sieňou, je – bude znovu pre nich, našich seniorov, prvá veľká prekážka (najskôr však musia obísť primátorské auto), ktorá ich unaví, pred niekedy namáhavým vybavením si požiadaviek na Mestskom úrade. A tak teraz k úradným hodinám ,ako ďalšiemu jeho prísľubu, ktorý spočíva v tom, že zruší nestránkový deň v týždni, ktorým bol štvrtok a nariadi, že všetky dni v týždni budú stránkové. Ako to teda bolo „ za neho“, za jeho vlády? Asi nestačí byť „chrumkavý“, úplne iný, ktorý bude vraj robiť aj pre tých, čo ho nevolili. Ing. Dušan Šimka uviedol, že v záujme všetkých občanov od 1. januára vracia stránkové dni úradu do koľají, ako to bolo za čias, keď bol primátor on. „Za neho“ boli vždy všetky dni úradné, preto zrušil štvrtok, ako nestránkový deň. Potiaľ by to bolo v poriadku, ale máme predsa k dispozícií Pracovný poriadok mesta, pod ktorým je podpísaný Ing. Šimka Dušan ako primátor, ktorý bol vydaný 30. 3. 2004 a keďže nebol zmenený alebo zrušený (nemám vedomosť), tak platí vari aj v súčasnosti. Citujem z neho časť par. 13: „Úradné hodiny pre styk s verejnosťou sú denne, pondelok, stredu a piatok v pracovnej dobe od 8,00 hod. do 15,30, okrem prestávky na odpočinok a stravovanie. Utorok a Štvrtok sú nestránkové dni.“ A to už vôbec si neviem predstaviť situáciu ako zaručí, že sa občanovi bude venovať kompetentný zamestnanec, nakoľko mnohí zamestnanci majú pracovné povinnosti mimo Mestského úradu. Čistý populizmus!!!!!!!!!! Pristúpme teda k slávnostnému tzv. inauguračnému Mestskému zastupiteľstvu. Ing. Dušan Šimka sa predviedol hneď na prvom zastupiteľstve, keď pri schvaľovaní návrhu na zloženie Komisie pre ochranu verejného záujmu, obrátiac sa na poslancov, dôrazne podotkol, že v návrhu sú poslanci navrhnutí a zaradení tak, aby zastupovali všetky politické strany, ktorých poslanci uspeli vo voľbách (zákon 357/2004 Z.z.). Naviac tam vsunul nezávislého poslanca, ktorý získal vo voľbách najviac hlasov – Mgr. Danu Hornú. Zastúpenie všetkých politických strán odôvodňoval tým, že to nariaďuje zákon, vraj to nie je z jeho vôle, ale chce plniť literu zákona(!!!!). Veď áno. Zabudol však, že ľudia majú pamäť. To sú zase naše skúsenosti s ním a vládou za neho. Aby som odôvodnil svoje tvrdenie, je namieste otázka, že prečo nechal v rozpore so zákonom tentoraz O obecnom zriadení, schváliť obsadenie Mestskej rady poslancami jednej politickej strany(SMER), keď Mestskú radu definuje v § 14 zákon O obecnom zriadení takto: „ Mestskú radu zriaďuje Mestské zastupiteľstvo. MsR je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora. MsR je zložená z poslancov mestského zastupiteľstva, ktorých volí mestské zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. MsR a jej členov môže mestské zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať. Počet členov rady schvaľuje MsZ. Pri jej zložení sa prihliada!!!!!!! na zastúpenie politických strán a hnutí zastúpených v mestskom zastupiteľstve!!!!!!!!!!. No a to je koreň problému. Ako vidieť z prenosu na úvodnom rokovaní MsZ, zvolená MsR bola zložená z viceprimátorky, tá je členom MsR automaticky v zmysle zákona. No ďalší dvaja členovia sú: Bc. Hajnovič – Smer, a Ing. Balák tiež Smer. Tu mu rovnomerné rozloženie politických strán akosi nevoňalo, nepasovalo??? Prečo rovnomerné rozloženie politických strán nezdôrazňoval aj pri obsadzovaní MsR? Nuž asi preto, že by musel do MsR dať Ing. Gogolu zastupujúceho Progresívne Slovensko, alebo Juraja Svitka zo Slobody a Solidarity??????? Tak, ako rešpektuje Ing.Dušan Šimka zákon O obecnom zriadení?????? ,ak sa podpísal pod sľub, ktorým sa nám Ing. Dušan Šimka prezentoval pri prevzatí funkcie primátora nášho mesta. „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia“(!!!). Takže rozchádza sa sľub primátora nášho mesta s ľudskými vlastnosťami človeka, ktorými sú odbornosť, charakter, česť a svedomie? Veď práve to zaujíma verejnosť, aby mala dôvod dôverovať ľuďom, ktorí v našom meste majú rukách rozpočet ,resp. veľký balík finančných prostriedkov k tomu, aby zveľaďovali a uľahčovali životy občanov v meste a nie nekompetentné a populistické vyhlásenia. To ostatné v našom meste sme“ za neho“ už zažili. Ale i tak celkom na záver budem osobne rád, ak sa v starostlivosti o občanov a naše mesto, pánom poslancom a primátorovi zadarí. PB
Hodnotenie: 0   3
13:54:20 23.12.2018 [6729] Nevhodný príspevok?
Venovanie.
Je tu čas vianočný a záver kalendárneho roka 2018. Dovolím si teda pri tejto príležitosti venovať čitateľom, pisateľom, sympatizantom, nesympatizantom tejto stránky a všetkým spoluobčanom, vinš od folklórneho súboru mojich rodákov - Košovan z Kanianky:
Nech chvíle lásky a pokoja, všetky bolesti Vám zahoja. A tá láska so zdravím sa snúbia, na Vianoce majú byť šťastní všetci ľudia. Šťastné a veselé Vianoce a krásny Nový rok.
V. Richter
Hodnotenie: 4   0
23:43:35 19.12.2018 [6727] Nevhodný príspevok?
Ak dnes sledujeme Greenpeace práve v našom meste Nováky v ich úlohe proti ničeniu životného prostredia tým, že blokujú ťažbu uhlia, ktoré sa nachádza v jeho chotári a ktoré ťažia Bane, či nedávno lietali nad Chemičkou balóny Greenpeacu s ekologickými výzvami, že vraj znečisťuje rieku Nitru, alebo závod Pórobetón ,ktorý ešte donedávna vyrábal stavebný materiál za použitia tzv. surovín, t.j. popolčeka z neďalekej Elektrárne, ktorá spaľuje práve uhlie nachádzajúce sa v chotári nášho mesta, je to ozaj aktivita mimovládky, ktorá akoby naše mesto trestá z pohľadu života občanov nášho mesta a najmä jeho súčasnej negatívnej medializácie. Je však paradoxné, že hoci občania mali informácie o prostredí v ktorom žijú, voliči si vo voľbách v roku 2018 do funkcie primátora tohto nešťastného mesta, toľko krát prekliateho (výbuch vo VOP-e) a spomínaného v médiách ako nepopulárne mesto, zvolili človeka, ktorý pácha rovnako krivdy na životnom prostredí a koná tak v rozpore s jeho jednou zo základných budúcich úloh pri výkone funkcie primátora, v rámci ochrany životného prostredia a života obyvateľstva pred vplyvmi uvedených fabrík, ktorou by sa mal počas celého volebného obdobia ako s kruciálnou otázkou nášho života v tomto prostredí najmä kvôli občanom zaoberať. A tak je namieste otázka, ako chce tento človek zabezpečovať zdravé životné prostredie aj pre budúce generácie, keď sám osobne zo svojho novopostaveného rodinného domu takmer šesť rokov skolaudovaného v rozpore so stavebným zákonom a ochranou životného prostredia vypúšťa splašky do dažďovej kanalizácie ústiacej do rieky Nitry, ktorej sa niekedy hovorí rieka života Hornej Nitry. Hoci bol sankcionovaný Odborom Okresného úradu pre životné prostredie a bola MÚ v Novákoch (jeho primátorovi???)uložená povinnosť odstrániť tento druh vyvádzania splaškov vybudovaním si žumpy, resp. Domovej ČOV, do dnešného dňa pán primátor nezverejnil, ako sa s jeho nezákonným konaním vysporiadal. Myslíte si aj vy, že je to správne, hoci mu to občania celé obdobie sporadicky až pravidelne pripomínali a pripomínajú. Jeho voľba je naozaj paradoxná, čo si zvolili voliči budú žať, ale čo s nami, čo sme ho nevolili a ako občanov je nás tu prevaha? Je to hanba demokracie, alebo arogancia moci???. A čo na to hovorí Greenpeace???!!! Všimnú si to, alebo sa pôjdu len pozrieť na ťažnú vežu, aby zistili, že kde je dom primátora mesta Nováky postavený???
Hodnotenie: 2   1
22:15:44 18.12.2018 [6725] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň . Neprináleží mi v tejto chvíli odborne hodnotiť prácu radnice vo funkcionárskom a personálnom zložení , v ktorom zamestnanci radnice pracovali na čele s dnes už bývalým primátorom Dr.Danielom Danišom. Môžem však úprimne vyhlásiť, že to však nebolo jednoduché obdobie,ale ani márne obdobie. Pracovné posty jednotlivých funkcií zastávali pomerne mladí ľudia a tak sa dá vari viac o tomto období povedať i to, že bolo pre týchto mladých ľudí veľkou skúškou v poskytovaní potrieb občanov, každopádne za ťažších podmienok, dokonca vari za najťažších podmienok ,aké sa voči radnici pre prácu jej funkcionárov a zamestnancov mohli vytvoriť, v jej histórii zrodiť. Je isté, že vonkajšie zásahy ľudí túžiacich po moci, mali vplyv na pracovnú atmosféru, v ktorej sa takto, veľmi ťažko plnili úlohy a rodili nové nápady a vízie. I napriek všetkým okolnostiam, hoci osobne som málo ,alebo vôbec za uplynulé štyri roky, ale ani viac rokov späť, teda možno od roku 1990-eho nežiadal na radnici o pomoc, či podporu, pravdou však je ,že som našiel ochotu a pochopenie, hoci niekedy som mal pocit, teda pred rokom 2014, že je tu istá obava stretnúť sa s mojou osobou, lebo som kritizoval. Moje skúsenosti v práci s ľuďmi som však nijako nezneužil tak, aby som dal arogantne najavo svoju nespokojnosť nedajbože, aby som prácu zamestnanca radnice znepríjemnil sťažnosťami na najvyšších vrcholných orgánoch Slovenskej republiky, ako to robila istá, v tomto štvorročnom období po moci bažiaca skupinka občanov nášho mesta, pretože som si uvedomoval, že bez submisivity k štatutárovi, by si len ťažko udržali prácu na tomto úrade, alebo prípadné pracovné, či osobné výhody. Taký je už život. I napriek tomu si myslím, že si zaslúžia aj ľudia na radnici poďakovanie za odvedenú prácu a všetkým im z úprimného srdca ďakujem, želám veľa zdravia, šťastia a keďže idú aj Vianoce ,všetkým nám občanom nášho tvrdo skúšaného mestečka prajem s ich dovolením veselé Vianočné sviatky a šťastlivý Nový Rok. Rovnako ďakujem tejto stránke a adminovi, že mi umožnili , či poskytli možnosť prispievať svojimi príspevkami na tejto stránke. Nemal som a nebudem vari ani v budúcnosti iný dôvod mať, ak sa rozhodnem pokračovať v písaní, len ten, aby som poukázal na problémy, a aby sa naše mesto rozvíjalo aspoň tak, ako sme ho v investičnom vybavení pre služby občanom zanechali v roku 1990-om, za podstatne iných, ťažších pre rozvoj nášho mesta podmienok . S úctou ,Mgr.Peter Bošiak
Hodnotenie: 2   1
19:09:59 18.12.2018 [6723] Nevhodný príspevok?
V mene tímu administrátorov tejto stránky, nám dovoľte aby sme poďakovali za 4-ročnú spoluprácu prednostovi mestského úradu mesta Nováky Mgr. Milanovi Oršulovi. Vďaka spolupráci, sme vedeli odpovedať na vaše otázky a vybavovať vaše požiadavky, ktoré ste uvádzali v diskusnom fóre alebo v súkromných správach.

Tím administrátorov.
Hodnotenie: 1   1
18:27:15 18.12.2018 [6722] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Tí ktorí sem, tam zablúdite na túto webovú stránku máte isto v pamäti výrok prispievateľa ,ktorý nie tak dávno svoj príspevok uviedol takto: „Po posledných komunálnych voľbách, aj keď viacerí nemáme radosť z výsledku, platí výrok „klasika“:Je po voľbách, zvyknite si. Akurát v trochu pozmenenom tvare-„zvyknime si“. Potiaľ prispievateľ Vladimír. To znamená, ak si máme zvykať, tak áno. Samozrejme, ak tento úzus platil v čase „neslobody“ pre Ing.Dušana Šimku a pre ďalších, rovnako zmýšľajúcich a v jeho partii s ním bojujúcich ľudí, čoby v opozícii proti primátorovi Dr. Danišovi, nič sa v situácii nezmenilo a musí si novozvolený primátor nášho mesta uvedomiť, že sa stal verejný činiteľ a verím, že môžeme pripustiť, že o jeho práci môžeme takto verejne rovnako, ako hovoril on ,aj my hovoriť. Ak ste nahliadli niektorí do periodika SME, v https://myhornanitra.sme.sk/c/22008217/sucastou-spievania-kolied-v-novakoch-bol-aj-maly-vianocny-trh.html
sa po otvorení linku v diskusii k článku tak ako ja dočítate, ako nezákonne a neodborne, nekompetentne sa zo strany ,teraz už súčasného primátora Ing. Dušana Šimku a Ing. D.P. , vtedajšou vedúcou Oddelenia výstavby pristupovalo ku výstavbe stavby „Amiteáter“, ktorá z uvedených dôvodov skončila tak, ako má každá takéhoto druhu stavba skončiť, samozrejme ak nenastúpi absolútna „AROGANCIA MOCI“. To sa však nestalo a pán primátor ku stavu a výstavbe celého námestia, bude mať čo vysvetľovať, lebo sa budeme pýtať na mnoho vecí. Aj na to napríklad, ako je možné, že na našom nováckom námestí stojí stavba na pozemku vo vlastníctve fyzickej osoby. To vari nikde na okolí miest neexistuje ( bez ohľadu na jej účel a služby,ktoré poskytuje).Ak ma pamäť neklame v roku 2002 vehementná, až neslušná obrana uvedených pozemkov pred zákonnou reštitúciou v predvolebnej kampani vedenou Ing.Dušanom Šimkom už v roku 2012 skončila, už sa nevyplatilo bojovať o pozemky pre mesto v ich celej výmere? Muselo sa ich mesto zbaviť? Mnohokrát sme kriticky poukazovali na nakladanie s majetkom nášho mesta, ale k tomu hádam neskôr, pravdou však je, že možno signifikantne poukázať na fakt, že legislatíva, ktorá v zákonoch ustanovuje nakladanie s majetkom mesta vo všeobecnosti je charakteristická tým, že pre ochranu majetku mesta existuje množstvo obmedzení a zákazov mesta vo voľnom rozhodovaní mesta o hospodárení s jeho majetkom. Takže, aj tieto skutočnosti budú predmetom auditu? No, uvidíme.

Hodnotenie: 0   1
08:51:47 04.12.2018 [6714] Nevhodný príspevok?
Včera večer som si odpozeral investigatívnu reláciu v TV 1 „Reportéri“ na rovnakú tému, ako uvádza Ľubomír. V mnohom sa stotožňujem so slovami Ľubomíra a som úplne presvedčený, že generácia našich otcov, keby ešte žila, by zaujala rovnako k baniam podpornejšie stanovisko. Bola to generácia ľudí hrdá na svoju baňu i napriek tomu, že baňa bola prostredím, ktoré si vyžiadalo množstvo obetí.Môj otec žil v pokore pred baňou. Vravieval. V bani si treba dať pozor na všetko, lebo príroda je mocná, nevieš,kedy ťa prekvapí a premôže. My doma, sme žili s baňou , pretože náš otec pôsobil istý čas ako hlavný majster banských učňov na bývalom Baníckom učilišti, ešte malo sídlo v Novákoch. Často rozprával, ako „fáral „v bani v Rakúsku“ ,v tom čase pripojenom k Nemecku, ako prežil „zával“ v Ostrave s jazvami na chrbte, ktoré mu navždy pripomínali, že mal šťastie a sa mohol s nami tešiť zo života, ako pracoval v Handlovských baniach a zakotvil v Nováckych baniach až do „infarktu“ a odchodu na invalidný dôchodok ,hoci nemal ani päťdesiat rokov. Pri porovnávaní potrieb mesta Prievidze a nášho mesta v dôsledku ťažby uhlia , aj s ohľadom na skutočnosti, ktoré nikto nechce vidieť ani počuť, sa aj v tomto prípade hádže však nášmu mestu, našim občanom znova iba ohlodaná kosť . Nikto nemôže poprieť, že sa stačí poobzerať po chotári a vidieť rozvlnenú zem polí a lúk, narastajúci počet novovytvorených jazierok a je všetkým jasné, že tu niekto niečo v podzemí robil, že sa zem pohla, poprehýbala, že sa pod týmito pozemkami pracovalo, dolovalo. Paradoxom však je, že nikto z vedenia nášho mesta, po zrušení stavebnej uzávery v našom meste, nenašiel odvahu, či záujem s ambíciou a najmä koncepčne, pokračovať v možnosti naše mesto pozdvihnúť, rozvíjať, budovať tak, ako si ono zaslúžilo, po rokoch tvrdých stavebných a životných obmedzení pre naše obyvateľstvo. Nedokázali spolupracovať s banskou organizáciou na takej vzájomnej úrovni, aby k nášmu mestu rovnako sa rovnako zaujímali stanoviská ako k Prievidzi, ktorá o to vehementne a rázne žiadala a žiada na rôznych fórach a najmä v rámci politiky štátu. A tak, ak bojuje primátorka Prievidze a je to jej, ako sa zdá aj pracovná agenda, a že si ju vzala za svoju, sa jej ani nečudujem, ba naopak, za čo úprimne povedané, pani primátorku obdivujem, pretože je zrejmé, že hľadá formu a spôsob pre Prievidzu a jej obyvateľov ako a čo robiť, čo ďalej. No, naši funkcionári ľahkomyseľne a bezdôvodne rozviazali väzbu s banskou organizáciou a nijakým spôsobom sa nesnažili vzájomnou obojstrannou podporou prispieť k rozvoju nášho mesta, hoci do určitej miery (zrušením stavebnej uzávery) už malo naše mesto v možnostiach výstavby ruky rozviazané. Paradoxom je ,že mesto Prievidza sa v dôsledku rozvoja banskej činnosti , chemickej výroby v NCHZ, Elektrárne, či Pórobetonu rozvíjalo až do parametrov súčasných, hoci priemyselný komplex tohto okresu pôsobil a pôsobí na území nášho mesta, takpovediac v našom chotári, naše mesto sa nachádza v úplne inej situácii. A tak je pre mňa nepochopiteľná ľahostajnosť kandidátov na poslancov, na primátora nášho mesta, ak sa neprihlásili zodpovedne k tomu, že sa ako budúci predstavitelia nášho mesta v prípade ich zvolenia napoja na agendu, že raz bane, elektrárne, či chemička skončia so svojou výrobou. Nepociťoval som ako občan , volič, u nikoho z nich takúto potrebu, úlohu. Nikto ani nebrnkol o spolupráci medzi banskou organizáciou, chemičkou a ďalšími firmami na území nášho mesta a našim mestom. Teda, aby som bol konkrétny vytvorená v minulosti „ Rada riaditeľov“, ktorá mala istým spôsobom ako orgán podnikateľských aktivít koordinovať spoluprácu medzi jednotlivými fabrikami,závodmi, spoločnosťami, teda podnikateľskými subjektmi na území mesta, spoluprácu v prospech rozvoja a potrieb nášho mesta je v súčasnosti neživá skupina ľudí , bez akejkoľvek tendencie nášmu mestu pomôcť. Okrem toho, že síce takmer dennodenne pozerám na vytvorený priemyselný park ako taký, osobne mám čudné pocity z celého priestoru, ktorý vznikol na začiatku, resp. na vstupe do nášho mesta od okresného mesta Prievidza. Čo však mesto dokázalo urobiť, bolo to, že zdvihlo daň z nehnuteľností a volanie, prosby p. J. G. nositeľom investícií v spomenutom priemyselnom parku bol hlasom zanikajúcim v nezáujme mešťanostov. To bola odpoveď občanovi k prehodnoteniu dane z nehnuteľností odvádzanej mestu, na podporu podnikania v Novákoch. Neurobilo sa nič, alebo len málo nielen pre udržanie dobrých vzťahov s občanmi, ktorí čosi pre mesto v rámci svojich občianskych, podnikateľských aktivít urobili , ale z istých osobných záujmov sa hádzali polená pod nohy podnikateľom, keď ich preháňal stavebný úrad, ako aj niektorých občanov, ktorí boli takpovediac v nemilosti radnice. A tak je to aj s organizáciou Greenpeace. Totižto nič nám neostáva len sa spýtať jej organizátorov, členov, aký malo zmysel ich lietanie a predvádzanie balóna s logom Greenpeace nad Novákmi, či odbery vzoriek vody z rieky Nitra, keď sa nič neriešilo, a ak áno, tak ako je možné, že sa nikdy nezastavili na našej radnici, nezvolali občanov mesta a neinformovali ich o výsledkoch ich zistení a teda že čo zistili a čo pre občanov nášho mesta ich výsledky predurčujú, znamenajú. Nepýtali sa na názor mesta a občanov, ale z Bratislavských salónov a z iných európskych krajín nám odrazu chcú navravieť, ako nám to škodí , ako sa nám tu zle žije? Ako to zistili, že sa nám tu takto žije? Štatistika je jedna vec a život v tomto regióne vec druhá. Či vari chcú zariadiť, že vedľa plota, ktorý hraničí s chemickou kolóniou postavia kliniku na respiračné ochorenia aspoň takú, aká je vo Vyšných Hágoch, alebo že sa plavecký bazén Národného vodnopólového centra bude napĺňať čírou vodou z rieky života Hornej Nitry, sem tam okorenenou splaškami z rodinných domov? Či vápenné jamy, karbidka sú až tak veľmi vzdialené od bytov, rodinných sídiel ,záhradiek našich obyvateľov, že tam prach z nich, v tomto sparnom lete nedovial? A tak sa ani nečudujem, že takéto nekoncepčné riešenie sa teraz akosi nosí, lebo je to IN téma. Avšak som za, no iba za podmienky, že nám ktosi pomôže riešiť vnútorné problémy mesta, keď ako čítate Ľubomíra sme rozhádané mesto, bez základných vedomostí koncepčne pripraviť mestu rozvoj do budúcna, bez potrieb samých pre seba dodržiavať zákony na ochranu životného prostredia a musí za naše životné prostredie bojovať Greenpeace. Trestné oznámenia zo strany primátora, jeho blízkych na spoluobčanov, poslancov, či ich hrozby ,posmešky a osočovanie veci vôbec nepomôžu, naopak ešte viac destabilizujú vzťahy a znížia záujem, najmä mladých občanov o život v tomto meste, či tu nejaký greenpeace existuje, alebo nie. Verím, že záujem riešiť tento problém otvoril cestu k tomu, že sa začneme vzájomne viacej chápať a hľadať spoločne riešenia . PB
Hodnotenie: 2   1
12:33:31 02.12.2018 [6710] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Nemáme niektorí dôvod ku spokojnosti, hoci sme nezadali príčinu neúspechu Dr.Daniša v tohtoročných novembrových voľbách. Silný nápor špinavostí zo strany podporujúcej šimkovcov , ako aj od nich samých a doposiaľ stále neprestali s ich šírením, myslím si, že ani neustanú, lebo na iných , povedzme dobrých myšlienkach nemajú záujem. Zlá energia, ktorou sú napáchnutí, sa nevytratí z ich telesnej energie len tak ľahko a znova bude len na ľuďoch , občanoch, ako sa s ňou vysporiadajú, ak na nich doľahne ťažoba, ako ťažká mora, šíriaca sa okolo týchto ľudí. Ešte je privčas hodnotiť prácu nezvoleného primátora , dôležité však je pre mladých ľudí si zapamätať túto nepomenovateľnú kampaň primátora, ktorý ňou za týchto okolností dokázal, hoci nepresvedčivo, presvedčiť ľudí ,aby sa dúfam, len na štyri roky usadil v kresle primátora . Nech je poučením do budúcna pre tých, ktorým záleží na meste, aby sa najmä tí, mladí ľudia, schopní a spôsobilí kandidovať, dôstojnejšie, odbornejšie pripravili na to, aby v budúcich voľbách víťazne ustáli svoj boj o post, o ktorý sa chcú uchádzať. Pamätajte, že rovnako nie je predpoklad, že čosi za štyri budúce roky dokáže na poste primátora. Dr. Daniš nám postupne vyšumí z hlavy, problémy zostanú. S poukazom na demografickú skladbu obyvateľov, plesy, či vysielanie TV a zopár kultúrnych udalostí nášmu mestu iste nepoškodí, ale ani trochu, ak nie vôbec ,nepomôže. Venovať všetko a všetkým obyvateľom, bude za štyri roky nemožné. S odvolávkou na moje slová, že nezdravo sebavedomí kandidáti, ktorí nemali predpoklady, aby čo len sčasti primerane mohli obsadiť kreslo primátora a nahradiť dosluhujúceho a tiež teda neúspešného v pokuse o comeback si musia zvyknúť na moje slová. Step by step. Volebný boj je podľa môjho názoru nesprávny názov. Mám za to, že by to malo byť o súťaži. A súťaž je o vedomostiach, či fyzickej zdatnosti v športe, o menežérskych schopnostiach .Vedieť sa učiť zaujať postoje k potrebám mesta a uhýbať sa politickým hrám a podpásovkám toho, kto nechce dopustiť na svoju osobu žiadnu kritiku, byť aj porušil zákon a zneužil v mene svojho osobného záujmu, nie je ľahko vstrebateľná téma. Využívať zákon jeho uplatnením v záujme dosiahnutia pravdy pre občanov a nie pre osobné záujmy primátora tak, ako to bolo do roku 2014 je možné len vtedy, ak takýto človek vie, aké sú jeho kompetencie a k čomu a kedy ich môže použiť a nie zneužiť,najmä v osobnom záujme. Hoci v roku 2002 bol mečiarizmus porazený, sám som po svojom rozhodnutí kandidovať na primátora ucítil politické hry, keď sa vtedajší primátor veľmi dobre učil od svojho učiteľa ,v tej dobe jeho viceprimátora , ktorý premenil Mestský úrad na stranícku bunku HZDS-DS takmer od vzniku tejto strany. Tým pádom sa mi mnohí ľudia doslova ospravedlňovali za svoj postoj vo voľbách, že si až po nich uvedomili, že to nebolo o kvalite Ing.D.Šimku, o mojej kvalite a ďaľších kandidátoch na post primátora, ale v tom čase ešte o sympatii občanov,voličov k HZDS DS a o nesympatii, ako vyplynulo i z nosnej predvolebnej témy Ing. D Šimku ,víťaza volieb k rodine T. Tak sa pripomínam mojimi dohadmi,že prečo nevítal na našej radnici bývalého prezidenta SR M.Kováča?! Arogancia, sebavedomie a neúcta k občanom, poslancom, ale aj predstaviteľom štátu, zdá sa, že bude sláviť po štyroch rokoch ustúpenia od týchto negatívnych charakterových vlastností úspech, ale nie je to mojou prehrou. Je to vôľa sa učiť, pretože nastúpivší pán na radnicu sa veľmi dobre učil od svojich učiteľov a aby som to preukázal, rozšíril rady občanov, ku ktorým zaviedol znevažujúci algorytmus k rodinám Š. – ových, K-ových, O.-ých R.- ových M. – ových a mnohých ďaľších, ktorých zapudil, len preto , lebo sa s ním nestotožňovali v jeho nezmyselných hodnoteniach občanov, poslancov a ich rodín, nesúhlasili a nestotožňovali sa s jeho osobnými záujmami. Neúspech vo voľbách v roku 2018 spočívajúci v nezvolení Dr. Daniša za primátora je neúspech nevoličov, či nezdravo sebavedomých kandidátov, ktorí zbytočne si odobrali hlasy . Chybou ostatných kandidátov bolo, že ostatní protikandidáti stratili zmysel pre občiansku spolupatričnosť. Nehodnotili, nestretli sa, aby spoločne si vykonzultovali pre a proti , ale opatrili sa slabými straníckymi tričkami,do ktorých sa obliekli pár dní pred voľbami. Tie im veľa nepomohli, ani neublížili. Jednoducho to sa dalo očakávať. Hnevá ma tiež iná vec. Hnevajú ma útoky na vás, priatelia. Pretože tento článok nie je ani tak o mne, ako o vás - dobrých ľuďoch, ktorí cítia nespravodlivosť. Označujú nás títo nepomenovateľní ľudia za kdekoho, vysmievajú sa vám za vyšší vek, kydajú na vás, že vraj nenávidíte. To, že ste ľudia, ktorí budovali toto mesto, byť aj za socializmu, že ste sa statočne zapojili i po zmene režimu do života si nevážia. Nevážia si ničoho a nikoho, ak sa im siahne na ich záujmy. A tak si kladiem otázku. Čo lavida, či marian, či občan Novak, okrem nenávisti reprezentujú? Nič. A tak takýto ľudia mňa a vás nemajú právo ostrakizovať, najmä nie vtedy, keď sa na niektorých a na veci pozerajú cez červenú hmlu, ktorá sa pri ich vlastnostiach a pohľadu objektívne reagovať len ťažko rozplynie. O nezávislosti si povieme čosi nabudúce, ak bude na to čas. Takže držme si palce priatelia. Uvidíme. PB
Hodnotenie: 2   1
Meno:
Heslo:
Budú sa preverovať výsledky volieb: Neúspešní kandidáti žiadajú o prepočítanie hlasov
NOVÁKY - Jeden z neúspešných kandidátov na primátora Novák v novembrových voľbách do orgánov samosprávy obcí požiadal Ústavný súd (ÚS) SR o prepočítanie hlasov. Podanie odôvodnil tesným rozdielom hlasov voličov medzi ním a zvoleným kandidátom.
zobraziť podrobnosti »
28.11.2018
Hlasuj za ZŠ Nováky a vyhraj
V hre sú 3x plne vybavené počítačové učebne s interaktívnou tabuľou v hodnote 21 000 € pre tvoju školu a viac ako 120 vecných cien pre teba, hlasovanie prebieha do 31.12.2018
zobraziť podrobnosti »
22.11.2018
Mestské zastupiteľstvo zo dňa 29. októbra 2018
Video-záznam.
zobraziť podrobnosti »
04.11.2018
Komunálne volby 2018 - kandidáti
Zoznam kandidátov.
zobraziť podrobnosti »
09.10.2018
Novácke noviny 2018
Vyšlo nové číslo Nováckych novín - prečítajte si ich online.
zobraziť podrobnosti »
24.09.2018
Mail:
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa.