Online 4 ľudia. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
789 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
08:51:47 04.12.2018 [6714] Nevhodný príspevok?
Včera večer som si odpozeral investigatívnu reláciu v TV 1 „Reportéri“ na rovnakú tému, ako uvádza Ľubomír. V mnohom sa stotožňujem so slovami Ľubomíra a som úplne presvedčený, že generácia našich otcov, keby ešte žila, by zaujala rovnako k baniam podpornejšie stanovisko. Bola to generácia ľudí hrdá na svoju baňu i napriek tomu, že baňa bola prostredím, ktoré si vyžiadalo množstvo obetí.Môj otec žil v pokore pred baňou. Vravieval. V bani si treba dať pozor na všetko, lebo príroda je mocná, nevieš,kedy ťa prekvapí a premôže. My doma, sme žili s baňou , pretože náš otec pôsobil istý čas ako hlavný majster banských učňov na bývalom Baníckom učilišti, ešte malo sídlo v Novákoch. Často rozprával, ako „fáral „v bani v Rakúsku“ ,v tom čase pripojenom k Nemecku, ako prežil „zával“ v Ostrave s jazvami na chrbte, ktoré mu navždy pripomínali, že mal šťastie a sa mohol s nami tešiť zo života, ako pracoval v Handlovských baniach a zakotvil v Nováckych baniach až do „infarktu“ a odchodu na invalidný dôchodok ,hoci nemal ani päťdesiat rokov. Pri porovnávaní potrieb mesta Prievidze a nášho mesta v dôsledku ťažby uhlia , aj s ohľadom na skutočnosti, ktoré nikto nechce vidieť ani počuť, sa aj v tomto prípade hádže však nášmu mestu, našim občanom znova iba ohlodaná kosť . Nikto nemôže poprieť, že sa stačí poobzerať po chotári a vidieť rozvlnenú zem polí a lúk, narastajúci počet novovytvorených jazierok a je všetkým jasné, že tu niekto niečo v podzemí robil, že sa zem pohla, poprehýbala, že sa pod týmito pozemkami pracovalo, dolovalo. Paradoxom však je, že nikto z vedenia nášho mesta, po zrušení stavebnej uzávery v našom meste, nenašiel odvahu, či záujem s ambíciou a najmä koncepčne, pokračovať v možnosti naše mesto pozdvihnúť, rozvíjať, budovať tak, ako si ono zaslúžilo, po rokoch tvrdých stavebných a životných obmedzení pre naše obyvateľstvo. Nedokázali spolupracovať s banskou organizáciou na takej vzájomnej úrovni, aby k nášmu mestu rovnako sa rovnako zaujímali stanoviská ako k Prievidzi, ktorá o to vehementne a rázne žiadala a žiada na rôznych fórach a najmä v rámci politiky štátu. A tak, ak bojuje primátorka Prievidze a je to jej, ako sa zdá aj pracovná agenda, a že si ju vzala za svoju, sa jej ani nečudujem, ba naopak, za čo úprimne povedané, pani primátorku obdivujem, pretože je zrejmé, že hľadá formu a spôsob pre Prievidzu a jej obyvateľov ako a čo robiť, čo ďalej. No, naši funkcionári ľahkomyseľne a bezdôvodne rozviazali väzbu s banskou organizáciou a nijakým spôsobom sa nesnažili vzájomnou obojstrannou podporou prispieť k rozvoju nášho mesta, hoci do určitej miery (zrušením stavebnej uzávery) už malo naše mesto v možnostiach výstavby ruky rozviazané. Paradoxom je ,že mesto Prievidza sa v dôsledku rozvoja banskej činnosti , chemickej výroby v NCHZ, Elektrárne, či Pórobetonu rozvíjalo až do parametrov súčasných, hoci priemyselný komplex tohto okresu pôsobil a pôsobí na území nášho mesta, takpovediac v našom chotári, naše mesto sa nachádza v úplne inej situácii. A tak je pre mňa nepochopiteľná ľahostajnosť kandidátov na poslancov, na primátora nášho mesta, ak sa neprihlásili zodpovedne k tomu, že sa ako budúci predstavitelia nášho mesta v prípade ich zvolenia napoja na agendu, že raz bane, elektrárne, či chemička skončia so svojou výrobou. Nepociťoval som ako občan , volič, u nikoho z nich takúto potrebu, úlohu. Nikto ani nebrnkol o spolupráci medzi banskou organizáciou, chemičkou a ďalšími firmami na území nášho mesta a našim mestom. Teda, aby som bol konkrétny vytvorená v minulosti „ Rada riaditeľov“, ktorá mala istým spôsobom ako orgán podnikateľských aktivít koordinovať spoluprácu medzi jednotlivými fabrikami,závodmi, spoločnosťami, teda podnikateľskými subjektmi na území mesta, spoluprácu v prospech rozvoja a potrieb nášho mesta je v súčasnosti neživá skupina ľudí , bez akejkoľvek tendencie nášmu mestu pomôcť. Okrem toho, že síce takmer dennodenne pozerám na vytvorený priemyselný park ako taký, osobne mám čudné pocity z celého priestoru, ktorý vznikol na začiatku, resp. na vstupe do nášho mesta od okresného mesta Prievidza. Čo však mesto dokázalo urobiť, bolo to, že zdvihlo daň z nehnuteľností a volanie, prosby p. J. G. nositeľom investícií v spomenutom priemyselnom parku bol hlasom zanikajúcim v nezáujme mešťanostov. To bola odpoveď občanovi k prehodnoteniu dane z nehnuteľností odvádzanej mestu, na podporu podnikania v Novákoch. Neurobilo sa nič, alebo len málo nielen pre udržanie dobrých vzťahov s občanmi, ktorí čosi pre mesto v rámci svojich občianskych, podnikateľských aktivít urobili , ale z istých osobných záujmov sa hádzali polená pod nohy podnikateľom, keď ich preháňal stavebný úrad, ako aj niektorých občanov, ktorí boli takpovediac v nemilosti radnice. A tak je to aj s organizáciou Greenpeace. Totižto nič nám neostáva len sa spýtať jej organizátorov, členov, aký malo zmysel ich lietanie a predvádzanie balóna s logom Greenpeace nad Novákmi, či odbery vzoriek vody z rieky Nitra, keď sa nič neriešilo, a ak áno, tak ako je možné, že sa nikdy nezastavili na našej radnici, nezvolali občanov mesta a neinformovali ich o výsledkoch ich zistení a teda že čo zistili a čo pre občanov nášho mesta ich výsledky predurčujú, znamenajú. Nepýtali sa na názor mesta a občanov, ale z Bratislavských salónov a z iných európskych krajín nám odrazu chcú navravieť, ako nám to škodí , ako sa nám tu zle žije? Ako to zistili, že sa nám tu takto žije? Štatistika je jedna vec a život v tomto regióne vec druhá. Či vari chcú zariadiť, že vedľa plota, ktorý hraničí s chemickou kolóniou postavia kliniku na respiračné ochorenia aspoň takú, aká je vo Vyšných Hágoch, alebo že sa plavecký bazén Národného vodnopólového centra bude napĺňať čírou vodou z rieky života Hornej Nitry, sem tam okorenenou splaškami z rodinných domov? Či vápenné jamy, karbidka sú až tak veľmi vzdialené od bytov, rodinných sídiel ,záhradiek našich obyvateľov, že tam prach z nich, v tomto sparnom lete nedovial? A tak sa ani nečudujem, že takéto nekoncepčné riešenie sa teraz akosi nosí, lebo je to IN téma. Avšak som za, no iba za podmienky, že nám ktosi pomôže riešiť vnútorné problémy mesta, keď ako čítate Ľubomíra sme rozhádané mesto, bez základných vedomostí koncepčne pripraviť mestu rozvoj do budúcna, bez potrieb samých pre seba dodržiavať zákony na ochranu životného prostredia a musí za naše životné prostredie bojovať Greenpeace. Trestné oznámenia zo strany primátora, jeho blízkych na spoluobčanov, poslancov, či ich hrozby ,posmešky a osočovanie veci vôbec nepomôžu, naopak ešte viac destabilizujú vzťahy a znížia záujem, najmä mladých občanov o život v tomto meste, či tu nejaký greenpeace existuje, alebo nie. Verím, že záujem riešiť tento problém otvoril cestu k tomu, že sa začneme vzájomne viacej chápať a hľadať spoločne riešenia . PB
Hodnotenie: 2   0
12:33:31 02.12.2018 [6710] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Nemáme niektorí dôvod ku spokojnosti, hoci sme nezadali príčinu neúspechu Dr.Daniša v tohtoročných novembrových voľbách. Silný nápor špinavostí zo strany podporujúcej šimkovcov , ako aj od nich samých a doposiaľ stále neprestali s ich šírením, myslím si, že ani neustanú, lebo na iných , povedzme dobrých myšlienkach nemajú záujem. Zlá energia, ktorou sú napáchnutí, sa nevytratí z ich telesnej energie len tak ľahko a znova bude len na ľuďoch , občanoch, ako sa s ňou vysporiadajú, ak na nich doľahne ťažoba, ako ťažká mora, šíriaca sa okolo týchto ľudí. Ešte je privčas hodnotiť prácu nezvoleného primátora , dôležité však je pre mladých ľudí si zapamätať túto nepomenovateľnú kampaň primátora, ktorý ňou za týchto okolností dokázal, hoci nepresvedčivo, presvedčiť ľudí ,aby sa dúfam, len na štyri roky usadil v kresle primátora . Nech je poučením do budúcna pre tých, ktorým záleží na meste, aby sa najmä tí, mladí ľudia, schopní a spôsobilí kandidovať, dôstojnejšie, odbornejšie pripravili na to, aby v budúcich voľbách víťazne ustáli svoj boj o post, o ktorý sa chcú uchádzať. Pamätajte, že rovnako nie je predpoklad, že čosi za štyri budúce roky dokáže na poste primátora. Dr. Daniš nám postupne vyšumí z hlavy, problémy zostanú. S poukazom na demografickú skladbu obyvateľov, plesy, či vysielanie TV a zopár kultúrnych udalostí nášmu mestu iste nepoškodí, ale ani trochu, ak nie vôbec ,nepomôže. Venovať všetko a všetkým obyvateľom, bude za štyri roky nemožné. S odvolávkou na moje slová, že nezdravo sebavedomí kandidáti, ktorí nemali predpoklady, aby čo len sčasti primerane mohli obsadiť kreslo primátora a nahradiť dosluhujúceho a tiež teda neúspešného v pokuse o comeback si musia zvyknúť na moje slová. Step by step. Volebný boj je podľa môjho názoru nesprávny názov. Mám za to, že by to malo byť o súťaži. A súťaž je o vedomostiach, či fyzickej zdatnosti v športe, o menežérskych schopnostiach .Vedieť sa učiť zaujať postoje k potrebám mesta a uhýbať sa politickým hrám a podpásovkám toho, kto nechce dopustiť na svoju osobu žiadnu kritiku, byť aj porušil zákon a zneužil v mene svojho osobného záujmu, nie je ľahko vstrebateľná téma. Využívať zákon jeho uplatnením v záujme dosiahnutia pravdy pre občanov a nie pre osobné záujmy primátora tak, ako to bolo do roku 2014 je možné len vtedy, ak takýto človek vie, aké sú jeho kompetencie a k čomu a kedy ich môže použiť a nie zneužiť,najmä v osobnom záujme. Hoci v roku 2002 bol mečiarizmus porazený, sám som po svojom rozhodnutí kandidovať na primátora ucítil politické hry, keď sa vtedajší primátor veľmi dobre učil od svojho učiteľa ,v tej dobe jeho viceprimátora , ktorý premenil Mestský úrad na stranícku bunku HZDS-DS takmer od vzniku tejto strany. Tým pádom sa mi mnohí ľudia doslova ospravedlňovali za svoj postoj vo voľbách, že si až po nich uvedomili, že to nebolo o kvalite Ing.D.Šimku, o mojej kvalite a ďaľších kandidátoch na post primátora, ale v tom čase ešte o sympatii občanov,voličov k HZDS DS a o nesympatii, ako vyplynulo i z nosnej predvolebnej témy Ing. D Šimku ,víťaza volieb k rodine T. Tak sa pripomínam mojimi dohadmi,že prečo nevítal na našej radnici bývalého prezidenta SR M.Kováča?! Arogancia, sebavedomie a neúcta k občanom, poslancom, ale aj predstaviteľom štátu, zdá sa, že bude sláviť po štyroch rokoch ustúpenia od týchto negatívnych charakterových vlastností úspech, ale nie je to mojou prehrou. Je to vôľa sa učiť, pretože nastúpivší pán na radnicu sa veľmi dobre učil od svojich učiteľov a aby som to preukázal, rozšíril rady občanov, ku ktorým zaviedol znevažujúci algorytmus k rodinám Š. – ových, K-ových, O.-ých R.- ových M. – ových a mnohých ďaľších, ktorých zapudil, len preto , lebo sa s ním nestotožňovali v jeho nezmyselných hodnoteniach občanov, poslancov a ich rodín, nesúhlasili a nestotožňovali sa s jeho osobnými záujmami. Neúspech vo voľbách v roku 2018 spočívajúci v nezvolení Dr. Daniša za primátora je neúspech nevoličov, či nezdravo sebavedomých kandidátov, ktorí zbytočne si odobrali hlasy . Chybou ostatných kandidátov bolo, že ostatní protikandidáti stratili zmysel pre občiansku spolupatričnosť. Nehodnotili, nestretli sa, aby spoločne si vykonzultovali pre a proti , ale opatrili sa slabými straníckymi tričkami,do ktorých sa obliekli pár dní pred voľbami. Tie im veľa nepomohli, ani neublížili. Jednoducho to sa dalo očakávať. Hnevá ma tiež iná vec. Hnevajú ma útoky na vás, priatelia. Pretože tento článok nie je ani tak o mne, ako o vás - dobrých ľuďoch, ktorí cítia nespravodlivosť. Označujú nás títo nepomenovateľní ľudia za kdekoho, vysmievajú sa vám za vyšší vek, kydajú na vás, že vraj nenávidíte. To, že ste ľudia, ktorí budovali toto mesto, byť aj za socializmu, že ste sa statočne zapojili i po zmene režimu do života si nevážia. Nevážia si ničoho a nikoho, ak sa im siahne na ich záujmy. A tak si kladiem otázku. Čo lavida, či marian, či občan Novak, okrem nenávisti reprezentujú? Nič. A tak takýto ľudia mňa a vás nemajú právo ostrakizovať, najmä nie vtedy, keď sa na niektorých a na veci pozerajú cez červenú hmlu, ktorá sa pri ich vlastnostiach a pohľadu objektívne reagovať len ťažko rozplynie. O nezávislosti si povieme čosi nabudúce, ak bude na to čas. Takže držme si palce priatelia. Uvidíme. PB
Hodnotenie: 2   1
19:19:39 30.11.2018 [6707] Nevhodný príspevok?
Je to v norme Ľubko. Netráp sa. Mimochodom, nie som causidicus Dr.Dana Daniša. Ako SZČO v poskytovaní právnej služby občanom, som dlhú dobu menežoval len sám seba. A som so sebou rovnako spokojný, ako aj ty, tak ako uvádzaš, že si spokojný so svojimi aktivitami, ku ktorým sa hlásiš v Prievidzi a v Handlovej . Takže súhlasím (ipreto ten lajk), ale len pol na pol. Je pravdou, že s ohľadom na veci verejné, a to zdôrazňujem, mám záujem i naďalej o vývoj a život nášho mesta. Skús hádať,prečo, keďže moje aktivity boli od roku 1972 vždy v tomto meste a pre toto mesto, resp. pre jeho občanov. To však je už o inom a na debatu len medzi nami dvomi, pretože moje aktivity boli v Novákoch a vždy pre Nováky. A to mi dúfam nebudeš už nikdy zazlievať, či ironizovať akýmsi plačom. I napriek tomu, mám len malú pripomienku, nie je mi jasné tvoje porovnávanie Dr. Dana Daniša s Dr.Katkou Macháčkovou , primátorkou mesta Prievidze. To si dúfam nemyslel vážne. Ale rovnako tak, ako debata o víťazovi vo voľbách je pre štyri oči, tak aj porovnávania výsledkov po voľbách, je dnes už rovnako len pre štyri oči. Veľká charizma a víťazstvo pani Dr. Katky Macháčkovej ,primátorky mesta Prievidze a účet v podobe neúspechu vo voľbách v roku 2018, predložený nováčikovi- Dr. Danišovi sú tak odlišné dve veci, ako je odlišná moja a tvoja matematika v počtoch získaných, či nezískaných volebných hlasov pre kandidátov na primátora nášho mesta. Takže tak. S úctou PB.
Hodnotenie: 1   1
21:17:53 29.11.2018 [6705] Nevhodný príspevok?
Je v našom meste všetko naozaj po roku 2010 tak, ako sa v odvysielanej reportáži Prievidzskou televíziou v neskorých večerných hodinách 27.11.2018 na stretnutí novozvolených primátorov miest okresu Prievidza vyslovil ( zneistený a zaskočený vysokou odbornosťou a pripravenosťou ostatných dvoch dám, pani primátorkou Prievidze, Handlovej a pánom primátorom mesta Bojnice) Ing. Dušan Šimka, novozvolený náš primátor? Naozaj za všetko môžu poslanci, ktorí boli zvolení v roku 2010, lebo im išlo ako vyhlasuješ, len o osobné záujmy? Pán primátor a aké boli tvoje osobné záujmy do roku 2010 a od roku 2010 do roku 2014 a po roku 2014 až do tvojho znovuzvolenia a aké sú teraz tvoje osobné záujmy? A tak s dovolením ďalšia otázka. Ty sa vážne domnievaš, že si nemal , alebo nemal mať, alebo nebudeš mať osobné záujmy v postavení primátora ? Čo tak akceptovať poslanecké práva a povinnosti? Čo tak považovať za osobný záujem pokorné a úctivé správanie sa k občanom ? Čo tak vziať na vedomie povinnosť konať podľa vedomia a svedomia, ako osobný záujem, vo vzťahu k voličom? Nemám v úmysle vyťahovať na svetlo božie rôzne tvoje nesprávne závery, či rozhodnutia z čias tvojej vlády, ktoré preukazujú i za tvojho vedenia rôzne porušenie zákona v dôsledku kolízii osobných a verejných záujmov. Veď koniec koncov na potvrdenie mojich slov postačuje fakt, ako dopadol tvoj osobný zámer s Amfiteátrom na námestí. Alebo poslanci ,ktorých velebíš, že sa s nimi dobre spolupracovalo do roku 2010 ti schválili začať budovať Amfiteáter bez stavebného povolenia? No určite nie a i napriek tomu sa Amfiteáter začal budovať a dobudoval do stavu, že sa aj používal, hoci za flagrantného porušenia ustanovení Stavebného zákona. Aj na základe tvojho osobného záujmu, veď kto ak nie ty, už po roku 2010 presviedčal poslancov, aby na pódium Amfiteátra bez stavebného povolenia schválili peniaze na jeho prekrytie? No a asi aj preto boli poslanci zlí, lebo tvoj zámer nevyslyšali, neodobrili, lebo odmietli porušiť finančnú disciplínu na použitie prostriedkov pre výstavbu čiernej stavby. A tak, ak si pán primátor, pri svojom predkladaní návrhov poslancov o zákonnosti tvojich návrhov nezjednotil, nepresvedčil, to nie je o osobných záujmoch poslancov. To je o právnom vedomí poslancov. No a tak sa stalo to, že voliči ti prestali veriť a v roku 2014 ti to zrátali. Môj názor potvrdzuje aj skutočnosť, že voliči volili aj tých poslancov, ktorí mali podľa teba osobný záujem, ale teba už nezvolili. Prečo nie teba? Vedia len voliči. Takže je to o kvalitách osobnosti kandidátov na poslancov a ich záujmu kandidovať, alebo tak isto kandidátov na primátora. Avšak v deň volieb , je to v každom prípade deň voličov a známe „ vox populi vox dei“. Tento deň pre teba a bývalého primátora dopadol v posledných komunálnych voľbách tak, ako všetci vieme. Len treba otvorene priznať, že zase až taký hviezdny rozdiel v tvoj prospech vo volebnom výsledku medzi tebou a druhým kandidátom Dr. Danišom nebol, pretože to bolo len 10 hlasov, čo mnohí považujú za tvoj neúspech, pretože ku konečnému volebnému výsledku naozaj pomohla nedomyslená ambícia ostatných kandidátov na post primátora. To je po prvé. A tak sa posuňme k číslam. V roku 2014 podľa výsledkov mal Ing. Dušan ŠIMKA, ako porazený kandidát vo voľbách o post primátora nášho mesta 759(!) , slovom o sedemstopäťdesiatdeväť hlasov menej ako Dr. DANIŠ, ktorý bezproblémovo získal post primátora. (1.RNDr. Daniel DANIŠ 1 377 hlasov (60,31%, 2. Ing. Dušan ŠIMKA 619 hlasov (27,07%), to je po druhé a po tretie, v týchto voľbách ti dalo hlas len 533 voličov, slovom len päťstotridsaťtri, čo je zase už o ďalších 85 hlasov menej, ako v roku 2014. Čo to pre občanov znamená? Nuž to, že to zjavne preukazuje pokles tvoje vierohodnosti u voličov a ich sympatií k tvojej osobe. Teda, ako vidieť žiadna sláva. Ak tu stále dookola píšem o pokore, nepíšem to zbytočne. Takže tvoj prejav, resp. ako vždy, tvoj ukazovák na druhých ,tak ako aj v spomenutom televíznom vysielaní s tvojim sloganom lebo poslanci mali osobné záujmy, musíš uznať bol nepresvedčivý, neodborný, zavádzajúci , jednoducho tebou roky opakovaná fráza. Ale predsa porušenie zákona, pri rozhodovaní na funkcii primátora, resp. poslanca v dôsledku kolízie záujmov verejného činiteľa , verejných a osobných záujmov, treba vidieť v širšom rozmere a tam máš, ak sa rozpomenieš isté nesplnené zákonné povinnosti uložené mestom Nováky. Však, počkáme si a uvidíme, čo tvoji voliči zasiali a čo všetci budeme žať. Teraz je čas eufórie, ale s mocou, ktorú si nadobudol po štvorročnej prestávke, prichádza aj tvoja zodpovednosť. PB
Hodnotenie: 1   1
18:53:53 24.11.2018 [6704] Nevhodný príspevok?
Ak sa pýtam,prečo bol môj príspevok zmazaný,tak sa pýtam preto,aby som sa v budúcnosti vyvaroval pred podobnou chybou.Lebo ak si nie som vedomý v čom som porušil kódex prispievateľa,tak sa nemám ako dozvedieť v čom som ho porušil,keď nemám žiaden feedback.Teda na základe vyššie napísaného zdôvodnenia žiadam Webmastera tejto stránky o zdôvodnenie z akého konkrétneho dôvodu boli zmazané konkrétne moje príspevky,aby som mohol urobiť potrebné úpravy neodporujúce kódexu prispievateľa a následne príspevky opätovne zverejniť.
Hodnotenie: 1   0
16:33:19 24.11.2018 [6703] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Pán lavida, treba čítať celú stránku www.novaky. com. ako ďalej poukážem, vy čítate a posudzujete len to, čo Vám vyhovuje, ale to čo Vám nevyhovuje, ako vždy zamlčíte, obídete Na päte vami spomenutej stránky je napísané, že Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný. Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. !!! Potiaľ webová stránka. A tak, ak si otvoríte Kódex prispievateľa tak, ako aj v ostatných médiách, či periodikách, sa ako prispievateľ pri nedodržaní etických princípov stránky vystavujete nebezpečenstvu ,že váš príspevok bude zmazaný. To nie je obhajoba webina. To je fakt. Potom vám kladiem otázku. S poukazom na periodíka, napr. SME, Pravda, Denník N, regionálne periodikum SME, atď sa pri zmazaných diskusných príspevkoch nejedná o cenzúru ??? Teda, tak ako i v tomto priloženom prípade a pre informáciu len u tohto prispievateľa, občana z Novák, ich bolo vymazaných v diskusných fórach rôznych slovenských periodík desiatky, že porušil etický kódex pri vylievaní si svojich „bolestí(?)
*** (príspevok porušil KÓDEX diskutujúceho)
Reagovať | Mariánnnn
13.02.2017 23:58 | Oznám správcovi | Odkaz
Pan Vida, no ak sa obsah príspevku podľa názoru admina nezhoduje s Etickým kódexom ktorejkoľvek stránky, ktoréhokoľvek periodika, tobôž súkromnej webovej stránky, kto by mal niesť za neetický obsah vloženého príspevku zodpovednosť podľa Vás? Už som Vás niekoľkokrát upozornil, že Vaše slová sa len málokedy stotožňujú s tým, čo sa malo stať a nestalo sa, alebo čoby sa mohlo stať a nemôže sa stať. Ak ste chceli byť kritický a originálny, tak ste najskôr hádam mali presvedčiť Ing. Dušana Šimku, prečo si nesplnil úlohu, ktorá mu vyplývala z Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja nášho mesta na roky 2008-2013 a ktorej znenie je: na strane 116 Cieľ 10.2 –transparentná samospráva je úloha 10.2.2.3. ,citujem: „Prevádzkovanie anketového fóra na webstránke mesta (výmena názorov obyvateľov mesta na vybrané témy) a odkazového formulára na webstránke mesta“. A tak položte otázku súčasnému primátorovi, že prečo úloha, ktorú si uložil v minulosti, nebola za jeho vedenia radnice v uvedenom období splnená? Zariaďte prosím, aby bola úloha splnená a ani ja na webovú stránku www.novaky.com nenapíšem ani slovo a vy sa nebudete rovnako musieť odvolávať na to, že vás vraj na nej cenzurujú(???). Takže ešte raz, ak si budete myslieť, že máte pravdu, musíte z podstaty pravdy pri vašom rozhodnutí aj vychádzať a nie verejnosť zavádzať. A ja som Vám na fb oponoval. P.B
Hodnotenie: 1   1
20:59:52 22.11.2018 [6702] Nevhodný príspevok?
Vážení páni, Lavida a Ľubomír, možnože by som mal začať písať spôsobom oceňujúcim vaše príspevky. No možno, ale veľmi skromne, pretože vo väčšine obsahu svojho príspevku plačete nad nesprávnym hrobom. Takéto písačky sú neefektívne, pokiaľ niektorý z vás nenájde odvahu a nevystúpi priamo a verejne odsudzujúco nepoukáže, že to, čo je napísané v periodiku, ktorého link vyznačil Ing. Vladimír Richter vo svojom príspevku č. 6692 sú nezmysly, ktorými pisateľ uráža ľudí, v ktorých sú vaši spoluobčania pisateľom osočovaní a diskreditovaní, navyše pisateľ uvádza ich občianske mená. Preto jednoznačne povedané slovami, ak sa nič nezmení v charakterových vlastnostiach nastupujúceho primátora Ing.Dušana Šimku a jeho trollov, ak nenastúpia u neho a jeho príbuzného, či lavidu, prvky slušného prístupu vo vyjadreniach k občanom, úcta, pokora k občanovi, k pravde a spravodlivosti ,ale to, čo vecne a spôsobilo, navyše oprávnene kritizuje Ing.Vladimír Richter vo svojom poslednom príspevku na tejto stránke, resp. v príspevku č. 6692 zostane nepovšimnuté, je prehra občanov, ktorí sú v prevahe voči voličom súčasného primátora, je prehra v snahe o zbližovanie občanov, keďže ide zo strany šimkovcov o neprimeraný revanš za prehru v roku 2014, ktorého aplikáciu už začínajú od prehry aplikovať a trvá aj po výhre ich kandidáta vo voľbách. Proti neprimeranému revanšu osoby zastupujúcej nás všetkých sa vždy treba brániť, či už je to za takých, alebo onakých okolností, pretože je to osoba, ktorá musí, vážení páni, opakujem, musí zniesť vyššiu mieru kritiky od občana a nehádzať po nás trestné oznámenia len tak z roztopaše ako kosti po dvore.Takže páni píšete do vetra a chodíte okolo horúcej kaše. Že naše mesto potrebuje kľud, alebo čosi podobné je fakt. Ako však môže nastať tento kľud, keď sme si zasiali to, čo už žneme pár dní po voľbách. Skúste sa na podobu kľudu a pracovnej atmosféry, ktorá vládla včera na radnici nášho mesta opýtať zamestnancov radnice. Kto ich znervóznil ? Ozaj, opýtajte sa a napíšte čo sa tam dialo. Aby to všetci ľudia vedeli. Ak sa už v počiatku nastavuje zo strany šimkovcov atmosféra revanšu, je to páni veľmi zlé. Ja a aj niektorí ďalší, si veľmi dobre uvedomujeme o čo im ide. Však máme dobré skúsenosti. Najmä však, vás páni chcem upozorniť na to, že nebrať ich zúfalé útoky osobne, nie je jednoduché!!!. Aj preto si to uvedomujem, že možno sa málinko viem brániť A možnože mi to žily netrhá aj preto, že ma doteraz ani jeden dobrý priateľ, či dobrý známy (a mám ich veľa), nevyhrešil, neskritizoval to o čom píšem, ba naopak, mnohí podporili, že to a ako píšem je správne. Ale páni, čo s tými, ktorí sa tak nevedia brániť a boli poškodení z titulu nesúhlasu s primátorom o v živote, práci, v zamestnaní a v konečnom dôsledku stratili mnohí tak záujem o spoločenský život v našom meste? Ja viem, je ich vecou, že sa nebránia, ale kedy a ako by dospeli k náprave poškodenej povesti, či iných vstupov do ich osobnostných práv? A tak páni definujte priamo, čo je dobré a čo zlé, ukážte priamo prstom, kto,čo,ako? Ak to neurobíte, tak len potom je to zavádzanie a politkárčenie . Uvediem príklad. Vo svojich príspevkoch vydal lavida zo seba veľa úsilia, aby napísal o PHSR len svoju pravdu. Vo svojom príspevku , ktorý komentujem, lavida však píše o stránke www,novaky.com. Podľa môjho názoru neodborne, neobjektívne a neprimerane kriticky, pretože pane, keby ste sa nesnažili o zahmlievanie a uvádzali pravdivo o PHSR skutočnosti tak ,ako sú a boli, to by ste ale museli si dať námahu a o PHSR aj čosi načítať. Totižto, keby ste tak urobili, dočítali by ste sa, že v PHSR v čase, keď bol primátor Ing.Dušan Šimka na roky 2008-2013 na strane 116 Cieľ 10.2 –transparentná samospráva je úloha 10.2.2.3. ,citujem: „Prevádzkovanie anketového fóra na webstránke mesta (výmena názorov obyvateľov mesta na vybrané témy) a odkazového formulára na webstránke mesta“. A tak položte priamo otázku súčasnému primátorovi, že prečo úloha nebola splnená? Zariaďte prosím, aby bola úloha splnená a ja na webovú stránku www.novaky.com nenapíšem ani slovo. Verte mi, že to nedokážete, aspoň nie v našom meste. Tam totižto nie je vidieť tak, ako v tzv.mestskej televízii, kde sa priamo pred kamerou dehonestovali občania. Vari ste zabudli? A to hovorí za všetko. Však sme si jej, tej mestskej televízie užili, Ja tento kanál zo svojho TV prijímača dnešným dňom odstraňujem ako zbytočný a nepoužiteľný. PB
Hodnotenie: 2   1
22:58:33 19.11.2018 [6695] Nevhodný príspevok?
A hľaďmeže. Mariankovci si odpichli trojitého rittbergra, len zíram, ako sa rozkokošili. Nuž, rozmýšľam, čo vám odpísať. Nič, hádam bude stačiť, keď sa pozriete do pravého horného rohu tejto webovej stránky, otvoríte si tému „Prečo sme nemali voliť Ing. Dušana Šimku za primátora mesta Nováky. Nuž otvoriť tému, asi nebude stačiť, načim začať rozmýšľať čo si s tými pochybeniami počas vlády Ing. Dušana Šimku ten samý Ing. Dušan Šimka počne a kedy začne naprávať to, čo sa už ani nebude dať napraviť a škody spôsobené nekompetentným konaním primátora Ing.Dušana Šimku zostanú na triku mesta. No nič sa vraj nestalo, lebo však vraj jeden občan napísal, že máme jeden z najvyšších mestských rozpočtov v EU. Takže Marianko aj s trollkami, začnite zámkom, ale čo to píšem, ako to bolo s primátorským bytom? Ktorý z vás sa podujme a národu vysvetlí, že sa nesplnilo vyhlásenie Ing.Dušana Šimku o tom, že byt na ul. Čerešňovej zostane vo vlastníctve mesta, pretože bolo na náklady mesta rekonštruovaný a prednostne pridelený primátorovi, ktorý vyhlásil, že byt jednoznačne zostane mestu. Dokonca, že to bude primátorský byt!!!. No, všetci občania vedia, že už len bol. A mestu, zase nič. Naprázdno oblízlo dlaň. Skús pán primátor zverejniť, aká bola kúpna cena? A tak sa Marianovi čudujem, že sa pustili na takéto zbojnícke chodníčky a píšu hlúposti, čím zjavne dávajú verejnosti na vedomie, akú prču si z volebného víťazstva u nich doma robia. Marianko, ozaj sa cítite , akoby ste takmer štyrom tisícom obyvateľov vypálili rybník??? Veď percento hlasov čo volila súčasného primátora nášho mestečka nepustí??? Ak áno, tak to je fakt na srandu Marianko. Veľkého primátora by však nemala ctiť takáto hra. Prečo? Nuž aj preto, že si začíname aj my myslieť, tak ako ľudia pošepkávajú, že vraj primátor je marioneta, ktorá je posúvaná Marianom, stojacom za ním v tmavom, čiernom pozadí a ťahajúcom za motúziky. Marianko, dočkal si sa už sa môžeš tešiť, že si konečne zatancuješ, veď nás čaká mestský ples. Necháme sa pozvať Marianko. Veď všetci sme naň túžobne čakali ,pretože všetci majú možnosť si pre svoje manželky v Bratislave kúpiť šaty na očakávaný mestský ples. Dúfam Marianko že máš odložené šaty, keďže sa plesy nekonali. A výška vstupného bude aká, už vieš? A vraj živnostníci sa už tešia, ako odvedú svoju daň mestu a vložia svoje ťažko vydreté korunky na klientoch do tomboly a pán primátor tieto dary usmiatym výhercom tak ako vždy väčšinou z okolitých obcí blahosklonne a s veľkou noblesou odovzdá. Nuž sveta žiť. Ale , čo urobíme s tým pravým rohom tejto webovej stránky. Marianko, poraď.Veď ty si najlepší ,všetko na svete. A ešte na záver, prečo si nespomenul sankciu za porušenie stavebného zákona v prípade nelegálnej stavby Javiska, jeho užívania v rozpore so zákonom? Už vieš ,aká bude výška sankcie? Alebo sa vybaví, že nikto už za to nezodpovedá??? Dodatočne??? No a celkom na záver, Marianko prečo si sa nenechal zvoliť za poslanca, alebo tvoje dieťa, aspoň by sme videli, samozrejme ,ak by vás ľudia zvolili, čo dokážete? PB
Hodnotenie: 2   1
18:26:25 19.11.2018 [6692] Nevhodný príspevok?

Pyrrhovo víťazstvo.
Po posledných komunálnych voľbách, aj keď viacerí nemáme radosť z výsledku, platí výrok „klasika“:
Je po voľbách, zvyknite si. Akurát v trochu pozmenenom tvare-„zvyknime si“.
Veru tak, voľby vyhral s minimálnym rozdielom desiatich hlasov Ing. Dušan Šimka a mňa osobne to vôbec neteší. Neteší ma to preto, lebo síce on vyhral a uznávam, že v demokratických voľbách, ale prehrali sme my - väčšina občanov mesta. Aké on dosiahol víťazstvo? Takéto víťazstvo požitím gréckej mytológie možno celkom pokojne prirovnať k Pyrrhovmu víťazstvu.(Kráľ Pyrrhos ešte pr.n.l. síce bitku s Rimanmi vyhral, ale prišiel o veľké množstvo bojovníkov.) Prečo? Z 3633 voličov – občanov mesta ho volilo 533, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 14,671 %. Porazený - terajší primátor RNDr. Daniel Daniš získal o 10 hlasov menej, čo predstavuje 14,396 %, teda menej o cca jednu tretinu percenta. Nie je to teda žiadna sláva, ale je to víťazstvo a platí. Ani v porovnaní s voľbami v roku 2014 to neznamená nič slávneho, vtedy hoci prehral, získal o 86 hlasov viac, ako v terajších voľbách. Porazení sme vlastne aj my- voliči, ktorí sme mu nedali hlas, hoci je to zhruba 85%ná väčšina voličskej základne. Nech to poslúži aspoň ako memento pre voličov mladších ročníkov ako som ja, v budúcnosti. Za výsledok volieb 10.11.2018 by si mohli spytovať svedomie aj niektorí ambiciózni kandidáti bez racionálneho uvažovania.
Čo môžeme od výsledku týchto volieb očakávať? Obávam sa, že to predznačuje aj táto diskusia :
https://myhornanitra.sme.sk/diskusie/3361943/1/vracia-sa-do-staronoveho-prostredia-novaky-povedie-dusan-simka.html
Ja protestujem, aby človek, ktorý si píše niekedy majjooo, inokedy Mariannn, či Občann Novák, alebo iné prezývky, používal moje meno vo svojich anonymných konšpiráciách, pretože ja som v mojom živote nikdy žiadnu prezývku nepoužil a ani žiadny iný anonym nenapísal. Písal som doteraz iba na stránke Nováky.com, pod menom Vladimír a podpisoval som sa V.Richter. To dúfam, že plne identifikuje moju osobu, aj keď v súvislosti s občanmi Šimkovcami je to pre mňa dosť riskantné.
V.Richter
Hodnotenie: 2   1
Meno:
Heslo:
Budú sa preverovať výsledky volieb: Neúspešní kandidáti žiadajú o prepočítanie hlasov
NOVÁKY - Jeden z neúspešných kandidátov na primátora Novák v novembrových voľbách do orgánov samosprávy obcí požiadal Ústavný súd (ÚS) SR o prepočítanie hlasov. Podanie odôvodnil tesným rozdielom hlasov voličov medzi ním a zvoleným kandidátom.
zobraziť podrobnosti »
28.11.2018
Hlasuj za ZŠ Nováky a vyhraj
V hre sú 3x plne vybavené počítačové učebne s interaktívnou tabuľou v hodnote 21 000 € pre tvoju školu a viac ako 120 vecných cien pre teba, hlasovanie prebieha do 31.12.2018
zobraziť podrobnosti »
22.11.2018
Mestské zastupiteľstvo zo dňa 29. októbra 2018
Video-záznam.
zobraziť podrobnosti »
04.11.2018
Komunálne volby 2018 - kandidáti
Zoznam kandidátov.
zobraziť podrobnosti »
09.10.2018
Novácke noviny 2018
Vyšlo nové číslo Nováckych novín - prečítajte si ich online.
zobraziť podrobnosti »
24.09.2018
Mail:
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa.