Stránku si prezeráš sám... VEPOS Novaky.sk VOĽBY 2022
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Zdá sa Vám nasledujúci príspevok nevhodný pre návštevníka tejto stránky?
Prosím prihláste sa a napíšte dôvod prečo si myslíte, že tento príspevok je nevhodný. Prihlásenie je nutné z toho dôvodu, aby sme Vám mohli zaslať odpoveď na vaše hlásenie. Ďakujeme za pochopenie.
príspevok číslo 7830 v téme Primátor / Poslanci zo dňa 14:00:25 27.06.2023
Tento príspevok bol napísaný ako reakcia na príspevok číslo 7828 od Vladimír uverejnený dňa 26.06.2023 o 05:43:54.
Pán vladimír sa v príspevku pýta:“V súlade so zákonom a chybne?Komu to osoží?Kde je pes zakopaný?Uznávam,pýta sa správne.A ja si dovolím skromne dúfať,že moja odpoveď
bude aj príspevkom ku otázkam priamej demokracie ako dôležitej dimenzii našej reality, pretože umožňuje občanom vyjadrovať svoje názory a záujmy a zvyšuje ich politickú zrelosť.
K otázke prvej.Je veľa príladov,kedy sú rozhodnutia zodpovedných v súlade so zákonom a pritom sú chybné,alebo prinajmenšom diskutabilné.Napríklad nedávna doba kovidová.Aj počas nej generálny prokurátor Judr.M.Žilinka vypracoval svoje právne stanovisko (a nebol ako právnik sám)o rozporoch opatrení vlády s Ústavou SR,ale porota Ústavného súdu/nie jednohlasne/ rozhodla,že jeho právny názor/stanovisko,pohľad/ je chybný.Aj Putin a Zelenskij rozhodujú v súlade so zákonom.
Ako hovorí náš dnešný primátor,nie je právnik ako právnik.Napríklad v kauze Športservis vypracoval vtedajší a aj dnešný právnik Judr.Lukačovič ku kauze svoje odborné stanovisko a po čase ho z doteraz nevysvetliteľných dôvodov zmenil,ako sa medzi nami insitnými politológmi hovorí diametrálne.
Z uvedených príkladov plynie okrem iných aj jeden logický záver,že právnici sú záhubou tohto národa:-),ale ten pre náš kontext primárny je,že nejaké-akékoľvek rozhodnutie poslancov môže byť v súlade so zákonom,ale môže byť chybné.Tých príkladov je požehnane,či už z histórie ľudstva/nacistický hitlerovský režim,alebo aj mesta/,ale pre vysvetlenie podstaty sú domnievam sa dostatočné.
Ku otázke...komu to osoží?
Osoží to občanom a demokracii ako takej,ktorej sa ešte musíme veľa učiť!
https://blog.sme.sk/ozpriamademokracia/politika/riesenim-je-priama-demokracia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Priama_demokracia
V súvislosti s týmto druhým linkom dávam do pozoronosti odstavec Švajčiarsko a USA.
https://www.upjs.sk/app/uploads/sites/16/2022/10/SVK14_FF2014.pdf
Vyberám z tretieho linku
mobilizácia verejnej mienky a ovplyvňovanie rozhodovacích procesov ;možnosti participácie občanov na rozhodovaní.
Str.64 Hľadanie vymedzenia vzťahu práva a morálky, alebo je možné, aby morálne chybný zákon nebol právom?
Str.77 Čo je demokracia?
https://vsers.cz/wp-content/uploads/2017/03/Bariery-a-paradoxy-demokracie.pdf
Str.226 Participácia občanov ako základné právo
https://www.ustavnysud.sk/documents/10182/992184/Sprava_demokracia_FINAL_3.pdf/9232ee19-eb11-4fd4-8e50-e5a7706cd03d
II-11 Demokracia a zastúpenie (všeobecne) .Tieto aspekty zastrešujú a sú implementované do celého procesu fungovania demokratickej spoločnosti,teda aj do tej našej komunálnej.
Vybrané:
-Zastupiteľská demokracia ako nepriama forma demokratického režimu vytvára medzi zastupujúcimi a osobami, ktoré sú zastupované, zväzok, ktorý zaručuje ochranu záujmov obyvateľov a vyjadrenie ich názorov „
-Zastupiteľská demokracia ako nepriama forma demokratického režimu vytvára medzi zastupujúcimi a osobami, ktoré sú zastupované, zväzok, ktorý zaručuje ochranu záujmov obyvateľov a vyjadrenie ich názorov
-Zastúpenie už nemôže byť jediným vyjadrením demokracie. Okrem zastúpenia musí byť posilnená tým, že zavedie trvalejšie formy interakcie medzi občanmi a orgánmi moci, tak aby prvky priamej demokracie zahrnula do rozhodovacieho procesu.
-Bolo by príliš zjednodušené stotožniť demokraciu len so zastúpením a zastúpenie zúžiť na voľby a hlasovanie, keďže z politických činiteľov by sme urobili „zástupcov“ len preto, že boli zvolení. Zostáva nám položiť si otázku, čo zvolené osoby predstavujú a či môžme skutočne povedať, že tí, ktorí boli zvolení, reálne zastupujú voličov??
Na základe širokospektrálnych vedeckých výskumov a zistení moderných filozofických a politologických zistení o fungovaní demokratických spoločenských zriadení sú aj do komunálnych samosprávnych orgánov obcí implementované dôležité myšlienky tvoriace základ dobrej funkčnosti samosprávy v demokratickom spoločenskom systéme.Tieto sú okrem iného implementované aj do etických kódexov miest a obcí.V našom meste otázka prijatia etického kódexu volených funkcionárov okrem malého náznaku za primariátu pána Daniša ešte nezarezonovala a tak uvediem niekoľko ukážok z kódexu tých obcí,kde ho už prijali./Levice/
4. Primátor a poslanci poskytujú verejnosti informácie, s cieľom objasniť, uviesť skutočnosti a vysvetliť motivácie, ktoré ich k rozhodnutiu viedli.
Keď sú na MsZ prijímané dôležité politické rozhodnutia, poslanci musia v prvom rade brať na vedomie verejnú mienku a záujem svojich voličov, čo priamo znamená, že každý poslanec musí byť pre občanov otvorený, jeho práca musí byť transparentná a musí sa zodpovedať občanom.
Poslanci MsZ nie sú z pohľadu demokracie v pozícii tých,ktorých si občan vyberá aby mu vládli ,ale aby ho zastupovali a sa mu zodpovedali. Z dôvodu rizík pre rovnováhu moci sila mandátu poslanca je teda obmedzená týmto ustanovením.
6. Pri hlasovaní sa poslanci riadia podľa toho, či navrhnuté riešenie je vo verejnom záujme a teda spravodlivé, nie podľa tohto, kto riešenie navrhol alebo komu návrh prospeje. Nezbavujú sa svojej zodpovednosti tým, že sa bezdôvodne zdržia hlasovania, prípadne sa na ňom nezúčastnia.
Ak to zhrniem,tak zodpovednosť poslanca pred voličmi nie je možné vidieť iba zúžene,že ak bol zvolený,tak má právo štyri roky robiť“čo sa mu zachce“ a volič je tu len na to,aby ho zvolil!Rozhodovanie a prístup ku voličomv štýle „o vás bez vás“v dnešnej dobe zrejme nie je v intenciách kritérií priamej demokracie.Teda ak som sa ako občan a volič poslancov pýtal na ich motivácie a pohnútky vedúce ich k rozhodnutiu okamžite zvýšiť nastupujúcemu primátorovi plat,tak skutočnosť,že odignorovali odpovedať na moju otázku svedčí zrejme prinajmenšom o nízkom povedomí znalostí politickej kultúry v demokratickom spoločenskom zriadení.Ak by totiž poslanci rozmýšľali v intenciách vyššie uvedených zásad a uvedomovali si svoju povinnosť zodpovedať sa za svoje konanie voličom,tak sa mohli vyhnúť verejnej medializácii a kritiky z mojej strany.
Hodnotenie: 0   0


Napíšte reakciu na tento príspevok.<<< zoznam tém
<<< späť na najnovšie príspevky

Meno:
Heslo:
VIDEO: Karol Mikuláš: Baník, povstalec aj politický väzeň
VIDEO: Karol Mikuláš: Baník, povstalec aj politický väzeň
zobraziť podrobnosti »
15.03.2023
Vo veku sto rokov a osem mesiacov zomrel najstarší československý baník Karol Mikuláš
Život Karola Mikuláša bol spätý s baníctvom a hornou Nitrou.
zobraziť podrobnosti »
14.03.2023
Marián Miština je novým prednostom mestského úradu, vzdal sa funkcie poslanca
Mestský úrad v Novákoch má nového prednostu, Jána Martinu v tejto pozícii strieda Marián Miština.
zobraziť podrobnosti »
12.01.2023
Slovenské elektrárne plánujú ukončiť prevádzku elektrárne Nováky koncom budúceho roka
Celý proces od ukončenia výroby elektrickej energie a tepla až po transformáciu celého areálu a prípravu na ďalšie využitie bude trvať niekoľko rokov.
zobraziť podrobnosti »
22.11.2022
Transparentnému psychopatovi Ing. Dušanovi Šimkovi zrazu vadí kamera
Deň pred konaním komunálnych volieb, psychopat bol nepríčetný, už mu zrejme všetko vadilo, zamkol zamestnancov v budove mestského úradu v Novákoch. V súvislosti s dosluhujúcim primátorom Šimkom a ním mnoho krát proklamovanou transparentnosťou, je na mieste otázka, prečo ak žiada transparentnosť, mu v tomto prípade vadila kamera?
zobraziť podrobnosti »
15.11.2022
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.