Online 2 ľudia. FullHouse Slavio VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Zdá sa Vám nasledujúci príspevok nevhodný pre návštevníka tejto stránky?
Prosím prihláste sa a napíšte dôvod prečo si myslíte, že tento príspevok je nevhodný. Prihlásenie je nutné z toho dôvodu, aby sme Vám mohli zaslať odpoveď na vaše hlásenie. Ďakujeme za pochopenie.
príspevok číslo 7459 v téme Primátor / Poslanci zo dňa 23:29:36 27.10.2020
Tento príspevok bol napísaný ako reakcia na príspevok číslo 7458 od lavida uverejnený dňa 27.10.2020 o 18:26:03.
Priatelia, ja osobne si myslím, aby mala pre voličov táto obsiahla správa istú zmysluplnosť , vari mala začať tým, že v majetku mesta Nováky v roku 2017 sa nachádzali budovy, stavebné objekty, ktoré samospráva mala v pláne stavebne revitalizovať, rekonštruovať. Normálne s kľudným svedomím sa takto plánovať mohlo len za podmienky, že bol na tom verejný záujem, pretože do zrušenia „ Stavebnej uzávery „z titulu štátom podporovanej banskej činnosti a jej vplyvov na stavebnú činnosť na území mesta Nováky ,verejný záujem bol niekde inde a v takom stave sa nachádzala aj objektová sústava budov a zariadení, ktoré ex lége po zmene verejnej správy a vzniku samospráv, prešli po revolúcii do vlastníctva samosprávy nášho mesta.
Aj preto nemala stavba Mestskej Polikliniky štandartnú štruktúru stavby,čoby murovaného objektu,ale bola to skladačka kovových prvkov s pórobetónovou výplňou jednotlivých stien, priečok vo vnútri interéru stavby, použitím systému BAUMS od výrobcu Rudné doly Jeseník a to len z toho dôvodu,že sa už vtedy myslelo na čo najnižšie náklady náhrady škody vyvolanej banskou činnosťou, ktorá by určite prevýšila hodnotu, ako klasická stavba za náhradu tejto stavby s kovovou konštrukciou.
To len na okraj, keďže rovnako takúto rekonštrukciu vyžadovala aj stavba DOMU SLUŽIEB a ďalšie stavby. Pravdou tiež je, že v dôsledku negociačného programu o rozvoji banskej činnosti v rokoch 80-tych ešte predstavitelia mesta a iné orgány dokázali na čas odložiť ,ochrániť pred banskou činnosťou, čím sa zachránilo aj Futbalové ihrisko na ulici Rastislavovej a pozemky pri poliklinike, ktoré mali slúžiť k výstavbe náhradného futbalového štadiona, boli pridelené občanom na zriadenie záhradok .
A vedeniu mesta, ktoré nastúpilo po roku 1990 do vlády v meste žiaľ s vedomím štátu zostalo množstvo budov, objektov so značne zanedbaným exteriérom a interiérom na krku, napr. aj v takom stave, keď mi akosi ironicko- nevtipne vytkol súčasný pán primátor,že nastúpil do kancelárie v ktorej boli ešte akumulačné kachle. To sa od neho nepatrilo , pretože ani na ich rodičovskom dome v tom čase nemali zabudovaný kolektor na ohrev vody. Ale čo už?
Ako sa s mnohými budovami vysporiadalo vedenie za primátorovania Ing.Dušana Šimku a Dr.Daniela Daniša sme tu písali mnohokrát, nie vždy medzi nimi so vzájomným pochopením a empatiou pri bežnej demokratickej „výmene stráží“ po voľbách v roku 2014 medzi nimi dvoma a je na škodu veci,že táto morozita trvá podnes. A tak je rovnako len na škodu veci,že všelijakými obštrukciami ,žabomyšími vojnami sa nedospelo k dohode v zastupiteľstve a nespojili sily na výstavbe takmer na podnose pripravenej novej modernej Polikliniky.
Takže sa vráťme najskôr k vysvetleniu hlavnej podstaty, ktorá podľa môjho názoru spočíva správnom rozhodnutí využiť existujúci Zákon č. 321/2014 Z.z. – Energetické služby, keď od 1. decembra 2014 je pojem energetická služba definovaný v zákone č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov takto. Teda čo je energetická služba ? Ešte raz opakujem,že ide o energetickú službu, tento pojem si treba naštudovať vzákone!!!
Energetickou službou sa rozumie služba poskytovaná na základe zmluvy uzatvorenej medzi poskytovateľom energetickej služby a prijímateľom energetickej služby, v dôsledku ktorej dochádza k preukázateľne overiteľným a merateľným alebo k odhadnuteľným úsporám energie a k zlepšeniu energetickej efektívnosti a ktorá umožňuje dosiahnuť finančnú alebo materiálnu výhodu pre všetky zmluvné strany získanú energeticky účinnejšou technológiou alebo činnosťou, ktorá zahŕňa prevádzku, údržbu alebo kontrolu potrebnú na poskytnutie energetickej služby.
Takže to na podporu uskutočnenej kontroly projektu Ing.Peťom Balákom nestačí, ak neuvedie expressis verbis dôvod, spočívajúci v tom, že vedenie nášho mesta v období rokov 2014-2018 hľadalo svoju vlastnú cestu (keďže prechod a odovzdanie moci z rúk Ing.Dušana Šimku do rúk víťaza vo voľbách v roku 2014 bolo také, aké bolo) možnosti pre uplatnenie úloh, ktoré si naplánovali.
Ja si uvedomujem, že teraz by ma mohli kritici znosiť pod čiernu zem za Mestskú polikliniku, ale to sme si vysvetlili mnohokrát, že argumentovať s Poliklinikou možno len za predpokladu, že by dnes súčasný pán primátor nebol presvedčený, v čase jej prípravy k realizácii, že nebude úspešný vo voľbách. A vidíte. Opak bol pravdou. A poliklinika, ako jeho bonbónik vo Volebnom programe skončil tak,ako skončil. Aký podiel viny a a kto nie je môj problém.
Ospravedlňujem sa, že som zatiaľ nestihol dôkladne si prečítať závery celej Správy, ale pán kontrolór by nemal zabiehať mimo ustanovenia zákonov, ak teda aj pre funkciu, ktorú zastáva platí, že kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie. To znamená, že nič na veci nemení, ak má on sám vysokoškolské vzdelanie a funkcia HK ho dobre živí. Len sa čudujem, že si doposiaľ nevšimol, že PaedDr.Árpád Érsek ,počas 3. vlády Roberta Fica a vlády Petra Pellegriniho bol ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a že tento pán je absolventom Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 1984 získal titul doktora pedagogiky. Pôsobil ako reprezentačný tréner slovenskej reprezentácie v šerme!!!.
Hodnotiť absolventa Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave.tak ponižujúco, ako ho hodnotia ľudia z BUBLINY je nesprávne a v súčasnej spoločenskej atmosfére nespravodlivé najmä z toho dôvodu, že súčasná nízka spoločenská prestíž a finančné ohodnotenie, nevedie týchto absolventov poväčšine smerujúcich k pedagogickej činnosti k práci vo svojom odbore, ale k migrácii do iných oblastí spoločenskej praxe. Takže málinko treba dospieť aj HK. Zatiaľ len toľko PB
Hodnotenie: 2   0

Kladne hodnotil:
28.10.2020 10:40:26 Vladimír
28.10.2020 11:27:40 Ľubomír
Záporne hodnotil:


Napíšte reakciu na tento príspevok.<<< zoznam tém
<<< späť na najnovšie príspevky

Meno:
Heslo:
Ľudia, ktorí sa nezúčastnili prvého kola testovania, môžu prísť na druhé
Možnosť tento víkend majú aj tí, ktorí sa uplynulý víkend celoplošného testovania nezúčastnili. „Účasť na druhom kole testovania antigénovými testami spadá pod neodkladné vyšetrenie, môžu sa ho preto zúčastniť aj občania bez certifikátu z 1. kola celoplošného testovania,“ povedal minister zdravotníctva SR Marek Krajčí.
zobraziť podrobnosti »
06.11.2020
Bojnická nemocnica prosí o pomoc, chýbajú jej zdravotníci
Nemocnica vo štvrtok reprofilizovala desiatky ďalších lôžok.
zobraziť podrobnosti »
06.11.2020
V Prievidzi spustili prvý automat na rúška
Okrem rúšok automat ponúka dezinfekčný gél či sladkosti. Dobrovoľníci budú rúška priebežne dopĺňať.
zobraziť podrobnosti »
31.03.2020
AKTUÁLNE: Dobrovoľní hasiči začali v Partizánskom s dezinfekciou verejných priestorov!
V týchto dňoch majú dobrovoľní hasiči z Partizánskeho plné ruky práce. Okrem toho, že pomáhajú seniorom s nákupmi, v spolupráci s mestom sa v pondelok 30. marca pustili do ďalšej aktivity. Boj proti koronavírusu zobrali doslova od podlahy – čistením verejných priestranstiev.
zobraziť podrobnosti »
30.03.2020
Usmernenie k nakladaniu s odpadmi: Kam vyhadzovať rúška a respirátory?
V zmysle stanoviska ÚVZ SR sa použité ochranné prostriedky, ktoré vznikajú občanom v domácnosti alebo zamestnancom v bežných prevádzkach – rúška, respirátory, rukavice, vreckovky likvidujú ako bežný odpad. Špeciálny postup sa tu teda neuplatňuje. Tento odpad sa ukladá len do zmesového odpadu.
zobraziť podrobnosti »
30.03.2020
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.