Online 9 ľudí. FullHouse Slavio VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Viete, čo práve teraz robia vaše deti? Bolo 22 hodín!
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Zdá sa Vám nasledujúci príspevok nevhodný pre návštevníka tejto stránky?
Prosím prihláste sa a napíšte dôvod prečo si myslíte, že tento príspevok je nevhodný. Prihlásenie je nutné z toho dôvodu, aby sme Vám mohli zaslať odpoveď na vaše hlásenie. Ďakujeme za pochopenie.
príspevok číslo 7357 v téme Rôzne / Iné zo dňa 18:44:41 26.08.2020
Tento príspevok bol napísaný ako reakcia na príspevok číslo 7356 od Ľubomír uverejnený dňa 26.08.2020 o 13:08:40.
A tak priatelia, čítate. Či áno, či nie, po rannom sa prebudení, nám naozaj, viacerým ľuďom je jasné, že v meilovej pošte zvukovým oznámením, sa objavila na PC, v našich mobiloch, tabletoch správa, asi pol hodku po polnoci. A hoci takto mi zvyknú doručovať správy z - reklamy z LIDL-u, alebo z nejakých periodík , časové obdobie po polonoci dáva však tiež tušiť,že nám ktosi zaslal len s jemu vlastným chápaním užitočnú správu. Ruka z BUBLINY znova a opakovane udrela.
Nepoučiteľná (-ý, -í) Súd prvej inštancie, ktorým je Okresný súd v Prievidzi právoplatným a vykonateľným rozsudkom z 13.2.2015 č.k. 16C/85/2010-863 rozhodol v spore žalobcu A.K. .... .....proti žalovanému Ing.D.Š v právnej veci „ o ochranu osobnosti a náhradu nemajetkovej ujmy“ v prospech žalobcu (!!!!). Hoci žalovaný Ing. D.Š. podal v zastúpení AK JUDr. Ľ.L. so sídlom v Prievidzi v uvedenej právnej veci DOVOLANIE, Najvyšší súd Slovenskej republikyv predmetnom spore dovolanie žalovaného Ing.D.Š. ODMIETOL.
Teda ešte raz. Žalovaný Ing.D.Š. vo vyššiešpecifikovanom spore neuspel z dôvodu uverejňovania difamujúcich ( v preklade difamácia je ohováranie; klebeta; poškodenie cti, hanobenie) a nepravdivých skutkových tvrdení a neoprávnenou kritikou, ktorou v značnej miere vo vyššie uvedenom spore zasiahol žalovaný Ing.D.Š. do zákonom chránených žalobcových práv , čím znížil jeho ľudskú dôstojnosť, vážnosť, profesijnú a občiansku česť a dobré meno ktoré predniesol žalovaný v relácii Paľba sa žalovaný v prvom rade - Ing.D.Š. verejne musel ospravedlniť. (už po koľký krát ?) a zároveň vysloviť hlbokú ľútosť, čo aj vyslovil.
Pripomínam, že súčasťou nepravdivých výrokov boli i difamačné výroky o mafii, s ktorými ľudia z bubliny doposiaľ neprestali. .A tak sa len čudujeme, že sa vzájomne nepoučili z Rozhodnutia OS v Prievidzi, zo dňa 13.2.2015 , ktorý hoci rozhodol tak, ako som už uviedol, ruka z bubliny i naďalej, neustále spája naše DNA s mafiánmi, či porovnáva s Kočnerovými opičkami. NEPOUČILI SA! No, priatelia „Faux pas“ ako sa vraví, ako Brno.
Ako pripomienku, ba až nadprácu, či negatívne podľa mojej mienky hodnotenú iniciatívu, možno hodnotiť vyjadrenie primátora k bývalému „kultúrnikovi “ v Dome Kultúry v Novákoch,zamestnancovi MsÚ,vraj preto, že Ing. P.P. moderoval v posledných parlamentných voľbách predvolebnú kampaň - úspešnú istému a zvolenému do NR SR kandidátovi za SMER SD pánovi Takáčovi.
Priatelia, vo svojom poslednom príspevku som pripomenul, že: „ Veď predsa v meste Nováky vo voľbách 2020 do NR SR najviac hlasov získal SMER SD, a vo voľbách v roku 2018 Ing.Peťa Baláka (Peťo prepáč, že sa opakujem) , teraz to myslím úprimne, možno na škodu Mesta Nováky (!!!), neúspešného kandidáta na post primátora, prišiel podporiť do mesta Nováky, sám predseda SMER – u SD Dr.Róbert Fico. No, priatelia, a tak uznáte , „Faux pas“ ako sa vraví, ako Brno.
A RUKA Z BUBLINY o nás píše takto:“ Vážení páni PETER BOŠIAK - bývalý totalitný PREDSEDA MsNV v Novákoch (z roku 1989...) a ĽUBOMÍR DZURÁK, bývalý člen KSS, SDĽ A STRANY SMER-SD,..... ... Je naozaj POKUTOVANIA (moja poznámka,to nie je moje lapsus calami) HODNÉ, ŽE TÍTO DVAJA BÝVALI KOMUNISTI (ospravedlňujem sa, ak som uviedol nesprávnu informáciu v prípade, že sú komunistami dodnes...), potiaľ citát
Komunistická strana Slovenska, je riadne registrovaná mimoparlamentní politická strana, pôsobiaca na Slovensku. Je to ideový nástupca Komunistickej strany Slovenska . No, a čo? Nič by na tom nebolo, ale uznáte. Komu takéto hlúpe reči od občana z ul. Kollárovej, poslúžia, ak „Besedu Bod zlomu, na ktorej vystúpili Mgr.Roman Michelko a doc. PhDr.Jozef Hrdlička,Ph.D predseda KSS, ktorá sa konala v Novákoch, v Dome Kultúry pri príležitosti 30. výročia nežnej revolúcie moderoval človek, ktorý je v súčasnosti zamestnanec Domu Kultúry na funkcii „Referent pre správu elektronických médií, sociálnych sietí a kultúru“.
https://davdva.sk/zaznam-z-besedy-bod-zlomu-1989/?fbclid=IwAR2zXRXZvqYXAWpuLm0g-OlnJJ08OE32egRKvxTvfuG2Bnu0rBmt0Liekd4
Vedzte, že tento človek mi rovnako, ako jeho moderovania je egál, ale pochopiť, že o komunistoch, či už súčasných ,alebo bývalých, sa nevyberavým spôsobom takto vyjadruje primátorov blízky človek, keďže primátor je známy skokan zo strany do strany (KSS,VPN,HZDS a naposledy neúspešnej politickej strany Slobodné fórum), je na grc. No, priatelia, uznáte, „Faux pas“ ako sa vraví, ako Brno.
A takže ja s Ľubomírovým poďakovaním pisateľovi e-meilu dnes do pol hodky po polnoci obdržanom za propagáciu Ľubových príspevkov plne súhlasím, jeho príspevky si to zaslúžia sú písané človekom s kritickým myslením.. PB
Hodnotenie: 3   0

Kladne hodnotil:
26.08.2020 21:50:16 Ľubomír
26.08.2020 22:43:59 Vladimír
27.08.2020 10:51:24 Milan Oršula
Záporne hodnotil:


Napíšte reakciu na tento príspevok.<<< zoznam tém
<<< späť na najnovšie príspevky

Meno:
Heslo:
V Prievidzi spustili prvý automat na rúška
Okrem rúšok automat ponúka dezinfekčný gél či sladkosti. Dobrovoľníci budú rúška priebežne dopĺňať.
zobraziť podrobnosti »
31.03.2020
AKTUÁLNE: Dobrovoľní hasiči začali v Partizánskom s dezinfekciou verejných priestorov!
V týchto dňoch majú dobrovoľní hasiči z Partizánskeho plné ruky práce. Okrem toho, že pomáhajú seniorom s nákupmi, v spolupráci s mestom sa v pondelok 30. marca pustili do ďalšej aktivity. Boj proti koronavírusu zobrali doslova od podlahy – čistením verejných priestranstiev.
zobraziť podrobnosti »
30.03.2020
Usmernenie k nakladaniu s odpadmi: Kam vyhadzovať rúška a respirátory?
V zmysle stanoviska ÚVZ SR sa použité ochranné prostriedky, ktoré vznikajú občanom v domácnosti alebo zamestnancom v bežných prevádzkach – rúška, respirátory, rukavice, vreckovky likvidujú ako bežný odpad. Špeciálny postup sa tu teda neuplatňuje. Tento odpad sa ukladá len do zmesového odpadu.
zobraziť podrobnosti »
30.03.2020
Nových pracovníkov chce prievidzská radnica zamestnať v rámci spoločného projektu s mestami Handlová a Bojnice.
Cieľom tohto projektu je posilnenie koordinačných a implementačných kapacít v týchto troch mestách. Hlavným partnerom je mesto Prievidza, ďalšími dvoma partnermi sú mestá Bojnice a Handlová. Výška finančného príspevku, ktorý budeme žiadať, bude pravdepodobne až 500.000 eur
zobraziť podrobnosti »
28.03.2020
Web pre rodičov: ucimenadialku.sk
V spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR vznikla táto webová stránka ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách a prerušenej prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu. Cieľom webovej stránky je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu a zriaďovateľom škôl, ale i žiakom, študentom a rodičom zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení, ako aj pomôcť všetkým aktérom počas prerušenia vyučovania či prezenčnej výučby nachádzať riešenia vzniknutej situácie.
zobraziť podrobnosti »
25.03.2020
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.