Online 4 ľudia. FullHouse Slavio VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
príspevok číslo 7357 v téme Rôzne / Iné zo dňa 18:44:41 26.08.2020 Nevhodný príspevok?
Tento príspevok bol napísaný ako reakcia na príspevok číslo 7356 od Ľubomír uverejnený dňa 26.08.2020 o 13:08:40.
A tak priatelia, čítate. Či áno, či nie, po rannom sa prebudení, nám naozaj, viacerým ľuďom je jasné, že v meilovej pošte zvukovým oznámením, sa objavila na PC, v našich mobiloch, tabletoch správa, asi pol hodku po polnoci. A hoci takto mi zvyknú doručovať správy z - reklamy z LIDL-u, alebo z nejakých periodík , časové obdobie po polonoci dáva však tiež tušiť,že nám ktosi zaslal len s jemu vlastným chápaním užitočnú správu. Ruka z BUBLINY znova a opakovane udrela.
Nepoučiteľná (-ý, -í) Súd prvej inštancie, ktorým je Okresný súd v Prievidzi právoplatným a vykonateľným rozsudkom z 13.2.2015 č.k. 16C/85/2010-863 rozhodol v spore žalobcu A.K. .... .....proti žalovanému Ing.D.Š v právnej veci „ o ochranu osobnosti a náhradu nemajetkovej ujmy“ v prospech žalobcu (!!!!). Hoci žalovaný Ing. D.Š. podal v zastúpení AK JUDr. Ľ.L. so sídlom v Prievidzi v uvedenej právnej veci DOVOLANIE, Najvyšší súd Slovenskej republikyv predmetnom spore dovolanie žalovaného Ing.D.Š. ODMIETOL.
Teda ešte raz. Žalovaný Ing.D.Š. vo vyššiešpecifikovanom spore neuspel z dôvodu uverejňovania difamujúcich ( v preklade difamácia je ohováranie; klebeta; poškodenie cti, hanobenie) a nepravdivých skutkových tvrdení a neoprávnenou kritikou, ktorou v značnej miere vo vyššie uvedenom spore zasiahol žalovaný Ing.D.Š. do zákonom chránených žalobcových práv , čím znížil jeho ľudskú dôstojnosť, vážnosť, profesijnú a občiansku česť a dobré meno ktoré predniesol žalovaný v relácii Paľba sa žalovaný v prvom rade - Ing.D.Š. verejne musel ospravedlniť. (už po koľký krát ?) a zároveň vysloviť hlbokú ľútosť, čo aj vyslovil.
Pripomínam, že súčasťou nepravdivých výrokov boli i difamačné výroky o mafii, s ktorými ľudia z bubliny doposiaľ neprestali. .A tak sa len čudujeme, že sa vzájomne nepoučili z Rozhodnutia OS v Prievidzi, zo dňa 13.2.2015 , ktorý hoci rozhodol tak, ako som už uviedol, ruka z bubliny i naďalej, neustále spája naše DNA s mafiánmi, či porovnáva s Kočnerovými opičkami. NEPOUČILI SA! No, priatelia „Faux pas“ ako sa vraví, ako Brno.
Ako pripomienku, ba až nadprácu, či negatívne podľa mojej mienky hodnotenú iniciatívu, možno hodnotiť vyjadrenie primátora k bývalému „kultúrnikovi “ v Dome Kultúry v Novákoch,zamestnancovi MsÚ,vraj preto, že Ing. P.P. moderoval v posledných parlamentných voľbách predvolebnú kampaň - úspešnú istému a zvolenému do NR SR kandidátovi za SMER SD pánovi Takáčovi.
Priatelia, vo svojom poslednom príspevku som pripomenul, že: „ Veď predsa v meste Nováky vo voľbách 2020 do NR SR najviac hlasov získal SMER SD, a vo voľbách v roku 2018 Ing.Peťa Baláka (Peťo prepáč, že sa opakujem) , teraz to myslím úprimne, možno na škodu Mesta Nováky (!!!), neúspešného kandidáta na post primátora, prišiel podporiť do mesta Nováky, sám predseda SMER – u SD Dr.Róbert Fico. No, priatelia, a tak uznáte , „Faux pas“ ako sa vraví, ako Brno.
A RUKA Z BUBLINY o nás píše takto:“ Vážení páni PETER BOŠIAK - bývalý totalitný PREDSEDA MsNV v Novákoch (z roku 1989...) a ĽUBOMÍR DZURÁK, bývalý člen KSS, SDĽ A STRANY SMER-SD,..... ... Je naozaj POKUTOVANIA (moja poznámka,to nie je moje lapsus calami) HODNÉ, ŽE TÍTO DVAJA BÝVALI KOMUNISTI (ospravedlňujem sa, ak som uviedol nesprávnu informáciu v prípade, že sú komunistami dodnes...), potiaľ citát
Komunistická strana Slovenska, je riadne registrovaná mimoparlamentní politická strana, pôsobiaca na Slovensku. Je to ideový nástupca Komunistickej strany Slovenska . No, a čo? Nič by na tom nebolo, ale uznáte. Komu takéto hlúpe reči od občana z ul. Kollárovej, poslúžia, ak „Besedu Bod zlomu, na ktorej vystúpili Mgr.Roman Michelko a doc. PhDr.Jozef Hrdlička,Ph.D predseda KSS, ktorá sa konala v Novákoch, v Dome Kultúry pri príležitosti 30. výročia nežnej revolúcie moderoval človek, ktorý je v súčasnosti zamestnanec Domu Kultúry na funkcii „Referent pre správu elektronických médií, sociálnych sietí a kultúru“.
https://davdva.sk/zaznam-z-besedy-bod-zlomu-1989/?fbclid=IwAR2zXRXZvqYXAWpuLm0g-OlnJJ08OE32egRKvxTvfuG2Bnu0rBmt0Liekd4
Vedzte, že tento človek mi rovnako, ako jeho moderovania je egál, ale pochopiť, že o komunistoch, či už súčasných ,alebo bývalých, sa nevyberavým spôsobom takto vyjadruje primátorov blízky človek, keďže primátor je známy skokan zo strany do strany (KSS,VPN,HZDS a naposledy neúspešnej politickej strany Slobodné fórum), je na grc. No, priatelia, uznáte, „Faux pas“ ako sa vraví, ako Brno.
A takže ja s Ľubomírovým poďakovaním pisateľovi e-meilu dnes do pol hodky po polnoci obdržanom za propagáciu Ľubových príspevkov plne súhlasím, jeho príspevky si to zaslúžia sú písané človekom s kritickým myslením.. PB
Hodnotenie: 3   0

Kladne hodnotil:
26.08.2020 21:50:16 Ľubomír
26.08.2020 22:43:59 Vladimír
27.08.2020 10:51:24 Milan Oršula
Záporne hodnotil:


Napíšte reakciu na tento príspevok.<<< zoznam tém
<<< späť na najnovšie príspevky

Meno:
Heslo:
V Prievidzi spustili prvý automat na rúška
Okrem rúšok automat ponúka dezinfekčný gél či sladkosti. Dobrovoľníci budú rúška priebežne dopĺňať.
zobraziť podrobnosti »
31.03.2020
AKTUÁLNE: Dobrovoľní hasiči začali v Partizánskom s dezinfekciou verejných priestorov!
V týchto dňoch majú dobrovoľní hasiči z Partizánskeho plné ruky práce. Okrem toho, že pomáhajú seniorom s nákupmi, v spolupráci s mestom sa v pondelok 30. marca pustili do ďalšej aktivity. Boj proti koronavírusu zobrali doslova od podlahy – čistením verejných priestranstiev.
zobraziť podrobnosti »
30.03.2020
Usmernenie k nakladaniu s odpadmi: Kam vyhadzovať rúška a respirátory?
V zmysle stanoviska ÚVZ SR sa použité ochranné prostriedky, ktoré vznikajú občanom v domácnosti alebo zamestnancom v bežných prevádzkach – rúška, respirátory, rukavice, vreckovky likvidujú ako bežný odpad. Špeciálny postup sa tu teda neuplatňuje. Tento odpad sa ukladá len do zmesového odpadu.
zobraziť podrobnosti »
30.03.2020
Nových pracovníkov chce prievidzská radnica zamestnať v rámci spoločného projektu s mestami Handlová a Bojnice.
Cieľom tohto projektu je posilnenie koordinačných a implementačných kapacít v týchto troch mestách. Hlavným partnerom je mesto Prievidza, ďalšími dvoma partnermi sú mestá Bojnice a Handlová. Výška finančného príspevku, ktorý budeme žiadať, bude pravdepodobne až 500.000 eur
zobraziť podrobnosti »
28.03.2020
Web pre rodičov: ucimenadialku.sk
V spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR vznikla táto webová stránka ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách a prerušenej prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu. Cieľom webovej stránky je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu a zriaďovateľom škôl, ale i žiakom, študentom a rodičom zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení, ako aj pomôcť všetkým aktérom počas prerušenia vyučovania či prezenčnej výučby nachádzať riešenia vzniknutej situácie.
zobraziť podrobnosti »
25.03.2020
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.