Online 3 ľudia. FullHouse Slavio VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Zdá sa Vám nasledujúci príspevok nevhodný pre návštevníka tejto stránky?
Prosím prihláste sa a napíšte dôvod prečo si myslíte, že tento príspevok je nevhodný. Prihlásenie je nutné z toho dôvodu, aby sme Vám mohli zaslať odpoveď na vaše hlásenie. Ďakujeme za pochopenie.
príspevok číslo 7270 v téme Primátor / Poslanci zo dňa 17:40:56 07.05.2020
V prvom rade priatelia ,vari treba zodpovedať tým, ktorí nechcú, či nevedia pochopiť zmysel obecného zriadenia, že postavenie obce (mesta) je zadefinované v zák.č.369/1990Zb. Voľne definovaná formulácia obce je asi taká, že obec je základná územnosprávna jednotka verejnej správy a jej predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom je v prípade nášho mesta primátor. Keďže funkcia primátora je verejná funkcia , nemožno si zamieňať mesto a jeho riadenie za nejakú privlastnenú eseročku ,alebo iný druh obchodnej, či inej spoločnosti. Ak by to tak bolo, je to prejav papalášstva, sebastrednosti a je to v rozpore so zákonom O obecnom zriadení a vôbec so zákonmi Právneho poriadku SR.
Nikto nemôže bez predrokovania, či dokonalej písomnej agendy, ktorú musí vypracovať a predložiť, ako formuláciu dôvodu predaja nehnuteľnosti z majetku mesta Nováky k naštudovaniu poslancom Mestského zastupiteľstva, Nikto nemôže len tak mirnix dirnix nakladať s majetkom mesta. Veď napokon aj naše mesto musí mať vypracované a schválené v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 138/1991 Zb. „ ZÁSADY HOSPODÁRENIA S MAJETKOM MESTA NOVÁKY. Veď predsa Zásady... by mali mať hneď v preambule zvýraznenú základnú zásadu starostlivosti v nakladaní s majetkom mesta Nováky, ktorej znenie s odvolaním sa na ustanovenia zákonov o samosprávnej politike v Právnom poriadku SR je nasledovné: „ Orgány mesta a mestské organizácie sú povinné majetok mesta zveľaďovať, zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote v zásade nezmenšený (!!!!) zachovať!!!!“
Je preto neprirodzené znižovaním majetku mesta sanovať napĺňanie rozpočtu, napríklad pre úlohy, ktoré majú charakter populizmu ,papalášizmu alebo z nedostatku empatie k hodnotám, ktoré vytvorili naši predchodcovia. Preto som na strane poslancov, ktorí odmietavým, v záujme zachovania zákona svojim postojom vyvažujú , ako ochrancovia majetku mesta Nováky, snahu vedenia radnice pred dostatočne nedorokovaným s poslancami MsZ (povedzme jednoduchou ekonomikou (má dať-dal) predaj nehnuteľností v majetku mesta!!!!
Však si pamätáme, ako to bolo s rekonštrukciou námestia. To bolo plaču, vtedajšej vedúcej oddelenia výstavby, pána primátora, ako sa mesto môže dostať do nútenej správy (!!!), keď sa nepredá pozemok na námestí dodávateľovi prác, ktorí vehementne vraj namietal odklad fakturácie za vykonané práce pre mesto, ba dokonca aj s budovkou, kde sa teraz predáva kebab, alebo také čosi, a ten dodávateľ prác (firmu nemenujem v dôsledku prekážky zákona) po nadobudnutí pozemku a budovky do vlastníctva ju obratom predal tretej osobe tak, predstavte si, že na námestí v Novákoch cca okolo 2 áre, mesto Nováky nemá vo vlastníctve pozemok a okrem iného, je ňom ešte postavená budova vo vlastníctve rovnako tretej osoby. (Ak to ešte doposiaľ trvá, tak je to trapas, ak mesto má vodovodnú šachtu pre mestskú fontánu zabudovanú na „cudzom pozemku“, ktorého sa neuvážlivo zbavilo.
Aby ste ma pochopili priatelia, mne budova a činnosť , na ktorú sa využíva neprekáža, alebo podstatne menej , ak je postavená tam kde je, prekáža mi otázka majetku, či vlastníckych práv k týmto nehnuteľnostiam. A tak sa naozaj niet čo čudovať opatrnosti časti poslaneckého zboru
Je treba pripomenúť občanom, že v období rokov 2010-2014 terajší pán primátor plašil poslancov nútenou správou (!!!), poslanci na jeho naliehanie naskočili ako mucha na lep, schválili ním predložený návrh a Kúpnu zmluvu a hoci sa neskôr ako vyplýva zo Zápisnice ... ohradili ( keď po pár dňoch nabehli peniaze na účet mesta) myslím, že z chemičky ,už bolo neskoro. A tak zase – ja nič, to poslanci. Za každú cenu prežiť a po mne potopa, nuž to je naozaj málo.
A záverom len taká poznámka. Technické pamiatky (možno z istého uhla pohľadu budovu Gastropola možno tak nazvať ) nám približujú vynaliezavosť a kreativitu našich predkov pri riešení ich každodenných starostí. To, čo môžeme , tak si myslím, si zachovajme.

Športové kluby pri nedostatku peňazí na ich činnosť a voľnočasovú aktivitu detí mládeže,ale i dospelých si musia riešiť najmä v tomto období s ohľadom na ich záujmy zachovania vôbec ako takej ich činnosti sami. napríklad aj so zapojením rodičov. Tí by nemali chýbať. Preto je pozoruhodné, až vari neprirodzené, že mlčia. Vedúci ,či prezidenti klubov vzali na seba povinnosť viazanú k jednotlivým športom ,ale mlčia. Nevyjadrujú sa. Nuž takto sa nevedie boj o prežitie. Rokovať,rokovať,rokovaťPB
Hodnotenie: 3   0

Kladne hodnotil:
08.05.2020 20:24:34 Milan Oršula
11.05.2020 13:36:38 Jana K
11.05.2020 22:19:18 AccickVep
Záporne hodnotil:


Napíšte reakciu na tento príspevok.<<< zoznam tém
<<< späť na najnovšie príspevky

Meno:
Heslo:
V Prievidzi spustili prvý automat na rúška
Okrem rúšok automat ponúka dezinfekčný gél či sladkosti. Dobrovoľníci budú rúška priebežne dopĺňať.
zobraziť podrobnosti »
31.03.2020
AKTUÁLNE: Dobrovoľní hasiči začali v Partizánskom s dezinfekciou verejných priestorov!
V týchto dňoch majú dobrovoľní hasiči z Partizánskeho plné ruky práce. Okrem toho, že pomáhajú seniorom s nákupmi, v spolupráci s mestom sa v pondelok 30. marca pustili do ďalšej aktivity. Boj proti koronavírusu zobrali doslova od podlahy – čistením verejných priestranstiev.
zobraziť podrobnosti »
30.03.2020
Usmernenie k nakladaniu s odpadmi: Kam vyhadzovať rúška a respirátory?
V zmysle stanoviska ÚVZ SR sa použité ochranné prostriedky, ktoré vznikajú občanom v domácnosti alebo zamestnancom v bežných prevádzkach – rúška, respirátory, rukavice, vreckovky likvidujú ako bežný odpad. Špeciálny postup sa tu teda neuplatňuje. Tento odpad sa ukladá len do zmesového odpadu.
zobraziť podrobnosti »
30.03.2020
Nových pracovníkov chce prievidzská radnica zamestnať v rámci spoločného projektu s mestami Handlová a Bojnice.
Cieľom tohto projektu je posilnenie koordinačných a implementačných kapacít v týchto troch mestách. Hlavným partnerom je mesto Prievidza, ďalšími dvoma partnermi sú mestá Bojnice a Handlová. Výška finančného príspevku, ktorý budeme žiadať, bude pravdepodobne až 500.000 eur
zobraziť podrobnosti »
28.03.2020
Web pre rodičov: ucimenadialku.sk
V spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR vznikla táto webová stránka ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách a prerušenej prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu. Cieľom webovej stránky je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu a zriaďovateľom škôl, ale i žiakom, študentom a rodičom zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení, ako aj pomôcť všetkým aktérom počas prerušenia vyučovania či prezenčnej výučby nachádzať riešenia vzniknutej situácie.
zobraziť podrobnosti »
25.03.2020
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.