Online 10 ľudí. FullHouse Slavio VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Zdá sa Vám nasledujúci príspevok nevhodný pre návštevníka tejto stránky?
Prosím prihláste sa a napíšte dôvod prečo si myslíte, že tento príspevok je nevhodný. Prihlásenie je nutné z toho dôvodu, aby sme Vám mohli zaslať odpoveď na vaše hlásenie. Ďakujeme za pochopenie.
príspevok číslo 7143 v téme Politika zo dňa 12:52:18 07.02.2020
Priatelia, dovolím si predostrieť malú úvahu , keď nie na politický boj, tak aspoň na súperenie v samospráve. Ak hovoríme o demokracii , tak ju musíme správne definovať, ak hovoríme o samospráve pred voľbami a napokon po voľbách, mali by sme rovnako správne definovať pojmy spojené so životom občanov nášho štátu. Teda dostal som sa k prvému pojmu. Ja si osobne myslím, že ak o ľuďoch vo vzťahu k štátu, tak hovoríme o občanovi a vzťahu občana k štátu, tak je to v poriadku. Ak sa dostaneme k pojmu samospráva, tak sa domnievam, že pri vzťahoch v samospráve, v jednotlivých regiónoch, tak myslíme tým vzťah obyvateľov obce, mesta a samosprávu.
A tak si spomeňme na predvolebnú kampaň súčasného nášho pána primátora. Nepripadala vám takpovediac v istej analógii, ako cez kopír s terajšou volebnou kampaňou, ktorú produkujú politické subjekty-strany? Skoro, ako keby sme volili NR. Veď tá technika, YouTube, periodiká, opozičná angažovanosť v meste, ktorá takmer rozvrátila vzťahy a život členov jednotlivých rodín, no a kandidáti, tak tí sa tvárili, ako keby boli uchádzači o štátnu moc.
Pripadalo mi to trošku smiešne a napokon sa dalo predpokladať, že to zdezorientuje voličov. Totižto správanie sa zástupcov politických strán, či nezávislých(?)kandidátov sa snažilo nám predstaveniami (!) najmä v tom predvolebnom boji divokom priblížiť, aby sme hlasovali na základe akýchsi ideologických preferencií. Čo je však absurdné, nikto, takmer nikto z kandidátov nepredložil ,že ak chce, aby voliči za neho hlasovali , jednoducho predloží voličom také hľadisko praktických dôvodov a záujmov voličov, ktoré by im, ako obyvateľom nášho mesta priblížili také mestské politiky, aby ľudia mali záujem o veci verejné. A oni sa tvárili ako uchádzači o štátnu moc.
Nič sme sa v Novákoch za tridsať rokov demokracie nenaučili. Jednoducho preto, že ak volíme podľa parlamentnej demokracie, tak politické strany, ktoré zvíťazia, len tie majú právo meniť zákony a vykonávacie vyhlášky, či pravidlá, aby mohli realizovať zámery prostredníctvom štátnych orgánov. Aj na základe uvedeného možno by som opatrnejšie nakladal s inštitútom a významom samosprávy hodnotiac jej význam ako moc. Vari sa nedá oprávnene domnievať, ba tvrdiť, že samospráva je iba to, čo ľudia robia sami pre seba?????. Vo vzťahu k samospráve ľudia nie sú občanmi , samozrejme v rozumnom slova ponímaní, pretože za takého sa označujú ,ako som povedal, ľudia vo vzťahu so štátom. Ľudia vo vzťahu k samospráve sú obyvateľmi danej obce, mesta, lokality. A tak sa mení aj „uhol pohľadu na víťazstvá vo voľbách, keď ako v našom meste zvíťazí kandidát na post primátora s počtom volebných hlasov v 1/6-ine z celkového počtu možných voličov. Preto rovnako si myslím, že s nikým nesúperiť, treba stmeľovať ľudí a ako sa povie aj pre tých ostávajúcich 5/6-ín obyvateľov, jeho nevoličov - voličov(?) makať(!!!!).
Podľa môjho názoru v súčasnosti hrať sa na ľavicovú,či pravicovú politiku asi nie je možné a to len z dôvodu, že ako sme svedkami na vzájomné poukazovanie ,pretože to platí rovnako pre naše mesto v samospráve, resp. na jej úrovni môžeme konštatovať len to, či máme dobré alebo zlé hospodárenie!!!.
A tak by som sa možno prikláňal v rámci zodpovednosti a kompetencie samospráv k tomu, že na ich čelo by mal byť zvolený ,nech mi je odpustené nie politik, ale profesionálny manažér so zmyslom stmelovať obyvateľov pre prácu v meste a zvyšovanie úrovne všetkých politík mesta, pre všetkých obyvateľov mesta. Či to tak naozaj je, nemám záujem v tejto chvíli posudzovať, pretože pre mňa nemôže byť ani jeden človek, teda či obyvateľ, funkcionár, či úradník sediaci na radnici súper(???), ale musí slúžiť mne ako obyvateľovi tohto mesta a to, keď sa nechali zvoliť, tak samozrejme trvám na nulovej tolerancii!!! .
A tak priatelia pár slov k väčšine víťaza volieb ,povedzme i v našom meste Nováky. Je vlastne jedno i v našom prípade ,či máš alebo nemáš skúsenosti, ak sa neporadíš s vlastným rozumom, keďže ako sa povie, ak si bol „v civile štyri roky (???)„ a nič za tebou, ma napadli slová, ktoré som si poznačil ,ich autor je asi dopisovateľ do periodika Slovo Ferdinand Vrábel „ Premýšľajúceho človeka... prekvapuje to úžasné sebavedomie – ja zmením všetko... Pritom sa nemôžu ničím pozitívnym zo svojho minulého pôsobenia predstaviť, ale napriek tomu do toho idú“. (Lavida, vy viete, čím sa štyri roky živil víťaz volieb, ak napísal, že bol supervízor, koho, čo kontroloval, aké úspechy v práci dosiahol, ktoré by ho oprávňovali požadovať od voličov opätovne po štyroch rokoch mandát na post primátora, alebo si aj vy myslíte, že to torzo radnice, ten nepokoj poslancov, hovoríte o demokracii a menujete troch prispievateľov, ktorí s vašim názorom nesúhlasia, alebo vice versa je OK(?)
Človek by si naivne mohol myslieť, No dobre, však voľby skončili ,aj cirkus okolo nich. A ako badáme, veľmi rýchlo sa vytratilo , že samospráva – to sme my, že my by sme tu mali rozhodovať, že sami tvoríme územné orgány, ktoré by mali pracovať iba v náš prospech. Ale ako, ak ja obyvateľ mám súperiť s niekým o to, aby sa mi tu dobre žilo?
Včera prechádzajúc sa po meste s manželkou sme stretli bývalú kolegyňu mojej manželky, ktorá bola na domovej schôdzi ohľadom zateplenia obytného domu. Bola smutná, že sa x-tý krát nedohodli obyvatelia domu
A teraz naozaj vážne si myslím, že správa obytného domu, je v našom meste zatiaľ tá najčistejšia demokracia!!! Prečo? Nuž preto, že má právny základ. v zákone 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Keďže aj ja bývam a žijem v obytnom dome, všetci sa v ňom cítime ako primárna bunka samosprávy nepokazenej politizáciou. My obyvatelia, samostatne rozhodujeme o spoločných otázkach, z ktorých jednou z hlavných je výber správcu – firmy, ktorá profesionálne vykonáva prevádzku, údržbu, opravy a napokon sme firme BENET s.r.o. Nováky, vďační. Obyvatelia bytovky, ako spoločenstvo s ňou uzatvorilo dohodu a ak treba kontrolujeme jej činnosť. Píšem to preto, že vari len v takomto spoločenstve je to, čo vari treba na zabezpečenie normálneho, bežného života ľudí a je tu aj bod sústredenie spoločných záujmov. Nemáme žiadnych úradníkov, nie je miesto pre politické strany, nie je moc, ale je spoločná vôľa obyvateľov v rámci ich záujmov. Tu je presne to, čo čakáme od miestnej samosprávy. Žiadnych súperov. Mám 73 rokov, čo mám celý život bojovať?
A na záver:“ Jean-Jacques Rousseau v 18 storočí skúmal tuto otázku a dospel k záveru, že pod vplyvom konkrétnych okolností môžu ľudia úmyselne (alebo vynútene) odovzdať moc nad sebou do cudzích rúk alebo pasívne s tým súhlasiť. Pritom však nestrácajú suverenitu schopnú prejaviť sa, keď vzniknú iné podmienky. Spoločenská zmluva, podľa ktorej občania akceptujú existujúci poriadok, nie je ustanovená navždy a môže sa meniť, keď občania aktívne vyjadria svoju vôľu,to na podporu slov prispievateľa Dezidera PB
Hodnotenie: 3   0

Kladne hodnotil:
07.02.2020 15:01:36 Dezider
08.02.2020 13:51:14 Srdcom Nováčan
09.02.2020 15:05:14 Milan Oršula
Záporne hodnotil:

K tomuto príspevku boli napísané ďalšie reakcie:
[7144] 08.02.2020 09:08:46 od lavida otvor reakciu...


Napíšte reakciu na tento príspevok.<<< zoznam tém
<<< späť na najnovšie príspevky

Meno:
Heslo:
V Prievidzi spustili prvý automat na rúška
Okrem rúšok automat ponúka dezinfekčný gél či sladkosti. Dobrovoľníci budú rúška priebežne dopĺňať.
zobraziť podrobnosti »
31.03.2020
AKTUÁLNE: Dobrovoľní hasiči začali v Partizánskom s dezinfekciou verejných priestorov!
V týchto dňoch majú dobrovoľní hasiči z Partizánskeho plné ruky práce. Okrem toho, že pomáhajú seniorom s nákupmi, v spolupráci s mestom sa v pondelok 30. marca pustili do ďalšej aktivity. Boj proti koronavírusu zobrali doslova od podlahy – čistením verejných priestranstiev.
zobraziť podrobnosti »
30.03.2020
Usmernenie k nakladaniu s odpadmi: Kam vyhadzovať rúška a respirátory?
V zmysle stanoviska ÚVZ SR sa použité ochranné prostriedky, ktoré vznikajú občanom v domácnosti alebo zamestnancom v bežných prevádzkach – rúška, respirátory, rukavice, vreckovky likvidujú ako bežný odpad. Špeciálny postup sa tu teda neuplatňuje. Tento odpad sa ukladá len do zmesového odpadu.
zobraziť podrobnosti »
30.03.2020
Nových pracovníkov chce prievidzská radnica zamestnať v rámci spoločného projektu s mestami Handlová a Bojnice.
Cieľom tohto projektu je posilnenie koordinačných a implementačných kapacít v týchto troch mestách. Hlavným partnerom je mesto Prievidza, ďalšími dvoma partnermi sú mestá Bojnice a Handlová. Výška finančného príspevku, ktorý budeme žiadať, bude pravdepodobne až 500.000 eur
zobraziť podrobnosti »
28.03.2020
Web pre rodičov: ucimenadialku.sk
V spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR vznikla táto webová stránka ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách a prerušenej prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu. Cieľom webovej stránky je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu a zriaďovateľom škôl, ale i žiakom, študentom a rodičom zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení, ako aj pomôcť všetkým aktérom počas prerušenia vyučovania či prezenčnej výučby nachádzať riešenia vzniknutej situácie.
zobraziť podrobnosti »
25.03.2020
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.